GENERALFORSAMLINGEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLINGEN 2015"

Transkript

1 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl i aulaen på Ammerudhjemmet. Årsmelding I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling. Den er tatt inn foran i styrets årsmelding, som vil bli delt ut til samtlige leiligheter i siste del av april. Arbeidet er i rute Forberedelsene til generalforsamlingen går etter planen. Styret har avsluttet arbeidet med årsmeldingen for 2014 og holder nå på med budsjettet for Regnskap 2 Fra forvaltningskonsulenten foreligger et foreløpig regnskap for fjoråret. På regnskapsmøtet 17. mars vil OBOS legge fram for styret de endelige regnskapstallene til godkjenning. På dette møtet vil styret ha en siste mulighet til å foreta justeringer av budsjettet for 2015, før det sendes til trykkeriet. Komiteen har et meget ansvarsfullt arbeid. De skal finne fram til kvalifiserte og villige kandidater til tillitsverv i borettslaget. I år skal det velges 2 styremedlemmer, 1 varamedlem og medlemmer til valgkomiteen. Forslagsfrist 15. mars Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars. Forslag som blir levert senere kan ikke behandles på årets generalforsamling. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at - Det går klart fram at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen. - Forslagsstiller formulerer et klart forslag til vedtak. Eventuelle forslag kan legges i styrets postkasse i Ammerudveien 85 eller sendes som e-post til styreleder: Revisor og OBOS bidrag Deretter skal revisor avslutte sin jobb. OBOS vil dessuten bidra med sin del av det obligatoriske stoffet i årsmeldingen, samt regnskapstallene. Valgkomiteen Valgkomiteen er tilskrevet med anmodning om å levere sin innstilling i god tid. GARASJER OG PARKERINGSPLASSER Henvendelse til styreleder på e-post Styret ved leder tlf: Styrets postkasse og biblioteket er i nr 85 - Alle oppgangsnøkler passer her. Borettslagets hjemmeside: Vaktmester Skovli AS, Ammerudveien 58, 1.etg. Tlf: E-post: Her kan du foreta bestilling av skilt til postkasse og ringeklokke. Alle systemnøkler (til vaskeri, kjeller og inngangsdører) kan kjøpes hos vaktmester - Pris kr 500 Velferden (Hobbykjelleren) tlf , mandag til fredag mellom kl

2 2 VARMEPUMPER I LILLEBLOKKA Styret har vedtatt at andelseiere i lilleblokka kan montere varmepumpe dersom de ønsker det. Det er en forutsetning at pumpa blir plassert på balkongen, og på en slik måte at den ikke er synlig utenfra. SALG AV VASKETID KUN FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN De som ønsker å benytte vaskeriene må ha gyldig vaskekort. VASKEKORT PÅFYLL AV VASKEKORT FOREGÅR I BIBLIOTEKET AMMERUDVEIEN 85, KL FØRSTE ONSDAGEN I MÅNEDEN Eksempel på luft/luft varmepumpe Søknad skal sendes styret i hvert enkelt tilfelle. Godkjennelse fra styret må foreligge før montering foretas. Borettslaget gir ingen tilskudd. Kostnadene må derfor i sin helhet bli dekket av andelseier. Dersom støyen sjenerer naboene plikter andelseier seg til å skifte ut eller reparere varmepumpa. NYTT LÅSSYSTEM FOR FLERE? Naboborettslag Ammerudkollen og Ammerudenga ønsker i likhet med oss å få på plass et nytt låssystem. Alle lagene tar sikte på en overgang fra nøkler til brikkelesere på inngangs- og kjellerdørene. Det innebærer at man i stedet for å benytte nøkler går over til å benytte en databrikke. Fordelene har vi tidligere redegjort for i avisen. Dersom lagene lander på samme løsning kan en felles bestilling vise seg å gi bedre priser. På initiativ fra vårt styre ble det tidligere i februar avholdt fellesmøte hvor saken ble drøftet. Interessen var stor og det var enighet om å arbeide videre med saken og holde hverandre oppdatert. Så får vi se hvor vi ender opp. Når du nærmer slutten på vasketiden kan kortet fylles opp på biblioteket med ønsket beløp. Noter deg salgsdager og åpningstid. Det er kjedelig å gå tom for vasketid. Dette er det noen som glemmer slik at styreleder får en del henvendelser mellom salgsdagene. FLERE SOLGTE LEILIGHETER I løpet av 2014 fikk Ammerudenga 8 nye andelseiere, mot 12 i Leilighetsprisene har steget ca 10% i forhold til fjoråret. Den dyreste 3-roms leiligheten ble solgt for kr Det er rekord for Ammerudenga, men den står neppe året ut. Vi antar 2,5 millioner grensen brytes om kort tid. Lave renter øker kjøpelysten og dermed også prisene. Prisene på Ammerudenga ligger nå ca kr høyere enn i Ammerudfaret, som er er helt likt borettslag. Det er faktisk slik at den dyreste leiligheten i Ammerudfaret i 2014 ble solgt for samme pris som den billigste her i Ammerudenga. SAKSMENGDEN ØKER I 2014 avholdt styret 12 ordinære styremøter og behandlet i alt 138 saker (2013:102). Tendensen mot stadig flere saker fortsetter inn i 2015.

3 3 Områdeløftet inviterer hele Ammerud til vinterleker for barn og unge. Ta med familie og venner på en hyggelig utedag utenfor Ammerudlia borettslag! Barna kan prøve seg i skiløypa - medalje og frukt til alle som deltar! Hvem er raskest i akebakken? Test deg mot venner i aking med tidtakning! Skiløyper for barn (2-9 år). Utstyr kan lånes. Salg av vafler (10,- for voksen, 5,- for barn). Akebakke for de store (9 år +). Lek og aking for de aller minste. 1 VELKOMMEN SOM NABO Styret har godkjent følgende nye andelseiere: Tim Rune Myhre Kjexrud og Lina Haviken. Ammerudveien 8, leil Fra Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss i Ammerudenga borettslag og håper og tror dere vil trives hos oss. Ta gjerne kontakt med styret dersom det er noe dere er usikre på. Ta en kikk på husordensreglene før dere setter i gang med eventuelle reparasjonsarbeider. Der vil dere finne regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Lørdag 28. februar arrangerer Ammerudlia borettslag «Vinterleker på Ammerud» i samarbeid med bydel Grorud og Områdeløft Ammerud. Det legges opp til en flott vinteraktivitetsdag for barn og unge, der de kan prøve seg på «skirenn» og aking i nærmiljøet. I likhet med andre borettslag på Ammerud vil vi være med å markedsføre og støtte opp om tiltaket. Informasjonsmateriell vil bli delt ut i postkassene med det første. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Slike arbeider kan utføres fra til mandag-fredag. På lørdag er tiden til Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Les også nøye neste avsnitt om postkasseskilt og sett deg inn i reglene for parkering. Det er aldri hyggelig å starte med parkeringsgebyr. POSTKASSESKILT Fra tid til annen dukker det opp løse lapper eller dymotape på postkassene ved navneendring. Styret minner om at det kun er tillatt å benytte graverte skilt (svart skrift på hvit bunn). Disse skiltene kan bestilles hos vaktmester Skovli.

4 4 NYTT LÅSSYSTEM FOR FLERE? Naboborettslagene Ammerudkollen og Ammerudfaret og er i likhet med oss interessert å få på plass et nytt låssystem. Alle lagene tar sikte på en overgang fra nøkler til brikkelesere på inngangs- og kjellerdørene. Det innebærer at man i stedet for å benytte nøkler går over til å benytte en databrikke. Fordelene har vi tidligere redegjort for i avisen. Dersom lagene lander på samme løsning kan en felles bestilling vise seg å gi bedre priser. På initiativ fra vårt styre ble det tidligere i februar avholdt fellesmøte hvor saken ble drøftet. Interessen var stor og det var enighet om å arbeide videre med saken og holde hverandre oppdatert. Så får vi se hvor vi ender opp. BRUK AV VASKERIENE Husordensreglenes bestemmelser Bruken av vaskeriene er regulert gjennom lagets husordensregler. Fra tid til annen mottar styret henvendelser som kan tyde på at ikke alle er godt nok kjent med dem, selv om husordensreglene er gjengitt i årsmøteheftene. Uansett, slik er reglene: Vaskerier - tørkeplasser og vaskemaskin i egen leilighet. I vaskeriene er det utlagt vaskeriprotokoller disse skal benyttes. Vaskerier og tørkerom skal benyttes i henhold til gjeldende forskrifter og på eget ansvar. Skader på tøy, misfarging og lignende erstattes ikke. Vaskemaskiner, sentrifuge, rulle og tørkerom er ikke tillatt å bruke utenom den oppsatte vasketid. Se oppslag i vaskeriene. Barn under 16 år skal ikke oppholde seg i vaskeriet uten i følge med voksne. Vasketidene skal overholdes og vasketur benyttes i henhold til låstavle. Låsen skal settes i parkeringsskinne i ferie eller når andelseier er bortreist i lengre tid. Derved unngås at låsen sperrer vasketid for andre. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy for andre enn gårdens leieboere. De gjeldende vasketider er: Hverdager kl til kl (Tørketid til kl 21.00). Lørdager og dager før helligdager kl til kl (Tørketid til kl 18.00). Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet søn- og helligdager samt bevegelige helligdager og på 1. og 17. mai. Gulv, vasker og maskiner skal rengjøres etter bruk. Det er ikke tillatt å bruke egen vaskemaskin før kl og etter kl og heller ikke på søn- og helligdager, samt bevegelige helligdager og 1. og 17. mai. Tørkebåsene skal bare brukes til tørk av tøy, lufting og banking etter gjeldende forskrifter, som henger på tørkebåsene. Tørkeplassene skal ikke brukes søn- og helligdager eller på 1. og 17. mai. Tøy må ikke henge utendørs etter kl dager før søn- og helligdager og til neste virkedags morgen. KLAGESAKER Styret har i året som har gått mottatt og behandlet en lang rekke klager av forskjellig art. Andelseiere og beboere oppfordres til å gjøre seg kjent med husordensreglene og følge dem. De vanligste klagene gjelder brudd på husordensreglene, banking og boring, husbråk, rot i inngangspartier og oppganger, klager på beboere, kasting av søppel fra balkong, fuglemating, hærverk, hensetting av søppel i sportsrom, forsøpling og misbruk av vaskeriene. Styret har god erfaring med å håndtere konflikter beboere i mellom ved å kalle inn partene til oppklaringsmøte med styret. I enkelte tilfelle kan det være nok til å løse opp en konfliktsituasjon.

5 5 ØNSKE OM BENKER UNDER TAKET PÅ BANANBLOKKA Styret har mottatt en forespørsel fra flere av våre eldre beboere om det er mulig å få utplassert en eller to benker under taket foran bananblokka. Det er flere av våre eldre beboere som bruker undersiden av blokka som treningsbane. Blokka er 270 meter lang og to turer fram og tilbake blir 1 km. Om man går 2-3 km pr dag er dette en fin treningsbane. De kan tenke seg et par benker til å hvile på mellom øktene. Styret skulle gjerne oppfylt ønsket, men har funnet å måtte si nei. Begrunnelsen er at vi er redd for at benkene vil bli et samlingspunkt på kveldstid med støy og forsøpling. SKAL DU SELGE BOLIG? OBOS KAN OBOS BEST! Kontakt oss på telefon HÆRVERK FAKTURERES Fra tid til annen blir det begått hærverk på borettslagets eiendom i forbindelse med husbråk. Som oftest er det knust glass. Det er ingen billig fornøyelse og det er andelseier som må betale gildet, uansett om det er hans gjester som har gjort det. For kort tid siden ble en glassrute i inngangspartiet knust i forbindelse med fest/husbråk. Ruta kom på over I tillegg må vedkommende dekke alle kostnader borettslaget har hatt/får i forbindelse med brev og utsendelse av faktura. Det er ingen andre måter å gjøre det på. De øvrige beboerne ønsker ikke å være med på noe spleiselag for å dekke beløpet. DU ER ANSVARLIG FOR LEILIGHETENS RØROPPLEGG Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for vedlikeholdet av leilighetens røropplegg, herunder også oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles /hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende. OBOS eiendomsmeglere Borettslaget har en avtale med Skovli AS om at de fakturerer borettslaget for slik arbeid. Borettslaget sender deretter beboer faktura dersom vi mener beboer skal dekke arbeidet. Pass på, det kan bli dyrt og slurve med dette. BORETTSLAGETS HJEMMESIDE På borettslagets hjemmeside vil du finne svar på det meste du har spørsmål om. Her ligger blant annet årsmeldinger, regnskap, husordensregler, vedtekter, de siste årgangene av og mye mer. Klikk deg inn på: INGEN PLANER OM RØRUTSKIFTING Fra tid til annen mottar styret forespørsler fra andelseiere om rørutskifting og nye bad. Styret har ingen planer om dette i alle fall ikke de nærmeste årene. Saken er til løpende vurdering, men hittil er det lite som tilsier at vi bør gå i gang med dette. Vi holder seg også oppdatert på ulike tekniske løsninger.

