1 - Institusjonen - grunnlagsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 - Institusjonen - grunnlagsdata"

Transkript

1 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du din egen institusjon (din egen høgskole). Vær nøye med å legge inn korrekte data, da mange av rapportene tar tak i institusjonsopplysningene. Registrering av institusjoner Velg skillearket Institusjonen. Fokuser på Institusjoner i utforskeren, og opprett Ny forekomst (Ctrl + N) Figur 1: Registrering av institusjon. 1. Institusjonen defineres gjennom en egen Institusjonskode på inntil 4 tegn. Dette feltet må fylles ut. 2. I feltet for NSD-institusjonskode legger du inn kode oppgitt fra NSD. Denne koden benyttes i forbindelse med rapportering til NSD. 3. Søk fram aktuell Institusjonstype. Feltet benyttes i forbindelse med Diploma Supplement. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 5

2 4. Engelsk navn. Det engelsk navnet på institusjonen benyttes i forbindelse med utskrift av engelske vitnemål og karakterutskrifter. 5. SO informasjon og Opptaksorgan benyttes i import av data fra M-STAS opptak. 6. Registrer eventuelt en norsk Beskrivelse og Engelsk beskrivelse. Feltene benyttes i forbindelse med Diploma Supplement. Institusjoner adresser Adresseopplysninger for Institusjoner, finner du under skillearket Adresser. Du kan registrere 2 ulike adressetyper for hver institusjon; Postadresse Besøksadresse Registrering av ny adresse for Institusjoner Figur 2: Registrering av adresse for en institusjon. 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Registrer adresseopplysningene. 3. Lagre adresseregistreringen. Kopiering av adresse for Institusjoner Du kan kopiere adresseopplysninger fra postadresse til besøksadresse eller omvent. Slik går du fram; 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 NSD-avdelinger For at rapporteringen til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (heretter kalt NSD) skal bli korrekt, må NSD-avdelingskodene registreres. NSD har definert koder for NSD-avdelinger ved din høgskole. Hvis du har utvekslingsstudenter fra andre institusjoner, skal NSD-avdelingskode også registreres for disse. Registrering av NSD-avdelinger Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du NSD-avdelinger. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). NSD-utvekslingsavtaler Figur 3: Registrering av NSD-avdelinger 1. Hent fram Institusjonen. 2. Registrer NSD avdelingskode (koden tildeles av NSD). Koden identifiserer NSD-avdelingen, og må fylles ut. 3. Legg inn en beskrivende tekst (NSD avdelingsnavn). 4. Lagre opplysningene. 5. Gjenta til alle NSD-avdelinger er registrert. Velg skillearket Institusjoner. Fra utforskeren velger du NSD-utvekslingsavtaler Programmet gir anledning til å registrere henvisning til arkiv- eller journalnummer for inngåtte avtaler. Institutter Det er KUF som bestemmer om institusjonen kan ha et organisatorisk nivå under avdeling. Institutt kan imidlertid brukes til interne formål selv om institusjonen ikke har denne formelle strukturen. Eksempel på bruk av institutt Dersom institusjonen ønsker å knytte emner til fagseksjoner ved den enkelte interne avdeling, kan de ønskede seksjonene registreres som institutt. Hver avdeling kan følge sin egen praksis på dette området, men vi anbefaler at institusjonen på forhånd avklarer om felles norm er ønskelig. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 7

4 Registrering av institutter Før du registrer institutter, må aktuelle interne avdelinger du skal koble institutter til registreres. Du kan lese om registrering av interne avdelinger i kapittelet "Internavdelinger" på side 9. Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Institutter. Du kan eventuelt registrere institutter direkte under aktuell intern avdeling. Hent da fram aktuell intern avdeling. Velg skillearket Koblinger, deretter Institutter. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 4: Registrering av institutter. 1. Hent fram aktuell Intern avdeling som instituttet er underlagt. 2. Gi instituttet en Instituttkode. 3. Registrer instituttets Navn og eventuelt Engelsk navn. 4. Lagre opplysningene 5. Gjenta til alle institutter er registrert Institutter adresser Adresseopplysninger for Institutter, finner du under skillearket Adresser. Du kan registrere 2 ulike adressetyper for hvert institutt; Postadresse Besøksadresse Registrering av ny adresse for Institutter 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Registrer adresseopplysningene. 3. Lagre adresseregistreringen. Kopiering av adresse for Institutter Du kan kopiere adresseopplysninger fra postadresse til besøksadresse eller omvent. Slik går du fram; 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 Internavdelinger Eksempel Sett at institusjonen har to fysisk atskilte avdelinger hvor det undervises i sykepleie. Institusjonen kan i administrasjonssammenheng oppfatter dette som to interne avdelinger, mens det formelt sett kan være samme avdeling. Begrepet NSD-avdeling ivaretar rapportering til dbh i henold til institusjonens formelle inndeling. Intern avdeling kan være synonymt med NSD-avdeling, men er uavhengig av NSD-avdeling, og kan benyttes på en friere måte. Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Internavdelinger. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 5: Registrering av internavdeling. Perioden må være registrert på forhånd. 1. Registrer Internavdelingskode. Internavdelingskoden kan bestå av inntil 6 tegn. Koden identifiserer den interne avdelingen, og må fylles ut. 2. Registrer Internavdelingsnavn. 3. Hent fram Gyldig fra periode, i betydningen når den interne avdelingen ble opprettet 4. Hent eventuelt fram Gyldig til periode. Begrepet registreres kun når den interne avdelingen opphører som et administrativt element i organisasjonen. 5. Lagre opplysningen. Eksempler på interne avdelinger: Avdelingskode LÆRER ØKADG ØKADT Avdelingsnavn Interne avdelinger adresser Avdeling for lærerutdanning Avdeling for økonomiske- administrative fag, Gran Avdeling for økonomiske- administrative fag, Testdalen Adresseopplysninger for interne avdelinger, finner du under skillearket Adresser. Du kan registrere 2 ulike adressetyper for hver interne avdeling; Postadresse Besøksadresse Registrering av ny adresse for interne avdelinger 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Registrer adresseopplysningene. 3. Lagre adresseregistreringen. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 9

6 Kopiering av adresse for interne avdelinger Du kan kopiere adresseopplysninger fra postadresse til besøksadresse eller omvent. Slik går du fram; 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre. Studiesteder En institusjon kan ha flere steder hvor det er lagt undervisning og eksamen. Før du kan registrere Studiesteder, må institusjonen som studiestedet skal tilhøre være registrert. Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Studiesteder. Studiestedet defineres gjennom den aktuelle institusjonen (din egen institusjon), samt et sted. Studiestedskoden kan ha opp til 8 tegn, samt en beskrivende tekst. 1. Registrer Studiestedskode (inntil 8 tegn). Dette feltet er med på å identifisere studiestedet, og må fylles ut. Hvis det foregår undervisning på samme sted som Institusjonen, bør Studiestedskoden være lik Institusjonskoden. 2. Legg inn en beskrivende tekst (Navn) for stedet. 3. Lagre registreringene. 4. Gjenta til alle steder ved institusjonen er registrert. Eksempler på steder: Institusjon Studiestedskode Navn Testdalen høgskole THS Testdalen MO Mo GRAN Gran Studiesteder adresser Adresseopplysninger for Studiesteder, finner du under skillearket Adresser. Du kan registrere 2 ulike adressetyper for hvert studiested; Postadresse Besøksadresse Registrering av ny adresse for Studiesteder 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Registrer adresseopplysningene. 3. Lagre adresseregistreringen. Kopiering av adresse for Studiesteder Du kan kopiere adresseopplysninger fra postadresse til besøksadresse eller omvent. Slik går du fram; 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre. Bygninger Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Bygninger. Det aktuelle studiested som bygningen tilhører må være registrert. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 6: Registrering av bygninger. 1. Hent fram Studiested som bygget hører til under. 2. Registrer en Bygningskode på inntil 5 tegn. 3. Gi bygningen et beskrivende Navn. 4. Lagre opplysningene. Bygninger adresser Adresseopplysninger for Bygninger, finner du under skillearket Adresser. Du kan registrere 2 ulike adressetyper for hver bygning; Postadresse Besøksadresse Registrering av ny adresse for Bygninger 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Registrer adresseopplysningene. 3. Lagre adresseregistreringen. Kopiering av adresse for Bygninger Du kan kopiere adresseopplysninger fra postadresse til besøksadresse eller omvent. Slik går du fram; 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 11

8 Romtyper I forbindelse med automatisk eksamensplanlegging med plassering, må romtype og kapasiteten for den enkelte type rom registreres. Velg skillearket Institusjon. Fra utforskeren velger du Romtyper. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 7: Registrering av romtype. 1. Registrer Romtype-kode på ett tegn, samt en Beskrivelse. 2. Registrer total kapasitet (antall plasser ved eksamen) av denne romtypen ved din institusjon. 3. Lagre opplysningen Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 Rom Rom kan registreres på to måter: Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Rom. Velg skillearket Institusjonen, hent fram det aktuelle Studiestedet, åpne elementene under studiested (+/høyre piltast) velger Bygninger. Hent fram den aktuelle bygningen du skal koble rom til. Åpne elementene under Bygninger (+/høyre piltast). Fokuser på Rom og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 8: Registrering av rom. 1. Registrer Romkode på inntil 5 tegn og et Romnavn. 2. Hvis du benytter M-STAS sin mulighet for automatisk eksamensplanlegging med plassering av studenter på eksamensrom, henter du fram den romtypen du vil koble rommet til. 3. Registrer Antall undervisningsplasser og Antall eksamensplasser (dette er å oppfatte som maksimalt antall). 4. Registrer behov for Antall vakter (maks) ved eksamen. 5. Lagre opplysningene. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 13

10 Studieprogramtyper Studieprogramtyper bruker vi for å skille de ulike typer studieprogram i forbindelse med rapportering. De enkelte studieprogrammer må på sin side kobles til korrekt studieprogramtype. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Studieprogramtyper og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Figur 9: Registrering av studieprogramtyper. Eksempler på Studieprogramtyper; Kode Studieprogramtype KO Kurs- og oppdragsvirksomhet EU Etterutdanning GU Grunnutdanning Figur 10: Studieprogramtyper bruker du for å skille ulike typer studieprogram. 1. Registrer en Studieprogramtype- kode på inntil to tegn. 2. Hent fram SSB utdanningstype. 3. Skriv inn Studieprogramtype-navn. 4. Lagre registreringen. Karakterer Institusjonens karaktersystem må registreres som grunnlagsdata i en karaktertabell. Tallverdi Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Karakterer. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 11: Definisjon av karakterer Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 1. Karakter: Feltet Karakter, må ha en numerisk verdi. Feltet kan ikke stå tomt, og i de tilfeller der ikke numeriske karakterer benyttes, må disse gis en tallverdi. Se eksemplene i "Tabell 1" på side 16. Pass på at karakterer som teller som "bestått", får en lavere tallverdi enn karakterer som teller som "ikke bestått". Vær klar over at tallverdien gir rangeringen av karakterene, der laveste tallverdi, av M-STAS betraktes som best. Dette kan få betydning når en karakterregistrering godkjennes, og en derved etablerer Endelig karakter. Eksempelvis vil en student som først oppnår Ikke bestått (kode 10) og ved neste forsøk leverer sykemelding (kode 7), stå med 7 som gjeldende kode, hvis eksempelet i benyttes. 2. Beskrivelse: Tallverdien må gis en beskrivelse. Det er det denne beskrivelsen som blir skrevet ut på vitnemål og karakterutskrifter. Tallkarakteren må med andre ord gjentas som beskrivelse. Engelsk beskrivelse: Den engelske beskrivelsen må legges inn for utskriftsalternativ; engelske vitnemål og karakterutskrifter. Karakterparametre 3. Karakteren teller som bestått: Avhengig av karakterskalaen ved din skole, angir du om karakteren teller som bestått. Lar du feltet stå tomt, regnes karakteren som ikke bestått. Husk at hvis en ikke bestått karakter skal telle med i strykprosentberegningen, må du krysse av for dette. 4. Karakteren er med i beregning av gjennomsnittskarakteren for eksamen: Hvis karakteren skal telle sammen med andre karakterer i en gjennomsnittskarakter for en eksamen, krysser du av i dette feltet. 5. Karakteren er med i totalantallet for strykprosentberegningen: For at programmet som beregner stryk-prosenter skal ta hensyn til denne karakteren, må du krysse av i dette feltet. 6. Karakteren teller som stryk i strykprosentberegningen: Hvis karakteren skal telle som stryk (avkryssingsboksen "Karakteren teller som bestått" er tom) og samtidig være med i strykprosentberegningen, må du krysse av her. 7. Karakteren behandles som "Avlagt eksamen" i statistikker: For at karakterstatistikkene skal bli korrekte, må du krysse av i dette feltet. 8. Karakteren teller som forsøk: Hensikten med feltet er at telleren som registrerer antall forsøk ved eksamen skal oppdateres. Dette feltet skal i de fleste tilfeller være krysset av. Et unntak er karakteren for gyldig fravær på grunn av sykdom. 9. Karakteren teller som fritak: Benyttes der studenten er fritatt for eksamen i emnet. Eksempel på karaktertabell Karakter Beskrivelse Bestått Gjennomsnitt Med i stryk % Stryk Avlagt eksamen Forsøk 1,0 4,.0 J J J N J J 4,1 6,0 N J J J J J Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 15

12 7 Syk (gyldig fravær) N N N N N N 8 Ikke møtt N N N N N J 9 Bestått J N J N J J 10 Ikke bestått N N J J J J 11 Godkjent J N N N J J 12 Trukket seg N N N N N N 13 Fritatt N N N N N N Tabell 1: Eksemplene i tabellen ovenfor er rådgivende Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Personer Studenter registreres normalt ikke i personregistreringsbildet. Når du skal registrere en student, benytter du studentregistreringsbildet. Hvis en person senere skal registreres som student i M-STAS, kan opplysningene om vedkommende overføres til studentregisteret når du registrerer personen i studentregistreringsbildet. I registeret, Personer, legges alle personer som har en rolle i M-STAS. I tillegg til eksamensvakter, veiledere med mer, vil du også finne studentene i dette registeret. Enhver person som er registrert i M-STAS kan tildeles en eller flere roller, avhengig av hvilke oppgaver vedkommende har ved institusjonen. Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Person Person består av fire skilleark; Definisjon, der du registrer personopplysninger, Adresser, Tidligere navn og Roller. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 12: Registrering av personopplysninger. 1. Registrer Etternavn og Fornavn for personen. 2. Registrer eventuelt Fødselsnummer. Dette feltet kan stå tomt, M-STAS aksepterer at du kun registrer fødselsdatoen i dette feltet. 3. Hvis du registrerer fødselsnummer med 11 siffer, vil M-STAS automatisk angi personens Kjønn, ellers henter du det fram. 4. Velg personens Nasjonalitet. 5. Du bør hake av dersom personen er Ansatt ved institusjonen. 6. Registrer eventuelt Postboks internt og Bankkonto, feltene er aktuelle ved eventuelt lønnsutbetalinger. 7. Registrer eventuelt personens Tittel. 8. Hvis du skal benytte personopplysningene til avlønning, fyller du inn feltene Hjemstedkommune og Skattetabell eller Trekkprosent. 9. Lagre opplysningene. Personer - adresseopplysninger Personens adresse registrerer du under skillearket Adresser (beskrevet under Institusjonen). For hver person har du anledning til å registrere 5 adresser; Studieadresse. Hjemstedsadresse. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 17

14 Foresattes adresse. Ferieadresse Arbeidsadresse Registrering av ny adresse 1. Klikk på knappen "Registrer ny adresse". 2. Velg Adressetype. 3. Registrer de aktuelle adresseopplysningene. 4. Lagre opplysningene. 5. Gjenta til du har registrert alle aktuelle adresser for personen. Kopiering av adresse til en annen adressetype Der for eksempel foresattes adresse og ferieadresse er den samme (samme adresse, men forskjellig adressetype), kan du kopiere den ene adressen over til den andre adressetypen. 1. Hent fram den aktuelle adressen du skal kopiere fra. 2. Klikk på knappen "Kopier adresse". 3. Velg den aktuelle adressetypen i feltet Kopier til adressetype. 4. Lagre. Slette en adressetype Når du velger Slett adresse, først bekrefte at en ønsker å foreta slettingen. I tillegg må en passe på å lagre denne registreringen. Tidligere navn Når en person er registrert, og opplysningene er lagret første gang, vil et forsøk på endre registrert navn gi følgende melding: Skillearket Tidligere navn viser de loggførte navneendringene. Roller Skillearket Roller viser hvilke roller denne personen er registrert med. For registrering av roller for en person, se "Roller" på side 18. Roller Roller benyttes for å skille mellom ulike oppgaver som personer utfører for institusjonen. Noen roller er sentrale i M-STAS, og viktig programmering er utviklet rundt disse rollene i forhold til eksamen (Sensor, Eksamensvakt) og Praksis (Veileder). Disse leveres derfor sammen med systemet. Institusjonen kan definere sine egne roller/oppgaver knyttet til disse rollene (øvingslærer, veileder, Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

15 intern sensor, ekstern sensor med mer). Utover disse tre rollene (SEN, EV, OVL) står institusjonen fritt til å opprette roller etter behov. Velg skillearket Institusjonen. Fokuser på Roller i utforskeren og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 13: Registrere nye roller. 1. Registrer en Rollekode på inntil 3 tegn. 2. Registrer et Rollenavn. 3. Lagre opplysningen. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 19

16 Tildeling av roller til personer Før du kan tildele roller til personer, må aktuelle roller være registrert, se kapittelet "Roller" på side 18. Du må også ha registrert personen som skal tildeles roller. Tildeling av de tre standardrollene til en person kan gjøres på flere måter, en av dem er beskrevet nedenfor: 1. Gå til skillearket Institusjonen, velg Person, og søk fram aktuell person. Åpne elementene under personen i utforskeren (+/høyrepil). Fokuser på den rollen vedkommende skal ha (Praksisrolle, Vaktrolle eller Sensorrolle) og opprett ny forekomst (Ctrl + N). 2. Gå til skillearket Institusjonen, i utforskeren velger du alternativt Eksamensvakter, Veiledere eller Sensor for eksamener. Velg Ny forekomst, og knytt en registrert person til rollen. Veiledere Gå til skillearket Institusjonen, velg Person, og søk fram aktuell person. Åpne elementene under personen i utforskeren (+/høyrepil). Fokuser på Veiledere i utforskeren og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 14: Registrering av veilederrolle for en person. 1. Registrer personen som EKS Ekstern veileder. 2. Merk eventuelt av for kurs A, B eller C. 3. Lagre opplysningene 4. Legg merke til at en kan registrere en adresse tilknyttet personens rolle under skillearket Adresse. 5. Lagre opplysningene Eksamensvakt Gå til skillearket Institusjonen, velg Person, og søk fram aktuell person. Åpne elementene under personen i utforskeren (+/høyrepil). Fokuser på Vaktroller og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 15: Tildele en person rollen som eksamensvakt Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

17 1. Registrer Standard timesats og eventuelt Vaktpar-nummer. Kryss eventuelt fra om vakten Kan være vaktparleder eller Kan være hovedvakt. 2. Du kan velge å knytte eksamensvakten til en bestemt intern avdeling, og eventuelt et utvalg studiesteder under denne. Et eget skilleark (Vakt ved studiesteder) gir i tilfelle et masseregistreringsbilde for å utføre slik registrering. 3. Lagre opplysningene Sensorer for eksamener og Sensorrolle/kvalifikasjoner Tildeling av sensorroller er beskrevet i kapittelet "Eksamensadministrasjon", avsnittet "Sensorer ved eksamen". Utover disse tre stnadard-rollene, tildeles personer roller enklest ved å velge Rolle i utforskeren, åpne aktuell rolle i utforskeren og velg Personer under denne. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Aktivitetsstatus Kodene for aktivitetsstatus trekkes inn i flere sammenhenger, og benyttes for tiden i tre registrere. 1. Faglige forhold Aktivitetsstatus for faglige forhold er Aktiv, Inaktiv, Utgått, og er lagt inn av ErgoEnet som valgbar status for hovedemner/emner. At et emne er Aktiv, må ikke forveksles med begrepet emneavvikling. Hensikten er å kunne skille i mellom emner i forbindelse med søk og rapportering. 2. Perioder En periode kan ha status Aktiv, Passiv, Blank. Hensikten er å etablere grunnlag for søk og rapportering, men verdi på status har ikke betydning i programmets funksjonalitet. 3. Aktivitetskoder i forhold til personer (inkl. studenter) Aktivitetskoden markerer studentens aktivitetsstatus i forhold til et studieprogram og emneavvikling, Du endrer studentens aktivitetsstatus i forhold til et studieprogram gjennom de samme rutiner du benytter for å melde en student på et studieprogram. M-STAS benytter aktivitetsstatus i forbindelse med forskjellige utvalg i programmet, eksempelvis rapporter. Institusjonen kan selv opprette egne aktivitetsstatuskoder, men de fleste vil få med seg de mest vanlige kodene gjennom konvertering fra tidligere versjon av M-STAS. Hvis du ikke har fått med deg kodene nedenfor gjennom konvertering, anbefaler vi deg å opprette dem. Eksempler på de vanligste aktivitetskoder for studenter: A - aktiv P - permittert F - ferdig S sluttet Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 21

18 Spesialordninger Registrering og endring av aktivitetsstatus Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Aktivitetsstatus og oppretter ny forekomst (Ctr + N) 1. Angi en Statuskode på ett tegn og skriv inn et Aktivitetsstatusnavn. 2. Institusjonen har erfaringsvis forskjellige behov og rutiner for bruk av aktivitetskoder. Det er viktig å merke av om koden Betegner en "aktiv" kode. 3. Lagre opplysningene. Institusjonen bør registrere de spesialordninger som eksamensforskriften godkjenner. En spesialordning er ofte tilknyttet hjelpemidler som kandidaten kan benytte i eksamenssituasjonen, se avsnittet "Registrering av Hjelpemidler for en spesialordningen" på side 22. Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Spesialordninger og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). 1. Registrer Spesialordning navn. Vær oppmerksom på at det navnet som her registreres blir skrevet ut i rapportsammenheng. Vi anbefaler nøytrale betegnelser. 2. Gi spesialordningen en Beskrivelse. 3. Lagre opplysningene. For spesialordninger som skal ha utvidet eksamenstid må du fokusere på den bestemte spesialordning i utforskeren, åpne elementene under denne og fokusere på Timetillegg. Opprett Ny forekomst, og registrer nødvendige intervaller med tilhørende tidstillegg. Registrering av Hjelpemidler for en spesialordningen Skillearket Hjelpemidler til denne spesialordningen gir en utvalgsmeny, der en kan knytte registrerte hjelpemidler til den aktuelle spesialordningen se avsnittet Hjelpemidler. Hjelpemidler reflekteres for tiden ikke i sentrale eksamensrapporter på grunn av minimal benyttelse. Registrering av studenter tilknyttet spesialordningen Kobling av studenter og spesialordninger er beskrevet i kapittelet "Eksamensadministrasjon", avsnitt "Spesialordninger til eksamen". Hjelpemidler Institusjonen kan registrere hvilke hjelpemidler eksamensforskriftene tillater under eksamen. Registrer alle tillate hjelpemidler ved eksamen. Deretter kan du koble hjelpemidlene til aktuelle emnerevisjoner. Hjelpemiddel som kobles til en emnerevisjon, er da felles for alle kandidater som tar eksamen i det aktuelle emnet/hovedemnet. Hjelpemidler reflekteres for tiden ikke i sentrale eksamensrapporter på grunn av minimal benyttelse Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

19 Velg skillearket Institusjonen. Fra utforskeren velger du Hjelpemidler og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Figur 16: Registrering av hjelpemidler til eksamen. 1. Registrer et Hjelpemiddel navn. 2. Gi hjelpemiddelet en passende beskrivelse, eventuelt begrensinger for det aktuelle hjelpemiddelet. 3. Et hjelpemiddel knyttes til en Spesialordning (se nedenfor) 4. Lagre opplysningene. Tilegne hjelpemidlene til spesialordninger Du kan tilegne hjelpemidlene du har registrert til spesialordninger. Velg skillearket Inngår i spesialordning. 1. Flytt Mulige spesialordninger til tabellen med Valgte spesialordninger som har dette hjelpemiddelet ved hjelp av pilknappene, eller ved å dobbeltklikke på ønsket hjelpemiddel. 2. Lagre opplysningene. Blokktyper Figur 17: Blokktyper er tildels forhåndsdefinert i M-STAS. Nyregistreringer kan forekomme, men bør avtales med leverandøren. Blokktyper representerer de søk en må gjøre mot databasen for å få fram de faglige grupperinger som institusjonen trenger for å definere sine vitnemål, for eksempel: Spørring for andre obligatoriske fag Spørring for innpasningsfag Spørring for obligatoriske fag Spørring for overskytende fag Spørring for praksisfag Spørring for praktisk/etiske fag Spørring for prosjektoppgaver Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 1 - Institusjonen - grunnlagsdata 23

20 Studentnummerserie Spørring for valgfrie fag Institusjonen kan definere egne blokktyper ut over de som følger med M-STAS, men det bør avtales med leverandøren i hvert enkelt tilfelle. Programmet "Studentnummerserier" er beskrevet i kapittelet "Studentadministrasjon" avsnittet "Studentnummerserier". Land I denne menyen kan du slå opp på hvilke land som er registrert i basen. Dersom du skal registrere opplysninger om en person/student fra et land som ikke er på listen, kan du foreta ny registrering av land. Velg skillearket Institusjonen. Fokuser på Land i utforskeren, og velg ny forekomst (Ctrl + N). Figur 18: Registrering av nytt land Fylke, Kommune, Poststed 1. Registrer Landkode, Navn og Nasjonalitet. 2. Lagre registreringen. I disse programmene kan du slå opp på hvilke fylker, kommuner og poststeder som ligger i databasen. Legg merke til at symbolet for Ny forekomst ikke er aktivt. Endringer i disse opplysningene foretas ved oppdateringer fra ErgoEnet Institusjonen - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

7 - Praksisadministrasjon

7 - Praksisadministrasjon 7 - Praksisadministrasjon Organisering av praksis med M-STAS Studenten er hovedaktøren i praksisaktivitetene høgskolen tilrettelegger, hovedhensikten er å registrere i M-STAS hvilke praksistyper en student

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt 6. Prosjekter I prosjektmodulen kan informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet registreres. Prosjekter registrert er beregnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Det er anledning

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Campus-funksjonalitet i FS. Webinar Geir Vangen

Campus-funksjonalitet i FS. Webinar Geir Vangen Campus-funksjonalitet i FS Webinar 24.8.16 Geir Vangen Campus-funksjonalitet i FS Hva er dette? Når kommer det? Hvordan ser det ut? Hvordan bruker vi dette? Campus-funksjonalitet i FS Ikke en ny problemstilling

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Forslag til praktisk organisering av arbeidet i kommunen. Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdatere veier ved å koble søknader om tilskudd til riktig vei i veiarkivet...

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering M-372 2015 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie Kristiansen Kontaktperson

Detaljer

Søknadsguide for studier ved. Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master

Søknadsguide for studier ved. Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master Søknadsguide for studier ved Klikk for aktuelt nivå: - Bachelor - Master SØKNADSGUIDE TIL UNIVERSITY OF PORTSMOUTH (Bachelor) Du som skal søke på University of Portsmouth bruker et skjema som du finner

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET 1. Personlige opplysninger: Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET Fødselsdato: Personnummer: Etternavn: Fornavn: Mann Kvinne Nasjonalitet:

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø I forbindelse med registrering av publikasjoner er det utviklet et hjelpesystem, Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR), som bidrar til enklere

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Veiledning og søknadsskjema frist 25. november 2015 for stipend under kulturavtalen mellom Norge og Kina Søknadsbehandling Søknadsbehandlingen for stipend under kulturavtalene er en to-trinns prosess.

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste 1. Om registeret Bispemøtet har fått utviklet et nytt register over deltakerne i Veien til prestetjeneste. Registeret er tilgjengelig

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis FSAT - vår 2015 2 Fordeler ved å partiplassere studenter i FS Studentene finner praksisplasseringen i StudentWeb I Student samlebilde ligger oversikt

Detaljer

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge!

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! Eigersund kommune Rutinehåndbok for behandling av persondata i skoleverket Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! «Organisasjonen må ha skriftlige retningslinjer

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG EKSAMENSOPPGAVE Fag: Lærer: IAD20003 Algoritmer og datastrukturer André Hauge Grupper: D2A Dato: 21.12.2004 Tid: 0900-1300 Antall oppgavesider: 5 med forside Antall vedleggssider: 0 Hjelpemidler: Alle

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Her kommer en oppskrift på hva dere må gjøre for klargjøring av årets NOM opptak. NB! Før dere kan importere filer fra SO må dere kontrollere at fs-klienten er versjon

Detaljer

Prosjektmodulen i Cristin

Prosjektmodulen i Cristin Prosjektmodulen i Cristin Tanja Strøm I Registrere prosjekt Prosjekter registreres ved å trykke på prosjekter i menyen til venstre. Velg deretter Registrere prosjekt. Det er mulig å registrere Tittel generell

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer