STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN"

Transkript

1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: Tid: Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og AK som referent. Godkjent Sak 36 15: Til behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet fra forrige møte, innkallingen og sakslisten. Godkjent Sak 37 15: Til informasjon: Kort orientering fra alle i Styret Estimert tidsbruk: 30 min HR: Generalforsamling er avholdt. Er ute ny søknadsprosess for de gjenværende

2 vervene, med frist på tirsdag kveld. Ekstraordinært styremøte blir avholdt, hvor de nye søkerne skal holde appell for det sittende styret. ØA: Tenkt på å sette økonomiassistent snarest, går dette? Leder: De påtroppende tar ansvar for dette i slutten av mars/ starten av april. HR: Der setter vi alle utvalgslederne, og tar inn økonomiassistent. UA: Bedre å sette leder for BIS Care før sommeren, slik at dette kan reklameres for i fadderuka HR1: Ja, det blir satt før sommern. SPA blir utlyst nå snart. PT SA: Hvorfor ble ikke SPA satt på GF? HR1: Fant ut at det var best å sette den i etterkant. Leder: Prøver å innarbeide vervet, så valgt å vente med dette. UA: Har vært i møte med Møller (bil), ØA vil informere mer om dette senere. Vært i møte med Red Bull angående papirfly konkurransen. SPA: Vært i møte på Vellferdstinget, vært i Berget. Sett på verv til vellferdstinget. NU: NLD er ferdig, så driver med tilbakemeldinger fra bedrifter. Ser på disse og hvilke erfaringer vi kan ta med oss til neste år. ØA: Skal dere sette Bed.presser til høsten nå? NU: Ja, hvis ikke blir det travelt på høsten. PMA: Jobber mot markedskveld. MA: Vært i litt møter, jobber med markedskveld. Even (PMA) i møte med Memira som tilbyr en god avtale i forhold til laserbehandling. Vi vil få til et samarbeid med optiker i Trondheim, med rabatterte priser. Prøver å se hvordan vi kan få til en avtale, så er litt i forhandlinger. PMA: Pratet med en på 1.året her på BI, som kan hjelpe oss med å få en bra deal. Fortsetter dialog med han. ØA: Jobbet mye med GF. Fortsatt litt med VL, hvor vi blant annet venter på skadeoppgjøret. Sitter med NLD. Skal gjøre litt småting før jeg blir ferdig i vervet mitt. SA: Litt dårligere oppmøte på sist quiz, men satser på bra oppmøte i dag. Sosialtseminar pratet mye om overlappingsprosess og hvordan vi skal få til bedre kommunikasjonsflyt mellom skolene. Mye planlegging med revy sjef. Leier inn et

3 profesjonelt firma til lyd og lys fått et godt tilbud nå. Trommesett er endelig anskaffet. Er i videre forhandlinger med Lerkendal, hvor ballet skal være. Temaet og ball og revy billetter er sluppet. Salget ligger litt på etterskudd, men det kan henge sammen med påventende stipend. Pratet med de som snekrer nede ved Dromedar, så de har sett litt på markedsveggen vår. Mye dialog med grafisk, og planlegger overlappingstur. MA: Når får vi informasjon om overlappingsturen? SA: Blir etter dette møtet. PMA: Er temaet for ballet utformingen av selve ballet, eller gjelder dette for gjestene og bekladning? SA: Det er for utformingen av selve lokalet. KA: Jobbet med promotering opp mot GF, og generelle arrangementer. Snakket med sentralt mulig det sendes søknad om å få være med på GF i Bergen. De skal slippe mye nytt, så bra å få med seg. PSA: Er det tatt noe grep omkring de mange plakatene? Leder: Kommer egen sak etterpå. PKA: Jobber med vegen nå. Blir mer klart når vi får retningslinjer PSA: Fadderuka begynner å ta form FA: Jobbet med temakvelden. Var på visning for lokaler til linjebattle. På grunn av mye styr med flyvningene til Norwegian, så dro ingen fra Trondheim på studentpanel. Får tilsendt det som ble sagt i ettertid. Var på Fagansvarligsamling på lørdag sammenkjørte alt til èn evaluering som blir sendt til administrasjonen. PSA: Det ligger BIS gensere utenfor lesesalen, skal disse fjernes? ØA: Vi kan bare gå ned å kaste disse etter møtet. Leder: Har vært GF, så jobbet med forberedelser før dette, samt NLD. Vært i møte med Asgeir, han kommer til å følge opp det vi pratet om da. Dette gjelder spesielt kommunikasjonen og samarbeidet mellom ledelsen og BIS. Ser på mulighet for månedlig lunsj. Tok opp med han eventuelle lokaler til kro. Har vært på Styringsmøte i Bergen, hvor vi fikk presentasjon av nye nettsiden og lit diverse.

4 Sak 38 15: Til behandling: Retningslinjer for plakater Bakgrunn: Grunnet kaos på plakatfronten, ønskes det retningslinjer på når, hvor og antall. Presenteres av: SA Estimert tidsbruk: 5 min SA: Ønsker å utforme retningslinjer på dette? Leder: KA og påtroppende KA kan sammen sette opp retningslinjer for dette. KA: Enn så lenge, når det ikke er laget noen, plan har ingen lov til å henge opp uten å ha vært i samtale med meg. De som har kontaktet meg er godkjent. Leder: UA tar også ansvar for dette. MA: Kommer en del plakater for arrangement til våre samarbeidspartnere som skal henge oppe en stund. KA: Det er jeg klar over. Sak 39 15: Til behandling: Velkomstdrikke til markedskveld Bakgrunn: Under Markedskvelden 2015 ønsker markedsutvalget å tilby ett glass velkomstdrikke til de 100 første, som et trekkplaser til arrangementet. Etter betaling av lokale og standplasser, dekker ikke budsjettet underholdningsinnslag eller noen store innkjøp, så velkomstdrinken er tenkt som et gode til studentene. Vi ønsker derfor å servere ett glass Cava til de 100 første. Servitørene hos Clarion vil stå for utdelingen, men den totale summen på kr må dekkes av markedsbudsjettet. Presenteres av: MA Estimert tidsbruk: 10 min Forslag til vedtak: Godkjenne innkjøp av Cava

5 MA: Har brukt kr , på lokaler, alle prisene gikk opp etter sommeren. Vi vet ikke per dags dato hvor mange bedrifter vi får på stand, så vanskelig å si hvordan vi ligger økonomisk. HR1: Vedtekt sier at dette ikke er lov. Anbefaler alle å stemme ned dette forslaget, slik at vi kan legge det dødt med èn gang. MA: Jeg har spurt tidligere om det var noen retningslinjer for det, men fikk ikke et klart svar da. Leder: Det har blitt godkjent på tidligere møter, men vi må holde oss innenfor vedtektene. HR1: Vet det har blitt gjort tidligere, men dette har da vært et vedtekts brudd. MA: Har diskutert omkring hva annet vi kunne servert, eventuelt snacks. Det de da kan tilby er et pizzastykke. Altså, de matcher oss ikke på pris. Det blir fort dyrt. PLeder: Det kan vel tas opp i styret om det er en spesiellanledning eller ei? HR2: Dette er en direkte vedtekt. HR1: Står klart og tydelig at det er nulltoleranse for dette. Leder: Hvert styremedlem skal gjøre seg opp sin egen mening, så vi skal stemme over det. HR1: Tanken bak er at det ikke skal gis alkohol til studentene. Blir noe annet når det er til Olav Lilleberg for den jobben han gjør. SA: Hva er rabattene? Var veldig dyrt til tross for rabatt. MA: Er BI prisene vi har derfra. HR3: Mener det ikke er nødvendig å diskutere for hver gang om det er en spesiell anledning som gjør det greit å kjøpe alkohol. Forslag: Nedstemt.

6 Sak 40 15: Til informasjon: Status varebil Bakgrunn: Økonomiansvarlig ønsker å informere om status på varebil per dags dato. Presenteres av: ØA Estimert tidsbruk: 5 min ØA: Vært på besøk hos Møller. Fått 2 tilbud per dags dato. Å leie; Alt av service inkludert. 7791,. Leasing; Verksted og alt selv. Mer langsiktig; 5500, ca. Har ikke inngått noen avtale. Ser ikke ut som det blir noe før til høsten. Blir opp til neste styret å se på behovet. Selv ville jeg prøve en leieperiode. Leder: Styret har besluttet at vi skal anskaffe bil, med mindre dere melder opp til styremøtesak og stemmer dette ned, skal det anskaffes bil. PSA: Lagt opp til mye reklame på bilen? ØA: Møller vil ha sin logo, vært snakk om Centric og DNB. Kun snakk ennå, så ingen ting er bestemt. MA: Vil ikke kjøre rundt med mange forskjellige, men heller få og større reklamer. PMA: Sett på om de som får reklame kan betale noen måneder av leia. ØA: Kunne hørt med Rema 1000 Pirsenteret. Kunne spart penger ved å bli sponset med parkeringsplass. SA: Har dere hørt med administrasjonen om de har noen plass? Leder: De betaler soneparlering som alle andre, så det er lite å hente der. PMA: Kan høre med Ford Melhus bil angående bil. SA: Har dere satt opp det økonomiske forskjellene ved å lease istedenfor å kjøpe bil? ØA: Nei.

7 Sak 41 15: Til diskusjon: Tradisjonstiltak for styret og ledelsen Bakgrunn: Leder orienterer. Presenteres av: Leder Estimert tidsbruk: 10 min Leder: Velger å stryke denne saken. Sak 42 15: Til diskusjon: Landsmøtet 2015 Bakgrunn: Leder må på møtet få endelig bekreftet hvem som kan og vil dra på LM. Dette er absolutt siste frist for å melde sin interesse. Presenteres av: Leder Estimert tidsbruk: 5 min Leder: Fått utsatt fristen til i kveld. Bindende påmelding. Datoen er April, og det skal avholdes på Gardermoen. KA: Når bestilles flybillettene? Leder: Det styrer Tone. Ta kontakt med henne ved spesielle behov. ØA: Lokalavdelingene har satt av litt penger til å dekke noe av dette. Sak 43 15: Til diskusjon: Overlapping Bakgrunn: Påtroppende styre og ledelse er satt, og leder vil orientere litt om overlappingen fremover. Avtroppende skal også diskutere overlappingstur etter styremøtet. Presenteres av: Leder Estimeres tidsbruk: 5 min Leder: Her blir tips og triks gitt. Sett dere ned med deres påtroppende så fort som mulig, og helst før overlappingsturen. FA: Erfaringsrapport sendes inn til HR? Leder: Nei, skal kun leveres til den som tar over.

8 Sak 47 15: Kritikk av møtet Møtet vil vare rundt 105 min og vil være ferdig ca kl.17:15

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, VK (Agnete, Lars, Silje(SL)), BULL (til 1630) VC, NU, NLD, IT, KVK (Vidar), Marked (fra 1615), KA (fra 1630)

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, KVKx2, NLD, NU, Redaktør, MA, Start, IT, IA, VK (Lars og Agnete), Studentaksjonen, kommunikasjon (fra kl

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer