SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013

2 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode. Hittil i år har SKAGEN Global steget 6,6 %, 0,9 %-poeng mindre enn referanseindeksen. Det ble ikke tatt noen nye selskaper inn i porteføljen i februar og ingen ble solgt ut. Vi økte beholdningen i Vivendi, Bunge, Ternium, China Unicom og Vinda International. Vi reduserte beholdningen i Gjensidige og Nabors. SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både på absolutt og relativ basis. Fondets 35 største investeringer handler til 7,8x årets inntjening og 1,0x bokført egenkapital. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både børsverdi i forhold til inntjening (PE) og børsverdi i forhold til bokført egenkapital er under historisk gjennomsnitt. Relativt til obligasjoner fremstår aksjer som særdeles billige. Utbytteavkastningen er nå høy i forhold til obligasjonsrenten. Etter en ganske svak utvikling i 2012 har de makroøkonomiske indikatorene generelt sett styrket seg litt i fjerde kvartal. BNP-veksten i Kina ser ut til å ha bunnet ut rundt 7 %. Stimulanse fra fiskale og monetære tiltak bør hjelpe veksttakten i de store vekstmarkedene i Europa kommer sannsynligvis ut av resesjonen i løpet av året, mens veksten i USA kommer inn likt som i 2012 takket være en bedring i husmarkedet. Totalt sett er derfor BNP i verden forventet å vokse litt raskere enn i Sterke selskapsbalanser, sammen med bedre utsikt for økonomisk vekst, bør støtte opp rundt økt oppkjøpsaktivitet og mer penger tilbake til aksjonærene (både direkte som utbytter og gjennom oppkjøp av egne aksjer.) 2

3 Resultater pr 28. februar 2013 QTD 2012 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 6,6 % 10,2 % 9,3 % 15,1 % Verdensindeks (NOK)* 7,5 % 8,3 % 8,2 % 1,8 % Meravkastning -0,9 % 1,9 % 1,1 % 13,3 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen 14 av 16 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** % SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder i 2012 i NOK Tyrkia 54 Thailand 36 Polen 35 Østerrike 24 Tyskland 23 Danmark 23 Singapore 22 Mexico 20 Hong Kong 19 Belgia 18 India 15 Norge (OSEBX) 15 Sverige 15 Frankrike 14 Sveits 13 Sør-Afrika 13 Kina (Hong Kong) 12 Ungarn 11 Sør-Korea 10 Vekstmarkedsindeksen 10 SKAGEN GLOBAL 10 USA (Nasdaq) 10 Taiwan 10 Finland 9 Verdensindeksen 8 Nederland 8 USA (S&P 500) 8 Storbritannia 8 Italia 7 Russland 7 Japan 5 Indonesia 2 Canada 2 Kina (lokal) -1 Spania -7 Brasil -9

6 Markeder i februar 2013 i NOK Indonesia 13 Thailand 10 Sør-Korea 8 Japan 7 USA (S&P 500) 6 Sverige 6 Sveits 5 USA (Nasdaq) 5 Taiwan 5 Verdensindeksen 4 Singapore 4 Kina (lokal) 4 Finland 4 Vekstmarkedsindeksen 3 SKAGEN GLOBAL 3 Tyrkia 3 Danmark 3 Belgia 3 Canada 3 Storbritannia 2 Sør-Afrika 2 Østerrike 2 Norge (OSEBX) 2 Mexico 2 Hong Kong 2 Brasil 1 Frankrike 1 Tyskland 0 Polen 0 Spania -1 Russland -1 Kina (Hong Kong) -1 India -3 Nederland -3 Ungarn -3 Italia -8

7 Markeder hittil i år i NOK (pr 28. februar) Thailand 17 Indonesia 13 Sverige 12 Sveits 12 Danmark 12 USA (S&P 500) 10 Finland 9 Kina (lokal) 8 Verdensindeksen 7 SKAGEN GLOBAL 7 Norge (OSEBX) 7 Japan 6 USA (Nasdaq) 6 Belgia 6 Mexico 5 Singapore 5 Hong Kong 5 Storbritannia 4 Frankrike 4 Østerrike 4 Spania 4 Tyrkia 4 Ungarn 3 Tyskland 3 Canada 3 Russland 3 Kina (Hong Kong) 3 Vekstmarkedsindeksen 3 Taiwan 3 Sør-Korea 2 Nederland 2 India 1 Brasil 0 Italia -1 Sør-Afrika -2 Polen -5

8 Porteføljeoppdatering- februar 2013 Oppsummering Resultat rapportering og selskapsnyheter SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,41%, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode. Hittil i år er SKAGEN Global opp 6,6%, 0,9 %-prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. I februar var beste bidragsyter Samsung Electronics. Det synes som selskapet har godt momentum i mobilvirksomheten. Prisene på DRAM har også bedret seg i det siste. Konsensusoppfatningen er at ledelsen var overdrevet forsiktige i telefonkonferansen da de presenterte 4. kv. tallene. Konsensussynet er at selskapet vil få EPS på KRW i 2013 (mot KRW i 2012). Preferanseaksjene steg 4% i februar. Dårligste bidragsyter i januar var den Latin Amerikanske stålprodusenten Ternium. Selskapet offentliggjorde svakere resultater enn ventet for 4. kv. som følge av lavere omsetning og høyere driftskostnader. Selskaper forventer bedring i 1. kv Aksjen falt 14% målt i USD i februar. Netto kontantposisjon ved utgangen av februar var 6,8% (ned fra 7,6% ved utgangen av januar). De 10 største postene utgjorde 31,5% av fondet (opp fra 31,1% ved utgangen av februar). SKAGEN Global består av 99 selskaper. Renault leverte 4. kv. inntekter som steg 0,9% til EUR 11,9 mrd. Bilsalget økte 0,8% og inntektene fra RCI Banque steg 3,6%. Faktisk bilsalg var svakt med 13% færre enheter solgt. Svært svakt salg i Europa og Frankrike falt mer enn 20%, mens salget i vekstmarkedene økte med hhv 1% og 17% i Euromed og Eurasia. Selskapet forventer fortsatt svake markeder i Europa, ned omkring 3%, men at denne nedgangen oppveies av økning i vekstmarkedene. Selskapet rapporterte også sitt driftsresultat for H2. På EUR 20mrd i omsetning leverte selskapet et driftsresultat på EUR 247m med et bidrag på EUR 349m fra banken som ble oppveid av et tap på EUR 96m fra bilvirksomheten. Selskapet kunne glede seg over EUR 847m i inntekter fra tilknyttede virksomheter som ga nettoresultat på 898m, opp 10% mot Selskapet leverte positiv fri kontantstrøm på EUR 1,1mrd som innebærer at selskapet har en netto kontantbeholdning på EUR 605m. AIG leverte 4. kv. resultat som var mye bedre enn fryktet. Inntektene falt 3% til USD 15,9mrd med nettoresultat på USD - 3,9mrd. Tapet skyldes hovedsakelig avsetninger relatert til orkanen Sandy samt salget av ILFC. Bokført egenkapital per aksje utgjør nå USD 66,4, opp 24% siste år. Driften bedret seg innen P&C hvor premier for egen regning falt 0,5%. Combined ratio var 125%, men 22,9 %-poeng av dette var relatert til katastrofeskader. Sett bort fra disse hadde selskapet bedret forsikringsteknisk resultat og prising i P&B virksomheten. Livvirksomheten, Sum America, hadde gode resultater takket være gode investeringsresultater. Livvirksomheten ser også mindre nedgang i premieinntektene, -12%, noe som er positivt. 8

9 Porteføljeoppdatering- februar 2013 Resultatrapportering og selskapsnyheter. Vivendi rapporterte 4kv.12 resultater noe bedre enn markedets forventninger. Gruppens inntekter økte +5.9% fra forrige år, ettersom Activision Blizzard (+31% yoy), GVT (+18% yoy), og Universal Music Group (+21% yoy) mer enn oppveide omsetningsfallet i SFR (-9% yoy) og Maroc Telecom (-2.8% yoy). Driftsresultatet i 4kv 12 økte +12%, men nok en gang ble det satt lys på marginpresset i det fransk telekommarkedet, med SFR som rapporterte 32% nedgang i EBITDA. Nedgangen ble imidlertid oppveid av sterkere resultater i mediavirksomhetene (Activision og Universal Music) samt en tydelig marginbedring i GVT. Til tross for EBITDA-nedgangen i SFR, forblir kontantstrømmen solid og Vivendi klarte å redusere rapportert netto gjeld til EUR 13.4mrd ver årsskiftet ned fra EUR 15.0mrd ved utløpet av 3. kv og klart bedre enn målet for 2012 på EUR 14.0mrd. Bunge rapporterte skuffende 4. kv. resultater med dårlige tall både fra Agri og Sukker. For agri-virksomheten skyldes dette dårlig risikostyring en long posisjon I soyabønner medførte tap ettersom soyabønneprisen falt. Volumet fortsatte å vokse i god takt, noe som viser at Bunges investeringer fortsetter å øke sin fundamentale inntjeningsevne. Sukker ble nok en gang et ømt punkt for Bunge. Selskapet bokførte en stor USD 515m goodwill nedskriving på oppkjøpte aktiva i 4.kv. ettersom virksomhetene ennå ikke har levert iht forventningene. To år med betydelig nedgang i sukkerinnhold og avling/hektar (grunnet alvorlig tørke i Sør-Brasil) er hovedårsaken til den lave kapasitetsutnyttelsen og marginpresset. Weatherford leverte svake og uoversiktlige tall for 4. kv. med EPS på 0,01$ grunnet skattesats på 92% (!). Inntektene økte 9.4% fra foregående år til USD 4,1mrd med vekst internasjonalt på 18,1%. Den største skuffelsen var knyttet til driftsresutatet som ble USD 356m i kvartalet, opp 21% fra forrige år, men 8% under forventningene og 1% værre enn forrige kvartal. Samlet driftsmargin falt 0,63%-poeng pga 2,10 %-poeng nedgang i Nord Amerika. Marginene internasjonalt økte marginalt, men med stort negativt bidrag fra den europeiske virksomheten grunne lavere aktivitetsnivå. Selskapet fortsetter å kjempe med lave marginer i Midt-Østen grunnet nøkkelferdige prosjekter i Irak. De gode nyhetene var at selskapet genererte fri kontantstrøm slik at netto gjeld falt USD 207m som følge av reduserte investeringer og bedret arbeidskapital. Selskapet uttalte at selv om skattesaken ikke fullt ut er avklart, vil selskapet være i stand til å rapportere kvartals- og årsrapporter innen myndighetenes frist slik at skattesaken sannsynligvis er tilbakelagt. Ensco leverte justert 4.kv. EPS på USD1,37 mot forventet USD1,28. Det positive avviket var hovedsaklig forklart av USD11mn garantikrav og utsatte kostnader for to floaters noe som reduserte driftskostnadene i kvartalet. Inntekter og bruttomargin (50.7%) var på linje med forventningene. Ensco fortsetter å bygge en solig ordrereserve. Ordrereserven er nå USD 10mrd (opp fra USD9mrd ved utløpet av 3. kv.). Selskapet har hatt stabil og konsistent driftsresultat i flere kvartaler og selskapet har høyere verdsettelse enn konkurrentene. Bare Seadrill har vesentlig høyere verdsettelse basert på nøkkeltall. Med kun USD 4,4mrd i netto gjeld og sikrere kontrakter for nybyggene, bør Ensco være i stand til å øke utbyttet betydelig. 9

10 Porteføljeoppdatering- februar 2013 Resultatrapportering og selskapsnyheter. OMV rapporterte EPS på EUR 1,20 litt bedre enn forventet. Nettoresultat etter minoritetsinteresser ble EUR 393mn og driftsresultatet var EUR956 mn 8% foran konsensus. 4. kv. Resultatet ble løftet av EUR84mn salgsgevinst fra salg av felter i Nordsjøen. Produksjonen i kvartalet var fat/dag (ned 2.6% QoQ, opp 4.2% YoY). Årsaken til produksjonsnedgangen fra forrige kvartal var avbrudd i nonpetrol produksjonen (vedlikehold i New Zealand og noen avbrudd i Libya og Yemen). Den rumenske produksjonen steg litt fra foregående kvartal til f/d. I 2012 ble 86% av produksjonen erstattet av nye funn. Det varsles produksjon i 2013 hovedsaklig på linje med Raffinering and marketing rapporterte et sterkt resultat drevet av høyere raffinerimarginer enn ventet (USD 4,03/fat). OMV indikator raffineringsmargin falt 24% fra forrige kvartal, men steg 128% fra forrige år. Bidraget fra Borealis økte EUR 11mn fra forrige kvartal til EUR36mn i 4. kv. Petrol Ofisi (bensinstasjoner I Tyrkia) rapporterte lavere resultat grunnet lavere handelsinntekter, men resultatet vart betydelig over nivået i 4.kv Foreslått utbytte EUR 1,20/aksje (opp fra EUR 1,10 i 2011). OMV er langsomt i ferd med å følge opp strategien med fokus på E&P og avhending av ikkekjerneeiendeler. OMV forventer å gjennomføre sitt avhenginsprogram som planlagt (EUR1 mrd innen 2014). Gjennomføringen av denne strategien sammen med høyere RRR-ratio vil være nøkkelen til å redusere rabatten til underliggende verdier. BP rapporterte underliggende replacement cost profit (justert for lagereffekter og ikke-driftsrelaterte poster) på USD3,98mrd i 4.kv. Dette var 20% høyere enn foventet (USD3,31mrd). Hovedårsaken var eksepsjonelt lav skattesats på 16%. Driftsresultatet på USD 5,97mrd var på linje med forventningene. Produksjon (eks. Russland) var på linje med konsensus på USD 2,29 mn fat/dag (ned 7% fra 2011, men opp 1% fra 3.kv.). BP vil rapportere sine estimater for påviste reserver (SEC basis)når årsrapporten slippes i begynnelsen av mars. Nye funn er forventet å utgjøre 75-85% av produksjonen. BP hadde sterk kontantstrøm i kvartalet slik at netto gjeld falt til USD 27,5mrd. Dermed er net gearing på 18.7% (20.9% ved utløpet av 3.kv.) innenfor målområdet for gjeldsgrad som er net gearing ratio på 10-20% BP har mål om at kontantstrøm fra driten (etter skatt) i 2014 skal være i området USD30-31mrd. Investeringene forventes å ligge på USD24-25mrd. Dette vil gi rom for utbytte på USD 7mrd, utbytteavkastning på ~5%. Utbytte per aksje ble holdt uforandret fra 3.kv. på USD0,09 som gir en utbytteavkastning på 4.9% (ADR pris USD 44). Den føderale rettssaken vedrørende miljøkatastrofen etter Macondo-ulykken begynte 25 februar. En erstatning i området USD 6-9mrd vil sannsynligvis bli oppfattet positivt i aksjemarkedet. 10

11 Porteføljeoppdatering- februar 2013 Resultatrapportering og selskapsnyheter. Banrisul rapporterte svake tall for 4.kv En svakere brasiliansk økonomi fører til lavere veksttakt, økt konkurranse og lavere rentemargin. Nettoresulltatet falt 9.5% fra 2011til R$191mn, noe som gir EPS på R$0.47. Nedgang i netto rentemargin med 0,90%-poeng er en trend som vil fortsette ettersom nivået fortsatt er utrolig høyt gitt det lave rentenivået. Dette oppveies imidlertid til en viss grad av økte gebyrinntekter. Misligholdte lån falt 0,40%-poeng til 3.8% i 4.kv, og dekningsgraden falt til 223% fra 239%. Banrisul handler til 8x 2013-resultatet med en utbytteavkastning på 5%. Ternium leverte dårlige resultater for 4.kv. Med EPS på USD 0,1(eks avsetninger) sammenlignet med forventningene på USD 0,42. Årsaken bak de skuffende resultatene var høyere kostnader, særlig kostnader for slab. Salget kom på USD USD 2mrd som ventet i kvartalet. Tap på andelen i Usiminas (kjøpt i 2011) ble USD345mn, inkludert USD 275mn nedskrivninger. Ternium forventer økt driftsresultat i 1.kv sammenlignet med 4.kv drevet av økt salg og reduserte kostnader. I tillegg vil smelteovn i Argentina bli gjenoppstartet. Lundin Mining rapporterte tall under forventningene i 4.kv. EPS for 4.kv. var minus USD 0,03, men kontantstrømmen var positiv på USD 0,08 per aksje. Tapet reflekterer redusert driftsresultat som følge av reduserte kobberpriser og økte produksjonskostnader i Neves Corvo. Resultatet var også påvirket av økt tap etter skatt på Aquablanca. Fase 2 på Tenke er ferdig og netto kontantstrøm fra prosjektet vil for første gang bli realisert. Dette er forventet å bli rundt USD 130mn for Lundin har sammen med Freeport og Gecaminas kjøpt OM Group s koboltraffineri i Kokkola, Finland og dette vil hjelpe Tenke å realisere bedre priser for sitt koboltprodukt. Lundin Minings balanse er svært solid med netto kontantbeholdning på USD 275mn. Produksjons- og kostnadsestimatet for ble opprettholdt uforandret. 11

12 Bidragsytere i 2013 i MNOK (per 28. februar) Største positive bidragsytere i 2013 Største negative bidragsytere i 2013 Company Citigroup Tyco International Vimpelcom Renault Samsung Electronics OMV Roche Toyota Industries SCA Eletrobras MNOK Company China Unicom Ternium EMGS Gazprom Lundin Mining Norsk Hydro Petrobras Chiquita Brands Dixons Retail General Motors MNOK Sum verdiskapning i 2013: MNOK 12

13 Viktigste endringer i 2013 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Surgutneftegas Mosaic(New) Vinda International(New) China Unicom Bunge Pentair(Out) SCA Pfizer Eletrobras Gjensidige Forsikring 13

14 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Vi økte vår posisjonen i China Unicom i februar ettersom aksjekursen var svak uten at det var nyheter. Vi tror fortsatt selskapet vil ha sterk inntjeningsvekst ettersom det kinesiske mobilmarkedet flytter fra 2G til 3G. China Unicom vil se en dramatisk bedring i fri kontantstrøm over kommende år, noe som vil bedre verdsettelsen selskapet handler i øyeblikket på en rabatt til europeiske telekomselskaper, til tross for mye bedre inntjeningsutsikter. Viktige salg i perioden Gjensidige ble redusert etter at selskapet leverte svært imponerende resultater i Resultatene fra kjerne-forsikringsvirksomheten i Norge har overtruffet målet og forventningene. Aksjen har sett en pen reprising siden børsintroduksjonen for to år siden. Vi er noe skeptiske til hvorvidt dagens høye lønnsomhet er bærekraftig. Vi økte vår posisjonen i Bunge i februar etter at aksjekursen ble truffet av skuffende 4.kv. Resultat. Vi mener 4.kv. Ble rammet av engangseffekter og ser fortsatt et solid langsiktig inntjeningscase for selskapet, drevet av økt matforbruk i vekstmarkedene. Vi økte vår posisjon i Vinda International, en investering som ble initiert i januar (se statusrapporten for januar). Vi økte vår posisjon i Vivendi fordi vi fortsatt ser en betydelig konglomeratrabatt på dagens verdsettelse. 14

15 SKAGEN Global Største poster pr 28. februar 2013 Holding Price P/E P/E P/B Price- size 12E 13E Last target SAMSUNG ELECTRONICS 7,2 % ,5 4,1 1, CITIGROUP 5,3 % 42,0 9,2 8,1 0,7 75 ORACLE 3,5 % 34,2 12,6 11,6 3,8 45 TYCO INTERNATIONAL 2,9 % 32,0 17,6 15,1 2,9 35 GAZPROM 2,6 % 8,9 2,8 3,0 0,4 20 ADT 2,2 % 47,9 26,9 23,5 2,1 55 VIMPELCOM 2,1 % 11,9 11,3 9,9 1,3 16 CHINA UNICOM 2,0 % 11,2 30,9 19,3 1,0 17 Ingen endringer i Topp 10 i februar Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt sammenlignet med markedet for øvrig. AKZO NOBEL 1,9 % 48,9 13,5 11,8 1,7 70 LG CORP 1,8 % ,3 8,2 1, Weighted top 10 31,5 % - 7,5 6,9 1,0 43 % Weighted top 35 65,0 % - 8,6 7,8 1,0 - MSCI AC Index ,0 11,8 1,8-15

16 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #1 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). Etter et oppkjøp av China Netcom og salg av CDMA i 2008, er China Unicom nå et fullservice telefonselskap, med både fastlinje og mobil (GSM og WCDMA). China Unicom har 222 millioner mobil abonnenter, 93 millioner fastlinje og 61 millioner bredbåndskunder. Kinesiske myndigheter eier 75 % av selskapet, som er børsnotert i Hong Kong og har en ganske likvid ADR i New York. 16

17 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). AkzoNobel er verdens ledende produsent av maling og overflatebehandling De er også ledende på spesialkjemikalier. De har mange sterke markedsposisjoner i vekstmarkeder, blant annet ledende posisjoner i alle de fire BRIC landene. Selskapet har som mål å bedre lønnsomheten og løfte resultatet med EUR 500 millioner innen ADT er ledende leverandør av elektronisk sikkerhet og relaterte overvåkingstjenester i det amerikanske bolig- og SMB-markedet med 25% markedsandel. Kundebasen på 6,3m leverer selskapet en svært forutsigbar kontantstrøm basert på månedlig abonnementsgebyrer. Selskapet ekspanderer fra å levere vanlige boligalarmer til mer omfattende systemer for hjem og kontorovervåkning gjennom et produkt kalt Pulse. ADT har hovedkvarter i Boca Raton Florida. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. De to største eierne er Telenor og Altimo, telekominvesteringsarmen til Alfa Group kontrollert av oligark Mikhail Fridman LG Corp er det tredje største konglomeratet i Korea. Det sysselsetter mennesker og opererer i 80 land. LG Corps datterselskaper driver i mange bransjer inkludert elektronikk, kjemi, og telekommunikasjon. Største datterselskap er LG Electronics som er verdens nest største produsent av TV.. 17

18 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Cash 7% Cash 7% Utilities Telecom IT Banking & Finance Health 1% 4% 7% 14% 19% South America Peripheral EU Norway North America 4% 3% 9% 32% Consumer staples Consumer discretionary Industrials 3% 10% 14% Core EU Japan Frontier Markets 4% 2% 14% Raw materials 7% EMEA 10% Energy 13% Asia ex Japan 16% 18

19 For mer informasjon, vennligst se siste Markedsrapport eller Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer