Anne Christin Breivik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anne Christin Breivik"

Transkript

1 Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger Brukernavn: user2002 Instrumenttype: CELL-DYN Bergen, 04. februar 2014 Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse PHEM113 Vedlagt følger resultatene fra kontrollprogrammet Postanalytisk Automatisert Hematologi som ble gjennomført i september/oktober deltakere var påmeldt programmet og 283 (72 ) responderte. Kontrollprogrammet er tilgjengelig for følgende celletellere: ABX (Pentra 80, XL80, 120, DX120), ADVIA (H1, H2, 120, 2120), CELL-DYN (4000, Sapphire, 3000, 3200, 3500, 3700, Ruby), Coulter (UniCel DxH 800, LH 500, LH 750, LH 755, LH 780, Gen S, MAXM, HMX, STKS) and Sysmex (SF, XE, XS, XT, XN, HST). Hvert laboratorium kan kun delta med en instrumenttype, med oppfordring om å velge den typen de anser som sitt hovedinstrument. Instrumentfordelingen til deltakerne som svarte ved dette kontrollprogrammet illustreres i figuren og tabellen under. Figur 1: Tabell 1: Sysmex; 136 Abx; 21 Coulter; 24 Advia; 63 Cell-Dyn; 39 Land (n) ABX ADVIA CELL-DYN COULTER SYSMEX Danmark (14) 4 10 Finland (4) 4 Frankrike (88) Ungarn (9) Irland (9) Norway (37) Portugal (1) 1 Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (283) Denne rapporten inneholder den oppgitte sykehistorien, plot fra din valgte instrumenttype, kommentarer relatert til sykehistorie og plot, kommentarer til resultatene, etterfulgt av oppsummerte resultater fra alle deltakerne som vises både per land og for de ulike instrumenttyper. I år vil egne svar være tilgjengelig som en oppsummering i slutten av rapporten. Kontrollprogrammet fokuserer på tolkning av celletellinger og plot fra 5-parts celletellere. På sikt håper vi at kontrollprogrammet kan bidra til harmonisering av hvordan plot tolkes og valg av verifiserende tiltak. Vi vil gjerne takke de mange deltakerne som ga positiv tilbakemelding på programmet og for alle forslag vi har mottatt om hvordan ytterligere forbedre dette postanalytiske EKV-programmet. Med vennlig hilsen,, Marthe Wedø Aune Bioingeniør, Noklus Aasne Karine Aarsand Konsulent, Noklus Anne Christin Breivik AVdelingsingeniør, Noklus Gunn B.B. Kristensen Leder av NKK Sverre Sandberg Leder av Noklus NO-5892 Bergen Page 1

2 Sykehistorie: 12 år gammel gutt med redusert allmenntilstand.. NO-5892 Bergen Page 2

3 Kommentar til sykehistorie og plot Klinikk Pasienten denne gang var en 12 år gammel gutt som møtte på legekontoret med generelt redusert allmenntilstand. Blodprøvene viste at nivået av LPK (3.0 x 10 9 /L), Hb (10.0 g/dl /6.2 mmol/l) og trombocytter (77 x 10 9 /L) alle var redusert. Videre undersøkelser med manuell differensialtelling og morfologisk mikroskopering av blodutstryk avslørte at pasienten hadde neutropeni og at 15 av de hvite blodcellene i det perifere blodet bestod av store blaster, noen med vakuoler. Tabell 2: Resultater fra manuell og flow-cytometric differensialtelling av perifert blod. Komponent Manuell differensialtelling (CellaVision, 100 celler, reklassifisert, ) Flow-cytometric differensialtelling (FACSCANTO II, 1 ) Segmenterte neutrofile Lymfocytter Monocytter Eosinofile 1 Basofile 0 Blaster Prolymfocytter 1 1 Følgende antistoff ble brukt I denne analysen: CD10/CD20/CD34/CD19/CD38/CD45 Figur 2: Blodutstryk (CellaVision) Neutrofile Eosinofile Lymfocytter Monocytter; Prolymfocytter Blaster Store («giant») trombocytter «Smudge» celler NO-5892 Bergen Page 3

4 Vurdering av perifert blodutstryk: WBC: Leukopeni, neutropeni, relativ lymfocytose, noen smudge celler og tilstedeværelse av blaster (15 ). Plater: Trombocytopeni, for det meste normalt størrelse, men med tilstedeværelse av noen abnormalt store plater. RBC: Lett anisocytose, poikilocytose, hypokrome og normokrome celler. Immunofenotyping av benmarg: Ca 77 av de levedyktige cellene hadde en fenotype som var konsistent med akutt lymfatisk leukemi, positiv for CD19, CD10 (sterk positiv), CD13 (svak), CD22, CD33, CD34, CD38 (heterogen), CD58, cycd79a, CD123 (svak/tvilsom positiv), nutdt, HLADR. Cellene var negative for: CD2, CD3, CD 11b, CD 16b, CD 20, CD 45, CD 66c, CD117, cympo. Diagnose: Akutt lymfoblastisk leukemi (B-ALL). Analytiske resultat fra de forskjellige instrumentene i dette kontrollprogrammet: Tabell 3: Numeriske resultat og flagg fra de fire instrumentene i kontrollprogrammet Komponent ABX Pentra 80 ADVIA 2120 CELL-DYN Sapphire Coulter UniCel DxH 800 Sysmex XE /L 10 9 /L 10 9 /L 10 9 /L 10 9 /L Total WBC * al 3.66 DIFF Neut 15.9! 0.46! L 17.4* 0.51* al al 14.2* 0.52* Lymph * 1.58* ah * 1.64* Mono 11.5! 0.33! 2.9* 0.09* ah * 0.78* Eos * 0.05* Baso H 12.6* 0.37* LUC * 0.72* ALY LIC 15.4!H 0.39! IG Blasts * Large Immature Cells RM, RN, LIC ANISO++ ATYP+++ MICRO+ BLAST Conf factor 0.84 VARLYM Imm Grans MO Blast BLASTS? Neutropenia Lymphocytosis Flag Leukopenia BLASTS++ Conf factor 0.50 Monocytocis Neutropenia B-NV Basophilia Baspophilia Anisocytosis B-SUSP NRCELL Trombocytopenia Macroplatelets Plater 66 L (PLTo) 72.6 (PLTi) 68.6 al 73 g/l mmol/l g/l mmol/l g/l mmol/l g/l mmol/l g/l mmol/l HGB 101 l 6.27 l L 6.16 L WBC: De ulike instrumentene viste relativt godt samsvar mht. totalt antall WBC (Tabell 3). I ADVIA 2120 plottet, er WBC markert med stjerne og flagg for B-SUSP og NRCELL. Dette indikerer at oppfølgende tiltak er nødvendig for å verifisere om det er kjerneholdige røde (NRBC) tilstede i prøven (reanalysering med en annen type teknologi som har NRBC-kanal eller vurdering av blodutstryk). Dersom det er kjerneholdige røde tilstede, må WBC tallet korrigeres i forhold til dette. I dette tilfellet var det ingen kjerneholdige røde tilstede. ISLH Consensus Guidelines for automatisk oppfølging av CBC og WBC differensial analyser (referanse 1), foreslår at dersom WBC < 4.0 x 10 9 /L i den første blodprøven som er tatt fra pasienten, bør resultatene verifiseres med blodutstryk. I denne prøven hvor både Hb og plater var nedsatt i kombinasjon med lett nedsatt WBC, burde operatøren mistenkt malignitet og derfor reanalysert prøven i DIFF mode. NO-5892 Bergen Page 4

5 DIFF: Alle instrumentene rapporterte uttalt neutropeni (range for absolutte tellinger x 10 9 /L) og relativ lymfocytose (45-57 av total WBC) (Tabell 3). Det ble observert store variasjoner mellom instrumentene for monocytt tellinger, som strekker seg fra 2.9 (ADVIA 2120) til 23.4 (CELL-DYN Sapphire) av total WBC. Flowcytometrisk og manuell differensial telling estimerte monocytter til 1. ADVIA 2120 rapporterte monocytt tall som var mest i samsvar med flowcytometriske og manuelle metoder. Store lymfoblaster med stor kjerne og flere vakuoler, utgjorde 19 av total WBC i denne prøven (flow-cytometrisk telling). Lymfocytt, lymfoblast og monocytt populasjonene overlappet i plottene fra Sysmex XE-2100, CELL-DYN Sapphire, ABX Pentra og Coulter UniCel DxH. De falskt forhøyede monocytt tallene rapportert fra disse instrumentene skyldtes at lymfocyttene var inkludert i monocytt populasjonen. ABX Pentra 80, ADVIA 2120 and Sysmex XE-2100 rapporterte falskt høyt antall basofile, noe som sannsynligvis også skyldtes feil klassifisering av lymfoblastene. Alle instrumentene flagget tilstedeværelsen av eller stor sannsynlighet for blaster, med unntak av ABX Pentra 80 som flagget tilstedeværelsen av umodne celler. Coulter UniCel DxH flagget tilstedeværelsen av monoblaster, som sannsynligvis skyldtes noe uvanlig morfologisk karakteristikk av lymfoblastene. Blast flaggene og den abnormale og uventede fordeling av 5-part DIFF som alle instrumentene viste, må verifiseres ved vurdering av perifert blodutstryk. RBC: Alle instrumentene rapporterte konsistente resultater for RBC-relaterte parametere. Hb var let nedsatt utfra hva som kan forventes hos en 12 år gammel gutt (Tabell 3). MCV og MCH verdier var normale, mens RDW var lett forhøyet i alle instrument. Immunofenotyping av benmarg viste at årsaken til anemien skyldtes nedsatt/undertrykt erytropoiese. Plater: Alle metodene viste godt samsvar for trombocytt tellingene (Tabell 3), hvor resultatet fra impedans kanalen fra ABX Pentra 80 ga det laveste resultatet (66 x 10 9 /L). Basert på CELL-DYN immunologiske CD61 metode, var trombocytt tallet til denne pasienten 77 x 10 9 /L. Når trombocytt tallet < 100 x 10 9 /L I den første prøven som er tatt av pasienten, bør man validere resultatet ved å undersøke prøven for koagler og vurdere utstryk for å kunne utelukke trombocyttaggregasjon (referanse 1). Validering og rapportering av analysresultatene: De rapporterte resultater fra instrumentene som viste at alle tre cellelinjer (WBC, RBC og trombocytter) var påvirket, indikerer alvorlig patologi hos denne pasienten. Resultatene etter reanalysering av prøven med 5-part DIFF bekreftet dette. Før resultatene frigis til LIS, må resultatene fra 5-part DIFF og blastflaggene verifiseres med perifert blodutstryk. Resultatene, spesielt neutropenien og tilstedeværelsen av blaster, må kommenteres og rapporteres tilbake til rekvirerende lege øyeblikkelig. Alle instrumentene rapporterte noen av resultatene fra 5-part DIFF markert med en stjerne og/eller med 5-part DIFF relaterte flagg. Det er derfor sannsynlig at resultatene ville blitt stoppet/holdt tilbake i et auto-valideringssystem dersom laboratoriet har implementert regler for manuell implementering av slike resultater. Regler for overføring av uventet lave trombocytt tall (< 100 x 10 9 /L) ville også stoppet denne prøven fra auto-validering. NO-5892 Bergen Page 5

6 Kommentarer til resultatene Oppfølgende undersøkelser og rapportering: I dette tilfellet var det tilrådelig å utføre ytterligere undersøkelser med tanke på de unormale resultatene for WBC, Hb og plater (PLT) som var rapportert fra alle instrumentene. Totalt 92 ville ha gjort ytterligere undersøkelser av minst en av de ønskede komponenter (85 av WBC, 84 av PLT og 33 av Hb). Tjuetre deltakere (8 ) ville ha akseptert resultatene av de forespurte hematologiske komponenter uten videre undersøkelser, de fleste av disse var Sysmex brukere. Hvis man sammenligner land med minst 10 deltakende laboratorier, ville deltakerne, i de fleste land fra 2 til 28, ha akseptert de forespurte komponenter uten å utføre ytterligere undersøkelser. I Russland ville 28 (n = 39) og i Danmark ville 14 (n = 14) av deltakerne rapportert resultater direkte. Av de 23 deltakerne som ville ha rapportert resultater fra de rekvirerte komponenter direkte, svarte 19 at de ville ha rapportert 5-part DIFF resultater som ikke var rekvirert, men bare 11 av disse ville ha utført ytterligere undersøkelser av disse resultatene før rapportering. Fire deltakere (Sysmex 3, ADVIA 1) ville ikke ha gjennomført ytterligere undersøkelser på noen av komponentene (rekvirert eller ikke-rekvirert). Alle instrumenter rapporterte uttalt neutropeni og flagg for enten blaster eller umodne celler i 5-part DIFF. Åtti - tre prosent av deltakerne ville ha rapportert 5-part DIFF resultatene, og de fleste av disse ville ha undersøkt resultatene nærmere før rapportering. Totalt ville 88 vurdert et perifert blodutstryk som et korrigerende tiltak til en eller flere av komponentene, noe som gjør det sannsynlig at blastene ville blitt oppdaget. Femtifire prosent av deltakerne ville ha utført både en manuell 5-part DIFF og sjekket morfologi ved vurdering av blodutstryk, 24 ville kun sjekket morfologi ved vurdering av blodutstryk og 10 ville bare ha utført en manuell 5-part DIFF (n=281). Hvis man sammenligner land med minst 10 deltakende laboratorier, varierte prosent av deltakerne som ville sjekket morfologi ved vurdering av blodutstryk fra ca (Norge, n = 37, Danmark n = 14, Russland n = 39, Sveits n = 16) til mer enn 90 (n = 24 Spania, England n = 42, Frankrike n = 86). I fjorårets utsendelse (PHEM112), hvor et lignende tilfelle ble presentert, men med en langt mer uttalt leukopeni (0,7 x 109 / L) og neutropeni (0,05 x 109 / L), ville 87 av deltakerne (n = 223) sjekket morfologi ved vurdering av blodutstryk før rapportering. Resultatene i denne prøven indikerte alvorlig patologi. 90 av deltakerne hadde rapportert resultater umiddelbart og personlig til den anmodende lege. Hvis man sammenligner landene med minst 10 deltakende laboratorier, ville mer enn 90 av deltakerne i England, Sveits, Spania, Russland og Frankrike som har svart på dette spørsmålet, rapportert resultater umiddelbart og personlig. I Norge (65, n = 37) og Danmark (46, n = 13), ville en mindre andel av de deltakende laboratorier ha varslet legen umiddelbart og personlig. Deltakere som kun ville rapportert resultatene i LIS, skilte seg ikke fra de andre deltakerne mht. å utføre ytterligere undersøkelser av de ulike komponentene eller ikke. Nitti-en prosent av deltakerne ville ha laget en kommentar på tekniske/analytiske forhold knyttet til prøven, og bare 6 ville ikke ha gitt noen form for skriftlig kommentar på testresultatene. Deltakere og instrumentteknologi: I denne undersøkelsen hadde vi deltakere fra 11 forskjellige land. Antallet laboratorier som deltar fra hvert land varierte betydelig (n = 1-88), med Frankrike som har flest deltakere. Sysmex var den hyppigst valgt instrumenttype (48 av totalt). Danmark hadde den høyeste prosentandelen av Sysmex brukere (71, n = 14). Sytti-tre prosent av deltakerne rapporterte at de hadde tilgang til bare én type hematologimaskin. I Russland og Norge hadde mer enn 50 av deltakerne tilgang til et instrument men annen teknologi. I Norge, rapporterte de fleste laboratorier CELL-DYN i kombinasjon med enten ADVIA (n = 11) eller Sysmex (n = 8), mens blant russiske deltakere varierte ulike kombinasjoner, og om lag en tredjedel hadde valgt en «annen» type som deres ekstra instrument. Kommentarer: Mange deltakere ga kommentarer for å forklare mer detaljert hvordan de ville ha håndtert en slik prøve i sitt laboratorium og/eller kommentarer på spørsmålene og besvarte alternativer. Noen få deltakere rapporterte at de syntes plottene var vanskelig å vurdere, ettersom instrument utskriftene som inngikk i undersøkelsen skilte seg fra deres egne (grafer og flagg for ulike modeller fra samme produsent kan variere noe). Mange deltakere rapporterte at spørsmålene var svært nyttige og relevante, mens andre syntes at de egentlig ikke gjaldt for deres daglige praksis. Noen deltakere fant spørsmålene litt uklare, dette var for det meste rapportert fra deltakerne som hadde fått et spørreskjema som var blitt oversatt til det lokale språket. Vi er takknemlige for de mange kommentarene og vil bruke dem til å ytterligere forbedre denne EQA utsendelsen. NO-5892 Bergen Page 6

7 Fra denne undersøkelsen, og i likhet med den forrige, kan vi konkludere med at det er forskjeller mellom laboratoriene i forhold til hvordan de jobber og hvilke prosedyrer de bruker med hensyn til tolkning av resultater, plot og iverksetting av adekvate verifiserende tiltak. Vi håper at dette kontrollprogrammet har vært nyttig for ditt laboratorium, og at dere kan bruke det til interne og eksterne diskusjoner. Vi ser frem til din deltakelse ved neste utsendelse, som blir våren Kommentar fra NOKLUS/NKK: Førtifire norske laboratorier var påmeldt dette kontrollprogrammet, hvorav 37 responderte (84 ). Ved denne utsendelsen var reanalysering med DIFF essensielt for å oppdage abnormal fordeling og mulig tilstedeværelse av umodne leukocytter i prøven. Videre var det viktig å kontrollere 5-part DIFF resultatene med manuell DIFF, vurdere morfologi for å oppdage blaster, samt å verifisere det nedsatte trombocyttantallet. Det er derfor gledelig at 97 av de norske deltakerne ville rapportert DIFF og at 92 av alle norske deltakere ville utført verifiserende tiltak for DIFF. 49 av de norske deltakerne ville utført manuell DIFF/benyttet digitalt morfologi system og 46 ville sjekket morfologi i utstryk (24 ville utført begge disse tiltakene). 11 deltakere (30 ) ville imidlertid verken ha utført manuell DIFF eller verifisert noen av komponentene i utstryk. Her skiller de norske laboratoriene (sammen med de danske laboratoriene) seg fra de øvrige europeiske laboratoriene, som i større grad følger ISLH Consensus Guidelines. Resultatene viser også at Norge, i likhet med de andre nordiske landene, skiller seg ut fra øvrige europeiske deltakere når det gjelder oppfølging og tilleggsrapportering av RBC parametre og vurdering av morfologi i utstryk for PLT. I Norge og Finland ser det ut til at det ikke er rutine å rapportere RDW for å beskrive spredning av størrelsen av erytrocyttene, hhv. 5 og 0 mot 29 for deltakere fra alle landene samlet. Vi ser noe av samme trend når det gjelder oppfølgende tiltak for det nedsatte trombocyttantallet (77 x 10 9 /L). Her er vurdering av evt. aggregering, samt vurdering av trombocyttmorfologien viktig. Kun 14 av norske laboratorier ville sjekket trombocytt-morfologi sammenlignet med av laboratoriene i øvrige europeiske land med over 10 deltakere, unntatt Danmark og Finland der ingen deltakere ville kontrollert dette. Når det gjelder rapportering av resultatene tilbake til rekvirenten, er norske laboratorier på linje med øvrige deltakere mht. tekniske kommentarer. Når det gjelder forslag til diagnose, ser vi som ved tidligere utsendelser at de nordiske deltakerne skiller seg ut. 11 av de norske, 8 av de danske og ingen av de finske laboratoriene ville gitt forslag til diagnose, mens av laboratoriene fra land med over 10 deltagere ville rapportert forslag til diagnose. Kun 19 av de norske deltakerne ville søkt ytterligere kliniske opplysninger, mot for øvrige deltakere (hvor n>10). 97 av de norske deltakerne ville imidlertid sjekket tidligere resultater. 65 av norske deltakere ville ringt resultatene til rekvirentene mot 90 for alle deltakerne samlet. Forskjellene vi finner her kan bero på forskjeller i utdanning, opplæring, samarbeid med leger/hematologer og/eller kulturforskjeller. Vi anbefaler alle norske laboratoriene til i større grad å implementere ISLH-guidelinen, bl.a. ved mistanke om feil DIFF resultater og/eller mistanke om tilstedeværelse av abnormale celler. En del av de mer generelle anbefalingene i ISLHguidelinen vil sannsynligvis være lite hensiktsmessig og altfor arbeidskrevende å implementere (f.eks. utstryk på alle prøver med LPK < 4.0). I forhold til vurdering av disse prøvene har norske laboratorier en klar fordel sammenlignet med sine europeiske kollegaer, da så mange norske laboratorier har tilgang til flere typer instrumentteknologi. NO-5892 Bergen Page 7

8 Referanser 1. Barnes PW, McFadden SL, Machin SJ, Simson E on behalf of the International Consensus Group for Haematology. The International Consensus Group for Haematology review: Suggested criteria for action following automated CBC and WBC differential Analysis. Lab Hematology 2005; 11(2): The ISLH consensus guidelines er tilgjengelig online her: Rapportveileder: På de følgende sidene er resultatene for alle deltakerne oppsummert og vist både per land og for de ulike instrumenttyper. Dine svar er tilgjengelig som en oppsummering på slutten av rapporten. Vær oppmerksom på følgende: Antall (n) i tabellene er det antallet deltakere som responderte på det spesifikke spørsmålet. Alle resultat er gitt i prosent, og resultater < 2 blir rapportert med én desimal. Resultat basert på et deltakerantall < 10 er gitt i kursiv. Se under for hvilke instrumentspesifikke komponenter som er inkludert i de forskjellige svaralternativene: DIFF: 5-parts DIFF inkludert alle DIFF relaterte komponenter som rapporteres av instrumentet ditt (feks. BLAST, IG, LUC, andre atypiske og/eller umodne celler). RETIC HGB: Ret-He, CHr, MCHr, RSF, MAF HYPO: HPO, LHD, HYPO HYPER: HPR, HYPER RP: Retikulerte PLT, IPF, rp NO-5892 Bergen Page 8

9 Spørsmål 1 Rekvirerte hematologiske komponenter Etter å ha vurdert plot og telletall mot oppgitt sykehistorie, hva ville du gjort? Deltakerne kunne velge å akseptere resultatene for alle de rekvirerte hematologi komponentene (WBC, HGB, PLT) direkte fra maskinutskriften eller de kunne velge å utføre verifiserende tiltak. Åtte prosent av deltakerne ville akseptert resultatene av de rekvirerte hematologiske komponentene uten verifiserende tiltak, mens 92 ville utført verifiserende tiltak for minst en av de rekvirerte komponentene. Tabell 4: Prosentandel av deltakere som ville ha akseptert resultatet av alle de rekvirerte hematologiske komponenter uten videre undersøkelser (betegnet "Akseptert") og andelen av deltakere som ville ha undersøkt WBC, HGB og PLT videre (Figur 3). WBC PLT HGB Rekvirerte komponenter som ville blitt verifisert Instrument (n) Akseptert WBC HGB PLT ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (136) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (88) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (283) NO-5892 Bergen Page 9

10 Spørsmål 2.1 Rapportering av ikke-rekvirerte komponenter Ville du vurdert å rapportere svar på flere komponenter enn de som er rekvirert? Spørsmål 2.2 Verifisering av ikke-rekvirerte komponenter Ville du godkjent disse ikke-rekvirerte komponenter direkte fra maskinutskriften, eller ville du først utført verifiserende tiltak? Deltakerne kunne velge Ingen, eller velge oppgitte komponenter fra en liste. 93 av deltakerne ville rapportert svar på en eller flere komponenter enn de rekvirerte. Figur 4: Prosentandel deltakere som ville ha rapportert de ulike ikke-rekvirerte hematologikomponenter direkte, og prosentandel som ville ha utført ytterligere undersøkelser før rapportering (n = 281). Hvite blodlegemer Røde blodlegemer DIFF RBC HCT MCV/MCH/MCHC RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB Akseptert og rapportert resultatene slik de framkommer på maskinutskriften Utført verifiserende tiltak før rapportering Plater MPV/PDW/PCT RP NO-5892 Bergen Page 10

11 Spørsmål 2.1 Rapportering av ikke-rekvirerte komponenter Spørsmål 2.2 Verifisering av ikke-rekvirerte komponenter Tabell 5: Prosentandel deltakere som ikke ville ha rapportert noen andre komponenter enn de rekvirerte (resultat vist i kolonnen "Ingen"), som ville ha rapportert ikkerekvirerte komponenter (resultater vist i kolonner "R") og som ville ha gjennomført videre undersøkelser av komponenter i forkant av rapportering (resultater vist i kolonner "V"), alt som prosenter av n. Hvite blodlegemer DIFF RBC HCT MCV/MCH/MCHC RDW Røde blodlegemer HYPO Plater HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB MPV/PDW/PCT RP Instrument (n) Ingen R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 11

12 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Marker hvilke verifiserende tiltak du ville utført for hver enkelt komponent. Velg tiltak i best mulig samsvar med egne rutiner. For hver av komponentene som deltaker valgte å verifisere i spørsmål 1 og 2, fikk de en liste over aktuelle tiltak. Figur 5 gir en oversikt over de videre undersøkelser deltakerne ville ha vurdert å utføre. Alternativene "Kontroller analysesvar/historikk", "Vurdere morfologi i blodutstryk, inkludert blodutstryk utført med et automatisert digitalt morfologisystem" og "Kontroller trombocyttaggregering i blodutstryk" ble oftest valgt, mens ingen av deltakerne ville ha fortynnet prøven og reanalysert. For detaljert informasjon om de undersøkelser som er rapportert for de ulike komponentene, kan du se følgende tabeller (tabeller 6-15). Figur 5: Oversikt over de ytterligere undersøkelser deltakerne ville ha vurdert å utføre for minst en av komponentene (n = 281). Generelle tiltak Kontrollere tidligere analysesvar/historikk Innhente ytterligere kliniske opplysninger fra rekvirent/avdeling Konsultere en laboratorielege/spesialist i hematologi Reanalysere på samme maskin Reanalysere på samme maskin i en annen mode/kanal Reanalysering Etterlyse ny prøve Reanalysere på maskin med annen teknologi Utføre manuell telling i tellekammer Reanalysere med en manuell metode Reanalysere med en hematokritt-sentrifuge Fortynne prøven og reanalysere Blodutstryk Plater Vurdere morfologi i blodutstryk, inkludert blodutstryk utført med et automatisert digitalt morfologisystem (for eksempel CellaVision) Utføre en manuell differensialtelling eller en differensialtelling med et automatisert digitalt morfologisystem (for eksempel CellaVision) for å verifisere Kontrollere trombocyttaggregering i blodutstryk Be om ny prøve tatt på rør med Na-Citrate Analysere med en immunologisk metode (CD61) Kontrollere prøven for koagel Interferens Annet Telle NRBC/100 leukocytter i utstryk Undersøke prøven for hemolyse Undersøke prøven for RBC-agglutinasjon og ved positivt funn, varme prøven før reanalysering Undersøke for mulig interferens fra acidose og/eller hyperglykemi Andre tiltak som ikke er nevnt her NO-5892 Bergen Page 12

13 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak I det følgende vil du finne 10 tabeller (tabell 6-15) som viser detaljerte resultater for spørsmål 3. Resultatene er presentert i samsvar med rekkefølgen på de ulike alternativene gitt i spørreskjemaet. Tabell 6: Generelle tiltak deltakerne ville ha vurdert til å utføre for minst en av komponentene, presentert som instrument og land (i prosent). Instrument (n) Kontrollere tidligere analysesvar/historikk Kontrollere prøven for koagel Innhente ytterligere kliniske opplysninger fra rekvirent/avdeling Etterlyse ny prøve Konsultere en laboratorielege/spesialist i hematologi ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 13

14 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 7: Prosentandel deltakere som ville valgt Reanalyser prøven i samme instrument" for å verifisere de forskjellige komponentene, presentert som total (verifisere minst én komponent), og for hver komponent. Hvite blodlegemer Røde blodlegemer Plater Instrument (n) Total WBC DIFF RBC HGB HCT MCV/MCH/ MCHC RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB PLT MPV/PDW/ PCT RP ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 14

15 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 8: Prosentandel deltakere som ville valgt "Reanalysert prøven på samme instrument i en annen modus/kanal", presentert som total (verifisere minst én komponent), og for hver komponent. Hvite blodlegemer Røde blodlegemer Plater Instrument (n) Total WBC DIFF RBC HGB HCT MCV/MCH /MCHC RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB PLT MPV/PDW /PCT RP ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 15

16 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 9: Prosentandel deltakere som ville valgt "Reanalysere prøven på et instrument med forskjellig teknologi" presentert ved instrument og land som total (verifisere minst én komponent), og for hver komponent. Hvite blodlegemer Instrument (n) Total WBC DIFF RBC HGB HCT MCV/MCH /MCHC Røde blodlegemer RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB PLT Plater MPV/PDW /PCT RP ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 16

17 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 10: Prosentandel deltakere som ville valgt «Telle NRBC/100 leukocytter i et blodutstryk" og "Utfør en manuell differensialtelling eller en differensialtelling med et automatisert digitalt morfologisystem (f.eks. CellaVision)", presentert ved instrument og land som total (verifisering av minst én komponent), og for hver komponent. Telle NRBC/100 leukocytter i utstryk Utføre en manuell differensialtelling eller en differensialtelling med et automatisert digitalt morfologisystem (for eksempel CellaVision) Instrument (n) Total WBC DIFF NRBC DIFF ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) 50 Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) 100 Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 17

18 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 11: Prosentandel deltakere som ville valgt " Vurdere morfologi i blodutstryk, inkludert blodutstryk utført med et automatisert digitalt morfologisystem (f.eks. CellaVision)", presentert per instrument og land som total (verifisere minst én komponent) og for hver komponent. Hvite blodlegemer Røde blodlegemer Plater Instrument (n) Total WBC DIFF RBC HGB MCV/MCH/ MCHC RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF PLT MPV/PDW/PCT ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 18

19 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 12: Prosentandel deltakere som ville valgt "Kontrollere trombocyttaggregering i blodutstryk", " Analysere med en immunologisk metode (CD61) for å verifisere " og «Be om ny prøve tatt på rør med Na-Citrate for å verifisere» presentert per instrument og land som total (verifisere minst én komponent), og for hver enkelt komponent. Kontrollere trombocyttaggregering i blodutstryk Analysere med en immunologisk metode (CD61) for å verifisere Be om ny prøve tatt på rør med Na- Citrate for å verifisere Instrument (n) Total WBC DIFF PLT PLT PLT ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 19

20 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 13: Prosentandel deltakere som ville valgt "Utføre manuell telling i tellekammer", "Reanalyser prøven med en manuell metode" og "Reanalyser med en hematokritt sentrifuge", presentert per instrument og perland som total (verifisere minst én komponent) og for hver komponent. Utføre manuell telling i tellekammer Reanalysere med en manuell metode Reanalysere med en hematokrittsentrifuge Instrument (n) Total WBC PLT Total HCT RETIC/IRF HCT ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) 7 7 Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) 6 6 England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 20

21 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 14: Prosentandel deltakere som ville valgt "Undersøke prøven for hemolyse", "Undersøke prøven for RBC-agglutinasjon og ved positivt funn, varme prøven før reanalysering" og "Undersøke for mulig interferens fra acidose eller hyperglykemi", presentert per instrument og per land som total (kontrollere i det minste én komponent), og for hver enkelt komponent. Instrument (n) Total RBC HGB HCT Undersøke prøven for hemolyse MCV/MCH/ MCHC RDW Undersøke prøven for RBC-agglutinasjon og ved positivt funn, varme prøven før reanalysering HYPO Total RBC HGB HCT MCV/MCH/ MCHC RDW Undersøke for mulig interferens fra acidose og/eller hyperglykemi HYPO Total HCT MCV/MCH/ MCHC ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) 6 6 England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 21

22 Spørsmål 3 Verifiserende tiltak Tabell 15: Prosentandel av deltakere som ville valgt "Andre tiltak som ikke er nevnt her", presentert per instrument og per land som total (verifisere minst én komponent) og for hver komponent. Hvite blodlegemer Instrument (n) Total WBC DIFF RBC HGB HCT MCV/MCH/ MCHC Røde blodlegemer RDW HYPO HYPER NRBC RETIC/IRF RETIC HGB PLT Plater MPV/PDW/ PCT RP ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (134) Land (n) Danmark (14) Finland (4) Frankrike (86) 3 3 Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (42) Total (281) NO-5892 Bergen Page 22

23 Spørsmål 4.1 Rapportering Ville rekvirenten fått en kommentar sammen med resultatene? Valg av kommentarer var tredelt: teknisk/analytisk kommentar, forslag om videre oppfølging og/eller forslag til diagnose (alle eksemplifisert). 94 av deltakerne ville gitt en eller flere kommentarer.. Ulike typer skriftlige kommentarer deltakerne ville vurdert å rapportere i tillegg til testresultatene (Figur 1), presentert per instrumentet og perland (i prosent) (Tabell 16). Ja, en teknisk/analytisk kommentar Ja, med forslag til diagnose Ja, med forslag om videre oppfølging Nei, ingen kommentar Ja, en teknisk/analytisk kommentar Instrument (n) Nei, ingen kommentar Ja, med forslag om videre oppfølging ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (130) Land Danmark (13) Finland (4) Frankrike (84) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (41) Total (277) Ja, med forslag til diagnose NO-5892 Bergen Page 23

24 Spørsmål 4.2 Rapportering Hvordan ville svarene blitt rapportert til rekvirenten? Anta at eventuelle verifiserende tiltak bekrefter resultatene fra celletelleren. Deltakerne kunne enten velge Som en vanlig prøve via LIS og/eller Formidlet personlig til rekvirenten umiddelbart. 90 av deltakerne ville ha formidlet resultatene personlig til rekvirenten umiddelbart. Tabell 17: Resultatrapport til rekvirerende lege/avdeling; vist per instrument og per land (i prosent). Instrument (n) Som en vanlig prøve via LIS Formidlet personlig til rekvirenten umiddelbart ABX (21) ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (130) Land Danmark (13) Finland (4) Frankrike (84) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (41) Total (277) NO-5892 Bergen Page 24

25 Spørsmål 5 Tilgang til andre 5-parts celletellere Hvilke andre typer 5-parts celletellere har du tilgang til? Deltakerne kunne velge ett eller flere av følgende instrumenttyper: Abx, Advia, Cell-Dyn, Coulter, Sysmex eller Annet. 27 av deltakerne hadde minst en annen type 5- parts celleteller tilgjengelig. Tabell 18: Andre tilgjengelige 5-parts celletellere, vist per instrument og per land (i prosent). Instrument (n) Ingen ABX ADVIA CELL-DYN COULTER SYSMEX Annet ABX (21) 95 5 ADVIA (63) CELL-DYN (39) COULTER (24) SYSMEX (130) Land Danmark (13) 92 8 Finland (4) 100 Frankrike (84) Ungarn (9) Irland (9) Norge (37) Portugal (1) 100 Russland (39) Spania (24) Sveits (16) England (41) 98 2 Total (277) NO-5892 Bergen Page 25

26 Oppsummering av dine svar i Postanalytisk Ekstern Kvalitetskontroll for Automatisert Hematologi. Sykehistorie: 12 år gammel gutt med redusert allmenntilstand. Du har valgt å besvare disse spørsmålene basert på et 5-parts DIFF plott fra: CELL-DYN Etter å ha vurdert plot og telletall mot oppgitt sykehistorie, hva ville du gjort? Utført verifiserende tiltak på følgende av de rekvirerte komponenter: WBC PLT Ville du vurdert å rapportere svar på flere komponenter enn de som er rekvirert? Marker de komponentene du ville vurdert å rapportere. Se under for hvilke instrumentspesifikke komponenter som er inkludert i de forskjellige svaralternativene: DIFF: 5-parts DIFF inkludert alle DIFF relaterte komponenter som rapporteres av instrumentet ditt (feks. BLAST, IG, LUC, andre atypiske og/eller umodne celler). RETIC HGB: Ret-He, CHr, MCHr, RSF, MAF HYPO: HPO, LHD, HYPO RP: Retikulerte PLT, IPF, rp DIFF Ville du godkjent resultatet på disse ikke-rekvirerte komponentene direkte fra maskinutskriften, eller ville du først utført verifiserende tiltak? Listen nedenfor inneholder kun de ikke-rekvirerte komponentene som du ville rapportert. Marker ett svaralternativ for hver komponent. DIFF Utført verifiserende tiltak Marker hvilke verifiserende tiltak du ville utført for hver enkelt komponent. Velg tiltak i best mulig samsvar med egne rutiner. Marker minst ett svaralternativ. Generelle tiltak Kontrollere tidligere analysesvar/historikk Kontrollere prøven for koagel Konsultere en laboratorielege/spesialist i hematologi Utføre en manuell differensialtelling eller en differensialtelling med et automatisert digitalt morfologisystem (for eksempel CellaVision) for å verifisere DIFF Vurdere morfologi (blodutstryk) inkludert blodutstryk utført med et automatisert digitalt morfologisystem (for eksempel CellaVision) for å verifisere WBC PLT Kontrollere trombocyttaggregering i blodutstryk for å verifisere PLT Ville rekvirenten fått en kommentar sammen med resultatene? Anta at eventuelle verifiserende tiltak bekrefter resultatene fra celletelleren. Marker minst ett svaralternativ. Ja, en teknisk/analytisk kommentar (for eksempel Plateaggregering funnet i utstryk Perifert blodutstryk viser tilstedeværelse av blaster ) Hvordan ville du/ditt laboratorium rapportert svarene til rekvirenten? Anta at eventuelle verifiserende tiltak bekrefter resultatene fra celletelleren. Marker minst ett svaralternativ. Som en vanlig prøve via LIS Formidlet personlig til rekvirenten umiddelbart Hvilke andre typer 5-parts celletellere har du tilgang til? Marker minst ett svaralternativ. SYSMEX Kommentar:

27

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger, Lab. for medinsinsk biokjemi Brukernavn: user2002 E-post: ragnhild.elgseter@hnt.no Instrumenttype: CELL-DYN Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet?

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? 1 Rutiner for oppfølging/rapportering ved BLAST-meldinger Sykehus A Sykehus B Sykehus C Sykehus D Sykehus E Sykehus F BLASTmelding skal genere

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Rigmor Søvik Fagbioingeniør ved fagområde hematologi og koagulasjon, lab. for medisinsk biokjemi seksjon Ålesund Innhold Presentasjon av lab. 2013: Innkjøp

Detaljer

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Monocytter Basofile Lymfocytter Nøytrofile Eosinofile Det hele begynte med van Leewenhoek i 1674 Der Grosse Blut-Laache Die Anemiä. 1881 Det

Detaljer

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim,

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF 1 Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, 14.03.2014 Mål med omorganisering av hematologi etter innflytting

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 18122013 nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

To k a s u s e r viser at det er viktig å

To k a s u s e r viser at det er viktig å Nesten like plott, men svært ulik diagnose To k a s u s e r viser at det er viktig å forstå analyseinstrumentenes prinsipper, fordeler og begrens - ninger. de viser også at det er til stor hjelp å ha instrumenter

Detaljer

PRINSIPPER PENTRA 120

PRINSIPPER PENTRA 120 ABX Pentra 120 PRINSIPPER PENTRA 120 Tre ulike analyseprinsipp kombineres: Motstand (impedans) Cytokjemi (spesifikk farging) Optisk måling (absorbans) Pentra har 4 kanaler: RBC/PLT-kanal Teller antall

Detaljer

in T e r N at i o N a l society for laboratory

in T e r N at i o N a l society for laboratory Fag-Hematoli Passer konsensusreglene fra ISLH for norske laboratorier? in T e r N at i o N a l society for laboratory Hematoly (islh) har laget et sett regler for validering av prøve - svar fra hematolimaskiner

Detaljer

Hematologi og tolkning av cytogrammer

Hematologi og tolkning av cytogrammer Hematologi og tolkning av cytogrammer Stein Istre Thoresen Sentrallaboratoriet Norges veterinærhøgskole Hemogram 1. Systematisk tilnærming 2. Vurdering av de enkelte analysesvar 3. Se enkeltresultatene

Detaljer

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus FLAGG OG MELDINGER FRA CELLDYN SAPPHIRE, ABBOTT Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser

Detaljer

Kontinuerlig opplæring - hematologi

Kontinuerlig opplæring - hematologi Kontinuerlig opplæring - hematologi NKK møtet 10.3.16 Anne Ytreeide Stabell MBK - Radiumhospitalet Bakgrunn 2010 - Fra én teknologi til to: Cell-Dyn Sapphire Advia 2120i Ansatte måtte lære seg å tolke

Detaljer

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m ADVIA 120 (Bayer) Måleprinsipper Advia 3 ulike prinsipper benyttes: Lysspredning Spesifikk farging Absorbansmåling Instrumentet har 5 kanaler RBC+PLT, Baso, Perox, Retic og Hb 2 flowceller benyttes til

Detaljer

«Blasts?» -et nyttig flagg?

«Blasts?» -et nyttig flagg? «Blasts?» -et nyttig flagg? Heidi Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus XE 5000 er et hematologiinstrument fra Sysmex som benytter laserteknologi (DIFF kanalen) og impedansmåling (IMI kanalen) for å analysere

Detaljer

Morfologikompetanse i laboratoriet

Morfologikompetanse i laboratoriet Morfologikompetanse i laboratoriet Hva trenger vi? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, Foto: Morten Rakke Photography NKK-møtet 2016 Hvilken kompetanse har vi i dag? Resultater

Detaljer

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK Guro Archer Lauritzen Bioingeniør ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi Diakonhjemmet sykehus guroarcherlauritzen@hotmail.com HVORDAN SIKRE KOMPETANSE

Detaljer

Foredraget vil omhandle:

Foredraget vil omhandle: 4 automatiserte hematologiinstrumenter med ulike prinsipper 1 Marthe Wedø Aune Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Nasjonalt hematologi kurs/bfi/ 190515 Foredraget vil omhandle: Oversikt instrumenter

Detaljer

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Lamya Garabet 1, Siri Lund Støtterud 1, Siri Grønsleth 1, Erik Kolberg Amundsen 2, Tor-Arne Hagve 1 1 Tverrfaglig laboratoriemedisin

Detaljer

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Kjersti Roen Eriksen Spesialbioingeniør Seksjon for komponentfremstilling Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter?

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter? Samkjøring av instrumenterhematologi Marthe Wedø Aune Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin NKK møte 15.mars 2011 Hvordan vedlikeholde kvaliteten av hematologiske analyseresultater ved samme type

Detaljer

Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009

Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009 Erfaringer med EKV ih hematologi Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital Mars 2009 Foredraget vil omhandle.. Hvilke program har vi innenfor EKV i hematologi?

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Line Steffarud, seksjonsleder, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri Hvordan og hvorfor har vi valgt våre EKV? Hvordan ligger våre EKV over tid? Hvordan følger

Detaljer

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? 1 Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 ADVIA 2120 CELLDYN SAPPHIRE Sysmex XN 2 Coulter DXH 800 ABX Pentra DX

Detaljer

Avvikende trombocytter

Avvikende trombocytter Avvikende trombocytter Overbioingeniør Henriette Kuvås, Sykehuset innlandet Gjøvik. Medlem av RUMBIO (Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon) Gjøvik sykehus Sykehuset innlandet

Detaljer

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge struktur: Inklusjonskriterier Frekvens Spørreskjema Innhold i helsekontrollen Tolkning av resultater Meddelse / informasjon

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR Rapport SAMMENDRAG... 2 PLANLEGGING... 3 FAKTA OM INSTRUMENTET... 4 FØRSTEINNTRYKK AV INSTRUMENTET... 6 FØRSTEINNTRYKK FRA AVDELING FOR KLINISK KJEMI:... 6

Detaljer

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om?

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013. Hva skal jeg snakke om? Flytskjema - for behandling av avvikende EKV-resultat Gunn B B Kristensen, NKK møte 2013 Hva skal jeg snakke om? Flytskjemaet et redskap for å behandle avvikende EKV-resultat EKV-avvik Oppfølging og evaluering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØRTRØNDELAG AVDELING FOR MAT OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kanditatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert ML-205 1 Hematologi og blodprøvetaking Kandidat 2818 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ML-205 26.05.2016 oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk- odontologiske fakultet/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere Bioingeniørkongressen

Detaljer

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c?

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c? Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin hos voksne består av 2 alfakjeder

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i preanalyse

Kvalitetsindikatorer i preanalyse Kvalitetsindikatorer i preanalyse BFI s kurs i preanalyse 10 11.mai 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Nytt fra NKK siste år

Nytt fra NKK siste år Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen - NKK møte 2015 Allerede presentert: Nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonal Dugnad Vil bli presentert: Holdbarhetsdatabase Nytt hjertemarkørprogram EQAnord interferensstudie

Detaljer

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr)

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Basert på resultater fra ekstern kvalitetsvurdering (EKV) Diabetesforum 2017 Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? U-AKR (Urin Albumin Kreatinin Ratio)

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Oppsummering NKK siste år

Oppsummering NKK siste år Oppsummering NKK siste år Pre-analyse Kvalitetsindikatorer - Etablering av nasjonal arbeidsgruppe Ekspertgruppen Diverse Pre-analytisk EKV-program 2014 Ny interferensstudie i regi av EQAnord Forprosjekt:

Detaljer

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Una Ø. Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Vårmøte Oslo, 4. april 2017 Den

Detaljer

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi 1 LEUKEMIER Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping Leukemi 2 Klonal sykdom av hematologiske stamceller. Deling av den leukemiske stamcellen fører til opphopning av umodne blodceller og hemming av

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode Analysering av HbA1c med kromatografisk metode BFI 03. februar 2015 v/ Gro Nielsen (AHUS) Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin består av 2 alfakjeder og 2 bettakjeder Glykosylert hemoglobin (HbA1c) er et glykoprotein

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Av SIRI BEISVÅG ROM1, HILDE K. OMDAL2, DANIJELA PAVLOVIC3, RITA ZORA4 og GRO ELISABETH JENSEN1

Av SIRI BEISVÅG ROM1, HILDE K. OMDAL2, DANIJELA PAVLOVIC3, RITA ZORA4 og GRO ELISABETH JENSEN1 HOVEDBUDSKAP For å skille mellom trombocytopeni og pseudotrombocytopeni må prøven undersøkes for trombocyttaggregater. Vi har sammenliknet vår standardmetode, blodutstryk, med direkte mikroskopi av fullblodsdråpe

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen Analysekvalitet på urinalbuminanalysen EKV-resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier Diabetesforum 2013 - Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? 2 ulike EKV-program Design Antall

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 1/ 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 1/ 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 27.01.2015 Noklus nr: 2002 NKK-nr: 2553 27. januar 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Hva kan vi tolke ut fra de ulike programmene? Nina Gade Christensen Seksjonsleder ekstern kvalitetssikring. Noklus Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet

Detaljer

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Nasjonalt diabetesforum Gardermoen, 26. april 2017 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2011

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/2011 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M. Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 17.06.2011 Noklus nr: 5238 NKK-nr: 2554 17. juni 2011 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 157,00

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 157,00 Hematologi SENKNINGSAVLESER GREINER. 10 RØR Automatisk senkningsavleser Greiner for 10 rør. G836592 1 Stk 11.577,00 SENKNINGSSTATIV VACUETTE Senkningsstativ Vacuette. G836075 1 Stk VACUETTE SR-RØR FOR

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/ 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 2/ 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 19.06.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 19. juni 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18.

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18. FULLAUTOMATISERING Erfaringer fra Sykehuset Østfold 010616, Seksjon automasjon Pål Nilsen, Seksjonsleder Service/varemottak Kapasitet 2020 Sengebygg Sykehuset Østfold Moss Kalnes Forprosjekt Helikopter

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

Koagulasjonsinstrument i Østfold

Koagulasjonsinstrument i Østfold Erfaringer fra Sykehuset Østfold Koagulasjon i automasjonsløsning Sykehuset Østfold Kalnes Lisbeth Hollsten Koagulasjonsinstrument i Østfold Kalnes: 2 STA R Evolution koblet til FlexLab Moss: 1 STA R frittstående

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Prioriteringsveileder blodsykdommer

Prioriteringsveileder blodsykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder blodsykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Anemi. Praktisk diagnostikk, utredning og behandling Diaa I. Hassaf

Anemi. Praktisk diagnostikk, utredning og behandling Diaa I. Hassaf Anemi Praktisk diagnostikk, utredning og behandling Diaa I. Hassaf Definisjon/karakterisering Menn 13,4 g/dl, Kvinner 11,7 g/dl Mikrocytær, normocytær, makrocytær Hypokrom, normokrom Prøver Med ink (infeksjon,

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M. Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 20.06.2013 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 20. juni 2013 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 22/ 2013

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad Side 1 Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo,, Pål Rustad Generelt Hvis det er uoverensstemmelse mellom fordelinger av pasientsvar og NORIP, kan dette ha to vesensforskjellige

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering

Ekstern kvalitetsvurdering Side 1 av 5 Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS Kjære kollegaer! PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2016 Året 2015 nærmer seg slutten,

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

EQAnord Hemolyseprosjekt

EQAnord Hemolyseprosjekt EQAnord Hemolyseprosjekt November 2014 NKK møte 2015, Gro Gidske 143 deltakere (97%) 32 Danmark 25 Finland 4 Island 53 Norge 29 Sverige Økonomisk støtte fra Nordfond, NFKK EQAnord Hemolysis project 2014

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 152,00

Varenummer Enhed Pris. G Stk ,00. Senkningsstativ Vacuette. Varenummer Enhed Pris. Varenummer Enhed Pris. G Pakning 152,00 Hematologi SENKNINGSAVLESER GREINER. 10 RØR Automatisk senkningsavleser Greiner for 10 rør. G836592 1 Stk 11.240,00 SENKNINGSSTATIV VACUETTE Senkningsstativ Vacuette. G836075 1 Stk VACUETTE SR-RØR FOR

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 21.12.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 21. desember 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2015

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 3 / 2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03.09.2015 Noklus nr: 5237 NKK-nr: 2553 3. september 2015 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Bakgrunn, vurderinger og rutineendring Plasmaferese hva er det? Giver kobles til en aferesemaskin satt opp med et engangssett Plasmaferese: Selektiv oppsamling

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Medscape. Hakem-sy.com. Wikimedia.

Medscape. Hakem-sy.com. Wikimedia. Medscape. Hakem-sy.com. Wikimedia. Morfolgi ved myel dysplastiske syndr mer Astrid Olsnes Kittang Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Læringsmål: Repetisjon av normal morfologi Celler

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 16.12.2016 nr: 2002 NKK-nr: 2553 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 4 / 2016 Vedlagt følger

Detaljer

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 32/ 2013

RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE 32/ 2013 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ellen Annette Gylland Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 23.09.2013 Noklus nr: 2002 NKK-nr: 2553 23. september 2013 RESULTATRAPPORT KOAGULASJON, UTSENDELSE

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Arvelige erytrocyttdefekter Enzymer Glukose-6-fosfat dehydrogenase, pyruvat

Detaljer

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Øyvin Andre Solberg Eng, lege i spesialisering i medisinsk biokjemi Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus oyvin.andre.solberg.eng@helse-bergen.no

Detaljer

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005

EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 EN SAMMENSTILLING AV SVARENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN OM NORIP I JANUAR 2005 I januar fikk 73 laboratorier innen klinisk kjemi/medisinsk biokjemi tilsendt et skjema med spørsmål om NORIP. Hensikten var

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater Preanalytisk EKV-program resultater EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence 5.6.4 The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those

Detaljer

Rapport for Native sera 2013

Rapport for Native sera 2013 Abbott Architect Roche cobas Roche Modular Siemens Advia Centaur Utgitt 11/2-2014 Rapport for Native sera 2013 Kjære kollega Her følger tilbakemeldingen på NKKs utsendelse av nativt prøvemateriale for

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 7 - SIV HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten s

Detaljer