Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009"

Transkript

1 Erfaringer med EKV ih hematologi Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital Mars 2009

2 Foredraget vil omhandle.. Hvilke program har vi innenfor EKV i hematologi? Historikk Utfordringer med kontrollmaterialet t l t Valg av kontrollmateriale NOKLUS Erfaringer og resultater fra EKV ved de ulike programmene

3 Programmer i hematologi Tellinger & indekser,diff, Retikulocytter 4 utsendelser pr år,noklus Postanalytisk kvalitetssikring Utsendelse av plott x 1 pr år, NOKLUS SR 3 pr år, Labquality Morfologi 3 utstryk x 2 pr år, Labquality Digital morfologi x 3 pr år, EQUALIS

4 Hematologiutsendelser fra NOKLUS-historikk ikk Labquality ( Finland)- fram til mars 1994 CPD-adenin blod utgått på dato tellinger,indekser og3-og5-part- DIFF Dansk selskap for klinisk kjemi ( Niels Jørgen Christensen)- fra april 1994-høsten 1996 Stabilisert K2EDTA +glutardialdehyd-tellinger,indekser,3-og-5-part tellinger indekser DIFF Instrumentene gruppert i 3 grupper NOKLUS ansatte ( og Marthe A) på opplæring i Århus i dansk metode våren 1996 NOKLUS-første utsendelse høsten 1996 Stabilisert kontrollmateriale: CPD-adenin + K2EDTA +glutardialdehyd til tellinger, 3 part DIFF og enkelte 5-part tdiffi instrumenter t K2EDTA fra samme blodgiver til de av 5-part DIFF instrumentene hvor det stabiliserte materialet ikke kunne benyttes Instrumentgruppene ble gruppert etter metode likhet Sending med Ekspress over natt med kjøling Unntak: SYSMEX NE1500 og DIFF måtte sendes i romtemp ( forskyvninger lymfo->neutro) Utsendelser fra og med : Stabilisert materiale til tellinger & retik, K2EDTA til 3-og 5-part DIFF.

5 Labquality Finland- EKV i hematologi til og med mars CPD ADENIN blod utgått på dato

6 Ekstern kvalitetskontroll i hematologi fra Dansk selskap for klinisk kjemi ( Niels Jørgen Christensen)- fra april 1994 ( stabilisert CPD adenin blod)

7 Plot fra ADVIA 120- stabilisert kontrollmateriale

8 Utfordringer /problemer med ekstern kvalitetskontroll i hematologi Finne det ideelle kontrollmateriale Det fins intet kommersielt kontrollmateriale som kan benyttes i alle typer hematologiinstrumenter mest mulig likt vanlig humant blod samme egenskaper som blod gir like resultater uansett metode Holdbarhet- materiale (og parametere) må være stabilt metodeavhengig transport Temperatur ( MÅ være > +2*C) Kontrollmaterialet t l t til DIFF er ferskvare - må analyseres innen 24 timer Gruppering av instrumenter/ metodeinndeling

9 De største utfordringene i ekstern kvalitetskontroll i hematologi er: Mange instrumenter med SVÆRT forskjellige måleprinsipper pp og metoder,systematiske forskjeller mellom enkelte målemetoder (eks retikulocytter ) Blodcellers volum er forskjellig i citrat blod (jfr CPD-adenin blod) og K2EDTA blod ( forskjellig i ulike typer instrumenter) Morfologiske endringer inntrer etter 4-7 timer i K2EDTA (påvirker primært DIFF-telling) Vakuolisering av monocytter og neutrofile granulocytter Degenerering av kjerner Pyknotiske kjerner, lappedeling av kjerner med mer. Trombocytter blir mer klebrige (kan ofte se adhesjon til monocytter og granulocytter v/24 timer)

10 De største utfordringene i ekstern kvalitetskontroll i hematologi er (forts.): De ulike parametrenes holdbarhet varierer fra 8-96 timer (i romtemp) etter målemetoder og temperatur Stabilisator/fixeringsmiddel påvirker cellenes volum og optiske karakteristika gir forskjellige utslag for ulike parametere ved forskjellige målemetoder eks en del lymfocytter defineres som kjerneholdige røde i CELLDYN 4000 etter timer, påvirker LPK og DIFF monocytter kan clustres som lymfocytter i Coulter instrumenter Forsendelse (temperatur, tid, mekanisk behandling) påvirker cellene. Eks trombocyttene kan aktiveres ( degranuleres) og evt danne plateaggregater. Degranulerte trombocytter påvirker spesielt måling med optiske metoder ( ADVIA 120 og CELLDYN 4000, får falskt for lave resultater) <+2*C neutrofile granulocytter lyserer

11 Metoder til trombocyttelling Manuelle metoder Impedansmetode RBC Ghosts Debris Large Platelets Microcytes Platelets l t RBC Fragments L) Volume (fl 60 fl Platelet V 1-6» Optisk scatter Antistoff CD61 Fluorescense

12 Oversikt teknologiforskjeller DIFF

13 Oversikt metoder for retikulocyttmåling Sysmex XE 2100 ABX PENTRA DX 120 Polymethine Oxazine auramineo NMB mod.thiazole orange Enhet for ADVIA120/2120 SYSMEX R3000 GENS /LH 750 CELLDYN hematologi/akk/rit. Marthe Aune 4000/Sapphire28

14 Oversikt over teknologiforskjeller for telling av RBC&PLT og måling av RBC& PLT volum i de vanligste hematologimaskinene Instrument Metode Pulsediting Focusing Sphering CELLDYN Impedanse 4000/Sapphire Optisk CELLDYN 3200 Optisk CELLDYN 3500 Impedanse ADVIA 120/2120 Optical SYSMEX XE 2100 Impedanse /5000/ XT 2000 Coulter GENS & Impedanse LH 750 ABX PENTRA 120 Impedanse

15 Morfologiske endringer ved henstand i EDTA A C B D Degenerative forandringer i cellene oppstår ved henstand ( sees etter 3 timer, store endringer ved timer) uansett type antikoagulans Neutrofile : kjernene farges mer homogent sammenliknet med ferskt blod, kjernelobuli separeres, vakuolisering av cytoplasma (A,B). I en del av monocyttene sees vakuolisering i cytoplasma, kjernen kan få en irregulær lobulering og desintegreres (C) Lymfocytter: vakuolisering og lobulering av kjernen ( 2 eller 3 lobuli) (D,E,F) Erytrocytter: tt stabile min 6 timer i romtemp. Oppbevaring > 6 t fører til piggepledannelse og sfæring av cellene. E Overskudd piggepledannelse av EDTA og vil morfologiske føre til raskere F endringer i cellene. Oppbevaring ved 4*C forsinker alle morfologiske endringer. Dacie and LEWIS, Practical Haematology, NINTH edition, 2001, ISBN X

16 Gjennomsnittlig % endring fra mean ved 0-tid for trombocytter ved oppbevaring i romtemp og kjøleskap Trombocytter i K2EDTA blod oppbevart 0-72 timer i rom og kjøl, n=30-40 %avvik fra mean ved 0-tid ADVIA 120-rom SYSMEX XE 2100-rom CELLDYN 4000-rom ADVIA 120-kjøl SYSMEX XE 2100-kjøl CELLDYN 4000-kjøl Timer

17 Holdbarhet MCV K2EDTA rom og kjøl, n=30-40 prøver, % avvik fra mean ved 0- tid ( St Olav) Instr. 24 t 48 t 72 t 24 t 48 t 72 t rom rom rom kjøl kjøl kjøl ADVIA 120 9,1 14,5 15,8 1,6 3,6 6,5 SYSMEX XE ,7 13,0 16,0 0,3 0,9 1,5 CELLDYN ,4 10,6 11,11-0,4 0 0 ABX MICROS 1,2 4,3 6, ,4

18 Retikulocytter-gjennomsnittlig % endring fra mean 0-tid for ferskt K2EDTA-blod blod, n= tid e endring fra mean ved pr instrum mentgrupp % Timer ADVIA 120-rom SYSMEX XE 2100-rom CELLDYN 4000-rom ADVIA 120-kjøl SYSMEX XE 2100-kjøl CELLDYN 4000-kjøl

19 Valg av kontrollmateriale Lett stabilisert kontrollmateriale (CPD adenin +glutardialdehyd+k2edta) : Tellinger,indekser og retikulocytter samt CHr/RetHe Fersktappet K2EDTA blod: 3 og 5-part-DIFF alle instrumenter Sendes samme dag som det tappes og lages Sendes med kjøleelement med ekspress over natten post Pga ferskt K2EDTA blod til DIFF- bør analyseres innen 24 timer etter tapping og tillaging

20 Tillaging ekstern kvalitetskontroll (her intern prosesskontroll) 1 pose CPD-adenin blod blandes og stabiliseres med 450 ul 25% glutardialdehyd som er blandet med 20 ml 0,9% NaCl Pipetter i 3 ml K2EDTA-glass Sendes med Ekspress over natt post pakket med kjøleelement

21 Oversikt parametere inkludert i hematologiutsendelser fra NOKLUS LPK EPK Hgb EVF MCV MCH MCHC TPK Pasient-mean MCV, MCH, MCHC 5-part DIFF: Neutro # Lymfo # Mono # Eos # Baso # (LUC # - ADVIA 120/2120) 3-part DIFF Granulocytter # Lymfocytter# Monocytter# Retikulocytter # CHr / RetHe

22 CPD adenin blod stabilisert med glutardialdehyd og K2EDTA er det nærmeste vi kommer det ideelle kontrollmaterialet.. Lett stabilisert CPD-adeninblod som tilsettes K 2 EDTA er et materiale som oppfører seg tilnærmet likt EDTA-blod, men som er stabilt i dg hvis oppbevart 4-8 *C. Materialet kan benyttes som ekstern kvalitetskontroll til tellinger og retikulocyttmåling i alle instrumentyper I ADVIA 120 kan materialet også benyttes som prosesskontroll for 5-part DIFF

23 Stabilitet tellinger prosesskontroll ADVIA- her 14 dg

24 Ekstern kvalitetskontroll i hematologi i Norge 4 utsendelser pr år ( 1 nivå,2 glass) Tellinger (glass 1) DIFF (3 - og 5-part) (glass 2) Retikulocytter og CHr/RetHe (glass1 ) kontrollmaterialet lages og sendes ut av NOKLUS, blodet sjekkes for HIV og hepatitt før utsendelse Homogenitet og stabilitet sjekkes ved hver utsendelse Resultatene rapporteres på nett, resultatene bearbeides statistisk og kommenteres av NOKLUS,rapporteres via nett. Egne resultater sammenliknes med instrumenter fra laboratorier Norge, gruppert etter metode.

25 Oversikt deltakelse og instrumentering ved ekstern kvalitetskontroll 84 norske laboratorier 127 instrumenter 127 påmeldte for tellinger/diff 15 av disse med 3-part DIFF 75 påmeldte til retikulocytter 24 typer instrumenter t

26 % fordeling av instrumenter som deltar i EKV i Norge pr utsendelse ( 126 instrumenter totalt) ABX Micros/Act DIFF II/ADVIA 60 ABX 60,80,XL 80,DX ,3 7,1 8,7 ADVIA 120/2120 CELLDYN 3200/RUBY 5,6 0,8 16,7 6,3 21,4 CELLDYN 4000/SAPPHIRE Coulter LH 750 SYSMEX poch,k4500,kx21,kx21n SYSMEX Xe2100,5000,XT,XS,,

27 Antall Oversikt instrumenter som deltar i EKV i Norge (utsendelse ) - Totalt 126 instrumenter, t 24 forskjellige ter AcT diff 2 ABX Micros CRP ABX Pentra 60 ABX Pentra 80 ABX Pentra XL 80 ABX Pentra DX 120 ABX Pentra 120 Advia 120 Advia 2120 Cell ell-dyn 3200 Cell ell-dyn Ruby Cell ell-dyn 4000 Cell-Dy Dyn Sapphire Cou oulter LH750 Sysmex PocH-100i Sysm smex K4500 Sysm smex KX-21 Sysme mex KX-21N Sysme mex XE-2100 Sysme mex XE-5000 Sysmex XT-2000i Sysmex XT-1800i Sysmex XS 1000i ADVIA 60 Coulter A

28 Gruppeinndelinger Celletellinger og differensialtellinger: ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 (Gir kun 3-parts diff) ABX Pentra 60/80/XL80/120/DX120 Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH750 Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i (Gir kun 3-parts diff) Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i/1800i, XS-1000i Retikulocytter: ABX Pentra 120/DX 120 Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH750 Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i CHr/Ret-He: Advia 120, 2120 Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i

29 Hgb utsendelser Hgb i g/d dl 13 12, , ,5 ABX Argos, Micros CRP, Advia 60 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter 10 9,5 9 Hb 1/07 Hb 2/07 Hb 3/07 Hb 4/07 Hb 1/08 Hb 2/08 Hb 3/08 Hb 4/08 Hb 1/09 Hb 2/09 Hb 3/09 Hb 4/09 Hb 5/09 Sysmex K-4500, KX-21, KX- 21N Sysmex XE-2100/5000, XT- 1800i/2000i, XS-1000i Alle Utsendelser

30 Median MCV utsendelse ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 95 ABX Pentra 80/XL80/120/DX120 Advia 120, 2120 MC CV i fl Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 Utsendelse nr Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i Sysmex XE-2100/5000, XT- 2000i/1800i, XS-1000i

31 n alle r fra median trumenter %avvik f inst 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 MCV-%avvik median instrumentgruppe/ median alle instrumenter Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 Utsendelser i 2009 ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 ABX Pentra 80/XL80/120/DX120 Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH750 Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i Sysmex XE-2100/5000, XT- 2000i/1800i, XS-1000i

32 MCV-CV% ulike metodegrupper utsendelser ,5 3 2,5 ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 ABX Pentra 80/XL80/120/DX120 Advia 120, 2120 CV% 2 Cell-Dyn 3200, Ruby 1,5 Cell-Dyn 4000, Sapphire 1 0,5 0 Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 Utsendelser 2009 Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i Sysmex XE-2100/5000, XT- 2000i/1800i, XS-1000i

33 Trombocytter ;% avvik fra median alle % avvik fr ra median alle 15,0 10,0 50 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Optiske metoder (unntak ABX Micros) Impedansemetoder Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 ABX Pentra 80/XL80/120/DX120 Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH750 Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i Sysmex XE-2100/5000, XT- 2000i/1800i, XS-1000i

34 CHr /RetHe - utsendelser 2008 og Tr rimmet me edian, pg uts 1-08 uts 2-08 uts 3-08 uts 4-08 uts 1-09 uts 2-09 uts 3-09 uts 4-09 uts-5-09 Advia 120, 2120 Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i, SF-3000 Alle

35 Chr /RetHe ( Advia n=6, Sysmex n=24), utsendelser 2008nog 2009 Gjennomsn nuittli % av vvik fra me dian alle 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 uts uts uts uts uts uts uts uts uts Advia 120, 2120 Sysmex XE-2100/5000, XT- 2000i, SF-3000

36 Retikulocytter utsendelser 2008 og2009 RETIC 5/09 RETIC 4/09 RETIC 3/09 RETIC 2/09 RETIC 1/09 RETIC 4/08 RETIC 3/08 Alle Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i, SF-3000 (n=37) Cell-Dyn 4000, Sapphire (n=17) Advia 120, 2120 (n=7) RETIC2/ Retikulocytter x 10*9/L

37 Retikulocytter utsendelse , median verdier pr instrumentgruppe 80 ABX Pentra 120/DX 120 Retik x 10*9/L Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 Utsendelse nr Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Cell-Dyn 4000, Sapphire Coulter LH750 Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i, SF-3000

38 Retikulocytter utsendelse , % avvik median instrumentgruppe t fra median alle ian alle k fra med % avvi 70,0 60,00 ABX Pentra 120/DX ,0 40,0 Advia 120, ,0 20,00 10,0 Cell-Dyn 3200, Ruby 0,0-10,0 Cell-Dyn 4000, Sapphire -20,0 0-30,0-40,0 Coulter LH750-50,0-60,00 Sysmex XE-2100/ /5000, XT- -70,0 2000i, SF-3000 Uts 1 Uts 2 Uts 3 Uts 4 Uts 5 Utsendelse nr

39 Retikulocytter uts Instr.gruppe ABX Pentra120/120 DX Retik# (10 9 /L, trimmet median CV inter 41,50 1 ADVIA 120, ,25 19,2 8 CELLDYN 3200,RUBY 38,0 3 CELLDYN 4000/ 58,63 6,1 16 Sapphire Coulter LH SYSMEX XT, 39,45 10,00 35 XE2100 /5000 Alle metoder 42,0 23,5 63 n

40 5-part DIFF- medianverdier,kontrollmateriale K2EDTA Neut 5-parts DIFF Lymf 5-parts DIFF 5 2,2 4,5 2 Trimmet median, 10^9/L 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Trimmet median, 10^9/L 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Neut 1/08 Neut 2/08 Neut 3/08 Neut 2/09 1 Lymf 1/08 Lymf 2/08 Lymf 3/08 Lymf 2/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle Mono 5-parts DIFF Eos 5-parts DIFF 0, ,26 0,6 0,24 Trim mmet median, 10^9/L 0,5 0,4 0,3 02 0,2 0,1 Trimm met median, 10^9/L 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0 Mono 1/08 Mono 2/08 Mono 3/08 Mono 2/09 0,1 Eos 1/08 Eos 2/08 Eos 3/08 Eos 2/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle

41 5-part DIFF-fra uts.2-08,k2edta til alle, CV% hver instrumentgruppe Neutrofile 5-parts DIFF Lymf 5 parts CV % 10 CV % Neut(64/63) 1/07 Neut(63/66) 2/07 Neut(40/46) 3/07 Neut(53/57) 4/07 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Neut(1,77) 1/08 Neut(3,59) 2/08 Neut(3,04) 3/08 Neut(4,39) 2/09 Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Alle 0 Lymf(28/28) 1/07 Lymf(24/26) 2/07 Lymf(44/44) 3/07 Lymf(34/36) 4/07 Lymf (1,60) 1/08 Lymf (1,88) 2/08 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle Lymf (1,14) 3/08 Lymf (1,28) 2/09 Mono 5 parts EOS 5 parts CV % Mono(5/9) 1/07 Mono(10/8) Mono (9/12) Mono(8/7) 4/07 Mono 1/08 Mono(0,35) Mono(0,48) Mono(0,54) 2/07 3/07 2/08 3/08 1/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle CV % Eos(1,10) 1/07 Eos(1,85) 2/07 Eos(3,75) 3/07 Eos(3,50) 4/07 Eos(0,15) 1/08 Eos(0,19) 2/08 Eos(0,23) 3/08 Eos(0,16) 2/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle

42 5-part DIFF,basofile granulocytter- median og cv uts 08 og 09 Baso 5-parts DIFF 0,12 ian, 10^9/L Trimmet med 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 Mdi Median 0 Baso 1/08 Baso 2/08 Baso 3/08 Baso 2/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle Baso 5-parts DIFF CV% CV % Baso(0,80) 1/07 Baso(0,60) 2/07 Baso(1,70) 3/07 Baso 4/07 Baso 1/08 Baso(0,05) 2/08 Baso(0,02) 3/08 Baso(0,035) 2/09 ABX Pentra 60/80/XL80/120/120DX Alltid fått K2EDTA Advia 120, 2120 Cell-Dyn 3200, Ruby Alltid fått K2EDTA Cell-Dyn 4000, Sapphire Alltid fått K2EDTA Sysmex XE-2100/5000, XT-1800i/2000i, XS-1000i Alle

43 Resultater 5-part DIFF uts , trimmet median,n=101 Gruppe Neutro # Lymfo # Mono # EOS # Baso # Luc # ABX Pentra, 60,80,XL80, 120/DX , , , ,21 0, ADVIA 120, 230 2, , , ,22 0, , CELLDYN 1,61 1,94 0,38 0,19 0, , RUBY CELLDYN 4000/ SAPPHIRE 2,04 2,10 0,45 0,19 0,055 Coulter LH 2,24 1,94 0,48 0,20 0, SYSMEX XE 213 2, , , ,20 0, og XT Alle 2,12 2,00 0,47 0,205 0,055 0,190

44 Resultater 5-part DIFF uts , CV %,n=101, kontrollmateriale K2EDTA Gruppe n Neutro # Lymfo # Mono # EOS # Baso # Luc # ABX Pentra, 60,80,XL80, 120/DX ,7 10,4 13,9 57 5,7 158,9 ADVIA 120, 27 5,8 5,3 11,9 8,2 37,9 21, CELLDYN 6 11,9 10,2 12,8 3,6 23,2 3200, RUBY CELLDYN 4000/ SAPPHIRE Coulter LH ,6 3,9 10,5 10,8 25,8 SYSMEX XE 40 3,5 3,9 7,4 6,7 15,2 og XT Alle 101 9,5 6,3 12,2 8,3 52,0 21,5

45 Resultater 3-part DIFF uts , kontrollmateriale K2EDTA (kjøl) n=12, median og CV% Gruppe n Median Gran # Median Lymfo # Median Mono # CV% Gran # CV% Lymfo # CV% Mono # ABX Micros CRP 200/ADVIA 60,Coulter Act diff2 SYSMEX K4500,KX21, KX21N,Sysm ex Poch-100i 7 2,60 1,95 0,50 7,3 20,4 25,7 5 2,05 2,00 0,80 26,1 2,2 51,1 K4500 KX21 Alle-3-part , ,00 0,500 17,5 14,44 62,22 DIFF Alle 5-part 101 2,12 1,995 0,465 9,5 6,3 12,2 DIFF

46 Resultater 3-part DIFF uts , kontrollmateriale K2EDTA (kjøl) n=12, median og CV% Gruppe n Median Gran % ABX Micros CRP 200/ADVIA 60,Coulter Act diff2 SYSMEX K4500,KX21, KX21N,Sysm ex Poch-100i Median Lymfo % Median Mono % CV% Gran % CV% Lymfo % CV% Mono % 10 56,5 24,75 18,3 3,1 21,5 18,8 4 42,65 41,28 15,25 3,6 4,5 4,9 K4500 KX21 Alle-3-part 14 54,55 33, ,25 11,3 27,0 28,7 DIFF Alle 5-part ,1 41,4 11,5 7,7 10,1 21,7 DIFF Sysmex K4500,KX21,KX21N/Poch-i: KX21 KX21N/P kontrollmaterialet t l t bør endres tilbake til stabilisert. Gir bedre overenstemmelse med 5-part DIFF median alle og bedre CV%

47 Instrumentspesifikke kommentarer Til deltakere med Cell-Dyn 3200 og Ruby: LPK: I glass 1 er det tilsatt en stabilisator som påvirker volumet til leukocyttene. Cell-Dyn 3200 og Cell-Dyn Ruby har to ulike kanaler for telling av leukocytter. Det er viktig at alle deltakerne rapporterer leukocyttene fra den samme WBC-kanalen. Vi ønsker derfor at dere rapporterer LPK fra Nuclear Optical Count- kanalen (NOCkanalen).Dette gjelder kun for glass 1. For glass 2 skal WOCkanalen benyttes. Til deltakere med Cell-Dyn 4000 og Sapphire: TPK: Rapporter svar fra impedansekanalen. LPK: På grunn av stabiliseringen kan LPK målt med Cell-Dyn 4000 eller Cell-Dyn Sapphire falle i NRBC (kjerneholdige røde) området. Rapporter derfor LPK som sum av LPK + totalantall NRBC.

48 Resultatrapport fra EKV-hematologi, NOKLUS Trombocytter x10 9 /L, ABX Pentra 80 Historikk: Avvik i % Historikk: Avvik i konsentrasjonsenheter 60 20% Eget snitt: 198,5( ) Avvik fra median: -1,7% -40 Aksept.omr. (median ± 20%): 161,6-242,4 Alle TPK -20% -60 Egen metodegruppe Numerisk oversikt Metodegruppe Median SD CV n nx ABX Micros CRP 200, Advia 60, Coulter AcTdiff 2 212,3 19, ,4 8 0 ABX Pentra 60/80/XL80/120/DX ,03 5, Advia 120, 2120/2120i 216,5 11,75 5, Cell-Dyn 3200, Ruby 215,3 15,32 7,1 8 0 Cell-Dyn 4000, Sapphire 222,5 11,5 5, Coulter LH ,5 1 0 Sysmex K-4500, KX -21, KX- 21N, Sysmex Poch-100i ,77 7,7 7 0 Sysmex XE-2100/5000, XT-2000i/1800i, XS-1000i 193,5 7,56 3, Tillagt verdi, 10*9/L Kommentarfelt Alle TPK 204,8 15,85 7,

49 Oversikt median CV% LPK,Hgb,MCV,TPK og neutrofile granulocytter (5-part DIFF) for alle instrumenter ian CV% Medi LPK Hgb MCV TPK Neut År

50 Hva har vi oppnådd siden 1996? Avdekket nivåforskjeller for en del parametere analysert med ulik teknologi ( Hgb, trombocytter, monocytter, basofile, retikulocytter, Chr/RetHe) Laboratoriene er etter hvert blitt bedre samkalibrert Rapporterte parametere endret mht DIFF ( totalantall rapportert fra utsendelse ) og CHr/RetHe er blitt inkludert Besvarelsene skjer nå via internett tt Svarprosent: 98%! Tillaging av kontrollmateriale, statistisk behandling av samt kommentering av resultater t og utsendelse av svarrapporter skjer hos NOKLUS Etablert program for postanalytisk kvalitetssikring av automatisert hematologi ( utsendelse og tolking av plot)- årlige utsendelser far 2006

51 Hva gjenstår? Utfordringer/forbedringer? Fortsette med optimalisering av kotrollmaterialet mht 3-part DIFF ( stabilisert best for SYSMEX instrumentene) 5-part DIFF- registrere % i tillegg? ( for å avdekke feil clustring ved analysering- viktig mht vurdering av holdbarhetsendringer for materialet- K2EDTA) Hva gjør vi med BASO? Ønske om arkiv funksjon for svarrapportene Videreutvikle postanalytisk kvalitetssikring utsendelsene

52 SR-Labquality 3 utsendelser pr år 476 laboratorier fra 17 land deltar 22 norske laboratorier Antall grupper/metoder: 30 Norge deltar innenfor: SedRate Timer,Screener ( Greiner) (n=12) Automat StaRsed (n=2) Automat : Sedi-15 (BD) (n=5) Westergren :Sediplast (n=3) Kontrollmateriale: suspensjon av erytrocytter fra pattedyr i en plasmaliknende lik væske tilsatt tt konserveringsmiddel. idd Nivå: varierer fra normalt til høyt ved de ulike utsendelsene CV for norske laboratorier: 2,4-19,1 % nivå: 52mm/t ved utsendelse 3-09 Konklusjon: fungerer godt

53 Morfologi- utstryk- Labquality 3 fargede utstryk x 2 pr år 321 laboratorier fra 17 land deltar hvorav19 norske Utstrykene er ledsaget av korte sykehistorier God variasjon i mht normale/ abnormale/ patologiske blodbilder Manuell DIFF utføres samt bedømmelse av morfologi for leukocytter, erytrocytter og trombocytter Fasit: konsensus ved 6 av 8 hematologer

54 Rapport manuell DIFF&morfologi- Labquality

55 Rapport manuell DIFF&morfologi- Labquality

56 Rapport manuell DIFF& morfologi- Labquality

57 Digital morfologi- EQUALIS (Equator) Nettbasert 3 utsendelser pr år 3 besvarelser pr lab nr 1 kasus pr utsendelse God variasjon i normale/abnormale/patologiske blodbilder Resultatframstilling tf tilli Tilbakemelding om % samsvar for hver enkelt celle Forklaring til hver enkelt celle (riktig/feil klassifisertekspertbedømmelse)

58 EQUALIS-digital morfologi-resultater

59 Resultatframstilling digital morfologi EQUALIS-

60 Postanalytisk kvalitetssikring-noklus Utsendelser x1 pr år Utsendelsen består av PLOT fra ulike analysemaskiner, en kort sykehistorie og spørsmål vedrørende resultater, plot, verifiserende tiltak, kommentering og rapportering 2001: pilot Norge og Sverige (KLL) 2006: 41 deltakere, AML M1 Lave trombocytter, umodne leukocytter ( 35% blaster) 2007:41 deltakere, Mononukleose DIFF ikke rekvirert-fokus på ikke rekvirerte parametere og oppfølging av patologiske resultater ( her DIFF) 2008: 40 deltakere, MDS utviklet til leukemi-aml,m2. Cytopeni i alle cellerekker og blaster tilstede. Besvarelse på nett! 2009: bredding til 18 europeiske land pilot november-09 Utsendelse til 3703 laboratorier i mai 2010 PLOT: en godbit..

61 18 deltakende land fra laboratorier Norge Portugal Finland Romania Danmark Russland Belgia Spania Kroatia Sveits Frankrike Storbritannia Tyskland Finland Ungarn Litauen Il Irland Italia

62 Postanalytisk kvalitetssikring av automatisert hematologi -NOKLUS

63 Postanalytisk Hematologi -breddes til 18 europeiske land (pilot nov -09,utsendelse til 3703 lab. i mai 2010)

64

65

66 Hensikt med postanalytisk kvalitetssikring Forhindre at feil svar blir rapportert Standardisering av tolking av plot og resultater,verifiserende tiltak, kommentering og rapportering. Læring Erfaringer så langt: stor variasjon i verifiserende tiltak og kommentering av abnormale funn. Morfologikompetanse mangelvare

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 18122013 nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet?

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? 1 Rutiner for oppfølging/rapportering ved BLAST-meldinger Sykehus A Sykehus B Sykehus C Sykehus D Sykehus E Sykehus F BLASTmelding skal genere

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim,

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF 1 Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, 14.03.2014 Mål med omorganisering av hematologi etter innflytting

Detaljer

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger, Lab. for medinsinsk biokjemi Brukernavn: user2002 E-post: ragnhild.elgseter@hnt.no Instrumenttype: CELL-DYN Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

PRINSIPPER PENTRA 120

PRINSIPPER PENTRA 120 ABX Pentra 120 PRINSIPPER PENTRA 120 Tre ulike analyseprinsipp kombineres: Motstand (impedans) Cytokjemi (spesifikk farging) Optisk måling (absorbans) Pentra har 4 kanaler: RBC/PLT-kanal Teller antall

Detaljer

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m ADVIA 120 (Bayer) Måleprinsipper Advia 3 ulike prinsipper benyttes: Lysspredning Spesifikk farging Absorbansmåling Instrumentet har 5 kanaler RBC+PLT, Baso, Perox, Retic og Hb 2 flowceller benyttes til

Detaljer

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Monocytter Basofile Lymfocytter Nøytrofile Eosinofile Det hele begynte med van Leewenhoek i 1674 Der Grosse Blut-Laache Die Anemiä. 1881 Det

Detaljer

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Rigmor Søvik Fagbioingeniør ved fagområde hematologi og koagulasjon, lab. for medisinsk biokjemi seksjon Ålesund Innhold Presentasjon av lab. 2013: Innkjøp

Detaljer

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter?

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter? Samkjøring av instrumenterhematologi Marthe Wedø Aune Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin NKK møte 15.mars 2011 Hvordan vedlikeholde kvaliteten av hematologiske analyseresultater ved samme type

Detaljer

Anne Christin Breivik

Anne Christin Breivik Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger Brukernavn: user2002 Instrumenttype: CELL-DYN Bergen, 04. februar 2014 Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse PHEM113 Vedlagt følger resultatene

Detaljer

To k a s u s e r viser at det er viktig å

To k a s u s e r viser at det er viktig å Nesten like plott, men svært ulik diagnose To k a s u s e r viser at det er viktig å forstå analyseinstrumentenes prinsipper, fordeler og begrens - ninger. de viser også at det er til stor hjelp å ha instrumenter

Detaljer

Foredraget vil omhandle:

Foredraget vil omhandle: 4 automatiserte hematologiinstrumenter med ulike prinsipper 1 Marthe Wedø Aune Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Nasjonalt hematologi kurs/bfi/ 190515 Foredraget vil omhandle: Oversikt instrumenter

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Line Steffarud, seksjonsleder, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri Hvordan og hvorfor har vi valgt våre EKV? Hvordan ligger våre EKV over tid? Hvordan følger

Detaljer

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Kjersti Roen Eriksen Spesialbioingeniør Seksjon for komponentfremstilling Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Hva kan vi tolke ut fra de ulike programmene? Nina Gade Christensen Seksjonsleder ekstern kvalitetssikring. Noklus Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet

Detaljer

Hematologi og tolkning av cytogrammer

Hematologi og tolkning av cytogrammer Hematologi og tolkning av cytogrammer Stein Istre Thoresen Sentrallaboratoriet Norges veterinærhøgskole Hemogram 1. Systematisk tilnærming 2. Vurdering av de enkelte analysesvar 3. Se enkeltresultatene

Detaljer

in T e r N at i o N a l society for laboratory

in T e r N at i o N a l society for laboratory Fag-Hematoli Passer konsensusreglene fra ISLH for norske laboratorier? in T e r N at i o N a l society for laboratory Hematoly (islh) har laget et sett regler for validering av prøve - svar fra hematolimaskiner

Detaljer

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus FLAGG OG MELDINGER FRA CELLDYN SAPPHIRE, ABBOTT Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser

Detaljer

«Blasts?» -et nyttig flagg?

«Blasts?» -et nyttig flagg? «Blasts?» -et nyttig flagg? Heidi Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus XE 5000 er et hematologiinstrument fra Sysmex som benytter laserteknologi (DIFF kanalen) og impedansmåling (IMI kanalen) for å analysere

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR Rapport SAMMENDRAG... 2 PLANLEGGING... 3 FAKTA OM INSTRUMENTET... 4 FØRSTEINNTRYKK AV INSTRUMENTET... 6 FØRSTEINNTRYKK FRA AVDELING FOR KLINISK KJEMI:... 6

Detaljer

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK Guro Archer Lauritzen Bioingeniør ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi Diakonhjemmet sykehus guroarcherlauritzen@hotmail.com HVORDAN SIKRE KOMPETANSE

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2011

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2011 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M. Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 17.06.2011 Noklus nr: 5238 NKK-nr: 2554 17. juni 2011 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Kontinuerlig opplæring - hematologi

Kontinuerlig opplæring - hematologi Kontinuerlig opplæring - hematologi NKK møtet 10.3.16 Anne Ytreeide Stabell MBK - Radiumhospitalet Bakgrunn 2010 - Fra én teknologi til to: Cell-Dyn Sapphire Advia 2120i Ansatte måtte lære seg å tolke

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Avvikende trombocytter

Avvikende trombocytter Avvikende trombocytter Overbioingeniør Henriette Kuvås, Sykehuset innlandet Gjøvik. Medlem av RUMBIO (Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon) Gjøvik sykehus Sykehuset innlandet

Detaljer

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? 1 Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 ADVIA 2120 CELLDYN SAPPHIRE Sysmex XN 2 Coulter DXH 800 ABX Pentra DX

Detaljer

Morfologikompetanse i laboratoriet

Morfologikompetanse i laboratoriet Morfologikompetanse i laboratoriet Hva trenger vi? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, Foto: Morten Rakke Photography NKK-møtet 2016 Hvilken kompetanse har vi i dag? Resultater

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 16.12.2016 nr: 2002 NKK-nr: 2553 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016 Vedlagt følger

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 21.12.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 21. desember 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M. Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 20.06.2013 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 20. juni 2013 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2012

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M. Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 07.05.2012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 7. mai 2012 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 1/ 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 1/ 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 27.01.2015 Noklus nr: 2002 NKK-nr: 2553 27. januar 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 32/ 2013

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 32/ 2013 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ellen Annette Gylland Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 23.09.2013 Noklus nr: 2002 NKK-nr: 2553 23. september 2013 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 152,00

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 152,00 Hematologi SENKNINGSAVLESER GREINER. 10 RØR Automatisk senkningsavleser Greiner for 10 rør. G836592 1 Stk 11.240,00 SENKNINGSSTATIV VACUETTE Senkningsstativ Vacuette. G836075 1 Stk VACUETTE SR-RØR FOR

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/ 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/ 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 19.06.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 19. juni 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 157,00

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 157,00 Hematologi SENKNINGSAVLESER GREINER. 10 RØR Automatisk senkningsavleser Greiner for 10 rør. G836592 1 Stk 11.577,00 SENKNINGSSTATIV VACUETTE Senkningsstativ Vacuette. G836075 1 Stk VACUETTE SR-RØR FOR

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03.09.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 3. september 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk- odontologiske fakultet/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere Bioingeniørkongressen

Detaljer

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr)

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Basert på resultater fra ekstern kvalitetsvurdering (EKV) Diabetesforum 2017 Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? U-AKR (Urin Albumin Kreatinin Ratio)

Detaljer

Manuell trombocytt produksjon i SI

Manuell trombocytt produksjon i SI Manuell trombocytt produksjon i SI Komponentframstilling i blodbank 22.03.2017 Eilen Strand Rønning, fagbioingeniør Avd. for blodbank og medisinsk biokjemi Sykehuset Innlandet Oppstart våren 2014 Økt behov

Detaljer

Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio:

Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio: Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av ferskt og frosset kontrollmateriale til ekstern kvalitetskontroll Nasjonalt Diabetesforum 26.04.2017 Berit Oddny

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2 / 2017

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2 / 2017 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 22.05.2017 nr: 5237 LQ-nr: 2553 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2 / 2017 Vedlagt følger

Detaljer

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om?

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om? Flytskjema - for behandling av avvikende EKV-resultat Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013 Hva skal jeg snakke om? Flytskjemaet et redskap for å behandle avvikende EKV-resultat EKV-avvik Oppfølging og evaluering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØRTRØNDELAG AVDELING FOR MAT OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kanditatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2016

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2016 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 09.09.2016 Noklus nr: 2002 NKK-nr: 2553 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2016 67 norske

Detaljer

EKV-kategorier. Hva er det?

EKV-kategorier. Hva er det? EKV-kategorier. Hva er det? Hva, og hvor mye, vi kan tolke ut av rapportene, avhenger av type kontrollprogram Nina Gade Christensen Seksjonsleder ekstern kvalitetssikring. Noklus Workshop Fagmøte 14. mars

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR DEKS-PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR DEKS-PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR DEKS-PROGRAM 8.0. Innhold DEKS Homocystein/metylmalonsyre-program... Statistikk... Eksklusjonskriterier:... Årsstatistikk... Kvalitetsmål... Rapportutskrifter... DEKS langtidsprogram,

Detaljer

Tolkning av resultater fra EKV program

Tolkning av resultater fra EKV program Tolkning av resultater fra EKV program Mulige tolkinger er helt avhengig av type kontrollprogram Nina Gade Christensen Seksjonsleder ekstern kvalitetssikring. Noklus Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet

Detaljer

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen Analysekvalitet på urinalbuminanalysen EKV-resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier Diabetesforum 2013 - Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? 2 ulike EKV-program Design Antall

Detaljer

Nasjonal holdbarhetsdatabase

Nasjonal holdbarhetsdatabase Nasjonal holdbarhetsdatabase hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøvene er holdbare? Preanalyse 10. 11.mai 2017 Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk Protokoll med beskrivelse av

Detaljer

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 HbA1c Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 Una Ørvim Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Krav til analysekvalitet til HbA1c Metoden må være standardisert

Detaljer

Albumin og kreatinin i urin 1, 2017

Albumin og kreatinin i urin 1, 2017 2017-06-02 SLUTTRAPPORT Produktnummer: 3240 LQ744117011-012/ FI Underleverandører: prøveopparbeidelse Albumin og kreatinin i urin 1, 2017 122 laboratorier fra 12 land deltok i denne utsendelsen. Av disse

Detaljer

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Lamya Garabet 1, Siri Lund Støtterud 1, Siri Grønsleth 1, Erik Kolberg Amundsen 2, Tor-Arne Hagve 1 1 Tverrfaglig laboratoriemedisin

Detaljer

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN?

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? Preanalytiske og analytiske utfordringer med EDTA Verifisering av referanseområde og holdbarhet i Li-heparin Linda Fagerland Laboratorium for klinisk

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert ML-205 1 Hematologi og blodprøvetaking Kandidat 2818 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ML-205 26.05.2016 oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

Albumin og kreatinin i urin 2, 2016

Albumin og kreatinin i urin 2, 2016 2016-12-09 SLUTTRAPPORT Produktnummer: 3240 91-92/16 FI Underleverandører: prøveopparbeidelse Albumin og kreatinin i urin 2, 2016 116 laboratorier fra 10 land deltok i denne utsendelsen. Av disse var det

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

EQAnord Hemolyseprosjekt

EQAnord Hemolyseprosjekt EQAnord Hemolyseprosjekt November 2014 NKK møte 2015, Gro Gidske 143 deltakere (97%) 32 Danmark 25 Finland 4 Island 53 Norge 29 Sverige Økonomisk støtte fra Nordfond, NFKK EQAnord Hemolysis project 2014

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR LABQUALITY-PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR LABQUALITY-PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR LABQUALITY-PROGRAM 8.03.11 Innhold Innledning... 1 Deltakerland... 1 Eksklusjonskriterier for resultat som ikke skal være med i beregnings-grunnlaget... 2 Rapportutskrifter...

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017

Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017 Side 1 av 5 Kjære kollegaer! Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017 Året 2016 nærmer seg slutten,

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode Analysering av HbA1c med kromatografisk metode BFI 03. februar 2015 v/ Gro Nielsen (AHUS) Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin består av 2 alfakjeder og 2 bettakjeder Glykosylert hemoglobin (HbA1c) er et glykoprotein

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering

Ekstern kvalitetsvurdering Side 1 av 5 Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, NOKLUS, DEKS, EQUALIS, ECAT og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2010 Kjære kollegaer! Året 2009 nærmer seg slutten, og det er tid

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016 NKK INFORMERER Nr. 21 - Oktober 2016 Innhold Sammenslåing av NKK og Noklus NKK møtet videreføres i «nye Noklus» Møtet 2016 Møtet 2017 Påmelding til EKV-programmer for 2017 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com)

Detaljer

Statistisk prosesskontroll i blodbank

Statistisk prosesskontroll i blodbank Statistisk prosesskontroll i blodbank Seksjon blodbank St. Olavs Hospital Ingvild Teigum, fagansvarlig bioingeniør Enhet for komponentproduksjon Oversikt Blodkomponenter og definisjoner Kvalitetskontroller

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Bakgrunn, vurderinger og rutineendring Plasmaferese hva er det? Giver kobles til en aferesemaskin satt opp med et engangssett Plasmaferese: Selektiv oppsamling

Detaljer

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV

Akseptgrenser. De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt. Akseptgrenser i EKV Akseptgrenser De grenser et EKV-resultat bør ligge innenfor for at resultatet skal vurderes som akseptabelt Akseptgrenser i EKV Enkeltmåling mest vanlig Akseptgrensen baseres på tillatt totalfeil (TEa

Detaljer

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c?

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c? Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin hos voksne består av 2 alfakjeder

Detaljer

Evaluering av ny metode for deteksjon av leukocytter i blodkomponenter

Evaluering av ny metode for deteksjon av leukocytter i blodkomponenter Evaluering av ny metode for deteksjon av leukocytter i blodkomponenter Spesialbioingeniør Maria Johansson Seksjon for komponentfremstilling Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus,

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER 05.06.2016 Bioingeniørkongressen 2016 Sigrid Høistad og Torill Kalfoss VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER SIDE 2 1 Hvor stort? 6 Advia Chemistry XPT 18 Advia Centaur XPT SIDE 3 Klinisk kjemi: 42 analytter

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering

Ekstern kvalitetsvurdering Side 1 av 5 Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS Kjære kollegaer! PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2016 Året 2015 nærmer seg slutten,

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

1. Innledning 2 2. Begreper og definisjoner 2 3. Grunnleggende om presisjon 2 4. Verifisering 3. Akseptgrenser 3 Presisjon 3 Bias (B) 3

1. Innledning 2 2. Begreper og definisjoner 2 3. Grunnleggende om presisjon 2 4. Verifisering 3. Akseptgrenser 3 Presisjon 3 Bias (B) 3 INNHOLD Side 1 av 11 1. Innledning 2 2. Begreper og definisjoner 2 3. Grunnleggende om presisjon 2 4. Verifisering 3 Akseptgrenser 3 Presisjon 3 Bias (B) 3 Alfa- og beta-verifisering 3 Alfa-verifisering

Detaljer

Oppsummering NKK siste år

Oppsummering NKK siste år Oppsummering NKK siste år Pre-analyse Kvalitetsindikatorer - Etablering av nasjonal arbeidsgruppe Ekspertgruppen Diverse Pre-analytisk EKV-program 2014 Ny interferensstudie i regi av EQAnord Forprosjekt:

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer