Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus"

Transkript

1 Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger, 1

2 Bakgrunn Alle innvandrere og flyktninger som bosettes i Bergen kommune får tilbud om norskopplæring ved Nygård skole. (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) har en etablert kontakt med skolen for å ivareta elevenes læreprosess best mulig., PPT Bergenus 2

3 Hvorfor psykologisk bistand til elevene? Vi vet at flyktninger er sårbare for utvikling av psykiske sykdommer og tilpasningsforstyrrelser (Brunvatne, 2006, Thapa & Hauff, 2005). Lærevansker og problemer med konsentrasjon og hukommelse i skolen kan reflektere psykiske sykdommer, tilpasningsproblemer og mer alvorlige traumatiske erfaringer (Bruel- Jungemann, Davis & Laroche, 2007). 3

4 Tidlig intervensjon Norsk psykologforening (NPF) legger vekt på viktigheten av tidlig intervensjon og forebygging. Lavterskel psykologisk konsultasjon er gratis, tilgjengelig for alle, oppnås på kort varsel, krever ikke henvisning og involverer høy grad av brukermedvirkning (NPF 2008). 4

5 Innvandreres sårbarhet for psykologisk ubehag Forskning viser at innvandrere som gruppe er sårbare for å utvikle psykiske lidelser og tilpasningsproblemer (Brunvatne, 2006). Dette kan være et resultat av: Alvorlige traumatiske opplevelser før de når vertslandet. Negative opplevelser i vertslandet. Hvis det går lang tid fra de forlater hjemlandet og til de slår seg ned i vertslandet. Bekymring for tryggheten til familie i hjemlandet. Separasjon fra familie og venner/nettverk. Forlenget ventetid i asyl. Problemer relatert til søknad om familiegjenforening. Når vertslandet og hjemlandet er veldig ulike med hensyn til kultur, politikk, klima etc. 5

6 I følge Dalgard et al. (2006) and Thapa & Hauff (2005) er problemer i nåværende situasjon av større betydning for psykologisk velbehag for innvandrere, enn tidligere opplevelser. Undersøkelser viser at ikke-vestlige innvandrere i mindre grad enn forventet benytter polikliniske tjenester ved distriktspsykiatriske senter. ( Ayazi & Bøgwald, 2008). Det er per i dag i Norge ingen etablerte offentlige eller nasjonale tjenester kun for denne gruppen, som har fokus på å ivareta deres psykiske helse. 6

7 Informasjon om samtaletilbudet til elevene Vi informerer om tilbudet til direkte til elever, i klasserom eller auditorier, vi deler ut skriftlig informasjon til lærere og informerer administrativt personale (rådgivere, avd. ledere). Vi møter opp personlig for å ufarliggjøre og normalisere det å snakke med psykolog om personlige vansker. 7

8 Grunnleggende premisser for kontakt Elevene skal ha egen motivasjon til å snakke med psykolog. Bekymringene skal være knyttet til egen psykiske helse. Konfidensialitet. Tolk ved behov. 8

9 Grunnleggende premisser for kontakt Ikke en akutt-tjeneste. Lettere psykiske vansker. Viderehenvisning til andre tjenester ved behov. Ingen begrensninger på antall samtaler. 9

10 Evaluering av tilbudet Samtaletilbudet er nyetablert. For å undersøke om tilbudet har en funksjon og hvilke problemstillinger det søkes hjelp for, ble tilbudet evaluert. Evalueringen var for perioden Det var en forventning/ hypotese om at majoriteten av elevene ville søke hjelp for traumatiske opplevelser. 10

11 Til sammen 49 elever benyttet tilbudet i kvinner (alder 21-52, gjennomsnitt 35 år). 65% gift, 27% enslig, 8% ukjent. 23 menn (alder 16-59, gjennomsnitt 27 år). 22% gift, 57% enslig, 17% bodde hos foreldrene. De var fra 20 forskjellige land. Asia: 22, Afrika: 11, Sør Amerika: 3, Nord Amerika: 1, ukjent:

12 Antall samtaler En samtale: 24 (49%) To til fire samtaler: 20 (41%) Fem eller flere: 5 (10%) 12

13 Bruk av tolk 65% ønsket ikke å benytte tolk. 35% benyttet tolk. Bruk av tolk påvirket ikke antall samtaler. 13

14 Problemer presentert i første samtale Nære relasjoner: 37% Migrasjonsrelaterte problemer: 27% Mental helse: 22% Tidligere traumatiske opplevelser: 20% Skolerelaterte problemer: 6% Annet: 14% 14

15 Funn Elevene søkte i hovedsak hjelp vedrørende sin umiddelbare livssituasjon. Færre elever enn forventet oppgav vansker som følge av traumatiske opplevelser i krig og under flukt. Dette er i tråd med studier som viser at forhold i nåtid er de viktigste for innvandreres følelse av mentale velvære eller psykologisk ubehag (Dalgard et al.,2006; Thapa & Hauff, 2005). 15

16 elever totalt 22 kvinner (alder år, gjennomsnitt 36 år) 25 menn (alder år, gjennomsnitt 27 år) 2 ukjent Fra 15 forskjellige land. Asia: 29, Afrika: 18, Sør- Amerika: 2. Største grupper: Afghanistan: 9, Somalia: 9, Irak: 7, Eritrea: 6, Palestina:3 og Burma: 3. 16

17 elever totalt 24 kvinner (alder år, gjennomsnitt 36 år) 20 menn (alder år, gjennomsnitt 27 år) 1 ukjent Fra 11 forskjellige land. Asia: 25, Afrika: 18, Sør- Amerika: 2. Største grupper: Eritrea: 12, Afghanistan: 9, Iran: 7, Kina: 5, Etiopia:3 og Somalia: 3. 17

18 Oversikt per år 60 Antall elever Number of students

19 Bruk av tolk 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Tolk 19

20 Antall samtaler 60% 50% 40% 30% 20% En (1) To til fire (2-4) Fem eller fler (5+) Ukjent 10% 0%

21 Presenterte problemer Nære relasjoner Migrasjonsrelatert Mental helse Tidligere traumer Skolerelaterte Annet 0% 10% 20% 30% 40% 21

22 Avsluttende kommentarer Et økende antall elever ønsker samtaler. Dette kan være mer i tråd med hva en forventer er behovet for behandling i denne befolkningen. Bruken av tolk øker. (Hvor kommer de fra? Størrelse på eksilmiljøet.) En tendens mot økende antall samtaler per student. Det varierer og endrer seg hvilke problemer elevene ønsker hjelp med og presenterer i første samtale. Mulige forklaringer kan være våre forventninger, ulike innvandrer populasjoner, forhold ved tolkene. Vi har utfordringer når det gjelder registrering: felles rutiner blant behandlere, overlappende kategorier. 22

23 Referanser Ayazi, T. & Bøgwald, K. (2008) Innvandreres bruk av en poliklinisk psykiatrisk tjeneste. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 128: Bruel-Jungemann, E., Davis, S. & Laroche, S. (2007). Brain plasticity mechanisms and memory: a party of four. Neuroscientist, 13(5), Brunvatne, R. (2006) Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten. Oslo, Gyldendal Akademisk. Dalgard, O.S., Thapa, S.B., Hauff, E., McCubbin, M. & Syed, H.R. (2006) Health and Disability. Immigration, lack of control and psychological distress: Findings from the Oslo Health Study. Scandinavian Journal of Psychology, 47, s Thapa, S.B & Hauff, E (2005) Gender differences in factors assosiated with psychological distress among immigrants from lowand middle-income countries. Findings from the Oslo Health Study. Soc Psychiatry Psyciatr Epidemiol, 40: s

24 Takk for meg! 24

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Ragnhild Aasen Jacobsen er politisk rådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon som arbeider

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre Atferd Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre barn som flyttes i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud og Annika Melinder, Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk

Detaljer

Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn

Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn 36 37 Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn Barn med fluktbakgrunn kan ha spesielle behov, og opplevelser i hjemlandet eller under flukten kan påvirke

Detaljer

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold

Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold Lavterskeltilbud ved alvorlige psykiske lidelser hos ungdom av Lasse Bagstevold I rapporten «Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering» (Helsedirektoratet 2000) står følgende definisjon

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Utdannings- og skolesituasjonen for enslige mindreårige flyktninger

Utdannings- og skolesituasjonen for enslige mindreårige flyktninger Utdannings- og skolesituasjonen for enslige mindreårige flyktninger Lutine de Wal Pastoor, dr. polit. Seniorforsker NKVTS IMDi Indre Øst Integreringskonferanse Quality Hotel Strand, Gjøvik 05.11.14 Oversikt

Detaljer

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK-492-201222487-34 Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe

Detaljer

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Statistikkrapport Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag 3 Innledning 3 Definisjoner 4 Deltakelse 5 Elever i grunnskolen: 5 Implementering av læreplan i grunnleggende

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon Med prosjektstøtte fra SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter,

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie.

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. FoU-rapport nr. 7/2014 Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. Eugene Guribye Knut Hidle Ellen Katrine

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer

Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv

Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv Innledning Integrering av innvandrere er et sentralt tema i norsk politikk, slik det er i alle vestlige land. I dette notatet gjør vi to ting. For det

Detaljer

FLERKULTURELL ELDREOMSORG

FLERKULTURELL ELDREOMSORG FLERKULTURELL ELDREOMSORG Kartleggingsprosjekt av eldre innvandreres ønsker og behov for en god alderdom i Norge Kirkens Bymisjon Oslo og Norsk Folkehjelp August 2005 Forord I årene som kommer vil antallet

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer