SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012

2 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,0 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 8,0 prosent, mens referanseindeksen har steget 7,2 prosent. Det tyske forsikringsselskapet Talanx var en ny investering i oktober. I tillegg økte vi vår beholdning i General Motors, Microsoft, China Unicom og Gazprom. Vi solgte ut vår posisjon i Randstadt, Cliff Natural Resources og Aberdeen Asset Management. Vi fortsatte å redusere vår post i Comcast, China Mobile og Pfizer. Splitten av Tyco International i tre separate enheter ble gjennomført i oktober. I tillegg til aksjer i gamle Tyco International (brannsikring og sikkerhetsvirksomhet) har vi nå direkte eierskap i ADT (husalarm) og Pentair (fusjonert med Tyco Flow Control). SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både på absolutt og relativ basis. Fondets 10 største investeringer handler til kurs/fortjeneste (P/E 2012e) på 7,9 og kurs/bokført egenkapital (P/B) på 0,8x. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både P/E og P/B-multipler er under historisk gjennomsnitt. I forholdt til obligasjoner fremstår aksjer som særlig billig. Utbytteavkastningen for aksjer er nå høy i forhold til den effektive obligasjonsrenten. Etter en solid start på året, er makroøkonomiske indikatorer fortsatt svake og de fleste analytikere har senket forventningene for global BNP-vekst i 2012 og De fleste estimatene for global BNP-vekst ligger nå rundt 3-3,5%. Sentralbankene i USA (Fed) og Europa (ECB) har uttrykt at de vil intervenere i obligasjonsmarkedet for å stimulere økonomisk aktivitet. Euroen styrket seg mot dollar etter kunngjøringen. Utviklingen i eurosonen, kinesisk vekst og hvordan amerikanske politikere håndterer den potensielle budsjettklippen (fiscal cliff) representerer hovedbekymringene for verdensøkonomien kommende måneder. Så langt er vi rimelig fornøyd med selskapsrapporteringene for tredje kvartal, men til forskjell fra hva vi så i 2. kv., tilter rapporteringen mer mot konsensusforventningene. 2

3 Resultater pr 31. oktober 2012 Hittil i kv. Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 0,3 % 8,0 % 9,0 % 14,8 % Verdensindeks (NOK)* -1,0 % 7,2 % 7,5 % 1,3 % Meravkastning 1,4 % 0,8 % 1,5 % 13,5 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen 13 av 15 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder hittil i kvartal i NOK (pr 31. oktober) Tyrkia 9 Kina (Hong Kong) 7 Østerrike 5 Ungarn 4 Hong Kong 4 Italia 3 Nederland 3 Frankrike 2 Spania 2 Sveits 2 Indonesia 2 Finland 1 Tyskland 1 SKAGEN GLOBAL 0 Storbritannia 0 Belgia 0 Thailand 0 Mexico 0 Kina (lokal) -1 Sør-Afrika -1 Singapore -1 Norge (OSEBX) -1 Vekstmarkedsindeksen -1 Verdensindeksen -1 Canada -1 Danmark -1 Japan -2 USA (S&P 500) -2 Polen -3 Sør-Korea -3 Russland -3 Sverige -3 India -4 Brasil -4 USA (Nasdaq) -6 Taiwan -7

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. oktober) Tyrkia 46 Thailand 29 Danmark 20 Ungarn 20 Singapore 20 Polen 19 Tyskland 18 Hong Kong 16 Mexico 16 Norge (OSEBX) 15 India 15 Belgia 13 Østerrike 13 USA (Nasdaq) 12 Sverige 10 Sveits 10 USA (S&P 500) 9 SKAGEN GLOBAL 8 Frankrike 8 Verdensindeksen 7 Storbritannia 7 Sør-Afrika 7 Vekstmarkedsindeksen 6 Kina (Hong Kong) 6 Sør-Korea 6 Indonesia 6 Nederland 5 Taiwan 4 Canada 3 Finland 3 Italia 2 Russland 2 Japan -1 Kina (lokal) -7 Spania -10 Brasil -12