6 6 VARMEGJENVINNING ENØKk-tiltak i bananblokka Styret har engasjert OPAS til å utrede mulighetene for varmegjenvinning i den del av bananblokka med flest etasjer. Ammerudlia og Ammerudkollen borettslag har i lang tid hatt varmegjenvinning. På den måten har de kunnet spare betydelige beløp ved redusert uttak av varmtvann fra varmesentralen. I hovedsak er det slik at det er mer lønnsomt med varmegjenvinning jo høyere blokka er. Utviklingen på dette området går framover for hvert år og styret ønsker med denne utredningen å finne ut om det kan være noe å hente for oss. SALG AV GARASJE Garasjen kan følge leiligheten eller selges tilbake til garasjelaget ikke til hvem du vil. Prisen er kr dersom det er fast dekke (asfalt) og kr med løst dekke. Husk også å lese av måleren og betale garasjelaget for den strøm du har brukt. Kjøp og salg av garasjer går nå gjennom styret. Benytt e-post: Fellesutgiftene for garasjer er kr. 960/år, dvs kr 80 pr måned som betales over husleieblanketten. VENTELISTER GARASJE OG PARKERINGSPLASS For tiden står det 8 på venteliste til garasjer, dvs 2-3 års ventetid. Når det gjelder parkeringsplasser er det 4 på venteliste. HENVENDELSE VED SKADER Dersom det oppstår forsikringsskade på bygningen skal denne meldes vaktmester. STYRETS MØTEPLAN Styret møteplan for resten av 1. halvår 2015 ser slik ut: 17.03, 14.04, og Styremøtet 17. mars er regnskapsmøte og avholdes i OBOS. FRAMLEIEFORHOLD AVVIKLES Styret har bedt en andelseier om straks å avvikle et framleieforhold. Etter at leietakerne har holdt naboene våkne om natta i noen tid var tålmodigheten slutt. Når tilsnakk ikke fører fram har ikke styret andre alternativer enn å bringe leieforholdet til opphør. Politiet har vært tilkalt flere ganger og er godt kjent med forholdene. NOTISER Rekkverk i Ammerudveien 99 Etter ønske fra en beboer med begrenset bevegelsesmulighet vil det bli satt opp et ekstra rekkverk i en oppgang. Styret har bedt Skovli ordne med dette. VAKTMESTERKONTORET Vaktmester Skovli AS har følgende kontortid: Man-tors: Telefon Fredag stengt. Telefon besvart Se andre opplysninger i ramma på side 1. Styret Leder: Ragnar Kjenes (nr 71) Nestleder: Kjell Solberg (nr 87) Styremedlemmer: Jovanka Stevanovic (55) Mona Helen Thoresen (71) Varamedlemmer: Ann-Britt Tingstadengen (nr 103) (Vara innkalles til alle styremøter).

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer