SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

2 Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april Investeringsresultater 7 Globale vekstmarkeder 19 Kina spesial 31 Utsikter for globale vekstmarkeder 39 Konklusjon SKAGEN Kon-Tiki 45 Selskaper i SKAGEN Kon-Tiki 46 Selskapsutvelgelse i SKAGEN Kon-Tiki 50 2

3 Hovedtrekk i april 2008 SKAGEN Kon-Tiki steg 9,7% i april mot en oppgang for vår referanseindeks på 8,7%. Dette er den beste månedlige, absolutte avkastning siden mai Hittil i år er fondet ned 6,1% som er 3,2 prosentpoeng bedre enn vår referanseindeks. Flere av våre hovedinvesteringer rapporterte resultater i april, og vi må konkludere med at resultatene var oppsiktsvekkende sterke og at utsiktene er oppmuntrende (se kommentarer på side 15 og 16). Vi forsetter arbeidet med å konsentrere porteføljen rundt våre absolutt beste investeringsideer. I april har vi ytterligere solgt oss ut av 3 mindre selskaper i porteføljen og brukt pengene fra dette og provenyet fra nytegning til å øke eksponeringen i større porteføljeselskaper som har hatt en svak kursutvikling. De største postene i vår portefølje ble ved utgangen av april handlet til en P/E for 2008e på 9,7x mot 11,2x for 12 måneder siden og 9,2x ved inngangen til Dette er betydelig under nivået i globale vekstmarkeder generelt på 13,3x. 3

4 SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder Mandat: Minimum 50 prosent i globale vekstmarkeder (GEM), resten hovedsakelig i selskaper med aktivitet vesentlig rettet mot vekstmarkeder Hva inkluderes i GEM? Asia ex. Japan, Singapore, Hong Kong Hele Afrika, Øst-Europa inkl. Tyrkia (EMEA) Latin-Amerika inkl. Mexico Høy vekst, god demografi, billige selskaper, høyere markedsrisiko Referanseindeks MSCI Daily TR Net EM i NOK Vårt investeringsfokus: Undervurdert, Upopulært, Underanalysert Fornuftig bransjebalanse orientert mot selskapenes verdiskapning Variabel, relativ, symmetrisk honorarstruktur.1% forvaltningshonorar ved relativ verdifall på 12,5%, stigende til 4% ved en relativ verdivekst på 17,5%. Årlig avregnet. Ingen high watermark. 4

5 God uttelling på fondsrangeringene og god avkastning til kundene SKAGEN Fondsrangering Kon-Tiki Morningstar (5 = Beste kvantitative rating) Wassum (5 = Beste kvantitative rating) Standard & Poor's AAA (AAA = Beste kvalitative rating) Nr. 1 av 480 Citywire (3 års periode) Porteføljeforvalter rating (Okt 2007) Nr. 8 av 111 Lipper Beste fond 3 år Fund Awards Europe 2006 & 2007 Equity EM Global Dine Penger (DP terning) Nr. 1 av 11 Oppdatert per 31. mars

6 Investeringsresultater

7 Resultater i NOK pr. 30. april 2008 Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Kon Tiki 9,7 % -6,1 % 31,0 % 26,8 % Vekstmarkedsindeks (NOK) 8,7 % -9,3 % 25,0 % 14,6 % Meravkastning 1,0 % 3,2 % 6,0 % 12,3 % Verdensindeks (NOK) 5,8 % -9,8 % 4,9 % 2,8 % Meravkastning 3,9 % 3,7 % 26,1 % 24,0 % *) 5. april Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 7

8 Kursutvikling i SKAGEN Kon-Tiki siden oppstart Oppdatert pr. 30 april 2008 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar 8

9 Globale vekstmarkeder pr. 30. april 2008 (i NOK) Ghana 28 % Brasil 6 % Taiwan 4 % Mexico 0 % Peru - 1 % Chile - 1 % Nigeria - 4 % Pakistan - 4 % SKAGEN Kon-Tiki - 6 % Kenya - 6 % Tsjekkia - 7 % Argentina - 9 % Vekstmarkedsindeksen - 9 % Sør Afrika - 10 % Verdensindeksen - 10 % Polen - 12 % Malaysia - 13 % Hong Kong - 13 % Russland - 13 % Ungarn - 14 % Thailand - 15 % Sør-Korea - 16 % Kina (internasjonal) - 17 % Indonesia - 20 % India - 22 % Slovenia - 26 % Kroatia - 27 % Kina (lokal) - 28 % Ukraina - 29 % USA (S&P 500) - 16 % Filippinene - 31 % Tyrkia - 33 % Bulgaria - 37 % Vietnam - 48 % 9

10 Største bidragsytere pr. 30 april 2008 (i NOK) Pride International LG Electronics Pref Eletrobras Seadrill Samsung Electronics + 98 Vale (Rio Doce) + 64 KGI Securities + 59 Polaris Securities + 47 Tullow Oil + 31 Banco Nossa Caixa + 30 Tandberg + 25 Ghana Commercial Bank + 15 First Quantum Minerals + 10 Continental Engineering + 9 Indosat Harbin Power Equipment Yazicilar Holding Gedeon Richter Mahindra & Mahindra Bharti Airtel Sabanci Holding Sistema - 98 Enka Insaat - 79 China Oilfield Services - 66 PKN Orlen - 62 Eczacibasi Ilac - 62 Hitachi - 59 Samsung Heavy Industries - 59 Sum verdiskapning pr. 30. april 2008: -1,003 mill. NOK 10

11 Bransjefordeling i SKAGEN Kon-Tiki i forhold til MSCI All World Index Energi Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive konsumvarer Medisin Bank og finans Informasjonsteknologi Telekom Nyttetjenester 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % SKAGEN Kon-Tiki MSCI All Country Indeks *) MSCI indeks oppdatert per 30 april SKAGEN Kon-Tiki oppdatert per 30 april

12 landfordeling SKAGEN Kon-Tiki i forhold til MSCI Emerging Markets Index 25 % SKAGEN Kon-Tiki country weighting 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Brazil China incl. HK Korea Taiwan Russia India South Africa Mexico Malaysia Israel Poland Indonesia Thailand Turkey Chile Egypt Czech Republic Hungary Argentina Philippines US Norway Japan UK Other Source: MSCI, SKAGEN Funds MSCI EM SKAGEN Kon-Tiki *) MSCI EM indeks oppdatert per 30. april SKAGEN Kon-Tiki oppdatert per 30. april

13 Største endringer i SKAGEN Kon-Tiki i april 2008 Kjøpt Solgt Seawell First Quantum Minerals Harbin Power Equipement Hitachi Hitachi Construction Machinery Sabanci Holding Indosat Sistema Trefoil (akseptert bud) Grupo Finaniero Galicia (ut) Handsome P&D (ut) Vale (Rio Doce) Grupo Elektra Netto endringer >NOK 20 millioner for eksisterende poster 13

14 Porteføljesammensetning og endringer Selskapsfokus styrer porteføljesammensetning, men forsiktig med sektor- og landeksponering på mer enn 20% for å balansere porteføljerisiko Den siste tiden har vi bevisst redusert antall selskaper i fondet ved å selge flere mindre poster når vi har vurdert at selskaper er fullpriset og/eller andre investeringer forventes å oppnå høyere avkastning. Dette er i tråd med vår filosofi om å fokusere på våre absolutt beste investeringsideer. I april fortsatte vi denne trenden ved å selge oss ut av 3 mindre selskaper og reduserte dermed antall selskaper til 92 i løpet av måneden. Vi har brukt nytegning i april og proveny fra salg av de mindre poster til å vekte oss videre opp i flere av de selskapene som hittil i år har hatt en svak både relativ og absolutt kursutviking. Vi beholder en betydelig overvekt innenfor energi med fokus på oljeservice hvor utsiktene er meget gode og ratene igjen er på vei opp demonstrert ved Seadrills fantasiske slutninger av 3 dypvannsenheter til Petrobras. Vi mener markedet ikke diskonterer den betydelige kontraktsdekning og dermed sikker kontantstrøm som selskapene er i ferd med å bygge opp. 14

15 Nyheter fra våre største porteføljeselskaper (1) Samsung Electronic: 1Q resultat var 10-15% bedre enn ventet. Salg steg 19% YoY (opp hele 28% eks. minne) og netto resultat var opp 37%. En stor overraskelse var at minnedivisjonen tjente penger til tross for vesentlig svake priser som demonstrerer at produktspesialiseringen betaler seg. Tallene underbygger vår hypotese om at Samsung er et konsumorientert vekstselskap med sterke produkter og ikke et syklisk teknologiselskap. Pride International: Resultatet for 1Q var noe bedre enn ventet og selskapet annonserte at deres siste nybygg er sluttet på en god 5 års kontrakt med BP. Seadrills kjøp av 9,9% understøtter vår overbevisning om at Pride er undervurdert med en lite optimal kapitalstruktur med muligheter for å frigjøre kapital og dermed skape aksjonærverdier. Vale (Rio Doce): rapporterte et svakt resultat for 1Q men gav en svært positiv prognose for 2008 og 2009 med basis i høyere priser (pris på jernmalm +65% fra april), høyere volumer og bedre kostnadsutnyttelse. Vale skrinla også et oppkjøp av Xstrata på grunn av pris. LG Electronics: leverte imponerende tall for 1Q som knuste forventninger og all skepsis med hensyn til effekt av en svak amerikansk økonomi. Salg steg 20% YoY drevet av 33% vekst i salget av mobiltelefoner (nå #3 globalt og tar stadig andeler). Marginene var også langt bedre enn ventet og våre forventninger for 2008 ser nå relativt konservative ut. Seadrill: annonserte at de har inngått kontrakter for 3 nybygg med Petrobras for 6 år hver til rater som setter nytt bransjenivå og demonstrer Seadrills meget gode eksekvering og timing. Alle nybygg er nå sikret på meget gode kontrakter. Budet på Scorpion Offshore og kjøpet i Pride demonstrerer målet om å bli et desidert ledende selskap i sektoren men, dette er drevet av et mål om å maksimere aksjonærverdier og ikke av vekst i seg selv. 15

16 Nyheter fra våre største porteføljeselskaper (2) Bharti Airtel: leverte et meget sterkt resultat for 4Q 07/08 med en salgsvekst på 45% YoY (+51% for mobil). Antall mobilabonnenter steg med 81% til 62 mill. og selskapet fortsetter å ta markedsandeler (nå 24% og markedsleder). Penetrasjonen i verdens nest største land er fortsatt kun 23%. I tillegg steg volum pr. abonnent med 7% både sekvensielt og YoY. Cemex: 1Q tallene var 2-3% bedre enn prognose noe som styrker troen på at selskapet når sin (i markedets øyne optimistiske) prognose for Mer enn halvdelen av salg stammer nå fra globale vekstmarkeder. Hitachi Construction Machinery: resultatet for 4Q 2007/08 var bedre enn ventet og viser tiltagende moment med 22% salgsvekst og 30% vekst i driftsresultat. Salg til globale vekstmarkeder steg 38% og utgjør nå 50% av salg. Selskapet venter en salgsvekst på 13% for 2008/09 men noe lavere resultatvekst gitt en sterk Yen. Vi tror dette er konservativt. Hanmi Pharmaceuticals: 1Q salg steg 19% YoY. Driftsresultat falt 7% (underliggende opp fordi utbetaling av kommisjoner ble forskjøvet til 2Q i fjor) mens nettoresultat steg 52% drevet av sterkt bidrag fra deres tilknyttede selskap i Kina (43% vekst og 28% margin). Harbin Power Equipment: resultatet for 2007 var vesentlig bedre enn forventningene og steg 40% YoY. Salget var noe lavere enn ventet grunnet lavere inntekter fra lavmargin tjenester, men marginen fra turbinsalg steg betydelig og kontantstrømmen var imponerende. Satyam Computer Services: 4Q 2007/08 tallene var sterke og sektorledende. Salg (i INR) steg 36% (49% i USD); klart bedre enn prognose mens EBITDA steg 34% (margin opp i forhold til 3Q 07/08). For 2008/09 forventer selskapet en salgsvekst på 24-26% (i INR). I tillegg får selskapet skattelempelser i ytterligere 3 år. 16

17 SKAGEN Kon-Tiki: nøkkeltall pr. 30. april 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 07 08E siste mål Samsung Electronics 8,3 % 516k 11,6 8,6 1,4 600k Pride International 7,7 % 42,45 9,6 10,0 1,9 50 Eletrobras 7,5 % 25,8 18,8 9,4 0,4 70 Cia Vale do Rio Doce 5,0 % 53,6 12,9 7,1 4,4 70 LG Electronics 4,9 % 71,5k 9,4 5,1 1,4 80k Seadrill 3,7 % ,5 14,1 3,2 170 Bharti Airtel 2,8 % ,0 15,0 8, Indosat 2,8 % 6050,0 16,1 10,1 2,0 10k Richter Gedeon Nyrt 2,8 % 33,5k 18,7 12,4 2,0 55k Petrobras 2,8 % 42,2 17,2 10,6 3,3 50 Banco Nossa Caixa 2,6 % 25,4 9,0 5,6 1,0 50 Cemex 2,4 % 29,1 8,7 8,3 1,4 50 Median 53,3 % 14,5 9,7 2,0 32 % 17

18 Kommentarer til verdivurderingen av selskapene i SKAGEN Kon-Tiki Våre 12 største poster som utgjør 53% av porteføljeverdien handles til en median P/E for 2008e på 9,7x mot 11,2x for et år tilbake og 9,2x ved inngangen til Det er en betydelig rabatt i forhold til P/E for globale vekstmarkeder totalt sett på 13,3x. Inntjeningsvekst for våre 12 største poster forventes å bli 50% i 2008e. Dette er klart høyere enn forventningene for globale vekstmarkeder generelt på 16%. Median P/B for de 12 største poster ligger på 2,0x mot 2,5x for 12 måneder siden og 2,2x ved inngangen til Dette er pent lavere enn globale vekstmarkeder generelt på 2,7x. Av de 12 største selskapene har 6 av selskapene en netto kontantposisjon mens de 6 som har gjeld har god kontantstrøm og er langsiktig finansiert Vi ser i snitt en oppside på våre største selskaper på 32% som da vil prises til en P/E for 2008e på 13,6x og P/B på 2,6x 18

19 Globale vekstmarkeder

20 God økonomisk vekst i globale vekstmarkeder øker etterspørsel etter råvarer da etterspørselselastisiteten i disse landene er vesentlig høyere enn den vestlige verden råvarepriser (CRB indeks) har dekoblet seg fra ledende indikator for OECD landene 20

21 I år forventes globale vekstmarkeder å stå for nær 2/3 av den globale økonomiske vekst 21

22 Hva har endret seg i globale vekstmarkeder i dette tiåret? Sterke statsfinanser; De fleste større landene i globale vekstmarkeder er nå betydelig netto kreditorer mot utlandet mens disse bare for 7-8 år siden hadde stor utenlandsgjeld Stimulans av konsum og investeringer; sterke statsfinanser gjør det mulig å finansiere større statlige investeringer i infrastruktur og stimulere privat konsum via finanspolitikken. Valutaregime: På slutten av 90-tallet hadde flere land i globale vekstmarkeder et fastkursregime på valuta. Liberalisering av valuta setter myndighetene i stand til å bruke pengepolitikk til å styre økonomien. Avhengighet av USA; Globale vekstmarkeders andel av eksport til USA er falt fra 27 til 19% de siste 5-6 årene mens andelen til andre vekstmarkeder er steget fra 37% til 46%. Boligfinansiering: var nærmest ikke eksisterende på slutten av 90-tallet. Boliglån målt som prosent av BNP ligger under 10% for land som Kina og India mot 70-80% for USA og England. Markedet for boligfinansiering er nå i sterk vekst i viktige land som Kina, India, Brasil og Mexico. Dette er en vital kilde til konsum og velferdsøkning. Lav privat gjeldsetning: Privat gjeldsetning ligger på rundt 15% av BNP i globale vekstmarkeder mot 60% i den vestlige verden. Dette sammen med fremveksten av boligfinansiering stimulerer konsum. Akselererende infrastrukturinvesteringer: Urbanisering, god økonomisk vekst og sterke statsfinanser understøtter betydelig vekst i investeringer i transport, havner, kraft og annen infrastruktur. I flere land er slike investeringer påkrevd på grunn av underinvesteringer. Dette gjelder for eksempel elektrisitet og infrastruktur i Brasil, Argentina og Kina. Lav gjeldsetning i selskapene: Etter Asia-krisen er har selskapene i Asia styrket sine balanser signifikant og balansekvaliteten blant selskapene i globale vekstmarkeder er nå vesentlig bedre enn i vestlige land. Selskaper i øvrige globale vekstmarkeder har også sterke balanser og netto gjeldsetning i vårt univers er 35% mot 60% globalt. Dette medfører 1) redusert risiko, 2) god utbyttekapasitet og 3) evne til å egenkapitalfinansiere vekst. 22

23 De største landene i globale vekstmarkeder er nå betydelig netto kreditorer mens de fleste hadde utenlandsgjeld på slutten av 90 tallet 23

24 Lav privat gjeldsetning i globale vekstmarkeder; økonomisk vekst i stigende grad drevet av innenlands forbruk fremover 70 % 60 % 50 % 40 % Household debt as percent of GDP by region 30 % 20 % 10 % 0 % 58 % 28 % 9 % 12 % Latin America Emerging Europe Emerging Asia Mature economies Source: IMF, Morgan Stanley 24

25 Globale vekstmarkeder er vesentlig viktigere for salget av PC og mobiltelefoner enn USA resesjonsfrykten som preget prisingen av LG og Samsung er var overdrevet Andel av global PC volum Andel av global mobiltelefon volum 25

26 USA står for mindre enn 4% av global sementetterspørsel, mens Asia står for mer enn 60% og Kina alene for ca. 50% - hvorfor er folk så bekymret for USA (ref. Cemex)? 26

27 Privat konsum i globale vekstmarkeder skyter fart og disse markedene er nå betydelige i global målestokk Privat konsum i globale vekstmarkeder utgjør nå mer enn halvdelen av USA alene og nær 2/3 av Europa De seneste tall for detaljhandel i Kina viser en vekst på 20%; et klart skift fra nivået på 12-14% i perioden 2005 og 2006 Detaljhandelen i Kina representer nå 1/3 av USA; opp fra 1/6 tilbake i 2003 Antall biler solgt i de fire BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) utgjør når 90% av nivået i USA og vokser med 20% p.a. 27

28 Globale vekstmarkeders avhengighet av eksport til USA er betydelig redusert globale vekstmarkeder selv er snart større enn alle andre markeder til sammen

29 .... noe som gjør at eksportveksten i globale vekstmarkeder fortsatt er svært høy og tiltagende 29

30 Inflasjonen er en risikofaktor i globale vekstmarkeder, men situasjonen varierer betydelig fra land til land 30

31 Kina spesial

32 Amerikansk økonomi er ikke vesentlig for økonomisk veksten i Kina. Netto eksport står nå for under 1/20 del av BNP vekst i Kina 95% kommer nå fra innenlandsk forbruk 32

33 Kinas eksport beveger seg opp i verdikjeden og Kina er lite eksponert mot billige konsumvarer men mot etterspørsel etter infrastruktur og industrivarer i andre globale vekstmarkeder 33

34 Kinas migrasjon til tettsteder og byer er betydelig; dette er en sterk driver for økonomisk vekst Mellom 2005 og 2030 forventes 350 mill. mennesker i Kina å flytte fra landsbyga til urbane strøk eller mer enn den samlede befolkning i USA og Canada I perspektiv; urbaniseringen frem til 2025 tilsvarer bygging av 10 byer tilsvarende New York Urbaniseringen er drevet av migrasjon av arbeidsstyrken fra landbruk til industri Urbaniseringen er betydelig driver for økonomisk vekst og investeringer i infrastruktur. Kina står for 50% av globalt forbruk av sement og 30% innen basemetaller. Pr. kapita forbruk av disse er fortsatt kun 1/3 av vesten. Privat konsum er også en vinner; spesielt biler, elektronikk og gullsmedprodukter. 34

35 Kina er på vei til å bli verdens største bilprodusent med +20% vekst p.a. drevet av både innenlandsk etterspørsel og eksport kvalitet er i kraftig forbedring og når snart vestlig standard 35

36 Kinas detaljhandelssalg har steget med 15% p.a. siden 2000 og vekst er nå tiltagende (22% i mars) 36

37 Urbaniseringen vil øke kjøpekraften betydelig og gi en kraftig økning i Kinas middelklasse 37

38 Har SKAGEN Kon-Tiki liten eksponering mot Kinas økonomiske vekst? Det er hvor selskapene selger sine varer som er viktig ikke hvor selskapene har hovedkontor! Vår lave eksponering i kinesiske aksjer betyr ikke at vi er lite eksponert mot den økonomiske veksten i Kina. Her er noen av våre større porteføljeselskaper notert utenfor Kina med betydelig eksponering mot Kina: Vale (Rio Doce) (5,0% av fondets verdi): Kina representerer 95% av verdens etterspørselvekst etter sjøbåren jernmalm og % av etterspørselvekst for andre metaller. Stigningen i jernmalmprisene på 65% i år er et direkte resultat av sterk økonomisk vekst i Kina. Kinas egenproduksjon av jernmalm har dårlig og fallende kvalitet. Samsung Electronics (8,3% av fondets verdi): Kina representer ca. 20% av salg og vokser med 20-25% pr. år. Selskapet nyter også godt av å flytte produksjon til Kina. LG Electronics (4,9% av fondets verdi): Kina representer 20% av salg og salg i Kina stiger med 15-20% pr. år. Selskapet nyter også godt av å flytte produksjon til Kina. Hitachi Construction Machinery (1,7% av fondets verdi): Kina utgjør 17% av selskapets salg og salget til Kina vokste med 81% i siste kvartal. Hanmi Pharmaceuticals (1,3% av fondets verdi): datterselskap i Kina (70% eiet) vokser salg med 40% og bidrag fra dette selskapet står for mer enn 10% av resultatet. Golden Ocean (0,9% av fondets verdi): høye bulkrater er drevet av betydelig vekst i skipning av jernmalm fra Brasil og Australia til Kina. 38

39 Utsikter for globale vekstmarkeder

40 Global sektorbalanse ser bra ut inn i 2008; den høye vekten for finans er vesentlig redusert 100 % 90 % Others Developed Markets: Sectoral Composition of Mega-Cap Universe¹ (1975 to Mid-December 2007) 80 % 70 % Energy Financials 60 % 50 % 40 % Cyclicals Traditional Growth 30 % 20 % 10 % Telecom Technology 0 % ¹ By capitalization; data smoothed on a trailing three-month basis. Source: MSCI and Bernstein Analysis 40

41 Kanarifuglene; volatilitet ned etter rekordnivå, rentespread inn, korreksjon opp i risikofri renter = bull Volatilitet Rentespread EM Vekstmarkedsindeks 10-årig Statsrente USA 41

42 Verdivurdering og inntjeningsforventninger Globale vekstmarkeder handles med en premie på 9% i forhold til globale aksjer målt på historisk inntjening mot en premie på 5% for en måned siden De siste 7 årene har inntjeningsveksten i globale vekstmarkeder ligget på 20% p.a. mot rundt 13% for USA og Europa Forventet inntjeningsvekst i globale vekstmarkeder er stabil den siste måneden og ligger betydelig over den vestlige verden Vi forventer en fortsatt sterk absolutt og relativ inntjeningsvekst for globale vekstmarkedene, drevet av stigende privat forbruk og tiltagende investeringer i infrastruktur. Estimatene er uendret i forhold til for en måned siden. Vi mener dette motiverer en premie for aksjer i globale vekstmarkeder 42

43 Siste halvåret har gitt betydelige nedvurderinger av spekulative markeder som Kina og India 43

44 Pengeflyten inn i globale vekstmarkeder er temporært reversert i 2008 men den langsiktige positive trenden er ikke brutt Pengeflyt ut av fond rettet mot globale vekstmarkeder i 2008 etter sterk flyt inn de siste årene. Stor innløsning nær bunden i januar. Netto tegning igjen i april. Vi tror pengeflyten inn i vekstmarkeder er en sekulær trend basert solid langsiktig verdiskapning og moderat verdivurdering, samt det faktum at de fleste forvaltere har liten eksponering mot aktivaklassen. 44

45 Konklusjon SKAGEN Kon-Tiki Godt investeringsklima i globale vekstmarkeder Rentefall i industrialiserte land vil gi mer bensin på et allerede varmt bål Meget god inntjeningsutvikling i forhold til de industrialiserte land Fortsatt potensial for oppvurdering av selskapene 2008 har gitt større usikkerhet om den globale konjunkturen Usikkerheten størst i det amerikanske bolig- og finansmarkedet hvor de seneste nøkkeltall øker sannsynligheten for en mild resesjon Fortsatt usikkerhet om inflasjon - kan bli et problem utover i 2008 Oppvurderingen av globale vekstmarkeder vil fortsette Vi tror fortsatt at de vil ha et forløp som i perioden ; påvirkningene fra den globale konjunkturen var kortvarig og finansmarkedene dekoblet seg Kinaboblen er sprukket og verdivurderingen er nå mer moderat; et risikomoment mindre SKAGEN Kon-Tiki har siden start gitt bedre absolutt og risikojustert avkastning enn sine konkurrenter som følge av fondets unike selskapsorienterte verdigrunnlag 45

46 Selskaper i SKAGEN Kon-Tiki

47 Harbin Power Equipment (1133 HK) 12,9 HKD En av Kina s største produsenter av utstyr til kraftproduksjon med en markedsandel på 30%. Eksportandel utgjør 8%. Salg pr. produkt; kullkraft 79%, vannkraft 8%, service 8%, annet 5% Sterk ordreinngang (+80% i 2007) og ordrereserve (3x salg) Kraftig marginløft, drevet av interne tiltak igangsatt av ny ledelse, miks og høyere priser Netto kontanter på 5,4 mrd. HKD utgjør 30% av børsverdi Triggere: Kinas elektrisitetskapasitet fullutnyttet og forbruket øker med 14% p.a. Myndighetene har ambisiøs plan for bytting av gammel kapasitet Nye ordrer, spesielt innenfor kjernekraft og eksportordrer Fortsatte positive marginoverraskelser. Prisene på kraftverk nær doblet på 3 år pga. kapasitetsmangel vil gi videre utslag Fokus på vindturbinkompetanse; generator i testfase Bedre kapitalallokering ved øket utbytte, tilbakekjøp og/eller oppkjøp Innskudd av eiendeler fra hovedeier Lokal A-aksje notering i Kina Risiko: dyre oppkjøp, marginskvis Ticker 1133 HK Currency HKD Price 12,90 No. of shares (m) 1 376,8 Market cap (m) Net debt (+) (m) Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/E 2008e 9,9 P/E 2009e 8,7 P/Sales 2008e 0,3 P/BV 2,4 Div. yield 2008e 1,4 % RoE 2008e 21 % Sales growth 2008e 2 % EPS growth 2008e 14 % 47

48 LG Corp. Pref. ( KS) KRW Holdingsselskap i LG-konsernet (Gu familien har 27%) som eier; 31,1% av LG Electronics (38% av verdier) 34,5% av LG Chemical (12% av verdier) 37,4% av LG Telecom (4% av verdier) 30,8% av Dacom (2% av verdier) 30% av LG Household & Healthcare (5% av verdier) 30% av LG Life Science (1% av verdier) Kontrollerende eier i unoterte selskaper (14%) og eiendom (5%) Mottar 0,2% av salg for LG selskapene fratrukket reklame som betaling (royalty) for anvendelse av LG merket (17% av verdier) Lite gjeld og god kontantstrøm fra utbytter, leieinntekter og royalty Substansrabatt på 65% med meget attraktive underliggende aktiva Triggere: - Oppbygging av merkevaren LG; meget godt moment - Fortsatte resultatforbedring og oppvurdering av LG Electronics - Høyere utbyttebetalinger og/eller tilbakekjøp - Fokus på solenergisatsningen; LG sitter på store deler av teknologien - Videre synliggjøring av verdier og børsnotering av unoterte selskapene - Risiko: Selskapsledelse (men en sitter nært familien), valuta Ticker KS Currency KRW Price No. of shares (m) 175,9 Market cap (bn) Net debt (+) (m) 306 Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/NAV 0,35 Share of listed shares 62 % Share of unlisted shares 16 % Value of royalty 17 % Value of real estate 5 % 48

49 MBK (MBK TB) 72,5 THB Thailandsk selskap med hovedvekt på handel og eiendom; Kjøpesentre og kontor (77% av EBIT). Forvalter MBK Center i Bangkok (94k m2) og er deleier i 4 sentre med areal på totalt 250k m2 Eier 4,8 mill m2 tomteareal i Phuket (3,2 mill.) og Bangkok (1,3 mill). Utvikles til bolig, resort, hotell osv. Hoteller; 3 eiet og et deleid, eksternt drevne, samt turisme (reisebyrå, bilutleie, turoperatør, 3 golfbaner) Ris-/kraftproduksjon; 74,5% av børsnoterte Patum Rice Mill som også eier 26,5% av MBK Eier 10% av Thanachart Capital (middelstor thailandsk finansinstitusjon) Overkapitalisert (netto kontanter), god kontantstrøm og solid utbytteavkastning (minimum 50% utbyttegrad) Sterkt undervurdert; substansverdi på ca. 225 THB pr. aksje Triggere: Tiltagende privat konsum både fra økende turisme og innenlands konsum Minimal analysedekning og utenlandsk eierskap (under 10%) Synliggjøring av betydelige skjulte verdier i eiendom via realisering som starter i 2008 Optimalisering av balansestruktur gjennom nye prosjekter, tilbakekjøp (eier indirekte 14,7% egne aksjer) og/eller høyere utbytte Risiko: Selskapsledelse (kan også bli en trigger), dyre oppkjøp Ticker MBK TB Currency THB Price 72,50 No. of shares (m) 188,6 Market cap (m) Net debt (+) (m) Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/E 07/08e 8,6 P/E 08/09e 7,6 P/Sales 07/08e 2,5 P/BV 1,1 RoE 07/08e 13 % Div. yield 07/08e 6,2 % Sales growth 2007/08e 9 % EPS growth 07/08e 2 % 49

50 Selskapsutvelgelse i SKAGEN Kon-Tiki

51 Selskapsutvelgelseskriterier Den ideelle investeringen er Undervurdert Upopulært Underanalysert Katalysatorer for omvurdering Verdiskaping til lav pris Fokus i selskapsutvelgelsen Gjeld og risiko Forståelig og velprøvd forretningsmodell Vilje til å skape aksjonærverdier Langsiktighet, ikke transaksjonsorientert 51

52 Litt om våre tre U er med utvalgte eksempler Undervurdert Upopulært En temporært tapsbringende divisjon; verdsettes implisitt til negativ verdi Selskapet har en diversifisert forretningsportefølje; stor rabatt til totalverdi Selskapet er ute av fokus på grunn av sektortilhørighet Eksempler; Yazicilar Holding, Samsung Electronics Dårlig historiske meritter Lite tilfredsstillende eller vanskelig tilgjengelig informasjon fra selskapet Underanalysert Eksempler; Banco Nossa Caixa, Eletrobras, Hitachi Selskapet har ingen eller liten analysedekning Eksempler; MBK, Provida AFP, China Shineway Pharmaceuticals Oppfattelsen av selskapet blant analytikerne er feilaktig; feilanalysert eller misforstått Eksempler; Cemex, Samsung Electronics 52

53 Hvordan identifiserer vi porteføljeselskaper? Objektive søk Fokus på P/E, P/BV, RoE, soliditet/likviditet, kontantstrøm og utbytte Analyser av totalverdi Konglomerater er ofte utgangspunkt Substansverdi, verdi av tapsbringende divisjoner Ideer generert gjennom eksisterende eierskap Konkurrenter, leverandører, kunder, holdingselskap Geografisk ubalanse i verdsettelse Feilprising på grunn av manglende industriforståelse hvor selskapet er notert Makroperspektiv Selskapsverdi/sektorverdi i forhold til markedspotensial relativ til andre markeder sett i forhold til modningsgrad/markedspenetrasjon Gjennomgang av mest upopulære selskaper Selskaper hvor analytikerne er negative; forventningene er ofte meget lave 53

54 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Kon-Tiki på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. 54

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007 Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki får AAA-rating fra S&P Som de to andre aksjefondene, har Kon-Tiki nå blitt tildelt høyeste rating av Standard

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet mot vekstmarkedsøkonomier Hva

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki August 2011 - En måned vi helst vil glemme Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer