Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 SKAGEN Global Oppsummering for september 2010 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i september. Fondet steg 3,0 prosent, mens MSCI All Country var opp 2,4 prosent. Så langt i år er fondet opp 5,9 prosent, mot referanseindeksens 5,2 prosent. Det kom to nye selskaper inn i porteføljen i august. Programvaregiganten Microsoft, som nå handles til 10x inntjeningen med 20 prosent av market cap i kontanter. En annen nykommer er den ledende koreanske bilprodusenten Hyundai Motor. Verdsettelsen av preferanseaksjene som vi kjøper er svært attraktive ca 3x inntjeningen. Vi solgte oss ut av MTN og reduserte vår posisjon i AGCO, Cheung Kong, LG Corp, Mariner Energy, Bunge og Metro. Rasjonalet for salgene var at selskapene nådde prismålene og selskapsspesifikke forhold som påvirket våre investeringscase. Vi har møtt over 70 selskaper fra alle verdenshjørner den siste måneden. Basert på hva selskapene sier, bør Q3 resultatsesongen bli sterk og verdensøkonomien ser ut til å være på bedringens vei. Porteføljen har attraktive multipler: Basert på våre estimater for 2010 og 2011 har våre ti største poster en vektet P/E på henholdsvis 11 og 9. Dette er godt under markedsgjennomsnittet. Også i månedene som kommer forventer vi nyheter om oppkjøp og fusjoner. Vi er fortsatt positive mht det økonomiske bakteppet men noterer oss at det er betydelige utfordringer for utviklede økonomier. Høy gjeld og fiskale innstramminger er fortsatt en trussel. Vi nærer en økende frykt for statlig forverring av valutamarkedene.

3 Resultater pr 30. september 2010 i NOK Hittil i kvartalet Hittil i år Siste 3 år Siden start SKAGEN Global 52% 5,2 59 5,9 % -2,9 29% 16,4% Verdensindeks (NOK)* 3,7 % 5,2 % -5,4 % 0,8 % Meravkastning 1,5 % 0,7 % 2,5 % 15,6 % * Før var referanseindeks MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 Markeder hittil i 2010 in NOK (pr 30. september) Indonesia 48 % Thailand 48 % Estland 44 % Tyrkia 30 % Sverige 23 % India 21 % Danmark 19 % Singapore 16 % Sør-Korea 16 % Sør-Afrika 14 % Vekstmarkedsindeksen 13 % Canada 10 % Mexico 9 % Polen 9 % USA (Nasdaq) 9 % Russland 6 % Finland 6 % Brasil 6 % SKAGEN GLOBAL 6 % Verdensindeksen 5 % Taiwan 5% USA (S&P 500) 4 % Hong Kong 4 % Ungarn 3 % Sveits 3% Norge (OSEBX) 3 % Storbritannia 1 % Tyskland 1 % Japan 0% Belgia 0 % Kina (Hong Kong) -2 % Østerrike -2 % Nederland -4 % Frankrike -9 % Italia -15 % Spania -15 % Kina (lokal) -16 % Venezuela -40 % 4

5 SKAGEN Global - Porteføljenyheter i september Oppsummering Viktige selskapsnyheter i september I resultatsesongen i andre kvartal har selskapene gjennomgående rapportert langt bedre resultater enn både våre og de generelle forventningene I vår portefølje har selskapene som har rapportert resultater, levert bedre tall enn forventet. Beste bidragsyter i september var Renault som fikk opp farten på nylige inntjeningsestimater fra analytikere. Rabatten på kjerne-renault hvis man fjerner Volvo og Nissan, er fortsatt rekordhøy. Den dårligste bidragsyteren i måneden har vært Tyco International. Etter stor omsetning tidligere i år startet nedsalget I september. Vi ser ingen grunn til dette nedsalget og er fortsatt komfortable med både selskapet og størrelsen på posisjonen. To nye selskaper ble lagt til porteføljen i løpet av måneden. Syv posisjoner ble redusert, og solgte oss helt ut av en av dem, MTN. Netto kontantposisjon ved utgangen av august var 3.5%. De ti største postene utgjør 39.9% av fondet.. Accenture rapporterte sterke finansielle resultater for fjerde kvartal av skatteåret 2010 som slutter 31.august. Selskapet slo markedets forventninger på de fleste områder.ledelsen bekreftet også sin inntektsguidance for skatteåret 2011på 7 10 % men hevet sin EPS guidance til % vekst (mot tidligere 12-15%). Indosat leverte oppjustert guidance for skatteåret 2010 med forventet inntektsøkning på 17% år over år. EBITDA forventes å øke 13 & mens CAPEX antas synke med 20%. Selskapet har vært noe tilbakeholdne med å levere guidance tidligere gitt morselskapet Q- Tels tradisjon for langt mer sparsomme guidancenivåer. Akzo Nobel vant en nøkkelkontrakt med Wal Mart i det amerikanske markedet. Dette øker markedsandelen deres til omlag 17 % I det amerikanske malingsmarkedet, og øker omsetningen med m EURO. Vi ser dette som positivt for selskapet og bør hjelpe selskapet til å bedre lønnsomheten i selskapet. Mariner Energy hadde en eksplosjon på Vermillion 280 platformen i Mexicogulfen. Aksjene falt, med dbp-situasjonen fi friskti minne, men steg senere til opprinnelig nivå etter rapporter om at brannen var under kontroll og at Apache ikke ville gå fra budet på selskapet. Porteføljen til SKAGEN Global består av 85 selskaper. 5

6 Porteføljenyheter i september Eletrobras fikk endelig godkjent en kapitalutvidelse av den brasilianske regjeringen. Selskapet vil utstede nye aksjer for å nedbetale gjelden til regjeringen/bndes på 4,9 mrd BRL til gjennomsnittlig sluttkurs ved de siste 30 handelsdager før det ekstraordinære aksjonærmøtet (forventet midten av oktober). Det er forventet 5-7 % inntjeningssvikt og aksjen har vært svak på grunn av situasjonen. Television Broadcast (TVB) kunngjorde at Shaw Holdings Inc., største aksjonær i Shaw Brothers (Hong Kong), har vært i innledende samtaler med interesenter med henblikk på salg av aksjene i Shaw Brothers (Hong Kong). Shaw Brothers (Hong Kong) eier % av TVB og markedet forventer at en stor gevinst på det mulige salget vil utkrystalisere den virkelige verdien på TVB, siden selskapet utgjør den dominerende mediaplatformen i Hong Kong og den største kinesiske programprodusenten i verden. Royal Unibrew annonserte mer enn doblet overskudd før skatt for 2Q10 hovedsaklig på grunn av en vesentlig forbedring i deres Øst- Afren rapporterte halvårsresultater l i tråd med forventningene med Europa virksomhet. Resultatet var 15 % bedre enn konsensus inntekter opp 38 % år over år og netto inntekter på 50 millioner USD forventningene og styret hevet inntjeningsguidance før skatt for året mot et tap på 39 millioner USD samme periode I fjor. Tidsplanen for med 46 %. selskapets nøkkelressurs (Ebok) var forsinket et par måneder på grunn av at den mobile offshore produksjonsenheten var forsinket. På den positive siden har Afren oppdaget flere nye ressurser ved DTAC kom under press etter at 3G-lisensen i Thailand ble forsinket igjen. Det er åpenbart negativt: 3G-lisensen innebærer langt lavere lisensinntekter enn den nåværende 2G konsesjonen. Men uten 3Glisensen bør DTAC generere en cash flow yield på 15 %, og hovedaksjonær Telenor har historisk vært svært velvillig I forhold til å betale utbytte. Ebok under utviklingsarbeidet og prøveboringsprosessen. Stolt-Nielsen rapporterte resultater for 3Q10 som var litt over forventningene, hovedsaklig drevet av høyere volumvekst enn ventet i tanksegmentet. Selskapet bekreftet også at det nå har samlet inn alle tilbakebetalingsgarantiene I forbindelse med nybyggene i Sør Korea. Dette har styrket selskapets balanse. 6

7 Bidragsytere hittil i 2010 Største positive bidragsytere i 2010 Største negative bidragsytere i 2010 Selskap Mariner Energy Charoen Pokphand Foods Samsung Electronics LG Corp Cheung Kong Cliffs Natural Resources DTAC SCA Kinnevik Banrisul MNOK Selskap MNOK Eletrobras -173 BP -116 Bank of America -106 Kazmunaigas -90 Transocean - 80 Pride -69 Supervalu - 67 Bunge - 57 Toyota Industries - 54 LG Electronics - 49 Sum verdiskapning i i 2010: MNOK 7

8 Bidragsytere hittil i tredje kvartal Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap LG Corp Renault Pride Cheung Kong Agco Bunge Banrisul Bharti Pfizer SCA MNOK Selskap MNOK Eletrobras -171 Tyco International - 67 Bank of America - 67 Kazmunaigas - 41 Ternium - 37 Roche - 35 Calpine - 27 Albaraka - 25 Baker Hughes - 25 Time Warner Cable - 20 Sum verdiskapning i hittil i Q3 2010: MNOK 8

9 Viktigste endringer i porteføljen i tredje kvartal Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Norsk Hydro (ny) Roche Holding (ny) EFG Hermes Kazmunaigas Heidelbergcement Hyundai Motor(ny) Microsoft(ny) Oracle(ny) Nestle (ut) Gedeon Richter (ut) SCA AGCO Mariner Energy Akzo Nobel LG Corp Cheung Kong MTN(ut) Bunge Enka(ut) Metro 9

10 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Viktige salg i perioden Microsoft en av disse gamle USA-favorittene som er kraftig nedvurdert de sisste 10 årene. Markedet har fullstendig mistet tilliten til selskapets evne til å vokse, til tross for at det sitter på flere svært attraktive vekstmuligheter, inkludert cloud, spill, søk og dets kjerne PC-segment. Aksjen handles nå til 10x fwd inntjening og har omlag 20 % av market cap I kontanter. Hyundai Motor Company - en ledende global bilprodusent. Vi har kjøpt preferanseaksjer som handles til en vesentlig rabatt i forhold til de ordinære aksjene, som gir en P/E på 2,8 som vi anser svært attraktivt. Gitt vekstpotensialet og kvaliteten på selskapet finner vi verdsettelsen svært attraktivt. AGCO økte kornpriser drev aksjen opp 50 % I kvartalet. Gitt at restruktureringen går saktere enn ventet og dets europeiske footprint følte vi det var på tide å gå ut av selskapet. Cheung Kong vi møtte selskapet I Hong Kong og selv om vi fortsatt er impontert over det, føler vi verdsettelsen er I ferd med å bli ganske høy med få triggere. LG Corp ble redusert siden aksjekursen har steget ganske kraftig dette kvartalet, og rabatten er redusert. MTN Group (ut) vi gikk ut på sterke resultater og økte tegn på et forverret footprint. Mariner Energy handles til svært trang spread til Apache-budet og gjør andre energiselskaper mer attraktive. Bunge ble margianlt redusert etter at aksjen presterte bra og vi er mindre komfortable med forretningsmodellen nå etter profit warning. Metro nådde prismålet og vi føler oss også mindre sikre på deres omstilling nå enn tidligere.

11 SKAGEN Global Største poster per 30. september 2010 Holding Price P/E P/E P/B Price- size 10E 11E last target Samsung Electronics 8,0 % 557k 5,4 5,5 1,1 780k Tyco International 46% 4,6 36,7 14,3 12,0 13 1,3 50 Bunge 4,0 % 59,2 17,2 10,6 0,8 70 Eletrobras 3,9 % 25,4 9,5 8,3 0,4 50 Pfizer 37% 3,7 17,2 78 7,8 75 7,5 16 1,6 20 Renault 3,5 % 37,7 9,1 6,2 0,5 60 Pride 3,3 % 29,4 19,0 10,6 1,2 35 Parmalat 32% 3,2 19 1,9 17,77 16,0 10 1,0 3 Kyocera 3,0 % ,1 14,7 1,1 11k Accenture erstattet LG Corp på topp 10 etter at vi reduserte vår posisjon på grunn av sterke prestasjoner. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset sammenlignet med markedet som helhet Accenture 2,8 % 42,5 14,9 13,4 10,0 55 Weighted top 10 39,9% 9% na n.a. 12,0 98 9,8 16 1,6 42 % MSCI AC Index n.a. 126,0 12,6 10,8 1,8 n.a. 11

12 De største selskapene i SKAGEN Global (1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukelektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Bunge er et USA basert mat og jordbruksselskap med integrert virksomhet (lagre) rundt hele verden og mer enn USD 52 milliarder i salg. Selskaper har mye av sine aktiva i Brasil. De er spesielt aktive innen kjøp, håndtering og salg av oljefrø og korn. Selskapet ekspanderte nylig innen sukkerforedling. Accenture er et globalt konsulentselskap innen ledelse, teknologi og outsourcing med omsetning rundt 21,4 mrd USD og over ansatte. Selskapet henter 43 % av inntektene fra outsourcing, som er svært repetetivt I sin natur. De resterende 53% hentes fra konsulenttjenester. Selskapet har en sterk historie med hensyn til vekst, cashgeneration og betaling av utbytte til aksjonærene. 12

13 De største selskapene i SKAGEN Global (2) Pfizer er verdens største medisinprodusent, målt på salg. Selskapet er basert i USA hvor også rundt 40% av salget kommer fra. De har sin hovedvirksomhet innen hjertemedisiner (42%), sentralnervesystemer og antiinfeksjonsmedisiner. Lager noen av verdens mest kjente medisiner slik som Lipitor, Celebrex og Viagra. Kjøpte nylig Wyeth, som også ga eksponering innen biologics og vaksiner. Kyocera Corp. produserer elektronisk utstyr og komponenter. Selskapets produkter inkluderer halvleder-deler, keramiske produkter, elektonisk utstyr og telekommunikasjons og informasjonsutstyr. I tillegg har selskapet ekspandert innen solenergi. Rundt 44% av salget er I Japan, 20% i Europa, 17% i USA og 19% i resten av verden. Kyocera eier 71,5% av AVX (børsnotert i USA) og 12,8% av KDDI (listet i Japan) Renault er en fransk bilfabrikant. Selskapet eier 43,4% av Nissan Motor, som også er alliansepartner. Samlet er de to selskapene en av de største bilfabrikantene i verden. Selskapet eier også rundt 20% av den svenske lastebilfabrikanten Volvo. Fra å ha en sterk posisjon i frankrike hat selskapet også bygget opp en stor operasjon i Russland, Tyrkia, Nord-Afrika og Brasil. Parmalat er et italiensk meieri og matselskap med operasjoner over hele verden. Utenfor Europa har selskapet en stor posisjon i Sør Afrika, Venezuela og Canada. Selskapet gikk konkurs i 2003 på grunn av et bedrageri på EUR 14 milliarder. Siden da har de blitt restrukturert og notert på børsen igjen. Selskapet har for tiden en stor mengde kontanter vunnet i kompensasjon fra tidligere bankrådgivere gjennom rettssaker. Pride International er nummer 5 i verden på oljerigger og selskapet fokuserer på dyptvannsrigger. De har en flåte på 12 semis, 3 drillships, 7 jack-ups og 3 drillskip under bygging (2 har lange kontrakter allerede). Ordrereserven er USD 7 milliarder, hvor av 90% er med nasjonale eller oil majors 13

14 Microsoft (MSFT US) USD 24.3 Info Mircosoft is the world s largest software company and delivers software to a number of applications from PCs to servers and cell phones its most famous Market cap: USD bn product is Windows and the affiliated Office Software Suite Net cash (10e): USD 45.8 bn Over the most recent years the company has also diversified into video game consoles, ERP systems, internet search and cloud based computing P/E (10e): 10.1x P/E (11e): 9.0x Despite a strong push for diversification 80% of the company s revenues and nearly all its profits comes from three main areas: EV/EBITDA* (10e) 5.9x Windows OS, Windows Server and business division (Office Suite) ROE (10e %): 40.6% Dividend yield: 2.2 % The stock price has been a victim of increased worries about the strenght and sustainability of PS software franchise and its rather unsuccessful endevour into adjacent business areas such as search The company continues to enjoy a strong performance in Enterprise on the back of upgrades Triggers Further increase in payout ratio New product launches (mobile, gaming, Increased confidence in online and cloud strategy (Yahoo acqusition) Successful upgrade cycle enterprise could push up EPS estimeastes Risks: Structural replacement of PCs with alternative devices such as ipads and smartphones Failure to capture shift to cloud computing Free alternative software to office/windows package

15 Total Access Communication (DTAC TB) 42 THB Info: Market cap: $ 3,0 bn Avg. Vol $ 10,0 mn Net debt: $ 0,1 bn Shares outs.: mn P/E (10e): 10 P/E (11e): 11 P/B: (09a): 1,5 EV/EBITDA (10e): 4,0 EV/EBITDA (11e): 4,0 FCFF / EV (10e) 15% FCFF / EV (11e) 15% RoE (09a): 12% Div. Yield (10e): 5% Div. Yield (10e): 5% Thailand's second largest mobile operator with a market share of 30% in a 3 player market Telenor with a 65,5% ownership has a very good track record as operator in Thailand and other emerging markets Mobile penetration of 66% still gives room for growth Very strong balance sheet and healthy free cash flow generation Attractive ti competitive environment with the 3 rd largest player (True Move) not having the network ore the balance sheet to compete aggressively Furthermore, as we approach the end of the 2G concession period, operators have no incentive to increase network capacity thus limiting flexibility to lower prices Triggers: Near term the market is underestimating Telenor s willingness to increase dividends as seen in other markets Longer term a solution to the 3G license would improve earnings as license fee should be material lower than the current 25% 2G concession fee (increasing to 30% of revenue in Q4 2011) Risk: DTAC does not own its 2G network and only has the right to operate it until 2018 Political and regulatory risk has historical been high in Thailand

16 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Energi Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive forbruksvarer Medisin Bank & finans IT Telecom Nyttetjenester Kontanter 5 % 5 % 4% 5 % 4 % 10 % 10 % 18 % 12 % 12 % 15 % Kjerne-EU(Eurozone) Perifer-EU (Utenfor Eurozone) EMEA Nord Amerika Sør Amerika Asia Ex. Japan Japan Norway Norge Kontanter 19 % 12 % 3% 27 % 9% 19 % 6% 2 % 4% 16

17 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 17

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer