F01'BALLKLUßßEN Fr-\USKE-SPRINT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F01'BALLKLUßßEN Fr-\USKE-SPRINT"

Transkript

1 F01'BALLKLUßßEN Fr-\USKE-SPRINT Postboks FAUSKE FK Fauske/Sprint Gymnasveien Fauske Fauske kommune Pb Fauske Fauske, SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD Viser til tidligere søknader vedrørende FK Fauske Sprints økonomiske situasjon. Bakgrunnen for vår søknad: Klubben sliter økonomisk. Bakgrunnen for dette er, i hovedsak, at klubben tapte penger på det tidligere nevnte hallprosjektet. Vedlagt følger et økonomisk oppsett på dette prosjektet. I tilegg til de direkte tap klubben hadde på dette prosjektet, ble det satt inn store ressurser i hallprosjektet som igjen gikk ut over den daglige driften av klubben. Dette har gjort at selve driften har "lidd" allerede siden år 2006 og Naturlig nok har store ressurser vært brukt i hallprosjektet. Beklageligvis klarte ikke klubben å sluttføre dette prosjektet. Klubben har en summert kortsiktig gjeld på kr ,- Denne består av leverandørgjeld kr ,- Fra dette beløpet går utestående fordringer på kr ,- Kortsiktig gjeld er på kr ,- Dette består av kjøregodtgjøreiser til spilere/trenere/foreldre osv, dommenegninger og lignende Tilskuddet/lånet skal brukes til å betale ut denne gjelden. Vedlagt ligger leverandørliste. FK Fauske/Sprint ombefatter ca 600 medlemmer, hvorav ca. 400 er aktive fotballspilere. Vi er en av de største fotballklubbene i Nordland, med totalt ca 25 påmeldte lag i diverse aldersbestemte serier, samt juniorlag for piker og gutter og et seniorlag. Styret i klubben arbeider hardt for å styrke satsingen innen jentefotball med et klart ønske om flere lag og trenere. Vi har etter hvert også fått flere egne jentelag langt ned i årsklassene. Dette tror vi vil få enda flere jenter til å drive med idrett. Klubben har også en betydelig kompetanse innen anangementer som dansegallaer, messer og konserter og et dugnadsapparat som er betydelig. Vi mener klubben gjennom slike anangementer bidrar sterkt til å skape verdier i lokalsamfunnet, ikke minst det lokale næringsliv, noe som kommer i tilegg til de positive konsekvenser det har at vi engasjerer så mange barn og unge som vi gjør i det sportslige og sosiale daglige arbeidet. FK Fauske Sprint har, som tidligere nevnt, økonomiske problemer. Det er svært viktig for klubben at.vi finner løsninger som hjelper oss på kort sikt, men også at vi har en plan for

2 hvordan klubben skal drives fremover, slik at vi ikke havner i denne vanskelige situasjonen igien. Hva er gjort:. Klubben har avsluttet 2 spilerkontraker for A-laget. Dette har vært avtaler som har kostet klubben penger. Klubben er muntlig enig om avslutting av 3 spilerkontrakter for A-laget. Vi får ikke "formelt" avsluttet disse før vi betaler vår utestående til disse. Dette har vært avtaler som har kostet klubben penger. Vi har hatt dialog med en del av våre leverandører. Dette har redusert noen av beløpene. Det same gjelder en del trenere/dommere etc. Vi har i utgangspuntet ingen videre planer på dette punktet. Vi har tatt opp lån på kr ,- for å betale ut prosjektering av fotballhallen. Vi har fått på plass SKS som ny Generalsponsor i klubben. Klubben har 13 store sponsorer på våre 3 "øverste nivå" (Generalsponsor, Hovedsponsorer og Samarbeidsparnere) Av disse er det, pr.dags dato, på plass 9 avtler. Det gjør at det økonomiske "fudamentet" i forhold til budsjetter ser bra ut. I tileggjobbes det selvsagt systematisk og kontinuerlig med nye avtaler. Flere av disse avtlene er blitt økonomisk forbedret i forhold til tidligere. Klubben har hentet inn ekstra sponsormidler i 2008, fra en del av våre sponsorer på kr ,- + mva. Dette har redusert problemene våre noe. Klubbens planer for :. Klubben vil preges av nøkternet fremover. Vi reduserer budsjettet med kr ,- i forhold til budsjettet for Reduksjonene kommer på A-laget.. FK Fauske Sprints A-lag skal ikke ha betalte spilere. I tilegg skal klubben, i utgangspunet, bestå av spilere med lokal tilhørighet.. Spilere for FK Fauske Sprint skal bo i Saltenområdet. Vi ønsker å fremstå som en "åpen" klubb.. Utarbeide virksomhetsplan med rammer for drift, for perioden Invitere sponsorer og samarbeidsparer til høytenking rundt klubben. Klubben vil preges av nøkternet og en nøye oppfølging av budsjettregnskap. Styret vil legge frem forslag for årsmøtet om øknng av medlemskontingenten. Med dette mener vi å vise at nåværende styre og ledelse i klubben ønsker å gjøre grep som skal bidra til en sun drift av FK Fauske Sprint i årene fremover. Selv om vi gjør store økonomiske kutt i klubben skal det ikke gå ut over satsningen på ungdomsavdelingen.

3 Vi søker Fauske kommune om et ekstraordinært kommunalt tilskudd på NOK I tilegg ti dette søker vi om et lån på kr ,- med en rente- og avdragsfri periode på 3-5 år. Hvis det ikke er mulig å bevilge et kommunalt tiskudd, ønsker vi å søke om hele beløpet som et rente- og avdragsfritt lån. Med denne hjelpen, samt de planer vi har for fremtiden, mener vi FK Fauske Sprint skal komme seg ut av de økonomiske problemene vi er inne i, og at vi kan fortsatte å gi et godt tilbud til spesielt barn og unge i Fauske-området. Klubben har vært uten daglig leder siden våren Dette har gjort at mange økonomiske avtaler har lagt "på vent" Vi budsjetterer derfor slik at vi er sikre på at disse inntektene er noe vi har stor tro på å få inn. Vi håper på en positiv behandling av vår søknad Med vennlig hilsen lg-- T oinerik Lund Daglig le,ner Vedlegg: 1. Foreløpig regnskaplbalanse Budsjett for Økonomisk oppsett på hallprosjektet 4. Leverandørliste/saldoliste

4 Fauske Sprnt Side 1 Aldersfordelt saldoliste for leverandører Velg Forfallsdato på dato :10:05 Konto Navn Balanse pr. Forfaller etter Forfaller innen FAUSKE KOMMUNE , , , , FAUSKE KIROPRAKTORSENl , , MIDT-NORSK LYD AS , , REMA ,55-740, , , , NORDLAND FOTBALLKRETS , ,00-910, , FAUSKE HOTELL AS , ,00-750, , FAUSKE ELEKTRO AS -344,00-344, ELEKTROSENTERET AS -90,00-90, SØRFOLD KOMMUNE , , FAUSKE LYSVERK -6405, , TELENOR ,73 938, ,73-938, TONO -7000, , FAUSKE REVISJON AS , , , CONSIS FAUSKE AS , , SVEINS AUTO AS , , , , NORDLANDSHALLEN AS 3 750, , , G-SPORT FAUSKE AS ,32 246, , , , , DE DANSEGLADE ANNONSE , , FAUSKE NÆRINGSFORUM , , RAINBOW BOOKING -50,00-50, TOTALPROFIL AS -3250, , STATOIL NORGE AS ,94-382, , , KETRO IDRETTSTJENESTER , , NETCOM AS -187,21-187, TERAPEUTSENTERET GAsv) -785,00 10,00-795, NORDLANDSSYKEHUSET -305,00-305, MAMUT NORGE AS , , ILIADEN FYSIOTERAPI -6650, , EUROPRIS AS -312,87-312, NORGES IDR.HØGSKOLE , , NORDL.MED.SENTER -200,00-200, MUSKELBAKERN , , , ,00-770, ONNET AS -181,25-181, FAUSKE BRANN B.I.L , , IK GRAND BODØ -700,00-700, TRYGVE ALM AS , , ,00-748, TROMS FOTBALLKRETS -600,00-600, EDDA DIGITAL AS -432,75-432, DR. BARD SLINDE -170,00-170, HOLMSTRØM BUSSELSKAP -7153, , SALTDAL BAKERI , , RADIO SAL TEN BA , , NORNETT AS , ,00

5 Fauske SDrint Aldersfordelt saldoliste for leverandører Velg Forfallsdato på dato Konto Navn Balanse pr. Forfaller etter Rapporttotal Prosenter , ,73 100,00-7, ,39 12, ,87 20, ,07 16, Forfaller innen , ,07 11,13 47,61 Side :10:05

6 Fauske Sprint Side 1 Aldersfordelt saldoliste for kunder :11 :35 Velg Forfallsdato på dato Konto Navn Balanse pr. Forfaller etter Forfaller innen AMFI FAUSKE 10625, , , SKOGHOLT GARTNERI AS -3425, , NORDLANDSBANKEN ASA 8 750, , , FAUSKE BAKERI & KONDITOF 8310, , , Al INDRE SALTEN BBL 6250, , COOP FAUSKE 700,00 700, G-SPORT FAUSKE 74829, , , OLAF HJELVIK 800,00 800, TOTALPROFIL AS 15656, , , BODØ SIGHTSEEING AS , , POLARHYTTA AS 6250, , Johanne Karlsen 150,00-650,00 800, Daniel Helin 800,00 800, Frank Tore Stemland 650,00 650, Jakob Johansen 650,00 650, Ronny Vollan 1 500, , FAUSKE BLUSKLUBB 2 000, , FAUSKE SKOLEKORPS 200,00 200, Michael Rene Jensen 1 300, , SORTLAND IL FOTBALL , ,00 Rapportotal , , , , , , ,75 Prosenter 100,00-6,65 1,07 6,69 4,28 3,72 90,89

7 Fauske Sprint Side Resulltrpport - Periode: :05:03 Kontonr T e k s t Hittil i år H ittl i fjor Salgsinntekt, avg.pl -1,250, , Salgsinntekt, avgiftsfri Salgsinntekt, utenfor avg.omr. -1,237, ,490, Offentlig tilskuddirefusjon -129, , Leieinntekt -6, , Annen driftsrelatert inntekt , Sum driinntktr -2,624, ,172, Underleverandører m.v. 615, , Sum varekosbiad 615, , Lønn til ansatte 207, , Arbeidsgiveravg., pensj.kostn. 11, , Annen personalkostnad 13, , Sum pelsonalkosader 232, , Av- og nedskrivninger 232, , Husleie, strøm, renhold 49, , Leiekostnader 217, , Verktøy, inventar etc. 147, , Reparasjon og vedlikehold 2, , Fremmed tjeneste 256, , Kontorkostnad, kurs , , Telefon, porto , , Kostnad transportmidler 49, , Kostn. og godtgj. reise/diett 1,019, , Salgs-,reklame og repr.kostn. 5, , Kontingent og gave 20, , Forsikring 30, , Annen kostnad 35, , Tap o.!. 54, Sum andre driftkostnder 1,975, ,678, Sum drikosader 3,055, ,091, DRIFTSRESULTAT 430, , Finansinntekter -1, , Finanskostnader 130, , Sum finanspor 129, , Ordinært resultt før skatt 559, , Ordinært resultt ettr skatt 559, , Ekstraordinær kostnad 839, Sum ekstord. por 839, Årresultat 1,399, , OVERF. ANNEN EGENKAPITAL , Sum overføringer ,937.14

8 Fauske Sprint Side Balanse - Periode: :28:08 Kontonr T e k s t Hittil i år Hittil i fjor EIENDELER 1156 PROSJEKT TRIBUNE 919, ,150, INNBYTERBOKSER 25, , Sum anleggsmidler 945, ,178, AKSJER SPRINT EIENDOM , AKSJER 5, , VARELAGER 170, , KUNDEFORDRINGER 134, , FORSKUDD LØNN -1, , MELLOMVÆR SPRINT EIENDOM , AVSETN. TAP pa KUNDEFORDRINC -15, , FORSKUDD BANELEIE 220, , FORSKUDD LYSANLEGG 44, , FORSKUDDSBETALT FORSIKRING 5, , KONTANTER 32, BANKINNSKUDD , , BANKINNSKUDD FOR SKATTETRE 1, , FAUSKE S-LAG SÆRVILKÂR , , POSTGIROKONTO Sum omløpsmidier 766, ,449, SUM EIENDELER 1,711, ,628, EGENKAPITAL OG GJELD 2050 ANNEN EGENKAPITAL -537, , Udisponert resultat 1,399, Sum egenkapitl 861, , LAN , LÅN ,143, ,365, Sum langsiktg gjeld -1,563, ,365, LEVERANDØRGJELD -579, , FORSKUDDSTREKK -12, , UTGAENDE MERVERDIAVGIFT -8, , INNGAENDE MERVERDIAVGIFT 16, , OPPGJØRSKONTO MERVERDIAVG -5, , SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT -2, , paløpt ARB.G.AVG. FERIELØNN , MELLOMVÆRE KAI ARNE RASMUS SKYLDIG LØNN -25, SKYLDIG FERIELØNN -10, , paløpt RENTE -7, , FORSK-BET. DANSEGALLABILETT -5, , ANNEN KORTSIKTIG GJELD -369, Sum kortiktg gjeld -1,010, , SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1,711, ,628,355.63

9 Oversikt over kostnader som gjelder SKS-hallen som er bokført i regnskapet til Fauske-Sprint i tidsrommet 2006,2007 og 2008 Kostnadsført i regnskapet Kostnadsført i regnskapet 2006/2007, se merknader Bokført på mellomværskonto, se vedlegg Tapt aksjekapital inkl.stiftelsekostn Sum minus kommunalt tilskudd Netto kr kr kr kr Merknader: Når det gjelder utgifter som er kostnadsført i regnskapet i 2006 og 2007 kr , så gjelder dette hallens andel av lønnskoatnader daglig leder, andel telefonkostnader, andel rekvisita og andel møtekostnader. Mottatt tilskudd fra Fauske kommune kr er inntektsført i 2007 under annen driftsrelatert inntekt.

10 ID I: Conis Fauske TO: :50 PAGE: 1 : '-..'""-'- :.:.ooooooooo N r- N N O O O) m O) m Ol Ol Ol '" i- i- i- i- i- i- i- i- i- i- i- i- i- i- o Ọ (J ; VI ro ë: o -'WONONNNr-NON W..w.. N (00)(J (JN...W :.:.: ooo N -' -' O fl () () m m () Ol (J ;.;. N N;' N;"N;"N;";' NN wwwoooooowwooooww OOO(Jaaaaoooao w w w O O W W W.. W r-,.. N, t3, g g 5' 5' 5' o :J l' Dl l' :: 5' OJ OJ :J :: :J ;: ;: ;C'lO ro ro Øl ;: :: II ro :: :: ro ro Øl ro Øl i:ro r: r: r: c: c: r: r:.. -,.... -,.... II II ID iii: IDOl i. I1.. ' r -' i, i L ọ... AI. :: '" Q. (I oọ I a:i. 10 o ir a Dl 101O(Ql!' ::::::(Q(Q::::(01o ;: Q)o Q). mf' '" -l " 7\ Q)f " ;J " 0)" Ol.. VI!g!g r:øllløla.a.roroe.a. ggg gg gi CDrtl!..lOlOlOCDCDlOlOl!l! 'i 'i TI Øl -i " TI TI ro ë: o II.... O Ol.. i.i s: m,. _, O!X,. - II s: c: -l.. ;; l: II fi " =- c!.! z '0' -i ::1 m :!! : (I Z o..0 li.. D) te () --.0 o00.. (J w 00,O) w l',i i - iiif l i: ooool!.oo q. f I. i I ii to i!2 l3 ()...0 o00.. I Ị... (J.i r- -- r- -fl 000 -' o o :r :i :i c: 3 c: ii ::. V\ "i.l 1:,., i fi' '\', ',J. ",,". ') I '.. y... 'I\ t i\ 'I L, I fi Jf :! ( i ', " ',,\ \\ " ''? L':' co o.... ( Ì\ o: :. 8 (I c, co..

11 == iuske Sprint ontoutd rag nanskonto: 1574 MELLOMVÆR SPRINT EIENDOM Jst.dato BiJgsdat'? Bilag Transak:;jott._ J8 i.o_20q i IC720JB L"'.' ', "/ /fc-/._ 8_p.. A-k-kl!ue_n...AvdeJi.ng nc ï Startsaido :; Brønnøysundregistrene '75 l:r.-.n'" '.,:...Irf'e:;,- f_".,-'\ Bankbilag,. " _._.._-_:i )63.75 ("-,._L :'- q.2 9E_lnngaende Faktura A jl/fíi:-l'.k 53964, ,75.5;----t,-..;;t9. /i. 4:.'r""f Jn Sh.ttsaldo Side :32:57

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer