Statusrapport. SKAGEN Global Februar Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i februar. Fondet steg 0,6 prosent, mens referanseindeksen MSCI All Country World Index var uforandret. Så langt i år er fondet opp 5,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. I 2011 falt SKAGEN Global 6,6 prosent, mens referanseindeksen MSCI All Country World Index var ned 4,9 prosent. CapitalMalls Asia, en Singapore basert utvikler av kjøpesentre, kom inn i porteføljen i februar. Vi økte også andelen i Gazprom og Oracle, mens vi reduserte i Unilever og Tesco. Porteføljen har attraktive multipler. Vektet topp 10 har Pris/inntjening ( 12e) på 8.3 og Pris/bok på 1.0 Verdsettelsene er fortsatt attraktive på en absolutt basis. Utbytteavkastningen er attraktiv i forhold til rentenivå. Vi er fortsatt forbløffet over den lave verdsettelsen av store globale selskaper. De økonomiske indikatorene i USA har klart vært bedre enn forventet de siste månedene. Det ser ut til at likviditetshjelpen fra ECB til det europeiske banksystemet (annonsert i desember) tar vekk mye av stresset i de europeiske finansmarkedene. Vi utelukker fortsatt ikke en resesjon i Sør-Europa, men tror at det er lite sannsynlig med en global resesjon. En nøkkelfaktor er hvordan europeiske politikere kommer til å løse den finansielle krisen i de søreuropeiske landene. Fulle selskapskasser, kombinert med relativt attraktive verdsettelser, får oss til å tro at oppkjøp og fusjoner forblir et tema også fremover. 2

3 Resultater pr 29. februar 2012 Hittil i kvartalet 2011 Siste 3 år Siden start SKAGEN Global 5,9 % -6,6 % 19,8 % 15,4 % Verdensindeksen (NOK)* 3,7 % -4,9 % 13,3 % 1,1 % Meravkastning 2,2 % -1,7 % 5,3 % 15,3 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen i 13 av 15 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country World Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder hittil i 2012 i NOK Ungarn 19 Tyrkia 19 Brasil 17 Russland 17 India 16 Polen 12 Danmark 12 Tyskland 12 Norge (OSEBX) 12 Østerrike 11 Kina (Hong Kong) 11 Taiwan 10 Finland 10 Vekstmarkedsindeksen 10 Thailand 10 Hong Kong 10 Singapore 10 Sverige 9 Sør-Afrika 9 USA (Nasdaq) 8 Sør-Korea 7 SKAGEN GLOBAL 6 Belgia 5 Frankrike 5 Italia 4 Verdensindeksen 4 Mexico 4 Kina (lokal) 3 Japan 2 Canada 2 Storbritannia 2 USA (S&P 500) 2 Sveits 1 Nederland 0 Indonesia -1 Spania -4

6 Markeder i 2011 i NOK USA (Nasdaq) 5 % Indonesia 3 % USA (S&P 500) 2 % Storbritannia -4 % Thailand -4 % Verdensindeksen -5 % SKAGEN GLOBAL -7 % Sveits -7 % Canada -11 % Japan -11 % Sør-Korea -11 % Norge (OSEBX) -12 % Nederland -12 % Mexico -13 % Spania -14 % Sverige -15 % Danmark -15 % Tyskland -16 % Singapore -16 % Kina (lokal) -16 % Vekstmarkedsindeksen -16 % Sør-Afrika -17 % Frankrike -18 % Hong Kong -18 % Kina (Hong Kong) -20 % Belgia -20 % Russland -21 % Taiwan -22 % Brasil -26 % Italia -26 % Ungarn -30 % Finland -31 % Polen -31 % Tyrkia -35 % India -35 % Østerrike -35 % 6

7 Porteføljeoppdatering februar 2012 Oppsummering SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i februar. Fondet steg 0,6 prosent, mens referanseindeksen MSCI All Country World Index var uforandret. Så langt i år er fondet opp 5,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn indeks. I 2011 falt SKAGEN Global 6,6 prosent, mens referanseindeksen var ned 4,9 prosent. Den beste bidragsyteren i februar var Bunge. Selskapet rapporterte gode tall for Q og forventer sterk resultatvekst i 2012, drevet av sukker og gjødselvirksomhetene. Aksje var opp 19 prosent målt i USD i løpet av måneden. Den dårligste bidragsyteren var Cliffs Natural Resources. Cliffs leverte tall for Q på linje med forventningene. Samtidig har forventningene blitt justert ned den senere tid på grunn av kostnadspress og svak tro på det kinesiske markedet for jernmalm. Aksjen falt 11 prosent målt i USD i løpet av februar. Netto likviditet i fondet ved slutten av februar var 2,8 prosent (opp fra 1,2 prosent ved utgangen av januar). De ti største investeringene utgjorde 35,2 prosent av fondet (ned fra 35,5 prosent ved utgangen av januar). SKAGEN Globals portefølje består av 92 selskaper. Resultatrapportering og selskapsnyheter i Februar Renault omsatte for EUR 42,6 mrd i 2011, opp 9,4%. Forbedringen var drevet av sterke markeder utenfor Vest-Europa. EBIT var flatt på 1,1 mrd år over år. Sterk kontantstrøm bidro til å redusere selskapets industrielle nettogjeld til EUR 299 mill. Selskapet fikk også drahjelp av gode inntekter i assosierte selskaper mest av alt Nissan. Totalt sett var netto inntjening EUR 2,1 mrd, eller EUR 7,62 pr aksje. Det var stort sett på linje med forventingene. Selskapet sa også at de var komfortable med utsiktene for 2012 til tross for økonomisk motvind. De forventer at kjernevirksomheten bilproduksjon vil nå break-even driftsmessig i H1 2012, selv med svakere volumer i Europa. Akzo Nobel rapporterte svake tall for Q4 på linje med forventningene. EBITDA falt 20 prosent år over år på grunn av høyere priser for innsatsfaktorer, lavere volumer og nedskrivninger på varelager innen Decorative Coatings. Motvinden fra høyere kostnader ble delvis motvirket av 6 prosent økning i prisene. Det foreslåtte utbyttet var EUR 1,45, noe som medfører en utbytteavkastning på 3,5%. Ledelsen ga ingen tallmessig guiding for 2012., men indikerte at marginpresset fra prisøkninger på innsatsfaktorer vil avta. De ser også for seg bedringer som følge av et stort kostnadsbesparelsesprogram. Selskapet er godt posisjonert med 40 prosent av salget i vekstmarkeder. Vi forventer moderat bedring i marginer i 2012 og synes selskapet er attraktivt verdsatt på 12x forventet netto inntjening i Tidligere administrerende direktør i Sulzer, Tom Buechner vil overta etter Wijers som selskapets toppsjef. 7

8 Porteføljeoppdatering februar 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Bunge rapporterte resultater for Q på linje med konsensusestimatene, noe som var mye bedre enn markedet hadde fryktet etter dårlige resultater fra konkurrentene. Agri-virksomheten gjorde det mye bedre enn forventet på grunn av høyere volumer. Dette indikerer at Bunges inntjeningskraft innen logistikk har bedret seg vesentlig etter investeringer over de seneste årene. Sukkervirksomheten har gjort det mye bedre sammenlignet med året før, men er fortsatt dårligere enn forventningene på grunn av lav utnyttelsesgrad i møllene etter tørt vær i Brasil. Selskapet handles til en 30 prosent rabatt til bokførte verdier til tross for at de kan tjene inn kapitalkostnadene sine uten forstyrrelser i agrivirksomheten. Gazprom rapporterte tall for Q IFRS tallene var på linje med forventningene. Gassalget var bedre enn ventet på grunn av mye bedre salg i det tidligere Sovjet og bedre priser i Europa. Salget av elektrisitet og petrokjemikalier var mye svakere enn forventet. Inntjeningen ble hjulpet av store varelager gevinster, men dette ble utlignet av tap på valuta på selskapets gjeld. Selskapets kontantstrøm fra driften på USD 13 mrd var ikke nok til å dekke rekordstore investeringer i kvartalet og utbetaling av utbytte for Unilever rapportert litt svake tall for Q4. Likt for likt var salget opp 6,6 prosent, hjulpet av økte priser, ettersom volumet var opp bare 0,1 prosent. I Vest-Europa var faktisk volumet ned, mens vekstmarkedene fortsatte å øke. Sammenlignet med forventningene var det faktisk i vekstmarkedene at volumet skuffet. Når det gjelder marginer så fortsatte selskapet å redusere administrasjonskostnader og klarte dermed å holde marginene stabile til tross for økende reklameutgifter. I 2012 forventer ledelsen at det økonomiske klimaet vil fortsette å være vanskelig og at motvinden fra økte kostnader for innsatsfaktorer vil fortsette, selv om det blir mindre enn i Vi forventer at selskapet skal fortsette å fokusere på økt markedsandel samtidig som de øker marginene og kontantstrømmen. TEVA rapporterte tall for Q som var på linje med forventningene. Salget i Europa og Nord-Amerika var på den svake siden, mens salget i resten av verden overrasket positivt. Skatten var litt høyere enn forventet, men ble motvirket av god kostnadskontroll. Det som er viktigere er at selskapet økte utbyttet i Q42011 med 25 prosent. Dette flytter selskapets kapitalallokeringsstrategi bort fra oppkjøp, og styrker fokuset på aksjonærene ytterligere i tillegg til selskapets plan om å kjøpe tilbake USD 3 mrd i egne aksjer. 8

9 Porteføljeoppdatering februar 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Ternium leverte sterke og bedre enn forventede resultater for Q4. Resultatene var positivt påvirket av en kombinasjon av bedre enn forventede kostnader og volumer, spesielt i Nord-Amerika. På den annen side var utsiktene for Q1 litt svakere og selskapet guidet mot lavere driftsresultat i Q1 enn i Q4 mye på grunn av høyere kostnader. Ternium har ikke fått de to siste utbetalingene på til sammen USD 130,3 millioner fra Venezuela. De er allerede i gang med å gjøre det som er nødvendig for å få inn disse pengene. I rapporten var det ingen oppdatering på kjøpet av Usiminas foruten at USD 2,2 mrd var blitt betalt den 16. januar og at kjøpet var gjort med egne kontanter og USD 700 millioner i finansiering. Selskapet ga ingen oppdatering på sine investeringsplaner, men annonserte et årlig utbytte på USD 150m. Banrisul rapporterte resultater på linje med forventingene. EPS var R$0,56 og ROE var 20,9%. Utlånsveksten var litt bedre enn for de store bankene, med SME og bedriftslån opp 25 prosent år over år. Dette var i motsetning til privatlån som falt 9 prosent år over år. Mengden lån som forfalt for mer enn 60 dager siden forbedret seg litt til 2,8 prosent i Q4 vs 2,9 prosent i Q3. Dekningsgraden bedret seg litt til 234 prosent i Q4. Effektiviteten var under kontroll i kvartalet med kostnadsinntektsforholdet på 46 prosent, opp fra 35 prosent i Q3. Netto rentemargin var stabil på 10 prosent. I 2012 forventer styret at kredittveksten blir prosent (+20 prosent i 2011), kostnadsinntektsforholdet på prosent og RoE på prosent (21,9% i 2011). Ensco rapporterte sterke resultater for Q411 og slo forventingene grundig med høyere inntjening etter bedre utnyttelsesgrad (82 prosent) og lavere kostnader. Selskapet forventer at ultra-deepwater markedet vil fortsette å stramme seg til. At markedet i GOM bedrer seg samtidig som det kommer nye krav i Brasil og det er mer suksess i letevirksomhet i nye områder vil gi ratene for denne typen rigger et dytt oppover. Utsiktene for det meste av jackup-markedet fortsetter også å bedre seg, spesielt i Nordsjøen (hvor utnyttelsesgraden er nesten 100 prosent), Midtøsten (hvor nye tenderprogrammer er på vei) og GOM (hvor PEMEX kan komme til å forhandle om 10 nye rigger i nær framtid). Når det gjelder synergier fra sammenslåingen med PDE, så fastholder Ensco at disse vil bli USD million i 2012/2013. Gjensidige rapporterte litt svake forsikringsresultater på NOK 186 millioner for Q4. Avkastningen på finansielle aktiva var 1,4 prosent. EPS justert for amortisering av immaterielle aktiva var NOK 1,4 i Q4 og NOK 6 for Det foreslåtte utbyttet på NOK 4,55 indikerer en utbytteavkastning på 6,8 prosent. Guiding for combined ratio i 2012 er i området prosent (var 91,1% i 2011). De forventer RoE før skatt på mer enn 15 prosent (var 16,3% i 2011). Utbetalingsgraden er fortsatt 80 prosent. Selskapet er fortsatt overkapitalisert med mellom prosent av markedsverdien i overskuddskapital. De ga ingen oppdatering på eierskapet i Storebrand (24,3%). 9

10 Porteføljeoppdatering februar 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Norsk Hydro tallene for Q4 var påvirket av lavere aluminium og energipriser, samt svakere markeder. Til tross for dette var resultatene litt bedre enn forventet på grunn av lavere kostnader i produksjonen. Selskapet har en netto kontantbeholdning (uten pensjoner og annet) på NOK 1,7 milliarder. Det foreslåtte utbyttet er på NOK 0,75, noe som medfører en utbytteavkastning på 2,3 prosent. Selv om Norsk Hydro påpeker de usikre markedsforholdene, så holder de på forventningen om 3-5 prosent økt etterspørsel etter aluminium utenfor Kina i De ser dermed for seg bedret markedsbalanse. Selskapet har sikret 85 prosent av produksjonen i Q1 ekskludert Quatalum på en gjennomsnittlig pris på USD 2 150/tonn. Det er 12 prosent lavere enn oppnådd pris på USD i Q4. Spotprisen er nå USD (opp fra USD ved utgangen av 2011.) Kinnevik rapporterte NAV på SEK 223/aksje (opp 8,1 prosent kvartal over kvartal) og på linje med forventningene. 83 prosent av NAV (76% av GAV) er børsnoterte selskaper, så det meste av verdien var kjent. Korsnaes leverte SEK 123 millioner i driftsresultat (margin: 6,1 prosent). Dette var litt svakt sammenlignet med forventningene. Den rapporterte EBIT inneholdt positive engangseffekter på SEK 45 millioner fra forsikringsutbetaling. Hovedgrunnen til lavere EBITmargin i Korsnaes er høyere priser på trevirke og kjemikalier. Utbyttet ble økt fra SEK 4,50 til SEK 5,50. De fleste analytikerne hadde ventet SEK 5. Nåværende rabatt til NAV er på 36 prosent. Petrobras rapporterte et svært svakt resultat for Q EBITDA var BRL 14,1 milliarder vs 16,7 milliarder i Q3 og 14,6 milliarder i Q Resultatet ble tynget av 1) høyere letekostnader, 2) nedskrivninger, 3) svake raffineringsresultater (EBITDA på BRL -5,5 milliarder) og 4) svake resultater for Gas & Power på grunn av lav industrietterspørsel. I tillegg var det finansielle resultatet dårligere enn ventet. Fri kontantstrøm var - 1,2 milliarder sammenlignet med +1,3 milliarder i Q3 på grunn av investeringer på 21 milliarder (+28 prosent kvartal for kvartal og +16 prosent år over år). Netto gearing steg 2 prosentpoeng kvartal over kvartal til 24 prosent, men er fortsatt under maksimalgrensen på 35 prosent. Styret utpekte Ms Maria das Gracas Silva Foster som nye administrerende direktør. Cliffs Natural Resources leverte resultater på linje med forventningene, selv om forventningene hadde blitt nedjustert kraftig i forkant etter en oppdatering fra selskapet den 26 januar. EPS var USD 1,43 uten engangsposter. Driftsinntektene var uendret fra året før. Totalt sett var jernmalmvirksomheten i USA og kullvirksomheten i Nord-Amerika OK. Samtidig var jernmalmvirksomheten i Canada og Asia-Pacific svak. Nettogjeld falt fra USD 3,4 milliarder til USD 3,1 milliarder i kvartalet. Selskapet er fokusert på å betale tilbake lån etter kjøpet av Thompson. I tillegg kjøpte de tilbake 1 million aksjer i kvartalet, og totalt sett 4 millioner aksjer i Selskapet gjentok guidingen for De forventer å generere USD 1,9 milliarder i kontantstrøm fra driften. 10

11 Porteføljeoppdatering februar 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Weatherford leverte godt driftsresultat og inntektene var opp 27 prosent til USD 3,7 milliarder år over år. Det var noe svakhet i virksomheten i Midt-Østen og Asia på grunn av svært spesifikke ikke-operasjonelle grunner. Marginene var generelt sett svært solide, med markert forbedring i Latin Amerika og flat utvikling i Nord-Amerika. I Nord-Amerika drar selskapet nytte av en bedre produktmiks en konkurrentene. Midt-Østen var svakt på grunn av tap på noen kontrakter. Dette ga totalt sett et driftsoverskudd på USD 500 millioner, opp nesten 80 prosent. Selskapet opprettholdt sine positive utsikter for Den eneste dårlige nyheten var at selskapet må rekalkulere skattesatsen etter svak intern kontroll. Dette var et problem selskapet gjorde kjent i fjor og som de fortsatt ser ut til å ha vanskeligheter med å løse. Weatherford forventer at de må gjøre justeringer for tidligere år i størrelsesorden USD millioner og forventer en skattekostnad i år på totalt USD millioner. Selskapet forventer å publisere resultater for helåret i mars, i form av et 10K skjema i USA. 11 Roche leverte tall for andre halvår uten de store overskriftene. I tillegg leverte selskapet salgstall for Q4. Tallene var stort sett på linje med forventningene, men selskapet skuffet litt med ensifret guiding for EPS vekst for Inntektene i Q4 var oppmuntrende tatt i betraktning svake salgstall i Q3. Marginene bedret seg både inne farmasi og diagnosesegmentet på grunn av reduserte kostnader. Dette ga en EPS på CHF 12,3 og indikerer en vekst på 11 prosent vekst i lokal valuta. Selv om utbyttet økte marginalt ble det ikke gitt noen forpliktende lovnader om å introdusere en ny utbyttepolitikk. Nabors rapporterte sterke inntjeningstall for Q4 og kom inn bedre enn forventet. De sterke resultatene kom på bakgrunn av kontraktsboring, trykkpumping og brønnservice i USA. Gjennomsnittlig antall landrigger i USA økte med 15 (8 nye, 6 oppussede og 3 reaktiverte rigger) Nabors signerte en kontrakt på flere nye rigger og forventer å vinne nye kontrakter i nær framtid. Trykkpumpingsvirksomheten kom inn bedre enn estimatene på grunn av bedre marginer. Etter de nå planlagte økningene i kapasitet vil selskapet sette på hold eventuelt nye økninger til markedet etterspør dette. Det amerikanske og internasjonale offshoresegmentet var svakt i kvartalet. Selskapet ser på sin strategiske plassering, muligheten til effektiv eksekvering, og avkastningskriteria for aller segmenter, noe som vil lede omorganisering til bare to virksomheter i løpet av året. Den ene er boring og riggrelaterte operasjoner innen brønnkonstruksjon. Den andre er pumping, brønnservice og væskehåndtering innen ferdigstillelse og vedlikehold av brønner.

12 Porteføljeoppdatering februar 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Comcast leverte solide tall for Q4. Inntektene steg 3 prosent til USD 15 milliarder år over år. EBITA steg 3,5 prosent til USD 4,9 milliarder. Driften var sterk i kjernevirksomheten og selskapet fikk nye kunder. Den sterke veksten var primært drevet av nye abonnenter for høyhastighetsdata. Takket være sterk vekst i kabelkunder økte EBITDA med 6,4 prosent i kvartalet. Mediavirksomheten NBCU leverte gode tall, men de var litt lavere enn forventningene. EBITDA falt 6,8 prosent til USD millioner. Selskapet kunne også vise til en 44 prosent økning i utbyttet og en plan om å kjøpe tilbake USD 3 milliarder i egne aksjer i Dette var mer enn markedet hadde forventet. BP rapportert netto inntjening, uten ekstraordinære poster, på USD 5 milliarder for Q4. Dette var marginalt bedre enn konsensusestimatene. Produksjonen i Q4 var 3 487k/dag (+5 prosent kvartal over kvartal). For 2011 ble produksjonen 3 454k/dag (-10 prosent år over år, og ned på grunn av feltsalg). BP økte det kvartalsvise utbyttet til USD 0,08/aksje (USD0,48/ADR). Dette er opp 14 prosent og medfører en utbytteavkastning på 4,1 prosent. De annonserte også en organisk reserveerstatningsgrad på 103 prosent, men 20 prosent av dette er på grunn av endring i regnskapsmetode hos TNK-BP (Russland). Produksjonen i 2012 er ventet flat vs 2011 (uten salg og TNK-BP). Selskapet kom nylig til enighet med enkeltpersoner og bedrifter etter Macondoulykken. Dette vil bli dekket av de USD 20 milliardene som allerede er satt til side av BP. Dette er klart godt nytt sammenlignet med hva analytikerne har forventet. 12 OMV leverte robuste tall for Q4. Netto inntjening var USD 326 millioner (EPS på EUR1) og 20 prosent bedre enn estimatene. Hovedgrunnen lå innen Gas & Power hvor selskapet oppnådde en god prisavtale med Gazprom om langsiktig levering av gass. Total produksjon av olje og gass var 289k/dag (opp 2 prosent kvartal for kvartal) i Q4. Gjenopptak av produksjonen i Libya (10k/dag i Q4) fikk sitt motstykke i midlertidig nedstengning av prduksjonen i Yemen hvor en rørlinje måtte repareres. Det er skuffende at Petrol Ofisi (Tyrkiske bensinstasjoner) fortsatt har dårlige marginer. Utbyttet ble økt med 10 prosent til EUR 1,10/aksje, noe som medfører en utbytteavkastning på 4,1 prosent. Konsensusestimatet for EPS i 2012 er EUR 4/aksje (P/E 7). En viktig katalysator for 2012, foruten suksess innen letevirksomheten, vil være evnen til å selge ikke-kjerneaktiva til akseptable priser. Toyota Industries leverte topplinjevekst på JPY 405 milliarder i Q3. Dette var opp 7,3 prosent. Mye av grunnen var utviklingen innen industrikjøretøy (gaffeltruck) og biler. Selskapet sa at de fortsatt ser effektene av oversvømmelsene i Thailand i Q3. Dette vil påvirke inntektene med JPY 18 milliarder og netto inntjening med JPY 4 milliarder. Totalt sett var driftsoverskuddet JPY 19,4 milliarder, opp 4,9 prosent år over år. Selskapet så et fall på ca. 14 prosent innen biler mens industrikjøretøy så en økning på 23,8 prosent. Det siste bekrefter vår teori om at det er en sterk global etterspørselsøkning innen gaffeltrucker. Selskapet opprettholdt utsiktene for helåret på JPY 75 milliarder i driftsoverskudd, men sa samtidig at oversvømmelsene kan skape problemer i forhold til planen.

13 Bidragsytere hittil i 2012 i MNOK Største positive bidragsytere i 2012 Største negative bidragsytere i 2012 Selskap MNOK Selskap MNOK Citigroup +199 Tesco Renault +125 Pfizer - 66 Gazprom +122 Unilever - 51 Vimpelcom +118 Yahoo - 29 Goldman Sachs + 94 Indosat - 26 Petrobras + 88 Cliffs Natural Resources - 23 SCA + 85 Gjensidige Forsikring - 21 Comcast + 80 Roche - 20 Sabanci Tyco International Hyundai Motor Electronicsidelbergcement Osaka Securities Sum verdiskapning i 2012: MNOK 13

14 Viktigste endringer i porteføljen i Q Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) EMGS (Ny) GSW Immobilien (Ny) Gazprom Baker Huges Oracle Capitamalls Asia (Ny) Transocean (Ut) Pfizer Unilever Tesco Osaka Sec. Exchange 14

15 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Viktige salg i perioden CapitaMalls Asia kom inn i porteføljen ved inngangen til året. Selskapet er den største på drift og eierskap av kjøpesentre i Asia. Vi forventer derfor at selskapet skal tjene på fortsatt økning i konsumet i Asia og en aggressiv introduksjon av nye kjøpesentre de neste tre årene. Markedet frykter en avmating i kinesisk økonomi generelt og i eiendomspriser spesielt. Dette gir muligheten til å kjøpe veksten til veldig attraktive priser og godt under gjenanskaffelsesprisen på eksiterende kjøpesentre. Tesco ble kraftig redusert etter en gjennomgang av selskapet og deres skuffende oppdatering på utviklingen i butikkene. Vårt syn er at de driftsmessige problemene har kraftig redusert oppsiden og selskapet fortjener derfor en mye lavere vekt i porteføljen. Unilever fortsetter å levere, men etter en sterk relativ utvikling for aksjen i 2011 har vi bestemt oss for å redusere vår beholdning ytterligere for å finansiere andre investeringer. Oracle-posten ble økt etter en gjennomgang av selskapet etter skuffende tall i Q2. Disse tallene bygget opp under vår tro på at selskapet skal lever i forhold til målsettingene framover. Gazprom ble økt til nesten 3 prosent av fondet. Selskapsstyringen i Gazprom ser ut til å sakte bedre seg. De har nylig redusert budsjettet for investeringer i 2012 og økt utbyttene. Aksjen handles nå til en P/E på under 4. 15

16 SKAGEN Global Største poster pr 29. februar 2012 Postens Pris P/E P/E P/B Prisstørrelse 11 12E Siste mål SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 6.9 % TYCO INTERNATIONAL LTD 5.5 % CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 4.1 % CITIGROUP INC 3.7 % ORACLE CORP 3.0 % GAZPROM OAO-SPON ADR 2.9 % CHINA MOBILE LTD 2.5 % PFIZER INC 2.3 % Vimpelcom kom inn i Topp 10 i februar istedet for Petrobras Porteføljen er fortsatt attraktivt priset sammenlignet med markedet totalt sett SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 2.2 % VIMPELCOM LTD-SPON ADR 2.1 % Vektet topp % % MSCI AC Index

17 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Den 30. september 2011 hadde VimpelCom 199 millioner mobil abonnenter totalt sett. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. SCA er et av verdens ledende selskaper inne personlige pleieprodukter og verdens største selskap innen papirlommetørkler. De er også Europas nest største på innpakning og en av de mest profitable treforedlingsselskap. Selskapet har som mål en ROCE på 13 prosent over en syklus, sammen lignet med 8 prosent nå, gjennom å selge ikke-kjerne kapitalintensive virksomheter og fokusere på hygieneprodukter. Veksten vil komme fra produktutvikling og vekstmarkedene, som er pr. dags dato utgjør 19 prosent av salget. 17

18 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Pfizer er verdens største medisinprodusent, målt på salg. Selskapet er basert i USA hvor også rundt 40% av salget kommer fra. De har sin hovedvirksomhet innen hjertemedisiner (42%), sentralnervesystemer og antiinfeksjonsmedisiner. Lager noen av verdens mest kjente medisiner slik som Lipitor, Celebrex og Viagra. Kjøpte nylig Wyeth, som også ga eksponering innen biologics og vaksiner. Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. China Mobile er verdens største mobiltelefonoperatør med 601 millioner kunder i Kina. Selskapet driver GSM på sitt 2G nettverk og TDSCDMA på sitt 3G nettverk. I 2010 fikk China Mobile 62 millioner nye kunder og 31% av inntektene kom fra tilleggstjenester. På den annen side utgjør 2G av kundene fortsatt 96% av totalen ved utgangen av fjoråret, mens 28% av nye kunder i 2010 var på 3G. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). 18

19 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Energi 14 % Kjerne-EU(Eurozone) 15 % Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive forbruksvarer Medisin Bank & finans IT Telecom 8 % 8 % 6 % 5 % 6 % 15 % 14 % 17 % Perifer-EU (Utenfor Eurozone) EMEA Nord Amerika Sør Amerika Asia Ex. Japan Japan 9 % 8 % 9 % 5 % 16 % 32 % Nyttetjenester Kontanter 4 % 3 % Norge Norge Kontanter 4 % 3 % 19

20 CapitaMalls Asia (CMA SP) SGD 1.17 CapitaMalls Asia is the largest listed Pan-Asian retail malls operator. It listed on 25 Nov 2009 and is 65.5% owned by CapitaLand Its core business is investing in, developing and managing a diversified portfolio of real estate, primarily for retail use. Post stabilization of assets and pending market conditions, assets will eventually be injected into its REIT vehicles. As of September 2011, CMA had a total of 70 completed malls and 26 malls under construction with a total gross floor area (GFA) of over 75.5m sq ft across 49 cities in Singapore, China, Malaysia, Japan and India. Triggers: Proving that they are successful in China Listing a China-mainland real estate investment trust (REIT) Earnings growth as a larger part of malls become operational + Book value growth from de-risking of development portfolio Consumption growth across Asia (particularly in China) Revalued as a consumer stock Info: Market cap: $ 3.5 bn Avg. vol $ 6.0 mn Net debt: $ 0.4 bn Shares outs.: mn P/E (11e): 18 P/E (12e): 18 P/B: (10a) 0.8 EV/EBITDA (11e): 34 RoE (11e): 5 % Div. Yield (11e): 2 % Risks: Execution (significant new investments over the coming 3 years) If they cannot divest mature malls, financial leverage will increase substantially over the coming 3 years China risk

21 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 21

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Oppsummering for november 2012 SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mars 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer