Avvikende trombocytter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvikende trombocytter"

Transkript

1 Avvikende trombocytter Overbioingeniør Henriette Kuvås, Sykehuset innlandet Gjøvik. Medlem av RUMBIO (Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon) Gjøvik sykehus Sykehuset innlandet (SI) består av sykehusene i Oppland og Hedmark fylke. Gjøvik har behandling for kreft, strålebehandling og hematologisk poliklinikk. Laboratoriene i SI samarbeider om felles prosedyrer. 1

2 Fokus på lave trombocytter Innledende om trombocytter Måleteknologier med interferens Studier mellom måleteknologier Rutiner i Norge rundt lave trombocytter Pasientkasus Trombocytter Trombocytter dannes ved avsnøring av megakaryocyttens cytoplasma og har en levetid på 9 10 døgn. Trombocytter er viktig i den primære hemostase. Indikasjoner: Utredning av blødningstilstander og myeloproliferative tilstander. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Kontroll ved cytostatikabehandling. Kilde: 2

3 Prøvetaking Trombocytter EDTA blod. Unngå langvarig stase. Evt. 3,2 % natrium citrat rør ved pseudotrombocytopeni i EDTA blod. Kilde: Trombocytter Referanseområde: x10 9 /L Nyfødte og barn under 1 år har litt bredere referanseområde ( x 10 9 /L). Trombocyttantallet stiger etter kraftig muskelarbeid. Hos kvinner sees noe lavere antall trombocytter de første dagene i menstruasjonssyklus Kilde: 3

4 NASJONALE RETNINGSLINJER Alvorlig TPK < 10 Behandlingsindikasjon. Moderat TPK Behandling dersom økt blødningsrisiko. Mild TPK Behandling dersom klinisk relevant blødning eller betydelig økt blødningsrisiko. Krav til metoder Ved trombocytopeni er høy nøyaktighet og høy presisjon av lave platetall viktig for kliniske avgjørelser. 4

5 Trombocytter Store trombocytter. Måleteknologier for trombocytter Instrument Måleteknologi Måleområde Celldyn sapphire UnicellDxH 800 coulter Sysmex XN PLT I (Impedanse), PLT O (optisk) CD 61 (immunologisk) Impedanse PLT I (impedanse), PLT O (optisk) PLT F (fluoresc. Oxazine) Advia 2120i PLT O (Optisk ) Pentra DX Impedanse nexus 5

6 Instrumenter Celldyn Sapphire Uni cel 800 Sysmex XN Advia Pentra Interferens på trombocytter CD61 PLT F Små røde x x x x x Store plater x x x x x Cellefragmenter x x x x x x Autoagglutiner x x x Kuldeagglutiner x x x x Kryoglubuliner x Plateaggregeringer x x x x x x x Glanzmann trombasteni x Humane anti museantistoffer x Høye lipider x x Høy bilirubin x Kjemoterapi x Hemolyse x RBC inklusjoner x Trombocytt interferens Gir høyt telletal Cellefragmenter: Leukocytter, blast eller rødefragmenter Små røde Lipemi Gir for lavt telletall Store trombocytter Trombocyttaggregering i EDTA blod Kuldeagglutiner 6

7 Sammenligning av måleteknologier studie 1 Comparison of Automated Differential Blood Cell Counts From Abbott Sapphire, Siemens Advia 120, Beckman Coulter DxH 800, and Sysmex XE 2100 in Normal and Pathologic Samples Et studie i Tyskland med 202 prøver fra normale og hematologiske pasienter. KIlde: Hematopathology / Automated Differential Blood Count Am J Clin Pathol 2013;139: DOI: /AJCP7D8ECZRXGWCG studie 1 KIlde: Hematopathology / Automated Differential Blood Count Am J Clin Pathol 2013;139: DOI: /AJCP7D8ECZRXGWCG 7

8 Comparison Abbott Sapphire, Siemens Advia 120, Beckman Coulter DxH 800, and Sysmex XE 2100 studie 1 Det er god korrelasjon mellom metodene r 2 >0.99 Tpk tall for Celldyn sapphire og Advia 120 var over gjennomsnittet og DxH 800 og Sysmex XE 2100 under gjennomsnitt. Det er spesielt de lave trombocyttene som er transfusjonsviktige. Et studie med 32 prøver med tpk under 25 x10 9 /L var korrelasjonen lavere r 2 >0.87 KIlde: Hematopathology / Automated Differential Blood Count Am J Clin Pathol 2013;139: DOI: /AJCP7D8ECZRXGWCG studie 1 PLTb PLT <25 x10 9 /L r 2 r 2 Celldyn sapphire Advia Sysmex XE DxH KIlde: Hematopathology / Automated Differential Blood Count Am J Clin Pathol 2013;139: DOI: /AJCP7D8ECZRXGWCG 8

9 Uni Cel DxH 800 Coulter Studie 2 utført på Gjøvik sykehus PRESISJON Repeterbarhet lave trombocytter pasientprøver n=20 mean 10 CV 4,6% mean 34 CV 4,6% mean 50 CV 3,2% Reproduserbarhet trombocytter på kontrollmateriale n=20 mean 70 CV 1,8% mean 200 CV 1,9% mean 400 CV 1,9% CV i følge biologisk variasjon database for ønsket er < 4,55 % dette klarer DxH i det lave område PLT CVBW 9,1 x 0,5 = 4,55 Uni Cel DxH 800 Coulter Studie 2 utført på Gjøvik sykehus TPK: CELL DYN Sapphire Optisk mot DxH 800 Impedanse Regresjonsmetode Passing & Bablok OLR Deming, uvektet Deming, vektet Stigningstall med 95 % CI 0,8527 0,8424 0,8620 0,8570 0,8477 0,8663 0,8577 0,8441 0,8713 0,8424 0,8349 0,8499 Skjæringspunkt med 95 % CI 0,046-1,748 1,681-0,356-3,477 2,765-0,552-3,241 2,137 2,074 1,398 2,749 s e Lineær (p>0.10) 8,807 3,3 % Foreslått Brukt Foreslått Brukt u x u y 0 0,66 0,49 Nivå ,31-21,09-23,28-18,90-21,19-22,56-19,81-20,77-21,76-19,79 Nivå ,41-56,13-58,30-53,97-56,05-59,30-52,80-59,38-62,07-56,69 Antall Konst. vekt NKK regneark for regresjon. Hvert instrument er kalibret med kalibrator fra sitt firma 9

10 Uni Cel DxH 800 Coulter Studie 2 utført på Gjøvik sykehus TPK CD61 CELL DYN Sapphire mot DxH 800 Impedanse, (Tpk verdi 2,73 106) Regresjonsmetode Passing & Bablok OLR Deming, uvektet Deming, vektet Stigningstall med 95 % CI 0,8274 0,7652 0,8712 0,8113 0,7612 0,8614 0,8141 0,7417 0,8864 0,8417 0,6791 1,0043 Skjæringspunkt med 95 % CI 1,247-0,404 2,614 1,751-0,486 3,988 1,663-0,805 4,131 1,263-0,541 3,066 s e Lineær (p>0.10) 2,597 8,2 % Foreslått Brukt Foreslått Brukt u x u y 0 1,00 1,00 Nivå 1 5 0,38 0,81-1,26 2,88 0,73-1,48 2,95 0,47-0,96 1,90 Nivå ,20-2,02-3,71-0,34-2,06-3,77-0,34-1,90-4,43 0,62 Antall Konst. vekt NKK regneark for regresjon. Hvert instrument er kalibret med kalibrator fra sitt firma Uni Cel DxH 800 Coulter Studie 2 utført på Gjøvik sykehus Vår innkjøring av DxH gir samme resultat som studie 1. Trombocytter på DxH ligger lavere enn CellDyn Sapphire optisk eller CellDyn sapphire optisk ligger høyere enn DxH. Det er større forskjell på tpk i det høye område. I det lave område stemmer tpk DxH 800 bra overens med CD61 analysert på CellDyn sapphire. I sykehuset innlandet er CellDyn sapphire hovedinstrument og i rutinen er DxH kalibrert opp i mot CellDyn sapphire og vil dermed gi tilnærmet samme resultat. 10

11 Fluorescent Method (PLT F) on Sysmex XN2000 Studie 3 New Fluorescent Method (PLT F) on Sysmex XN2000Hematology Analyzer Achieved Higher Accuracy in Low Platelet Counting 32 prøver K 2 EDTA med plater under 50 x 10 9 /L. Prøver uten plateklumpmeldinger og utstryk ble laget for WBC og RBC cellefragmenter, mikrocytose, store plater og plateklumper. Prøvene ble analysert på Sysmex XN 2000, Sysmes XE 2100 og mot CD 61 Beckman Coulter FC 500 flow cytometer Schoorl_ indd American Society for Clinical Pathology DOI: /AJCPUAGGB4URL5XO Fluorescent Method (PLT F) on Sysmex XN2000 Studie 3 However, for samples from patients undergoing chemotherapy, the impedance count will yield more accurate results. Deviations are probably caused by the staining of white cell fragments after apoptosis. Schoorl_ indd American Society for Clinical Pathology DOI: /AJCPUAGGB4URL5XO 11

12 Fluorescent Method (PLT F) on Sysmex XN2000 Studie 3 Det er god reproduserbarhet på PLT F i forhold til PLT Iog PLT O i nivå tpk 20 x 10 9 /L er henholdsvis cv 3,0%, 9,3% og 8,5% (n=10) Det er bra overensstemmelse mellom PLT O og PLT F, PLT F stemmer bedre overens mot CD61 enn PLT O, mulig årsak er den gode CV for PLT F PLT F ligger lavere enn CD61 PLT F er en pålitelig metode for lave trombocytter da ikke alle laboratorier har CD61 og ved transfusjons område 20 x 10 9 /L er da PLT F den foretrukne metode på Sysmes XN. Schoorl_ indd American Society for Clinical Pathology DOI: /AJCPUAGGB4URL5XO Comparison of Automated Platelet Counts and Potential Effect on Transfusion Decisions in Cancer Patients Studie prøver fra pasienter med kreft og med plater under /L analysert på Advia 2120i, Sysmex XE 2100 og Cell dyn Sapphire. I kreftbehandling gis ofte dypt myelosuppressiv kjemoterapi i et forsøk på å oppnå en maksimal antitumoreffekt. Pasientene er igjennom perioder med cytopenia American Society for Clinical Pathology Am J Clin Pathol 2013;140: DOI: /AJCP58INTITVGQZI 12

13 Comparison of Automated Platelet Counts and Potential Effect on Transfusion Decisions in Cancer Patients Studie 4 Standard retningslinjer, pasienter med ukomplisert trombocytopeni kan transfunderes når plateantallet faller under / L. Pasienter som er febril eller har andre medisinske tilstander som øker risiko for blødning kan kreve en høyere terskel overføring. American Society for Clinical Pathology Am J Clin Pathol 2013;140: DOI: /AJCP58INTITVGQZI Comparison of Automated Platelet Counts and Potential Effect on Transfusion Decisions in Cancer Patients Studie 4 Dette krever nøyaktige svar med god presisjon i det lave området, men det er det ikke alltid instrumentene gir, ser ofte interferens av partikler som ikke er blodplater Gir høyt telletall Cellefragmenter Små røde Gir for lavt telletall Store trombocytter Trombocyttaggregering Dette kan resultere i enten undertransfusjon (referanse 10,rapportert verdi> 10) overtransfusjon (referanse> 10, rapportert verdi 10) av blodplater. American Society for Clinical Pathology Am J Clin Pathol 2013;140: DOI: /AJCP58INTITVGQZI 13

14 Comparison of Automated Platelet Counts and Potential Effect on Transfusion Decisions in Cancer Patients Studie 4 CD61 blir ofte oppgitt som referanseverdi, derfor ble 36 prøver telt i fasekontrast mot CD61 Resultatene viste god overensstemmelse mellom CD61 og referansemetoden telling av trombocytter med fasekontrast American Society for Clinical Pathology Am J Clin Pathol 2013;140: DOI: /AJCP58INTITVGQZI 14

15 Comparison of Automated Platelet Counts and Potential Effect on Transfusion Decisions in Cancer Patients Studie 4 Resultater: Alle metoder viste en positiv skjevhet, spesielt på mindre enn 20 x 10 9 /l og mindre enn 10 x 10 9 /l og dermed risiko for undertransfusjon. Telle tpk i fasekontast er ressurskrevende og har dårlig presisjon Kvantifisering av blodplater merket med anti CD41 og CD61 har vist seg være ekstremt nøyaktig og reproduserbart, selv ved sterk trombocytopeni. Konklusjon: Selv om optiske og impedansemetoder viste seg å være feilaktig økt i alvorlig trombocytopeni, krever det flere studier for å fastslå om mer nøyaktige metoder ville være av klinisk nytteverdi. American Society for Clinical Pathology Am J Clin Pathol 2013;140: DOI: /AJCP58INTITVGQZI Vi ønsker minst mulig telling av trombocytter i mikroskop 15

16 Rutiner fra flere sykehus i Norge rundt lave trombocytter Spørsmål generelt om trombocytter Hvilke typer instrumenter har dere? Har dere autovalidering av prøvesvar? Hvis ja, hva er nedre og øvre grense for autovalidering av trombocytter? Hva er nedre svargrense for å gi ut trombocyttsvar på instrumentet? Instrument Autovalidering av tpk svar Nedre autovalidering av tpk x10 9 /L Øvre Autovalidering av tpk x10 9 /L Nedre svarsgrense x10 9 /L SI Gjøvik CellDyn Sapphire DxH 800 Coulter Nei Ja Optisk 5 CD Radiumhospitalet CellDyn Sapphire Advia 2120i Nei Ja Hemalink LKB Bergen Sentrallab: 3 CellDyn Sapphire Advia Nevro/lab: CellDyn Ruby Kvinneklinikken: Advia 2120i Barneklinikken: CellDynSapphire Ingen autovalidering CellDyn Sapphire: 5 10*9/L Advia: 50 10*9/L CellDyn Ruby: 40 10*9/L 16

17 Instrument Autovalidering av tpk svar Nedre autovalidering av tpk x10 9 /L Øvre Autovalidering av tpk x10 9 /L Nedre svarsgrense x10 9 /L ST Olav Trondheim Sysmex XN 9000 Sysmex XP 300 Advia 2120i CellDyn sapphire ABX Micros ES 60 Sysmex XN9000, CellDyn Sapphire Plt F: 1 CD61: 1 Rikshospitalet OUS Tromsø 2 stk CellDyn Sapphire Sysmex XN 9000 XN1000 (BK Lab) Sysmex XN 2000 og 1000 Ja/Nei. ca 60% blir autovalidert men vi ser på alle plot) Ja Spørsmål om lave trombocytter: Har dere en lav tpk aksjonsgrense for første gangs undersøkelse, hvis ja hva blir gjort? Ringegrense for lave trombocytter: Rutiner dere har rundt lave tpk svar: Når instrumentene ikke klarer å gi rett tpk svar eller når dere tviler på svaret, hva gjør dere videre: Har dere CD61? hvis ja, er det Celldyn sapphire eller annet flow, skriv opp navnet på flow instrumentet? hvilke kriterier har dere for bruk av CD61? Har dere manuell telling av trombocytter i mikroskop? hvis ja, blir det utført som rutine/av alle? 17

18 Lav tpk aksjonsgrense for første gangs undersøkelse SI Gjøvik Radiumhospitalet OUS LKB Bergen ST Olav Trondheim Rikshospitalet OUS Tromsø Tpk <100 kontrolleres på et annet instrument. Alle tpk <100 x10 9 /L skal analyseres på begge maskiner Flytskjema tpk<50, tpk vurderes kurver evt CD 61. Ukjent kontrolleres resultatet og tpk<50 første gang kontrolleres svaret i mikroskop og ser etter aggregering. <100 x10 9 /L, sjekker blodutstryk for aggregering < 100 omkjøring, < 50 aggregeringskontroll (Unntak blodsykdommer,barneonkologisk avd). Ukjente lave blir sjekket i mikroskop (bloddråpe på utstryksglass med dekkglass over). Ringegrense verdi for lave trombocytter Ukjente Har dere har CD61 Manuell telling av trombocytter i mikroskop SI Gjøvik <50 x10 9 /L Ja CellDyn Sapphire Nei Radiumhospitalet <20 x10 9 /L Ja CellDyn Sapphire Nei Kriterier: Vanligvis hvis ukjent lavt tpk resultat (<50 x10 9 /L og Advia Sapphire avviker fra hverandre, og/ eller stygge kurver/plot (som regel kombinert med lavt resultat) LKB Bergen <20 x10 9 /L Ja CellDyn sapphire Ja og alle læres opp. ST Olav <50 x10 9 /L Ja, CellDyn Sapphire Ja Alle er trent Rikshospitalet <20 x10 9 /L Ja CellDyn Sapphire Kriterier: Dårlig kurve/proteinsky/andre synlige interferenser (fragmenter, lipemi). Kun på BK Lab Utføres av ca 10 bioingeniører av 45 vaktgående. Tromsø <50 x10 9 /L Nei, dessverre. Ja nesten alle læres opp 18

19 Rutiner rundt lave tpk svar SI Gjøvik Radiumhospitalet LKB Bergen ST Olav Svaret kontrolleres mot tidligere svar. Om på annet instrument og plot vurderes,cd61 Alle <100 x10 9 /L skal alltid analyseres på begge maskiner uansett om det er første gang eller 10. gang. Dersom resultatene avviker veldig mellom de to maskinene, vurderes tiltak ut i fra hvordan plot ser ut. Flytdiagram for Tpk <50,plot vurderes evt CD61 <20 målt i impedansekanal på Sysmex XN 9000 reanalyser på Sysmex plt F, ADVIA2120 el. CellDyn Sapphire. Tpk<100 x 10 9 /L. Immunologisk metode med CD 61 på CellDyn Sapphire benyttes dersom aggregering ikke er påvist og trombocytt histogram/ scatterplot ikke stemmer med kriteriene. Dette kan skyldes interferensproblematikk (proteinfragmenter, lipemi, wbc fragmenter, rbc fragmenter o.a.) Også ved mistanke om forekomst av abnormalt små(mpv< 9fL) el. store trombocytter (MPV >12fL). Alternativt må trombocytter telles manuelt i mikroskop. Rikshospitalet Tromsø Omkjøringer, koagelsjekk, CD61 Rerun med PLT F Når instrumentene ikke klarer å gi rett tpk svar, eller når dere tviler på svaret, hva gjør dere videre? SI Gjøvik Radiumhospitalet LKB Bergen ST Olav Rikshospitalet Aggregeringskontroll, CD61 avhengig av plot og ingen aggregering Varierer avhengig av plot, men tiltak er ofte aggregeringskontroll i utstryk, og deretter evt CD61 hvis vi ikke finner aggregater (gjøres vanligvis kun når lave tpk). Noen ganger gjøres kun en av tiltakene avhengig av plot og flagg Om CD61 feiler er det telling i mikroskop som er fasit Sammenholder resultatene fra alle aktuelle metoder, vurderer i forhold til hva vi ser i utstryk, ulike problemstillinger gir ulike konklusjoner i forhold til hvilken metode som er riktig CD61 Tromsø Teller manuelt i ammuniumoxalat 19

20 Spørsmål om trombocyttaggregering Stoler dere på meldingen som instrumentene gir? Hvis forskjellige typer av instrumenter, skriv for hvert enkelt. Tas prøven om i citratblod (INR eller SR rør), skriv hvilket rør som brukes? Lager blodutstryk for å se etter plateklumper? Legger prøven opp for manuell telling i mikroskop for å se etter plateklumper? Hvordan rapporteres svaret? SI Gjøvik Radiumhospitalet OUS Stoler man på plateklump meldingen på instrumentene Ja og nei avhengig av plot utseende og svar Ja avhengig av plotutseende og svar Tas prøven om i citrat? INR x1,1 SR rør x1,25 Lager blodutstryk for å se etter plateklumper INR/SR Ja Nei Bruker Canamycin, INR Ja Legger prøven opp for manuell telling i mikroskop for å se etter plateklumper Nei LKB Bergen Ålesund Sysmex XN ST Olav Trondheim Ja og nei INR/SR Ja, ved tvil Ja. Vi teller ikke tpk, men ser etter aggregering. Nei sjekker alle <145 med flag <120 uten flag Flag meldingen overses ved tpk >100 Helst SR rør, kan også bruke INR Ja Ja Nei Rikshospitalet OUS Nei/ja, avhengig av plotutseende. Nei bruker Canamycin Ja Nei (ikke pr.idag) Tromsø Til dels. INR Ved tvilstilfeller Nei 20

21 Hvordan rapporteres tpk svaret ved aggregering? SI Gjøvik Trombocytter målt til 150 gis fast kommentar: Trombocytter målt til 150 X 10^9/ aggregater interferer. Ny prøve må tas i både EDTA og NaCitrat glass. Tpk svar <150 utgis ikke tallverdi. Alle inneliggende pasienter tas om. Radiumhospitalet OUS LKB Bergen Hvis funn av aggregater: Fastkommentar "Eksakt resultat kan ikke utgis pga aggregering. Trombocytter er <..." (...= målt verdi). Dersom vi har kontrollert for aggregering, men ikke funnet noe, utgis resultatet med kommentaren " Prøven er kontrollert for trombocyttaggregering, men ingen aggregering ble observert" Standardkommentar for aggregering: Tpk> xx 10*9/L. Nøyaktig svar kan ikke utgis pga trombocyttaggregering. Hvordan rapporteres svaret tpk svar ved aggregering Ålesund Legger inn kommentar. Dersom pasienten nylig er sjekka uten funn av plateklumper, trenger vi ikkje å sjekke igjen i blodutstryk. ST Olav Trondheim Dersom ingen aggr.: I svarfelt : #tallverdi#. Fastkommentar. Kontrollert i utstryk, ingen trombocyttaggregering. Dersom aggr.: I svarfelt : #tallverdi#. Fastkommentar. Falsk for lavt resultat pga. aggregering av trombocytter i prøven. Dersom massiv aggr.: I svarfelt : Slett. Fastkommentar. Resultat av trombocytt analyse kan ikke utgis pga. massiv trombocytt aggregering i prøven. EDTA antistoff? For kontroll av resultat anbefales kontrolltelling i nytappet citrat blod (SR rør). 21

22 Hvordan rapporteres svaret tpk svar ved aggregering Rikshospitalet OUS Tromsø Ved funn av aggregater i utstryk: Eksakt resultat kan ikke utgis pga. trombocyttaggregering. Trombocyttresultatet er > Kontrolleres > 2mnd. Ved negativt funn i utstryk: Prøven er kontrollert for trombocyttaggregering, men ingen aggregering ble observert. Kontroll > 2mnd. Canamycin: 400uL blod ul Canamycin. Aggregatene vil som oftest da løses opp helt eller delvis. Svarutgivelsen blir da: TPK står i svarfeltet og med kommentar: Det er observert plateaggregering i prøven. Prøven er reanalysert etter tilsetning av canamycin som kan reversere aggregater. Platetallet kan likevel være falskt for lav. Ikke akkreditert metode. Mye klumper: seponeres analysen. Litt klumper. Vurderer om svaret kan gis ut som «større enn» og med kommentar om klumper. Pasient kasus Mann 50 år vesentlig frisk fra før Slapp i noen måneder Hb 5,3 MCV 96 lpk 1,9 tpk 16 retik 24 Diagnose Myelodysplastisk syndrom (MDS) Benmarg 9 10% blaster Fibrose 2 av grad 3 22

23 Pasient kasus Sykdommen klassifiseres som høyrisk for å utvikle akutt myelogen leukemi (AML) kort forventet levetid viktig med behandling Induksjonsvæsker (2 cellegift typer i 7 dager) Aplasi i 3 uker tpk under 5 Regenerasjon, tpk henholdvis Er startet på en ny omgang med induksjonsvæsker og en ny aplasi fase Venter på ny benmarg Pasient kasus Trombocyttene var vanskelig å måle, optiske trombocytter gikk ikke på Celldyn og målingen på DxH kom med feilmelding. I dette tilfelle var løsningen CD61 for å kunne gi rett svar til behandlingen og transfusjon av trombocytter mens aplasi fasen pågikk. 23

24 Takk for oppmerksomheten! 24

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Rigmor Søvik Fagbioingeniør ved fagområde hematologi og koagulasjon, lab. for medisinsk biokjemi seksjon Ålesund Innhold Presentasjon av lab. 2013: Innkjøp

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet?

Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? Hvilke konsekvenser skal en BLAST melding ha for laboratoriet? 1 Rutiner for oppfølging/rapportering ved BLAST-meldinger Sykehus A Sykehus B Sykehus C Sykehus D Sykehus E Sykehus F BLASTmelding skal genere

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96

Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Differensialtelling av prøver med lave leukocytter på CellaVision DM96 Lamya Garabet 1, Siri Lund Støtterud 1, Siri Grønsleth 1, Erik Kolberg Amundsen 2, Tor-Arne Hagve 1 1 Tverrfaglig laboratoriemedisin

Detaljer

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim,

Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, Konsolideringsmodell hematologi St Olavs hospital HF 1 Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital HF Trondheim, 14.03.2014 Mål med omorganisering av hematologi etter innflytting

Detaljer

in T e r N at i o N a l society for laboratory

in T e r N at i o N a l society for laboratory Fag-Hematoli Passer konsensusreglene fra ISLH for norske laboratorier? in T e r N at i o N a l society for laboratory Hematoly (islh) har laget et sett regler for validering av prøve - svar fra hematolimaskiner

Detaljer

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus

Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus FLAGG OG MELDINGER FRA CELLDYN SAPPHIRE, ABBOTT Olgunn S. Lid, seksjonsleder Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser Haukeland universitetssykehus Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalyser

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

Kontinuerlig opplæring - hematologi

Kontinuerlig opplæring - hematologi Kontinuerlig opplæring - hematologi NKK møtet 10.3.16 Anne Ytreeide Stabell MBK - Radiumhospitalet Bakgrunn 2010 - Fra én teknologi til to: Cell-Dyn Sapphire Advia 2120i Ansatte måtte lære seg å tolke

Detaljer

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Kjersti Roen Eriksen Spesialbioingeniør Seksjon for komponentfremstilling Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

To k a s u s e r viser at det er viktig å

To k a s u s e r viser at det er viktig å Nesten like plott, men svært ulik diagnose To k a s u s e r viser at det er viktig å forstå analyseinstrumentenes prinsipper, fordeler og begrens - ninger. de viser også at det er til stor hjelp å ha instrumenter

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen 7800 NAMSOS Bergen, 18122013 nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2013 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter

Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Ekstern kvalitetskontroll Blodkomponenter Line Steffarud, seksjonsleder, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri Hvordan og hvorfor har vi valgt våre EKV? Hvordan ligger våre EKV over tid? Hvordan følger

Detaljer

Koagulasjonsinstrument i Østfold

Koagulasjonsinstrument i Østfold Erfaringer fra Sykehuset Østfold Koagulasjon i automasjonsløsning Sykehuset Østfold Kalnes Lisbeth Hollsten Koagulasjonsinstrument i Østfold Kalnes: 2 STA R Evolution koblet til FlexLab Moss: 1 STA R frittstående

Detaljer

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS

Anne Christin Breivik Avdelingsingeniør NOKLUS Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger, Lab. for medinsinsk biokjemi Brukernavn: user2002 E-post: ragnhild.elgseter@hnt.no Instrumenttype: CELL-DYN Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse

Detaljer

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere

Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk- odontologiske fakultet/ Institutt for global helse og samfunnsmedisin Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere Bioingeniørkongressen

Detaljer

Anne Christin Breivik

Anne Christin Breivik Norge CELL-DYN Sykehuset Levanger Brukernavn: user2002 Instrumenttype: CELL-DYN Bergen, 04. februar 2014 Postanalytisk Automatisert Hematologi Resultatrapport, utsendelse PHEM113 Vedlagt følger resultatene

Detaljer

Ordinær lineær regresjon (OLR) Deming, uvektet og vektet

Ordinær lineær regresjon (OLR) Deming, uvektet og vektet Ordinær lineær regresjon (OLR) Deming, uvektet og vektet Passing og Bblk Bablok Pål Rustad Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Fürst Medisinsk Laboratorium NKK-møtet 2010 Tromsø Lineær regresjon Wikipedia

Detaljer

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK

HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK HVORDAN SIKRE KOMPETANSE I VURDERING AV BLODUTSTRYK Guro Archer Lauritzen Bioingeniør ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi Diakonhjemmet sykehus guroarcherlauritzen@hotmail.com HVORDAN SIKRE KOMPETANSE

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

Valideringsrapport av P-APTT med STA- PTT A 5 analysert på STA-R Evolution og STA Compact

Valideringsrapport av P-APTT med STA- PTT A 5 analysert på STA-R Evolution og STA Compact Side 1 av 10 Enhet, faggruppe: Medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger. Faggruppe 1, hematologi og koagulasjon. Parameter: P-APTT Prøvematerialer: Citrat plasma. Metode: Clot-deteksjon basert på STA-PTT

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Foredraget vil omhandle:

Foredraget vil omhandle: 4 automatiserte hematologiinstrumenter med ulike prinsipper 1 Marthe Wedø Aune Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Nasjonalt hematologi kurs/bfi/ 190515 Foredraget vil omhandle: Oversikt instrumenter

Detaljer

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater

Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Hematologiinstrumenter. Anvendelse og tolkning av resultater Monocytter Basofile Lymfocytter Nøytrofile Eosinofile Det hele begynte med van Leewenhoek i 1674 Der Grosse Blut-Laache Die Anemiä. 1881 Det

Detaljer

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER 05.06.2016 Bioingeniørkongressen 2016 Sigrid Høistad og Torill Kalfoss VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER SIDE 2 1 Hvor stort? 6 Advia Chemistry XPT 18 Advia Centaur XPT SIDE 3 Klinisk kjemi: 42 analytter

Detaljer

PRINSIPPER PENTRA 120

PRINSIPPER PENTRA 120 ABX Pentra 120 PRINSIPPER PENTRA 120 Tre ulike analyseprinsipp kombineres: Motstand (impedans) Cytokjemi (spesifikk farging) Optisk måling (absorbans) Pentra har 4 kanaler: RBC/PLT-kanal Teller antall

Detaljer

«Blasts?» -et nyttig flagg?

«Blasts?» -et nyttig flagg? «Blasts?» -et nyttig flagg? Heidi Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus XE 5000 er et hematologiinstrument fra Sysmex som benytter laserteknologi (DIFF kanalen) og impedansmåling (IMI kanalen) for å analysere

Detaljer

Hematologi og tolkning av cytogrammer

Hematologi og tolkning av cytogrammer Hematologi og tolkning av cytogrammer Stein Istre Thoresen Sentrallaboratoriet Norges veterinærhøgskole Hemogram 1. Systematisk tilnærming 2. Vurdering av de enkelte analysesvar 3. Se enkeltresultatene

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering

Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Ekstern kvalitetskontroll for pasientnær analysering Hva kan vi tolke ut fra de ulike programmene? Nina Gade Christensen Seksjonsleder ekstern kvalitetssikring. Noklus Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

ALM-MB Valideringsrapport av P-PTINR med STA- SPA 50 + analysert på STA-R Evolution

ALM-MB Valideringsrapport av P-PTINR med STA- SPA 50 + analysert på STA-R Evolution Side 1 av 10 Utskriftsdato:15.0.011 Enhet, faggruppe: Medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger. Faggruppe 1, hematologi og koagulasjon. Parameter: P-PT-INR Prøvematerialer: Citrat plasma. Metode: Clot-deteksjon

Detaljer

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen Analysekvalitet på urinalbuminanalysen EKV-resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier Diabetesforum 2013 - Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? 2 ulike EKV-program Design Antall

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØRTRØNDELAG AVDELING FOR MAT OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kanditatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr)

Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (egfr) Basert på resultater fra ekstern kvalitetsvurdering (EKV) Diabetesforum 2017 Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? U-AKR (Urin Albumin Kreatinin Ratio)

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed Trombocytopeni Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed rombocytopeni Normal blod Fakta om trombocytter Trombocytter produseres av Megakaryocytter i beinmargen Produksjonen Stimuleres

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM

NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM NKKS RAPPORTVEILEDER FOR NOKLUS PROGRAM 8.03.11 Innhold Oversikt over hvilke program NOKLUS tilbyr... 2 Generell del spesifikt for NOKLUS... 3 Eksklusjonskriterier... 3 Tillagt verdi... 3 Histogram...

Detaljer

Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009

Erfaringer med EKV. Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin. Mars 2009 Erfaringer med EKV ih hematologi Marthe Wedø Aune NOKLUS & Avdeling for immunologi-og transfusjonsmedisin St Olavs Hospital Mars 2009 Foredraget vil omhandle.. Hvilke program har vi innenfor EKV i hematologi?

Detaljer

NS-EN ISO 15189:2007

NS-EN ISO 15189:2007 Verifisering av referanseområder med «omvendt Hoffman» Bjørn J. Bolann Seksjon for medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus NS-EN ISO

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter?

Samkjøring av instrumenterhematologi. Foredraget vil omhandle. Hvordan sikre samkjørte hematologi instrumenter? Samkjøring av instrumenterhematologi Marthe Wedø Aune Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin NKK møte 15.mars 2011 Hvordan vedlikeholde kvaliteten av hematologiske analyseresultater ved samme type

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Hemolyse og lipemi som feilkilder for koagulasjonsanalyser

Hemolyse og lipemi som feilkilder for koagulasjonsanalyser Hemolyse og lipemi som feilkilder for koagulasjonsanalyser BFI koagulasjonskurs 13. september Kine N. Svendsen Fagbioingeniør, Stavanger Universitetssykehus Koagulasjonsinstrumenter på SUS 2 x Sysmex CS2100i

Detaljer

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode

Analysering av HbA1c med kromatografisk metode Analysering av HbA1c med kromatografisk metode BFI 03. februar 2015 v/ Gro Nielsen (AHUS) Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin består av 2 alfakjeder og 2 bettakjeder Glykosylert hemoglobin (HbA1c) er et glykoprotein

Detaljer

EQAnord Hemolyseprosjekt

EQAnord Hemolyseprosjekt EQAnord Hemolyseprosjekt November 2014 NKK møte 2015, Gro Gidske 143 deltakere (97%) 32 Danmark 25 Finland 4 Island 53 Norge 29 Sverige Økonomisk støtte fra Nordfond, NFKK EQAnord Hemolysis project 2014

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target).

IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target). Klinikk for medisinsk service Sentrallaboratoriet, Medisinsk biokjemi [ ] IQC/metodevalidering: Kartlegging av impresisjon og middelverdi (target). 01.01.2013 Dokumentnr: KMS210/39.01-02 Utarbeidet av:

Detaljer

Manuell trombocytt produksjon i SI

Manuell trombocytt produksjon i SI Manuell trombocytt produksjon i SI Komponentframstilling i blodbank 22.03.2017 Eilen Strand Rønning, fagbioingeniør Avd. for blodbank og medisinsk biokjemi Sykehuset Innlandet Oppstart våren 2014 Økt behov

Detaljer

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad

Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo, 10.3.2005, Pål Rustad Side 1 Svar på Till NORIP:s projektledningsgrupp. Att: Pål Rustad av 19.1.2005. Oslo,, Pål Rustad Generelt Hvis det er uoverensstemmelse mellom fordelinger av pasientsvar og NORIP, kan dette ha to vesensforskjellige

Detaljer

NKK møte mars Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi

NKK møte mars Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi HOLBARHETSFORSØK LUPUS ANTIKOAGULANT NKK møte 12.-13.mars 2015 Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi Antifosfolipidsyndrom (APS) Klassifikasjonskriterier (up to date)

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

Preanalytisk verifisering

Preanalytisk verifisering Preanalytisk verifisering Felles sentrifugeringsbetingelser for serum, og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjonsanalyser Anita Mikalsen Kvalitetsleder og bioingeniør med spesialistgodkjenning,

Detaljer

Fagbioingeniør Kirsti Holden

Fagbioingeniør Kirsti Holden Metodeverifisering innen PNA Fagbioingeniør Kirsti Holden Hvem er jeg? Kirsti Holden Andre foredraget viser det 1 Validering: Validering er definert slik: Bekreftelse fra en undersøkelse og fremskaffing

Detaljer

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Bergen 14. september 2017 Bioingeniør Siri Lie Størkersen Seksjon spesiell biokjemi Avdeling for medisinsk biokjemi St Olavs hospital Analysering av ADAMTS13-aktivitet

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Rapport for Native sera 2013

Rapport for Native sera 2013 Abbott Architect Roche cobas Roche Modular Siemens Advia Centaur Utgitt 11/2-2014 Rapport for Native sera 2013 Kjære kollega Her følger tilbakemeldingen på NKKs utsendelse av nativt prøvemateriale for

Detaljer

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18.

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18. FULLAUTOMATISERING Erfaringer fra Sykehuset Østfold 010616, Seksjon automasjon Pål Nilsen, Seksjonsleder Service/varemottak Kapasitet 2020 Sengebygg Sykehuset Østfold Moss Kalnes Forprosjekt Helikopter

Detaljer

Morfologikompetanse i laboratoriet

Morfologikompetanse i laboratoriet Morfologikompetanse i laboratoriet Hva trenger vi? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, Foto: Morten Rakke Photography NKK-møtet 2016 Hvilken kompetanse har vi i dag? Resultater

Detaljer

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR

SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR SYSMEX KX-21 HEMATOLOGIANALYSATOR FRA MEDINOR Rapport SAMMENDRAG... 2 PLANLEGGING... 3 FAKTA OM INSTRUMENTET... 4 FØRSTEINNTRYKK AV INSTRUMENTET... 6 FØRSTEINNTRYKK FRA AVDELING FOR KLINISK KJEMI:... 6

Detaljer

Av SIRI BEISVÅG ROM1, HILDE K. OMDAL2, DANIJELA PAVLOVIC3, RITA ZORA4 og GRO ELISABETH JENSEN1

Av SIRI BEISVÅG ROM1, HILDE K. OMDAL2, DANIJELA PAVLOVIC3, RITA ZORA4 og GRO ELISABETH JENSEN1 HOVEDBUDSKAP For å skille mellom trombocytopeni og pseudotrombocytopeni må prøven undersøkes for trombocyttaggregater. Vi har sammenliknet vår standardmetode, blodutstryk, med direkte mikroskopi av fullblodsdråpe

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

NKK-Workshop. Sveinung Rørstad, Fürst Medisinsk Laboratorium

NKK-Workshop. Sveinung Rørstad, Fürst Medisinsk Laboratorium Velkommen til NKK-Workshop 10.-11. 11 mars 2010 Hvordan planlegge et verifiseringsarbeid? Gjennomgang av statistiske verktøy for verifisering av riktighet. Hva er styrken og svakheten med de forskjellige

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer?

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? NKK-møtet Solstrand, den 13. mars 2014 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for klinisk medisin, UiO

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Formål med utsendelsen

Formål med utsendelsen Gjennomgang av NKK utsendelse «native sera» - ein annan metode for ekstern kvalitetskontroll Kristin M Aakre Avdelingsoverlege LKB Kvalitetskonsulent NKK Formål med utsendelsen Undersøke enkelte vanlige

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund Dokument ID: 1753 Versjon: 4 Status: Godkjent Retningslinje AMB Validering verifiseringsplan/rapport av analysemetode og analytisk kvalitet Klinikk for medisinsk diagnostikk KMD / Avd. Medisinsk biokjemi

Detaljer

När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III?

När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III? När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III? Carola Elisabeth Henriksson seksjonsleder, overlege Seksjon for hemostase og trombose Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m

Måleprinsipper. Advia. 3 ulike prinsipper benyttes: Instrumentet har 5 kanaler. 2 flowceller benyttes til måling m ADVIA 120 (Bayer) Måleprinsipper Advia 3 ulike prinsipper benyttes: Lysspredning Spesifikk farging Absorbansmåling Instrumentet har 5 kanaler RBC+PLT, Baso, Perox, Retic og Hb 2 flowceller benyttes til

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert ML-205 1 Hematologi og blodprøvetaking Kandidat 2818 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ML-205 Generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ML-205 26.05.2016 oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

EKV for bilirubin. NKK møtet 2010

EKV for bilirubin. NKK møtet 2010 EKV for bilirubin Pål Rustad NKK møtet 2010 Tromsø Kjemiske former Totalbilirubin Ukonjugert løst bundet til albumin i plasma er normalt nesten alt ukonjugert Direktereagerende konjugert dårlig standardiserte

Detaljer

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon

Pasientkasiuistikk. Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer. Produksjon Blodtap Destruksjon Pasientkasiuistikk Internundervisning 03.03.15 Vilde D Haakensen Avdeling for blodsykdommer Hb MCV -Jernmangel -Beta-thalassemi -Sekundær (blyforgiftning/ infeksjoner/kreft) Prøver: -Ferritin - serum-jern

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016

Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? 1 Når kommer de til kort? Marthe Wedø Aune Avd. for Medisinsk biokjemi NKK møte, mars 2016 ADVIA 2120 CELLDYN SAPPHIRE Sysmex XN 2 Coulter DXH 800 ABX Pentra DX

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

Holdbarhet av pasientprøver,

Holdbarhet av pasientprøver, NKK Workshop Del 1 Trondheim 2011 Holdbarhet av pasientprøver, praktisk gjennomføring Sveinung Rørstad Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Hvorfor utføre studie av prøvenes holdbarhet? (1) Fra reagensprodusent:

Detaljer

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier,

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, Fekal kalprotektin Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, 16.03.17 Morten Y. Isaksen, lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus Disposisjon

Detaljer

Medfødte blodplatedefekter (Trombocyttdefekter)

Medfødte blodplatedefekter (Trombocyttdefekter) Medfødte blodplatedefekter (Trombocyttdefekter) En gruppe meget sjeldne tilstander hvor blodplatene ikke fungerer normalt. De fleste tilstandene er arvelige. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Detaljer

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre akutte leukemier blodkreft

Detaljer

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c?

Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen. Hva er HbA1c? Analysering av HbA1c vurdering av unormale kromatogram sammen med hematologiske parametere BFI 19. mai 2015 v/ bioingeniør Gro Nielsen Hva er HbA1c? Normalt hemoglobin hos voksne består av 2 alfakjeder

Detaljer

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge

Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte. Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge Helseundersøkelser av kjemikalieutsatte Erik Dahl-Hansen, Bedriftsoverlege, Esso Norge struktur: Inklusjonskriterier Frekvens Spørreskjema Innhold i helsekontrollen Tolkning av resultater Meddelse / informasjon

Detaljer