Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan"

Transkript

1 Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 1

2 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Litt om utdanningsplaner i FS Bildet Utdanningsplan Hvordan lese og bruke bildet Utdanningsplan Venstre del av bildet Midtre del av bildet Høyre del av bildet Hvordan: Hvordan endre emnekombinasjon på et emne? Hvordan legge til emner i planen? Hvordan legge til emner tatt ved et annet lærested? Hvordan legge til emnekategori? Hvordan knytte studenten til en valgbar emnekombinasjon? Hvordan fjerne en valgt emnekombinasjon fra planen? Hvordan erstatte et emne med et annet? Hvordan godkjenne en emnekombinasjon manuelt? Hvordan erstatte deler av plan med realkompetanse Viktig å være obs på Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 2

3 1. Litt om utdanningsplaner i FS Utdanningsplaner i FS er bygget opp av såkalte emnekombinasjoner. Gjennom emnekombinasjonene angir vi hvordan emnene fordeler seg mellom for eksempel obligatoriske emner og valgbare emner, mellom ulike studieretninger eller spesialiseringer (såkalte veivalg i planen) eller mellom ulike nivåer. Utdanningsplaner bygges opp i emnekombinasjon samlebilde. I dette bildet gjøres endringer som skal gjelde for alle studentene som har samme utdanningsplan. FS kontoret hjelper instituttene med å opprette og vedlikeholde planer i emnekombinasjon samlebilde. Det er vanlig at hvert kull på et program har en unik plan, selv om det i teorien fint går an å ha samme plan for flere kull (i praksis viser det seg imidlertid ofte at kullene ikke har samme plan pga. nye emneversjoner, små og store justeringer, emner som endrer vekting med mer). Emnekombinasjonene oppdateres på begynnelsen av hvert år for det kommende studieåret. I tillegg gjør studiekonsulentene endringer i studentenes individuelle planer gjennom hele året. Endringer og oppdatering av den enkelte students plan gjøres i bildet Utdanningsplan. 2. Bildet Utdanningsplan Utdanningsplan bildet kommer du til via Student samlebilde (overgangsknapp). Har du slått opp på en bestemt student, vil denne studentens utdanningsplan åpne seg i det du trykker på knappen Utdanningsplan. Du kan også åpne bildet via hovedmenyen, via modul Progamstudent >Bilder>Utdanningsplan. Bildet Utdanningsplan har samme søkefunksjon som Student samlebilde, dvs. at du kan søke på et eller flere av følgende kriterier: Navn, studentnummer, fødselsnummer, fødselsdato, studieprogram, Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 3

4 studieretning, kull, startår, studentstatus, periode studierett, ord i merknadsfelt, instrument, med kryss for om du vil ha bare aktive studenter eller alle. Informasjon for deg som har jobbet med bildet Emner i plan før (hvis du har begynt å bruke FS første gang våren 2014 kan du hoppe over dette) Bildet Utdanningsplan samler informasjonen som før lå fordelt på følgende arkfaner i student samlebilde: Emner i plan, Eksternt resultat, Emnekomb. og Planelement. Overgang til rapporter og rutiner som før var skjult i nedtrekksmeny i Student samlebilde er nå blitt synlig gjennom egne knapper som for eksempel overgang til Generer emner i utdanningsplan og Utdanningsplanlogg. 3. Hvordan lese og bruke bildet Utdanningsplan 3.1 Venstre del av bildet Venstre del av bildet gir oversikt over hvor langt studenten har kommet i gjennomføringen av planen. Det viser hvilke emner som ligger i plan, hvor mange studiepoeng som er gjennomført, hvilke emner studenten skal ta, hvilke emner studenten har tatt og hvilke emner som evt. er byttet ut med andre emner (emner som er erstattet av andre emner står med grå skrift). Fargene grønn og rød angir at plan er OK eller om det finnes feil og mangler: Grønn hake ved siden av antall studiepoeng viser at det ligger like mange studiepoeng i planen som det som er angitt som kravet på hver enkelt emnekombinasjon. Rød hake ved siden av antall studiepoeng viser at kravet til antall studiepoeng ikke er oppfylt. Hvis manglende studiepoeng skyldes at studenten skal velge emner i et kommende semester, er det ikke noe som trenger å rettes. Hvis rød hake skyldes at det mangler Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 4

5 obligatoriske emner i plan, må dette fikses. Knappen «kontroller utdanningsplan» forteller deg i så fall hva som mangler. Vektingsreduksjon mellom emner i plan kan også føre til at antall studiepoeng ikke er korrekt. Ved for mange studiepoeng i planen må det sjekkes om noen emner skal slettes fra plan. Grønn hake ved siden av et emne viser at det er bestått. Rød hake ved siden av et emne viser at det mangler resultat, enten fordi studenten har strøket, eller fordi studenten ikke har avlagt eksamen ennå. Grønn bakgrunnsfarge på overskrift forteller at en emnekombinasjon er OK. Rød bakgrunnsfarge på overskrift forteller at det er en feil. I eksempelet over varsler den røde fargen om et emne som ikke er knyttet til noen emnekombinasjon. Ved å klikke på knappen «Resultat» opp til høyre, utvides venstre del av bildet med en kolonne som viser resultat og eventuelle vurderingsmeldinger: Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 5

6 Avhakingsfelt Vis kode: Ved å hake av for «Vis kode» vises kodene som identifiserer den enkelte emnekombinasjon. Som default er det navnet på emnekombinasjonen som vises som overskrift på de enkelte delene av planen. Kodene er mest nyttige for de som også jobber med bildet «Emnekombinasjon samlebilde» dvs FS kontor og superbrukere. Vis alle: Hvis studenten har flere valg som skal gjøres i sin plan, vil du ved å hake av her få fram alle emnekombinasjonene som kan velges. Gruppér etter termin: Denne endrer visning av plan fra å gruppere emner på emnekombinasjoner (krav) til å gruppere kronologisk etter hvilken termin emnet skal tas. Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 6

7 3.2 Midtre del av bildet Arbeidsområdet er blankt når du søker fram noen. Når du klikker på et emne i venstre del av bildet, åpnes dette emnet i arbeidsområdet, og du kan gjøre de endringene du ønsker: Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 7

8 Her kan du flytte emnet fra en termin til en annen, du kan endre emnekombinasjonen emnet tilhører, du kan legge til kategori (denne vil vises som en egen overskrift på vitnemål, emner som ligger i samme kategori blir da gruppert etter hverandre brukes særlig på eksterne emner som skal med på vitnemål), angi at emnet skal ha en annen vekting på kvalifikasjon enn det som er registrert på selve emnet, legge til oppgavetittel eller merknad, angi om emnet er sperret mot sletting av studenten i Studentweb (studentene skal ikke ha lov til å slette obligatoriske emner fra plan) og angi om emner skal kunne endres av studenten i Studentweb (for eksempel å flytte emnet fra en termin til en annen). «Erstattet av annet emne» angir at emnet ikke skal telle i plan, men at et annet emne skal telle i stedet. Ved å legge inn J her vil emnet bli usynlig for studenten på Studentweb (men vil være synlig for saksbehandlere i FS), og emnet vil ikke telles når antall studiepoeng i plan kontrolleres. Feltene Opptatt og prioritet er knyttet til undervisningsopptak, noe som ikke praktiseres ved UIS. NB! Husk å bruke merknadsfeltet hvis du gjør endringer da er det lettere for andre saksbehandlere å sette seg inn i hva som er gjort og hvorfor. Feltet Opprettet angir hvem som har lagt emne inn i plan og dato for når det ble gjort. Her vil det ofte stå saksbehandlerinitialer for saksbehandler på opptakskontoret, siden obligatoriske emner Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 8

9 genereres inn i plan i det studieretten blir opprettet. FSWEB angir at studenten selv har lagt emnet inn i plan. Endret angir når emnet sist ble endret og av hvem. I midtre del av bildet får du også varselmeldinger med rød skrift: 3.3 Høyre del av bildet Høyre del av bildet rommer en rekke arkfaner, samt flere overgangsknapper. ARKFANER: Studenter søkt fram Under denne arkfanen får du en oversikt over alle studentene som er søkt fram. Du kan bla mellom de ulike studentene gjennom piltast eller Page Up/Page Down eller ved å klikke på et og et navn. Her får du også informasjon om studieprogrammet og kullet studenten tilhører, om studenten har en aktiv eller utgått studierett, og dato for hvor lenge studieretten gjelder Realkompetanse Det er nå mulig å tildele studenter studiepoeng på grunnlag av godkjent realkompetanse. Dette registreres som en godkjenningssak. Opplysninger fra Godkjenningssak samlebilde, underbilde realkompetanse vises fram her, og kan knyttes til utdanningsplan. Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 9

10 3.3.3 Legg til planlementer Utdanningsplanelementer er opprettet for å representere deler av et studieløp som lærestedet skal administrere, men som ikke kan defineres som emner, emnekombinasjoner eller emnesamlinger. I praksis vil dette være studieopphold ved utenlandske læresteder hvor det faglige innholdet er forhåndsgodkjent til å passe inn i studenten planlagte studieløp. Studenten kan oppfordres til å velge et planelement som sier at han/hun skal være på utvekslingsopphold et bestemt semester inn i sin plan. Utdanningsplanelementet vil da synes i planen på Studentweb, og viser at studenten gjør noe, selv om han/hun ikke er meldt opp til emner ved UIS det aktuelle semesteret. Utdanningsplankontrollen teller med planelement, og oppfatter at kravet til antall studiepoeng er oppfylt. Det finnes generelle planelementer for hele UIS (for eksempel «Utveksling Høst»), og spesielle planelementer for bestemte studieprogram («Utvekslingssemester for Bachelor i utøvende musikk») Legg til emner Overskriften er ganske selvforklarende. Her kan du legge til emner i plan. Gjennom søkefunksjonen søker du opp emnet/emnene du vil legge til. Du kan søke på ord i emnenavn navn eller på emnekode. Eksempel: Et søk på ordet «algor» gir treff på alle emner som inneholder denne bokstavsekvensen i emnenavnet. Du trenger ikke legge til jokertegn hvis du søker på deler av et ord, eller deler av emnekode/emnenavn. Søkeresultatet forteller deg også om emnet ligger i plan fra før, hvilken emnekombinasjon det tilhører (dersom det er et emne som er knyttet til det aktuelle kullets emnekombinasjon), emnets vekting, hvilket institutt som tilbyr emnet, nivåkode og hvilken periode emnet er aktivt. Det siste er særlig nyttig når det gjelder å legge til emner som har flere ulike versjoner. Du kan da unngå å legge til et emne som ikke tilbys det aktuelle semesteret Interne emner utenom plan Her får du en liste over alle emner studenten har tatt ved UIS som ikke ligger i planen fra før. Dette er nyttig hvis studenten for eksempel ønsker å bruke tidligere beståtte emner som frie emnevalg på sitt Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 10

11 nye studieprogram, eller hvis hun/han har søkt om å få godkjent tidligere beståtte emner i sin utdanningsplan Ekstern utdanning Her får du en oversikt over hvilke eksterne emner studenten har fått godkjent som en del av utdanningen ved UIS. Opplysninger hentes fra bildet Ekstern utdanning. Via denne arkfanen kan eksterne emner legges inn i utdanningsplanen. OVERGANGSKNAPPER Kun aktive studenter Begrenser søket til kun å omfatte studenter med studentstatus «Aktiv» Student samlebilde Overgangsknapp til Student samlebilde Kontrollér utdanningsplan Denne knappen sjekker studentens utdanningsplan mot kravene som er definert i «Emnekombinasjon samlebilde» og gir varsel om feil eller mangler. Du får opp en dialogboks på skjermen med hva som mangler, evt. med melding om at plan er godkjent Endringsfunksjoner Denne knappen skal brukes hvis studenten bytter kulltilhørighet (for eksempel etter permisjon), har fått innvilget bytte til et annet studieprogram eller hvis du skal endre veivalg i planen. Ved å trykke på knappen får du opp en dialogboks hvor du krysser av hva du ønsker å gjøre og deretter velger «utfør». Du sparer deg da for mye manuelt arbeid. Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 11

12 Denne knappen lå før i Student samlebilde og funksjonene er velkjent for de fleste. Vi anbefaler at du alltid bruker denne knappen framfor å gjøre endringer manuelt! Godkjenningssak samlebilde Overgangsknapp til Godkjenningssak samlebilde Emnekombinasjon samlebilde Overgangsknapp til emnekombinasjon samlebilde. Bildet åpner seg på den emnekombinasjonen som gjelder for det kullet/den studenten du har framme på skjermen. Det er kun et fåtall saksbehandlere på fakultetet som skal jobbe i dette bildet. Husk at endringer som gjøres i Emnekombinasjon samlebilde vil gjelde alle studentene som er knyttet til denne emnekombinasjonen, ikke bare den ene studenten du jobbet med! Utdanningsplanlogg Overgangsknapp til utdanningsplanloggen. I loggen finner du oversikt over alle endringer som er gjort i planen, og av hvem. Her kan du da spore endringer som er gjort, finne ut om de er gjort av saksbehandler eller av studenten selv (endringer som er gjort av studenten står med «STUDWEB» eller «FSWEB» som saksbehandler) og spore emner som er slettet fra plan FS Studentopplysninger Overgangsknapp til rapport. I rapportbildet vil studentnummer, kull etc. være utfylt med opplysningene fra Utdanningsplan, men du må trykke på «Generer rapport» (løpemann eller bruk Ctrl R) for å få fram selve rapporten FS Utdanningsplan Overgangsknapp til rapport. Opplysningene i denne rapporten tilsvarer det som ligger i venstre del av utdanningsplanbildet. I rapportbildet vil studentnummer, kull etc. være utfylt med opplysningene fra Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 12

13 Utdanningsplan, men du må trykke på «Generer rapport» (løpemann eller bruk Ctrl R) for å få fram selve rapporten Generer emner i utdanningsplan Overgangsknapp til rutine for generering av emner i utdanningsplan. Denne rutinen fyller inn huller i utdanningsplanen ved å kontrollere studentens plan opp mot innholdet i Emnekombinasjon samlebilde, og legger deretter manglende emner inn i planen på korrekt semester (beregnes ut i fra studentens kull). Merk at rutinen funker best på obligatoriske emner. Det er ikke alle saksbehandlere som har rettigheter til å kjøre denne rutinen. Du må ha rollen PLANSTUDENT3 for å utføre denne rutinen. Dette var generelt om funksjonene i bildet. Nå kommer forklaring på hvordan utføre ulike operasjoner i dette bildet (men mye er nå ganske opplagt). 4. Hvordan: 4.1 Hvordan endre emnekombinasjon på et emne? a) Søk opp den aktuelle studenten i bildet Utdanningsplan b) Klikk på det aktuelle emnet i venstre side av bildet. c) Gå til arbeidsområdet og velg emnekombinasjon via nedtrekksmenyen. Kun de emnekombinasjonene som det er mulig å velge i den aktuelle utdanningsplanen vises. d) Klikk på den aktuelle emnekombinasjonen og lagre. 4.2 Hvordan legge til emner i planen? a) Søk opp den aktuelle studenten i bildet Utdanningsplan b) Skal du legge til et emne studenten har tatt ved UIS tidligere: 1. Gå til arkfane Interne emner utenom plan (se også punkt 3.3.5) Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 13

14 2. Klikk på den grå knappen med pil på ved siden av det emnet du skal legge til. Emnet legges da over i arbeidsområdet i midten. 3. Gå til arbeidsområdet i midten og velg hvilken emnekombinasjon emnet skal ligge under via nedtrekksmeny 4. Lagre 5. Skal du legge til flere emner: Gjenta trinn 1 4 Skal du legge til et emne studenten ikke har tatt tidligere? 1. Gå til arkfane Legg til emner (se også punkt 3.3.4) 2. Søk fram det aktuelle emnet/emnene. Sjekk at emnet er aktivt det semesteret du vil legge det til i planen. 3. Klikk på den gra knappen med pil på. Emnet legges da over i arbeidsområdet i midten. 4. Gå til arbeidsområdet i midten og legg inn undervisningstermin (termin emnet starter) og emnekombinasjonen emnet skal tilhøre. Vurderingstermin fylles ut automatisk. 5. Lagre 6. Skal du legge til flere emner: Gjenta trinn Hvordan legge til emner tatt ved et annet lærested? 1. Gå til arkfane Ekstern utdanning (se også punkt 3.3.6) 2. Finn emnet du vil legge til og klikk på den gra knappen med pil på. Emnet legges da over i arbeidsområdet i midten. 3. Gå til arbeidsområdet i midten og legg inn emnekombinasjonen emnet skal tilhøre. 4. Legg inn emnekategori. Emnekategori skal være det samme som institusjonsnummeret på den eksterne institusjonen for eksempel 194 for NTNU, 201 for UIA etc. Se også 4.4 under 5. Fyll inn hvor mange studiepoeng emnet skal telle på vitnemålet (Vekting kvalifikasjon) 6. Sett «J» på «Se dokumentasjon» 7. Legg inn saksnummer på godkjenningssak (sak 1, 2, 3 osv.) 8. Lagre 9. Skal du legge til flere emner: Gjenta trinn 1 8 Klikk på grå pilknapp for å legge emnet over til arbeidsområdet. Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 14

15 Pass på at alle gule felt er fylt ut. I tillegg bør du fylle ut nummer på godkjenningssak, emnekategori og vekting kvalifikasjon. 4.4 Hvordan legge til emnekategori? 1. Emnekategori kan legges til på et emne via arbeidsområdet i midten. Emnekategori er mest aktuelt på eksterne emner. 2. Velg emnekategori via nedtrekksmeny. Er du usikker på stedkodene, dobbeltklikk i feltet for å få opp hele tabellen med både nummer og navn på kategoriene. 3. Lagre 4.5 Hvordan knytte studenten til en valgbar emnekombinasjon? a) Søk opp studenten i bildet Utdanningsplan, og hak av for «vis alle» i venstre del av bildet. b) Klikk på den aktuelle emnekombinasjonen c) Gå til arbeidsområdet i midten og legg inn «J» i feltet for opptatt. d) Lagre e) Generer deretter emner i plan. 4.6 Hvordan fjerne en valgt emnekombinasjon fra planen? a) Søk opp studenten i bildet Utdanningsplan b) Klikk på den aktuelle emnekombinasjonen i venstre del av bildet. c) Gå til arbeidsområdet, og slett emnene som tilhører kombinasjonen. d) Lagre. Emnekombinasjonen forsvinner da fra oversikten i venstre del av bildet. 4.7 Hvordan erstatte et emne med et annet? a) Søk opp den aktuelle studenten i bildet Utdanningsplan b) Klikk på det emnet som skal erstattes i venstre side av bildet. Emnet åpnes da i arbeidsområdet i midten. c) Sett «J» i feltet «Erstattet av annet emne». d) Skriv i merknadsfeltet hvilket emne studenten skal ta i stedet. e) Lagre Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 15

16 f) Følg deretter oppskriften i punkt 4.2 hvis emnet skal erstattes av et UIS emne, eller 4.3 hvis emnet skal erstattes av et eksternt emne. g) Husk at det nye emnet som skal inn i planen må knyttes til den samme emnekombinasjonen som emnet det erstatter er knyttet til. 4.8 Hvordan godkjenne en emnekombinasjon manuelt? I noen tilfeller kan det være nødvendig at saksbehandler manuelt angir at en student oppfyller kravene i utdanningsplanen, selv om emnene som ligger i planen hans avviker fra det som er definert som kravet i Emnekombinasjon samlebilde. a) Søk opp den aktuelle studenten i bildet Utdanningsplan b) Klikk på overskriften til den emnekombinasjonen som skal godkjennes i venstre del av bildet. c) Gå til arbeidsområdet i midten og legg inn «J» i feltet Godkjent plan. d) Lagre 4.9 Hvordan erstatte deler av plan med realkompetanse a) Søk opp den aktuelle studenten i bildet Utdanningsplan. b) Gå til arkfane Realkompetanse c) Velg den aktuelle realkompetansen som skal inngå i plan, og trykk på den grå piltasten. d) Gå til arbeidsområdet i midten og legg inn emnekombinasjonen realkompetansen skal inngå i. e) Lagre f) Hvis realkompetansen skal erstatte et obligatorisk emne i planen, må også det emnet som skal erstattes registreres. Følg da oppskriften i punkt 4.5, b) til e). Arkfane realkompetanse (forutsetter at det er registrert en godkjenningssak med opplysninger i underbildet Realkompetanse) Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 16

17 Realkompetanse i arbeidsområdet. Husk å legge til emnekombinasjon! 5. Viktig å være obs på Endring av kull Bruk knappen «endringsfunksjoner» ved endring av kull. Hvis du endrer kull manuelt direkte i Student samlebilde vil alle emner bli liggende på en emnekombinasjon som studenten ikke lenger er tilknyttet. Dette gir et ras av feilmeldinger ved kontroll av utdanningsplan i Studentweb (siden vi har unike kombinasjoner for de ulike kullene). Vurderingstermin Vurderingstermin viser til ordinær eksamen. Hvis student tar konte eller ekstraordinær eksamen ikke endre vurderingstermin! Dette gir feilmelding ved semesterregistrering/godkjenning av plan fordi studenten da ikke vil kunne melde seg til undervisning samme semester som eksamen. Vurdering og undervisning er i utdanningsplanene knyttet sammen. Utdanningsplanen viser når studenten ORDINÆRT skal ta eksamen, ikke når de EKSTRAORDINÆRT skal ta eksamen. Alle emner i plan skal være tilknyttet en emnekombinasjon! Hvis ikke fungerer ikke kontroll av utdanningsplan, vitnemål må lages manuelt, og det er mye mer arbeid for oss og studenten å følge med på hvordan hun/han egentlig ligger an i studieløpet. Men alle emner studenten tar trenger ikke ligge i utdanningsplanen! Velger studenten å ta emner utenfor planen er det hans/hennes sak. Utdanningsplan og emnekombinasjon samlebilde skal samsvare Det som ligger i bildet utdanningsplan på en student skal samsvare med det som ligger i bildet Emnekombinasjon samlebilde. Unntak: studenter som har fått individuelt tilpassede planer. Riktig framgangsmåte ved erstatning av emner i plan og godkjenning av emnekombinasjoner sikrer at dette ikke gir unødvendige feilmeldinger. Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 17

18 Ved endring i plan som skal gjelde alle studenter må vi gjøre endringen i både emnekombinasjonen for kullet og i den enkelte students plan. Det finnes rutiner som kan slette/bytte ut emner i plan for mange studenter om gangen. Kontakt FS kontoret for hjelp til å kjøre disse rutinene. FS kontoret kan kontaktes på Fs Tlf (fellesnummer for FS kontor) Sist oppdatert den av Sara Mauland Side 18

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Utdanningsplan...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Utdanningsplaner ved HF innføring

Utdanningsplaner ved HF innføring Utdanningsplaner ved HF innføring 22.10.13 Litt om bakgrunn Fakultetet vedtar studieplaner for påfølgende studieår i januar. Studieprogrammenes oppbygging og struktur blir deretter oversatt til FS gjennom

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 25.01.2017 Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Godkjenning av ekstern utdanning

Godkjenning av ekstern utdanning 1 Godkjenning av ekstern utdanning Hurtigveiledning for vanlige innpassingssaker April 2014 2 Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av ekstern utdanning og registrering av eksterne studier skjer

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2017 Innhold INNLEDNING 3 KONTROLL AV UTDANNINGSPLANEN 4 2.1 FS651.002 BEREGNING AV OPPNÅDD KVALIFIKASJON

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 06.10.2016 Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 Bilde

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-13-100-1 16.9.2013 AMH

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS.

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. 1 Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. FS brukerforum Bergen, 27. og 28. april 2010 Sven Erik Sivertsen, NTNU Ekstern utdanning og godkjenning i FS 2 Forhistorie Registrering av ulike

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 22.3.2012 AMH Sist endret:

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning i FS HF

Registrering av ekstern utdanning i FS HF Registrering av ekstern utdanning i FS HF 31.10.2013 Registrering av ekstern utdanning i FS Alle endelige godkjenninger av ekstern utdanning må registreres i FS. Grunnlag for innpassing i utdanningsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen NOTAT Til: Kopi til: Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter - FS Brukerforum og de det måtte angå Gjelder: Vedrørende tiltak

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET. Studentgrupper. Thomas Kalvik

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET. Studentgrupper. Thomas Kalvik DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET Studentgrupper Thomas Kalvik Navn på studentgruppe Alle studentgrupper ved MatNat skal ha denne navnekombinasjonen når studentgruppen omfatter emner på tvers

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars 2016 Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn 4. september 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og støtte

Detaljer

Referat FS Møte i Studentwebgruppen

Referat FS Møte i Studentwebgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Studentwebgruppen

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 Fyll inn søkekriterier som angitt her. Terminen det vises

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-15-014 Innkalling

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

FS-seminar 24. mars 2011

FS-seminar 24. mars 2011 FS-seminar 24. mars 2011 Kjartan Iversen Canisius Habyarimana Studieseksjonen, HiO Høgskolen i Oslo Innhold Oppmelding til eksamen via StudentWeb 1. Forskrift om studier og eksamen ved HIO 2. Grunnlagsdata

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn Oppdatert oktober 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Registrering av utvekslingsavtaler i FS

Registrering av utvekslingsavtaler i FS Registrering av utvekslingsavtaler i FS Innhold: Søk etter avtale/institusjon Registrering felt i overbilde og underfaner Erasmus+ - spesielle krav til registrering Søknadsweb melde til opptak Sted registrere

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3

Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3 Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3 Institusjon Melding til emner utenfor planen Bestillinger Fjerne mulighet for helårlig bekreftelse CK Vi bruker ikke helårig bekreftelse, så denne

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Søkerlister Rapporter: FS101.001 Søkerliste Opptak: Studietype: Velg MA-MN for master. Skriv inn opptakssemester.

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

Forklaring til tabell Sakstittel Klass. Journalposttittel Type Avsender/Mottaker Skjerme

Forklaring til tabell Sakstittel Klass. Journalposttittel Type Avsender/Mottaker Skjerme Mest brukte lovhjemler: Nedenfor har vi satt inn de mest brukte lovhjemlene i forhold til type saker og dokumenter innen studiefeltet basert på offentlighetsloven og forvaltningsloven. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKRIVING AV KVALIFIKASJONER Våren 2012 Side 2 av 43 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer

Forklaring til tabell Sakstittel Klass. Journalposttittel Type Avsender/Mottaker Skjerme

Forklaring til tabell Sakstittel Klass. Journalposttittel Type Avsender/Mottaker Skjerme Mest brukte lovhjemler: Nedenfor har vi satt inn de mest brukte lovhjemlene i forhold til type saker og dokumenter innen studiefeltet basert på offentlighetsloven og forvaltningsloven. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS Våren 2013 Side 2 av 47 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON 6 1.2 DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Ved manglende aktiviteter i FS

Ved manglende aktiviteter i FS Innhold Ved manglende aktiviteter i FS... 1 Forenklet bygging av undervisningsstruktur... 1 Undervisningsaktiviteter i detalj... 3 Struktur på undervisningsaktivitetene... 4 Rapporten FS481.001 Diagnose

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse

Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Vitnemål og diploma supplement for philosophiae doctor ved UiB - en rutinebeskrivelse Et av delmålene i UiB sitt organisasjonsutviklingsprosjekt som gjelder forskerutdanning (OU7) har vært å få på plass

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte 4.2 2014) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen For å få støtte fra Lånekassen før utenlandsopphold er fullført og vi har godkjent

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer