Statusrapport. SKAGEN Global Oktober Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. SKAGEN Global Oktober 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Oktober 2010 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2010 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet var opp 4 prosent, mens referanseindeksen steg 3,7 prosent. Hittil i år er SKAGEN Global opp 10,2 prosent, som er 1,1 prosentpoeng foran MSCI AC World Index. Vi har lagt til to nye selskaper denne måneden. Etter å ha solgt ut Petrobras i 2009 har dette selskapet nå vendt tilbake til porteføljen. Aksjekursen er ned 25% siden årsskiftet og usikkerhet rundt finansieringen er redusert etter at selskapet nylig hentet mer kapital. Verdsettelsesmultiplene er svært attraktive for et av de raskest voksende selskapene blant de store oljeprodusentene. Vi har også tatt inn Vimpelcom i porteføljen i oktober. Aksjen har vært svak etter fusjonen mellom Vimpelcom og Kyivstar i mars. I tillegg byr selskapet på attraktive inntjeningsmultipler. Vi tror markedet har tatt et for pessimistisk syn på et mulig oppkjøp av Wind Telecom/Orascom. Vi solgte resten av beholdningen i Agco og Mariner Energy. Begge selskapene har vært gode bidragsytere. I tillegg reduserte vi våre posisjoner i Bunge og GrupoMexico. Resultatsesongen for tredje kvartalet har så langt utviklet seg svært godt. Et flertall av våre porteføljeselskaper har slått estimatene. Porteføljen i SKAGEN Global har attraktive multipler. Topp 10: Pris/Inntjening ('10e): 12 ('11e): 10 og Pris/Bok: 1,8. Dette er godt under markedsgjennomsnittet. Verdsettelsene av aksjer er fortsatt attraktive på en absolutt basis. Utbytteavkastningen er attraktiv i forhold til rentenivå. Vi er også fortsatt litt forbløffet over verdsettelsen for store globale selskaper, og da særlig de amerikanske. Vi opprettholder vårt positive syn på den økonomiske utviklingen men ser også at de utviklede økonomiene har betydelige utfordringer. Høy gjeld og finanspolitiske innstramminger i utviklede markeder er fortsatt en trussel. Vi er også i økende grad bekymret for regjeringers manipulasjon av valutamarkedene. Fulle selskapskasser, kombinert med relativt attraktive verdivurderinger, får oss til å tro M&A vil forbli et sentralt tema fremover.

3 Resultater pr 29. oktober 2010 i NOK Hittil i kvartalet Hittil i år Siste 3 år Siden start SKAGEN Global 4,0 % 10,2 % -3,3 % 16,7% Verdensindeks (NOK)* 3,7 % 9,1 % -5,1 % 1,1 % Meravkastning 0,3 % 1,1 % 1,8 % 15,6 % * Før var referanseindeks MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 Markeder hittil i 2010 in NOK (pr 29. oktober) Estland 57 % Indonesia 53 % Thailand 52 % Tyrkia 38 % Sverige 24 % Danmark 24 % India 22 % Singapore 19 % Mexico 19 % Sør-Afrika 18 % Sør-Korea 17 % USA (Nasdaq) 16 % Vekstmarkedsindeksen 16 % Canada 14 % Polen 13 % Russland 11 % Finland 10 % SKAGEN GLOBAL 10 % Verdensindeksen 9 % Tyskland 9 % Norge (OSEBX) 9 % USA (S&P 500) 8 % Taiwan 7 % Hong Kong 7 % Brasil 7 % Ungarn 7 % Sveits 6 % Storbritannia 6 % Belgia 5 % Østerrike 5 % Kina (Hong Kong) 4 % Japan 1 % Nederland -1 % Frankrike -4 % Kina (lokal) -6 % Italia -9 % Spania -11 % Hellas -31 % 4

5 SKAGEN Global - Porteføljenyheter i oktober Oppsummering Viktige selskapsnyheter i oktober Så langt har rapporteringssesongen for tredje kvartal har selskapene stort sett levert mye bedre resultater enn både våre og markedets forventninger. I vår portefølje har majoriteten av de selskapene som har rapportert levert bedre enn forventede resultater. Den beste bidragsyteren i oktober var Eletrobras, som kom tilbake til nivåer fra i sommer etter et svakt tredjekvartal. Overhenget av aksjer i forbindelse med den pågående kapitalutvidelsen tynger sannsynligvis fortsatt aksjen. Den største negative bidragsyteren var Bharti Airtel. Sterk konkurranse i India legger press på inntjeningsestimatene. To nye selskaper kom inn i porteføljen i måneden. Samtidig solgte vi oss helt ut av to selskapet. Netto kontantposisjon ved utgangen av oktober var 2,9%. Topp 10 var 39,3% av fondet. Porteføljen består av 83 selskaper. Renault sa at salget i 3Q steg 7,6% til 8,71 milliarder på grunn av vekst i nymarkeder slik som Russland, Brasil og Argentina. Selskapet solgte 592K enheter (+5,7%) til tross for motvind i Europa (-11,5%) som avsluttet insentiver for å skrape biler. Ledelsen brukte også muligheten til å finjustere sin guiding for FY fra positiv fri kontantstrøm til fri kontantstrøm på 700 millioner. I første uke av oktober fullførte Renault sitt salg av B-aksjer i Volvo, verdt 3,15 milliarder. Dette vil styrke balansen i Renault. SCA rapporterte fortjeneste i tredje kvartal på linje med analytikernes forventinger etter at kostnadsreduksjoner oppveide for stagnerende salg. Netto inntjening steg til SEK 1,37 milliarder fra SEK 1,28 milliarder ett år tidligere. Packaging og Forest Products slo estimatene mens hygiene produkter var svakere. Selskapet ser etterspørselen komme tilbake i alle segmenter. De leverte en kontantstrøm på SEK 2,2 milliarder. Toppsjefen sa at det var muligheter for konsolidering blant selskaper i bransjen og at SCA vil vurdere potensielle oppkjøp.. Microsoft rapporterte en stigning i netto inntjening på 51% til $5,41 milliarder i første kvartal. Dette var mye bedre enn konsensusestimatene. Salget steg 25% til $16,2 milliarder i kvartalet. De gode resultatene kom etter økt salg av den nye Office-pakken og salg til bedrifter, som motvirket resultatet av svakt salg til privatmarkedet. Selskapet ser fortsatt økt investering i IT, både når det gjelder software og maskiner, i bedriftsmarkedet. 5

6 Porteføljenyheter i oktober Cliffs Natural Resources rapporterte rekordtall for 3Q. Dette gjaldt både for inntekter, driftresultat, netto inntjening og kontantstrøm. Resultat per aksje gjorde femgangen i kvartalet til $2,18, men det var fortsatt under analytikernes forventninger. Salget doblet seg til $1,35 milliarder. Oppkjøpet av INR Energys kulloperasjoner i juli vil øke kullproduksjonen for 2011 med 80%. Guidingen for NA jernmalm for 2011 er uforandret på 27 millioner. Så langt i år er kontantstrømmen $630 millioner, men selskapet forventer at det når $1,3 milliarder innen utgangen av året. Selskapet har en disputt med to kunder om prising. Hvis dette løses til fordel for CLF kan det øke EPS med så mye som $1,5. Bank of America rapporterte et tap på $0,77 pr aksje på grunn av tap relatert til nye regler for kontoer og kredittkort for privatmarkedet. Uten disse nedskrivningene tjente banken $0,27 pr aksje og det var bedre enn analytikernes forventninger. Resultatet var drevet av høyere enn forventede reverseringer av tapsavsetninger til lån og bedre inntekter fra trading. Total Access Communication rapporterte 3Q10 resultater med inntekter opp 5% kvartal for kvartal og 13% økning år over år. EBITDA, som var THB 7 milliarder, var opp imponerende 16% kvartal over kvartal og 38% år over år. Selskapet økte sin guiding for FCF på grunn av lavere capex fordi 3G lisensprosessen i Thailand har blitt utsatt igjen. På grunn av den sterke kontantstrømmen og balansen annonserte selskapet en dividende på THB 0,56 pr aksje. De sa også at det er gode muligheter for at det kommer en ekstraordinær dividende ved utgangen av året. Samsung Electronics rapportert rekordsalg på KRW 40,2 trillioner i 3Q. Uten engangskostnad på KRW 230 milliarder var driftsresultatet KRW 5,1 trillioner og høyere enn rekorden i 2Q. Selskapet indikerte et svakere marked for DRAM og dermed svakere resultater i halvledersegmentet. Vi forventer at videre bedring i telekomsegmentet drevet av sterkere salg for smarttelefoner (Galaxy S og Wave) vil dempe de negative effektene av et fall i DRAM priser. Vi forventer fortsatt at selskapet rapporterer inntjening på aksje på rundt KRW for Kyocera rapportert 2Q resultater (FY 03/2011) med driftsresultat opp 1,4% kvartal over kvartal og 185% år over år. Selskapet har også økt sin guiding for driftsresultat for året til 147 milliarder fra 122 milliarder. Dette er veldig imponerende tatt i betraktning den negative motvinden fra en sterk Yen. Halvlederdeler (keramisk emballasje) og elektroniske enheter var de sterkeste områdene, mens telekom-utstyr igjen rapporterte tap på grunn av en treg introduksjon av nye modeller. Bunge rapporterte 3Q10 resultater som var mye bedre enn ventet. EPS var $2,26 vs konsensus på $1,59. Agri var det området som hadde den største forbedringen ettersom dårlig vær i noen regioner, samt en stram tilbudsside, drev etterspørselen etter Bunges kjerneprodukter. Som vanlig er under perioder med økende råvarepriser økte arbeidskapitalen, noe som gjorde et den frie kontantstrømmen ble negativ. På den negative siden annonserte selskapet at de vil ta en pause programmet for tilbakekjøp av aksjer. 6

7 Bidragsytere hittil i 2010 Største positive bidragsytere i 2010 Største negative bidragsytere i 2010 Selskap MNOK Selskap MNOK Mariner Energy +315 Bank of America -147 Samsung Electronics +209 BP -115 Charoen Pokphand Foods +209 Kazmunaigas - 98 LG Corp +184 Supervalu - 84 Cheung Kong +170 Transocean - 84 Banrisul +143 Eletrobras - 81 Renault +139 LG Electronics - 42 Cliffs Natural Resources Toyota Industries - 40 Kyocera Pride - 39 Siemens Bunge - 39 Sum verdiskapning i 2010: MNOK 7

8 Bidragsytere hittil i fjerde kvartal Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap MNOK Selskap MNOK Eletrobras + 92 Bharti Airtel - 43 Renault + 82 Bank of America - 40 Parmalat + 69 Supervalu - 18 Tyco International + 65 Television Broadcasts - 13 Accenture + 50 LG Corp - 9 Kyocera + 49 Kazmunaigas - 8 Comcast + 49 Kinnevik - 6 Banrisul + 49 Akzo Nobel - 6 Siemens + 47 Transocean - 4 Microsoft + 44 Agco - 3 Sum verdiskapning hittil i Q4 2010: MNOK 8

9 Viktigste endringer i porteføljen i fjerde kvartal Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Toyota Industries Petrobras (ny) Microsoft Vimpelcom (ny) AGCO (ut) Mariner Energy (ut) Bunge GrupoMexico 9

10 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden Viktige salg i perioden Microsoft selskapet er en av de gamle favorittene i USA som har blitt kraftig nedvurdert de siste 10 årene. Markedet har totalt mistet troen på selskapets evne til vokse selv om det sitter på flere attraktive vekstmuligheter sånn som cloud, gaming, søking og innen sitt hovedsegment for PC. Aksjen handles nå til 10x fremtidig inntjening og har rundt 20% av markedsverdien i kontanter. Petrobras ble igjen en del av porteføljen etter at aksjekursen har falt 25 prosent så langt i år på grunn av usikkerhet rundt politiske spørsmål og finansiering. En hoveddel av usikkerheten er nå fjernet og verdsettelsesmultiplene ser veldig attraktive ut for det raskest organisk voksende oljeselskapet blant de store i verden. Vimpelcom Aksjen har vært svak etter sammenslåingen mellom Vimpelcom og Kyivstar i mars. Det er nå attraktive verdsettelsesmultipler. Vi tror at markedet også er for negative til et mulig oppkjøp av Wind Telecom. AGCO økte kornpriser har gjort at aksjen har steget mer enn 50% siden i sommer. Gitt at restruktureringen går saktere enn forventet og at det europeiske nedslagsfelter blir mindre følte vi at det var på tide å selge oss ut. Mariner Energy handler med liten forskjell til budet fra Apache, noe som gjør at andre energiselskaper er mer attraktive. Vi solgte resten av vår beholdning og brukte pengene til å kjøpe oss opp i Petrobras. Bunge beholdningen ble litt redusert etter at aksjen har gjort det godt og vi er mindre komfortable med forretningsmodellen etter resultatvarselet i sommer. GrupoMexico har utviklet seg bra på grunn av høye kobberpriser. I tillegg har vi sett multippelekspansjon på grunn av at noen strukturelle triggere har kommet på plass. Aksjekursen har gått forbi vår kursmål for den fundamentale verdien av selskapet. Toyota Industries har vært svak i år på grunn av et 25% fall i aksjekursen til Toyota Motor og en sterk Yen. Substansrabatten er rekordstor og vi økte posisjonen fordi vi forventer positive inntjeningsoverraskelser fra gaffeltruck og industriutstyrssegmentet.

11 SKAGEN Global Største poster per 29. oktober 2010 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize 10E 11E last target Samsung Electronics 7,6 % 553k 5,6 5,8 1,1 780k Tyco International 4,6 % 38,3 14,6 12,3 1,4 50 Eletrobras 4,0 % 27,5 10,8 9,4 0,4 50 Pfizer 3,7 % 17,4 8,0 7,6 1,6 20 Renault 3,7 % 39,9 9,3 6,9 0,5 60 Bunge 3,6 % 60,1 16,1 11,1 0,8 75 Parmalat 3,4 % 2,0 18,4 16,6 1,0 3 Pride 3,0 % 30,3 19,0 10,8 1,2 35 Kyocera 2,9% ,7 14,6 1,1 11k Ingen store forandringer i topp 10 Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt sammenlignet med markedet som helhet Accenture sin lite kapitalintensive forretnings modell forvrenger P/B verdsettelsen noe. Accenture 2,8 % 44,7 15,1 13,5 12,1 55 Weighted top 10 39,3% 12,2 10,2 1,8 38 % MSCI AC Index n.a. 13,9 12,0 1,9 n.a. 11

12 De største selskapene i SKAGEN Global (1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukelektronikk, og har ansatte. Selskapet er #2 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Eletrobras er det største elektrisitetsselskapet i Brasil med 39% andel av landets produksjon. Selskaper har en installert kapasitet på 39 TWh hvor av 87% er fra vannkraft. De har også km med kraftlinjer (55% markedsandel). Føderale myndigheter eier 66% av aksjekapitalen og har 78% av stemmerettighetene. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Bunge er et USA basert mat og jordbruksselskap med integrert virksomhet (lagre) rundt hele verden og mer enn USD 52 milliarder i salg. Selskaper har mye av sine aktiva i Brasil. De er spesielt aktive innen kjøp, håndtering og salg av oljefrø og korn. Selskapet ekspanderte nylig innen sukkerforedling. Accenture er et globalt konsulentselskap innen ledelse, teknologi og outsourcing med omsetning rundt 21,4 mrd USD og over ansatte. Selskapet henter 43 % av inntektene fra outsourcing, som er svært repetetivt I sin natur. De resterende 53% hentes fra konsulenttjenester. Selskapet har en sterk historie med hensyn til vekst, cashgeneration og betaling av utbytte til aksjonærene. 12

13 De største selskapene i SKAGEN Global (2) Pfizer er verdens største medisinprodusent, målt på salg. Selskapet er basert i USA hvor også rundt 40% av salget kommer fra. De har sin hovedvirksomhet innen hjertemedisiner (42%), sentralnervesystemer og antiinfeksjonsmedisiner. Lager noen av verdens mest kjente medisiner slik som Lipitor, Celebrex og Viagra. Kjøpte nylig Wyeth, som også ga eksponering innen biologics og vaksiner. Kyocera Corp. produserer elektronisk utstyr og komponenter. Selskapets produkter inkluderer halvleder-deler, keramiske produkter, elektonisk utstyr og telekommunikasjons og informasjonsutstyr. I tillegg har selskapet ekspandert innen solenergi. Rundt 44% av salget er I Japan, 20% i Europa, 17% i USA og 19% i resten av verden. Kyocera eier 71,5% av AVX (børsnotert i USA) og 12,8% av KDDI (listet i Japan) Renault er en fransk bilfabrikant. Selskapet eier 43,4% av Nissan Motor, som også er alliansepartner. Samlet er de to selskapene en av de største bilfabrikantene i verden. Selskapet eier også rundt 20% av den svenske lastebilfabrikanten Volvo. Fra å ha en sterk posisjon i frankrike hat selskapet også bygget opp en stor operasjon i Russland, Tyrkia, Nord-Afrika og Brasil. Parmalat er et italiensk meieri og matselskap med operasjoner over hele verden. Utenfor Europa har selskapet en stor posisjon i Sør Afrika, Venezuela og Canada. Selskapet gikk konkurs i 2003 på grunn av et bedrageri på EUR 14 milliarder. Siden da har de blitt restrukturert og notert på børsen igjen. Selskapet har for tiden en stor mengde kontanter vunnet i kompensasjon fra tidligere bankrådgivere gjennom rettssaker. Pride International er nummer 5 i verden på oljerigger og selskapet fokuserer på dyptvannsrigger. De har en flåte på 12 semis, 3 drillships, 7 jack-ups og 3 drillskip under bygging (2 har lange kontrakter allerede). Ordrereserven er USD 7 milliarder, hvor av 90% er med nasjonale eller oil majors 13

14 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Energi 11 % Kjerne-EU(Eurozone) 19 % Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive forbruksvarer Medisin Bank & finans IT Telecom 5 % 5 % 4 % 10 % 18 % 12 % 12 % 15 % Perifer-EU (Utenfor Eurozone) EMEA Nord Amerika Sør Amerika Asia Ex. Japan Japan 12 % 3 % 10 % 18 % 6 % 27 % Nyttetjenester Kontanter 5 % 3 % Norway Norge Kontanter 2 % 3 % 14

15 Petrobras Pref. (PETR4 BS) 27.5 BRL Brazilian oil company, 90% of production in Brazil, 95% market share. Produced 2,6 million barrels per day in 2009 (#5 in world), owns 104 platforms 28 of which are floating The fastest growing larger integrated oil company globally, (8 % production growth compared with 2-3% for majors. Low tax. Aims to produce 3,5 million barrels per day in 2011 and 4,6 million barrels in 2015 Extremely good reserve base. Currently 14 billion barrels in proven reserves. Discovers annually at least 50% more than they produce, new rounds offer opportunities for larger finds and support future growth. Strong competitive position in a local market growing at 5-7% per year. Net debt of 40 billion BRL after emission or net debt/total capital of 17% Triggers: Strong production at falling prices leads to revaluation Equal rights across share classes New major oil finds (recent discovery of Libra estimated 7.9 billion barrels) PSA-agreement for Libra Reduced uncertainty around Brazil s PSA-regime Enormous areas with great potential which have only just started to explore (coastline, gas in Amazonas etc.) Key figures: Market cap: BRL 377 bn. NOK 1285 bn. Shares outs: mill. P/E (10e): 8.5x P/E (11e): 10x P/B: 1.4x P/TBV: 1.4x ROE (10e): 16% Div yield: 2.9% Risk: local pricing policy for oil products, management, tax regime, politically motivated investments 15

16 Vimpelcom (VIP US) USD Info old Vimpelcom: Market cap: $ 19 bn Avg. Vol $ 45 mn Net debt: $ 4 bn Shares outs.: mn P/E (10e): 9 P/B: (09a): 1,8 RoE (09a): 12% EV/EBITDA (10e): 4,5 FCFF / EV (10e) 10% Div. Yield (10e): 5% Info new Vimpelcom: Market cap: $ 23 bn Net debt: $ 25 bn Shares outs.: mn P/E (10e): 10 EV/EBITDA (10e): 5,0 FCFF / EV (10e) 8% Div. Yield (10e): 4% Eastern Europe s second largest mobile operators with Russia, Ukraine, and Kazakhstan as the most important markets Key shareholders are Altimo (the telecoms investment arm of Russian conglomerate Alfa group) and Telenor (the incumbent telecommunications company in Norway) The company recently announced an agreement to acquire Weather Investments. Thus, de-facto acquiring 100% of Wind Italy (the third largest mobile operator and second largest fixed line operator in Italy) and 51.7% of Orascom Telecom (with operations in Middle East, Africa and South Asia ) Vimpelcom s share price has declined more than 20% since April this year due to speculations of this deal coming through Triggers: The deal is by no means certain to go through among other things it requires EGM approval The new company will still generate a very strong cash flow and the management is committed and clearly needs to pay off debt We estimate debt repayment capacity of 10%+ of market cap, organic earnings / cash flow growth of 5-10%, on top of earnings growth from lower interest cost as debt is repaid Currently, the company trade at a discount to peers Risk: The Algerian government has made noise regarding possible buying the operations in the country based on an internal valuation Price war in the Russian market the company s cash cow Corporate governance, regulation- and country risk

17 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. 17

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Oppsummering for november 2012 SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mars 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014 SKAGEN Global Statusrapport mars 2014 Hovedtrekk i mars 2014 SKAGEN Global* utviklet seg på linje med sin referanseindeks i mars. Fondet var opp med 0,2 prosent mens MSCI All Country World Index var opp

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Desember 2010 Månedens avkastning: 6,1% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Desember

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer