Statusrapport. SKAGEN Global April Kunsten å bruke sunn fornuft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 SKAGEN Global Oppsummering for april 2011 SKAGEN Global utviklet seg på linje med referanseindeksen i april. Fondet falt 1,7 prosent, det samme som verdensindeksen. Så langt i år har SKAGEN Global steget 0,8 prosent mens referanseindeksen har ramlet 2,1 prosent. I 2010 steg SKAGEN Global 16,3 prosent, mens referanseindeksen økte 13,1 prosent. Schneider Electric, som lager utstyr til kraftoverføring og automatiseringssystemer, kom med i porteføljen i april. Vi økte også postene i Unilever, Citigroup og Toyota Industries. Vi reduserte beholdningen i Bharti Airtel, Bunge og Pride International i april. Porteføljen har attraktive multipler: Vektet topp 10 har pris/inntjening ( 11e) på 9,6 og pris/bok på 1,1. Verdsettelsene er fortsatt attraktive på en absolutt basis. Utbytteavkastningen er attraktiv i forhold til rentenivå. Vi er fortsatt forbløffet over verdsettelsen av store globale selskaper, og da særlig de amerikanske. Vi opprettholder vårt positive syn på den økonomiske utviklingen men etter vårt syn har risikoen for at vekstforventningene i verden revideres ned har gått opp i det siste. For noen vekstmarkeder er vi i økende grad bekymret over inflasjonen som følge av økte råvarepriser. Uroen i Nord-Afrika og Midtøsten øker muligheten for avbrudd i oljetilførsel. Høyere oljepris betyr press på vekstrater, spesielt for oljeimporterende vekstmarkeder. Fulle selskapskasser, kombinert med attraktive verdsettelser, får oss til å tro at oppkjøp og sammenslåinger forblir et tema også fremover. 2

3 Resultater pr 29. april 2011 Fondet har gjort det 8 prosentpoeng bedre enn indeks etter bytte av porteføljeforvaltere Hittil i kvartalet Hittil i år Siste 3 år Siden start SKAGEN Global -1,7 % 0,8 % 2,5 % 16,5 % World Index (NOK)* -1,7 % -2,1 % 0,3 % 1,1 % Excess return 0,0 % 2,9 % 2,2 % 15,4 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen i 13 av 14 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) Verdensindeksen* (NOK) Hittil i *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country World Index **) Date of inception 7/8/1997

5 Markeder i Q i NOK (pr. 29. april) Tyskland 6 % Polen 5 % Ungarn 4 % Tyrkia 3 % Sveits 3 % Belgia 3 % Italia 2 % Frankrike 2 % Spania 2 % Sverige 2 % Storbritannia 1 % Sør-Korea 1 % Taiwan 1 % Norge (OSEBX) 1 % Thailand 0 % Indonesia 0 % Singapore 0 % Sør-Afrika -1 % Finland -1 % SKAGEN GLOBAL -2 % Verdensindeksen -2 % Danmark -2 % Østerrike -2 % Japan -2 % Vekstmarkedsindeksen -2 % Nederland -3 % USA (S&P 500) -3 % USA (Nasdaq) -3 % Mexico -3 % Canada -4 % Hong Kong -4 % Venezuela -5 % Kina (lokal) -5 % Brasil -6 % Kina (Hong Kong) -6 % India -6 % Russland -6 % Estland -6 %

6 SKAGEN Global Porteføljenyheter i april Oppsumering SKAGEN Global utviklet seg på linje med referanseindeksen I april. Fondet falt 1,7 prosent, det samme som indeksen. Så langt i år har fondet steget 0,8 prosent, noe som er 2,9 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Beste bidragsyter i april var LG Corp. Hovedgrunnen til den gode utviklingen i denne aksjen var sterk utvikling i både resultater og aksjekurs i det nærstående selskapet LG Chem (33% eierskap, 38% av NAV). Verste bidragsyter i april var Eletrobras. På grunn av kompleksiteten i å implementere regnskapsstandarden IFRS har selskapet utsatt rapporeringen av resultatet for 2010 til 13. mai. Netto kontantposisjon ved utgangen av april var 5,0% (ned fra 8,0% ved utgangen av mars). Topp 10 investeringer utgjorde 34,0% av fondet. (Opp fra 32,7% ved utgangen av mars). Porteføljen består av 88 selskaper. Viktige selskapsnyheter i april Tyco International leverte EPS som var bedre enn konsensus. EPS kom inn på USD 0,73 for kvartalet. Organisk salgsvekst var +3%, driftsmarginen bedret seg med 150 basispunkter til 11,9% sammenlignet med året før. Brann og sikkerhetsvirksomheten gjorde det bedre enn forventet, mens det var dårligere i Flow Control på grunn av dårlig vær i Australia. Det er verdt å merke seg at utviklingen i ordrer fortsetter positivt og at selskapet føler seg positive til at marginutviklingen snur i Flow i H2. Selskapet økte også guidingen for året som helhet til USD 3,01-3,07, men med at mer av resultatet kommer i det fiskale Q4. Selskapet fortsetter å kjøpe tilbake aksjer og kjøpte tilbake aksjer for USD 500 millioner i første kvartal. Citigroup rapporterte en respektabel EPS på USD 0,10 i Q1. Dette var 1c høyere enn konsensus. Hoveddriveren var bedret kreditt. Lånetapene falt 9% QoQ. Selskapet opplevde svakere inntekstutvikling med lavere netto rentemargin, svakere investeringsmarginer og flate inntekter i Transaction Services. Inntektene fra Trading falt år over år men viste sterk vekst kvartal over kvartal. Kortvirksomheten opplevde svak vekst samtidig som det var bedring i kredittrendene i Nord-Amerika. Citigroup fortsetter avviklingen av bad bank Citi Holdings og aktiva i denne er nå redusert til USD 337 milliarder, som tilsvarer 17% av totale aktiva. Materiell bok steg 5% kvartal over kvartal og er nå USD 4.69 per aksje.

7 SKAGEN Global Porteføljenyheter i april Viktige selskapsnyheter Baker Hughes leverte sterke resultater for 1Q11. Justert EPS var USD 0,87 og godt over konsensus på USD 0,78, og opp 2c kvartal over kvartal i et sesongmessig svakere kvartal med geopolitisk og værmessig motvind. Dette viser sterk underliggende evne til å hente seg inn. Salget slo estimatene med 6 prosent og steg 2 prosent. Grunnen var sterkere internasjonal drift og driftsmargingen steg 310 basispunkter til 12,2 prosent kvartal over kvartal. Dette var bedre enn gjennomsnittet for selskapets amerikanske peers for første kvartal på fem år. BHI er derfor godt på vei mot å møte eller gjøre det bedre enn sitt 15% mål for utenlandsvirksomheten ved årsslutt. China Mobile rapporterte et solid resultat for 1Q11. Inntektsveksten var sterk og med mindre marginpress enn ventet ettersom ledelsen holdt sterk kontroll over subsidiekostnader. Netto inntjening ble hjulpet av at resultatene til SPD Bank ble inkludert i hele kvartalet. Selskapet la til 16,8 millioner abonnenter i 1Q11. Dette økte totale abonnenter til 600,8 millioner. Selskapet la til 6,3 millioner nye 3G abonnenter i 1Q (dette var litt mer enn markedet forventet) og ser ut til å ligge an til at de når sin guiding for helåret med 25 millioner netto nye 3G abonnenter. Bunge leverte sterke tall for 1Q11. Disse var høyere enn forventingene og hovedsakelig drevet av sterk agri business. Denne enheten ble hjulpet av et stramt kornmarked som ga gode muligheter for arbitrasje. Gjeninnhentingen i sukker og bioenergi som var et av nøkkelområdene for investeringer inntil nylig gjør det fortsatt ikke godt på grunn av tørke i Brasil. Virksomheten for mat og ingredienser fortatte å forbedre seg og driftsinntektene økte 80% til USD 67m fra året før. Bedringen var bredt basert og salget steg 28% innen spiselige oljer og 24% innen møllevirksomhet. Microsoft leverte et respektabelt Q3. Salget ble USD 16,4 milliarder, som var opp 13% og litt foran forventingene. EPS var USD 0,59, noe som hadde vært lett svakt om det ikke hadde vært for en skattefordel. Kontantstrømmen var sterk og 8,7 milliarder. Dette er opp 17% fra året før. Sterkt bidrag fra Xbox, enterprise services og online services var oppmuntrende. Business divisjonen vokste 21%, Servere og Tools vokste 9,4%. Svakere massemarkedsutvikling påvirket etterspørselen for Windows, som falt 4% dette påvirket inntjeningen. Selskapet ser kostnadene øke framover på grunn av høyere avlønning av ansatte. 7

8 SKAGEN Global Porteføljenyheter i april Viktige selskapsnyheter SCA rapporterte svake resultater for Q1. Driftsmarginen var svakere enn forventet i alle virksomheter. EBITmarginen var 8,3% mot forventet 9,2%. Kontantstrømmen var også svak grunnet høyere arbeidskapital. Selskapet sliter med høye råvarepriser og treg salgsutvikling inne hygieneprodukter. I tillegg til ytterligere prisøkninger innen Packaging og Publication Paper vil selskapet også øke prisene innen Tissue og Personal Care. Dette bør ha en positiv effekt på driftsmarginen i andre halvår Gazprom leverte gode resultater for 4Q10. Inntekten var RUB1,1 trillioner (+63% år over år og +38% kvartal over kvartal). Dette var litt høyere enn forventet mens EBITDA på RUB 407 mrd (+22% år over år og +60% kvartal over kvartal) var på linje på grunn av høyere enn forventede personalkostnader. Netto inntjening var RUB329 mrd (+5% år over år og +105% kvartal over kvartal) og ble positivt påvirket av lavere renteutgifter og fortjeneste på salg og revurdering av eierandel i NOVATEK. Kontantstrømmen fra driften i kvartalet var spesielt sterk og på RUB441 mrd og RUB1,5 trillioner for året. Dette gjorde at netto gjeld falt til USD 28,5 mrd ved årsslutt, ned USD3.3 mrd fra kvartalet før. For 2010 ble det foreslått et middelmådig utbytte på USD 0,2 / ADR. Det ser ut til at de kan komme til å øke capex mer enn forventet de neste årene. De forventer fortsatt at forhandlinger i kina vil avsluttes i 2Q/3Q. 8 Cliffs Natural Resources r apporterte EPS på $3,11 fra videreførte operasjoner. Resultatet inkludere en fordel på $250 millioner ($1,28/aksje) relatert til kontraktsprisjusteringer og valuta. Skatte ble lavere enn forventet i kvartalet og bidro også til resultatet. Om en ekskluderer disse engangseffektene kom resultatet inn lavere enn forventingene. Selskapet økte guidingen for helåret når det gjelder jernmalmeksport fra Nord Amerika. Guidingen for helåret peker mot EPS på $ Cliffs forventer $2,6 mrd i kontantstrøm fra driften i Oppkjøpet av Thompson Iron Ore Mines LTD forventes ferdigstilt tidlig i Q Toyota Industries leverte driftsinntekter på JPY 68,8 mrd i Dette var bedre enn forventet til tross for JPY 4,6 mrd i ekstraordinære kostnader forbundet med jordskjelvet i Japan. Uten denne kostnaden ville driftsinntektene vært rundt JPY 77 mrd. Selskapet ga ingen guiding for FY 2012 men forventer at den globale etterspørselen etter gaffeltrucker vil stige 10% neste år.

9 SKAGEN Global Porteføljenyheter i april Viktige selskapsnyheter Unilever leverte organisk salgsvekst på 4,3 prosent i første kvartal, mens konsensus var på 4,5 prosent. Dette var litt skuffende gitt at de fleste andre konsumentvareselskaper slo forventningene. Svake volumer, spesielt i utviklede markeder, var påtagelig. Samtidig var prisene bedre enn forventet. Selskapet indikerte at kostnadene for innsatsfaktorer vil stige mer enn de tidligere hadde forventet. Til tross for dette er guidingen fortsatt for lønnsom volumvekst, som stiger raskere enn markedet, og med marginforbedring og sterk kontantstrøm. Vi har fortsatt å kjøpe oss inn i Unilever og det er verdt å merke seg at i Q1 var vekstmarkedene 56% av salget før justering for minoritet. Kyocera leverte veldig sterke tall for helåret. Driftsresultatet var JPY 155,9 mrd, mens guidingen var på JPY 147 mrd. Virksomheten innen komponenter ble påvirket av sesongmessige justeringer. Den viktigste forandringen i kvartalet var at virksomheten for telekommunikasjonsutstyr leverte positive tall i Q4 sammenlignet med et tap i Q3. (JPY 3,1 mrd versus tap på 2,9 mrd). Selskapet leverte også positive utsiker for neste år og guidet for et driftsresultat på JPY 168 mrd. Dette var langt over forventingene. Ledelsen forventer at inntjeningen vil stige i alle virksomhetsområdene til tross for de potensielle følgende av jordskjelvet i Japan. Tesco rapporterte tall for FY Inntjeningen ble GBP 3679m. Dette var opp 7,8 prosent år over år, men litt lavere enn forventet. EPS var 37.72p. Inntjeningen i UK steg 3,8 prosent til GBP 2504m, men LFL vekst var negative i Q4, noe som påvirket stemningen. Resultatet internasjonalt var ganske sterkt og ble på GBP 911m. Dette var en vekst på 21,6 prosent. Selskapet sa ingenting om utsiktene for året, men påpekte at UK/USA byr på utfordringer samtidig som den internasjonale virksomheten ellers er sterk. Det var de første resultatene som ble presentert av den nye CEO Philip Clarke. Han presenterte en sekspunktsplan for selskapet. Denne planen er en forlengelse av eksisterende strategi. Selskapet påpekte også at de ønsker å løfte kapitalavkastningen (ROCE) til 14,6 prosent i Nabors leverte Q1 EPS på $0.29. Konsensus forventingen var på $0,34. Grunnen var hovedsakelig høyere skatter ettersom en større del av inntjeningen kom fra USA. Nabors forventer at de vil ha 225 landrigger i USA ved utgangen av Dette er opp fra 196 nå). Bakgrunnen for økningen er nye rigger (12-16 i 2011) og reaktivering av gamle rigger. Selskapet annonserte 4 nye rigger i Q1. Alle er dekket gjennom lange kontrakter. De forventer fortsatt at kapasiteten innen trykkpumping vil øke 70 prosent i

10 SKAGEN Global Porteføljenyheter i april Viktige selskapsnyheter Norsk Hydro rapporterte underliggende EBIT på NOK 1,448 mrd. Dette er litt lavere enn forventet. Underliggende EPS var NOK 0.65 og nettgjeld (Utenom investeringer og pensjonsforpliktelser) var NOK 2 mrd. Realisert aluminimumspris LME ble USD 2.366/mt (pris nå: USD 2.750/mt). Bedre enn forventet resultat innen energi og primærmetall motvirket svake tall i nedstrømssegmentet. Vale-transaksjonen ble fullført og Vale har blitt en stor aksjonær i Norsk Hydro og har 22 prosent eierskap. Selskapet forventer at Qatalum er i full drift fra juni Kinnevik r apporterte solide tall for Q1. NAV per aksje økte til SEK 208 og EBIT fra Korsnaes økte med 33 prosent til SEK 264 mill (driftsmarginen var 12,4 prosent). De hovedlistede eiendelene: Millicom (39 prosent av NAV) og Tele2 (33 prosent av NAV) rapporterte også sterke tall i kvartalet. Nettogjeld (utenom Korsnaes) var SEK 2,2 mrd (4% av NAV). Rabatten til NAV er nå på rundt 30 prosent. Dtac r apporterte veldig sterke tall for 1Q11. Netto inntjening var THB 3,33 mrd vs THB 2,44 mrd i 1Q10. Dette var godt over konsensus på THB 2,74 mrd. De sterke tallene kom etter økt datatrafikk, begrenset prispress og fortsatt god kostnadskontroll. Dette ga en EBITDA-margin på 36,5 prosent (+170bp kvartal over kvartal og 240bp år over år). Kontantstrømmen var veldig sterk og ledelsen forventer fri kontantstrøm for helåret på 18 mrd. Fordi selskapet allerede er i en netto positiv kontantposisjon har vi gode håp for framtidige utbyttebetalinger. Historisk har de vært begrenset av låneavtaler. Bank of America leverte rotete rapport med EPS på USD 0,17 versus forventet USD 0,29. Største grunnet til avviket var engangseffekter fra rettssaker rundt boliglån. Selskapet har nå ryddet av veien det meste av rettssakene med spesialiserte boliglånsselskaper. Selskapets kreditt og NIM trend fortsetter å forbedre seg. Dette viser at kjernen i bankvirksomheten er på solid grunn. Core non-interest income ble svekket av trading, boliglån og kortvirksomheten. Disse ble styrket av sterk virksomhet innen investment banking og megling. 10

11 Bidragsytere hittil i 2011 i MNOK Største positive bidragsytere i 2011 Største negative bidragsytere i 2011 Company MNOK Company MNOK Parmalat Pride Samsung Electronics Ternium Gjensidige Forsikring +122 Citigroup Tyco International +109 China Mobile Gazprom +104 Microsoft - 95 Baker Hughes +101 Petrobras - 77 Pfizer + 93 Bank of America - 72 Dtac + 78 EFG Hermes - 67 Accenture + 70 Vimpelcom - 62 LG Corp + 62 SCA - 59 Sum verdiskapning i 2011: 200 MNOK 11

12 Bidragsytere hittil i Q i MNOK Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Company MNOK Company MNOK LG Corp Tyco International Eletrobras Petrobras Gjensidige Forsikring + 53 Samsung Electronics - 60 Tesco + 44 Banrisul - 54 Dtac + 36 Cliffs Natural Resources - 53 Hyundai Motor + 36 Bank of America - 51 Roche Holding + 25 Transocean - 46 Hannover Re + 25 Ternium - 46 Sabanci Holding + 24 Pride Intnl - 40 Akzo Nobel + 23 SCA - 40 Sum verdiskapning i Q2 2011: -613 MNOK 12

13 Viktigste endringer i porteføljen i Q Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Schneider Electric (ny) Unilever Citigroup Toyota Industries Bharti Airtel Bunge Pride 13

14 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Viktige salg i perioden Unilever vi fortsatte å øke vår beholdning på svakere aksjekurs etter selskapet slapp sine regnskapstall for første kvartal. Vi ser at volumveksten var lavere enn forventet men dette kom samtidig som store prisøkninger. Selskapet forventer derfor å forbedre marginene, selv I de nåværende businessklimaet. Selskapet fortsetter sin suksess i vekstmarkedene, som nå er mer enn halvparten av totalt salg. Schneider Electric vi har holdt øye med selskapet i flere måneder. De har gode langsiktige utsikter takket være ledende markedsposisjon og eksponering mot sektorer som utstyr til strømtransport, energieffektivisering og datasentre. Ryktene om en potensiell overtagelse av Tyco ga et godt tidspunkt å gå inn på. Bharti vi reduserte posten etter sterk utvikling for aksjekursen. Vi ser positivt på vekstutsiktene for selskapet men anser dette som mer og mer priset inn i aksjekursen. Bunge beholdningen ble redusert etter en periode med god utvikling i aksjekursen. Med andre ord var potensiell oppside mot vårt prismål blitt redusert. Pride beholdningen ble ytterligere redusert etter det meste av oppsidepotensialet fra det forestående oppkjøpet av Ensco var hentet ut. Citigroup til tross for forbedringer, og en klar reduksjon i risikoaktiva på balanser, har aksjen gjort det dårlig i år. Vi økte posten på svake kurser. Toyota Industries - svake kurser etter jordskjelvet i Japan ga en mulighet til å plukke opp flere aksjer på attraktive nivåer. 14

15 SKAGEN Global Største poster pr 29 april 2011 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize 10A 11E 10A target SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 6,8 % ,1 6,4 1, TYCO INTERNATIONAL LTD 4,6 % 48,7 16,7 15,7 1,8 60 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 4,3 % 28,6 10,3 9,6 0,4 50 PFIZER INC 3,4 % 21,0 9,2 9,4 1,8 22 CITIGROUP INC 3,3 % 4,6 14,8 11,0 0,9 8 ACCENTURE PLC-CL A 2,8 % 57,1 19,4 17,7 11,3 70 TESCO PLC 2,2 % 403,6 12,2 11,2 2,3 560 Tesco og LG Corp er nye i april. De erstatter Bunge og Pride som har blitt redusert etter sterk kursutvikling. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset mot markedet som helhet. LG CORP 2,2 % ,3 9,1 1, GAZPROM OAO-SPON ADR 2,2 % 16,9 7,2 6,2 1,2 25 KYOCERA CORP 2,1 % ,3 15,5 1, Weighted top 10 33,9 % - 10,6 9,6 1,1 35 % MSCI AC Index n.a. - 15,6 13,0 1,9 n.a. 15

16 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukelektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Tesco er en global matvarekjede basert i UK. Totale inntekter i 2011 på GBP 66 mrd gjør det til verdens tredjestørste detaljhandelsselskap. Selskapet har ca 70% av inntektene sine fra UK, hvor de har med suksess ekspandert inn i andre områder slik som bank og telefon. De har med suksess bygget opp franchiser i vekstmarkeder og dette utgjør nå 25% av inntektene og øker raskt. Accenture er et globalt konsulentselskap innen ledelse, teknologi og outsourcing med omsetning rundt 21,4 mrd USD og over ansatte. Selskapet henter 43 % av inntektene fra outsourcing, som er svært repetetivt I sin natur. De resterende 53% hentes fra konsulenttjenester. Selskapet har en sterk historie med hensyn til vekst, cashgeneration og betaling av utbytte til aksjonærene. 16

17 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Pfizer er verdens største medisinprodusent, målt på salg. Selskapet er basert i USA hvor også rundt 40% av salget kommer fra. De har sin hovedvirksomhet innen hjertemedisiner (42%), sentralnervesystemer og antiinfeksjonsmedisiner. Lager noen av verdens mest kjente medisiner slik som Lipitor, Celebrex og Viagra. Kjøpte nylig Wyeth, som også ga eksponering innen biologics og vaksiner. Kyocera Corp. produserer elektronisk utstyr og komponenter. Selskapets produkter inkluderer halvleder-deler, keramiske produkter, elektonisk utstyr og telekommunikasjons og informasjonsutstyr. I tillegg har selskapet ekspandert innen solenergi. Rundt 44% av salget er I Japan, 20% i Europa, 17% i USA og 19% i resten av verden. Kyocera eier 71,5% av AVX (børsnotert i USA) og 12,8% av KDDI (listet i Japan) Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m 3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 år). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og masse lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (dette er 9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). LG Corp er det tredjestørste konglomeratet i Korea. De har ansatte og har virksomhet i 80 land. LG Corp sine datterselskap har virksomheter innen blant annet elektronikk, kjemikalier og telekommunikasjon. Det største datterselskapet er LG Electronics som er verdens nest største produsent av tv og tredje største produsent av mobiler. 17

18 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Energi 12 % Kjerne-EU(Eurozone) 13 % Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive forbruksvarer Medisin Bank & finans IT Telecom 9 % 8 % 6 % 5 % 7 % 15 % 14 % 16 % Perifer-EU (Utenfor Eurozone) EMEA Nord Amerika Sør Amerika Asia Ex. Japan Japan 9 % 7 % 9 % 6 % 18 % 29 % Nyttetjenester Kontanter 5 % 5 % Norway Norge Kontanter 3 % 5 % 18

19 Schneider Electric SA (SU FP) EUR 109 Info: Market cap: EUR 29.8bn Net debt: 2.9bn Sales 10a: 19.5bn EBITDA 10a: 3.6 bn Net Income 10a: 1.7bn P/E (11e): 13x P/E (12e): 11x P/B 1.9x EV/EBITDA (11e) 8.1x RoE (10a): 13% Div. Yield: 3.6% MT growth: ~10% Schneider Electric is the world s largest manufacturer of equipment for electrical power distribution, industrial control and automation with 90% of sales coming from areas where the company holds #1 or 2 positions. The company operates across five key end markets: residential (9%), non-resi buildings (30%), utilities and infrastructure (20%), industrial and machines (24%) and data centers (17%) Schneider s portfolio means that is well positioned in four major growth areas: Energy efficiency is at the core of most major upgrades of power infrastructure. Growth driven by ageing infrastructure, regulatory demand and economics. Smart grid by being a market leader in MV and also having integration through the transmission value chain the company is setting up systems related to smart grid Emerging markets - currently 37% of sales and growing at a healthy pace Data centres the company is a global leader in power and cooling infrastructure. This is a very sticky business with high barriers to entry which is growing at a healthy pace The company should be able to grow its top line by bps over global GDP i.e. high single digits. The company is still working to integrate acquisitions and shift production to low cost countries. Also faster growing areas such as EM enjoy higher margins. The company should have higher incremental margins than is currently the case i.e. >30% this means that EPS should be above 10% despite raw material headwinds. The company remains highly cash generative and can maintain 100% cash conversion while maintaining organic top line growth of high single digits. Triggers Further confidence in LT growth potential of company Clarity on LT margin targets Receding fear of acquisitions Risks Expensive acquisitions Competitive dynamics TTE

20 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 20

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Oktober 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mars 2012 En En verden verden av

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global April 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Januar 2012 Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst August 2008,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Juni 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Juni 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Juni 2010 En En verden verden av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Oppsummering for desember 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i desember. Fondet steg 2,2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer