Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -

2 Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i mars Investeringsresultater 6 Globale vekstmarkeder 21 Utsikter for globale vekstmarkeder 33 Konklusjon SKAGEN Kon-Tiki 43 Selskaper i SKAGEN Kon-Tiki 44 2

3 Hovedtrekk i mars 2008 SKAGEN Kon-Tiki falt 6,4% i mars mot en nedgang i vår referanseindeks på 7,6%. For 1. kvartal som helhet er Kon-Tiki ned 14,4% som er 2,2% poeng bedre enn indeks. En fortsatt sterk norsk krone trekker ned avkastningen. Nye nøkkeltall øker sannsynligheten for en kortvarig resesjon i USA selv om stadige rentekutt og stimulanstiltak vil understøtte veksten de kommende kvartaler. I globale vekstmarkeder er tiltagende privat konsum og betydelige statlige infrastrukturinvesteringer viktige vekstdrivere. I sum må vi kunne konkludere at selskapsresultatene fortsatt overrasker positivt og at utsiktene for 2008 generelt er gode. Vi fortsetter arbeidet med videre å konsentrere porteføljen rundt våre absolutt beste investeringsideer og har solgt oss ut av tre mindre poster mens vi har kjøpt oss inn i et nytt selskap, Tandberg, til en meget attraktiv verdsettelse. De største postene i vår portefølje ble ved utgangen av februar handlet til en P/E for 2008e på 8,9x mot 10.0x for 12 måneder siden. Dette er betydelig under nivået i globale vekstmarkeder generelt på 12,1x. 3

4 SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder Mandat: Minimum 50 prosent i globale vekstmarkeder (GEM), resten hovedsakelig i selskaper med aktivitet vesentlig rettet mot vekstmarkeder Hva inkluderes i GEM? Asia ex. Japan, Singapore, Hong Kong Hele Afrika, Øst-Europa inkl. Tyrkia (EMEA) Latin-Amerika inkl. Mexico Høy vekst, god demografi, billige selskaper, høyere markedsrisiko Referanseindeks MSCI Daily TR Net EM i NOK Vårt investeringsfokus: Undervurdert, Upopulært, Underanalysert Fornuftig bransjebalanse orientert mot selskapenes verdiskapning Variabel, relativ, symmetrisk honorarstruktur.1% forvaltningshonorar ved relativ verdifall på 12,5%, stigende til 4% ved en relativ verdivekst på 17,5%. Årlig avregnet. Ingen high watermark. 4

5 God uttelling på fondsrangeringene og god avkastning til kundene SKAGEN Fondsrangering Kon-Tiki Morningstar (5 = Beste kvantitative rating) Wassum (5 = Beste kvantitative rating) Standard & Poor's AAA (AAA = Beste kvalitative rating) Nr. 1 av 480 Citywire (3 års periode) Porteføljeforvalter rating (Okt 2007) Nr. 6 av 100 Lipper Beste fond 3 år Fund Awards Europe 2006 & 2007 Equity EM Global Dine Penger (DP terning) Nr. 1 av 12 Oppdatert per 30. november

6 Investeringsresultater

7 Resultater i NOK for 1. kvartal kvartal Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Kon Tiki -14,4 % 22,5 % 23,8 % 25,3 % Vekstmarkedsindeks (NOK) -16,6 % 21,3 % 20,2 % 13,2 % Meravkastning 2,2 % 1,2 % 3,6 % 12,1 % Verdensindeks (NOK) -14,8 % -5,1 % 2,0 % 2,8 % Meravkastning 0,3 % 27,6 % 21,9 % 22,5 % *) 5. april Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 7

8 Kursutvikling i SKAGEN Kon-Tiki siden oppstart Oppdatert pr. 31 mars 2008 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar 8

9 Globale vekstmarkeder i 1. kvartal 2008 (i NOK) Slovakia 8 % Ghana 7 % Nigeria 4 % Chile 2 % Peru 1 % Taiwan 1 % Mexico 0 % Pakistan - 1 % Thailand - 5 % Argentina - 9 % Tjekkia - 9 % Brasil - 9 % Polen - 10 % SKAGEN Kon-Tiki - 14 % Indonesia - 15 % Verdensindeks - 15 % USA (S&P 500) - 16 % Russland - 16 % Kenya - 16 % Malaysia - 17 % Vekstmarkedsindeks - 17 % Ungarn - 18 % Sør-Afrika - 19 % Sør-Korea - 21 % Slovenia - 23 % Ukraina - 23 % Hong Kong - 23 % Fillipinene - 24 % Kroatia - 25 % India - 29 % Kina (internasjonal) - 30 % Kina (lokal) - 39 % Tyrkia - 42 % Vietnam - 48 % 9

10 En sterk norsk krone har hatt betydelig negativ effekt på avkastningen for viktige globale vekstmarkeder i 1. kvartal 2008 Return of major EM in local currencies and currencies to NOK -17,9 % -6,1 % -7,9 % -2,9 % -13,6 % -24,5 % -23,7 % -21,3 % -11,5 % -9,2 % -20,5 % 1,0 % -6,3 % -10,0 % -5,3 %-3,9 % -4,0 % 4,3 % 0,5 0,0 % Malaysia Turkey China (int.) India Korea South Africa Russia ($) Brazil Mexico Taiwan -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % Index return (local) FX to NOK 10

11 Største bidragsytere i 1. kvartal 2008 (i NOK) Eletrobras + 60 Polaris Securities + 37 KGI Securities + 35 Seadrill + 26 TAC + 17 Ghana Commercial Bank + 14 Tandberg + 9 Continental Engineering + 9 Diamond Bank + 6 First Quantum Minerals + 4 Banco Austria + 2 Yung Shin Pharma + 1 Kokusai Kogyo + 1 Indosat Yazicilar Holding Bharti Airtel Harbin Power Equipment Sabanci Holding Gedeon Richter Mahindra & Mahindra Samsung Electronics Hitachi Enka Insaat Petrobras - 95 Sistema - 93 China Oilfield Services - 87 Sum verdiskapning 1. kvartal 2008: -2,761 mill. NOK 11

12 Bransjefordeling i SKAGEN Kon-Tiki i forhold til MSCI All World Index Energi Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive konsumvarer Medisin Bank og finans Informasjonsteknologi Telekom Nyttetjenester 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % SKAGEN Kon-Tiki MSCI All Country Indeks *) MSCI indeks oppdatert per 31 mars SKAGEN Kon-Tiki oppdatert per 31 mars

13 Landefordeling SKAGEN Kon-Tiki i forhold til MSCI Emerging Markets Index 20 % SKAGEN Kon-Tiki country weighting 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Brazil Korea China incl. HK Taiwan Russia India South Africa Mexico Malaysia Israel Indonesia Poland Turkey Thailand Chile Egypt Czech Republic Hungary Argentina Philippines US Norway Japan UK Other Source: MSCI, SKAGEN Funds MSCI EM SKAGEN Kon-Tiki *) MSCI EM indeks oppdatert per 26. mars SKAGEN Kon-Tiki oppdatert per 31. mars

14 Største endringer i SKAGEN Kon-Tiki i mars 2008 Kjøpt Solgt Tandberg (ny) Harbin Power Equipment Samsung Electronics Continental Engineering (ut) Cresud (ut) Yung Shin Pharmaceuticals (ut) Eletrobras Vale (Rio Doce) Grupo Elektra Grupo Finaniero Galicia Netto endringer >NOK 50 millioner for eksisterende poster 14

15 Porteføljesammensetning og endringer Selskapsfokus styrer porteføljesammensetning, men tak for sektor- og landeeksponering på ~20% for å balansere porteføljerisiko Den siste tiden har vi bevisst redusert antall selskaper i fondet ved å selge flere mindre poster når vi har vurdert at selskaper er fullpriset og/eller andre investeringer forventes å oppnå høyere avkastning Antall selskaper i fondet er derfor redusert fra 99 ved utgangen av september 2007 til 94 i dag. Dette er i tråd med vår filosofi om å fokusere på våre absolutt beste investeringsideer. Vi har blitt tvunget til å selge noe av posisjonen i Eletrobras grunnet en god relativ (og absolutt) avkastning i år som øket denne postens vekt betydelig. Vi har også realisert en del av vår store posisjon i Vale, da aksjen er tett opptil hva vi mener selskapet er verdt. Vi har i mars investert i Tandberg som har en ledende posisjon i markedet for profesjonelle løsninger for videokonferanse. Med stabile marginer, en vekst på ca. 30%, sterk balanse og imponerende kontantstrøm er selskapet blitt meget attraktivt verdsatt etter en halvering av kursen de siste 9 månedene. Vi beholder en betydelig overvekt innenfor energi med fokus på oljeservice hvor utsiktene er meget gode og ratene igjen er på vei opp. Vi mener markedet ikke diskonterer den betydelige kontraktsdekning og dermed sikre kontantstrøm som selskapene er i ferd med å bygge opp. 15

16 Kommentarer til resultater fra porteføljeselskapene (1) Provida AFP: forvaltningskapitalen økte med 4% i kvartalet isolert og 25% for 2007 til 34 mrd. USD. EPS økte 7% i Den markedsledende posisjonen innen pensjonsmarkedet i Chile ble styrket i siste kvartal. Resultatet var i tråd med våre forventninger. Tullow Oil; bokført resultat var noe svakt drevet av høyere av- og nedskrivninger, men sterk kontantstrøm, oppjusteringer av oljereserver og annonsering av nye leteprosjekter mer enn oppveier for dette. Verdiene i selskapet er hovedsakelig relatert til nye felt. Yapi Kredit Bank; meget sterk utlånsvekst på 13% i kvartalet isolert, økende rentemargin og god vekst i andre inntekter viser at synnergieffektene fra fusjonen begynner å vise seg. Imidlertid ble bunnlinjen påvirket av noe høye tap samt økende kostnader relatert til reklame og ansettelser i forbindelse med filialekspansjon. Eletrobras; rapporterte som vanlig forvirrende tall preget av flere engangsposter med både positive og negative fortegn. Mens elektrisitetsvirksomheten leverte noe svake tall var resultatet fra bankvirksomheten svært godt. Selskapet opplyste nå også, offisielt, at de tar sikte på en parallellnotering i USA i løpet av Dette er meget positivt. China Shineway Pharmaceuticals; rapporterte meget sterke tall som var pent over våre forventninger. Salgsveksten i siste kvartal av 2007 akselererte til 34% (alt organisk) og marginene steg betydelig. I tillegg sterk kontantstrøm og bonus utbytte. 16

17 Kommentarer til resultater fra porteføljeselskapene (2) UIE: konsolidert resultat for 2007 steg 41%. Det var betydelig resultatfremgang for begge de to viktigste investeringene United Plantation (55% eid) og Aarhus Karlshanm (16,3% eid). Resultatfremgangen forventes å fortsette i Cemex: annonserte noe skuffende anslag for resultat for 1. kvartal med en vekst i EBITDA på 6%. Selskapet opprettholder imidlertid prognosen for hele 2008 på 5,6 mrd. USD i EBITDA (4,6 mrd. i 2007) understøttet av ytterligere 400 mill. USD i kostnadsreduksjoner hvorav halvparten får effekt i inneværende år. Samsung Electronics: sa på sin generalforsamling at salgsveksten for året forventes å bli på 10% mot en forventning på 15% tilbake i januar grunnet svake minnepriser. Vi legger liten vekt på dette, da minneprisene er volatile og det faktum at markedsforventningene faktisk ligger på en 9-10% vekst. Enka Insaat: resultatveksten på 27% i 2007 var vesentlig bedre enn forventet, men ble drevet opp av finansposter og driftresultatet var 3% bedre enn markedsforventningene og viste en fremgang på 12% i forhold til China Oilfield Services; resultatdoblingen for 2007 var 10% bedre enn forventet på salg som steg 42% i 2007 mot forventet 39%. Utsiktene er også positive da selskapets viktigste kunde, CNOOC, forventer å øke sine investeringer med 44% i

18 Kommentarer til resultater fra porteføljeselskapene (3) Yazicilar Holding: tall fra deres 36% eide børsnoterte bryggeri, Anadolu Efes, som utgjør 80% av verdiene i selskapet var noe bedre enn ventet. Salget økte 17% i 2007 mens EBITDA steg 24% og netto resultat økte 39%. Utsiktene er positive for Indosat: rapporterte tall for siste kvartal som var 4% bedre enn forventet. Inntektsveksten var 37% mens EBITDA steg 26% og netto resultat med 24%. Antall abonnenter nådde 24,5 mill. (+47% i 2007) og markedspenetrasjon økte fra 29% til 46%. Selskapet forventer en omsetningsvekst på 18% i 2008 som er på linje med estimater. Podravka: rapporterte svake tall for 2007 med EBITDA ned 22% versus 2006 delvis pga. betydelige kostnader relatert til effektiviseringsprogram. På den positive siden steg salget av Podravka merkene med 6% mens bruttomarginen økte både innenfor matvarer og farmasi. Shangri-La Asia; rapporterte et som var rundt 3% svakere enn ventet. Inntektene steg 22% i 2007 understøttet av en 13% vekst i inntekt pr. rom. Utsiktene er positive med en forventet vekst i inntekter pr. rom på 8-10% for 1. kvartal. Ekspansjonen fortsetter med en forventet dobling av antall hoteller til 100 innen 2012, hvorav en klar majoritet er i Kina. Pivovarna Lasko: rapporterte sterke tall for Konsolidert salg steg 19% mens fortjeneste pr. aksje økte med hele 220%. Vi aksepterte ikke budet på selskapet fra hovedaksjonærene og akseptgraden ble da også på lave 23% som økte gruppens eierandel fra 41,5 til 55%. Vi mener verdiene ligger vesentlig over budet og venter på et eventuelt nytt bud som reflekter de reelle verdier. 18

19 SKAGEN Kon-Tiki: nøkkeltall pr. 31. mars 2008 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 07 08E siste mål Samsung Electronics 8,2 % 446k 10,1 8,1 1,5 600k Eletrobras 8,2 % 25,27 12,0 9,2 0,4 70 Pride International 7,1 % 35,0 11,7 8,5 1,8 44 Cia Vale do Rio Doce 5,4 % 50,7 12,7 6,8 4,2 70 LG Electronics 4,4 % 56,7k 7,5 4,7 1,4 70k Seadrill 3,8 % ,1 12,4 2,8 140 Indosat Tbk 3,4 % ,8 11,8 2,4 10k Richter Gedeon Nyrt 3,1 % 34k 15,5 12,6 2,2 55k Bharti Airtel 3,0 % 826,1 20,7 13,8 8, Petrobras 2,6 % 73,8 12,3 9,8 2,9 100 Cemex 2,5 % 28,1 8,4 8,0 1,4 50 Banco Nossa Caixa 2,3 % 21,2 6,6 4,7 0,8 50 Median 54,0 % 12,2 8,9 2,0 40 % 19

20 Kommentarer til verdivurderingen av selskapene i SKAGEN Kon-Tiki Våre 12 største poster som utgjør 54% av porteføljeverdien handles til en median P/E for 2008e på 8,9x mot 10,0x for et år tilbake. Det er en betydelig rabatt i forhold til P/E for globale vekstmarkeder totalt sett på 15,4x. Inntjeningsvekst forventes å bli 25% i 2008e mot en forventet vekst på 40% for Dette er klart høyere enn forventet inntjeningsvekst i globale vekstmarkeder generelt på 16%. Median P/BV for de 12 største poster ligger på 2,0x (2,3x for 12 måneder siden) mot 2,4x for globale vekstmarkeder Av de 12 største selskapene har 6 av selskapene en netto kontantposisjon mens de 6 som har gjeld har god kontantstrøm og er langsiktig finansiert Vi ser i snitt en oppside på våre største selskaper på 40% som da vil prises til en P/E for 2008e på 12,3x og P/BV på 2,8x. 20

21 Globale vekstmarkeder

22 Global resesjon? råvareprisene tyder på noe annet 22

23 I år forventes globale vekstmarkeder å stå for nær 2/3 av den globale økonomiske vekst 23

24 Hva har endret seg i globale vekstmarkeder i dette tiåret? Sterke statsfinanser; De fleste større landene i globale vekstmarkeder er nå betydelig netto kreditorer mot utlandet mens disse bare for 7-8 år siden hadde stor utenlandsgjeld Stimulans av konsum og investeringer; sterke statsfinanser gjør det mulig å finansiere større statlige investeringer i infrastruktur og stimulere privat konsum via finanspolitikken. Valutaregime: På slutten av 90-tallet hadde flere land i globale vekstmarkeder et fastkursregime på valuta. Liberalisering av valuta setter myndighetene i stand til å bruke pengepolitikk til å styre økonomien. Avhengighet av USA; Globale vekstmarkeders andel av eksport til USA er falt fra 27 til 19% de siste 5-6 årene mens andelen til andre vekstmarkeder er steget fra 37% til 46%. Boligfinansiering: var nærmest ikke eksisterende på slutten av 90-tallet. Boliglån målt som prosent av BNP ligger under 10% for land som Kina og India mot 70-80% for USA og England. Markedet for boligfinansiering er nå i sterk vekst i viktige land som Kina, India, Brasil og Mexico. Dette er en vital kilde til konsum og velferdsøkning. Lav privat gjeldsetning: Privat gjeldsetning ligger på rundt 15% av BNP i globale vekstmarkeder mot 60% i den vestlige verden. Dette sammen med fremveksten av boligfinansiering stimulerer konsum. Akselererende infrastrukturinvesteringer: Urbanisering, god økonomisk vekst og sterke statsfinanser understøtter betydelig vekst i investeringer i transport, havner, kraft og annen infrastruktur. I flere land er slike investeringer påkrevd på grunn av underinvesteringer. Dette gjelder for eksempel elektrisitet og infrastruktur i Brasil, Argentina og Kina. Lav gjeldsetning i selskapene: Etter Asia-krisen er har selskapene i Asia styrket sine balanser signifikant og balansekvaliteten blant selskapene i globale vekstmarkeder er nå vesentlig bedre enn i vestlige land. Selskaper i øvrige globale vekstmarkeder har også sterke balanser og netto gjeldsetning i vårt univers er 35% mot 60% globalt. Dette medfører 1) redusert risiko, 2) god utbyttekapasitet og 3) evne til å egenkapitalfinansiere vekst. 24

25 De største landene i globale vekstmarkeder er nå betydelig netto kreditorer mens de fleste hadde utenlandsgjeld på slutten av 90 tallet 25

26 Lav privat gjeldsetning i globale vekstmarkeder; økonomisk vekst i stigende grad drevet av innenlands forbruk fremover 70 % 60 % 50 % 40 % Household debt as percent of GDP by region 30 % 20 % 10 % 0 % 58 % 28 % 9 % 12 % Latin America Emerging Europe Emerging Asia Mature economies Source: IMF, Morgan Stanley 26

27 Globale vekstmarkeder er vesentlig viktigere for salget av PC og mobiltelefoner enn USA resesjonsfrykten som har preget prisingen av LG og Samsung er overdrevet Andel av global PC volum Andel av global mobiltelefon volum 27

28 Privat konsum i globale vekstmarkeder skyter fart og disse markedene er nå betydelige i global målestokk Privat konsum i globale vekstmarkeder utgjør nå mer enn halvdelen av USA alene og nær 2/3 av Europa De seneste tall for detaljhandel i Kina viser en vekst på 20%; et klart skift fra nivået på 12-14% i perioden 2005 og 2006 Detaljhandelen i Kina representer nå 1/3 av USA; opp fra 1/6 tilbake i 2003 Antall biler solgt i de fire BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) utgjør når 90% av nivået i USA og vokser med 20% p.a. 28

29 Er Kina avhengig av eksport for å vokse? Netto eksport står nå for under 1/20 av BNP vekst i Kina resten kommer fra innenlandsk forbruk 29

30 Globale vekstmarkeders avhengighet av eksport til USA er betydelig redusert globale vekstmarkeder selv er snart større enn alle andre markeder til sammen

31 .... noe som gjør at eksportveksten i globale vekstmarkeder fortsatt er svært høy og tiltagende 31

32 Inflasjonen er en risikofaktor i globale vekstmarkeder, men situasjonen varierer betydelig fra land til land 32

33 Utsikter for globale vekstmarkeder

34 Aksjer er attraktive sett i forhold til vurderingen de siste 30 årene, selv med en resesjon i USA 34

35 Global sektorbalanse ser bra ut inn i 2008; den høye vekten for finans er vesentlig redusert 100 % 90 % Others Developed Markets: Sectoral Composition of Mega-Cap Universe¹ (1975 to Mid-December 2007) 80 % 70 % Energy Financials 60 % 50 % 40 % Cyclicals Traditional Growth 30 % 20 % 10 % Telecom Technology 0 % ¹ By capitalization; data smoothed on a trailing three-month basis. Source: MSCI and Bernstein Analysis 35

36 Kanarifuglene; volatilitet opp og ned, fortsatt fallende risikofri rente i USA, rentespread noe opp som et resultat av sistnevnte Volatilitet Rentespread EM Vekstmarkedsindeks 10-årig Statsrente USA 36

37 Verdivurdering og inntjeningsforventninger Globale vekstmarkeder handles med en premie på 5% i forhold til globale aksjer målt på historisk inntjening mot en premie på 14% for en måned siden De siste 7 årene har inntjeningsveksten i globale vekstmarkeder ligget på 20% p.a. mot rundt 13% for USA og Europa Forventet inntjeningsveksten i globale vekstmarkeder er stabile den siste måneden og ligger betydelig over den vestlige verden Vi forventer en fortsatt sterk absolutt og relativ inntjeningsvekst for globale vekstmarkedene drevet av stigende privat forbruk og tiltagende investeringer i infrastruktur. Estimatene er uendret i forhold til for en måned siden. Vi mener dette motiverer en premie for aksjer i globale vekstmarkeder 37

38 Det er første og fremst aksjer i India og Kina som har har blitt dyrere; på aggregert nivå er ikke globale vekstmarkeder dyrere enn ved inngangen til 2006 og flere markeder er billigere Indexed 12m trailing P/E since December EM China Brazil India Russia South Africa Mexico 38

39 Ikke uventet kommer Tyrkia og Korea best ut i sammenlikning av kapitalavkastning i forhold til prising av egenkapital 39

40 Utlendingers eierandel i Korea er det laveste siden september 2001; lokale institusjoner fortsetter å kjøpe 40

41 Valutakursutviklingen i år er svært gunstig for våre eksportorienterte koreanske selskaper KRW has depreciated significantly in 1Q08; also to USD 135 % 130 % 125 % 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % JPY/KRW TWD/KRW USD/KRW 41

42 Pengeflyten inn i globale vekstmarkeder er temporært reversert i 2008 Pengeflyt ut av fond rettet mot globale vekstmarkeder i 1. kvartal 2008 tilsvarer pengeflyten inn i 2005 og 2006 og representerer halvparten av flyten inn i slike fond for Stor innløsning nær bunden i januar etterfulgt av mindre tegning i februar og en mindre innløsning i mars. Vi tror pengeflyten inn i vekstmarkeder er en sekulær trend basert solid langsiktig verdiskapning og moderat verdivurdering, samt det faktum at de fleste forvaltere har liten eksponering mot aktivaklassen. 42

43 Konklusjon SKAGEN Kon-Tiki Godt investeringsklima i globale vekstmarkeder Rentefall i industrialiserte land vil gi mer bensin på et allerede varmt bål Meget god inntjeningsutvikling i forhold til de industrialiserte land Fortsatt potensial for oppvurdering av selskapene 2008 har gitt større usikkerhet om den globale konjunkturen Usikkerheten størst i det amerikanske bolig- og finansmarkedet hvor de seneste nøkkeltall øker sannsynligheten for en mild resesjon Fortsatt usikkerhet om inflasjon - men den kan bli et problem i 2008 Oppvurderingen av globale vekstmarkeder vil fortsette Vi tror fortsatt at de vil ha et forløp som i perioden , påvirkningene fra den globale konjunkturen var kortvarig og finansmarkedene dekoblet seg SKAGEN Kon-Tiki har siden start gitt bedre absolutt og risikojustert avkastning enn sine konkurrenter som følge av fondets unike selskapsorienterte verdigrunnlag 43

44 Selskaper i SKAGEN Kon-Tiki

45 Selskapsutvelgelseskriterier Den ideelle investeringen er Undervurdert Upopulært Underanalysert Katalysatorer for omvurdering Verdiskaping til lav pris Fokus i selskapsutvelgelsen Gjeld og risiko Forståelig og velprøvd forretningsmodell Vilje til å skape aksjonærverdier Langsiktighet, ikke transaksjonsorientert 45

46 Litt om våre tre U er med utvalgte eksempler Undervurdert Upopulært En temporært tapsbringende divisjon; verdsettes implisitt til negativ verdi Selskapet har en diversifisert forretningsportefølje; stor rabatt til totalverdi Selskapet er ute av fokus på grunn av sektortilhørighet Eksempler; Yazicilar Holding, Samsung Electronics Dårlig historiske meritter Lite tilfredsstillende eller vanskelig tilgjengelig informasjon fra selskapet Underanalysert Eksempler; Banco Nossa Caixa, Eletrobras, Hitachi Selskapet har ingen eller liten analysedekning Eksempler; MBK, Provida AFP, China Shineway Pharmaceuticals Oppfattelsen av selskapet blant analytikerne er feilaktig; feilanalysert eller misforstått Eksempler; Cemex, Samsung Electronics 46

47 Hvordan identifiserer vi porteføljeselskaper? Objektive søk Fokus på P/E, P/BV, RoE, soliditet/likviditet, kontantstrøm og utbytte Analyser av totalverdi Konglomerater er ofte utgangspunkt Substansverdi, verdi av tapsbringende divisjoner Ideer generert gjennom eksisterende eierskap Konkurrenter, leverandører, kunder, holdingselskap Geografisk ubalanse i verdsettelse Feilprising på grunn av manglende industriforståelse hvor selskapet er notert Makroperspektiv Selskapsverdi/sektorverdi i forhold til markedspotensial relativ til andre markeder sett i forhold til modningsgrad/markedspenetrasjon Gjennomgang av mest upopulære selskaper Selskaper hvor analytikerne er negative; forventningene er ofte meget lave 47

48 Cemex Verdens 3. største sementprodusent med kapasitet på 93 mill. tonn (4% global markedsandel) fordelt på 66 heleide fabrikker; Salg pr. marked; Mexico 16%, USA 28%, Europa 35%, Andre 21% Salg pr. produkt; sement 42%, ferdigbetong 42%, annet 16% Kjøpte Rinker for 14 mrd. USD i 2007 (100% gjeldsfinansiert) Sterk eksponering mot globale vekstmarkeder (rundt 30% av salg), hvor volumveksten ligger på 10-15% p.a. Høy gjeld men solid kontantstrøm understøttet av god arbeidskapitalstyring (netto gjelg på 3,6x kontantstrøm) Resultatvekst fremover drevet av synbare kostnadsreduksjoner Triggere: Oppjusterting av kostnadskutt etter Rinker kjøp (gode på integrasjon) Effekt av svakt boligmarked i USA er overvurdert; bolig utgjør kun 20% av konsum i USA og USA utgjør kun 5% av globalt konsum Fortsatt industrikonsolidering drevet av svake vestlige markeder vil føre til bedre pris- og investeringsdisiplin (topp 7 står kun for 23% av global kapasitet) Ytterligere frasalg etter Rinker kjøp vil styrke balanse Risiko: svekket etterspørsel, renteoppgang Ticker CX US Currency USD Price 26,12 No. of shares (m) 784,0 Market cap (m) Net debt (+) (m) Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/E 2008e 9,6 P/E 2009e 7,8 P/Sales 2008e 0,8 P/BV 1,2 RoE 2008e 15 % Sales growth 2008e 14 % EPS growth 2008e -13 % 48

49 Sistema Russisk investeringsselskap med fokus på telekommunikasjon og konsum. Kontrollert av Viktor Evtushenkov (eier 62%). Består av; MTS (53% eierandel); Russlands største mobiltelefonoperatør med 57 mill. abonnenter i tillegg til 20 mill. i Ukraina; 60% av verdier. Comstar UTS (51% eierandel); fastlinje/internett; 10% av verdier Annen telekommunikasjon; 5% av verdier Sistema HALS (70% eierandel); eiendomsselskap; 6% av verdier Annet; elektronikk, olje, bank, media, detaljhandel; 19% av verdier God historikk mht. oppkjøp, salg og restrukturering God eksponering mot CIS landene med høy økonomisk vekst 40% rabatt i forhold til substansverdi impliserer null verdi på unoterte eiendeler Triggere: Konsolidering av komplisert struktur, spesielt innen telekommunikasjon Forbedring i rapportering vil øke visibilitet og redusere rabatt Fortsatt sterk utvikling i russisk mobil fører til oppvurdering av MTS Inntjeningsforbedringer i unoterte selskaper, spesielt innen handel Risiko: dyre oppkjøp, ingen endringer, rammebetingelser Ticker SSA LI Currency USD Price 32,1 No. of shares (m) 482,5 Market cap (m) Net debt (+) (m) Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/E 2008e 10,5 P/E 2009e 9,0 P/Sales 2008e 1,0 P/BV 2,7 RoE 2008e 18 % Sales growth 2008e 21 % EPS growth 2008e 18 % 49

50 Tandberg Verdens ledende produsent av større videokonferansesystemer og nettverksprodukter med markedsandel på hhv. 41% og 35% Salg pr. produkt; videokonferansesystemer 70%, nettverksprodukter 17%, service 13% Geografisk fordeling; Amerika 45%, EMEA 44%, Asia/ROW 11% Estimert salg pr. vertikal; offentlig 40%, industri 30%, bank/finans 10%, service/handel/transport/tmt 20% Markedet for større videokonferansesystemer er et duopol med betydelige barrierer basert på blant annet programvarekunnskap Videokonferansemarkedet vokser med 30-40% p.a. Forretningsmodell gir meget sterk kontantstrømgenerering Bra balanse med rundt 500 mill. NOK i netto kontanter Aksjen er halvert siden juli i fjor og er nå billigere enn på flere år Triggere: Innside- og tilbakekjøp styrker troen på gode resultater på kort sikt Oppkjøpskandidat; med dagens prising er dette klart aktuelt En svak USD fører til estimatoppjusteringer (rapporterer i USD) Risiko: USA salg, teknologiskift Ticker TAA NO Currency NOK Price 70,5 No. of shares (m) 113,7 Market cap (m) Net debt (+) (m) -443 Enterprise value (m) P/E 2008e 11,5 P/E 2009e 9,1 P/Sales 2008e 1,9 P/BV 3,7 RoE 2008e 28 % Sales growth 2008e 29 % EPS growth 2008e 26 % 50

51 Yazicilar Holding Holdingselskap for Yazici familiens forbruksrelaterte selskaper hvor hovedaktivitetene er; Bryggeri (81% av verdier); 36% andel i Anadolu Efes, Tyrkias største og Russlands 4. største bryggeri, som eier 50,3% av Coca-Cola Icecek #1 brustapper i Tyrkla med posisjon i 8 andre vekstmarkeder. Bil/motor (8% av verdier); 37% av Anadolu Isuzu (nyttetransport), 68% av Celik Motors (selger Kia og Lada) og 68% av Anadolu Motor Bank (8% av verdier); 62% andel i Alternatifbank (liten forretningsbank) Sterk operativ utvikling i underliggende selskaper. Analodu Efes vinner markedsandeler. Vinner fortsatt nye franchiseavtaler (Samsung, McDonald s) God balanse med netto kontanter i holdingselskap Hele 53% rabatt til underliggende verdier hvorav 91% er børsnotert. Betydelig større rabatt basert på faktiske verdier. Triggere: Utvidelse av substansrabatt de siste 6 måneder sammen med aksjekursfall for porteføljeselskaper har øket attraktivitet betydelig Salg av Alternatifbank; avtale om salg feilet i 2006 på grunn av myndighetsgodkjennelse Mer aksjonærvennlig utbyttepolitikk (kun ca. 15% utbyttegrad i dag) Optimalisering av balansestruktur ved nye investeringer Risiko: energisatsning, privat konsum Ticker YAZIC TI Currency TRY Price 7,00 No. of shares (m) 160,0 Market cap (m) Net debt (+) (m) -47 Enterprise value (m) Market cap (NOKm) P/E 2008e 5,1 P/E 2009e 4,6 P/Sales 2008e 1,2 P/BV 0,9 RoE 2008e 19 % Sales growth 2008e 10 % EPS growth 2008e 4 % 51

52 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Kon-Tiki på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 52

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007 Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki får AAA-rating fra S&P Som de to andre aksjefondene, har Kon-Tiki nå blitt tildelt høyeste rating av Standard

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport januar SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet mot vekstmarkedsøkonomier Hva

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. August 2011. - En måned vi helst vil glemme Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki August 2011 - En måned vi helst vil glemme Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer