Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke"

Transkript

1 Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk?

2 Mange ulike funksjoner OMRÅDE K KULTUR OG IDRETT F231 Aktivitetstilbud barn og unge F370 Folkebibliotek F373 Kino F375 Museer F377 Kunstformidling F380 Idrett, inkl. tilskudd til andres idrettsbygg og anlegg F381 Kommunale idrettsbygg og anlegg F383 Kulturskole F385 Andre kulturaktiviteter, inkl. tilskudd til andres kulturbygg (Drm. Scener) F386 Kommunale kulturbygg OMRÅDE L KIRKE F390 Den norske kirke F392 Andre tros og livssynssamfunn F393 Gravplasser og krematorium Dette er et tjenesteområder / politikkområder Kan sammenliknes på tvers av kommuner, uansett administrativ organisering Kan brukes som grunnlag for politisk styring

3 Mye politikk pr krone De fleste funksjonene er samfunns / borgerrettede Ikke individuelle / brukerrettede Få funksjoner er lovpålagt Stor handlefrihet også innenfor lovpålagte funksjoner Kommunens tilrettelegger for eksterne og interne aktører Kulturinstitusjoner Arrangementer, festivaler, et mangfold av kulturtiltak Kulturarenaer, idrettsanlegg Frivillige organisasjoner kultur, idrett, barn og unge Kirke, tros og livssynssamfunn Mye politikk pr krone Høy offentlig oppmerksomhet 5,4 % av total ressursbruk Mindre enn i 2012 (drift), mer enn i 2012 (investering) Mindre enn gjennomsnitt andre storkommuner (drift og investering)

4 Regnskap 2013 Netto driftsutgifter fordelt på funksjoner 381 Kommunale idrettsbygg/anlegg 385 Andre kulturaktiviteter 390 Den norske kirke 386 Kommunale kulturbygg 370 Bibliotek 380 Idrett 383 Kulturskole 393 Gravplasser og krematorium 392 Andre tros og livssynssamfunn 231 Aktivitetstilbud barn og unge 375 Museer 377 Kunstformidling Millioner

5 Regnskap 2013 Netto driftsutgifter fordelt på ansvar Andre VH VH Vei, natur og idrett 15,7 % VH Kultur 41,0 % Rådmannen 28,8 % 9,3 % 5,5 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % P06 Kultur P11 Samferdsel Andre

6 F381 Kommunale idrettsbygg/anlegg 351 kr pr innbygger Drammensbadet KF, Drammenshallen, Marienlyst mv 17,5 % av ressursbruk kultur og idrett 0,8 % av total ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Brutto investering 72 kr pr innbygger Feilføring Noen idrettsinvesteringer er ført på F

7 F385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 469 kr pr innbygger Tilskudd til andres kulturbygg (Drammen Scener AS), tilskudd til kulturorganisasjoner mv, driftsavtaler og annen tilrettelegging 23,4 % av ressursbruk kultur og idrett 0,7 % av ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Ekstraordinært tilskudd Drammen Scener 2012 falt bort Ubetydelig feilføring Tilskudd til kunstnersenteret skal føres på F377 Mer enn gjennomsnitt storkommuner Fordeling kommunale/private kulturhus, jfr. F

8 F 390 Den norske kirke 339 kr pr innbygger Investering og drift eiendom Kirkelige / religiøse funksjoner Denne funksjonen gjelder ikke tilskudd til allmenne formål 62 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Lavere tilskudd pr medlem Oppslutning (medlemsandel) Lavere enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Lavere medlemsandel i Drammen Ressursbruk pr innbygger avspeiler medlemsandel, ikke prioritering Ulike modeller for tilskudd til investeringer

9 F386 Kommunale kulturbygg 315 kr pr innbygger Husleie og andre eiendomsutgifter kommunale kulturtjenester 15,7 % av ressursbruk kultur og idrett 0,7 % av total ressursbruk kommunen Mer enn i 2012 Økt areal kulturskolen Mer enn gjennomsnitt storkommuner Bibliotek i signalbygg Papirbredden Fordeling kommunale/private kulturhus, jfr. F385 Brutto investering 251 kr pr innbygger Feilføring Idrettsinvesteringer skal føres på F

10 F370 Folkebibliotek 292 kr pr innbygger Bibliotek Papirbredden og Fjell 14,6 % av ressursbruk kultur og idrett 0,6 % av ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Effektivisering, ekstrabevilgning bortfalt Mer enn gjennomsnitt storkommuner Flere etasjer krever høyere bemanning Utlån, alle medier Lavere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Besøk Høyere enn 2012 Høyere enn gjennomsnitt storkommuner

11 F380 Idrett 196 kr pr innbygger Skiløyper, tilskudd til andres idrettsbygg/ anlegg, tilskudd til idrettsorganisasjoner 9,8 % av ressursbruk kultur og idrett Mer enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Fordeling kommunale/private idrettsbygg og anlegg, jfr. F

12 F383 Kulturskole 149 kr pr innbygger 7,4 % av ressursbruk kultur og idrett 0,3 % av total ressursbruk kommunen 1286 kr pr innbygger 615 år Mer enn i 2012 Kulturskoletimen Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Mye ekstern undervisning, lavere dekningsgrad ordinær undervisning Dekningsgrad Høyere enn i 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Brutto driftsutgifter pr bruker Høyere enn i 2012 Høyere enn gjennomsnitt storkommuner

13 F393 Gravplasser og krematorium 109 kr pr innbygger Eiendomsdrift, gravplassforvaltning, drift av gravplasser og krematorium, ledelse og adm fellesrådet (andel) 20 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Ulike modeller for tilskudd til investeringer

14 F392 Andre tros og livssynssamfunn 100 kr pr innbygger Investering og drift eiendom Religiøse / livssynsmessige funksjoner Denne funksjonen gjelder ikke tilskudd til allmenne formål 18 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Lavere tilskudd pr medlem Oppslutning (medlemsandel) Høyere enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Høyere medlemsandel i Drammen Ressursbruk pr innbygger avspeiler medlemsandel, ikke prioritering

15 F231 Aktivitetstilbud barn og unge 118 kr pr innbygger Tilbud på Fjell, G60, Nøstedhallen mv. 5,9 % av ressursbruk kultur og idrett 785 kr pr innbygger 618 år 680 kr pr innbygger 620 år Mer enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Færre klubber Tilskudd til lag og foreninger Færre og lavere enn i 2012 Færre og lavere enn gjennomsnitt storkommuner

16 F375 Museer 68 kr pr innbygger Stiftelsen Drammens Museum for kunst og kulturhistorie Inkludert museets kunstformidling 3,4 % av ressursbruk kultur og idrett Samme som i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner

17 F377 Kunstformidling 48 kr pr innbygger Brageteatret AS Kunstnersenteret i Buskerud FLI 2,4 % av ressursbruk kultur og idrett Mindre enn i 2012 Ubetydelig feilføring, ingen reell endring Tilskudd til kunstnersenteret skal føres her Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Færre profesjonelle aktører i Drammen Museets kunstformidling ikke inkludert

18 F373 Kino 0 kr pr innbygger Drammen Kino AS Som i 2012 Mer enn gjennomsnitt storkommuner Kino gir netto inntekt for de kommunene som har Fredrikstad og Tromsø Innbyggere pr kinosete Høyere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Besøk pr kinoforestilling Høyere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Eieruttak brukes ikke på programområde 06 Kultur

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Lier kommune Virksomhetskatalog

Lier kommune Virksomhetskatalog Lier kommune Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret 09.12.2008 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer