SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013

2 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil i år har SKAGEN Global steget 8,8 prosent, 2,3 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Technip ble initiert som ny investering i mars. Vi kjøpte tilbake aksjene vi solgte tidligere i år i Noble Corp. I tillegg økte vi vår posisjon i China Unicom etter en svak kursutvikling grunnet usikkerhet knyttet til utbyggingen av 4G infrastruktur i Kina. Vi fortsetter å bygge ned vår posisjon i Gjensidige og SCA etter at begge selskaper har opplevd en massiv positiv reprising. Vi reduserte også vår posisjon i TE Connectivity pga høyere verdsettelse. SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt priset attraktivt både absolutt og relativt. Fondets 35 største investeringer handler til en vektet P/E ( 13e) på 8.9 og Pris/Bok på 1.1. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både P/E- and Pris/Bok-multipler er under historiske gjennomsnitt. Relativt til obligasjoner fremstår aksjer som særlig billig. Utbytteavkastningen på aksjer er nå høy relativt til effektiv rente på obligasjoner. Etter en heller svak utvikling i 2012 har ledende makroøkonomiske indikatorer generelt styrket seg noe i BNP-vekst i Kina synes å ha bunnet ut rundt 7%. Stimulanser fra finans- og pengepolitikken bør hjelpe vekstraten i de store vekstmarkedene å øke i Europa vil sannsynligvis gå ut av resesjonen i 2013 mens vekstraten i USA bør være lik 2012 hjulpet av styrket boligmarked. Globalt BNP i 2013 forventes således å vokse i en noe raskere takt enn i Sterke selskapsbalanser kombinert med mer makroekonomisk forutsigbarhet bør støtte økt oppkjøpsativitet og økt kontantutbytte til aksjonærer (utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer). 2

3 Resulter per 31 mars 2013 QTD 2012 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 8,8 % 10,2 % 7,2 % 15,1 % Verdensindeks (NOK)* 11,2 % 8,3 % 7,0 % 2,0 % Meravkastning -2,3 % 1,9 % 0,2 % 13,1 % * Oppsart 7/ Før var referanseindeksen MSCI World Index, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen i 14 av 16 år SKAGEN Global og referanseindeksen* årlig avkastning siden oppstart** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Referanseindeks er MSCI World i NOK fra 7/8/ /12/2009. Fra 01/01/2010 og fremover er det MSCI All-Country Index **) Oppstart 7/8/1997 4

5 Markeder i 2012 i NOK Tyrkia 54 Thailand 36 Polen 35 Østerrike 24 Tyskland 23 Danmark 23 Singapore 22 Mexico 20 Hong Kong 19 Belgia 18 India 15 Norge (OSEBX) 15 Sverige 15 Frankrike 14 Sveits 13 Sør-Afrika 13 Kina (Hong Kong) 12 Ungarn 11 Sør-Korea 10 Vekstmarkedsindeksen 10 SKAGEN GLOBAL 10 USA (Nasdaq) 10 Taiwan 10 Finland 9 Verdensindeksen 8 Nederland 8 USA (S&P 500) 8 Storbritannia 8 Italia 7 Russland 7 Japan 5 Indonesia 2 Canada 2 Kina (lokal) -1 Spania -7 Brasil -9

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. mars) Thailand 24 Indonesia 19 Sveits 17 USA (S&P 500) 16 Sverige 15 Japan 15 Tyrkia 14 USA (Nasdaq) 12 Mexico 12 Verdensindeksen 11 Danmark 11 Finland 9 SKAGEN GLOBAL 9 Singapore 8 Storbritannia 8 Belgia 7 Canada 6 Norge (OSEBX) 6 Taiwan 5 Frankrike 5 Kina (lokal) 4 Nederland 4 Tyskland 4 Hong Kong 4 Vekstmarkedsindeksen 3 India 3 Sør-Korea 1 Russland 0 Spania 0 Kina (Hong Kong) 0 Østerrike 0 Sør-Afrika -1 Brasil -2 Italia -4 Ungarn -5 Polen -9

7 Porteføljeoppdatering- mars 2013 Oppsummering Resultat rapportering og selskapsnyheter SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1%, mens referanseindeksen steg 3,7 %. Hittil i år er SKAGEN Global opp 8,8%, 2,3 %-prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Beste bidragsyter i mars var Citigroup. Nye effektivitetsmål fra konsernsjef Michael Corbat ble godt mottatt av markedet. Aksjen steg 7% i USD i mars. Dårligste bidragsyter i mars var Oracle. Selskapet rapporterte 3. kvartalsinntjening under markedets forventninger. Utviklingen i nye programvarelisenser var særlig skuffende. Aksjen falt 9% i USD i mars. Netto kontantposisjon ved utgangen av mars var 6,2% (ned fra 6,8% ved utgangen av februar). De 10 største postene utgjorde 31,3% av fondet (ned fra 31,5% ved utgangen av februar). SKAGEN Global består av 99 selskaper. Oracle leverte temmelig svake 3. kvartalstall. Salget falt 1% fra forrige år med vekst i fortjeneste per aksje på 5% til USD 0,66. Det mest negative var skuffende salg av nye programvarelisenser, en nøkkelfaktor for underliggende utvikling. Inntekter fra nytt programvaresalg ble USD 2,2mrd, ned 2% fra 3.kv. forrige år og -5% organisk. Ledelsen viser til midlertidige salgsproblemer og regner med oppsving i 4. kvartal. Det andre svake området var fortsatt nedgang i maskinvaresalg ned 23% til USD 671m. Nedgangen drives hovedsakelig av aldrende SUN-produkter og problemene ble forsterket av at kundene avventer kjøp i påvente av nye produkter. De nye Exalytics maskinvareproduktene fortsetter å vokse. Marginene er fortsatt ganske solide på 47% noe som ga nesten uforandret driftsresultat på USD 4,2mrd. Selskapet fortsetter aggressivt tilbakekjøp av egne aksjer og kjøpte for USD 2,1mrd i kvartalet. Vi ser stor sannsynlighet for økt salg i 4. kvartal. Lav verdsettelse og høy kontantstrømgenerering støtter vårt investeringscase. Mosaic leverte i det store og hele nyhetsløse 3. kvartalstall. EPS var USD 0,88 og nettoresultatet var USD 345m, opp 26%. Volumøkning og reduserte kostnader både i kalium og fosfat oppveide litt lavere priser. Ledelsens utsikter både for volum og priser vider fremover var hovedsakelig på linje med forventningene. Selskapet er fortsatt betydelig overkapitalisert og netto kontantbeholdning var USD 2.3mrd ved utløpet av kvartalet. Viktigere var det at selskapet vil offentliggjøre ny kapitalstrukturstrategi i mai som sannsynligvis vil inkludere gjeldsopptak. Dette bør rydde veien for større tilbakekjøp av egne aksjer ettersom restriksjonene på salg av Cargillaksjene ender i mai. 7

8 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars forts. Surgutneftegas, vårt russiske olje og gasselskap, rapporterte helårstall. Tallene var hovedsakelig på linje med konsensus, men innholdet i rapporten var noe tynt ettersom rapporteringen var basert på russisk regnskapsstandard. Samlede inntekter var USD 6,4mrd med driftsresultatet ned 1% til USD 1.4mrd. Nettoresultatet ble USD 1.3mrd, opp 18%. Netto kontantbeholdning økte 12% siste år til USD 32.4mrd. Estimert utbytte for preferanseaksjene vil sannsynligvis bli USD 0,48, noe som gir utbytteavkastning på 6,9%. Selskapet vil offentliggjøre IFRS-tall 30 april noe som bør gi økt transparens. Det ryktes også at selskapet vil holde en analytikerdag (!) samtidig. Eletrobras rapporterte 4.kv. tall som var betydelig påvirket av nedskrivinger i forbindelse med MP579-loven (fornyelse av konsesjoner). Totale nedskrivinger i forbindelse med MP579 var R$ 10,9mrd. De fleste analytikere hadde ventet enda større nedskrivinger. Eletrobras har fortsatt et problem med sin kostnadsutvikling. Kontrollerbare kostnader (lønn, materialer etc.) vokste 13% i 4.kv. sammenlignet med samme periode året før til R$2,35mrd. Netto tap i 4.kv. var R$ 10,5 mrd. Netto tap for hele året 2012 var R$ 6,9 mrd. Selskapet bekreftet R$ 1,63 i utbytte for preferanseaksjene noe som gir en utbytteavkastning på 16% for pref. aksjene. Det kom som en overraskelse at Eletrobras også annonserte utbytte for de ordinære aksjene - R$0,4/aksje noe som gir en utbytteavkastning på 6,2% for ord. aksjer. Ved utløpet av 2012, har Eletrobras fortsatt R$10,8 mrd i inntektsreserve på balansen (ned fra R$ 18,6 mrd ved utløpet av 2011). Denne intekstreserven må være eliminert før selskapet kan gå vekk fra pref. utbyttet. 8 Sberbank rapporterte 4. kv. etter IFRS med vekst i nettoresultatet på 41% fra foregående år. (+4% vs. konsensus). Bedringen i forhold til konsensus ble drevet av sterkere topplinje og lavere avsetninger. Nettoresultatet for helåret 2012 innebærer en robust 24% avkastning på egenkapitalen. Netto rentemargin økte gjennomsnittlig 8bp til 5.57% i 4.kv. Som følge av at utlånsrenten økte gjennom perioden, både i PM (+60bp) og BM (+20bp). Fundingkostnader økte også på BM-innskudd (+120bp) pga økt konkurranse og økende renter. Banken leverte 36% utlånsvekst siste år drevet av 57% vekst i PM og 25% vekst i BM. Netto provisjonsinntekter økte 23%, hovedsakelig løftet av sterke betalingskortprovisjoner (opp 48%). Driftskostnadene økte 26% med lønninger opp 18% og andre driftskostnader opp 34%. Kredittkvaliteten økte med nedgang i misligholdte lån på 1% i kvartalet (misligholdet falt til 3.2%). «Cost of risk» krøp ned fra 50bp til 43bp i kvartalet. Banken økte sin T1 ratio til 10.4%, (+0.2%-poeng i kvartalet). Cheung Kongs underliggende nettoresultat for 2012 (eks revurderingsgevinster) økte 15%. Fratrukket engangs avhendingsgevinster falt netto kjerneresultat 5%. Lavere inntjening skyldes krympende tilgang på utviklingsprosjekter i HK som oppveier veksten i resultatene fra eiendomsutvikling i Kina. Leieinntekter og hotellresultater fortsetter å vokse sterkt opp henholdsvis 40% og 20%. Hutch s bidrag økte også med 21% fra foregående år. Utbytte per aksje ble opprettholdt på samme nivå som i fjor. Netto belåning ble ytterligere redusert og selskapet vil snart ha en netto kontantbeholdning.

9 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars (forts) Afren rapporterte salgsvekst på 151% (2% bedre enn konsensus innhentet av Afren) drevet av sterk produksjonsvekst. Resultat før skatt var på linje med konsensus med 169% økning. Nettoresultatet økte 62% (4% mer enn konsensus) ettersom effektiv skattesats økte. Viktigere var det at Afren økte sin kontantstrøm fra driften signifikant og klarte å redusere netto gjeld til $488m ved årsslutt. Afren s 2P reserver ved årsslutt økte med 39 mmboe til 210 mmboe. Produksjonsguiding for 2013 er uforandret på fat oljeekvivalenter per dag med produksjonen fra Barda Rash fortsatt utelatt fra prognosen. Vimpelcom leverte bedre 4. kv. resultat enn ventet. Salgsinntektene vokste 3%(organisk) til $6mrd og EBITDA vokste med 13%(organisk) til $2,4mrd. EBITDA-marginen økte 3,3%-poeng til 41,1%. Nettoresultatet ble $801m og kom ut betydelig over forventningene. Netto kontantstrøm fra driften var igjen sterk med $2,3mrd(+24%). I Russland (40% av salget) har selskapet fortsatt sin positive driftsmessige utvikling med salget opp 4% og marginene bedret seg 4%. I Italia (30% av omsetningen) fortsetter Vimpelcom å ta markedsandeler, noe som ga solid omsetning relativt til forventningene, men salgsinntektene falt likevel 4%. I Africa/Asia (16% av salget) leverte selskapet solide tall med en organisk omsetningsvekst på 11% og EBITDA-margin på 45,5%. Resultatene i Ukraina (7% av salget) var også sterke med omsetningsvekst på 4% og marginøkning på 2.2%. I CIS (7% av salget) leverte Vimpelcom salgsvekst på 9% og en økende margin som førte til EBITDA-vekst på 17%. China Unicom annonserte 2012-resultater på linje med forventningene omsetningen bommet med 1% mens nettoresultatet ble 1% bedre enn konsensus. Serviceomsetning vokste 13% drevet av mobilinntekter som vokste 20%. Innen mobilsegmentet vokste antall abonnenter med 19% mens ARPU økte 1%. EBITDA vokste noe raskere enn omsetningen, opp 15%, drevet av hevstangseffekten i mobilvirksomheten. Med avskrivninger og rentekostnader som bare vokser marginalt, vokste nettoresultatet 68%. Når det gjelder utsiktene forventer ledelsen akselererende 3G-abonnementsvekst ettersom prisen på telefonene faller. EBITDA-marginene forventes å være flate til svakt økende. Selskapet forventer at investeringene faller noe som løfter fri kontantstrøm til null. Kazmunaigas salgsinntekter fra kjerneaktiva steg 8% (2% under konsensus) mens EBITDA steg 30% (17% over konsensus), hovedsakelig på grunn av skatteavsetning som var betydelig lavere enn forventet. Resultatet før skatt falt 92% (93% under konsensus) grunnet nedskriving på $500mill knyttet til Uzenfeltet som følge av fallende produksjon. Lave produksjonsnivåer og økte kostnader på Uzen er alt inkludert i analytikernes inntjeningsmodeller. Ledelsen uttrykte at selv om noe formelt utbytteforslag ikke vil bli gitt før midten av april, vil de være overrasket om utbytte per aksje reduseres. Basert på siste års utbytte på USD 1.45/GDR vil aksjen gi en utbytteavkastning på 8%. Selskapet gjentok sin produksjonsprognose for 2013 som innebærer 5,5% produksjonsvekst. 9

10 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars (forts) First Pacific rapporterte omsetningsvekst på 5% mens underliggende resultat som ventet falt 15%. Resultatnedgangen var hovedsakelig drevet av resultatet fra Natural Resources-segmentet som resultat falt 72% grunnet utslippet på Philex Mining som resulterte i en midlertidig nedstigning av gruven. Til tross for lavere rapporterte resultater, opprettholder selskapet utbyttet og bekreftet planene om tilbakekjøp av egne aksjer. First Pacific kunngjorde også at de vil kjøpe 70% av GMR Energy, et selskap som bygger et kraftverk i Singapore, for USD 537m. Prosjektet forventes å gi en internrente på 11%. Baywa rapporterte 2012-tall på linje med foreløpige tall som ble sluppet i februar. Salgsinntektene steg 10% til EUR 10,5mrd og EBIT økte 25,2% til EUR 186,8mill. Utbyttet ble økt fra EUR 0,6 til EUR 0,65. Når det gjelder utsiktene: Etter to agri-oppkjøp sist høst, vil 2013 bli et konsolideringsår. Målet for EBIT 2014 er ~EUR 250mill. Kontantstrøm fra salg av eiendom på EUR 295mill i 1. kvartal vil brukes til nedbetaling av gjeld. 10

11 Bidragsytere i 2013 i MNOK (per 31. mars) Største positive bidragsytere i 2013 Største negative bidragsytere i 2013 Selskap Citigroup Toyota Industries Tyco International Renault Roche Vimpelcom SCA HeidelbergCement OMV Baker Hughes MNOK Selskap China Unicom EMGS Ternium Gazprom Lundin Mining Norsk Hydro RSA Insurance Group EFG Hermes Sistema TAG Immobilien MNOK Samlet verdiendring i 2013: + 3,173 MNOK 11

12 SKAGEN Global viktigste endringer i 1. kv Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Surgutneftegas Mosaic (Ny) Vinda International (Ny) China Unicom Bunge Technip (Ny) Lundin Mining Pentair (ut) SCA Pfizer Eletrobras Gjensidige Forsikring TE Connectivity 12

13 Hvorfor vi kjøpte og solgte Viktige kjøp forrige måned Technip har en sterk posisjon i offshore og subseamarkedene med en sterk balanse og en ordrereserve på over EUR 15mrd. Vi ser voksende etterspørsel etter subsea installasjonsprosjekter fremover. Aksjen har vært svak på grunn av resultatvarsel fra Saipem som ser ut til å være selskapsspesifisk mer enn et bransjeproblem. Nye kontrakter forventes i Brasil og Vest-Afrika for subseaarbeid. Svak ordreinngang i 1. kv. ga oss en gunstig inngang. Noble har falt tilbake noen dollar siden vi solgte ut mesteparten av vår post. Positive rykter knyttet til mulig avhending eller børsnotering av eldre eiendeler som vil kunne være en katalysator samt mer fokus på driften gjorde at vi kjøpte tilbake aksjene vi solgte tidligere i år. Gitt avviklingen av investeringsprogrammet ved utløpet av 2014 samt leveranse av 21 rigger , vil selskapet gå inn i en periode med lavere investeringer og høyere kontantstrøm. China Unicom ble økt i mars. Aksjekursen har vært svak grunnet frykt for at fremskyndet lansering av 4G i Kina vil forsinke bedringen i kontantstrømmen og redusere Unicoms muligheter i 3G. Vi ser ikke at en potensiell 6 mnd fremskyndet lansering av 4G endrer det fundamentale caset for selskapet. Som de seneste resultatene viser, bedrer Unicom sin markedsandel innen mobil, noe som fører til sterk resultatvekst som ikke er reflektert i dagens prising. 13 Viktige salg forrige måned Gjensidige ble redusert etter at selskapet leverte svært imponerende resultater for Resultatene fra kjerne forsikringsvirksomheten I Norge har vært mye bedre enn målsetting og forventninger. Aksjen har hatt en hyggelig reprising siden børsnoteringen for to år siden. Vi er noe skeptiske til hvorvidt dagens høye lønnsomhet er bærekraftig. SCA ble ytterligere redusert etter at aksjen så en vesentlig reprising. De fleste revurderingstriggere har slått til (utskilling av eiendomsverdier er fortsatt revurderingstrigger). Vi har reinvestert noe av beløpet inn i SCAs tilknyttede kinesiske selskap Vinda International. TE Connectivity-posten ble trimmet etter seneste tids gode avkastning. Aksjen har steget 30% siden november Selskapet ser ut til å være i en god posisjon, men verdsettelsen har blitt noe høy. Aksjen fortjener allikevel en plass i porteføljen ettersom virksomheten vil tjene på et syklisk oppsving samt tilbakekjøp av egne aksjer og utbytte.

14 Største poster per 31 mars 2013 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize E Last target SAMSUNG ELECTRONIC 6,9 % ,5 4,4 1, CITIGROUP 5,7 % 44,2 11,1 9,6 0,7 75 ORACLE 3,2 % 32,3 13,1 12,0 3,5 45 TYCO INTERNATIONAL 2,9 % 32,0 23,7 17,6 2,9 35 GAZPROM 2,6 % 8,6 3,0 3,0 0,4 20 ADT 2,2 % 48,9 28,1 27,5 2,2 55 CHINA UNICOM 2,2 % 10,4 28,2 17,7 0,9 17 VIMPELCOM 2,1 % 11,9 9,0 9,3 1,3 16 Teva erstattet LG corp på topp 10 i mars Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt reltativt til markedet AKZO NOBEL 1,9 % 49,5 14,7 13,6 1,7 70 TEVA PHARMACEUTICAL 1,8 % 40 7,3 7,8 1,5 60 Weighted top 10 31,3 % - 8,3 7,6 1,0 44% Weighted top 35 64,5 % - 10,6 8,9 1,1 - MSCI AC Index ,9 13,3 1,9-14

15 Største selskaper i SKAGEN Global Samsung Electronics is one of the world's largest producers of consumer electronics, with employees. The company is global #1 in mobile phones and smartphones, the world's largest in TV and a global #1 in memory chips. Samsung also produces appliances, cameras, printers, PC's and air conditioners Citi is a US financial conglomerate with operations in more than 100 countries worldwide. The bank was bailed out by the US government during the credit crisis and subsequently raised USD 50bn of new capital. Today the company consists of two units: Citi Holdings which is a vehicle for ca USD 500 bn of assets that are to be run down and sold, and Citi Corp which is the core of the going concern business. In Citicorp 60% of revenues are derived from outside the US - mainly in emerging markets. Oracle is one of the largest software companies in the world and specializes in enterprise software. From a core in database management systems the company has made a number of acquisitions and is now present in a number of different areas including: Business applications, Databases, Middleware, and Hardware. The business is focused around four key pillars: New software licences (27% of revenues), Software licence updates and product support (48% of revenues), Hardware/Products (6% of revenues), and Consulting and services (19% of revenues). Tyco International is a Swiss-based and NYSE-listed company focused on fire and security solutions for companies and government entities. It is market leader in most of the market segments where it operates. Approximately 42% of revenues are derived from services with the remainder coming from equipment sales. 48% of revenues come from North America, 27% from EMEA, 20% from APAC and 5% from Latin America. Gazprom is the world s largest gas producer with proven gas reserves of 550bn m 3 (10% of global and equal to 30 years reserve life). The company controls 160k km of gas pipelines and significant storage capacity, it owns and operates Russia s entire high pressure gas transportation network and accounts for 28% of gas supply in Europe. Gazprom is also the 5 th largest oil producer in Russia with production of 0.87m boe (9% of Russian output) and the country's largest power utility with 36GW of installed capacity (16% of Russian total). 15

16 Største selskaper i SKAGEN Global (forts.) ADT is leading provider of electronic security and related monitoring services in the US residential and SME market with a 25% market share. Its customer base of 6.5m provides the company with highly recurrent cash flow based on monthly subscription fees. The company is expanding its offering from basic home alarms to more comprehensive systems for home and office monitoring through an offering called Pulse. ADT is headquartered in Boca Raton Florida. After the merger with China Netcom and disposal of CDMA in 2008, China Unicom is now a full service provider, providing both fixed-line and mobile (GSM and WCDMA) services. China Unicom has 222mn mobile subscribers, 93mn fixed line subscribers, and 61mn broadband subscribers. The Chinese government owns 75% of the company. The company is listed in Hong Kong and also has a fairly liquid ADR in New York. AkzoNobel is the largest global paints and coating company in the world. It is also a leading producer of specialty chemicals. It enjoys several strong market positions including in Emerging Markets. Its Emerging Markets footprint includes leading market positions in all four BRIC countries. The company also remains committed to improve internal efficiency targeting to boost earnings by EUR 500m by VimpelCom is one of the world s largest integrated telecommunications services operators offering a wide range of wireless, fixed, and broadband services in Europe, North America, Russia, Ukraine, the Commonwealth of Independent States (CIS), Africa, and Asia. The company is headquartered in Amsterdam, the Netherlands and listed on the New York Stock Exchange. The two main shareholders are the Norwegian telecom company, Telenor, and Altimo the telecoms investment arm of Russia's Alfa Group, controlled by Russian oligarch Mikhail Fridman Teva s history can be tracked back to Jerusalem in the 1930s. Today Teva is the worlds largest producer of drugs that have gone off-patent. However, approx. 30% of sales are derived from Teva-patent protected products. 40% of 2011 EBIT comes from Teva patented sclerosis product Copaxone. 2012e sales 20bn $ and with US 55%, Europe 28% and RoW 17%. Despite its generic profile, Teva has a number of products in phase II and III, which can boost future revenues. R&D is 5% of sales compared to 12-18% for traditional drug companies 16

17 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Sektorfordeling % av total portefølje Geografisk fordeling % av total portefølje Cash 6% Cash 6% Utilities Telecom IT Banking & Finance Health 1% 4% 7% 14% 19% South America Peripheral EU Norway North America 4% 3% 8% 33% Consumer staples Consumer discretionary Industrials 3% 10% 14% Core EU Japan Frontier Markets 4% 2% 14% Raw materials 7% EMEA 10% Energy 14% Asia ex Japan 15% 17

18 Technip SA(TEC FP) EUR 83,6 Key numbers: MCAP: EUR 9,4bn Shares out.: 113mn P/E ( 13e): 15,2x P/E ( 14e): 12,3x EV/EBITDA(`13e) 7,7x Price/book: 2,2x ROE(13e): 16% Net cash: EUR 183mn Dividend(`13e): 2,3% Technip SA is the world`s leading subsea installation and flexible pipe company, as well as a major global E&C company focused on technically challenging projects in the oil and gas industry. Revenue for 2012 was 8.2bn with Technip s subsea division generating 70% of EBITDA. Technip employs 36,000 people in 48 countries and has a fleet of 33 vessels of which 5 are under construction. Subsea division (50% of revenue): Provides integrated design, engineering, manufacturing and installation services for subsea infrastructure and offshore pipe systems Onshore/Offshore division (50% of revenue): EPC business includes offshore production platforms, refineries, petrochemical plants and offshore and onshore LNG plants Technip is a mid-to-late cyclical oil service company and we are now entering the full development part of the investment mega-cycle where discoveries since 2005 need to be developed. Technip is a world leader in liquefaction of natural gas. Supply/demand imbalance will boost demand for LNG. E&P spending looks good going forward. Order book grown 60% since start of Backlog as of Q is 14.3bn. Onshore/offshore EBITDA from 4%(07/08) to 7-8%(11/12). Closed the gap to Saipem Triggers: Petrochemical activity increasing on the back of cheap feedstock Pricing heading back to peak levels Increased demand for subsea installations Risks: Capex running wild! Oil price dropping/e&p spending going down Execution

19

20

21

22

23

24

25

26 For mer informasjon, vennligst se siste Markedsrapport eller Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2013

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2013 SKAGEN Global Statusrapport desember 013 Hovedtrekk i desember 013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn sin referanseindeks i desember. Fondet steg 0,04 prosent mens MSCI All Country World Index steg

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1%

SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% SKAGEN Vekst Statusrapport april 2013 Avkastning hittil i år: 4,1% Lavere oljepris og svakere norsk krone har påvirket resultatet til SKAGEN Vekst negativt i april. Vi fortsetter prosessen med å redusere

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport august 2013

SKAGEN Global. Statusrapport august 2013 SKAGEN Global Statusrapport august 21 Hovedtrekk i august 21 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet steg 2.1%, mens referanseindeksen økte.9 %. Så langt i år har Skagen Global

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mai SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,5 % 0,2 %

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

Holberggrafene. 31. mars 2017

Holberggrafene. 31. mars 2017 Holberggrafene 31. mars 2017 1 BNP-VM BNP pr. land i prosent av verdens samlede BNP 2 BNP=Brutto nasjonalprodukt=verdiskapningen i et land 1000 milliarder i fond Forvaltningskapital i norske verdipapirfond

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 04.04.2014 1 Afrika er ikke et land There are huge differences between the countries in Africa. It's misleading to treat them as one and the same. Life expectancy in Cape Verde is for example

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Holberggrafene. 10. februar 2017

Holberggrafene. 10. februar 2017 Holberggrafene 10. februar 2017 1 Trump må «hoppe etter Wirkola» 2 Hva nå?? 3 Renten viktigere enn presidenten 4 Olje utgjør nå en mindre andel av verdiskapningen i Norge 5 Sagt på en annen måte. 6 This

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Januar 2012 Økt risikovilje blant investorene førte til en sterk måned i vekstmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer