SKAGEN Global. April Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global April 2010 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 SKAGEN Global Oppsummering for april 2010 SKAGEN Global portefølje falt marginalt i april og var ned -0,2 %. Til sammenligning var verdensindeksen ned -0,3%. Så langt i år er fondet opp 5,5%, som er 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. I april var markedene fortsatt preget av både et bedret globalt økonomisk klima og dårlige europeiske statsfinanser. Resultatet av denne dragkampen er at det så langt i år har vært betydelig mindreavkastning fra europeiske aksjemarkeder sammenlignet med resten av verden. Rapporteringen for første kvartal satte i gang i april og selskapsresultatene viste i stor grad at verdensøkonomien er i rask forbedring. I SKAGEN Global har vi hatt nytte av denne forbedringen, og da spesielt for våre koreanske og japanske investeringer. Oppkjøpsaktiviteten har også tatt seg opp og i april så vi årets første forsøk på en overtagelse av ett av våre portefølje selskaper. Apache la inn bud på Mariner Energy med en 45% budpremie sammenlignet med sluttkurs. Fokuset i april har vært på å sikre en myk overlevering av porteføljen til det nye porteføljeteamet, og mye tid har blitt brukt på gjennomgang av eksisterende porteføljeselskaper. Som et resultat av dette har det naturligvis vært noen endringer i porteføljevekten til enkelte investeringer. Vi ser fortsatt en solid oppside for våre porteføljeselskaper og fortsetter å ha tro at markedene er rimelige gitt et bedret makroøkonomisk klima.

3 Resultater per 30 april 2010 i NOK Så langt i kvartal Så langt i år Siste 3 år Siden oppstart SKAGEN Global -0,2 % 5,5 % -2,1 % 17,0% Verdensindeks (NOK)* -0,3 % 5,4 % -6,9 % 0,9% Meravkastning 0,1 % 0,1 % 4,8 % 16,1% * Før var referanseindeks MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 Markeder hittil i 2010 in NOK (per 30 april) Estland 42 % Indonesia 25 % Danmark 15 % Tyrkia 14 % Sverige 11 % Russland 11 % Ungarn 11 % Sør-Korea 11 % Mexico 11 % USA (Nasdaq) 10 % Thailand 9 % Canada 9 % USA (S&P 500) 9 % India 8 % Singapore 8 % SKAGEN GLOBAL 6 % Vekstmarkedsindeksen 6 % Sør-Afrika 6 % Polen 6 % Verdensindeksen 5 % Japan 5 % Norge (OSEBX) 3 % Finland 2 % Taiwan 2 % Brasil 1 % Østerrike 0 % Storbritannia -1 % Sveits -1 % Hong Kong -2 % Nederland -2 % Tyskland -3 % Kina (Hong Kong) -3 % Belgia -4 % Frankrike -8 % Kina (lokal) -10 % Italia -12 % Spania -17 % Venezuela -43 % 4

5 Porteføljenyheter i april Gjennom av måneden Denne månedens viktigste selskapsnyheter Rapporteringssesongen for første kvartal startet i april. Samlet sett har resultatene vært på linje eller litt bedre enn forventet. Det var merkbart sterke resultater fra våre asiatiske poster og dette var til hjelp for porteføljen. Vi så det første forsøket på oppkjøp av ett av porteføljeselskapene våre i år da Apache la inn bud på Mariner Energy. Vi fortsatte med vår selektive våropprydding og har solgt ut mindre poster som har enten nådd eller nærmet seg kursmålet. På kjøpssiden har fokus vært på å selektivt øke porteføljebeholdningen i eksisterende selskaper med spesielt attraktive forhold mellom risiko og oppside. Samsung Electronics - bekreftet sine resultater for første kvartal med et driftsresultat som litt over de KRW 4,3 trillioner som var preannonsert. Guidance for Q2 var fortsatt solid. DRAM fortsetter å levere sterke på grunn av lave lagernivå, men også andre divisjonene fortsetter også å gjøre det bra. Kyocera sitt resultat for helåret var JPY 40,1 milliarder sammenlignet med JPY 29,5 milliarder for året før. Dette var 18% over forventningene. Salget falt 4,9% til JPY 1073,8 milliarder, mens driftsresultatet økte 47,1% til JPY 63,9 milliarder. Driftsresultatet ble positivt påvirket av økt salg av deler til halvledere og komponenter som brukes i industrielle maskiner. Høydepunktet var de sterke resultatene for AVX - et amerikansk datterselskap som lager elektroniske komponenter. Dette datterselskapet er ventet å bli en betydelig bidragsyter til overskuddet i år. Selskapet guider for et driftsresultat på JPY 122 milliarder for FY3/11. Dette er opp 91%. Salgsvekst er ventet opp 11,8%. Bunge leverte EPS på USD 0,46 i første kvartal vs. et estimat på 0,75. Prognosen for EPS for helåret ble nedjustert til USD 5,3-5,8. Det var svake resultater innen gjødsel på grunn av lave volumer og marginer, men forventer fortsatt en fullføring av salget av gjødselvirksomheten til Vale i Q2. Bedring i kontantstrøm fra drift (USD 760 mill.) skyldtes mer effektiv bruk av arbeidskapital i gjødselsegmentet. Rapporten var litt på den svake siden og fikk negative markedsreaksjoner. Sentrale problemstillinger for selskapet fremover: Hvor mye arbeidskapital vil bli frigjort fra salg av gjødselvirksomheten og hvordan vil pengene bli reinvestert. Det gjenstår å se. Pride leverte en solid rapport for Q1. Salget var 6% høyere enn konsensus og EPS slo estimatene med ca. 50%. Den sterke inntjening kom delvis fra sterk execution og delvis fra utsettelse av verkstedsopphold. Selskapet var forsiktig med utsiktene i det korte løp, men viste til sterk dynamikk på lengre sikt, spesielt innen dyptvannssegmentet. 5

6 Porteføljenyheter i april Denne månedens viktigste selskapsnyheter LG Electronics, som vi eier både direkte og indirekte gjennom LG Corp, rapporterte gode tall. Konsolidert salg i 1Q var KRW 13,7 milliarder og driftsresultat var KRW 529 milliarder. Dette var bedre enn forventingene. Som forventet hadde selskapet en nedgang i mobiltelefonforsendelser på 20% til 27 millioner enheter med nedgang i marginen til 0,7%. Sterke resultater innen husholdningsmaskiner (salg ned 4%, marginer opp fra 0,5% til 8,7%) og hjemmeunderholdning (driftsresultat opp 84% QoQ), førte likevel til bedre enn forventet driftsresultat for selskapet totalt sett. I tiden som kommer vil suksessen til den nye smarttelefoner være avgjørende. Selskapet hadde et positivt syn på fremtiden og forventer sekvensiell bedring i driftsresultat, ledet av mobildivisjonen. Tyco International hadde EPS på USD 0,59 i Q2 vs konsensus på 0,54. Prognosen for året som helhet ble økt til $ 2,50 - $ 2,58. God marginutvikling i ADT Worldwide, Fire & Safety. Skuffelse i Flow Control og Elektro- og metallprodukter. Tyco Int. meldte om tilbakekjøp av egne aksjer, ca USD 500 millioner. Dette reflekterer selskapets vilje til å gi tilbake kapital til aksjonærene. En spin-off av elektronikk og metallprodukter (ca. $ 3/share) ble også annonsert. Kabelselskaper både Time Warner Cable og Comcast rapporterte gode resultater. Comcast leverte EPS på USD 0,31 i Q1 vs konsensus på USD 0,30. Netto inntekter økte 12% til $ 866 millioner. Salget steg 3,8% til USD 9,2 milliarder. Dette var litt bedre enn konsensus. Time Warner Cable rapportert overskudd på USD 0,82 i Q1 vs estimat på 0,74. De ble styrket av nye kunder og CAPEX-kutt. Inntjeningen i første kvartal steg 30% ettersom selskapet la til nye kunder innen internett, telefon og digital kabel-tv. Begge selskapene godt av flere kunder krever høyhastighets Internett-tilgang til å se tv-programmer, økte annonseinntekter og også en nedgang i CAPEX som bedret kontantstrøm Annet Mariner Energy I april la Apache inn et bud på USD 22,26 i aksjer og kontanter for selskapet Budet tilsvarte er 45% premie til sluttkurs. Fondet har per utgangen av måneden ikke akseptert tilbudet. Eksponering mot PIGS Fondet har for tiden ingen eksponering mot Hellas. Likevel gjør vi holde øynene åpne kan det være gode investeringsmuligheter. Vi har ingen direkte eksponering mot bank i noen PIGS-landene, og den eneste store posisjon i disse landene er Parmalat. Oljeutslipp i Mexico-golfen Fondet har mindre posisjoner i både BP og Transocean, og vi overvåker situasjonen i Mexico-golfen nøye. Vårt syn er at markedet overreagerer på situasjonen og vi har derfor valgt å marginalt øke porteføljevektingen i disse selskapene på svake aksjekurser. Utøvelse av eierstyring På generalforsamlingen i det danske bioteknologiske selskapet Neurosearch stemte vi imot en fullmakt til å utstede aksjer og konvertible lån som inkluderte fravikelse fra aksjonærenes fortrinnsrett. 6

7 Bidragsytere hittil i 2010 i MNOK Største positive bidragsytere i 2010 Største negative bidragsytere i 2010 Selskap MNOK Selskap MNOK Mariner Energy +314 Bunge -194 Samsung Electronics +161 Pfizer -60 Kyocera +142 Eletrobras -45 Tyco International +138 Transocean -43 Charoen Pokphand Foods +131 Renault -37 Cliffs Natural Resources +115 Pride -35 LG Corp +110 Toyota Industries -35 Tyco Electronics +107 Banrisul -34 Amdocs +99 BP -25 Time Warner Cable +82 Richter -20 Sum verdiskapning i 2010: 1,686 MNOK 7

8 SKAGEN Global viktigste endringer i 2Q 2010 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Bunge Renault Parmalat MTN Eletrobras Grupo Mexico Vale (ut) CMB Nestle Kalbe Farma Fresenius (ut) Cheung Kong Bank Asya 8

9 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Viktige salg i perioden Renault vi økt vår posisjon etter solide tall fra Volvo. Renault eier 20% av Volvo, men kan komme til å selge. Renault er fortsatt veldig rimelig: du får bilfabrikanten for ingenting etter en justering for verdien av eierandelene i Nissan og Volvo. MTN vi har fortsatt å øke beholdningen ettersom aksjen har blitt rammet av bekymringer om et oppkjøp av deler av Orascom Telecom. På 10,5x 2010 inntjening, nesten ingen gjeld og med solid inntjeningsvekst, tror vi at dette er det nærmeste et Kinderegg du kan komme innen telekom. Mens de fleste teleoperatører operere i fullt penetrerte markeder, er MTN sine markeder fortsatt bare 50% penetrert. Parmalat vi økt eksponeringen på svak aksjekurs. Vi tror fremdeles at selskapet representerer svært attraktiv risiko/avkastning, med nesten 50% av markedsverdi i kontanter og solid underliggende drift. Markedet priser inn lav sannsynlighet for at disse kontantene vil komme aksjonærene til gode. Vi tror det er feil. Fresenius vi fullførte salget av vår beholdning på EUR 54. Aksjen ble kjøpt selskapet var rammet av bekymringer rundt godkjennelser av medisiner, helsereform og finansiering. Disse bekymringene har gradvis forsvunnet, og selskapet har levert solide resultater. Vi har også dratt nytte av en annonsert plan om å konvertere selskapet til KGaA og dermed slå sammen aksjeklasser. Med de fleste katalysatorene for omvurdering borte, ser selskapet ut til å være mye riktig verdi og vi valgte derfor å selge våre aksjer i Fresenius med 60 % avkastning på et halvt år. Nestle vi reduserte beholdningen på bakgrunn av solide driftsresultater og den påfølgende gode kursutviklingen. Med færre triggere enn før, og svært mange positive analytikere, føltes det riktig å redusere størrelsen på posten litt. Noen av pengene fra salget har blitt brukt på Parmalat. Cheung Kong ble redusert fordi aksjen handles nær kursmål. Selskapet har fortsatt å levere gode resultater, men er eksponert mot det kinesiske eiendomsmarkedet. Vi liker fortsatt selskapet, men føler at vi kan finne bedre verdier andre steder.

10 SKAGEN Global Største poster per 30 april 2010 Postens Pris P/E P/E P/B Prisstørrelse 09E 10E siste mål Samsung Electronics 7,4 % ,0 5,4 1,2 780k Eletrobras 4,2 % 30,2 10,5 8,6 0,4 70 Tyco International 4,2 % 38,79 16,2 14,3 1,4 50 Bunge 3,7 % 52,95 14,7 9,8 0,7 90 LG Corp 3,5 % ,6 7,8 1,7 95k Pfizer 3,4 % 16,72 8,2 7,7 1,4 20 Pride International 3,2 % 30,33 14,0 16,7 1,2 40 Kyocera 3,0 % ,5 22,9 1,3 11k Parmalat 2,8 % 1,99 16,6 16,6 1,0 3 Cheung Kong 2,7 % 97,05 11,4 12,1 0,9 110 Vektet topp 10 38,1 % 11,3 9,2 1,1 46% Ingen store endringer i topp 10, bortsett fra at Nestle har blitt byttet ut med Parmalat Postene er fortsatt attraktivt priset sammenlignet med markedet Estimert inntjeningsvekst er høyere enn for markedet som helhet, til tross for lavere vurdering MSCI AC indeks n.a. 15,7 13,0 1,9 n.a. 10

11 De største selskapene i SKAGEN Global (1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukelektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Bunge er et USA basert mat og jordbruksselskap med integrert virksomhet (lagre) rundt hele verden og mer enn USD 52 milliarder i salg. Selskaper har mye av sine aktiva i Brasil. De er spesielt aktive innen kjøp, håndtering og salg av oljefrø og korn. Selskapet ekspanderte nylig innen sukkerforedling. LG Corp er det tredje største konglomeratet i Korea. De har ansatte og driver virksomhet i 80 land. LG Corp sine datterselskaper driver innen mange forskjellige sektorer, slik som elektronikk, kjemikalier og telekommunikasjon. Det største datterselskapet et LG Electronics som er verdens nest største produsent av TV og tredje største produsent av mobiltelefoner. 11

12 De største selskapene i SKAGEN Global (2) Pfizer er verdens største medisinprodusent, målt på salg. Selskapet er basert i USA hvor også rundt 40% av salget kommer fra. De har sin hovedvirksomhet innen hjertemedisiner (42%), sentralnervesystemer og antiinfeksjonsmedisiner. Lager noen av verdens mest kjente medisiner slik som Lipitor, Celebrex og Viagra. Kjøpte nylig Wyeth, som også ga eksponering innen biologics og vaksiner. Pride International er nummer 5 i verden på oljerigger og selskapet fokuserer på dyptvannsrigger. De har en flåte på 12 semis, 2 drillships, 7 jack-ups og 4 drillskip under bygging (3 har lange kontrakter allerede). Ordrereserven er USD 6,9 milliarder, hvor av 90% er med nasjonale eller oil majors Kyocera er et japansk konglomerat. Fra en start som produsent av fin keramikk er selskapet nå en produsent av utstyr til telekommunikasjonsbransjen, optiske instrumenter, solceller og forskjellige typer brikker til datamaskiner. Kyocera har to hovedinvesteringer som er notert; en 13% eierandel i KDDI, som er et japansk telefonselskap, og en 72% eierandel i AVX Corp som driver med keramisk baserte komponenter til elektronikk. Parmalat er et italiensk meieri og matselskap med operasjoner over hele verden. Utenfor Europa har selskapet en stor posisjon i Sør Afrika, Venezuela og Canada. Selskapet gikk konkurs i 2003 på grunn av et bedrageri på EUR 14 milliarder. Siden da har de blitt restrukturert og notert på børsen igjen. Selskapet har for tiden en stor mengde kontanter vunnet i kompensasjon fra tidligere bankrådgivere gjennom rettssaker. Cheung Kong er et Hong Kong selskap kontrollert av Li Ka Shing. Selskapet er et av de største innen eiendomsutvikling i Hong Kong, men har også stor virksomhet i det kinesiske eiendomsmarkedet. De har flere børsnoterte datterselskaper, som driver i alt fra telekommunikasjon til havner. Det største datterselskapet er Hutchinson Whampoa, som opererer inne telekommunikasjon, havner, detaljhandel og energi. 12

13 Parmalat (PLT IM) EUR 1,93 Ratios: MCAP: 3,3 bn Net cash: 1,4 bn EV/EBITDA (10e) 5,3x P/E (10e): 17x Price/Book: 1x ROE(10e): 5,1% Div yield: 2,5% Company active in following segments: Milk (pasteurized, UHT, condensed, powder, flavoured) 59% of sales Milk derivatives (yoghurt, cheese, sauces, desserts, butter) 34% of sales Fruit-based drinks (fruit juice, soy drink, tea) 7% of sales Geographical exposure: Canada (36% of sales) Italy (29% of sales) Australia (11% of sales) America (11% of sales) Africa (9% of sales) High exposure to mature categories and geographies makes organic volume growth very challenging High exposure to categories competing with private label (10-23% depending on category) Company enjoys market leading positions where it competes Net cash: company has net cash of 1,4bn by end of 2009, which is 6xEBITDA for a company which can afford to be geared Catalyst: Easing of pressure from private label as inflation eases and economy recovers Faster than expected growth in high margin specialty products More awards granted from various litigation activities Special dividend and/or share-buyback Falling raw material prices Clear take-over candidate after 2010 with open shareholder structure Risk: Acquisitions although the management have communicated and shown diligence Increased penetration of hard discounters where company has low presence Venezuela is 4% of sales and major part of incremental growth potential

14 Time Warner Cable (TWC US) USD 54,99 Info: Market cap USD 19,4 bn Net debt: $ 20 bn Shares out.: 352 mn EV/EBITDA (10e) 5,9x P/E(10e): 15,6x P/B: 2,0x ROE: 13,8% Dividend yield: 2,9% Time Warner Cable is the third largest US pay TV company with: 12,86mn basic video consumers 8,99mn residential high-speed Internet customers 4,15mn residential telephone customers Major markets are NYC, Los Angeles, Albany, Dallas, Charlotte and Buffalo The company is a spin-off from Time Warner Inc in 2008 Company management are focused on remaining cable pure-play and having good corporate governance Trigger: Structurally advantaged compared to TelCos Clear capital allocation strategy Potential take-over target Risk: High leverage New cable regulation/open access

15 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Energi Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer 9 % 11 % Kjerne-EU (Eurozone) 10 % 21 % Perifer-EU (Utenfor Eurozone) EMEA 7 % 17 % 13 % Defensive forbruksvarer 8 % Nord Amerika 26 % Medisin 6 % Sør Amerika 9 % Bank & finans 13 % Asia Ex. Japan 22 % IT Telecom Nyttetjenester 4 % 5 % 13 % Japan Norge 1 % 6 % 15

16 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 16

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mars 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Oppsummering for november 2012 SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer