SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim"

Transkript

1 SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Orienteringssak: Kort orientering fra alle i styret og ledelsen Sak Behandlingssak: Fagskolen innlandet inn som eierorgan i Velferdstinget i Trondheim Sak Behandlingssak: søker om økonomisk støtte til foredragsholder Sak Behandlingssak: Innkjøp av verktøy Sak Orienteringssak: Saker til eventuelt Sak Orienteringssak: HRs oppfølgingssaker Sak Diskusjonssak: Kritikk av møtet Tilstede: NA, MA, Leder NLD, ØA, SPA, KA, SA, HRx3, FA, Leder Tilskuere: tre medlemmer Fraværende: UA Sak Behandlingssak : Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak : Godkjenner innkalling og dagsorden Godkjent Sak Behandlingssak : Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak : Leder som ordstyrer og AK som referent.

3 Godkjent Sak Behandlingssak : Godkjenning av referat Forslag til vedtak : Godkjenner referat fra styremøte den Sak Oppføring av eventueltsaker Leder: Diskusjonssak: BIS økonomi SPA: Orienteringssak: Studentdemokratiet KA: Orienteringssak: Redigering av Facebook arrangement HR: Orienteringssak: Utlysningsprosessen Leder: Diskusjonssak: Kompensasjon til styret og ledelsen. MA: Orienteringssak: Sponsoransvarlige i MU Sak Orienteringssak: Kort orientering fra alle i styret FA: jobbet med Masterdagen, vært i dialog ang lageret, oppfølging med læringsmiljøvalget, håndtert klager på forelesere, holdt på med temakveld, utvelging til studentkveld, planlegger fagkveld. Leder: hvordan har det gått med klagene FA: har orientert studieleder om det. Hatt lunsj med admin og klasserepresen ang klagen NA: mye NLD: snakket med BI om samarbeidspartner i forhold til internshipbedrifter på NLD, mange stand hendvendelser, administrative oppgaver. Megleraudition er promotert. MA: omstrukturert utvalget det har gått fint. Fått svar fra Nordea ang samarbeid ikke aktuelt, fortsetter å jobbe med samarbeidsavtaler. Jobbet med NLD.

4 Leder NLD: siste innspurt på NLD, siste detaljer som skal på plass. Promoteringen er i gang, komitémøter hver uke, venter på mye promoteringsmateriale. Har fått innvilget to personer ang reise til Nydalen. MA: skal du ha med påtroppende leder NLD? Leder NLD: Nei. Det er for å lære og se hvordan de gjør det der. ØA: mye daglig drift, bachelor jobbing, møter, mail, begynt å se på budsjett og revidering av dette, regnskapsføre januar, har fakturert de som bydde på auksjonen på ballet. SPA: mye av promotering til forskjellige verv i Velferdstinget, utlyst seks nye verv velferd, bolig og idrett, fått inn en fra BI i Velferdsrådet. Har promotert konsernstyrevalget, tre aktuelle, en som vil sitte som leder. Omstrukturering i utvalget, de ulike har fått flere oppgaver, dette har de tatt positivt. Skrevet høring til studenttinget NTNU, alt er klart til Politisk lunsj. KA: Jobbet mye med Studentavisen, den er klar til fredag. Jobber frem mot en eventuell nettavis, hatt intervjuer med Under Dusken, Inside24 og skal i nytt intervju med studentavisen i Bergen. Ellers mye generell promotering og grafisk arbeid i forhold til NLD, søknadsprosess ang journalister, jobbet med søknadsprosessen til styret, jobbet med nettsiden den er klar til neste torsdag. Planlagt filming og foto til NLD med fotografene. SA: jobbet med bowlingarrangementet, overlapping med Faddersjef. HR: ferdig med utlysning av fadderstyret, vært på VL, utlyst de gamle vervene til styret og ledelsen og laget stillingsutlysning til disse, starter med presentasjon av styret, ønske om å laget et hefte til stand. Leder: jobbet med den nye strategien til BIS, det blir mye jobb med dette frem mot GF. Vært på VL. Vært på styringsgruppemøte (møte ang nytt bygg for Campus Trondheim) og det vil komme mer informasjon om dette etterhvert, vært på Velferdstingmøte hvor det ble stemt gjennom budsjett.

5 Sak Behandlingssak: Fagskolen innlandet inn som eierorgan i Velferdstinget i Trondheim. Bakgrunn: SiT skal fusjonere og fisjonere ut de andre samskipnadene i Gjøvik og Ålesund. I Gjøvik blir også Fagskolen innlandet med i fusjonen og må derfor få mulighet til å bli med i Velferdstinget og velferdsutvalget ved Gjøvik. Presenteres av: Leder Forslag til vedtak: BIS v/styret godkjenner Fagskolen innlandet som eierorgan i Velferstinget i Trondheim. Enstemmig vedtatt Sak Behandlingssak : søker om økonomisk støtte til foredragsholder Bakgrunn : søker om økonomisk støtte til foredragsholder i anledning vårt arrangement FokusAften den 03.mars Presenteres av: Nestleder og eventansvarlig i ØA: dyktig foredragsholder som passer godt inn i profilen til MA: Hva skulle de 7500kr ellers dekt? se vedlegg for budsjett. SA: synes det høres greit ut. Bra gjort at dere har klart å halvere prisen, aktuell foredragsholder. Leder: absolutt et bra tiltak, høres et som et godt arrangement. Det er for tiden et vanskelig marked i forhold til økonomien, dette må tas i betraktning i tillegg har det blitt gjort en del økonomiske forpliktelser tidligere i året. ØA: mistet hovedsamarbeidspartner som går utover økonomien + NLD påvirker budsjettet. Blir en stor utgift når vi i tillegg ser på hvilke poster det kan kuttes i. Er det noen poster hos som kan kuttes på? selvkritikk for at høstens budsjett ikke ble brukt opp, vært i oppstartfasen og det har dermed handlet om å prøve seg frem.

6 FA: godt kjent med å booke foredragsholdere og priser i forhold til dette, støtter dette. HR: refererer til 1500 på standmateriell, hva er dette? drikke osv, servering, kan kuttes ned på. Det avhenger av hvordan dette blir og om denne ønskede foredragsholderen blir booket. Leder NLD: om det ikke blir godkjent, har dere 7500kr til en foredragsholder, det er ikke lett å finne en god og billig foredragsholder, dette bør stemmes igjennom. ØA: har dere sett på andre muligheter? Andre foredragsholdere som kan være aktuelle? ja, vært i kontakt med flere. Men dette er en gylden mulighet til å få en utrolig god foredragsholder. Skal ta i betraktning neste år hvordan dette kan gjøres annerledes. ØA: dere har gjort en veldig god jobb, men i forhold til dagens økonomiske situasjon og at fjoråretspenger ikke er brukt..? ser at ting kunne vært gjort annerledes og må se på hvordan det skal gjøres videre i forhold til disponering av penger til utvalget og bruk av disse. FA: at fjorårets penger ikke ble brukt kan også ha noe med aktivitetsnivå å gjøre, greit å tenke på. hva med å endre det slik at det blir delt ut mindre penger på høsten og mer på våren i forhold til aktivitetsnivået. Leder: må også ta i betraktning at om disse pengene blir innvilget, så må det kuttes andre plasser. NA: om dere får budsjettert på høsten og ikke får opprettet et arrangement, går det an å endre dette? Leder: om dette skal endres vil det være slik at neste årets studenter betaler for dette. Inntekten kommer fra semesterbolker, dermed er det ikke slik at budsjettet fra høsten tas med over til våren. Hvis dette skal endres må det lages en konto eller en slags ny plan for hvordan alt av det økonomiske styres. SA: synd om disse 7500kr gjør at de ikke får gjennomført arrangementet på den måten ønsker. Vanskelig å forsvare at 7500kr ikke kan brukes når det er så mye penger å ta av. Jobber mot dette hele året. ØA: 7500kr høres ikke mye ut, men det er mange inntekter som har forsvunnet ganske raskt og det blir mye penger om alle skal få 7500kr. Er selvfølgelig for arrangementet uten om det økonomiske.

7 FA: er det noe spesifikt som disse 7500kr kan gå utover om vi innvilger dette? Leder: ikke fått konkrete eksempler på alternativer. Men ikke 100% sikker på om vi må ta av eksisterende budsjett pga et stort inntektstap vi har dermed budsjettert inn mange penger som ikke er der. Om vi bruker penger som ikke er gjort rede for må vi begynne å ta av EK. Foreslår at ØA får mandat til å godkjenne foredragsholder for å sjekke CF. Skal legge til grunn for en bærekraftig drift i ti år fremover. NA: budsjettert 1500 kr til standmateriale, hvor mye er brukt? lite som er brukt. NA: mye å ha 1500kr til standmateriale, om det skal innvilges bør det revideres litt på budsjettet. Hedres for innsatsen. For at ØA skal få mandat til å se over økonomien. Leder: gitt den kontrollen vi har over dagens økonomi, mener det ikke er forsvarlig. Forslag: gjøre om vedtaket og gi ØA mandat til å godkjenne det. vi kan også revidere budsjettet. synd at det blir nedstemt pga en feil vi gjorde på høstsemesteret som vi har lært av. Leder: ikke deres feil, dette har ikke noe med det å gjøre, men det er fordi vi må sette oss ned å se over budsjett og muligheter. SA: det er en direkte konsekvens av at vår hovedsponsor DnB har trukket seg. forstår den økonomiske situasjonen. Vil poengtere at dette ikke skal være noe vane, at det spørres om ekstra penger, det er bare slik at det må prioriteres annerledes videre når det kommer til tildelte penger. HR: får vi oppdatering i morgen på hva det blir til? Leder: Ja, det vil bli en oppklaring i morgen. sender revidert budsjett. Endringsforslag: Styret gir ØA mandat til å innvilge opptil 7500kr til til foredragsholder til FokusAften.

8 Vedlegg: v8l2evu90bu8vizzog ldju/edit Forslag til vedtak: Styret innvilger kr til til foredragsholder til FokusAften. én for, seks i mot. Nedstemt. Endringsforslag: Styret gir ØA mandat til å innvilge opptil 7500kr til til foredragsholder til foredragsholder til FokusAften. Enstemmig vedtatt. Sak Behandlingssak: Innkjøp av verktøy Bakgrunn: Det hender tid til annen at BIS har behov for verktøy av ulike typer. Vi har per dags dato ingenting, og man må låne verktøy andre steder eller slite på sitt eget. Presenteres av: SA MA: enig i at det hadde vært kjekt å ha. Kjapt googlesøk viser at 4000 kanskje ikke er nødvendig. Finner verktøykasse + drill for under 1000kr. KA: helt enig i at dette trengs. Har lånt ting av admin, men her er det begrenset utvalg. ØA: mulig det er nødvendig. Men kanskje ikke lurt å innvilge 4000kr på verktøy på dette tidspunktet. KA: hva med å gjøre et endringsforslag med ny sum. SA: Hva med å senke summen til opptil 1000kr? NA: hva med å kjøre endringsforslag og gi leder og ØA mandat. Leder: stemmer det ned eller for. Endringsforslag: styret innvilger opptil 1000kr til sosialt ansvarlig til innkjøp av verktøy. Forslag til vedtak: Styret innvilger kroner til sosialtansvarlig til innkjøp av verktøy. Seks mot en, forslaget faller.

9 Endringsforslag: styret innvilger opptil 1000kr til sosialt ansvarlig til innkjøp av verktøy. Tre mot fire for. Vedtatt. Sak Orienteringssak: Saker til eventuelt Leder: Diskusjonssak: BIS økonomi Leder: ang økonomien. Trenger innspill på som kan gjøres. FA: når undergruppene ønsker seg pengene er det mye som skal til før de får det. Om foreksempel FA trenger penger så er det lettere. Ikke like strenge mot oss selv som vi er lengre ned. Eks på å skranke inn penger: gå inn i sitt eget budsjett og se hvilke penger som kanskje ikke trengs. SA: enig med FA. Må se på oss selv som ledere for utvalg hvor vi har fått innvilget mye penger. I SA går det an å fryse 10%. Om det lar seg gjøre for flere av utvalgene kan dette være et alternativ i påvente av hva som skjer. Leder NLD: fryst NA: helhetsmessig er vi i en vanskelig situasjon pga dramatiske endringer i markedet. Tenker at slike dramatiske, uforutsette hendelser er da vi skal bruke av pengene vi har og holde aktivitetsnivået oppe. Også enig i at det går an å ta gjennomgang av egne budsjett og spare der vi kan. Vurdere nøye innvilgelser som går utover budsjettet. uenig i at det skal fryses penger. SA: enig i at aktivitetsnivået bør opprettholdes. Men bør også se på budsjetter som sagt og se hva som kan kuttes. Leder: SPA har fått innvilget penger i år pga nytt arrangement. Det kan virke rart å innvilge penger til f.eks mat på GF, men det er en nødvendighet selv om dette kan sees nærmere på. HR: GF brukes ikke hovedsaklig for å trekke folk men pga varigheten på GF. NA: bespisning kan være et sted å kutte ned, ja. Undergruppebudsjett: eks t skjorter kan kuttes osv. Leder: jeg og ØA må gjøre vurderinger på budsjett. ØA: budsjettet skal revideres og legges frem på GF. Skal det gjøres som i fjor hvor det kommer innspill og ønsker fra styret ang budsjetteringer.

10 FA: beste er om alle kan gå inn i eget budsjett og se om det er poster de ikke har brukt for. NA: alle bør revidere hvert sitt utvalgs budsjett. fokus på å levere samme produktet men kutte der det kan kuttes, fortsette å holde aktivitetsnivå oppe. Leder NLD: Fadderstyret har to uker hvor det jobbes i strekk, vil de for eksempel ikke få kjøpe mat og at dette kuttes helt eller hvordan blir dette? ØA: absolutt en ting jeg ville kutte først. SA: pengene går fra fadderuka, men går på hele budsjettet uansett. Pengene der kommer fra de pengene som betales for de som skal være med på fadderuka. Ble sjeldent brukt penger på mat i fjor. ØA: tenker generelt på penger til bespisning. SA: hvor mye penger brukes på dette i året? Leder: fem tusen kroner til styret. HR: tenker at dette er en ting som kan kuttes. Dette kan planlegges bedre. Maten kan kjøpes selv. SA: enig. Greit å droppe dette, har forståelse for situasjonen. Men for fadderstyret vil det være annerledes da det er to hektiske og intense uker med mye arbeid. Leder: gir BIS penger til fadderuken? ØA: om det blir godkjent underskudd. Ikke om det går i 0. Leder: det er få som er engasjerte pga maten. Folk er engasjerte og liker det de gjør. Har det like godt uten den gratis maten. Kan legge opp dagene annerledes. Som en generell regel kan denne kostnaden på mat strykes. NA: Fadderstyret er et unntak. Men generelt sett bør man ha en slags handlingsregel som ligger til grunn for om en utgift genererer et produkt. Da opprettholdes aktivitetsnivået og dropper unødvendige kostander. Leder: Da har vi kommet frem til at alle ser på egne budsjett. Fristen settes til fredag 12.02, kl 12. Leder og ØA skal se på NLD budsjettet og se på CF sett kontra budsjettet. Må se på hvilke grep som må gjøres ut i fra dette. SA: Kanskje droppe lager leder: ja, det er en mulighet. Greit at bufferen kan brukes i vanskelige tider, men problemet kommer om dette er et vedvarende problem.

11 SPA: Orienteringssak: Studentdemokratiet SPA: NTNU har gjennomgått en stor fusjon. De skal dermed gjøre om hele sitt studentdemokrati. En vurderingssak de har er om de skal trekke seg ut av Velferdstinget, det som skjer da er at denne tingen oppstår fordi Velferdstinget består av hele studentmassen, det gjør den ikke lengre om NTNU trekker seg ut. BI får mindre å si.. Skal sende inn høringsbrev innen og alle som er innvolvert her skal gjøre det, om noen har tanker sende til SPA. skal i lunsj med leder fra Dronning Maud, møte med en fra NTNU. Prøve å få de andre til å se at de nyter godt av Velferdstinget de også. MA: hvorfor får BI mindre å si? SPA: fordi når det nå velges til konsernstyrevalg er det indirekte demokrati, SPA s stemme høres bedre for BI s ståsted når det er flere om saken. Får større plass i Velferdstinget, men Velferstinget får mye mindre å si. MA: tar SiT NTNU s side siden de er størst? SPA: usikker, derfor møte med hun fra konsernstyret. Grunnen til at SiT finnes er pga oss studenter (semesteravgift osv), BI har én representant og NTNU har 11, blir problematisk. Skal holde dere oppdatert ang denne prosessen. NA: Vet du hvordan dette fungerer i praksis om de trekker seg ut? SPA: Ble lagt frem hvordan alt skal legges om, hvis dette skjer. Virker ikke som om dette er veldig gjennomtenkt, har stilt spørsmål om hva som er planen videre. Om de trekker seg ut er det ikke akutelt før høsten. MA: er dette i lys av fusjonen? SPA: ser ikke relevansen av et Velferdsting, tenker det kan gjøres bedre selv, blir også større nå og enklere for dem å trekke seg ut. KA: Orienteringssak: Redigering av Facebook arrangement KA: Fra og med nå kommer KU til å endre på teksten som blir innsendt som skal være informasjonen til ulike arrangement for å få til en rød tråd og en helhetlig tekst til studentene. HR: Får vi en tilbakemelding for å se hva som blir lagt ut før det blir postet?

12 KA: skal prøve å få sendt et revidert forslag, men kommer an på hvor fort arrangementet må ut. Leder NLD: ser viktigheten i å få oversikt på det siste som skal sendes. Kan for eksempel sende et forslag tilbake med en tidsfrist. FA: hvorfor har dere valgt å gjøre på denne måten? KA: for å få et helhetlig inntrykk på det hele og promotere på best mulig måte. HR: greit å gi KU en mulighet til tilbakemelding i og med at KU har mer kunnskap om hvordan ting kanskje bør gjøres annerledes. KA: vil gjøre det klart at det fra nå av er mulig for oss å redigere tekster før det blir postet. HR: Orienteringssak: Utlysningsprosessen HR: Har lyst ut gamle stillinger, skal ha standdag 15, 22 og 23. februar, obligatorisk infomøte for alle engasjerte 17.02, stort styremøte i U , søknadsfrist er onsdag , GF 10. mars. Leder: Diskusjonssak: Kompensasjon til styret og ledelsen. Leder: Jobbet videre med strategien. Har jobbet mye med detaljer som tar mye tid. Jobbes nå med at alle ledere skriver på instrukser osv. Skal ha klare instrukser på stillinger, prosedyrer osv. Bakgrunn: diskuterte kompensasjon til det som nå blir styret. Det er tre som er ikke studenter, blitt enige om at disse mest sannsynlig vil bli kompensert. Var også en diskusjon om det skulle kompenseres for de tre studentplassene i styret også: kom frem til en pragmatisk og realistisk tilnærming til det, det er verv hvor det er mye å gjøre og de vil få like mye å gjøre om ikke mer med den nye omstruktureringen. Det er tungt å sitte og jobbe alene med slike ting, ekstra krevende og det er et ekstra ansvar. Det vil bli slik at de som går første året økonomi og admin vil få, slik det er i dag. 180 vil gå til kompensasjon til disse tre plassene. Mellom kr som vil gå til kompensasjon til de andre tre styremedlemmene. (20 næringsliv, 20 Alumni). Mye penger fra BI som nå står fritt disponibelt. Det er mange ekstra utgifter underveis som for eksempel mat på reise som ikke dekkes i dag og det at vervene krever mye jobbing kan gå utover skolen. Dermed fint at dette kan bidra til at man

13 kanskje ikke trenger å jobbe ved siden av og heller kan bruke mer tid på vervet. Om det blir gjort på denne måten kan man begynne å sette krav til vervet også. FA: hvor skal pengene komme fra? Leder: BI. Det er penger som går til Sentralstyret. SA: pengene kommer fra BI på alle nivå, både styret og ledelsen? Leder: ja. Leder NLD: BI betaler til ledelsen. Men om det ikke blir kompensasjon kommer fortsatt pengene til BIS? Leder: nei, har man alltid sagt til det. Inntektene fra BI er en blanding av kompensasjon og andre faktorer, den har stått uendret i tre år. Inntektetene fra BI er de samme, men kompensasjonen har gått ned. Tar ikke utgangspunkt i dette nå da vi ikke vet. Det er gitt at det er midler som er fryste om vi ikke lønner ledelsen. FA: Hvem i styret skulle få kompensasjon? Leder: tre studenter og tre utenfra. SPA: BIS går ofte foran skole når du har et verv. Redd for at det kan gå enda mer ut over skole om det blir lønna. Leder: kompensasjonen er en blanding for kompensasjon, jobb og for fag som evntuelt må tas opp igjen. SPA: det blir fag som henger igjen hele veien. og det kan øke presset. FA: Når det er penger involvert legges det på mange måter mer til rette for at vi skal ta opp fag i og med at det brukes mer tid på vervet. HR: Ikke bra med kompensasjon ang forholdet mellom studenter og styret, ledelsen. KA: ser at det kan komme større press på det. Men personlig tror jeg ikke at jeg ville gjort enda mer enn jeg gjør nå. Det er mange faktorer som spiller inn der. Det er like mye å gjøre uansett. Enig i at det kan være dumt for forholdet mellom studentene og styret også. Men man må klare å prioritere og velge det riktige SPA: Mener alle nå gjør en god jobb og kanskje nå også mer enn man må gjøre. Andre skoler har begynt med kompensasjon og det har skapt et gap og gjort slik at de må ta et år om igjen. FA: dette spørsmålet kom også opp i fjor. Var mot den gang, ser i dag faktorene for kompensasjon, men er mot kompensasjon.

14 HR: Det kan være et feil tidspunkt å ta dette opp, i og med at vi nå skal omstrukturere og dette vil kanskje føre til endringer på arbeidsmengden. Det er mulig det er mer hensiktsmessig å ta opp diskusjonen etter et år. Leder NLD: som ny i vervet tenker man at det er uhørt å få kompensasjon for dette. Men så opplever man underveis at det er mye arbeid. Samtidig er det er frivillig verv og det er man inneforstått med når man begynner. NA: ang kompensert verv vil føre til å jobbe mer med BIS: mange har kjent at det er tider man heller burde jobbet med skole og kan ha sagt i fra om dette, men har prioritert det annerledes. Det vil fortsatt være knapt med kompensasjonen i forhold til jobb ved siden av studiet. MA: i forhold til verdien av et verv: veier kanskje ikke like tungt å ha et betalt verv som et frivillig verv. Går kun utover deg selv og jobber ut i fra interesse og engasjement. NA: Hvis lønna verv er motivasjonen er det kanskje ikke rett person for vervet. Enig med HR ang uvissthet rundt arbeidsmengde etter ny omstrukturering. HR: i utgangspunktet mot. For egen del hadde man kanskje ikke trengt jobb ved siden av, med tanke på fag bør ikke dette være en avgjørende faktor, da det er et frivillig vil det miste mye av verdien om det blir et lønna verv, terskelen mellom studentene og styret øker ved kompensasjon. FA: Viktig å huske tilbake hva man tenkte før vi begynte i vervet. Som var forenelig med holdningene som resten av studentene på BI også har. NA: enig med FA. I mot kompensasjon. Det er kun prioriteringene som er avgjørende for hvordan det går på skolen og i vervet + fritiden ellers. Leder NLD: Alle skolene skal bli enige om dette? Leder: ja HR: hvordan var stemingen i styringsgruppen ang dette? Leder: forholdsvis avholdende. Flere så verdien av det, men var usikre derfor ville man diskutere det ved de ulike skolene. MA: Orienteringssak: Sponsoransvarlige i MU MA: har satt to stykker som fast skal ordne med sponsoravtaler.

15 Sak Orienteringssak: HRs oppfølgingssaker HR går gjennom oppfølgingssaker. Sak Diskusjonssak: Kritikk av møtet FA: hvorfor så mange saker på eventuelt? HR: HR s saker kom i dag, var ikke klart på lørdag. HR: folk kan gjerne sette seg bedre inn i sakspapirene så alle er bedre forberedt.

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 08.03.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 44 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT STYREMØTE. 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT STYREMØTE 05.04.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 52 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 53 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 07.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 21-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 06.04.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 45-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 47-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen Referat Styremøte 24.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 74-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 75-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 76-14 - Behandlingssak:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 20.04.2016 Kl. 12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 53-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 54-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-16

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 22.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HRa, HRb, Hrc, FA, NLD, NA, UA, KA, SA, ØA, MA Tilskuere: Julie Økonomiassistent MA forlater styremøtet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 30.09.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 117-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 118-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: HRa, HRb, HRc, FA, NLD, NA, KA, SPA, SA, MA, ØA, Leder Tilskuere: Julie, Petter Kverneng, Karoline Eriksen Pedersen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.10.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, AK,SA, UA,, HR, MU, NU, NLD, Tilskuere: ØK ASS Sak 103 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 30.08.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 83 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte Executive møterom BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 13.06.2017 Executive møterom BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 70-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 71-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 07.02.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 11-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 28.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT STYREMØTE 03.05.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 73 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 74 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 01.04.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, MA, ØK, SA, KVK, FA, HR(Stephan) HR(Niels) VK Påtroppende: MA, UA, AK, SA, ØK, Leder SAK 63 14 Til Behandling:

Detaljer

REFERAT. Ekstraordinært LEDELSESMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim

REFERAT. Ekstraordinært LEDELSESMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim REFERAT Ekstraordinært LEDELSESMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim Innkalling Ihht. de sentrale vedtektene 12-12 gjelder følgende frister for ordinære ledelsesmøter: Innkalling : senest

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 REFERAT Ledelsesmøte 08.11.2016 BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 1 Innholdsfortegnelse Sak 112 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 113-16 - Behandlingssak: Valg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 26-01- 2015. Referat. Styremøte 26.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 26.01.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: KA Sak 24-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent Sak

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

REFERAT LEDELSESMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim

REFERAT LEDELSESMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim REFERAT LEDELSESMØTE 02.05.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI Campus Trondheim Innkalling Ihht. de sentrale vedtektene 12-12 gjelder følgende frister for ordinære ledelsesmøter: Innkalling: senest fem

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: HR2, KA Sak 184 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 26.08.2015 BI Bergen Sted: Klasserom 2 Tid: 10:00 Ikke til stedet: HR og HR3 Innholdsfortegnelse SAK 142 15: BEHANDLINGSSAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.... 3 SAK 143 15: BEHANDLINGSSAK:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 29.04.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 108-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 109-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 110-14 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, PTleder, NLD, SPA, ØA, MA, PÅ NA, PT UA, PT NLD, PT, ØA, PT SA, UA, PT KA, SA, FA, HR, PT HR Sak 51 15:

Detaljer

Referat STYREMØTE Trondheim

Referat STYREMØTE Trondheim Referat STYREMØTE 17.01.2016 Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-16 Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen

SAKSPAPIRER STYREMØTE Bergen SAKSPAPIRER STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 27.10.2014 BI Bergen Sted: Møterom Tid: 16:15 Ikke til stedet: SA, Leder for SU- /og Rederiet (Kro) er tilstede Sak 48-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 8. September 2015 BI Bergen Sted: Klasserom 1 Tid: 17.00 Ikke til stedet: FA, PA Sak 162 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer