SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013

2 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN Global opp 15,9 prosent, 0,3 prosentpoeng bak referanseindeksen. Det spanske sikkerhetstjenesteselskapet Prosegur kom inn i porteføljen i mai. I tillegg til en sterk posisjon i hjemmemarkedet har selskapet profitable markedsposisjoner i flere latinamerikanske vekstøkonomier. Vi økte eksisterende poster i RSA Insurance Group og State Bank of India. Vi reduserte vår posisjon i Toyota Industries etter en periode med sterk oppgang i aksjen. Verdsettelsen av Toyota Motors har steget til uattraktive nivåer. Vi reduserte også vår posisjon i SCA. Netto kontantbeholdning i SKAGEN Global falt fra 7 prosent til 6,3 prosent i mai. De 10 største postene økte fra 30,6 prosent til 31,5 prosent. SKAGEN Global består av 99 selskaper. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både absolutt og relativt. Fondets 35 største poster handles til en vektet pris/inntjening ( 13e) på 9,0x og pris/bok på 1,1x. Verdsettelsene for aksjer er fortsatt attraktive. Både pris/inntjening og pris/bok er under historisk gjennomsnitt. Sammenlignet med obligasjoner er aksjer spesielt billig. Direkteavkastningen for aksjer er for tiden ganske høy sammenlignet med obligasjonsrenter. Etter et ganske svakt 2012 viser ledende makroindikatorer en generell styrkelse i Veksten i Kina ser ut til å ha bunnet ut rundt 7 prosent. Stimulanse fra fiskale og monetære tiltak burde hjelpe på vekstratene i framvoksende økonomier i Europa vil sannsynligvis komme seg ut av resesjonen i løpet av året mens vekstraten i USA vil ligge på samme nivå som i 2012, hjulpet av et bedre boligmarked. Med andre ord er verdensøkonomien forventet å vokse raskere i 2013 enn i Sterke selskapsbalanser og bedre økonomiske utsikter bør understøtte økt M&A aktivitet og at mer penger flyter tilbake til aksjonærene gjennom utbytter og tilbakekjøp av aksjer. 2

3 Avkastning per 31. mai 2013 Mai Hittil i kv. Hittil i år 1 år 3 år 5 år 10 år Siden start* SKAGEN Global 5,1% 6,5% 15,9% 28,8% 10,6% 4,6% 15,0% 15,4% Verdensindeks (NOK)* 2,9% 4,6% 16,3% 22,8% 9,1% 4,1% 6,1% 2,3% Meravkastning 2,2% 1,9% -0,3% 6,0% 1,5% 0,6% 8,9% 13,1% * Start dato: 07/08/1997 ** Referanseindeksen var MSCI World fra 07/08/1997 til 31/12/2009 og MSCI All-Country fra 01/01/2010 og videre. Alle tall ut over 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 2

4 Årlig avkastning siden start (%)* SKAGEN Global har gjort det bedre enn indeks* i 14 av 16 år SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD * Startdato: 07/08/1997 ** Indeks var MSCI World fra 07/08/1997 til 31/12/2009 og MSCI All-Country fra 01/01/2010 og videre. 4

5 Markeder i mai 2013 i NOK Ungarn 7 Kina (lokal) 7 Tyskland 6 USA (Nasdaq) 5 SKAGEN GLOBAL 5 Polen 5 Nederland 5 Frankrike 5 Italia 5 USA (S&P 500) 4 Verdensindeksen 3 Indonesia 3 Belgia 2 Norge (OSEBX) 2 Taiwan 2 Storbritannia 2 Finland 2 Østerrike 2 Sør-Korea 1 Sverige 1 Hong Kong 1 Canada 1 Vekstmarkedsindeksen 0 Danmark 0 Spania -1 Sveits -1 Kina (Hong Kong) -1 Russland -1 Sør-Afrika -1 Tyrkia -2 India -2 Singapore -2 Japan -2 Thailand -4 Mexico -5 Brasil -9

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. mai) Indonesia 23 USA (S&P 500) 22 Thailand 21 Japan 20 USA (Nasdaq) 19 Sveits 19 Sverige 18 Verdensindeksen 16 SKAGEN GLOBAL 16 Belgia 16 Frankrike 15 Finland 15 Danmark 13 Tyskland 13 Tyrkia 13 Nederland 13 Storbritannia 12 Italia 11 Norge (OSEBX) 11 Taiwan 10 Kina (lokal) 9 Singapore 8 Spania 8 Ungarn 7 Østerrike 6 Hong Kong 6 India 5 Canada 5 Mexico 3 Vekstmarkedsindeksen 2 Sør-Korea 0 Kina (Hong Kong) -2 Sør-Afrika -3 Polen -5 Russland -5 Brasil -12

7 Største bidragsytere i mai Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Citigroup 364 Vimpelcom -52 Samsung Electronics 349 Japan Securities Finance -49 Renault 129 Banrisul -33 Oracle 101 Surgutneftegas -29 Tyco Int. 94 ADT -28 General Motors 87 Indosat -28 Microsoft 73 Hannover RE -24 AIG 73 Bank Asya -19 Yazicilar Holding 70 State Bank of India -16 Goldman Sachs 67 EFG Hermes -13 Total verdiskapning i mai: NOK millioner * Bidrag til absolutt avkastning 6

8 Største bidragsytere hittil i år Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Citigroup 766 Gazprom -118 Samsung Electronics 407 China Unicom -62 Renault 302 ADT -46 Tyco Int. 242 Indosat -38 Microsoft 234 Lundin Mining -36 Toyota Industries 196 EFG Hermes -31 AIG 191 EMGS -24 Roche 184 Bank Asya -18 OMV 174 State Bank of India -9 General Motors 148 Surgutneftegas -6 Total verdiskapning hittil i år: NOK millioner * Bidrag til absolutt avkastning 6

9 Største kjøp og salg i mai 2013 Kjøp Prosegur (ny) Verdsettelsen har falt på grunn av eksponering mot Argentina (18 prosent av salg) og svak økonomi i Spania (26 prosent av salg) Vi mener selskapet har en god posisjon i Latin Amerika (81 prosent av EBITDA) innen sikkerhetstjenester og regner med at selskapet vil vokse raskere enn BNP. RSA Insurance Group Aksjekursen falt mer enn 20 prosent etter at selskapet annonserte et kutt i utbyttet (de vil ha muligheten til å investere mer i virksomheten). Vi regner det nåværende utbyttenivået som sikkert (yield~5.8%) Nåværende verdsettelse (P/E <10) er attraktiv Melkeku-situasjon i Scandinavia, kombinert med vekstmuligheter i vekstmarkedene. Salg Toyota Industries SCA Etter at aksjekursen hadde steget nesten 60 prosent så langt i år, så Toyota Motors dyr ut på EV/Salg nær 1,5 og normalisert EV/EBITDA på 10. Til tross for konglomeratrabatt bestemte vi oss for å redusere posisjonen på grunn av mindre attraktiv verdsettelse på de underliggende aktiva (Toyota Motors). Posten ble redusert etter en periode med stor oppvurdering De fleste katalysatorene for omvurdering har slått til Aksjekursen har gått forbi vårt fundamentale mål Potensialet for bedre lønnsomhet fra underwriting i UK har vært dempet i noe tid. State Bank of India Økt kredittkostnad har tynget inntjening og aksjekurs Sterk underliggende vekst i inntjeningen i et marked med lite bankvirksomhet Kortsiktig motvind på grunn av svak økonomi, noe som gir en mulighet til å kjøpe seg inn (lav verdsettelse kombinert med langsiktig vekst profil.) 8

10 Viktigste endringer så langt i 2013 Økte poster Reduserte poster Q1 Surgutneftegas Mosaic (ny) Vinda International (ny) China Unicom Bunge Technip (ny) Lundin Mining Q2 Sberbank RSA Insurance Group State Bank of India Prosegur (ny) Q1 Pentair (ut) SCA Pfizer Eletrobras Gjensidige Forsikring TE Connectivity Q2 Pfizer (ut) SCA Gjensidige Forsikring Sabanci Holding Toyota Industries 9

11 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter AIG leverte et godt 1Q og styrket teorien om at de er i ferd med å snu P&C. Inntektene falt 9 prosent til USD 15,9 mrd. EPS falt 17 prosent til USD 1,34 vs. konsensus USD 0,88. Chartis (P&C) hadde netto premier på USD 8,4 mrd, ned 4,3 prosent fra året før. Justert for gjenforsikring og valuta har premiene vokst med 4 prosent. AIG hadde en stor forbedring i driftsresultat til USD 1,6 mrd. Sun America (livsforsikring) fortsatte også å levere solide resultater. Premiene var USD 5,6 mrd, med driftsresultat på USD 1,4 mrd signifikant bedre enn de USD 1 mrd som var forventet. Det sterke resultatet kom for det meste på grunn av gode inntekter fra alternative aktiva (Maiden Lane) og mark-to-market for posten i PICC i Hong Kong. AIG fortsetter å betale tilbake gjeld og har betalt tilbake USD 2,4 mrd så langt i år. AIG gjentok planen om å betale tilbake USD mrd til aksjonærene innen Omtrent USD 16 mrd har blitt betalt tilbake så langt. Avkastningen på egenkapitalen var 9,2 prosent i kvartalet. ADT leverte litt bedre resultater for andre kvartal. EBITDA før ekstraordinære poster steg 1,5 prosent til USD 409mn, men EBITDA-marginen på 49,8 prosent var ned 10 punkter. ADT fikk 303K brutto nye kunder i kvartalet, opp 4,1 prosent. ARPU steg 4,4 prosent til USD hvor nye kunder kom inn med en høyere ARPU USD 43,94. Det har vært lite lyd om konkurransesituasjonen og ledelsen ser ikke denne som noen stor trussel. Stort sett opprettholdt de guidingen med vekst i gjentatte inntekter på 5 prosent og fri kontantstrøm på USD m. Netto gjeld er USD 2,8 mrd fordi selskapet økte gjeldsgraden for å kjøpe tilbake aksjer. Så langt i år har selskapet kjøpt tilbake for USD 760m egne aksjer. For året regner selskapet med å betale tilbake USD 1 mrd til investorene gjennom tilbakekjøp og utbytter. 11 Weatherford rapporterte blandede tall for 1Q, selv om det var litt optimisme å anspore. Totalt sett var inntektene USD 3,8 mrd, ned 5 prosent fra kvartalet før men opp 7 prosent fra året før. Driftsresultatet e var USD 317m, ned 11 prosent sekvensielt og 22 prosent fra året før. Justert EPS var USD 0,15. Driften i Nord America skuffet på grunn av lavere aktivitet, og da spesielt i Canada, og stort salg av Guar (med tap). Int. operasjoner var for det meste på linje. Inntektene falt 10 prosent sekvensielt, men var opp 17 prosent fra året før. Det er verdt å merke seg at MENA/Asia ser ut til å fortsette å forbedre seg både når det gjelder aktivitetsnivå og når det gjelder tapene i Irak. Når det gjelder den frie kontantstrømmen, så steg gjelden med USD 100m. Dette kom for det meste på grunn av at kvartalet sluttet midt i en ferie noe som ga sesongmessig høye kontantbetalinger for skatt og tradisjonell oppbygging av lagre. Den gode nyheten var at capex falt 21 prosent sekvensielt. Guidingen for capex ble justert ned og er nå forventet å bli 8-10 prosent av salg. Selskapet gjentok at de forventet å generere USD 600m i fri kontantstrøm samtidig som de selger aktiva for USD 500m. Comcast rapporterte solide tall for 1Q, løftet av solide videoinntekter og fortsatt bedring i NBCU. Justert EPS steg 13,3 prosent til USD 0,51 med fri kontantstrøm på USD 1,17 pr aksje, opp 5,4 prosent. Inntektene økte 4,7 prosent, uten Super Bowl, fra Q Kabelsegmentet fortsatte å levere solid vekst med 584K nye kunder. Høyhastighetsdata har fortsatt moderat vekst mens video tapte 60K kunder. Tapet av kunder var skuffende, men prisingen kompenserte og video hadde den sterkest kvartalsvise veksten på fire år. NBCU rapporterte gode resultater fornøyelsesparker og film gjorde det godt og oppveide delvis for et dårligere Broadcast. Comcast betalte tilbake USD 929m til investorene i 1Q.

12 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter OMV rapporterte netto inntjening i første kvartal mer eller mindre på linje med guidingen i forkant. EPS var EUR 1,07 (vs. EUR 1,16 i Q og EUR 1,20 i Q4 2012). Olje og gassproduksjonen økte med 1000 fat per dag til ( i Q ) Realisert oljepris i Q1 var på samme nivå som som året før. (Brent var 5 prosent lavere, men OMV hadde ingen tap fra hedging i Q1 2013). Realisert nedgang i gasspriser var på 3 prosent i Q sammenlignet med året før. Det mest positive i Q1 var kontantstrømmen. Netto kontantstrøm fra driften var EUR 1 405m (opp EUR 115m fra året før). Capex var EUR 613m og ble dekket inn av diverse aktivasalg. Netto gjeld ble redusert med EUR 1.4 mrd i kvartalet, moe som senket opplåningsgraden til 15 prosent (målet er fortsatt 30 prosent). Toppsjefen i selskapet sa at tilbakekjøp av aksjer ikke er nært forestående. De ser etter mindre oppkjøp (Sub Sahara er et mulig område). Hannover Re leverte litt bedre enn forventet nettoresultat i første kvartal. Netto inntjening var på EUR 221m. Combined ratio for P&C forsikring var 94 prosent sammenlignet med en guiding på 96 prosent. Budsjettet for katastrofetap var inkludert med EUR 156m i kvartalet, men det faktiske tapet var bare på EUR 14,3m. Detter betyr at selskapet har en ekstra buffer på EUR 143m som kan brukes om det kommer naturkatastrofer senere i år. Faktisk combined ratio i kvartalet var ~86%. På den negative siden var selskapets rapport om litt svakere investeringsresultater enn forventet. Avkastningen i Q1 var 3,2 prosent (annualisert) sammenlignet med selskapets mål om 3,4 prosent. GM rapporterte mye bedre enn (lave) forventinger. EPS var USD 0,67 sammenlignet med markedets forventninger om USD 0,54. Hovedgrunnen var bedre resultater i Europa og Nord Amerika. Sammenlignet med året før falt EPS med 0,26 på grunn av et svakt europeisk marked, kostnader forbundet med nye modeller og høyere skatterate. Tap i Europa før renter og skatt ble redusert til USD 175m (forventet et tap på USD 400m). Til sammenligning hadde Ford et tap på USD 462m i Europa i kvartalet. EBIT i Nord Amerika kom inn mye bedre enn ventet på USD 1,4 mrd (USD 1,6 mrd i 1Q 2012.) Nye modeller (spesielt for Trucks) tynger resultatene på grunn av lagre som skal tømmes. I følge GM har markedsandelen i Kina steget fra 14,5 prosent i Q til 15,2 prosent i Q Driftsmarginen i J/V i Kina var imponerende 11,7 prosent i Q1, noe som bidro til USD 0,6 mrd i netto inntjening. Sør Amerika er fortsatt en klamp rundt foten og leverte et tap på USD 38m i kvartalet. GM Financials begynner å bidra positivt etter fjorårets oppkjøp av Alley. Denne enheten hadde driftsinntjening på USD 180m i kvartalet. GM er inne i en fase med lave forventinger til inntjeningen grunnet dårlige markeder i Europa og lansering av nye modeller i USA. Hvis GM skal rapportere EPS på over USD 5 i 2015 må selskapet levere overskudd i Europa og i det minste opprettholde markedsandelen i USA, dette sammen med forhåpningsvis 2 prosentpoeng bedre driftsmargin (selskapet har et mål om 3 prosent). Suksess med nye modeller er superviktig for å oppnå dette. 12

13 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter Siemens rapporterte svakere enn forventede resultater for Q2. EPS var EUR 1,20 vs. en forventning om EUR 1,23. Ordreinngangen var positiv og opp 20 prosent fra året før. Book/bill i Q2 var 1,19. Den gode ordreinngangen var drevet av vindkraft i Europa. Energisegmentet hadde en book/bill på 1,35. Siemens rapporterte et overskudd på EUR 1 374m, noe som tilsvarer en driftsmargin på 7,5 prosent. Konsensus forventet en driftsmargin på 8,9 prosent. Marginene var svake i de fleste divisjonene. En hovedbidragsyter til marginbommen var kostnader forbundet med forbedringsprogrammet Siemens Underliggende sektoroverskuddsmargin var 10 prosent som er noe lavere enn forventet. Salget falt 6 prosent fra året før til EUR 18 mrd. (Det var forventet å bli EUR 18,8 mrd). Fri kontantstrøm i Q2 var god - EUR 1,37 mrd drevet av forbedring i arbeidskapital. Siemens senket forventningene for resten av året. Salget er nå forventet å falle moderate sammenlignet med en flat utvikling tidligere. Inntektene fra videreført virksomhet er forventet i den lave enden av den tidligere guidingen om EUR 4,5-5 mrd. Investeringen vår er bygget på en evne til restrukturering og å oppnå en driftsmargin på 12 prosent i Dette tilsvare en EPS på over EUR 8 og en P/E på under 10. Den gode ordreinngangen i kvartalet lover positivt i så henseende. Men, det er veldig viktig at de får til kostnadskutt for å nå marginmålet. Ledelsen indikerer et kostnadskutt på EUR 900m er gjennomført. Åtti prosent av Osram vil bli gitt til aksjonærene i forbindelse med børsnoteringen i juli. Osram hadde uendret salg fra året før og en netto inntjening på EUR 57m i kvartalet. Vimpelcom rapporterte EBITDA og inntekter nesten lik forventingene for første kvartal. Russland gjorde det bedre enn ventet på økte inntekter fra mobildata. I tillegg var det besparelser innen salgskostnader, drevet av mer inntektsdelingsmodeller med distributørene, som hjalp EBITDA marginen og avskalling av kunder. Italia var dårlig (inntektene falt 10 prosent) drevet av aggressive regulatoriske MTR kutt. Uten disse kuttene ville inntektsveksten vært 1 prosent. Selskapet fortsetter å ta markedsandeler i Italia, og fortsatte besparelser hjalp Vimpelcom i å oppnå bedre EBITDA marginer. Det var ingen nyheter om refinansiering av gjelden i Italia. Afrika/Asia var svakt fordi Djezzy (Algerie) begynner å føle effektene av manglende investeringer. CIS-segmentet rapporterte veldig sterke tall drevet av Usbekistan, som dro nytte av kanselleringen av MTS sine lisenser. 13

14 Største poster per 31. mai 2013 Vekt i Pris P/E P/E P/B Pris porteføljen 2012a 2013e trailing mål SAMSUNG ELECTRONICS 7,3 % ,4 4,6 1, CITIGROUP 6,3 % 52,0 13,1 11,0 0,8 75 ORACLE 3,3 % 33,8 13,7 12,6 3,7 45 TYCO INTERNATIONAL 3,0 % 33,8 25,0 18,4 3,3 35 GAZPROM 2,1 % 7,6 2,3 2,7 0,3 15 CHINA UNICOM 2,0 % 10,7 28,9 18,6 0,9 17 RENAULT 1,8 % 59,8 9,2 7,9 0,7 60 MICROSOFT 1,8 % 34,9 12,8 12,6 3,8 40 AIG 1,8 % 44,5 11,3 11,4 0,7 70 AKZO NOBEL 1,8 % 49,3 14,7 15,7 2,0 70 Vektet topp % 8,8 7,5 1,0 36% Vektet topp % 10,3 9,0 1,1 Verdensindeksen ,1 13,8 1,9 14

15 Sektor og geografisk distribusjon mot indeks Kontanter 6% Indeks Fond Kontanter 6% Nyttetjenester 1% 3% Oceania 3% Telekom 4% 6% Sør Amerika 2% 4% Informasjonst eknologi 12% 15% Perifer EU 10% 8% Bank og finans 22% 20% Norge 3% Medisin 4% 10% Nord Amerika 34% 52% Defensive konsumvarer 3% 10% Kjerne EU 11% 15% Inntektsavhen gige forbruksvarer Kapitalvarer, service og transport 11% 10% 10% 14% Japan Frontier Markets 8% 4% 2% Råvarer 6% 7% EMEA 5% 9% Energi 10% 14% Asia ex Japan 9% 16% 15

16 Største selskaper i SKAGEN Global Samsung Electronics is one of the world's largest producers of consumer electronics, with employees. The company is global #1 in mobile phones and smartphones, the world's largest in TV and a global #1 in memory chips. Samsung also produces domestic appliances, cameras, printers, PC's and air conditioners. Citi is a US financial conglomerate with operations in more than 100 countries worldwide. The bank was bailed out by the US government during the credit crisis and subsequently raised USD 50bn of new capital. Today the company consists of two units: Citi Holdings which is a vehicle for c. USD 500bn of assets that are to be run down and sold and Citi Corp which is the core of the going concern business. In Citicorp 60% of revenues are derived from outside the US - mainly in emerging markets. Oracle is one of the largest software companies in the world and specializes in enterprise software. From a core in database management systems the company has made a number of acquisitions and is now present in a number of different areas including: Business applications, Databases, Middleware, and Hardware. The business is focused around four key pillars: New software licences (27% of revenues), Software licence updates and product support (48% of revenues), Hardware/Products (6% of revenues), and Consulting and services (19% of revenues). Tyco International is a Swiss-based and NYSE-listed company focused on fire and security solutions for companies and government entities. It is market leader in most of the market segments where it operates. Approximately 42% of revenues are derived from services with the remainder coming from equipment sales. 48% of revenues come from North America, 27% from EMEA, 20% from APAC and 5% from Latin America. Gazprom is the world s largest gas producer with proven gas reserves of 550bn m 3 (10% of global and equal to 30 years reserve life). The company controls 160k km of gas pipelines and significant storage capacity, it owns and operates Russia s entire high pressure gas transportation network and accounts for 28% of gas supply in Europe. Gazprom is also the 5 th largest oil producer in Russia with production of 0.87m boe (9% of Russian output) and the country's largest power utility with 36GW of installed capacity (16% of Russian total). 16

17 Største selskaper i SKAGEN Global AIG is an international insurance company serving commercial, institutional and individual customers. The company provides property-casualty insurance, life insurance and retirement services. AIG was at the very center of the financial as the central bank of mortgage insurance it was bailed out in a 180bn bail out. The company has two core insurance holdings Sun America and Chartis that intends to keep. The company has set a target to achieve 10% ROE by 2015 (which no one believes in). After the merger with China Netcom and disposal of CDMA in 2008, China Unicom is now a full service provider, offering both fixed-line and mobile (GSM and WCDMA) services. China Unicom has 222mn mobile subscribers, 93mn fixed line subscribers, and 61mn broadband subscribers. The Chinese government owns 75% of the company. The company is listed in Hong Kong and also has a fairly liquid ADR in New York. Renault is a leading manufacturer of automobiles through brands like Renault, Dacia and Renault Samsung Motors. The company also holds ownership stakes in Nissan (43,4%), AvtoVaz (25%) and Daimler (1,55%). From a strong presence in the French market, the company has also built up sizable operations in Russia, Turkey, North Africa and Brazil. Renault is also a leader in Electrical Vehicles and holds a 2-3 years advance vs competitors. Renault is debt free and its ownership stake in Nissan is alone worth more than the market cap of Renault. AkzoNobel is the largest global paints and coating company in the world. It is also a leading producer of specialty chemicals. It enjoys several strong market positions including in Emerging Markets. Its Emerging Markets footprint includes leading market positions in all four BRIC countries. The company also remains committed to improve internal efficiency targeting to boost earnings by EUR 500m by Microsoft is the world s largest software company and delivers software to a number of applications from PCs to servers and cell phones its most famous product is Windows and the affiliated Office Software Suite. Over the most recent years the company has also diversified into video game consoles, ERP systems, internet search and cloud based computing. Despite a strong push for diversification 80% of the company s revenues and early all its profits comes from three main areas: Windows OS, Windows Server and the business division (Office Suite). 17

18 Prosegur (PSG SM) EUR 4,40 Info Market cap: EUR 2,7bn Net debt: EUR 0,9bn P/E (12): 14,6 P/E (13e): 12,7 P/E (14e): 11,5 EV/Sales (13e): 0,9 EV/EBITDA (13e): 7,7 EV/EBITDA (14e): 7,0 P/B 3,0 Intangible assets: 880 mn P/tBook: neg. ROE (13e): 23% Dividend yield (13e) 2,8% Prosegur is a security company offering manned guarding, cash-in-transit services and technology solutions (home alarms, etc.). 3 rd largest security company worldwide. 66% of sales from LatAm (81% of EBITDA), 26% Spain, 4% Portugal, and 4% Germany EBIT-margin 2012: 8.5% (Europe: 2.9%, LatAm: 12.4%) Argentina represents 18% of sales and 24% of EBIT (assuming same EBIT-margin as the whole LatAm) Prosegur is one of the pioneers in the security industry and has been listed on Madrid stock exchange since The company has been formed out of a number of acquisitions. More than employees. Current strategy: 1) Debt reduction, 2) Full integration of acquired companies, 3) Sales activity oriented to margin protection, 4) Investment in cost control standardized platform and IT infrastructures 5) Focus on value added products. Aims to achieve 50% growth in sales with increased EBIT-margin in its plan. Most of the growth will be organic only minor bolt-on acquisitions. World Security market is expected to grow by 6.9% p.a. in (Freedonia). Highest growth in Asia (10.9%) and LatAm (9.1%). Prosegur expects that their current markets will grow by 10% p.a on average. Main shareholders: Gubel 50.1% (Ms Helena Delcecchio widow of the founder Herberto Gut), Alba 8.7%, Treasury shares: 7.1% 19 analyst rec. (12 with sell/hold) Triggers - Margin expansion in Europe/LatAm due to integration of acquired companies - Improved cash flow generation - Valuation multiples back to historical levels and closer to peers - Delivering on organic growth ambitions Risks: - Margin squeeze from increased labour costs. - Further devaluation of Brazilian real/argentinean Peso - Macro in LatAm

19 Prosegur shares have been a laggard due to Argentina exposure and weak macro in Southern Europe 19

20 Valuation multiples have decreased 20

21 Geo sales split

22 Business mix 22

23 For more information please visit: Our latest Market report Information on SKAGEN Global on our web pages Historical returns are no guarantee for future returns. Future returns will depend, inter alia, on market developments, the fund manager s skill, the fund s risk profile and subscription and management fees. The return may become negative as a result of negative price developments. SKAGEN seeks to the best of its ability to ensure that all information given in this report is correct. However, it makes reservations regarding possible errors and omissions. Statements in the report reflect the portfolio managers viewpoint at a given time, and this viewpoint may be changed without notice. The report should not be perceived as an offer or recommendation to buy or sell financial instruments. SKAGEN does not assume responsibility for direct or indirect loss or expenses incurred through use or understanding of the report. Employees of SKAGEN AS may be owners of securities issued by companies that are either referred to in this report or are part of the fund's portfolio.

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2013

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2013 SKAGEN Global Statusrapport desember 013 Hovedtrekk i desember 013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn sin referanseindeks i desember. Fondet steg 0,04 prosent mens MSCI All Country World Index steg

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport for april 2017

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport for april 2017 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport for april 21 Hovedtrekk april 21 SKAGEN Kon-Tiki* var opp 1,4 prosent i april, på linje med vekstmarkedsindeksen. De tre beste bidragsyterne i april var igjen Naspers og Samsung

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

Verden med utsikt fra Vestlandet. v/ Hilde Jenssen, Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki

Verden med utsikt fra Vestlandet. v/ Hilde Jenssen, Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Verden med utsikt fra Vestlandet v/ Hilde Jenssen, Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Vekstaksjer har gjort det bedre enn verdiaksjer i seks perioder siden andre verdenskrig. Vi er nå inne i en slik periode..

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport august 2013

SKAGEN Global. Statusrapport august 2013 SKAGEN Global Statusrapport august 21 Hovedtrekk i august 21 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet steg 2.1%, mens referanseindeksen økte.9 %. Så langt i år har Skagen Global

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014 SKAGEN Global Statusrapport mars 2014 Hovedtrekk i mars 2014 SKAGEN Global* utviklet seg på linje med sin referanseindeks i mars. Fondet var opp med 0,2 prosent mens MSCI All Country World Index var opp

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Oppsummering for desember 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i desember. Fondet steg 2,2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Den Nye Normalen. Juni 2010

Den Nye Normalen. Juni 2010 Den Nye Normalen Juni 2010 The New Normal Begrep gjort kjent av Mohammed El-Erian CIO i PIMCO, verdens største fondsforvalter Allment kjent i finanspressen internasjonalt Lite kjent i Norge Handler om

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status pr 31-10-05

SKAGEN Vekst. Status pr 31-10-05 SKAGEN Vekst Status pr 31-10-05 Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Mer geografisk spredning enn et norsk fond + Mer bransjemessig spredning enn et norsk fond = Lavere

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer