SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013

2 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN Global opp 15,9 prosent, 0,3 prosentpoeng bak referanseindeksen. Det spanske sikkerhetstjenesteselskapet Prosegur kom inn i porteføljen i mai. I tillegg til en sterk posisjon i hjemmemarkedet har selskapet profitable markedsposisjoner i flere latinamerikanske vekstøkonomier. Vi økte eksisterende poster i RSA Insurance Group og State Bank of India. Vi reduserte vår posisjon i Toyota Industries etter en periode med sterk oppgang i aksjen. Verdsettelsen av Toyota Motors har steget til uattraktive nivåer. Vi reduserte også vår posisjon i SCA. Netto kontantbeholdning i SKAGEN Global falt fra 7 prosent til 6,3 prosent i mai. De 10 største postene økte fra 30,6 prosent til 31,5 prosent. SKAGEN Global består av 99 selskaper. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både absolutt og relativt. Fondets 35 største poster handles til en vektet pris/inntjening ( 13e) på 9,0x og pris/bok på 1,1x. Verdsettelsene for aksjer er fortsatt attraktive. Både pris/inntjening og pris/bok er under historisk gjennomsnitt. Sammenlignet med obligasjoner er aksjer spesielt billig. Direkteavkastningen for aksjer er for tiden ganske høy sammenlignet med obligasjonsrenter. Etter et ganske svakt 2012 viser ledende makroindikatorer en generell styrkelse i Veksten i Kina ser ut til å ha bunnet ut rundt 7 prosent. Stimulanse fra fiskale og monetære tiltak burde hjelpe på vekstratene i framvoksende økonomier i Europa vil sannsynligvis komme seg ut av resesjonen i løpet av året mens vekstraten i USA vil ligge på samme nivå som i 2012, hjulpet av et bedre boligmarked. Med andre ord er verdensøkonomien forventet å vokse raskere i 2013 enn i Sterke selskapsbalanser og bedre økonomiske utsikter bør understøtte økt M&A aktivitet og at mer penger flyter tilbake til aksjonærene gjennom utbytter og tilbakekjøp av aksjer. 2

3 Avkastning per 31. mai 2013 Mai Hittil i kv. Hittil i år 1 år 3 år 5 år 10 år Siden start* SKAGEN Global 5,1% 6,5% 15,9% 28,8% 10,6% 4,6% 15,0% 15,4% Verdensindeks (NOK)* 2,9% 4,6% 16,3% 22,8% 9,1% 4,1% 6,1% 2,3% Meravkastning 2,2% 1,9% -0,3% 6,0% 1,5% 0,6% 8,9% 13,1% * Start dato: 07/08/1997 ** Referanseindeksen var MSCI World fra 07/08/1997 til 31/12/2009 og MSCI All-Country fra 01/01/2010 og videre. Alle tall ut over 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) 2

4 Årlig avkastning siden start (%)* SKAGEN Global har gjort det bedre enn indeks* i 14 av 16 år SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD * Startdato: 07/08/1997 ** Indeks var MSCI World fra 07/08/1997 til 31/12/2009 og MSCI All-Country fra 01/01/2010 og videre. 4

5 Markeder i mai 2013 i NOK Ungarn 7 Kina (lokal) 7 Tyskland 6 USA (Nasdaq) 5 SKAGEN GLOBAL 5 Polen 5 Nederland 5 Frankrike 5 Italia 5 USA (S&P 500) 4 Verdensindeksen 3 Indonesia 3 Belgia 2 Norge (OSEBX) 2 Taiwan 2 Storbritannia 2 Finland 2 Østerrike 2 Sør-Korea 1 Sverige 1 Hong Kong 1 Canada 1 Vekstmarkedsindeksen 0 Danmark 0 Spania -1 Sveits -1 Kina (Hong Kong) -1 Russland -1 Sør-Afrika -1 Tyrkia -2 India -2 Singapore -2 Japan -2 Thailand -4 Mexico -5 Brasil -9

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. mai) Indonesia 23 USA (S&P 500) 22 Thailand 21 Japan 20 USA (Nasdaq) 19 Sveits 19 Sverige 18 Verdensindeksen 16 SKAGEN GLOBAL 16 Belgia 16 Frankrike 15 Finland 15 Danmark 13 Tyskland 13 Tyrkia 13 Nederland 13 Storbritannia 12 Italia 11 Norge (OSEBX) 11 Taiwan 10 Kina (lokal) 9 Singapore 8 Spania 8 Ungarn 7 Østerrike 6 Hong Kong 6 India 5 Canada 5 Mexico 3 Vekstmarkedsindeksen 2 Sør-Korea 0 Kina (Hong Kong) -2 Sør-Afrika -3 Polen -5 Russland -5 Brasil -12

7 Største bidragsytere i mai Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Citigroup 364 Vimpelcom -52 Samsung Electronics 349 Japan Securities Finance -49 Renault 129 Banrisul -33 Oracle 101 Surgutneftegas -29 Tyco Int. 94 ADT -28 General Motors 87 Indosat -28 Microsoft 73 Hannover RE -24 AIG 73 Bank Asya -19 Yazicilar Holding 70 State Bank of India -16 Goldman Sachs 67 EFG Hermes -13 Total verdiskapning i mai: NOK millioner * Bidrag til absolutt avkastning 6

8 Største bidragsytere hittil i år Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Citigroup 766 Gazprom -118 Samsung Electronics 407 China Unicom -62 Renault 302 ADT -46 Tyco Int. 242 Indosat -38 Microsoft 234 Lundin Mining -36 Toyota Industries 196 EFG Hermes -31 AIG 191 EMGS -24 Roche 184 Bank Asya -18 OMV 174 State Bank of India -9 General Motors 148 Surgutneftegas -6 Total verdiskapning hittil i år: NOK millioner * Bidrag til absolutt avkastning 6

9 Største kjøp og salg i mai 2013 Kjøp Prosegur (ny) Verdsettelsen har falt på grunn av eksponering mot Argentina (18 prosent av salg) og svak økonomi i Spania (26 prosent av salg) Vi mener selskapet har en god posisjon i Latin Amerika (81 prosent av EBITDA) innen sikkerhetstjenester og regner med at selskapet vil vokse raskere enn BNP. RSA Insurance Group Aksjekursen falt mer enn 20 prosent etter at selskapet annonserte et kutt i utbyttet (de vil ha muligheten til å investere mer i virksomheten). Vi regner det nåværende utbyttenivået som sikkert (yield~5.8%) Nåværende verdsettelse (P/E <10) er attraktiv Melkeku-situasjon i Scandinavia, kombinert med vekstmuligheter i vekstmarkedene. Salg Toyota Industries SCA Etter at aksjekursen hadde steget nesten 60 prosent så langt i år, så Toyota Motors dyr ut på EV/Salg nær 1,5 og normalisert EV/EBITDA på 10. Til tross for konglomeratrabatt bestemte vi oss for å redusere posisjonen på grunn av mindre attraktiv verdsettelse på de underliggende aktiva (Toyota Motors). Posten ble redusert etter en periode med stor oppvurdering De fleste katalysatorene for omvurdering har slått til Aksjekursen har gått forbi vårt fundamentale mål Potensialet for bedre lønnsomhet fra underwriting i UK har vært dempet i noe tid. State Bank of India Økt kredittkostnad har tynget inntjening og aksjekurs Sterk underliggende vekst i inntjeningen i et marked med lite bankvirksomhet Kortsiktig motvind på grunn av svak økonomi, noe som gir en mulighet til å kjøpe seg inn (lav verdsettelse kombinert med langsiktig vekst profil.) 8

10 Viktigste endringer så langt i 2013 Økte poster Reduserte poster Q1 Surgutneftegas Mosaic (ny) Vinda International (ny) China Unicom Bunge Technip (ny) Lundin Mining Q2 Sberbank RSA Insurance Group State Bank of India Prosegur (ny) Q1 Pentair (ut) SCA Pfizer Eletrobras Gjensidige Forsikring TE Connectivity Q2 Pfizer (ut) SCA Gjensidige Forsikring Sabanci Holding Toyota Industries 9

11 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter AIG leverte et godt 1Q og styrket teorien om at de er i ferd med å snu P&C. Inntektene falt 9 prosent til USD 15,9 mrd. EPS falt 17 prosent til USD 1,34 vs. konsensus USD 0,88. Chartis (P&C) hadde netto premier på USD 8,4 mrd, ned 4,3 prosent fra året før. Justert for gjenforsikring og valuta har premiene vokst med 4 prosent. AIG hadde en stor forbedring i driftsresultat til USD 1,6 mrd. Sun America (livsforsikring) fortsatte også å levere solide resultater. Premiene var USD 5,6 mrd, med driftsresultat på USD 1,4 mrd signifikant bedre enn de USD 1 mrd som var forventet. Det sterke resultatet kom for det meste på grunn av gode inntekter fra alternative aktiva (Maiden Lane) og mark-to-market for posten i PICC i Hong Kong. AIG fortsetter å betale tilbake gjeld og har betalt tilbake USD 2,4 mrd så langt i år. AIG gjentok planen om å betale tilbake USD mrd til aksjonærene innen Omtrent USD 16 mrd har blitt betalt tilbake så langt. Avkastningen på egenkapitalen var 9,2 prosent i kvartalet. ADT leverte litt bedre resultater for andre kvartal. EBITDA før ekstraordinære poster steg 1,5 prosent til USD 409mn, men EBITDA-marginen på 49,8 prosent var ned 10 punkter. ADT fikk 303K brutto nye kunder i kvartalet, opp 4,1 prosent. ARPU steg 4,4 prosent til USD hvor nye kunder kom inn med en høyere ARPU USD 43,94. Det har vært lite lyd om konkurransesituasjonen og ledelsen ser ikke denne som noen stor trussel. Stort sett opprettholdt de guidingen med vekst i gjentatte inntekter på 5 prosent og fri kontantstrøm på USD m. Netto gjeld er USD 2,8 mrd fordi selskapet økte gjeldsgraden for å kjøpe tilbake aksjer. Så langt i år har selskapet kjøpt tilbake for USD 760m egne aksjer. For året regner selskapet med å betale tilbake USD 1 mrd til investorene gjennom tilbakekjøp og utbytter. 11 Weatherford rapporterte blandede tall for 1Q, selv om det var litt optimisme å anspore. Totalt sett var inntektene USD 3,8 mrd, ned 5 prosent fra kvartalet før men opp 7 prosent fra året før. Driftsresultatet e var USD 317m, ned 11 prosent sekvensielt og 22 prosent fra året før. Justert EPS var USD 0,15. Driften i Nord America skuffet på grunn av lavere aktivitet, og da spesielt i Canada, og stort salg av Guar (med tap). Int. operasjoner var for det meste på linje. Inntektene falt 10 prosent sekvensielt, men var opp 17 prosent fra året før. Det er verdt å merke seg at MENA/Asia ser ut til å fortsette å forbedre seg både når det gjelder aktivitetsnivå og når det gjelder tapene i Irak. Når det gjelder den frie kontantstrømmen, så steg gjelden med USD 100m. Dette kom for det meste på grunn av at kvartalet sluttet midt i en ferie noe som ga sesongmessig høye kontantbetalinger for skatt og tradisjonell oppbygging av lagre. Den gode nyheten var at capex falt 21 prosent sekvensielt. Guidingen for capex ble justert ned og er nå forventet å bli 8-10 prosent av salg. Selskapet gjentok at de forventet å generere USD 600m i fri kontantstrøm samtidig som de selger aktiva for USD 500m. Comcast rapporterte solide tall for 1Q, løftet av solide videoinntekter og fortsatt bedring i NBCU. Justert EPS steg 13,3 prosent til USD 0,51 med fri kontantstrøm på USD 1,17 pr aksje, opp 5,4 prosent. Inntektene økte 4,7 prosent, uten Super Bowl, fra Q Kabelsegmentet fortsatte å levere solid vekst med 584K nye kunder. Høyhastighetsdata har fortsatt moderat vekst mens video tapte 60K kunder. Tapet av kunder var skuffende, men prisingen kompenserte og video hadde den sterkest kvartalsvise veksten på fire år. NBCU rapporterte gode resultater fornøyelsesparker og film gjorde det godt og oppveide delvis for et dårligere Broadcast. Comcast betalte tilbake USD 929m til investorene i 1Q.

12 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter OMV rapporterte netto inntjening i første kvartal mer eller mindre på linje med guidingen i forkant. EPS var EUR 1,07 (vs. EUR 1,16 i Q og EUR 1,20 i Q4 2012). Olje og gassproduksjonen økte med 1000 fat per dag til ( i Q ) Realisert oljepris i Q1 var på samme nivå som som året før. (Brent var 5 prosent lavere, men OMV hadde ingen tap fra hedging i Q1 2013). Realisert nedgang i gasspriser var på 3 prosent i Q sammenlignet med året før. Det mest positive i Q1 var kontantstrømmen. Netto kontantstrøm fra driften var EUR 1 405m (opp EUR 115m fra året før). Capex var EUR 613m og ble dekket inn av diverse aktivasalg. Netto gjeld ble redusert med EUR 1.4 mrd i kvartalet, moe som senket opplåningsgraden til 15 prosent (målet er fortsatt 30 prosent). Toppsjefen i selskapet sa at tilbakekjøp av aksjer ikke er nært forestående. De ser etter mindre oppkjøp (Sub Sahara er et mulig område). Hannover Re leverte litt bedre enn forventet nettoresultat i første kvartal. Netto inntjening var på EUR 221m. Combined ratio for P&C forsikring var 94 prosent sammenlignet med en guiding på 96 prosent. Budsjettet for katastrofetap var inkludert med EUR 156m i kvartalet, men det faktiske tapet var bare på EUR 14,3m. Detter betyr at selskapet har en ekstra buffer på EUR 143m som kan brukes om det kommer naturkatastrofer senere i år. Faktisk combined ratio i kvartalet var ~86%. På den negative siden var selskapets rapport om litt svakere investeringsresultater enn forventet. Avkastningen i Q1 var 3,2 prosent (annualisert) sammenlignet med selskapets mål om 3,4 prosent. GM rapporterte mye bedre enn (lave) forventinger. EPS var USD 0,67 sammenlignet med markedets forventninger om USD 0,54. Hovedgrunnen var bedre resultater i Europa og Nord Amerika. Sammenlignet med året før falt EPS med 0,26 på grunn av et svakt europeisk marked, kostnader forbundet med nye modeller og høyere skatterate. Tap i Europa før renter og skatt ble redusert til USD 175m (forventet et tap på USD 400m). Til sammenligning hadde Ford et tap på USD 462m i Europa i kvartalet. EBIT i Nord Amerika kom inn mye bedre enn ventet på USD 1,4 mrd (USD 1,6 mrd i 1Q 2012.) Nye modeller (spesielt for Trucks) tynger resultatene på grunn av lagre som skal tømmes. I følge GM har markedsandelen i Kina steget fra 14,5 prosent i Q til 15,2 prosent i Q Driftsmarginen i J/V i Kina var imponerende 11,7 prosent i Q1, noe som bidro til USD 0,6 mrd i netto inntjening. Sør Amerika er fortsatt en klamp rundt foten og leverte et tap på USD 38m i kvartalet. GM Financials begynner å bidra positivt etter fjorårets oppkjøp av Alley. Denne enheten hadde driftsinntjening på USD 180m i kvartalet. GM er inne i en fase med lave forventinger til inntjeningen grunnet dårlige markeder i Europa og lansering av nye modeller i USA. Hvis GM skal rapportere EPS på over USD 5 i 2015 må selskapet levere overskudd i Europa og i det minste opprettholde markedsandelen i USA, dette sammen med forhåpningsvis 2 prosentpoeng bedre driftsmargin (selskapet har et mål om 3 prosent). Suksess med nye modeller er superviktig for å oppnå dette. 12

13 Selskapsnyheter i mai Resultatrapportering og selskapsnyheter Siemens rapporterte svakere enn forventede resultater for Q2. EPS var EUR 1,20 vs. en forventning om EUR 1,23. Ordreinngangen var positiv og opp 20 prosent fra året før. Book/bill i Q2 var 1,19. Den gode ordreinngangen var drevet av vindkraft i Europa. Energisegmentet hadde en book/bill på 1,35. Siemens rapporterte et overskudd på EUR 1 374m, noe som tilsvarer en driftsmargin på 7,5 prosent. Konsensus forventet en driftsmargin på 8,9 prosent. Marginene var svake i de fleste divisjonene. En hovedbidragsyter til marginbommen var kostnader forbundet med forbedringsprogrammet Siemens Underliggende sektoroverskuddsmargin var 10 prosent som er noe lavere enn forventet. Salget falt 6 prosent fra året før til EUR 18 mrd. (Det var forventet å bli EUR 18,8 mrd). Fri kontantstrøm i Q2 var god - EUR 1,37 mrd drevet av forbedring i arbeidskapital. Siemens senket forventningene for resten av året. Salget er nå forventet å falle moderate sammenlignet med en flat utvikling tidligere. Inntektene fra videreført virksomhet er forventet i den lave enden av den tidligere guidingen om EUR 4,5-5 mrd. Investeringen vår er bygget på en evne til restrukturering og å oppnå en driftsmargin på 12 prosent i Dette tilsvare en EPS på over EUR 8 og en P/E på under 10. Den gode ordreinngangen i kvartalet lover positivt i så henseende. Men, det er veldig viktig at de får til kostnadskutt for å nå marginmålet. Ledelsen indikerer et kostnadskutt på EUR 900m er gjennomført. Åtti prosent av Osram vil bli gitt til aksjonærene i forbindelse med børsnoteringen i juli. Osram hadde uendret salg fra året før og en netto inntjening på EUR 57m i kvartalet. Vimpelcom rapporterte EBITDA og inntekter nesten lik forventingene for første kvartal. Russland gjorde det bedre enn ventet på økte inntekter fra mobildata. I tillegg var det besparelser innen salgskostnader, drevet av mer inntektsdelingsmodeller med distributørene, som hjalp EBITDA marginen og avskalling av kunder. Italia var dårlig (inntektene falt 10 prosent) drevet av aggressive regulatoriske MTR kutt. Uten disse kuttene ville inntektsveksten vært 1 prosent. Selskapet fortsetter å ta markedsandeler i Italia, og fortsatte besparelser hjalp Vimpelcom i å oppnå bedre EBITDA marginer. Det var ingen nyheter om refinansiering av gjelden i Italia. Afrika/Asia var svakt fordi Djezzy (Algerie) begynner å føle effektene av manglende investeringer. CIS-segmentet rapporterte veldig sterke tall drevet av Usbekistan, som dro nytte av kanselleringen av MTS sine lisenser. 13

14 Største poster per 31. mai 2013 Vekt i Pris P/E P/E P/B Pris porteføljen 2012a 2013e trailing mål SAMSUNG ELECTRONICS 7,3 % ,4 4,6 1, CITIGROUP 6,3 % 52,0 13,1 11,0 0,8 75 ORACLE 3,3 % 33,8 13,7 12,6 3,7 45 TYCO INTERNATIONAL 3,0 % 33,8 25,0 18,4 3,3 35 GAZPROM 2,1 % 7,6 2,3 2,7 0,3 15 CHINA UNICOM 2,0 % 10,7 28,9 18,6 0,9 17 RENAULT 1,8 % 59,8 9,2 7,9 0,7 60 MICROSOFT 1,8 % 34,9 12,8 12,6 3,8 40 AIG 1,8 % 44,5 11,3 11,4 0,7 70 AKZO NOBEL 1,8 % 49,3 14,7 15,7 2,0 70 Vektet topp % 8,8 7,5 1,0 36% Vektet topp % 10,3 9,0 1,1 Verdensindeksen ,1 13,8 1,9 14

15 Sektor og geografisk distribusjon mot indeks Kontanter 6% Indeks Fond Kontanter 6% Nyttetjenester 1% 3% Oceania 3% Telekom 4% 6% Sør Amerika 2% 4% Informasjonst eknologi 12% 15% Perifer EU 10% 8% Bank og finans 22% 20% Norge 3% Medisin 4% 10% Nord Amerika 34% 52% Defensive konsumvarer 3% 10% Kjerne EU 11% 15% Inntektsavhen gige forbruksvarer Kapitalvarer, service og transport 11% 10% 10% 14% Japan Frontier Markets 8% 4% 2% Råvarer 6% 7% EMEA 5% 9% Energi 10% 14% Asia ex Japan 9% 16% 15

16 Største selskaper i SKAGEN Global Samsung Electronics is one of the world's largest producers of consumer electronics, with employees. The company is global #1 in mobile phones and smartphones, the world's largest in TV and a global #1 in memory chips. Samsung also produces domestic appliances, cameras, printers, PC's and air conditioners. Citi is a US financial conglomerate with operations in more than 100 countries worldwide. The bank was bailed out by the US government during the credit crisis and subsequently raised USD 50bn of new capital. Today the company consists of two units: Citi Holdings which is a vehicle for c. USD 500bn of assets that are to be run down and sold and Citi Corp which is the core of the going concern business. In Citicorp 60% of revenues are derived from outside the US - mainly in emerging markets. Oracle is one of the largest software companies in the world and specializes in enterprise software. From a core in database management systems the company has made a number of acquisitions and is now present in a number of different areas including: Business applications, Databases, Middleware, and Hardware. The business is focused around four key pillars: New software licences (27% of revenues), Software licence updates and product support (48% of revenues), Hardware/Products (6% of revenues), and Consulting and services (19% of revenues). Tyco International is a Swiss-based and NYSE-listed company focused on fire and security solutions for companies and government entities. It is market leader in most of the market segments where it operates. Approximately 42% of revenues are derived from services with the remainder coming from equipment sales. 48% of revenues come from North America, 27% from EMEA, 20% from APAC and 5% from Latin America. Gazprom is the world s largest gas producer with proven gas reserves of 550bn m 3 (10% of global and equal to 30 years reserve life). The company controls 160k km of gas pipelines and significant storage capacity, it owns and operates Russia s entire high pressure gas transportation network and accounts for 28% of gas supply in Europe. Gazprom is also the 5 th largest oil producer in Russia with production of 0.87m boe (9% of Russian output) and the country's largest power utility with 36GW of installed capacity (16% of Russian total). 16

17 Største selskaper i SKAGEN Global AIG is an international insurance company serving commercial, institutional and individual customers. The company provides property-casualty insurance, life insurance and retirement services. AIG was at the very center of the financial as the central bank of mortgage insurance it was bailed out in a 180bn bail out. The company has two core insurance holdings Sun America and Chartis that intends to keep. The company has set a target to achieve 10% ROE by 2015 (which no one believes in). After the merger with China Netcom and disposal of CDMA in 2008, China Unicom is now a full service provider, offering both fixed-line and mobile (GSM and WCDMA) services. China Unicom has 222mn mobile subscribers, 93mn fixed line subscribers, and 61mn broadband subscribers. The Chinese government owns 75% of the company. The company is listed in Hong Kong and also has a fairly liquid ADR in New York. Renault is a leading manufacturer of automobiles through brands like Renault, Dacia and Renault Samsung Motors. The company also holds ownership stakes in Nissan (43,4%), AvtoVaz (25%) and Daimler (1,55%). From a strong presence in the French market, the company has also built up sizable operations in Russia, Turkey, North Africa and Brazil. Renault is also a leader in Electrical Vehicles and holds a 2-3 years advance vs competitors. Renault is debt free and its ownership stake in Nissan is alone worth more than the market cap of Renault. AkzoNobel is the largest global paints and coating company in the world. It is also a leading producer of specialty chemicals. It enjoys several strong market positions including in Emerging Markets. Its Emerging Markets footprint includes leading market positions in all four BRIC countries. The company also remains committed to improve internal efficiency targeting to boost earnings by EUR 500m by Microsoft is the world s largest software company and delivers software to a number of applications from PCs to servers and cell phones its most famous product is Windows and the affiliated Office Software Suite. Over the most recent years the company has also diversified into video game consoles, ERP systems, internet search and cloud based computing. Despite a strong push for diversification 80% of the company s revenues and early all its profits comes from three main areas: Windows OS, Windows Server and the business division (Office Suite). 17

18 Prosegur (PSG SM) EUR 4,40 Info Market cap: EUR 2,7bn Net debt: EUR 0,9bn P/E (12): 14,6 P/E (13e): 12,7 P/E (14e): 11,5 EV/Sales (13e): 0,9 EV/EBITDA (13e): 7,7 EV/EBITDA (14e): 7,0 P/B 3,0 Intangible assets: 880 mn P/tBook: neg. ROE (13e): 23% Dividend yield (13e) 2,8% Prosegur is a security company offering manned guarding, cash-in-transit services and technology solutions (home alarms, etc.). 3 rd largest security company worldwide. 66% of sales from LatAm (81% of EBITDA), 26% Spain, 4% Portugal, and 4% Germany EBIT-margin 2012: 8.5% (Europe: 2.9%, LatAm: 12.4%) Argentina represents 18% of sales and 24% of EBIT (assuming same EBIT-margin as the whole LatAm) Prosegur is one of the pioneers in the security industry and has been listed on Madrid stock exchange since The company has been formed out of a number of acquisitions. More than employees. Current strategy: 1) Debt reduction, 2) Full integration of acquired companies, 3) Sales activity oriented to margin protection, 4) Investment in cost control standardized platform and IT infrastructures 5) Focus on value added products. Aims to achieve 50% growth in sales with increased EBIT-margin in its plan. Most of the growth will be organic only minor bolt-on acquisitions. World Security market is expected to grow by 6.9% p.a. in (Freedonia). Highest growth in Asia (10.9%) and LatAm (9.1%). Prosegur expects that their current markets will grow by 10% p.a on average. Main shareholders: Gubel 50.1% (Ms Helena Delcecchio widow of the founder Herberto Gut), Alba 8.7%, Treasury shares: 7.1% 19 analyst rec. (12 with sell/hold) Triggers - Margin expansion in Europe/LatAm due to integration of acquired companies - Improved cash flow generation - Valuation multiples back to historical levels and closer to peers - Delivering on organic growth ambitions Risks: - Margin squeeze from increased labour costs. - Further devaluation of Brazilian real/argentinean Peso - Macro in LatAm

19 Prosegur shares have been a laggard due to Argentina exposure and weak macro in Southern Europe 19

20 Valuation multiples have decreased 20

21 Geo sales split

22 Business mix 22

23 For more information please visit: Our latest Market report Information on SKAGEN Global on our web pages Historical returns are no guarantee for future returns. Future returns will depend, inter alia, on market developments, the fund manager s skill, the fund s risk profile and subscription and management fees. The return may become negative as a result of negative price developments. SKAGEN seeks to the best of its ability to ensure that all information given in this report is correct. However, it makes reservations regarding possible errors and omissions. Statements in the report reflect the portfolio managers viewpoint at a given time, and this viewpoint may be changed without notice. The report should not be perceived as an offer or recommendation to buy or sell financial instruments. SKAGEN does not assume responsibility for direct or indirect loss or expenses incurred through use or understanding of the report. Employees of SKAGEN AS may be owners of securities issued by companies that are either referred to in this report or are part of the fund's portfolio.

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 Hovedtrekk i oktober 2013 SKAGEN Vekst endte måneden med en NAV på NOK 1.554 NOK opp 4,7 prosent fra september, mens fondets referanseindeks som består av OSEBX

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport desember 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport desember 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport desember 213 Hovedtrekk i desember 213 Vekstmarkedene var ned 2,2 prosent i desember, mens de utviklede markedene steg med,7 prosent. Forskjellen mellom avkastning i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 Hovedtrekk juni 2015 SKAGEN m2 var ned 4,5 prosent i juni, mens MSCI sin eiendomsindeks var ned 3,3 prosent. Måneden var volatil som følge av de pågående forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

Næringsforeningens aksjemøte 2013. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki

Næringsforeningens aksjemøte 2013. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Næringsforeningens aksjemøte 2013 J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki 2013 Markeder i 2012 i NOK Tyrkia 54 Thailand 36 Polen 35 Østerrike 24 Tyskland 23 Danmark 23 Singapore 22

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer