SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012

2 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,0 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 8,0 prosent, mens referanseindeksen har steget 7,2 prosent. Det tyske forsikringsselskapet Talanx var en ny investering i oktober. I tillegg økte vi vår beholdning i General Motors, Microsoft, China Unicom og Gazprom. Vi solgte ut vår posisjon i Randstadt, Cliff Natural Resources og Aberdeen Asset Management. Vi fortsatte å redusere vår post i Comcast, China Mobile og Pfizer. Splitten av Tyco International i tre separate enheter ble gjennomført i oktober. I tillegg til aksjer i gamle Tyco International (brannsikring og sikkerhetsvirksomhet) har vi nå direkte eierskap i ADT (husalarm) og Pentair (fusjonert med Tyco Flow Control). SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både på absolutt og relativ basis. Fondets 10 største investeringer handler til kurs/fortjeneste (P/E 2012e) på 7,9 og kurs/bokført egenkapital (P/B) på 0,8x. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både P/E og P/B-multipler er under historisk gjennomsnitt. I forholdt til obligasjoner fremstår aksjer som særlig billig. Utbytteavkastningen for aksjer er nå høy i forhold til den effektive obligasjonsrenten. Etter en solid start på året, er makroøkonomiske indikatorer fortsatt svake og de fleste analytikere har senket forventningene for global BNP-vekst i 2012 og De fleste estimatene for global BNP-vekst ligger nå rundt 3-3,5%. Sentralbankene i USA (Fed) og Europa (ECB) har uttrykt at de vil intervenere i obligasjonsmarkedet for å stimulere økonomisk aktivitet. Euroen styrket seg mot dollar etter kunngjøringen. Utviklingen i eurosonen, kinesisk vekst og hvordan amerikanske politikere håndterer den potensielle budsjettklippen (fiscal cliff) representerer hovedbekymringene for verdensøkonomien kommende måneder. Så langt er vi rimelig fornøyd med selskapsrapporteringene for tredje kvartal, men til forskjell fra hva vi så i 2. kv., tilter rapporteringen mer mot konsensusforventningene. 2

3 Resultater pr 31. oktober 2012 Hittil i kv. Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 0,3 % 8,0 % 9,0 % 14,8 % Verdensindeks (NOK)* -1,0 % 7,2 % 7,5 % 1,3 % Meravkastning 1,4 % 0,8 % 1,5 % 13,5 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen 13 av 15 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder hittil i kvartal i NOK (pr 31. oktober) Tyrkia 9 Kina (Hong Kong) 7 Østerrike 5 Ungarn 4 Hong Kong 4 Italia 3 Nederland 3 Frankrike 2 Spania 2 Sveits 2 Indonesia 2 Finland 1 Tyskland 1 SKAGEN GLOBAL 0 Storbritannia 0 Belgia 0 Thailand 0 Mexico 0 Kina (lokal) -1 Sør-Afrika -1 Singapore -1 Norge (OSEBX) -1 Vekstmarkedsindeksen -1 Verdensindeksen -1 Canada -1 Danmark -1 Japan -2 USA (S&P 500) -2 Polen -3 Sør-Korea -3 Russland -3 Sverige -3 India -4 Brasil -4 USA (Nasdaq) -6 Taiwan -7

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. oktober) Tyrkia 46 Thailand 29 Danmark 20 Ungarn 20 Singapore 20 Polen 19 Tyskland 18 Hong Kong 16 Mexico 16 Norge (OSEBX) 15 India 15 Belgia 13 Østerrike 13 USA (Nasdaq) 12 Sverige 10 Sveits 10 USA (S&P 500) 9 SKAGEN GLOBAL 8 Frankrike 8 Verdensindeksen 7 Storbritannia 7 Sør-Afrika 7 Vekstmarkedsindeksen 6 Kina (Hong Kong) 6 Sør-Korea 6 Indonesia 6 Nederland 5 Taiwan 4 Canada 3 Finland 3 Italia 2 Russland 2 Japan -1 Kina (lokal) -7 Spania -10 Brasil -12

7 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Oppsummering SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,0 prosent. Så langt i år har SKAGEN Global steget 8,0 prosent, mens referanseindeksen har steget 7,2 prosent. Beste bidragsyter i oktober var Citigroup. Banken rapporterte resultater for 3. kv. godt foran forventningene drevet av høyere inntekter fra obligasjonshandel og oppsving i netto rentemargin. Banken annonserte også oppsigelsen til sin CEO Vikram Pandit. Michael Corbat vil bli ny CEO for Citigroup. Aksjen steg 13% i USD i oktober. Verste bidragsyter i oktober så vel som september var Eletrobras. Rammevilkårene for eiendeler med konsesjon som løper ut i ser ut til å bli verre enn ventet. Den brasilianske regjeringen har tilbudt BRL 14 mrd som kompensasjon for eiendeler hvor konsesjonen løper ut. Dette er mindre enn 50% av aktivaenes bokførte verdi og mye lavere enn de BRL30 mrd ledelsen hadde som mål. Preferanseaksjene falt 12% i BRL i oktober Netto kontantposisjon ved utgangen av oktober var 5,2 prosent (opp fra 4,3 prosent ved utgangen av september). De 10 største postene utgjorde 32,4 prosent av fondet ved utgangen av oktober (ned fra 35,0 prosent i september). Resultatrapportering og selskapsnyheter General Motors leverte 3. kv. resultat godt foran forventningene drevet av bedre driftsresultat i Nord-Amerika (7,8% driftsmargin) og internasjonal virksomhet den kinesiske JV i særdeleshet (driftsmargin 9,7%). Fortjeneste per aksje ble USD 0,93 mot USD 0,53 forventet. Den europeiske virksomheten (Opel og Vauxhall) trekker fortsatt resultatet ned og representerer en av de viktigste utfordringene fremover. Europa tapte USD 0,5 mrd i 3. kv. og GM guider for samlet tap i Europa i 2012 i området USD 1,5-1,8 mrd. Neste år forventes bedre resultater i Europa og ledelsen forventer at GMs europeiske virksomhet dekker kostnadene i Utviklingen i GM er i tråd med vårt investeringscase presentert i statusrapporten for september. Comcast leverte solide resultater med fortjeneste per aksje på USD 0,78. Salgsinntektene vokste 15,4% til USD 16,5 mrd og EBITDA økte 9,5% til USD 5 mrd. Selskapet dro nytte av sterk vekst i antallet abonnenter som steg med i kvartalet hovedsakelig takket være sterk vekst i bredbånd. Selskapet evnet også å løfte ARPU (salg per kunde) i videosegmentet. Samlede kabelinntekter vokste 7,6% til USD 4 mrd. Selskapet så også en hyggelig resultatbedring i medievirksomheten NBCU hjulpet av OL, vekst i kabelnettverksinntekter i tillegg til solide resultater fra film/studio virksomheten. Som en følge vokste EBITDA 19% i divisjonen. Selskapet fortsetter å levere en sunn kontantstrøm. Comcast kjøpte tilbake egne aksjer for USD 750m i kvartalet og selskapet har nå som mål å betale ut USD 5 mrd i år. SKAGEN Global sin portefølje består av 98 selskaper. 7

8 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter CapitaMalls Asia rapporterte bedre resultater enn ventet i 3. kv. 12 med salgsinntekter og nettoresultat opp hhv 53% og 71% fra samme periode i fjor. Sterkere utvikling enn ventet kom fra høyere gebyrinntekter på bakgrunn av nylanserte fond og bedre kjøpesenterutvikling i fleste regioner. Kina var nok en gang sterkeste driver for vekst med omsetning og EBIT opp hhv 64% og 385%. Sterkt salg hos leietakere, åpning av nye kjøpesentre, høyere husleier og realiserte stordriftsfordeler var drivkraften bak de imponerende resultatene. Leietakernes salg i Kina økte 11%(14% i mindre byer). Det er tydelig at selskapet vinner i konkurransen. Gjeldsgraden (netto gjeld i prosent av egenkapitalen) økte marginalt fra 25% til 30% ettersom selskpet forsetter sin agressive ekspansjon. Unilever rapporterte imponerende 3. kv 12 godt foran konsensus og konkurrenter med organisk omsetningsvekst på 6%. Den uventede gode utviklingen ble drevet av volumvekst, særlig i vekstmarkedene (hvor, til forskjell fra hos mange av konkurrentene, underliggende salgsvekst akselererte til 12,7% i siste kvartal). Som forventet sakket Europa med 0,9% organisk vekst og - 1,2% prismiks. Allikevel la Unilever vekt på tegn på stabilisering i de mer utfordrende landene og tiltrekker seg fortsatt forsiktige forbrukere i verdienden av produktporteføljen. Segmentene Home Care og Personal Care gjord det særlig bra med salgsvekst på hhv 11% og 8%. Ledelsen gjentok sitt moderate marginforbedrings guiding til tross for økte råvarekostnader. Konsernets balanse er fortsatt svært sterk. Det er godt rom for nye oppkjøp. Bunge rapporterte sterke tall for 3. kv. 12. Landbruksvirksomheten fortsetter å lede an og leverte sitt sterkeste kvartalsresultat i selskapets historie. Dette var resultat av høye marginer så vel som volum. Ledelsen var svært selvsikre mht fremtiden, og sa at de gunstige forholdene for landbruksvirksomheten som er skapt av tørken i USA bare så vidt har begynt og vil fortsette frem til neste avling er høstet i USA neste høst. Sukker var nok en gang en skuffelse denne gangen grunnet store nedbørsmengder i Brasil. Kunstgjødsel, matolje og møller leverte mer eller mindre på linje med forventningene. Kontantstrømmen var negativ ettersom økte priser økte verdien av lagrene og dermed ga økt arbeidskapital. China Unicom rapporterte 3. kv. 12 resultater på linje med analytikerkonsensus. Salgsinntektene steg 16% fra samme periode i fjor (mobilinntekter opp 22% og 3G inntekter steg 75%). Salget var litt under forventningene ettersom sammensetningen av nye 3G-abonnenter var mer tiltet mot lavprissegmentet enn forventet. EBITDA steg 13% fra samme periode i fjor, noe som var litt bedre enn forventningene som følge av at høyere andel lavpriskunder innebærer lavere subsidiekostnader. Subsidier og andre kostnader relatert til kapring av nye kunder øker allikevel betydelig i forhold til fjoråret (50%) på grunn av den sterke 3Gkundeveksten (på linje med forventningene). Alle andre kostnadselementer vokste mindre enn inntektene. EBIT økte 70% mot samme periode i fjor og viser at skalaeffekten tydelig slår inn med avskrivninger som bare økte 5% fra i fjor. Kontantstrømmen er fortsatt negativ som følge av den sterke veksten, men ledelsen bekreftet sine forventninger om marginalt positiv kontantstrøm neste år. 8

9 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Kyocera rapporterte bedre enn ventet kvartalsresultat. Selskapets datterselskap AVX oppnådde forlik i forbindelse med oppryddingskostnader etter forurensing, noe som førte til nedjustering av årsresultatet. I midlertid nedjusterte selskapet resultatet mindre enn ventet ettersom utsiktene for driften har bedret seg. Utenom AVX miljøkostnader økte resultatet 45% fra forrige kvartal. Driverne bak resultatet var salgsvekst for keramiske pakker for nye smarttelefonmodeller og vending til positive resultater fra solvirksomheten. Når det gjelder utsiktene, økte book-to-bill (forholdet mellom ordreinngang og fakturering) betydelig til 1,42x noe som lover bra for fremtiden. Ordreinngangen for solenergi vokste imponerende 70% i kjølvannet av oppstart for japansk subsidieprogram. Netto kontantbeholdning og finansinvesteringer utgjør nå 63% av børsverdien. Akzo Nobel leverte en assortert blanding av resultater med resultat på 1 EUR per aksje, en økning på nesten 10%. Salgsinntektene vokste 5,7% til EUR 4,3 mrd takket være økte priser, men selskapet fortsetter å slite med svak volumutvikling i Europa. Takket være prisøkninger og kostnadsreduksjoner klarte selskapet å øke EBITDA6,5% til EUR 540m til tross for fortsatt motvind fra titanoksydprisen. Interiørmaling var det svakeste punktet med inntekter og EBITDA stort sett uforandret, bedring i USA og svekkelse i Europa. For performance coating økte EBITDA 29% takket være en blanding av reduserte kostnader og anstendig volumvekst. Spesialkjemikalier så EBITDA-fall på 5% fordi redusert byggaktivitet i Europa ikke ble kompensert av reduserte kostnader. Selskapet foretok en nedskriving av goodwill på EUR 2,4 mrd relatert til interiørmalings-virksomheten. Det forventes at konsernsjefen kommer tilbake fra sitt sykefravær innen årsslutt Goldman Sachs leverte et bra sett med resultater på grunn av økt aktivitetsnivå med EPS fra driften på USD 3,34. Inntektene fra investment banking vokste 43% til USD 1,2 mrd. Institutional Client Services så at inntektene vokste 26% til USD 4,6 mrd løftet av solide inntekter fra obligasjonshandel som vokste 71%. Kundehandel aksjer var også solid, men kurtasjeinntektene var noe svake. Investing & Lending dro nytte av solid oppvurdering av PE- og gjeldinvesteringer. Inntektene i Investment Management var svake ettersom lavere forvaltningsgebyrer bare delvis ble kompensert av høyere variable gebyrer. Lønnskostnader som økte 133% var det svake punktet. Bokført verdi per aksje var USD 129,7. Kapitaldekningen er svært god med Basel 3 kjernekapital på 8,5%. Microsoft leverte svake resultater med EPS ned 11% til USD 0,39. Salget falt også 7,9% til USD 16 mrd. Svakheten skyldes hovedsakelig at kundene utsetter innkjøp i påvente av Windows 8 samt generell svakhet i PC-etterspørselen. Den største effekten viste seg i Windows og Windows Live divisjonene hvor salget falt 33%. Nedgangen spredte seg også til Microsoft Business Division som så en salgsnedgang på 2,1%. Entertainment & Devices hadde flatt salg i et svært svakt konsollmarked takket være styrken til X-box. Service & Tools fortsetter å gjøre det bra med salgsvekst på 7%. Selskapet fortsetter å forbedre sin søkemotordivisjon hvor salget vokste 11% ettersom Bing vinner noe markedsandel. Selskapet fortsetter å generere en stor kontantstrøm og kjøpte egne aksjer for USD 1,6 mrd i kvartalet. Lanseringen av Windows 8 i oktober fikk en blandet til svakt positiv mottakelse. 9

10 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Google leverte resultater som kan oppsummeres med for lite for tidlig ( ved et uhell ble resultatene offentliggjort tidligere enn planlagt). EPS ble USD 9,0 litt ned fra fjoråret. Kjernevirksomheten i internett hadde salgsvekst på 18,6% til USD 11,5 mrd. Den sterke betalt-klikk veksten fortsetter med økning på 33%, men selskapet ble rammet av at salget per klikk falt 15%, delvis som følge av økt mobil-andel. Salgsveksten for Googles kjerne-siter var 14,6% og Google Network vokste 21%. Lisensinntekter vokste hele 73%. Kostnadene var høye i kvartalet og driftskostnadene økte 67%. Økningen skyldes at salget bare vokste 9% til USD 4 mrd. Selskapet forsetter å møte utfordringer knyttet til Motorola Mobility som tapte USD 150m i kvartalet. Citigroup leverte solide resultater med EPS på USD 1,06, eks salget av MSSB. Kjerneinntektene vokste 4% til USD 19,4 mrd takket være solide tradinginntekter og økte netto renteinntekter. Nord-amerikansk personmarked så solid vekst i boliglån i tillegg til gunstig kostnadsutvikling. Den internasjonale personkundevirksomheten hadde inntektsvekst på 3% på grunn av litt svakere vekst i vekstmarkedene og nedgang i valutahandel. Securities & Banking var den store vinneren med inntektsvekst på 15% løftet av økt kundeaktivitet i finansmarkedene. Transaction Services hadde inntektsfall på 2% pga reduserte spreader. Avviklingen av Citi Holding fortsetter og denne enheten utgjør nå bare 9% av totale aktiva. Bokført egenkapital vokste 2% i kvartalet til USD 52,7 per aksje. Basel 3 kjernekapitaldekning var 8,6% godt hjulpet av salget av MSSB. Konsernsjefen Vikram Pandit ble erstattet i kvartalet. SCA rapporterte driftsresultat for 3. kv. 12 som var bedre enn konsensus. EPS justert for restrukturering og nedskrivinger i Aylesford Newsprint, ble SEK 1,95 mot forventet SEK 1,80. Det positive avviket skyldtes høyere marginer enn ventet, både i Tissue og Personal Care. EBIT fra Forest Products ble litt lavere enn ventet. Ledelsen har ytterligere ambisjoner om å styrke driftsresultatet i Hygiene gjennom kostnadskutt samt realisasjon av synergier etter oppkjøpet av Georgia Pacific. Vekst i vekstmarkedene og et mulig salg av skog eller Forest Product divisjonen kan være mulige triggere for ytterligere reprising. Kinnevik rapporterte NAV per aksje på SEK 216, litt over de fleste analytikerestimater. Grunnen var oppvurdering av netthandelsselskapet Zalando. Zalando har gjennomført en kapitalutvidelse og Kinnevik har også betalt EUR 278m for å øke sin eierandel fra 25% til 35%. Med denne verdsettelsen utgjør Zalando SEK 13 per aksje (6% av NAV). Verdsettelsen av Zalando synes ganske høy 3x estimert 2012-salg for et ulønnsomt selskap. MTG; Tele2 og Millicom har rapportert resultater litt under forventningene og disse tre viktigste investeringene hadde alle negativ aksjekursutvikling så langt i år. NAV-rabatten har økt ettersom det kan stilles spørsmål ved verdsettelsen av ulistede onlineinvesteringer. Onlineonvesteringene representerer nå nesten 25% av NAV. Billerud-Korsnaesfusjonen forventes gjennomført i 4. kv. 10

11 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Baker Hughes rapporterte dårligere 3. kv.-tall enn ventet. EPS ble rapportert USD 0,63 mot estimert USD 0,83(EPS var USD 1,00 i 2. kv. Og USD 1,62 i 3. kv. 11). Uventet svikt i internasjonale aktiviteter (Lat.Am, Norge, forsinkelser i Irak) og fortsatt svakhet i amerikansk trykkpumping (forventes å utgjøre 20% av driftsresultatet) var hovedårsakene. Selskapet varsler fortsatt vanskelig marked i USA, men forventer normalisering i Lat.Am og særlig i Norge. Vekst i Midt-Østen og Mexicogulfen forventes. Investeringscaset er at økt internasjonalt bidrag skal kompensere for fallende lønnsomhet i USA etter overopphetet marked i 2010/ kv. var åpenbart en hump i denne veien som truer vekstprofilen og verdsettelsen. Norsk Hydro rapporterte svake tall for 3. kv. som forventet. Omsetningen falt 20% til NOK 19,2 mrd ettersom realisert aluminiumspris var 22% lavere og aluminiumsproduksjonen var 7% lavere. Volumer og priser for valsede og ekstruderte produkter var også lavere. Totale kostnader falt 14% til NOK 19,2 mrd. slik at EBIT justert for engangseffekter ble NOK 8m (ned fra NOK 1,6 mrd.). Inntektene fra energivirksomheten falt 20% til NOK 1,1 mrd. og EBIT falt 39% til NOK 220m ettersom kraftproduksjonen falt 14%. Vannfyllingen i magasinene er på 91%, 10% høyere enn for ett år siden. Hydro og Orkla inngikk 15. oktober avtale om å fusjonere sine ekstrusjonsvirksomheter (bygg, anlegg og turbin) i et 50/50-eid selskap. Den nye enheten vil bli en realitet i 2013 og vil ha en betydelig markedsmakt. Nabors rapporterte tall på linje med forventningene. Konsoliderte tall var OK med bedret resultat i amerikansk land-brønntjenester, International og Canada som ble oppveid av redusert aktivitet i amerikansk landboring og Alaska. Nabors har bestilt 9 nye PACE- X (siste og best utstyrte rigger) som alle har oppnådd lange kontrakter og gode priser. Kontantstrømmen var bra med kontantstrøm fra driften på USD 500m i kvartalet og balansen er styrket. Utsiktene for de neste to kvartalene er ikke bra, men fremgang er ventet, forhåpentligvis innen midten av Nabors er i ferd med å selge enkelte av sine ikke-kjernevirksomheter, men dette tar lengre tid enn opprinnelig ventet. Lundin Mining rapporterte solide tall for 3. kv. Både omsetning og inntjening var på linje med konsensus ettersom lavere kobbersalg ble oppveid av økt sinksalg. Forsinkede leveranser etter en streik vil gi bedre resultater i 4. kv. I den portugisiske gruven Neves Corvo var kobberproduksjonen som forventet ettersom lavere malmproduksjon ble kompensert av høyere utvinningsgrad. Den svenske virksomheten i Zinkgruvan var 10% bedre enn ventet pga rikere malm. Kontantkostnader for denne gruven ble også senket for året. Andelen i Tenke (24%) i Kongo gjorde det bra i perioden og produksjonsestimatet ble litt oppjustert, det samme ble kostnadene. Utvidelsesplanene i Tenke gar fremover på budsjett og bør være fullført ved utløpet av Lundin Mining økte sin netto kontantbeholdning til nesten SEK 2 mrd. 11

12 Porteføljeoppdatering- oktober 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Cliffs Natural Resources rapporterte svært svake tall med lavere realiserte priser og høyere kostnader. EPS på USD 0,61 var under estimatene på USD 1,02. Omsetningen falt 30%. Selskapet forsøker å senke kostnadene ved Bloom Lake-virksomheten i Canada. Kostnadene var USD 86/tonn ved Bloom Lake og dette er langt over det opprinnelige målet på USD 55-60/tonn. Det har også vært driftsproblemer i den amerikanske virksomheten. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske stålindustrien er på 70% slik at behovet for jernmalm er fallende inn i Utbyttet er trygt enn så lenge selv om kontantstrømmen fra driften falt fra USD 1,3 mrd til USD 600m i Investeringer i anlegg var uendret på USD 1 mrd i Netto gjeld er bekymringsfull på USD 3,9 mrd. Renault leverte svake salgstall med inntekter på EUR 4 mrd, ned 13%. Bildivisjonen var ned 14,4% pga svakhet i bilvirksomheten, hovedsakelig i Europa hvor volumene falt 18,4%. Deler av svakheten skyldes at selskapet bygger ned egne lagre. Utenfor Europa ser selskapet en sunn vekst med salgsvekst på 7,7%. Områdene som særlig fremstår er EurAsia med salgsvekst på 12% og Amerika som var opp 20%. Finansieringsvirksomheten fortsetter å gjøre det bra og opplevde at inntektene økte med 6,8%. Selskapet opprettholder sin guiding for positiv fri kontantstrøm fra bilvirksomheten i år. BP leverte utmerkede 3. kv. tall godt foran forventningene. Justert underliggende inntjening (USD 5,17 mrd) var 25% høyere enn konsensus og 40% opp fra forrige kvartal. Kjerne-EBIT (USD 8,67 mrd) var 16% høyere enn forventet. Det viktigste positive avviket fra forventningene kom fra nedstrømsvirksomheten hjulpet av høyere marginer og økt raffineriproduksjon. Produksjonen i 3. kv. (ex TNK-BP) var 2,259 mb/d. Dette var ned 2,7% fra samme periode i fjor, men justert for solgte felt var produksjonsveksten 3,4%. BP økte utbyttet med 12,5%. Årlig utbytte for ADR vil bli USD 2,16 noe som gir en utbytteavkastning på 5,15%. Investorenes fokus på BP burde endres fra Macondo/Russland til vekstprofilen på leting og produksjonsporteføljen. Aksjen handler med stor rabatt målt med de fleste nøkkeltall (20-25%) til konkurrentene. Et forlik i Macondo-søksmålet er en av mange triggere som vil krympe rabatten. Gjensidige rapporterte ekstraordinært gode tall for 3. kv. Premieinntektene steg 0,8% til NOK 4,572 mrd. Forsikringsresultatet ble NOK 780 m, en økning på imponerende 37% som følge av at forsikringsskader falt 5% til NOK 3,116 mrd (skadeprosenten var bare 68%) og administrasjonskostnadene falt 2% til NOK 675m (14,8%) noe som ga en combined ratio på imponerende 82,9%. Investeringsinntektene havnet på NOK 852m (gir ikke meningsfylt sammenligning pga aksjetapene i 3. kv 2011) som utgjør 1,5% (6,1% annualisert) av investeringsaktiva på NOK 56 mrd. EPS i 3. kv. var NOK 2,50 (NOK 1,20 i 3. kv. 2011). Avkastning på egenkapitalen før skatt er 24,3% hittil i år, langt foran selskapets målsetting. Overflødig kapital er estimert å utgjøre anslagsvis NOK 3,9 mrd. 12

13 Bidragsytere hittil i 2012 i MNOK (per 31. oktober 2012) Største positive bidragsytere i 2012 Største negative bidragsytere i 2012 Selskap MNOK Selskap MNOK Samsung Electronics +466 Eletrobras -560 Citigroup +415 Cliffs Natural Resources -239 Tyco family(tyc, ADT and PNR) +346 Tesco -166 Comcast +270 Weatherford -152 SCA +194 Gazprom -137 Hannover Re +174 Banrisul -133 Sabanci +168 Nabors - 91 Hannover Re +156 Petrobras - 86 China Mobile +134 Baker Hughes - 49 Gjensidige Forsikring +128 Yamaha Motor - 40 Sum verdiskapning i 2012: MNOK 13

14 Bidragsytere hittil i kvartalet i MNOK Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap MNOK Selskap MNOK Citigroup +194 Eletrobras - 88 Sabanci + 67 Gazprom - 80 Samsung Electronics + 59 Weatherford - 58 LG Corp + 54 Vimpelcom - 55 Hannover Re + 46 Petrobras - 39 Tyco family(tyc, ADT and PNR) + 42 Baker Hughes - 34 Indosat + 37 Google - 28 Banrisul + 35 Microsoft - 24 Bunge + 31 Akzo Nobel - 24 AIG + 29 Renault - 23 Sum verdiskapning hittil i kvartalet: 180 MNOK 14

15 Viktigste endringer i porteføljen så langt i 2012 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Q1 EMGS (New) GSW Immobilien (New) Gazprom Baker Hughes Oracle Capitamalls Asia (New) Vimpelcom Q2 Lundin Mining (New) Weatherford Afren Cliffs Natural Resources Citigroup Sistema (New) Teva RSA Insurance Group (New) Google (New) Q3 American International Group (New) China Unicom (New) Fortress Investment Corp. (New) TRW Automotive Holdings (New) Lundin Mining General Motors(New) Q1 Transocean (Out) Pfizer Unilever Tesco Osaka Securities Exchange Q2 Pfizer Tyco International China Mobile Goldman Sachs Osaka Securities Exchange Yahoo (Out) Time Warner Cable (Out) Orascom Telecom Media (Out) Q3 Unilever China Mobile Pfizer Tesco Bunge Cliffs Natural Resources Osaka Securities Exchange(Out) Comcast Gjensidige Forsikring Aberdeen Asset Management 15

16 SKAGEN Global viktigste endringer i porteføljen i 4.kv Økte poste (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Gazprom General Motors Talanx (New) Microsoft China Unicom Cliffs Natural Resources (Out) Randstad (Out) Aberdeen Asset management (Out) Comcast Pfizer China Mobile 16

17 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden China Unicom ble økt i oktober. De siste resultatene bekrefter vår tese om sterk inntektsvekst etter hvert som markedet flytter til 3G og enda sterkere resultatvekst pga skalaeffekter. Gazprom posten ble økt i oktober. Aksjekursen har vært svak, men vi ser ingen endring i det fundamentale investeringscaset. Inntjeningen vil øke på bakgrunn av 15% årlig økning i den lave innenlandske gassprisen og utbytteavkastningen vil bedres. Microsoft ble økt med bakgrunn i selskapets stadig mer attraktive verdsettelse. Selskapet handler til 10x resultatet til tross for 30% avkastning på egenkapitalen og en netto kontantbeholdning tilsvarende 22% av børsverdien.. Vi innser at selv om selskapet står foran økte utfordringer fra Apple og Google innen visse områder, impliserer selskapets verdsettelse at det vil se et raskt fall i inntjeningen. Sånn sett mener vi markedet ser bort fra selskapets sterke grep om bedriftssegmentet og dets evne til å øke sin andel av bedriftsmarkedet med base i nettsky. General Motors ble økt ytterligere i oktober etter at vi initierte posisjonen i september. Driften i Nord-Amerika og Kina er den viktigste verdiskapningen i selskapet. Den europeiske virksomheten og bekymring rundt pensjonsforpliktelser sammen med mulig overheng av aksjer fra staten har gjort aksjen svært upopulær og etter vårt syn svært undervurdert. En troverdig plan for å stanse den europeisk blødningen samt reduksjon i statlig eierskap kan bli positive reprisingstriggere. Viktige salg i perioden Comcast ble redusert i perioden pga verdsettelsen. Den underliggende dynamikken som driver Comcasts EPS-vekst fremover ser nå ut til å være mye bedre forstått av markedet og verdsettelsen gjenspeiler dette. Aberdeen Asset Management ble solgt helt ut av porteføljen i oktober etter at vi solgte mesteparten av beholdningen i september pga verdsettelsen. Pfizer ble ytterligere redusert ettersom aksjen nå synes å være fullt verdsatt basert på inntektsstrømmen fra dagens produkter. Det kan være oppside knyttet til FOU-porteføljen, men verdsettelsen av denne er høyst usikker. Cliffs Natural Resources ble solgt ut av porteføljen i oktober. Kombinasjonen av økte kostnader, lavere priser for jernmalm, lavere kapasitetsutnyttelse i amerikanske stålverk og en gjeld nær USD 4 mrd er ikke god. Det er også spørsmålstegn knyttet til utbytteevnen. Når vi la sammen alle disse negative faktorene følte vi oss lite komfortable med å eie Clifff og solgte oss ut. Randstadt ble solgt ettersom vår tese om oppsving i europeisk sysselsetting nå ser usannsynlig ut, selv på mellomlang sikt. Dette øker risikoen for at selskapet vil se ytterligere press på marginer og resultat. Med dette i bakhodet, ser vi bedre muligheter andre steder. China Mobile ble ytterligere redusert i oktober fordi vi finner mer gunstig forhold mellom risiko/avkastning i China Unicom 17

18 SKAGEN Global Største poster pr 31. oktober 2012 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize 12E 13E Last target SAMSUNG ELECTRONICS 7,8 % ,4 4,5 1, CITIGROUP 5,2 % 37,4 9,8 8,1 0,6 75 ORACLE 3,4 % 31,1 11,7 10,7 3,5 45 TYCO INTERNATIONAL 2,7 % 26,9 17,2 14,3 2,4 35 GAZPROM 2,6 % 9,1 2,8 2,8 0,4 20 SVENSKA CELLULOSA 2,3 % 129,2 16,3 14,0 1,6 135 CENTRAIS ELETRICAS BRAS 2,2 % 16,2 5,5 5,2 0,3 30 VIMPELCOM 2,2 % 11,0 11,4 9,9 1,3 16 ADT og LG Corp erstatter Kyocera og Akzo i oktober Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt sammenlignet med markedet som helhet ADT CORP 2,1 % 41,5 24,3 22,6 1,8 55 LG CORP 1,9 % ,5 8,0 1, Weighted top 10 32,4 % - 7,4 6,6 0,8 53 % MSCI AC Index ,0 11,5 1,7-18

19 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. 19

20 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). SCA er et av verdens ledende selskaper inne personlige pleieprodukter og verdens største selskap innen papirlommetørkler. Etter salget av forpakningsenheten til DS Smith og kjøpet av den europeiske papirlommetørklevirksomheten til Georgia Pacific vil Hygienevirksomheten utgjøre rundt 75 prosent av salget. SCA er den største private eieren av skogområder i Norden. De har som mål en ROCE på 13 prosent over en syklus. Veksten vil komme fra produktutvikling og vekstmarkedene, som er pr. dags dato utgjør 19 prosent av salget. ADT er ledende leverandør av elektronisk sikkerhet og relaterte overvåkingstjenester i det amerikanske bolig- og SMB-markedet med 25% markedsandel. Kundebasen på 6,3m leverer selskapet en svært forutsigbar kontantstrøm basert på månedlig abonnementsgebyrer. Selskapet ekspanderer fra å levere vanlige boligalarmer til mer omfattende systemer for hjem og kontorovervåkning gjennom et produkt kalt Pulse. ADT har hovedkvarter i Boca Raton Florida. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. De to største eierne er Telenor og Altimo, telekominvesteringsarmen til Alfa Group kontrollert av oligark Mikhail Fridman LG Corp er det tredje største konglomeratet i Korea. Det sysselsetter mennesker og opererer i 80 land. LG Corps datterselskaper driver i mange bransjer inkludert elektronikk, kjemi, og telekommunikasjon. Største datterselskap er LG Electronics som er verdens nest største produsent av TV.. 20

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Oppsummering for desember 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i desember. Fondet steg 2,2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mars 2012 En En verden verden av

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Januar 2012 Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet?

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? SKAGEN Vekst August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 3,6% i august, Oslo Børs: - 4,4% SKAGEN Vekst: + 9,6% hittil i år, Oslo Børs: + 7,5% Fondets norske aksjer:

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai 2012. Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mai 2012. Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 % The art of common sense SKAGEN Vekst Mai 2012 Månedlig avkastning: -5,9% Hittil i 2012 (NOK): 3,2 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Myk sand på stranden vanskeliggjør sykling. Risikopremiene

Detaljer