Mobning som fænomen. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobning som fænomen. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Mobning som fænomen Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

2

3

4 Et problematisk begrepet som er kommet for å bli! Begrepet først brukt i Sverige på 1980-tallet I Norge; adoptert av organisasjons-psykologer mot slutten av 1980-tallet I Danmark først de siste 10 år Fokus og interesse i bølgedaler I blant misbrukt og bagatellisert Gjennombrudd i internasjonal forsking og interesse bekrefter begrepets/problemets realitet/rettferdiggjørelse Stor samfunnsmessig interesse og betydning

5 Nye signaler i forskning, praksis og lovgivning Fra fysisk til psykisk vold Fokus på gjentatte handlinger Fokus på verdighet ( Dignity at work ) Fra kampanje og ad hoc arbejd til integrert og systematisk arbejdsmiljø innsats

6 Hva er mobning: noen kjennetegn Negative handlinger skjulte og åpne arbejdsrelaterte og personrelaterte Gjentatte systematiske Vedvarende langvarig Makt-ubalanse: opplevelse av underlegenhet

7 MOBBEHANDLINGER (Einarsen, Matthiesen & Mikkelsen, 1999) Baksnakkelser/Rykter (64%) Nedvurdering (62%) Tilbakeholdelse av informasjon (58%) Personlig angrep/kritikk (57%) Fiendtlighet/taushet som svar på spørsmål (55%) Fratatt oppgaver/ansvar (51%) Arbeid under ens kompetansenivå (46%) Sosial utestegning (48%) Sårende erting/fleiping (37%) Latterliggjøring (36%)

8 To former for mobning (Einarsen, 1999) Konflikt-mobning - Aggresjon i intense konflikter - Offerrolle som taktikk - Forakt overfor motpart Rov-mobning - Destruktiv ledelse - Syndebukker - Fordommer - Klima-mobning - Varsler-mobning

9 KONFLIKTER MOBNING PERSONAL- ADMINISTRATIVE FORFØYNINGER UTSTØTELSE Leymann s 4 trinn

10 Faser i utviklingen av en konflikt Intensitet Tid Begynnende frustrasjon som vanskeliggjør samarbejd og forståelse. Saken er kjernen, forsøk på å finne løsning. Utvikling av gjensidige vrangforestillinger, samarbejd byttes ut med blokkeringer, sabotasje og hindringer. Motpartens verdi som menneske benektes, alle midler tas i bruk. Manipulering, offentlig utskjelling, løgner og hevn. Stor fare for reelle overgrep, alt er lov, den andre får som fortjent.

11 Hvor utbredt?

12 mobning: et økende problem? 1990-tallet (Einarsen & Skogstad 1996) 2005 (Einarsen et al, 2006) 8,6% rapporterer mobning 4,5% opplever intensiv mobning 5% rapporterer mobning 2% opplever intensiv mobning

13 Bullying in Belgium (n=6100) as measured by the NAQ and the use of Latent cluster analysis not bullied at all Not bullied nor / nor Latent Targets Work Related bullying Target proportion (size) 35% 28% 17% 9% 8% 3% order of latent clusters never Now and then 0,927 0,718 0,638 0,31 0,551 0,152 once a month 0,067 0,246 0,336 0,58 0,225 0,31 once a week or more 0,004 0,024 0,017 0,08 0,117 0,217 0,002 0,013 0,009 0,03 0,107 0,32

14 Bullying in NORWAY (n=2500) not bullied at all Not bullied nor / nor Latent Targets Work Related bullying Target proportion (size) 38% 33% 15% 6% 6% 1% order of latent clusters never Now and then 0,97 0,85 0,68 0,34 0,67 0,18 once a month 0,03 0,14 0,31 0,53 0,23 0,33 once a week or more 0,0 0,01 0,01 0,08 0,08 0,12 0,0 0,0 0,0 0,05 0,05 0,37

15 Mobning på arbejdsplassen: Organisatoriske forhold og det psykososiale arbejdsmiljø

16 arbejdsmiljøfaktorer som årsak til mobning (Leymann, 1993; Einarsen et al. 2003) 1) Dårlig tilrettelagt arbejd 2) Inkompetent eller fraværende ledelse 3) Offeret i en sosialt utsatt posisjon 4) Et negativt/fiendtlig sosialt klima 5) En kulturen belønner eller tillater mobning

17

18 mobning og arbejdsmiljø r Kvantitative jobbkrav.26** Rollekonflikt.47** Rolleuklarhet.35** Kontroll i arbejdet -.21** Medbestemmelse -.32** Omstillinger i organisasjon.23** Kvantitativ jobbusikkerhet.27** Kvalitativ jobbusikkerhet.27** Tyrannisk ledelse Laisses-fair ledelse Konflikter på jobben ** ** Signifikant på.01 nivå

19 Skogstad, Einarsen et al. (2007). The destructiveness of Laissez-Fair leadership. Journal of Occupational Health Psychology..265 Conflict Co-workers Laissez-Faire Leadership Bullying Distress.093 Role conflict Role ambiguity

20 Omstilling som årsak til mobning? Skogstad, A., Matthiesen, S.B & Einarsen (2007). Reorganizations A source of bullying at work? International Journal of Organisation Theory and Behaviour,

21 Omstilling, konflikt/ledelse og mobning Task conflict Person conflict Task conflict Person conflict Conflict with superior 0.58 Co-worker conflict Chi-square =283.2, df = 21 CFI = 0.96 RMCA = Work Environment changes Personnel and Salary Reductions Restructuring Organizat. change 0.18 Bullying Relationship bullying Task related bullying

22 Oppsummering mobning og psykososiale forhold Rolleuklarhet & rollekonflikt Konflikter Lederstil til nærmeste overordnede Aktiv destruktiv / Tyrannisk Passiv destruktiv / LF-ledelse Gir grobunn for konflikter Isolering The-silent-treatment

23 Hva med personlig sårbarhet? Finnes det en offerpersonlighet?

24 Matthiesen, S.B, & Einarsen, S. (2001).MMPI-2 profiles among victims of bullying at work.european Journal of Work and Organisational Psychology, 11, ) 80 T-score Bullied victims Gandolfo study Control group L F K 0-Si 9-Ma 8-Sc 7-Pd 6-Pa 5-Mf 4-Pd 3-Hy 2-D 1-Hs 35

25 MMPI- 2 profiles among two samples of victims L F K 1-Hs 2-D 3-Hy 4-Pd 5-Mf 6-Pa 7-Pt 8-Sc 9-Ma 10-Si Mathiesen & Einarsen 2001 Gandolfo 1995

26 MMPI- 2 profiles among three samples of victims L F K 1-Hs 2-D 3-Hy 4-Pd 5-Mf 6-Pa 7-Pt 8-Sc 9-Ma 10-Si Mathiesen & Einarsen 2001 Gandolfo 1995 Danish n=48

27 Personlighet og mobning profil på MMPI-2 Psykosomatikk og mangel på nyanserte psykologiske forklaringsmekanismer tre grupper De alvorlige skadde De mistenksomme og deprimerte De normale Er de alvorlig skadde en sårbarhetsgruppe?

28 Mobning og personlighet: en sammenheng? Glasø, L.,Matthiesen, Nielsen, M.B. & Einarsen, S. (2006). Personality among victinms and perpetartors of bullying. Scandinavian Journal of Psychology

29 Results Victims (N=72) Non-victims (N=72) Personality dimensions Mean SD Mean SD t(142) Extroversion ** Agreeableness * Conscientiousness *** Emotional stability *** Intellect (ns) *p<.05;**p<.01;***p<.001.

30 Extraversion Cluster 1 Cluster 2 Control 30

31 Agreeableness Cluster 1 Cluster 2 Control 31

32 Conscientiousness Cluster 1 Cluster 2 Control 32

33 Intellect Cluster 1 Cluster 2 Control 33

34 Mobning og interpersonlige problemer Glasø, L., Nielsen, M.B. & Einarsen, S. (2006). Interpersonal problems among targets and perpetrators of bullying in the workplace. Journal of Applied Social Psycology

35 IPP-C To deler Difficulties in interpersonal relations Doing too much of in interpersonal relations 9 Subskalaer: Domineering (dominerende)? =.78; 6 items Vindictive (mistenksom)? =.87; 5 items Cold (kald)? =.80; 6 items Social avoidant (Sosialt unnvikende)? =.82; 6 items Non-assertive (Lite selvhevdende)? =.78; 5 items Exploitable (utnyttbar)? =.76; 6 items Overly nurturant (Oppofrende)? =.74; 6 items Intrusive (påtrengende)? =.59; 6 items Distrust (mistillit)? =.52; 2 items

36 2,4 2,2 2 1,8 1,6 Not involved cluster 1 Not involved cluster 2 Targets cluster 1 Targets cluster 2 Perpetrators Target/perpetrator 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Domineering Vindictive Cold Social avoidant Nonassertive Exploitable Overly nuturant Intrusive Distrust

37

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Arbeidsmiljø nr. 2-11 Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Denne brosjyren gir en kort oversikt

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser

Detaljer

Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet

Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet Heid Nøkleby Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Symptomer på spiseforstyrrelser

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik I en undersøkelse om trivsel blant mer enn 2000 norske lærere er det et stort flertall som trives

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Anette Hannestad Master of Public Health MPH 2007:19 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Tilknytning og emosjonell utvikling

Tilknytning og emosjonell utvikling Tilknytning og emosjonell utvikling - om små barns emosjonelle forståelse av Evy Grenness Eksaminator: Claus Haugaard Jacobsen Aalborg Universitet Institut for kommunikation Speciale - Psykologi 10 semester,

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Rusmisbruk i et familieperspektiv

Rusmisbruk i et familieperspektiv Rusmisbruk i et familieperspektiv Hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn? Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien BORGESTADKLINIKKEN KOMPETANSESENTER ISBN 82-90354-19-3

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Audun Kopperstad Master of Public Health MPH 2009:7 Nordiska högskolan

Detaljer