7 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Oppsummering SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,0 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 8,0 prosent, mens referanseindeksen har steget 7,2 prosent. Beste bidragsyter i oktober var Citigroup. Banken rapporterte resultater for 3. kv. godt foran forventningene drevet av høyere inntekter fra obligasjonshandel og oppsving i netto rentemargin. Banken annonserte også oppsigelsen til sin CEO Vikram Pandit. Michael Corbat vil bli ny CEO for Citigroup. Aksjen steg 13% i USD i oktober. Verste bidragsyter i oktober så vel som september var Eletrobras. Rammevilkårene for eiendeler med konsesjon som løper ut i ser ut til å bli verre enn ventet. Den brasilianske regjeringen har tilbudt BRL 14 mrd som kompensasjon for eiendeler hvor konsesjonen løper ut. Dette er mindre enn 50% av aktivaenes bokførte verdi og mye lavere enn de BRL30 mrd ledelsen hadde som mål. Preferanseaksjene falt 12% i BRL i oktober Netto kontantposisjon ved utgangen av oktober var 5,2 prosent (opp fra 4,3 prosent ved utgangen av september). De 10 største postene utgjorde 32,4 prosent av fondet ved utgangen av oktober (ned fra 35,0 prosent i september). Resultatrapportering og selskapsnyheter General Motors leverte 3. kv. resultat godt foran forventningene drevet av bedre driftsresultat i Nord-Amerika (7,8% driftsmargin) og internasjonal virksomhet den kinesiske JV i særdeleshet (driftsmargin 9,7%). Fortjeneste per aksje ble USD 0,93 mot USD 0,53 forventet. Den europeiske virksomheten (Opel og Vauxhall) trekker fortsatt resultatet ned og representerer en av de viktigste utfordringene fremover. Europa tapte USD 0,5 mrd i 3. kv. og GM guider for samlet tap i Europa i 2012 i området USD 1,5-1,8 mrd. Neste år forventes bedre resultater i Europa og ledelsen forventer at GMs europeiske virksomhet dekker kostnadene i Utviklingen i GM er i tråd med vårt investeringscase presentert i statusrapporten for september. Comcast leverte solide resultater med fortjeneste per aksje på USD 0,78. Salgsinntektene vokste 15,4% til USD 16,5 mrd og EBITDA økte 9,5% til USD 5 mrd. Selskapet dro nytte av sterk vekst i antallet abonnenter som steg med i kvartalet hovedsakelig takket være sterk vekst i bredbånd. Selskapet evnet også å løfte ARPU (salg per kunde) i videosegmentet. Samlede kabelinntekter vokste 7,6% til USD 4 mrd. Selskapet så også en hyggelig resultatbedring i medievirksomheten NBCU hjulpet av OL, vekst i kabelnettverksinntekter i tillegg til solide resultater fra film/studio virksomheten. Som en følge vokste EBITDA 19% i divisjonen. Selskapet fortsetter å levere en sunn kontantstrøm. Comcast kjøpte tilbake egne aksjer for USD 750m i kvartalet og selskapet har nå som mål å betale ut USD 5 mrd i år. SKAGEN Global sin portefølje består av 98 selskaper. 7

8 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter CapitaMalls Asia rapporterte bedre resultater enn ventet i 3. kv. 12 med salgsinntekter og nettoresultat opp hhv 53% og 71% fra samme periode i fjor. Sterkere utvikling enn ventet kom fra høyere gebyrinntekter på bakgrunn av nylanserte fond og bedre kjøpesenterutvikling i fleste regioner. Kina var nok en gang sterkeste driver for vekst med omsetning og EBIT opp hhv 64% og 385%. Sterkt salg hos leietakere, åpning av nye kjøpesentre, høyere husleier og realiserte stordriftsfordeler var drivkraften bak de imponerende resultatene. Leietakernes salg i Kina økte 11%(14% i mindre byer). Det er tydelig at selskapet vinner i konkurransen. Gjeldsgraden (netto gjeld i prosent av egenkapitalen) økte marginalt fra 25% til 30% ettersom selskpet forsetter sin agressive ekspansjon. Unilever rapporterte imponerende 3. kv 12 godt foran konsensus og konkurrenter med organisk omsetningsvekst på 6%. Den uventede gode utviklingen ble drevet av volumvekst, særlig i vekstmarkedene (hvor, til forskjell fra hos mange av konkurrentene, underliggende salgsvekst akselererte til 12,7% i siste kvartal). Som forventet sakket Europa med 0,9% organisk vekst og - 1,2% prismiks. Allikevel la Unilever vekt på tegn på stabilisering i de mer utfordrende landene og tiltrekker seg fortsatt forsiktige forbrukere i verdienden av produktporteføljen. Segmentene Home Care og Personal Care gjord det særlig bra med salgsvekst på hhv 11% og 8%. Ledelsen gjentok sitt moderate marginforbedrings guiding til tross for økte råvarekostnader. Konsernets balanse er fortsatt svært sterk. Det er godt rom for nye oppkjøp. Bunge rapporterte sterke tall for 3. kv. 12. Landbruksvirksomheten fortsetter å lede an og leverte sitt sterkeste kvartalsresultat i selskapets historie. Dette var resultat av høye marginer så vel som volum. Ledelsen var svært selvsikre mht fremtiden, og sa at de gunstige forholdene for landbruksvirksomheten som er skapt av tørken i USA bare så vidt har begynt og vil fortsette frem til neste avling er høstet i USA neste høst. Sukker var nok en gang en skuffelse denne gangen grunnet store nedbørsmengder i Brasil. Kunstgjødsel, matolje og møller leverte mer eller mindre på linje med forventningene. Kontantstrømmen var negativ ettersom økte priser økte verdien av lagrene og dermed ga økt arbeidskapital. China Unicom rapporterte 3. kv. 12 resultater på linje med analytikerkonsensus. Salgsinntektene steg 16% fra samme periode i fjor (mobilinntekter opp 22% og 3G inntekter steg 75%). Salget var litt under forventningene ettersom sammensetningen av nye 3G-abonnenter var mer tiltet mot lavprissegmentet enn forventet. EBITDA steg 13% fra samme periode i fjor, noe som var litt bedre enn forventningene som følge av at høyere andel lavpriskunder innebærer lavere subsidiekostnader. Subsidier og andre kostnader relatert til kapring av nye kunder øker allikevel betydelig i forhold til fjoråret (50%) på grunn av den sterke 3Gkundeveksten (på linje med forventningene). Alle andre kostnadselementer vokste mindre enn inntektene. EBIT økte 70% mot samme periode i fjor og viser at skalaeffekten tydelig slår inn med avskrivninger som bare økte 5% fra i fjor. Kontantstrømmen er fortsatt negativ som følge av den sterke veksten, men ledelsen bekreftet sine forventninger om marginalt positiv kontantstrøm neste år. 8

9 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Kyocera rapporterte bedre enn ventet kvartalsresultat. Selskapets datterselskap AVX oppnådde forlik i forbindelse med oppryddingskostnader etter forurensing, noe som førte til nedjustering av årsresultatet. I midlertid nedjusterte selskapet resultatet mindre enn ventet ettersom utsiktene for driften har bedret seg. Utenom AVX miljøkostnader økte resultatet 45% fra forrige kvartal. Driverne bak resultatet var salgsvekst for keramiske pakker for nye smarttelefonmodeller og vending til positive resultater fra solvirksomheten. Når det gjelder utsiktene, økte book-to-bill (forholdet mellom ordreinngang og fakturering) betydelig til 1,42x noe som lover bra for fremtiden. Ordreinngangen for solenergi vokste imponerende 70% i kjølvannet av oppstart for japansk subsidieprogram. Netto kontantbeholdning og finansinvesteringer utgjør nå 63% av børsverdien. Akzo Nobel leverte en assortert blanding av resultater med resultat på 1 EUR per aksje, en økning på nesten 10%. Salgsinntektene vokste 5,7% til EUR 4,3 mrd takket være økte priser, men selskapet fortsetter å slite med svak volumutvikling i Europa. Takket være prisøkninger og kostnadsreduksjoner klarte selskapet å øke EBITDA6,5% til EUR 540m til tross for fortsatt motvind fra titanoksydprisen. Interiørmaling var det svakeste punktet med inntekter og EBITDA stort sett uforandret, bedring i USA og svekkelse i Europa. For performance coating økte EBITDA 29% takket være en blanding av reduserte kostnader og anstendig volumvekst. Spesialkjemikalier så EBITDA-fall på 5% fordi redusert byggaktivitet i Europa ikke ble kompensert av reduserte kostnader. Selskapet foretok en nedskriving av goodwill på EUR 2,4 mrd relatert til interiørmalings-virksomheten. Det forventes at konsernsjefen kommer tilbake fra sitt sykefravær innen årsslutt Goldman Sachs leverte et bra sett med resultater på grunn av økt aktivitetsnivå med EPS fra driften på USD 3,34. Inntektene fra investment banking vokste 43% til USD 1,2 mrd. Institutional Client Services så at inntektene vokste 26% til USD 4,6 mrd løftet av solide inntekter fra obligasjonshandel som vokste 71%. Kundehandel aksjer var også solid, men kurtasjeinntektene var noe svake. Investing & Lending dro nytte av solid oppvurdering av PE- og gjeldinvesteringer. Inntektene i Investment Management var svake ettersom lavere forvaltningsgebyrer bare delvis ble kompensert av høyere variable gebyrer. Lønnskostnader som økte 133% var det svake punktet. Bokført verdi per aksje var USD 129,7. Kapitaldekningen er svært god med Basel 3 kjernekapital på 8,5%. Microsoft leverte svake resultater med EPS ned 11% til USD 0,39. Salget falt også 7,9% til USD 16 mrd. Svakheten skyldes hovedsakelig at kundene utsetter innkjøp i påvente av Windows 8 samt generell svakhet i PC-etterspørselen. Den største effekten viste seg i Windows og Windows Live divisjonene hvor salget falt 33%. Nedgangen spredte seg også til Microsoft Business Division som så en salgsnedgang på 2,1%. Entertainment & Devices hadde flatt salg i et svært svakt konsollmarked takket være styrken til X-box. Service & Tools fortsetter å gjøre det bra med salgsvekst på 7%. Selskapet fortsetter å forbedre sin søkemotordivisjon hvor salget vokste 11% ettersom Bing vinner noe markedsandel. Selskapet fortsetter å generere en stor kontantstrøm og kjøpte egne aksjer for USD 1,6 mrd i kvartalet. Lanseringen av Windows 8 i oktober fikk en blandet til svakt positiv mottakelse. 9

10 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Google leverte resultater som kan oppsummeres med for lite for tidlig ( ved et uhell ble resultatene offentliggjort tidligere enn planlagt). EPS ble USD 9,0 litt ned fra fjoråret. Kjernevirksomheten i internett hadde salgsvekst på 18,6% til USD 11,5 mrd. Den sterke betalt-klikk veksten fortsetter med økning på 33%, men selskapet ble rammet av at salget per klikk falt 15%, delvis som følge av økt mobil-andel. Salgsveksten for Googles kjerne-siter var 14,6% og Google Network vokste 21%. Lisensinntekter vokste hele 73%. Kostnadene var høye i kvartalet og driftskostnadene økte 67%. Økningen skyldes at salget bare vokste 9% til USD 4 mrd. Selskapet forsetter å møte utfordringer knyttet til Motorola Mobility som tapte USD 150m i kvartalet. Citigroup leverte solide resultater med EPS på USD 1,06, eks salget av MSSB. Kjerneinntektene vokste 4% til USD 19,4 mrd takket være solide tradinginntekter og økte netto renteinntekter. Nord-amerikansk personmarked så solid vekst i boliglån i tillegg til gunstig kostnadsutvikling. Den internasjonale personkundevirksomheten hadde inntektsvekst på 3% på grunn av litt svakere vekst i vekstmarkedene og nedgang i valutahandel. Securities & Banking var den store vinneren med inntektsvekst på 15% løftet av økt kundeaktivitet i finansmarkedene. Transaction Services hadde inntektsfall på 2% pga reduserte spreader. Avviklingen av Citi Holding fortsetter og denne enheten utgjør nå bare 9% av totale aktiva. Bokført egenkapital vokste 2% i kvartalet til USD 52,7 per aksje. Basel 3 kjernekapitaldekning var 8,6% godt hjulpet av salget av MSSB. Konsernsjefen Vikram Pandit ble erstattet i kvartalet. SCA rapporterte driftsresultat for 3. kv. 12 som var bedre enn konsensus. EPS justert for restrukturering og nedskrivinger i Aylesford Newsprint, ble SEK 1,95 mot forventet SEK 1,80. Det positive avviket skyldtes høyere marginer enn ventet, både i Tissue og Personal Care. EBIT fra Forest Products ble litt lavere enn ventet. Ledelsen har ytterligere ambisjoner om å styrke driftsresultatet i Hygiene gjennom kostnadskutt samt realisasjon av synergier etter oppkjøpet av Georgia Pacific. Vekst i vekstmarkedene og et mulig salg av skog eller Forest Product divisjonen kan være mulige triggere for ytterligere reprising. Kinnevik rapporterte NAV per aksje på SEK 216, litt over de fleste analytikerestimater. Grunnen var oppvurdering av netthandelsselskapet Zalando. Zalando har gjennomført en kapitalutvidelse og Kinnevik har også betalt EUR 278m for å øke sin eierandel fra 25% til 35%. Med denne verdsettelsen utgjør Zalando SEK 13 per aksje (6% av NAV). Verdsettelsen av Zalando synes ganske høy 3x estimert 2012-salg for et ulønnsomt selskap. MTG; Tele2 og Millicom har rapportert resultater litt under forventningene og disse tre viktigste investeringene hadde alle negativ aksjekursutvikling så langt i år. NAV-rabatten har økt ettersom det kan stilles spørsmål ved verdsettelsen av ulistede onlineinvesteringer. Onlineonvesteringene representerer nå nesten 25% av NAV. Billerud-Korsnaesfusjonen forventes gjennomført i 4. kv. 10

11 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Baker Hughes rapporterte dårligere 3. kv.-tall enn ventet. EPS ble rapportert USD 0,63 mot estimert USD 0,83(EPS var USD 1,00 i 2. kv. Og USD 1,62 i 3. kv. 11). Uventet svikt i internasjonale aktiviteter (Lat.Am, Norge, forsinkelser i Irak) og fortsatt svakhet i amerikansk trykkpumping (forventes å utgjøre 20% av driftsresultatet) var hovedårsakene. Selskapet varsler fortsatt vanskelig marked i USA, men forventer normalisering i Lat.Am og særlig i Norge. Vekst i Midt-Østen og Mexicogulfen forventes. Investeringscaset er at økt internasjonalt bidrag skal kompensere for fallende lønnsomhet i USA etter overopphetet marked i 2010/ kv. var åpenbart en hump i denne veien som truer vekstprofilen og verdsettelsen. Norsk Hydro rapporterte svake tall for 3. kv. som forventet. Omsetningen falt 20% til NOK 19,2 mrd ettersom realisert aluminiumspris var 22% lavere og aluminiumsproduksjonen var 7% lavere. Volumer og priser for valsede og ekstruderte produkter var også lavere. Totale kostnader falt 14% til NOK 19,2 mrd. slik at EBIT justert for engangseffekter ble NOK 8m (ned fra NOK 1,6 mrd.). Inntektene fra energivirksomheten falt 20% til NOK 1,1 mrd. og EBIT falt 39% til NOK 220m ettersom kraftproduksjonen falt 14%. Vannfyllingen i magasinene er på 91%, 10% høyere enn for ett år siden. Hydro og Orkla inngikk 15. oktober avtale om å fusjonere sine ekstrusjonsvirksomheter (bygg, anlegg og turbin) i et 50/50-eid selskap. Den nye enheten vil bli en realitet i 2013 og vil ha en betydelig markedsmakt. Nabors rapporterte tall på linje med forventningene. Konsoliderte tall var OK med bedret resultat i amerikansk land-brønntjenester, International og Canada som ble oppveid av redusert aktivitet i amerikansk landboring og Alaska. Nabors har bestilt 9 nye PACE- X (siste og best utstyrte rigger) som alle har oppnådd lange kontrakter og gode priser. Kontantstrømmen var bra med kontantstrøm fra driften på USD 500m i kvartalet og balansen er styrket. Utsiktene for de neste to kvartalene er ikke bra, men fremgang er ventet, forhåpentligvis innen midten av Nabors er i ferd med å selge enkelte av sine ikke-kjernevirksomheter, men dette tar lengre tid enn opprinnelig ventet. Lundin Mining rapporterte solide tall for 3. kv. Både omsetning og inntjening var på linje med konsensus ettersom lavere kobbersalg ble oppveid av økt sinksalg. Forsinkede leveranser etter en streik vil gi bedre resultater i 4. kv. I den portugisiske gruven Neves Corvo var kobberproduksjonen som forventet ettersom lavere malmproduksjon ble kompensert av høyere utvinningsgrad. Den svenske virksomheten i Zinkgruvan var 10% bedre enn ventet pga rikere malm. Kontantkostnader for denne gruven ble også senket for året. Andelen i Tenke (24%) i Kongo gjorde det bra i perioden og produksjonsestimatet ble litt oppjustert, det samme ble kostnadene. Utvidelsesplanene i Tenke gar fremover på budsjett og bør være fullført ved utløpet av Lundin Mining økte sin netto kontantbeholdning til nesten SEK 2 mrd. 11

12 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Cliffs Natural Resources rapporterte svært svake tall med lavere realiserte priser og høyere kostnader. EPS på USD 0,61 var under estimatene på USD 1,02. Omsetningen falt 30%. Selskapet forsøker å senke kostnadene ved Bloom Lake-virksomheten i Canada. Kostnadene var USD 86/tonn ved Bloom Lake og dette er langt over det opprinnelige målet på USD 55-60/tonn. Det har også vært driftsproblemer i den amerikanske virksomheten. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske stålindustrien er på 70% slik at behovet for jernmalm er fallende inn i Utbyttet er trygt enn så lenge selv om kontantstrømmen fra driften falt fra USD 1,3 mrd til USD 600m i Investeringer i anlegg var uendret på USD 1 mrd i Netto gjeld er bekymringsfull på USD 3,9 mrd. Renault leverte svake salgstall med inntekter på EUR 4 mrd, ned 13%. Bildivisjonen var ned 14,4% pga svakhet i bilvirksomheten, hovedsakelig i Europa hvor volumene falt 18,4%. Deler av svakheten skyldes at selskapet bygger ned egne lagre. Utenfor Europa ser selskapet en sunn vekst med salgsvekst på 7,7%. Områdene som særlig fremstår er EurAsia med salgsvekst på 12% og Amerika som var opp 20%. Finansieringsvirksomheten fortsetter å gjøre det bra og opplevde at inntektene økte med 6,8%. Selskapet opprettholder sin guiding for positiv fri kontantstrøm fra bilvirksomheten i år. BP leverte utmerkede 3. kv. tall godt foran forventningene. Justert underliggende inntjening (USD 5,17 mrd) var 25% høyere enn konsensus og 40% opp fra forrige kvartal. Kjerne-EBIT (USD 8,67 mrd) var 16% høyere enn forventet. Det viktigste positive avviket fra forventningene kom fra nedstrømsvirksomheten hjulpet av høyere marginer og økt raffineriproduksjon. Produksjonen i 3. kv. (ex TNK-BP) var 2,259 mb/d. Dette var ned 2,7% fra samme periode i fjor, men justert for solgte felt var produksjonsveksten 3,4%. BP økte utbyttet med 12,5%. Årlig utbytte for ADR vil bli USD 2,16 noe som gir en utbytteavkastning på 5,15%. Investorenes fokus på BP burde endres fra Macondo/Russland til vekstprofilen på leting og produksjonsporteføljen. Aksjen handler med stor rabatt målt med de fleste nøkkeltall (20-25%) til konkurrentene. Et forlik i Macondo-søksmålet er en av mange triggere som vil krympe rabatten. Gjensidige rapporterte ekstraordinært gode tall for 3. kv. Premieinntektene steg 0,8% til NOK 4,572 mrd. Forsikringsresultatet ble NOK 780 m, en økning på imponerende 37% som følge av at forsikringsskader falt 5% til NOK 3,116 mrd (skadeprosenten var bare 68%) og administrasjonskostnadene falt 2% til NOK 675m (14,8%) noe som ga en combined ratio på imponerende 82,9%. Investeringsinntektene havnet på NOK 852m (gir ikke meningsfylt sammenligning pga aksjetapene i 3. kv 2011) som utgjør 1,5% (6,1% annualisert) av investeringsaktiva på NOK 56 mrd. EPS i 3. kv. var NOK 2,50 (NOK 1,20 i 3. kv. 2011). Avkastning på egenkapitalen før skatt er 24,3% hittil i år, langt foran selskapets målsetting. Overflødig kapital er estimert å utgjøre anslagsvis NOK 3,9 mrd. 12

13 Bidragsytere hittil i 2012 i MNOK (per 31. oktober 2012) Største positive bidragsytere i 2012 Største negative bidragsytere i 2012 Selskap MNOK Selskap MNOK Samsung Electronics +466 Eletrobras -560 Citigroup +415 Cliffs Natural Resources -239 Tyco family(tyc, ADT and PNR) +346 Tesco -166 Comcast +270 Weatherford -152 SCA +194 Gazprom -137 Hannover Re +174 Banrisul -133 Sabanci +168 Nabors - 91 Hannover Re +156 Petrobras - 86 China Mobile +134 Baker Hughes - 49 Gjensidige Forsikring +128 Yamaha Motor - 40 Sum verdiskapning i 2012: MNOK 13

14 Bidragsytere hittil i kvartalet i MNOK Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap MNOK Selskap MNOK Citigroup +194 Eletrobras - 88 Sabanci + 67 Gazprom - 80 Samsung Electronics + 59 Weatherford - 58 LG Corp + 54 Vimpelcom - 55 Hannover Re + 46 Petrobras - 39 Tyco family(tyc, ADT and PNR) + 42 Baker Hughes - 34 Indosat + 37 Google - 28 Banrisul + 35 Microsoft - 24 Bunge + 31 Akzo Nobel - 24 AIG + 29 Renault - 23 Sum verdiskapning hittil i kvartalet: 180 MNOK 14

15 Viktigste endringer i porteføljen så langt i 2012 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Q1 EMGS (New) GSW Immobilien (New) Gazprom Baker Hughes Oracle Capitamalls Asia (New) Vimpelcom Q2 Lundin Mining (New) Weatherford Afren Cliffs Natural Resources Citigroup Sistema (New) Teva RSA Insurance Group (New) Google (New) Q3 American International Group (New) China Unicom (New) Fortress Investment Corp. (New) TRW Automotive Holdings (New) Lundin Mining General Motors(New) Q1 Transocean (Out) Pfizer Unilever Tesco Osaka Securities Exchange Q2 Pfizer Tyco International China Mobile Goldman Sachs Osaka Securities Exchange Yahoo (Out) Time Warner Cable (Out) Orascom Telecom Media (Out) Q3 Unilever China Mobile Pfizer Tesco Bunge Cliffs Natural Resources Osaka Securities Exchange(Out) Comcast Gjensidige Forsikring Aberdeen Asset Management 15

16 SKAGEN Global viktigste endringer i porteføljen i 4.kv Økte poste (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Gazprom General Motors Talanx (New) Microsoft China Unicom Cliffs Natural Resources (Out) Randstad (Out) Aberdeen Asset management (Out) Comcast Pfizer China Mobile 16

17 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden China Unicom ble økt i oktober. De siste resultatene bekrefter vår tese om sterk inntektsvekst etter hvert som markedet flytter til 3G og enda sterkere resultatvekst pga skalaeffekter. Gazprom posten ble økt i oktober. Aksjekursen har vært svak, men vi ser ingen endring i det fundamentale investeringscaset. Inntjeningen vil øke på bakgrunn av 15% årlig økning i den lave innenlandske gassprisen og utbytteavkastningen vil bedres. Microsoft ble økt med bakgrunn i selskapets stadig mer attraktive verdsettelse. Selskapet handler til 10x resultatet til tross for 30% avkastning på egenkapitalen og en netto kontantbeholdning tilsvarende 22% av børsverdien.. Vi innser at selv om selskapet står foran økte utfordringer fra Apple og Google innen visse områder, impliserer selskapets verdsettelse at det vil se et raskt fall i inntjeningen. Sånn sett mener vi markedet ser bort fra selskapets sterke grep om bedriftssegmentet og dets evne til å øke sin andel av bedriftsmarkedet med base i nettsky. General Motors ble økt ytterligere i oktober etter at vi initierte posisjonen i september. Driften i Nord-Amerika og Kina er den viktigste verdiskapningen i selskapet. Den europeiske virksomheten og bekymring rundt pensjonsforpliktelser sammen med mulig overheng av aksjer fra staten har gjort aksjen svært upopulær og etter vårt syn svært undervurdert. En troverdig plan for å stanse den europeisk blødningen samt reduksjon i statlig eierskap kan bli positive reprisingstriggere. Viktige salg i perioden Comcast ble redusert i perioden pga verdsettelsen. Den underliggende dynamikken som driver Comcasts EPS-vekst fremover ser nå ut til å være mye bedre forstått av markedet og verdsettelsen gjenspeiler dette. Aberdeen Asset Management ble solgt helt ut av porteføljen i oktober etter at vi solgte mesteparten av beholdningen i september pga verdsettelsen. Pfizer ble ytterligere redusert ettersom aksjen nå synes å være fullt verdsatt basert på inntektsstrømmen fra dagens produkter. Det kan være oppside knyttet til FOU-porteføljen, men verdsettelsen av denne er høyst usikker. Cliffs Natural Resources ble solgt ut av porteføljen i oktober. Kombinasjonen av økte kostnader, lavere priser for jernmalm, lavere kapasitetsutnyttelse i amerikanske stålverk og en gjeld nær USD 4 mrd er ikke god. Det er også spørsmålstegn knyttet til utbytteevnen. Når vi la sammen alle disse negative faktorene følte vi oss lite komfortable med å eie Clifff og solgte oss ut. Randstadt ble solgt ettersom vår tese om oppsving i europeisk sysselsetting nå ser usannsynlig ut, selv på mellomlang sikt. Dette øker risikoen for at selskapet vil se ytterligere press på marginer og resultat. Med dette i bakhodet, ser vi bedre muligheter andre steder. China Mobile ble ytterligere redusert i oktober fordi vi finner mer gunstig forhold mellom risiko/avkastning i China Unicom 17

18 SKAGEN Global Største poster pr 31. oktober 2012 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize 12E 13E Last target SAMSUNG ELECTRONICS 7,8 % ,4 4,5 1, CITIGROUP 5,2 % 37,4 9,8 8,1 0,6 75 ORACLE 3,4 % 31,1 11,7 10,7 3,5 45 TYCO INTERNATIONAL 2,7 % 26,9 17,2 14,3 2,4 35 GAZPROM 2,6 % 9,1 2,8 2,8 0,4 20 SVENSKA CELLULOSA 2,3 % 129,2 16,3 14,0 1,6 135 CENTRAIS ELETRICAS BRAS 2,2 % 16,2 5,5 5,2 0,3 30 VIMPELCOM 2,2 % 11,0 11,4 9,9 1,3 16 ADT og LG Corp erstatter Kyocera og Akzo i oktober Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt sammenlignet med markedet som helhet ADT CORP 2,1 % 41,5 24,3 22,6 1,8 55 LG CORP 1,9 % ,5 8,0 1, Weighted top 10 32,4 % - 7,4 6,6 0,8 53 % MSCI AC Index ,0 11,5 1,7-18

19 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. 19

20 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). SCA er et av verdens ledende selskaper inne personlige pleieprodukter og verdens største selskap innen papirlommetørkler. Etter salget av forpakningsenheten til DS Smith og kjøpet av den europeiske papirlommetørklevirksomheten til Georgia Pacific vil Hygienevirksomheten utgjøre rundt 75 prosent av salget. SCA er den største private eieren av skogområder i Norden. De har som mål en ROCE på 13 prosent over en syklus. Veksten vil komme fra produktutvikling og vekstmarkedene, som er pr. dags dato utgjør 19 prosent av salget. ADT er ledende leverandør av elektronisk sikkerhet og relaterte overvåkingstjenester i det amerikanske bolig- og SMB-markedet med 25% markedsandel. Kundebasen på 6,3m leverer selskapet en svært forutsigbar kontantstrøm basert på månedlig abonnementsgebyrer. Selskapet ekspanderer fra å levere vanlige boligalarmer til mer omfattende systemer for hjem og kontorovervåkning gjennom et produkt kalt Pulse. ADT har hovedkvarter i Boca Raton Florida. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. De to største eierne er Telenor og Altimo, telekominvesteringsarmen til Alfa Group kontrollert av oligark Mikhail Fridman LG Corp er det tredje største konglomeratet i Korea. Det sysselsetter mennesker og opererer i 80 land. LG Corps datterselskaper driver i mange bransjer inkludert elektronikk, kjemi, og telekommunikasjon. Største datterselskap er LG Electronics som er verdens nest største produsent av TV.. 20

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer