3 - Studentadministrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 - Studentadministrasjon"

Transkript

1 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner mellom M-STAS Opptak og M-STAS Studieadministrasjon finner du i brukerdokumentasjonen for M-STAS Opptak. Nye studenter får tildelt studentnummer ved overføring fra M-STAS Opptak. Programmet for studentnummerserier er derfor kun aktuelt for de studentene du registrerer direkte inn i M-STAS studieadministrasjon. M-STAS holder til enhver tid oversikt over hvilke studentnummer som er i bruk. Ved registrering eller overføring av nye studenter hopper derfor M-STAS over eventuelle studentnummer som er opptatt og starter på neste ledige nummer i serien. Velg skillearket Institusjon, åpne deretter elementet Studentnummerserie i utforskeren. Figur 1: Når du åpner skjermbildet, vises opplysninger om gjeldende studentnummerserie. Programmet for studentnummerserier består av to skilleark; Definisjon og Informasjon om gjeldende studentnummerserie. Opprette ny studentnummerserie, skillearket Definisjon 1. De tre første feltene i skjermbildet, se Figur 1, gir opplysninger om aktiv studentnummerserie, du har ikke anledning til å registrere i disse feltene. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 45

2 2. Når du oppretter en ny serie må du ha avgjort hvor mange siffer det skal være i studentnummeret, du kan krysse av for fem eller seks siffer, der de første to sifrene angir årstall. Siden studentnummeret følger studenten gjennom hele hans liv i M-STAS vil du ved hjelp av denne årstallsangivelsen bestandig vite når studenten første gang ble registrert som student i M-STAS. Skriv inn årstall, for eksempel 02 (år 2002) og klikk på knappen "Start ny studentnummerserie". Hvis du ikke legger inn et annet nummer, vil M-STAS foreslå at neste nummer begynner på 0001 eller 001 avhengig av om du har valgt fem eller seks siffer i serien. 3. Klikk på knappen "Start ny studentnummerserie". M-STAS generer nå en ny studentnummerserie i henhold til opplysningene du har registret. Informasjon om gjeldende studentnummerserie Under skillearket Informasjon om gjeldende studentnummerserie, se Figur 2, får du oversikt over eventuelle hull (studentnummer som er hoppet over) i den aktive serien. Figur 2: Oversikt over hull i aktiv studentnummerserie Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 Studentens grunnlagsdata Ved registrering av ny student får du spørsmål om studenten allerede er registrert i personregisteret. I så tilfelle kan du hente fram vedkommende, og registrere tilleggsopplysninger. Velg skillearket Student. Hent fram studenten du ønsker å endre opplysninger for, eller klikk på knappen for å registrere en ny student (Ctrl + N). Studentregistreringsbildet har skilleark som er interessante for registrering og endring av studentopplysninger; definisjon, personopplysninger, adresser, fritekst. Figur 3: Studentregistrering - definisjon av student Figuren ovenfor viser utgangspunktet for å vedlikeholde opplysninger om enkeltstudenter. I tillegg til bildet i høyre felt, er spesielt studieprogram i utforskeren av interesse. Ny student skillearket "Definisjon" 1. Studentnummer blir tildelt automatisk når du lagrer opplysninger om studenten. 2. Skriv inn studentens Etternavn og Fornavn. Hent fram aktuelt Statsborgerskap. 3. Hent fram studentens Immatrikuleringsperiode 4. Registrer Fødselsnummer / alternativt Fødselsdato. M-STAS gir en feilmelding dersom ikke fullstendig eller ukorrekt fødselsnummer registreres. Feilmeldingen kan ignoreres, noe som kan være aktuelt for personer som ikke er tildelt norsk fødselsnummer. Når fullt fødselsnummer registreres, finner M-STAS fram til korrekt kjønn. Ved ufullstendig fødselsnummer registrer du selv kjønn. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 47

4 5. Web-passord og Bib-Sys-Id settes i egne rutiner og registreres normalt ikke her.. 6. Knyttet til skole. Feltet er beregnet på etterutdanningsstudenter og forteller hvilken skole studenten er ansatt ved. 7. Registrer Begynt dato, dato første gang registrert på institusjonen og hent fram studentens Målform. 8. NSD utvekslingsinstitusjon NSD utvekslingsavtale. Disse feltene brukes for tiden ikke i M-STAS. 9. Hent fram eventuell Intern avdeling studenten skal knyttes til, normalt får studentene internavdelingstilknytningen gjennom det/de studieprogram de knyttes til. P.t. har internavdeling på student ingen funksjon i M-STAS. 10. Studentkort utstedt. Du kan merke av for om studentkort er utstedt. Merk av hvis personopplysninger om studenten er Reservert mot innsyn. Reservert mot innsyn vil si at studenten har reservert seg mot at adresseopplysninger og lignende skal kunne oppgis til andre. 11. Når opplysningene er lagret, kan du registrere videre i de andre skillearkene for studenten. Ved nyregistrering vil ikke feltene for Studieadresse og Studieprogrammedlemskap vises før opplysningene er registrert i sine respektive skilleark og lagret. I dette skjermbildet er disse feltene kun opplysningsfelt. Adresser registrer du under skillearket Adresser. Skillearket "Personopplysninger" 1. Hent fram aktuell student og velg skillearket Personopplysninger. 2. Hvis personen er ansatt ved din organisasjon, krysser du av for dette. 3. Registrer eventuell Intern postboks, Mobiltelefonnummer og studentens Bankkonto. 4. Registrer eventuelt hjemkommune med Kommunenummer og Kommunenavn. Skillearket "Adresser" Hent fram aktuell student og velg skillearket Adresser. For hver student har du anledning til å registrere 5 adresser; Arbeidsadresse Ferieadresse Hjemstedsadresse Kontaktadresse Studieadresse Registrering av ny adresse 1. Klikk på knappen Registrer ny adresse. 2. Velg Adressetype. 3. Registrer de aktuelle adresseopplysningene. 4. Lagre opplysningene Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 5. Gjenta til du har registrert alle aktuelle adresser for studenten. Kopiering av adresse til en annen adressetype Der for eksempel foresattes adresse og ferieadresse er den samme (samme adresse, men forskjellig adressetype), kan du kopiere den ene adressen over til den andre adressetypen. 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen Kopier adresse. 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre. Fritekst Fritekstfeltet kan benyttes til å registrere informasjon om studenten som ikke faller inn under de ordinære menyvalgene. Vær oppmerksom på de regler som gjelder for hva som kan registreres i et personregister. Skillearkene "Endre studieprogram for emner", "Studieplansjekk" og "Vitnemålsdetaljer" Skillearket "Endre studieprogram for emner" er omtalt i forbindelse med vitnemålsarbeidet i kapittel "Vitnemålsadministrasjon", avsnitt "Student vitnemål detaljer" Skillearket "Studieplansjekk" er omtalt i forbindelse med vitnemålsarbeidet i kapittel "Vitnemålsadministrasjon", avsnitt "Gjennomføre studieplansjekk". Skillearket "Vitnemålsdetaljer" er omtalt i forbindelse med vitnemålsarbeidet i kapittel "Vitnemålsadministrasjon", avsnitt "Student vitnemål detaljer". Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 49

6 Studentens studieprogram Enkeltvis kobling av studenter til studieprogram Når du har registreringsbildet for den aktuelle studenten framme, åpner du elementene under den aktuelle studenten ved å klikke foran studentens navn. Fokuser på Studieprogram. Klikk deretter på knappen for Nytt objekt (Ctrl + N). Figur 4: Studieprogram som studenten følger. Registrering av student til studieprogram. 1. M-STAS vil foreslå en Startperiode for studieprogrammet, men her har du mulighet for å hente opp en annen startperiode hvis den foreslåtte ikke er korrekt. Hent fram det aktuelle studieprogrammet for studenten. Linjen for Studieprogram har 3 felt; 1. felt tilsvarer institusjonskoden, 2. og 3. felt viser henholdsvis studieprogramkode og navn på studieprogrammet. Feltene Startperiode og Studieprogram må registreres. 2. Hvis studenten skal kobles til en klasse (dette er valgfritt), henter du fram denne. Klasse må være definert på forhånd. I feltet Studieplan henter du eventuelt fram den studieplan som studenten skal følge. 3. I feltet Aktivitetsstatus, henter du fram studentens aktivitetsstatus for dette studieprogrammet. Ved påmelding av en ny student til et studieprogram, vil Aktivitetsstatus alltid være Aktiv. 4. Registrer eventuell Spesialisering innen studieprogrammet. Det er hovedsakelig studieprogram for ingeniører som benytter dette. Spesialisering har for tiden ingen funksjon i M-STAS. 5. Fra dato angir startdato for studieprogrammet. Til dato registrerer du kun i forbindelse med permisjoner Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 6. Klassegruppe er en gruppe innenfor en klasse. Feltet Klassegruppe får normalt verdi i programmer på Verktøy-menyen. Feltene Opptakspoeng og Søkernr. er opplysningsfelt hentet inn fra M- STAS opptak. Feltet Opptakspoeng viser studentens poeng for å komme inn på studiet. 7. Hvis studenten ikke er overført fra M-STAS opptak, eller hvis møtt ikke er registrert i opptakssystemet, krysser du av i feltet for Møtt. For privatister kan dette feltet være blankt eller ha status "ikke tatt stilling til" (sjattert). Merk av i feltet for Studierett: For studenter overført fra M-STAS opptak er dette feltet merket av. For privatister som ikke har studierett skal dette feltet være blankt. Merk av i feltet for Eksamensrett: For studenter overført fra M-STAS opptak er dette feltet merket av. For studenter som kun har studierett, men ikke har eksamensrett, skal dette feltet være blankt. Merk av i feltet for Generell studiekompetanse. For studenter som er overført fra M-STAS opptak er dette feltet merket av. Merk av i feltet for Realkompetanse. For studenter som er overført fra M-STAS opptak er dette feltet merket av. 8. Hent fram korrekt NSD-kategori. 9. Lagre opplysningen 10. Gjenta hvis studenten tar flere studieprogram. Endring av studentens aktivitetskode og startperiode (kull) for et studieprogram Hvis en student skifter kull eller endrer aktivitetskode for et studieprogram gjør du dette slik; Velg skillearket Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Studieprogram og hent fram aktuelt studieprogram som du vil endre. Hent fram aktuell startperiode eller aktivitetstatus og skriv inn Fra-dato, datoen du vil at den nye tilstanden skal være gyldig fra. Det er kun ved permisjon at Tildato skal settes. Lagre opplysningene. Merk deg at det kun er ved nye studieprogrammer at du skal benytte funksjonen "Opprett ny forekoms (Ctrl+N)" på studieprogrammedlemskap. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 51

8 Studenter og studieprogrammedlemskap Figur 5: Sammenhengen mellom de forskjellige tabeller(registre) som er involvert i studenter og studieprogrammedlemskap. M-STAS er laget slik at når du registrerer en endring av startperiode og/eller aktivitetskode i studieprogrammedlemsskap så vil M-STAS oppdatere medlemskapshistorikken automatisk. For enhver slik endring som er utført på Student+Studieprogram bør du gå ned på Medlemskapshistorikk under det aktuelle studieprogram og se at den har blitt korrekt. Hvis historikken ikke er korrekt, kan du fritt manipulere med radene her, blant annet lage nye, se egen omtale senere. Figur 6: Studentens medlemskapshistorikk, oversikt. Slik ser du studieprogrammedlemskap og medlemskapshistorikk i M-STAS; For å se studieprogram medlemsskap-historikk, går du til skillearket "Oppslagstavla", henter fram aktuell student og velger skillearket "Studieprogramhistorikk". For å se studieprogrammedlemskap, velger du enten hovedskjermbildet for studenten på Opplsagstavla eller Student. Eksempel på studieprogrammedlemskap - historikk: Student nr. Studieprogrammedlemsskap Aktivitetsstatus Fra dato Til dato HGRU (A) Aktiv HGRU (A) Permitert HGRU (B) Aktiv Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 HGRU (B) Fullført Studieprogrammedlemskap representerer hele tiden den siste forekomsten, underveis i disse fire årene har den hatt fire forskjellige tilstander. Per høsten 2001 vil den aller siste bli stående. Parentes rund A og B forteller at det er frivillig å benytte klassebokstav Slik endrer du medlemskapshistorikk Velg skillearket Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Studieprogram og åpne aktuelt studieprogram. Åpne elementene under studieprogrammet i utforskeren og velg Medlemskapshistorikk. I høyre del av skjermbildet ser du studentens medlemskapshistorikk for dette studieprogrammet (se "Figur 6" på side 52). Åpne det elementet under medlemskapshistorikk som du vil endre. Figur 7: Endre medlemskapshistorikk for en students studieprogram. Studentens studieplan Klassemedlemskap Å registrere klassemedlemskap er valgfritt. Før du kan registrere hvilken klasse studenten er medlem av, må klassen være opprettet. Dette kan du lese mer om i avsnittet "Klasser, slik oppretter du nye klasser". Studenter som er medlemmer av samme klasse følger samme studieprogram, de har startet studieprogrammet samtidig og de hører inn under samme administrative enhet ved institusjonen. Studenter kan plasseres i klasser enten enkeltvis eller kollektivt. Enkeltvis registrering av studenter i klasser Enkeltvis registrering av studenter i klasser kan gjerne gjøres i sammenheng med enkeltvis registrering av studieprogrammedlemskap. Se avsnittet "Enkeltvis kobling av studenter til studieprogram" på side 50. Definere studieplan Hvordan du definerer studieplaner finner du utførlig beskrivelse av i kapittelet "Vitnemålsadministrasjon", avsnitt "Definere studieplan". Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 53

10 Kollektiv kobling av studenter til studieplan Klikk på Verktøymenyen øverst i skjermbildet. Velg Kollektiv setting av felter, deretter Setting av felter i studieprogram-medlemskap. Du får da fram skjermbilde som vist i Figur Sett utvalgskriterier for de studentene du vil koble til studieplan og klikk på knappen Hent mulige studenter. 2. I feltet Velg felt som skal settes henter du fram "Studieplan for studentene". Hent deretter fram aktuell studieplan i feltet til høyre. 3. Flytt Mulige studenter til Valgte studenter ved hjelp av pilene. Klikk deretter på knappen Sett standard studieplan for de valgte studentene. Figur 8: Kollektiv kobling av studenter til studieplan. Enkeltvis kobling av studenter til studieplan Enkeltvis kobling av student til studieplan gjør du samme sted som du nyregistrerer/endrer studieprogram for studenten, dette er beskrevet i avsnittet "Registrering av student til studieprogram." på side 50 og "Endring av studentens aktivitetskode og startperiode (kull) for et studieprogram" på side Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 Studentens emneavviklinger Enkeltvis og kollektiv påmelding til hovedemner/emner. Påmelding av studenter til hovedemner/emner gir grunnlag for å ta ut emnelister (kurslister). Studentene kan meldes på til hovedemner/emner enten enkeltvis per student eller kollektivt for et utvalg av studenter. For enkeltvis påmelding bør du ta utgangspunkt i studentregistreringsbildet, og for kollektiv emnepåmelding bør du ta utgangspunkt i skjermbildet for registrering av emneavviklinger. Dette er nærmere omtalt i kapittelet "Emneadministrasjon", avsnittet "Kollektiv håndtering av emneavviklinger". Meld studenten på til en emneavvikling, enkeltvis Påmelding av studenter til emneavviklinger skjer som regel som ved masseregistrering for en klasse eller et studieprogram, men med utgangspunkt i en student, kan en også foreta påmelding til emneavviklinger. Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Fokuser på Emneavviklinger og velg ny forekomst (Ctrl + N). Vi gjør oppmerksom på at selve emneavviklingen må være registrert først. Figur 9: Påmelding til emneavvikling enkeltstudent 1. Hent aktuell emneavvikling, studentens studieprogram og eventuelt klasse 2. Sett aktivitetsstatus 3. Sett fagtype for denne emneavviklingen 4. Planlagt eksamensperiode foreslås, men kan endres. Med hensyn til den automatiske eksamensplanleggingen er det viktig at dette feltet er korrekt Studentens eksamensavviklinger Studentens karakterer De ulike måter å melde studenter opp til eksamen (kollektivt og enkeltvis) er beskrevet i kapittelet "Eksamensadministrasjon", avsnittet "Oppmeldingsformer til eksamensavvikling". Velg skillearket Student, og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ). Velg Se på karakterer. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 55

12 Figur 10: Legg merke til mulighet for å gjøre ulike utvalg og sorteringer av karakterer. Fra dette bildet er det ikke mulig å foreta utskrift. For utskrift av eksamensprotokoll se Karakterutskrift under skillearket Rapporter og statistikker. Endre karakterregistrering Evaluering av studentens innsats ved en eksamen eller et emne, registreres i tilknytning til den enkelte eksamensavvikling eller emneavvikling se kapitlet Eksamensadministrasjon eller Emneadministrasjon. Når Godkjenningsprosedyre er gjennomført, må endring av karakter skje fra egne menyer som sikrer at endringene blir loggført. Dette kan utføres fra den aktuelle eksamens- eller emneavvikling, eller med utgangspunkt i den studenten det gjelder. Se kapittel 3 Karakterer, avsnitt "Endring av godkjent karakter". Endre eksamenskarakter m/loggføring Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Endring av eksamenskarakter. Trykk eller med fokus på Endring av eksamenskarakter og åpne aktuell eksamensavvikling Foreta endring av eksamenskarakter, og skriv inn merknad om grunnlaget for å rette karakteren. Endringer utført på denne måten blir loggført med opplysninger om tidspunkt og hvem som utførte endringen Endre emnekarakter m/loggføring Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Endring av emnekarakter Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Trykk eller med fokus på Endring av emnekarakter og åpne aktuelt emne. Foreta endring av emnekarakter, og skriv inn merknad om grunnlaget for å rette karakteren. Endringen utført på denne måten blir loggført med opplysninger om tidspunkt og hvem som utflørte endringen Logg over endrede eksamenskarakterer Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Log over endrede eksamenskarakterer Trykk eller med fokus på Log over endrede eksamenskarakterer Logg over endrede emnekarakterer Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Log over endrede emnekarakterer Trykk eller med fokus på Log over endrede emnekarakterer. Studentens spesialordning Studentens praksis Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Spesialordninger. Klikk på knappen "Opprett nytt objekt", hurtigtast Ctrl + N. Hent fram aktuell Spesialordning for studenten. 1. Registrer hvilken/hvilke periode spesialordningen gjelder. Hvis spesialordningen skal gjelde kun for en avgrenset periode, registrerer du Fra-dato og Til-dato. 2. Hvis spesialordningen skal gjelde en repeterende periode, (For eksempel ved forlenget eksamenstid på grunn av pollenallergi om våren.) registrerer du Fra-dato, Til-dato og krysser av i feltet Repeterende periode. 3. Hvis spesialordningen er konstant, registrer du en Fra-dato og lar Til-dato feltet være åpent. 4. Lagre opplysningene. Velg skilleark Student og hent fram aktuell student. Åpne elementene under studenten i utforskeren (trykk eller med fokus på studenten ) Velg Praksis. Registrering av praksis Registrering av ny praksis kan ikke foretas fra dette elementet, og er beskrevet i kapittelet "Praksisadministrasjon". Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 3 - Studentadministrasjon 57

14 Oppslagtavle for studentinformasjon Skillearket Oppslagtavle i utforskeren, gir tilgang til studentinformasjonsbildet. Bildet gir ikke anledning til å skrive ut informasjon. Dette er samlet under skillearket Rapporter. Oppslagtavle kan ikke brukes til å registrere nye forekomster. Figur 11: Oppslagstavel for studentopplysninger De forskjellige skillearkene omhandler de temaene som I hovedsak er registrert om den aktuelle student Studentadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

1 - Institusjonen - grunnlagsdata

1 - Institusjonen - grunnlagsdata 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

7 - Praksisadministrasjon

7 - Praksisadministrasjon 7 - Praksisadministrasjon Organisering av praksis med M-STAS Studenten er hovedaktøren i praksisaktivitetene høgskolen tilrettelegger, hovedhensikten er å registrere i M-STAS hvilke praksistyper en student

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING 1 Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet Postboks 1161, Blindern 0318 Oslo SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Fakultetet behandler søknader primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram.

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Grunnkurs i FS - UMB

Grunnkurs i FS - UMB Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Hjelp til Personlig profil

Hjelp til Personlig profil Hjelp til Personlig profil Sist oppdatert: 04.09.14 Personlig profil Persondata Adressedata Kommunikasjon Tidligere arbeidsgivere Bankforbindelse Hovedbankforbindelse Reiseutgifter Familie/kontaktperson

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Opprettelse av medlem

Opprettelse av medlem Opprettelse av medlem For å opprette et nytt medlem må man har rettigheter til Medlemmer i GolfBox. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Registrere person... 4 1.1 Finn person...4 1.2 Legg inn ny person... 5 1.3 Duplikater... 7 1.4 Endre navn...7 2 Registrering og endring

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Brukermanual for nettskolen

Brukermanual for nettskolen Brukermanual for nettskolen Versjon 2.2 28.3.2012 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innlogging og din profil... 3 2.1 Personlig profil... 3 3 Hovedlinker... 4 3.1 Infoside... 4 3.1.1 Eksamensinfo... 4 3.1.2

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter

1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter 1. Innhold 1. Innledning... 2 2. Overføring av data til Fronter... 2 3. Struktur i Fronter etter eksport... 3 3.1 Navnsetting på de ulike org.enhetene og rom

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 30.11.2010 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen?... 3 2 Funksjonsmeny... 4 3 Liste grupper... 5 4 Liste styreverv......

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer