SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012

2 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 5,2 prosent, mens referanseindeksen har steget 6,5 prosent. China Unicom, Fortress Investment Group og TRW Automotive Holding kom inn i porteføljen i august. Vi økte også postene i AIG og Lundin Mining. Siste rest av Osaka Securities Exchange ble solgt i forbindelse med budet fra Tokyo Stock Exchange. Postene i China Mobile, Unilever og Cliffs Natural Resources ble redusert i løpet av måneden. Porteføljen til SKAGEN Global er fortsatt attraktivt verdsatt både på absolutt og relativ basis. Vektet topp ti i fondet har en pris/inntjening ( 12e) på 7,6x og en Pris/bok 0,8x. Både på Pris/Bok og Pris/Inntjening for det globale aksjemarkedet er på linje med eller under historisk snitt. Sammenlignet med obligasjoner synes aksjer spesielt billig. Utbyttenivået er høyt i forhold til obligasjonsrenten. Etter en solid start på året har de økonomiske indikatorene har blitt generelt svakere. De fleste analytikerne har senket forventningene for den økonomiske veksten i 2012 og De fleste forventer nå en BNP-vekst i 2012 på mellom 3 og 3,5 prosent. Råvareprisene fortsatte opp i august, ledet an av olje og metallprisene. Jernmalmprisen falt signifikant, mens prisene på de fleste matråvarer var lite endret i løpet av måneden. Vi er svært fornøyd med selskapsrapporteringene for andre kvartal. De fleste av selskapene har rapportert over forventning og dette er den viktigste grunnen til at fondet har gjort det bedre enn indeks så langt i tredje kvartal. 2

3 Resultater pr 31. august 2012 Hittil i kv. Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 4,0 % 5,2 % 7,3 % 14,8 % Verdensindeks (NOK)* 1,4 % 6,5 % 6,1 % 1,3 % Meravkastning 2,5 % -1,9 % 0,6 % 13,5 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen i 13 av 15 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country World Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder hittil i kvartal i NOK (pr 31. august) Norge (OSEBX) 7 Danmark 6 Tyskland 5 Singapore 5 Sverige 4 Nederland 4 Tyrkia 4 SKAGEN GLOBAL 4 Canada 4 Thailand 4 USA (Nasdaq) 3 Frankrike 3 Italia 2 Belgia 2 Sveits 2 Storbritannia 2 Polen 2 Taiwan 2 Finland 2 Spania 2 Verdensindeksen 1 Brasil 1 USA (S&P 500) 1 Sør-Korea 1 Sør-Afrika 0 Russland 0 Vekstmarkedsindeksen -1 Østerrike -1 Indonesia -1 Ungarn -2 India -2 Hong Kong -2 Japan -3 Mexico -3 Kina (Hong Kong) -6 Kina (lokal) -10

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. august) Tyrkia 36 Thailand 21 Danmark 20 USA (Nasdaq) 19 Singapore 18 Polen 13 Norge (OSEBX) 13 Tyskland 11 Sverige 11 USA (S&P 500) 10 Mexico 10 Belgia 10 Ungarn 8 India 7 Verdensindeksen 7 Taiwan 6 Sør-Afrika 6 Hong Kong 6 Frankrike 5 Sveits 5 Storbritannia 5 SKAGEN GLOBAL 5 Sør-Korea 3 Østerrike 3 Nederland 3 Vekstmarkedsindeksen 3 Canada 2 Japan 1 Indonesia 1 Russland 0 Finland -2 Italia -3 Kina (Hong Kong) -6 Kina (lokal) -8 Brasil -11 Spania -16

7 Porteføljeoppdatering- august 2012 Oppsummering Resultatrapportering og selskapsnyheter SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 5,2 prosent, mens referanseindeksen har steget 6,5 prosent. Beste bidragsyter i august var Vimpelcom. Både Altimo og Telenor har økt postene i selskapet og vi forventer at Vimpelcom vil begynne å betale utbytte igjen i nær framtid. Selskapet rapporterte gode tall for Q2. Aksjen steg 25 prosent målt i USD i august. Verste bidragsyter i august var Samsung Electronics. Selskapet tapte en patentrettssak med Apple i California. Uenighetene fortsetter og vil være et usikkerhetsmoment for selskapets posisjon i flere mobilmarkeder i tiden som kommer. Samsung vant patentrettssaker i Sør-Korea og Japan. Preferanseaksjen falt 10 prosent i august, målt i lokal valuta. Netto kontantposisjon ved utgangen av august var 2,5 prosent (opp fra 2,0 prosent ved utgangen av juli). De 10 største postene utgjorde 35,8 prosent av fondet ved utgangen av august (ned fra 36,2 prosent i juli). SKAGEN Global sin portefølje består av 100 selskaper. Samsung Electronics fikk en bot på USD 1,05 mrd (19 prosent av netto kontantbeholdning, eller KRW 7927 per aksje og 33 prosent av 2Q12 nettooverskudd). Boten kommer etter en patenttvist med Apple. Retten fant at Samsung har krenket 6 av Apples patenter på form og funksjonalitet på mobiltelefoner. Patentene dekker 24 smarttelefoner, men da hovedsakelig gamle modeller. Så langt er ikke Galaxy S3 og Galaxy Note omfattet, men Apple har nå gått etter disse produktene også. Det er estimert at de gjeldende modellene utgjør mindre enn 5 prosent av selskapets salg av smarttelefoner i 1H. Dommeren kan potensielt triple boten til USD 2,5 2,75 mrd. Selskapet har sagt de vil anke. Apple har bedt om forbud mot salg av 8 telefonmodeller. Dette er negativt i det korte bildet, men påvirkningen vil være begrenset fordi avgjørelsen så langt ikke inkluderer toppmodellene, og Samsung vil gjøre det de kan for å endre på disse modellene. Vimpelcom leverte veldig sterke og bedre enn forventede tall for andre kvartal. Driveren var bedre marginer (lavere kostnader) i alle markeder unntatt Ukraina. I Russland hadde selskapet en organisk EBITDA-vekst på 12 prosent etter økt databruk og bedre marginer. I Italia var EBITDA-utviklingen flat i et marked hvor de tar markedsandeler. Orascom, også som selvstendig investering i fondet, var sterk i alle markeder. EBITDA vekst på 6 prosent i Algerie, 19 prosent i Pakistan og 25 prosent i Bangladesh. Alle drevet av økt salg og bedre marginer. Ukraina var skuffende og EBITDA falt 10 prosent på grunn av prispress fra MTS. Dette senket marginen fra høyt nivå. CIS var sterk i alle markeder på topplinje og marginøkninger som ga EBITDA vekst på 11 prosent. 7

8 Porteføljeoppdatering- august 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Petrobras rapporterte et veldig svakt Q2 hvor netto tap ble BRL millioner. Dette er det første tapet i nyere tid og ned fra et overskudd på millioner i Q Resultatet ble trukket ned av flere engangskostnader uten kontanteffekt slik som: 1) stor letekostnad på BRL 3,4 mrd (+256 prosent QoQ) med store avskrivninger, 2) høye kostnader pga svak BRL, 3) svake Gas & Energy resultater, 4) Valutatap grunnet svak BRL vs. USD og 5) høy skatt. Netto gjeld/ebitda steg til 2,44x, som er nær selskapets eget mål om 2,5x etter CAPEX på BRL 19,5 mrd ( 16.6 mrd i 1Q12). Gjelden var BRL 133 mrd. Nettogjeld i forhold til egenkapital steg fra 24 til 28 prosent, men er fortsatt godt under selskapets eget måltall på 35 prosent. Eletrobras rapporterte et stort hopp i netto inntjening fra BRL 327 millioner i Q til BRL 1,35 mrd i Q etter at en sterkere dollar økte inntekststrømmen fra Itaipu (joint venture med Paraguay). Energiproduksjonen var 132 TWh, opp 2 prosent. Innen distribusjon var det en 14 prosent vekst til 7.0 TWh. Inntektene steg 19 prosent i 1H12 til BRL 16 mrd og EBITDA var opp 13 prosent til BRL 5,2 mrd. Furnas og Chesf bidrog mest til bedringen i EBITDA. CAPEX var bare BRL 3,4 mrd og svakt ned fra Q Selskapet gjentok CAPEX på BRL 13,3 mrd for 2012, så de vil investere tungt i andre halvår. Nettogjelden var BRL 19,2 mrd, opp fra BRL 6,5 mrd fra et år tidligere pga CAPEX og investeringer i tilknuttede selskaper. Konsoliderte gjeldskostnader var BRL 448 millioner, noe som indikerer en årlig rente på rundt 10 prosent. For 2012 er estimert RoE på 4,3 prosent og ved en aksjekurs på BRL 19 handles aksjen til P/BV på 0,3x. 8 Banrisul rapporterte lavere enn forventede tall for andre kvartal. EPS var R$0,50 vs forventet R$0,53. Inntjeningen falt 9,7 prosent sammenlignet med året før. RoE var også svak på 18 prosent, ned fra 22,4 prosent i Q Dette skyldtes for det meste høyere enn forventede avsetninger for potensielle lånetap og andre driftskostnader. Det positive i kvartalet er at rentemargin økte med 10 basispunkter, låneveksten var 7 prosent kvartal over kvartal, og honorarinntektene steg 4 prosent kvartal for kvartal. Avsetningene til potensielle lånetap steg 31 prosent sammenlignet med kvartalet før. Dette er en bekymringsfull utvikling, men sannsynligvis et resultat av tørken i slutten av 2011 og begynnelsen av Guidingen ble redusert litt og RoE er forventet å falle 2 prosent og NIM med 0,5-1,0 prosent. Effektivitetsgraden ble også redusert med 3 prosent. Låneporteføljen økte og veksttakten ble opprettholdt på prosent. Banrisul har fortsatt god finansiering og sterk markedsposisjon i Rio Grande do Sul. Comcast leverte sterke tall med EPS på USD 0,50 per aksje. Dette var bedre enn forventningene. Totalt sett steg inntektene med 6,1 prosent og mye av veksten kom fra høyhastighetsdata hvor inntektene steg 8,9 prosent. Video har stabilisert seg etter prisøkninger, og klarte dermed å gi en inntektsøkning på 2,8 prosent. NBCU ser fortsatt fallene inntekter, men er på bedringens vei. Selskapet ser fortsatt sterk kontantstrøm fra driften i kvartalet og kjøpte tilbake USD 750 millioner i egne aksjer samtidig som de betalte ut USD 438 millioner i utbytte.

9 Porteføljeoppdatering- august 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Teva rapporterte tall på linje med forventingene for andre kvartal. EPS var USD 1,28. Inntektene økte med 19 prosent (3 prosent organisk vekst) til USD 5 mrd. Ledelsen gjentok guidingen for 2012 hvor EPS vil bli USD 5,30-5,40 og inntektene rundt USD milliarder. Teva handles til en P/E (2012e) på 7,4. Vi tror aksjekursen er veldig tynget av frykten for utløp av patentet på Copaxone i 2014 og vi mener markedet ikke tar høyde for den verdien som ligger i den generiske virksomheten til selskapet. Neste mulige katalysator for en omvurdering er oppdateringen på R&D under kapitalmarkedsdagen selskapet holder 11 desember. China Unicom rapporterte bedre tall en forventet for andre kvartal. Inntektene steg 13 prosent, løftet av sterk vekst i antallet abonnenter. EBITDA steg 12,5 prosent med stabile marginer. Dette var mye bedre enn markedet hadde forventet. Det var forventet et fall i marginene pga sterk vekst i antallet 3G abonnenter. Grunnet en stor andel variable kostnader var EBIT opp 60 prosent, mens netto inntjening var bare opp 30 prosent på grunn av høyere rentekostnader. Mobilinntektene steg 23 prosent, med 3G inntektene opp 100 prosent (fastlinjeinntektene økte med 1,5 prosent år over år, delvis hjulpet av vekst i bredbåndsinntektene på 13 prosent.) Unicom rapporterte en 20 prosent stigning år over år i gjennomsnittlig antall abonnenter i 2Q, med en ytterligere økning på 1 prosent i gjennomsnittlig ARPU grunnet flere 3G kunder. Hovedgrunn er sterk økning i antallet 3G kunder med lave og stabile subsidier. CU annonserte 3,1 millioner nye abonnenter i juli, noe som er en høyere veksttakt enn 1. halvår. Kyocera annonserte et kvartalsvis driftstap på YEN 2,0 mrd. Uten de ekstraordinære tapene i datterselskapet AVX hadde selskapet YEN 19,3 mrd i driftsoverskudd. Dette var på linje med forventningene. Selskapet senket utsiktene for helåret til YEN 118,7 milliarder fra YEN 140 milliarder for å ta høyde for tapene i AVX. Salget i solcellevirksomheten i April-Juni ser ut til å ha ramlet prosent kvartal over kvartal. Til tross for mange forespørsler i Japan kom salget ikke skikkelig i gang før i juli pga nye tariffregler. Utenfor Japan, og da hovedsakelig i Europa, har markedsforholdene vært vanskeligere enn forventet. Selskapet forventer en bedring i inntektene i hjemmemarkedet fra andre kvartal. Salget av halvlederrelaterte produkter, som hovedsakelig er keramisk innpakning, steg 8 prosent kvartal over kvartal. Dette er bedre enn forventet. Ordrene for halvlederrelaterte produkter steg 21 prosent i første kvartal fra kvartalet før, noe som var en solid vekst. Kazmunaigas rapporterte svake resultater for andre kvartal. Salget falt 10 prosent og EBITDA steg 5 prosent (på grunn av engangskostnader året før.) Volumene var preget av en større andel modne felter med fallende produksjon. Dette la også press på marginene ettersom det lokale salget, som også har lavere marginer, økte som andel av totalsalget. Når moderniseringsprogrammet er ferdig i 2013 vil CAPEX falle, driftskostnadene bli redusert, og produksjonsvolumene gå opp. I mellomtiden er katalysatoren for en omvurdering letevirksomheten til selskapet. De skal bore 11 letebrønner i 2H. I tillegg kommer et høyt ekstraordinært utbytte når et lån til morselskapet utløper. 9

10 Porteføljeoppdatering- august 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Hannover Re leverte et driftsresultat EUR 204 millioner i andre kvartal. Dette var betraktelig lavere enn forventningen på EUR 272 millioner. De underliggende resultatene var betraktelig bedre enn det disse tallene indikerer. Combined ratio for den underliggende driften, det vil si justert for store tap og reversering av reserver, var 92,9 prosent, noe som viser den positive utviklingen. Ordinær inntekt fra investeringer var EUR 274 millioner, noe som var en forbedring på 21,6 prosent sammenlignet med kvartalet året før. Til tross for dette var det lavere enn forventet. I runden med fornyelser juli har selskapet økt volumene med 6 prosent og prisene med 4 prosent. Utsiktene for et tilfredsstillende 2012 ble opprettholdt, med forbehold om at tapene ikke kommer over det forventede nivået på EUR 560 millioner (EUR 230 millioner så langt i år) og investeringsresultatene blir på rundt de forventede 3,5 prosent. OMV rapporte et netto overskudd på EUR 445 millioner i andre kvartal. Dette var 20 prosent høyere enn i første kvartal og 15 prosent mer enn forventet. EPS var EUR 1,40. Produksjonen økte til 305 fat per dag. Produksjonen i Libya er oppe på nivå med før krisen (33 fat per dag). Det mest oppmuntrende med tallene var datterselskapet Petrol Ofisi (bensinstasjoner i Tyrkia). Selskapet rapportert dårlige resultater etter kjøpet av Petrol Ofisis i 2010, men det ser nå ut til at selskapet kan gi en bra avkastning på investerte midler. OMV handler til en P/E (2012e) på 6 og gir en forventet utbytteavkastning på 4,5%. Basert på substansverdiberegning mener vi at selskapet er undervurdert. Afren rapporterte resultater for 1H på linje med forventningene. Salget steg 380 prosent år over år, mens netto overskudd økte med 340 prosent. Grunnen var produksjonsøkning. Fri kontantstrøm var også sterk, noe som reduserte netto gjeld fra USD 750 millioner ved utgangen av 2011 til USD 580 millioner nå. Afrens resultat i første halvår viste en produksjon på 41,3 fat oljeekvivalenter per dag og selskapet er på vei mot målet om fat per dag for inneværende år. I Kurdistan kom Barda Rash-feltet i produksjon og oppnådde en gjennomsnittlig produksjon på mer enn 6 fat per dag i juli. Letingen fortsetter i den Hunt Oil opererte Ain Sifni blokken. Etter de positive resultatene fra Simrit-2 vil riggen bli flyttet til Simrit-3 for å teste en utvidelse i sørøstlig retning. I Øst-Afrika fortsetter det tekniske arbeidet, med svært oppmuntrende resultater, og en økning i potensielle resurser til mellom 2,1 milliarder og 5,8 milliarder fat oljeekvivalenter. Tekniske utfordringer har flyttet borevirksomheten ut i tid til andre halvår 2012/2013. Cheung Kong leverte bedre enn forventede resultater i andre kvartal med fantastisk utvikling i alle virksomhetsområder, inkludert eiendomssalg i Hong Kong og Kina, utleie og hoteller i Asia og infrastrukturvirksomheten. Den viktigste positive overraskelsen var de sterke resultatene innen kinesisk eiendom (utvikling, utleie og hoteller). I tillegg kommer den fortsatt sterke veksten i virksomheter med gjentatte inntekter. Cheung Kong er billig på alle måltall og har en lite opplånt balanse. Dette bør gi god vekst framover. I tillegg vil utleie, hoteller og infrastruktur fortsette å være en stor del av inntektene, noe som bør gi fart i omvurderingen av selskapet. 10

11 Porteføljeoppdatering- august 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter LG Corp rapporterte ganske svake resultater fra sine ikkebørsnoterte virksomheter LG Siltron (halvleder/sol) og LG CNS (IT-konsulent). Tall fra det tilknyttede selskapet LG Chem var gode med driftsmargin på 7,6 prosent i Q2), mens LG Electronics leverte fryktelige tall med en driftsmargin på 2,7 prosent i Q2. LG Household and Healthcare hadde gode tall med en driftsmargin på 11,7 prosent i kvartalet, men dette var allerede kjent i markedet. Total NAV per aksje i LG Corp er KRW LG Chem representere 36 prosent, LG H&H ~16 prosent og LG Electronics ~14 prosent. Resten av aktiva er LG Uplus ~5 prosent, Brand royalty avtaler ~7 prosent, Eiendom ~3 prosent og unoterte selskaper ~19 prosent. LG Siltron har som mål en børsnotering i andre halvår. Television Broadcasts rapporterte tall for andre halvår på linje med forventningene. Inntektene økte 4 prosent takket være en salgsvekst på 11 prosent i lisens og distribusjonsvirksomheten. Driftskostnadene steg 8 prosent, hovedsakelig på grunn av lønnskostnader. Netto overskudd for TVB steg 18 prosent på grunn av en lavere effektiv skatterate (ned 12 prosentpoeng) og fraværet av ytterligere avsetninger til skatt. Kontantstrømmen var sterk og selskapet økte utbyttet med 30 prosent. Selskapet har også annonsert at det 55 prosent eide joint-venturet med Shanghai Media Group og China Media Capital fikk den endelige godkjennelsen fra kinesiske myndigheter. Suksess i Kina er en hovedkatalysator for omvurdering i det lengre løp grunnet økt konkurranse i HK. TVB hadde en markedsandel på 93 prosent i HK i 1H. China Mobile rapporterte skuffende og lavere enn forventede tall for 1H. Inntektene steg 6,6 prosent i 1H sammenlignet med året før. Dette var bare litt lavere enn veksten på 7,8 prosent selskapet oppnådde år over år i første kvartal. EBITDA-marginen falt raskere enn forventet og gikk ned 0,9 prosent år over år. På den annen side, på grunn av høyere ikke driftsmessige inntekter, steg netto inntektene med 1,5 prosent år over år. Veksten i antall abonnenter var sterke 10,7 prosent sammenlignet med året før. Selskapet fikk 33,5 millioner nye kunder, og dette er det meste på 3 år. Men, de fleste nye kundene kom fra landsbygda, så ARPU falt 4 prosent fra året før på grunn av flere lavsegmentskunder. EBITDA marginen falt 5,3 prosentpoeng til 44,8 prosent i 2Q. Dette kom etter sterk vekst i antallet 3G kunder som driver subsidier på telefoner. (China Mobiles 3G telefoner er fortsatt dyrere enn konkurrentene). Vivendi rapporterte bedre enn forventede resultater for 2Q på grunn av utviklingen i SFR (fransk mobil). Denne enheten klarte å økte antallet abonnenter i andre kvartal til tross for sterk konkurranse fra Iliad. EBITDA-margninen falt 5 prosentpoeng, men forventet fall var 7 prosentpoeng. SFR leverte en plan for å kutte EUR 500 millioner i kostnader. I resten av Vivendis virksomhet fortsatte Activision Blizzard sin sterke utvikling for både gamle og nye spill. GVT (bredbånd i Brasil) fortsatte også sin sterke vekst. Universal Music har det fortsatt tøft, men restrukturering hjalp marginene og inntjeningen. Canal Plus var på linje, med liten vekst men sterk kontantstrømgenerering. Maroc Telecom har fortsatt sterk konkurranse, men i et marked i rask vekst er inntektsveksten positiv. Selskapet leverte ingen nyheter om avhending av virksomheter eller splitting av konglomeratet (viktig katalysator for omvurdering).

12 Bidragsytere hittil i 2012 i MNOK Største positive bidragsytere i 2012 Største negative bidragsytere i 2012 Selskap MNOK Selskap MNOK Tyco International +328 Eletrobras -438 Comcast +218 Cliffs Natural Resources -247 Samsung Electronics +203 Tesco -158 Oracle +190 Banrisul -135 SCA +136 Weatherford -114 China Mobile +128 Gazprom - 75 Citigroup +117 Petrobras - 74 Hannover Re +114 Nabors Industries - 53 Renault +109 Yamaha Motor - 49 Akzo Nobel +102 Irsa - 37 Sum verdiskapning i 2012: MNOK 12

13 Bidragsytere hittil i kvartalet i MNOK Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap MNOK Selskap MNOK Vimpelcom +159 Cliff Natural Resources Akzo Nobel +109 Samsung Electronics Citigroup +107 Eletrobras - 74 SCA +107 Weatherford - 39 Tyco International + 85 Toyota Industries - 17 Ensco + 70 Ternium - 16 LG Corp + 64 Japan Securities Finance - 16 Renault + 59 Norsk Hydro - 16 Petrobras + 58 Kyocera - 15 Oracle + 51 Yamaha Motor - 12 Sum verdiskapning hittil i kvartalet: MNOK 13

14 Viktigste endringer i porteføljen så langt i 2012 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Q1 EMGS (Ny) GSW Immobilien (Ny) Gazprom Baker Hughes Oracle Capitamalls Asia (Ny) Vimpelcom Q2 Lundin Mining (Ny) Weatherford Afren Cliffs Natural Resources Citigroup Sistema (Ny) Teva RSA Insurance Group(Ny) Google (Ny) Q3 American International Group (Ny) China Unicom (Ny) Fortress Investment Corp. (Ny) TRW Automotive Holdings (Ny) Lundin Mining Q1 Transocean (Ut) Pfizer Unilever Tesco Osaka Securities Exchange Q2 Pfizer Tyco International China Mobile Goldman Sachs Osaka Securities Exchange Yahoo (Ut) Time Warner Cable (Ut) Orascom Telecom Media (Ut) Q3 Unilever China Mobile Pfizer Tesco Bunge Cliffs Natural Resources Osaka Securities Exchange 14

15 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden China Unicom er ny i porteføljen. Selskapet har en mye bedre konkurransesituasjon i 3G enn i 2G. Vi forventer derfor at når markedet går mot 3G vil selskapet ta markedsandeler. Utnyttelsesgraden i 3G nettverket er svært lav og vi forventer at muligheten til bedre utnyttelse vil resultere i høyere marginer framover. Dette er ikke reflektert i nåværende verdsettelse. Fortress Investment Group er ny i porteføljen. Aksjen er ekstremt billig. Investeringer i egne fond forklarer 60 prosent av verdsettelsen, og justert for dette, handler selskapet til en P/E på 3x. Majoriteten av deres likvide hedgefond og private equity fond har ingen honorarer for tiden. Men, de fleste er nær high watermark, så om utviklingen i fondene fortsetter, vil fortjenesten øke betraktelig. TRW Automotive Holding er ny i SKAGEN Global. Selskapet handles til lave multipler, har god balanse, god ledelse og sunn vekstprofil. Av inntektene kommer 60 prosent fra TRWs aktiviteter inne aktiv sikkerhet, og dette er et voksende område inne bilsikkerhet. Selskapet kan komme til å kjøpe tilbake egne aksjer når de vet mer om den pågående antitrustsaken i Europa. Viktige salg i perioden China Mobile posten ble redusert i august. Etter en periode med sterk utvikling i aksjekursen ser vi nå mindre oppside. Vi klarte å selge den største delen av vår beholdning før aksjekursen fikk seg en trøkk etter skuffende tall i andre kvartal. Unilever posten ble ytterligere redusert fordi kursen nærmer seg våre fundamentale mål for investeringen. Cliffs Natural Resources posten ble redusert etter fallen priser på jernmalm og kull. Utbyttet er på 7 prosent, men om dette kan opprettholdes med nåværende jernmalmpriser vil vise seg. I tillegg kan en stille seg spørsmål rundt utførelsen på prosjektet deres i Bloom Lake i Canada. Alle aksjene våre i Osaka Securities Exchange ble tilbudt i forbindelse med budet fra Tokyo Stock Exchange på JPY /aksje. Rundt 84% av beholdningen ble solgt. Lundin Mining posten har blitt økt på grunn av lav verdsettelse av aktiva, fortsatt god drift og sterk fri kontantstrømsprofil. 15

16 SKAGEN Global Største poster pr 31. august 2012 Postens Pris P/E P/E P/B Kurs- størrelse 11A 12E Siste Mål SAMSUNG ELECTRONICS 7,4 % ,8 5,1 0, TYCO INTERNATIONAL 6,1 % 56,4 17,4 15,2 1,8 70 CITIGROUP 4,5 % 29,7 8,1 7,5 0,5 75 ORACLE 3,7 % 31,7 14,5 11,9 3,6 45 ELETROBRAS 2,7 % 18,6 6,7 6,6 0,3 50 GAZPROM 2,5 % 9,7 2,6 2,9 0,5 20 VIMPELCOM 2,4 % 10,6 20,8 10,3 1,2 14 SCA 2,3 % ,0 14,7 1,4 130 Vimpelcom og Akzo Nobel erstattet Bunge og Baker Hughes I topp 10 I august Porteføljen er fortsatt atttraktivt verdsatt sammenlignet med markedet som helhet COMCAST 2,2 % 33,5 21,2 17,4 1,9 40 AKZO NOBEL 2,0 % 45,8 15,2 14,3 1,2 60 Vektet topp 10 35,8 % - 9,1 7,6 0,8 62 % MSCI AC Index ,7 12,6 1,7-16

17 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. 17

18 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). SCA er et av verdens ledende selskaper inne personlige pleieprodukter og verdens største selskap innen papirlommetørkler. Etter salget av forpakningsenheten til DS Smith og kjøpet av den europeiske papirlommetørklevirksomheten til Georgia Pacific vil Hygienevirksomheten utgjøre rundt 75 prosent av salget. SCA er den største private eieren av skogområder i Norden. De har som mål en ROCE på 13 prosent over en syklus. Veksten vil komme fra produktutvikling og vekstmarkedene, som er pr. dags dato utgjør 19 prosent av salget. Comcast er en av de ledende media, underholding og kommunikasjonsselskapene i verden. Hovedsaklig er selskapet involvert i kabel-tv distribusjon, utvikling, produksjon og distribusjon av underholdning, nyheter, sport og annet innhold til et globalt publikum. Comcast kjøpte 51 prosent I NBC Universal fra GE i januar 2011 for USD 15 mrd. Comcast og GE er enige om at Comcast skal kjøpe resterende 49 prosent innen tre år. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. De to største eierne er Telenor og Altimo, telekominvesteringsarmen til Alfa Group kontrollert av oligark Mikhail Fridman AkzoNobel er verdens største produsent av maling. De er også ledene på spesialkjemikalier. Selskapet har flere sterke markedsposisjoner i vekstmarkeder., inkludert alle de fire BRIC landene. Selskapet har mål om å bedre effektiviteten internt og skal øke inntjeningen med EUR 500 millioner innen

19 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Kontanter Nyttetjenester Telekom 3 % 3 % 6 % Kontanter Sør Amerika 3 % 7 % Informasjonsteknologi 15 % Perifer EU 10 % Bank og finans 19 % Norge 4 % Medisin 4 % Nord Amerika 34 % Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer Kapitalvarer, service og transport Råvarer 5 % 8 % 8 % 15 % Kjerne EU Japan EMEA 4 % 9 % 14 % Energi 15 % Asia ex Japan 16 % 19

20 Fortress Investment (FIG US) USD 3.74 Info: Market cap: $ 2.0 bn Avg. Vol $ 4.0 mn Net cash : $ 1.1 bn Shares outs.: 520 mn P/E (12e): 9.7 x P/E (13e): 7.4 x P/B: (11a) 1.9 x RoE (12e): 15 % RoE (13e): 17 % Div. Yield (12E): 7 % Fortress Investment Group is an alternative asset manager. The company is active in managing investment products in five operating segments: Control-Oriented Private Equity, Credit Private Equity, Liquid Hedge Funds, Credit Hedge Funds, and permanent capital vehicles called Castles. In 2010, Fortress also acquired a traditional fixed income manager, Logan Circle Partners. Total AUM as of 1H 2012 was USD 47.8bn, not including uncalled capital, or dry powder of 7.4 billion. Adjusted for cash and investments on the balance sheet we are paying 8 times the company s net fixed management fee (85% of AuM is in long term lockup agreements and AUM is growing). Also including performance fee for 12e we are paying 3 times earnings (in 2012 it is only its credit business that contributes to performance fee) Triggers: If the good performance in private equity and hedge funds continues (currently below high watermark), performance fee will rise significantly. Continued strong structural growth in AUM as alternative managers take share away from traditional managers will drive fixed fee growth and dividends. Company might buy shares back aggressively towards the end of 2012 Realisation of the 500 million in gross unrealised performance fee (earned but not realised performance fee thus not included in the P&L or the balance sheet as of today) Risks: Weak performance is the main risk Corporate governance, weak capital markets, weak macro, change in tax regime, industry pressure on fees, loss of key personnel

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 Hovedtrekk juni 2015 SKAGEN m2 var ned 4,5 prosent i juni, mens MSCI sin eiendomsindeks var ned 3,3 prosent. Måneden var volatil som følge av de pågående forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007. Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juli 2007 Robust i USA-støyforgiftede markeder SKAGEN Kon-Tiki får AAA-rating fra S&P Som de to andre aksjefondene, har Kon-Tiki nå blitt tildelt høyeste rating av Standard

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer