Styreleder og daglig leder har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleder og daglig leder har ordet"

Transkript

1 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007

2 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har vært med på ulike arrangementer i vår regi. Økningen når det gjelder elever/studenter er størst og hele 73 % sammenlignet med Årsaken til denne enorme økningen ligger nok både i at UE Oslo i 2007 har hatt fire fulltids medarbeidere, at interessen fra skolene har økt og hardt arbeid! Vi har stor aktivitet i de nye programmene Vårt lokalsamfunn, SMART og Gründercamp. Samtidig ser vi økning både i deltakelsen i elevbedrifter, TeknoVisjon og ungdomsbedrifter. Per Haugen Styreleder Ungt Entreprenørskap Oslo I 2007 har Ungt Entreprenørskap feiret sitt 10 års jubileum. 17. oktober var både tidligere og nåværende UE- medarbeidere samlet. Samme dag hadde UE Oslo spilt en sentral rolle i å få til gjennomføring av programmet Vårt lokalsamfunn i og 5. klasser med 52 veiledere fra Oracle. Dette ble en suksess, og UE Oslo har dokumentert at også denne typen gjennomføring av Vårt lokalsamfunn gir stor effekt. Vi har også utviklet en del støttemateriell knyttet til programmet. Gustav Weiberg-Aurdal hos UE Oslo har gjennom flere år arbeidet fram programmet SMART. SMART har dette året blitt ferdigutviklet og det er nå laget en lærerveiledning for programmet som UE Norge har trykket opp. SMART er nå et av UEs programmer. UE Oslo hadde skoleåret 2006/2007 fokus på å utvikle og samle erfaringer rundt Gründercamp. Vi ser at denne formen for treningsleir i kreativitet og nyskaping gir elevene en opplevelse av egen skaperkraft og skaperglede som er viktig for videre entreprenørskapsarbeid. Koblingen mot lokalt arbeids- og næringsliv er også viktig. Det er gledelig å se fortsatt økning av elevbedrifter, og det er spesielt gledelig å se at vi igjen har økning av ungdomsbedrifter. Vi har de siste årene sett nedgang i deltakelsen i ungdomsbedrifter i Oslo, men nå er trenden ettertrykkelig snudd! Siv Elin Dammen Daglig leder Ungt Entreprenørskap Oslo Med både nye og gamle programmer vil UE Oslo gå inn i 2008 med mål om å Se mulighetene og gjør noe med dem. Kjerneverdiene våre Framtid, samspill og skaperglede gjennomsyrer vår hverdag og vi ser fram til det videre arbeid med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv i Oslo. Styret og administrasjonen Bildet viser styret og administrasjonen på studietur til London (fra venstre): Magnus Kalleberg, Aftenposten Kim Østberg Larsen, UE Oslo Kari Hauge, LO Oslo/Akershus Per Haugen, Veidekke ASA Anne Johanne Guldvik, Utdanningsetaten i Oslo kommune Lars Fredriksen, Oslo Handelsstands Forening Siv Elin Dammen, UE Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, UE Oslo Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Annar Bøhn, Ferd Venture Hege Susanne Rognlien, Norgesgruppen Ellen Sethov, UE Oslo Turid Mæhlum, Bestum skole, var ikke til stede da bildet ble tatt 2 ÅRSMELDING UE OSLO 2007

3 Økonomiske resultater Resultatregnskap Balanse per Resultat tot Hele året Resultat tot Hele året Inntekter Registreringsavgift Kursinntekter Prosjektinntekter/sponsorinntekter Generelle tilskudd Tilskudd prosjekter Diverse inntekter SUM INNTEKTER Kostnader Personalkostnader Innleid arbeidshjelp Intern bespisning Kurs ansatte SUM PERSONALKOSTNADER Andre driftskostnader Leie av lokaler Leie av møterom Kontorutstyr Rekvisita Revisjonshonorar Regnskapshonorar Trykking materiell Kopiering Møter/kurs Sentralbord, telefon etc Porto Km.godtgjørelse Reise etter regning Arrangementskostnader Representasjon Kontingenter Gaver Premier Bankgebyr Diverse kostnader SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Tilskudd for Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Per Haugen Styreleder Annar Bøhn Oslo Olaf Stene Magnus Kalleberg DRIFTSRESULTAT Kari Hauge Lars Fredriksen Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter NETTO FINANSPOSTER RESULTAT Hege Susanne Rognlien Astrid Søgnen Turid Mæhlum Siv Elin Dammen Daglig leder ÅRSMELDING UE OSLO

4 Tall, fakta og prosjekter Elevbedrifter i ungdomsskolen Elevbedrifter i ungdomsskolen Siden 2002/2003 har det vært en jevn vekst i antall registrerte elevbedrifter. I tillegg stiger antall skoler som bruker metoden og elever som er involverte. Dette er et uttykk for at flere skoler ser metoden egnet til å realisere flere av fagplanenes mål. Erfaringene på skolene viser også at entreprenørskapsarbeidet engasjerer unge og gir rikt læringsutbytte. Også for skoleåret 2007/2008 ligger det an til en vekst. Ungdomsbedrifter i videregående skole Ungdomsbedrifter i videregående skole Det er gledelig å se en vekst i antall ungdomsbedrifter i Oslo sammenliknet med Trenden i år er at antall ungdomsbedrifter på studieforberedende øker, mens antallet på yrkesfaglig utdanningsprogram er omtrent som tidligere. Utdanningsetaten i Oslo har også engasjert seg sterkt, og det er gledelig at dette gir resultater. Det er nå registrert UB-aktivitet på 18 videregående skoler, men det gjenstår ennå mye før alle videregående skoler i Oslo har et entreprenørskapstilbud til elevene. Studentbedrifter i høgskole/universitet Studentbedrifter i høgskole/universitet Det er også en økning i studentbedrifter i Oslo. Aktiviteten er knyttet til Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag. Denne høsten var UE Oslo medarrangør på en Gründercamp for alle studentene på estetiske fag. Dette var et entreprenørskaps kick off for studentene, og senere har studentene på faglærerutdanningen og på kunst og design startet studentbedrifter. Studentbedriftsmateriellet vil bli revidert i løpet av 2008, og vi ser stort potensial for metoden også på andre høgskoler og universitet. Nye partnerskapsavtaler pr kalenderår Partnerskapsavtaler Med Kunnskapsløftet ser vi økt behov og interesse for partnerskapsavtaler. Gjennom partnerskapsavtaler oppnår man forankring, gjensidighet, kontinuitet og konkretisering av samarbeidet mellom skole og bedrift, og det er et verktøy som er lett å tilpasse til skolenes og bedriftenes ulike behov. I 2007 er det inngått 32 partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift, og 18 avtaler mellom ulike skoler. Avtaler mellom skoler gjelder først og fremst samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler hvor vi ser at partnerskapsavtaler har blitt et viktig verktøy i forhold til gjennomføring av faget Programfag til valg. Introduksjonsbedrift På tredje året har Oslo voksenopplæring Smedstua hatt Introduksjonsbedrift som et tilbud til sine deltakere. Høsten 2007 startet en ny gruppe opp, og de har etablert Sesam Sesam IB. Deres forretningsidé er en teaterforestilling for barn i barnehage og småskole. Gjennom etableringen av bedrift har deltakerne lært norsk både skriftlig og muntlig, og vært nødt til å ta i bruk det norske språket i dialog med hverandre og med lokalsamfunnet. De har også lært mye om og fått mange kontakter i samfunnet rundt seg. I tillegg ser lærerne stor utvikling i forhold til selvtillitt og trygghet. Oslo VO Smedstua viderefører tilbudet i 2008 og Oslo Kommune har som mål at Introduksjonsbedrift skal bli et tilbud til alle deltakerne i Oslo VO innen utgangen av ÅRSMELDING UE OSLO 2007

5 SMART SMART stimulerer skaperglede og evnen til problemsløsing. Metoden er rettet mot mellomtrinnet. Med utgangspunkt i kreativ tenking og undersøkelser i nærmiljøet utvikler elevene i grupper på 3-5 ideer til nytte og verdi for andre. Elevene velger selv hvilke ideer de ønsker å jobbe med. UE Oslo har vært med å utvikle lærerveiledning og ressursmateriell, som er ferdig i januar I skoleåret 2006/2007 drev 310 elever SMART på sju skoler. Prognosene for 2007/2008 tyder på en vekst både i antall skoler og elever. Vårt lokalsamfunn Vårt lokalsamfunn er et program som er en oppdagelsesferd om samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn. Programmet består av fem økter på ca. en time som gjennomføres av en ekstern veileder i samarbeid med klassens lærer. Programmet Vårt lokalsamfunn får tilbakemeldinger fra lærere som: Det var et veldig bra opplegg som jeg gjerne gjør igjen! og fra veiledere: Takk for spennende og morsom utfordring. Jeg er klar for å gjøre dette igjen - anytime. I 2007 har 712 elever i Oslo gjennomført Vårt lokalsamfunn. Disse har vært fordelt på 31 grupper og 41 veiledere har vært med. Tilbakemeldingene og elevenes entusiasme gjør at vi ser fram til enda flere gjennomføringer i TeknoVisjon TeknoVisjon er en metode UE Oslo gjennomfører i samarbeid med RENATEsenteret. Prosjektet er inne i sitt tredje år. Metoden er et verktøy for å jobbe med emnene teknologi og design og entreprenørskap i samarbeid med bedrifter. Målet er at elevene skal utvikle et teknologiprodukt ut i fra en egendefinert kravspesifikasjon rettet mot en definert målgruppe. I denne prosessen stimuleres grunnleggende entreprenørskapskompetanse samt kunnskap og ferdigheter innen teknologi og design. Kontakten med nærings og arbeidsliv tilfører opplegget en reell dimensjon. I skoleåret 2007/2008 deltar sju skoler. Grønt bord Med Kunnskapsløftet kom entreprenørskap sterkt inn i faget mat og helse. Her er entreprenørskap et uttrykt mål. Vi har denne høsten ønsket å gi elever og lærere erfaring med entreprenørskap knyttet til frukt og grønt og faget mat og helse. 36 elever fra seks skoler har sammen med sine lærere deltatt på to heldags samlinger og en Gründercamp i regi av UE Oslo. Lærerne vil følge opp arbeidet med entreprenørskap i faget mat og helse på sine skoler og UE Oslo vil samle erfaringer fra disse skolene. Gründercamp UE Oslo har vært aktive i utviklingen av metoden Gründercamp. Etter utvikling av metoden i skoleåret 2006/2007 holdt vi kurs våren I 2007 har mange sett mulighetene og fleksibiliteten i metoden, og det er avholdt Gründercamper i hele utdanningsløpet fra barneskole til høgskole. I høysetet står kreativitet, samspill, skaperglede og problemløsning koblet mot reelle utfordringer. ÅRSMELDING UE OSLO

6 Programfag til valg Fra høsten 2008 vil faget Programfag til valg (PTV) være gjeldende i ungdomsskolen. De to siste årene har det vært drevet omfattende utprøving på flere skoler. I formål og retningslinjer for faget oppfordres det til at entreprenørskap bør utgjøre en sentral del. Med det som utgangspunkt arrangerte UE Oslo kurset Entreprenørskap i PTV i september Mange skoler i Oslo ser at våre entreprenørskaps-metoder er egnet til å realisere faget. Ungt Entreprenørskap har et nært samarbeid med flere skoler for å integrere entreprenørskap og samarbeid skole og næringsliv i sine lokale planer for faget. I skoleåret 2007/2008 vil mange skoler drive entreprenørskapsvirksomhet med utgangspunkt i PTV. Fylkesmesse for ungdomsbedrifter På fylkesmesse for ungdomsbedrifter deltok 62 bedrifter (ca. 300 elever) og 38 jurymedlemmer. Messen ble arrangert på Norges Varemesse. Resultater i konkurransen Beste ungdomsbedrift : 1. plass: Reklamemontørene UB, Lambertseter videregående skole 2. plass: Dux Foss Musikkmanagement UB, Foss videregående skole 3. plass: Quick Design UB, Lambertseter videregående skole Elevbedriftsmesse På elevbedriftsmessen i Oslo 2007 deltok 80 elevbedrifter, 450 elever fra 13 ulike ungdomskoler og 24 jurymedlemmer. Messen ble arrangert på Hersleb skole. Beste utnyttelse av nettverk: Filmen EB, Lambertseter skole Beste utstilling: Sindre og Kjetil EB, Karlsrud skole Beste produkt / tjeneste: FSE-team EB, Ris ungdomsskole Beste logo: Feet`n heat, Årvoll skole Beste presentasjon ved stand: Delicious EB, Oslo Montessori skole Beste teknologi og design: Lysekspressen EB, Linderud skole Grønt Bord prisen: Jordal hockey og catering EB, Jordal skole UE Oslos representant ved INOVUS i Bodø: FSE - team EB fra Ris ungdomsskole Konkurranse for beste partnerskapsavtale i Oslo 2006 UE Oslo arrangerer hvert år en partnerskapskonkurranse for å sette fokus på skoler og bedrifter som har fått til gode aktiviteter i forbindelse med sin partnerskapsavtale. Premien er på kr ,- og skal brukes til videreutvikling av partnerskaps- og entreprenørskapsarbeidet på skolen. Prisen for årets partnerskapsavtale i 2006 gikk til Kastellet skole og Oslo kommune, Vann og avløpsetaten (VAV). De utmerket seg ved god forankring i skolens planer og mange treffpunkter med bedriften. Nasjonale messer for student- og ungdomsbedrifter Fem bedrifter fra Oslo deltok på Nasjonal Messe (NM) for ungdomsbedrifter i mai Oslo var stolte av å vinne 1. premie i konkurransen Beste Regnskap. Den bragden stod Dux Foss Musikkmanagement UB fra Foss vgs for. Reklamemontørene UB fra Lambertseter vgs vant 2. plass i samme konkurranse. Oslo Jeans SB og Rifft SB fra Høgskolen i Oslo deltok under NM for studentbedrifter i april 2007 som ble arrangert i Bodø i forbindelse med INOVUS. Anne Louise Løes fra Rifft SB vant UE Alumnis pris Leder for en dag. 6 ÅRSMELDING UE OSLO 2007

7 Internasjonalt arbeid Mange elever fra Oslo har deltatt på internasjonale arrangementer dette året. En gruppe fra Ulsrud vgs deltok på Gründercamp i Finland, Reklamemontørene UB fra Lambertseter vgs og Javija Design UB fra Oslo Handelsgymnasium deltok på Bridgefair i Ungarn. Dux Foss Musikkmanagement UB brukte deler av sommerferien til E-Max Nordic. Dette er et arrangement som samler entreprenørskapselever fra hele Norden. I tillegg var elever fra Etterstad vgs vertskap for en stor gruppe UB-elever fra Belgia som var i Oslo på studietur. Kick-Off for ungdomsbedrifter 28. september ble Kick-Off for ungdomsbedrifter arrangert på Handelshøyskolen BI. Kick-Off skal motivere og inspirere elevene til innsats i UB-året som ligger foran dem. I år deltok ca. 500 elever på arrangementet hvor de bl.a. fikk gode tips fra Mira Craig. Oslo Innovation Week Under Oslo Innovation Week var UE Oslo medarrangør for Innovation Camp. Ni skolelag fra Oslo og Akershus konkurrerte mot hverandre, og i finalen trakk laget fra Nordstrand vgs det lengste strået foran Bjørnholt skole og Sandaker vgs. Aktiviteter UE Oslo - Elever/Studenter Aktiviteter rettet mot elever og studenter UE Oslo kan i 2007 vise til rekordstor aktivitet rettet mot elever og studenter. Årsakene til dette ligger i aktivitet i de nye programmene Vårt lokalsamfunn, SMART og Gründercamp, og i økt aktivitet i alle de gamle programmene. Vi har også økt bemanningen i UE Oslo og ser at interessen fra skolene har økt med innføringen av Kunnskapsløftet. Aktiviteter UE Oslo - Lærere/Forelesere Aktiviteter rettet mot lærere/forelesere I 2007 har vi totalt den største aktiviteten mot lærere/forelesere noensinne. Sammenlagt for vår og høst har vi i 2007 en økning på 8% fra Lærere og forelesere er våre viktigste samarbeidspartnere i skolen, og vi vil i 2008 ha et spesielt fokus på kommunikasjon rettet mot denne gruppen. ÅRSMELDING UE OSLO

8 Sitater om det å jobbe med UEs programmer/konsepter Follotrykk 2008 Elev Jonas Skaare Amundsen (Foss vgs): Veileder Oracle (etter gjennomføring av Vårt Lokalsamfunn): Jeg syns selv dette var kjempemorsomt. Gleder meg allerede til neste år. Jeg lærte alt fra å føre regnskap til å rigge stand, å presentere en idé på en attraktiv måte og ikke minst å samarbeide med fem andre helt forskjellige mennesker for å få alt til å fungere i bedriften. Lærer Lene Røisland (Årvoll skole): Denne måten å jobbe på gir samtlige elever en følelse av mestring og at nettopp de får til noe. Som lærer ligger det også en mestringsfølelese i dette arbeidet. Når man faktisk ser at elevene får til masse, og gjerne de elevene man ikke alltid har like stor tro på, blir man skikkelig glad og føler at man har fått til noe. Student Juveriya Bhutta (Høgskolen i Oslo): Jeg har absolutt planer om å bruke Ungt Entreprenørskaps metoder, for å være ærlig ser jeg mulighetene HVER dag! Samarbeidspartnere og organisasjoner og Oslo Håndverks- og Industriforening Oslo Handelsstands Forening LO Oslo/Akershus Formål for Ungt Entreprenørskap Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Gi elever og studenter forståelse, kunnskap og lyst til å etablere og drive egen bedrift Styrke det praktiske samarbeidet mellom næringsliv og utdanning Fremme unges kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Formidle kunnskap om god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper Kontaktinformasjon Du finner mer informasjon om oss på eller ta kontakt på Siv Elin Dammen, daglig leder ( / ) Kim Østberg Larsen, videregaende skole ( / ) Gustav Weiberg-Aurdal, grunnskole ( / ) Ellen Sethov (i permisjon fram til september 2008) ( / ) Ståle Nordli, høgskole, partnerskapsavtaler ( / )

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland

Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Styreleder og daglig leder har ordet I 2011 har vi igjen fått dokumentert at Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle å spille i arbeidet med å legge til rette for mer verdiskaping

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden 2015-19, ikke hvem og når. Dette tas i forbindelse med de

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Oppsummering Finder Ub ble startet høsten 2004 og hadde denne forretningsideen:

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR NM for Ungdomsbedrifter 2014 Bettina P R O G R A M Tirsdag 29.april 10:00 10:30 Entreprenørskap i utdanningen - en historisk reise. Hva, hvordan og hvorfor? v/petter

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer