SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013

2 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil i år har SKAGEN Global steget 8,8 prosent, 2,3 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Technip ble initiert som ny investering i mars. Vi kjøpte tilbake aksjene vi solgte tidligere i år i Noble Corp. I tillegg økte vi vår posisjon i China Unicom etter en svak kursutvikling grunnet usikkerhet knyttet til utbyggingen av 4G infrastruktur i Kina. Vi fortsetter å bygge ned vår posisjon i Gjensidige og SCA etter at begge selskaper har opplevd en massiv positiv reprising. Vi reduserte også vår posisjon i TE Connectivity pga høyere verdsettelse. SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt priset attraktivt både absolutt og relativt. Fondets 35 største investeringer handler til en vektet P/E ( 13e) på 8.9 og Pris/Bok på 1.1. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både P/E- and Pris/Bok-multipler er under historiske gjennomsnitt. Relativt til obligasjoner fremstår aksjer som særlig billig. Utbytteavkastningen på aksjer er nå høy relativt til effektiv rente på obligasjoner. Etter en heller svak utvikling i 2012 har ledende makroøkonomiske indikatorer generelt styrket seg noe i BNP-vekst i Kina synes å ha bunnet ut rundt 7%. Stimulanser fra finans- og pengepolitikken bør hjelpe vekstraten i de store vekstmarkedene å øke i Europa vil sannsynligvis gå ut av resesjonen i 2013 mens vekstraten i USA bør være lik 2012 hjulpet av styrket boligmarked. Globalt BNP i 2013 forventes således å vokse i en noe raskere takt enn i Sterke selskapsbalanser kombinert med mer makroekonomisk forutsigbarhet bør støtte økt oppkjøpsativitet og økt kontantutbytte til aksjonærer (utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer). 2

3 Resulter per 31 mars 2013 QTD 2012 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 8,8 % 10,2 % 7,2 % 15,1 % Verdensindeks (NOK)* 11,2 % 8,3 % 7,0 % 2,0 % Meravkastning -2,3 % 1,9 % 0,2 % 13,1 % * Oppsart 7/ Før var referanseindeksen MSCI World Index, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen i 14 av 16 år SKAGEN Global og referanseindeksen* årlig avkastning siden oppstart** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Referanseindeks er MSCI World i NOK fra 7/8/ /12/2009. Fra 01/01/2010 og fremover er det MSCI All-Country Index **) Oppstart 7/8/1997 4

5 Markeder i 2012 i NOK Tyrkia 54 Thailand 36 Polen 35 Østerrike 24 Tyskland 23 Danmark 23 Singapore 22 Mexico 20 Hong Kong 19 Belgia 18 India 15 Norge (OSEBX) 15 Sverige 15 Frankrike 14 Sveits 13 Sør-Afrika 13 Kina (Hong Kong) 12 Ungarn 11 Sør-Korea 10 Vekstmarkedsindeksen 10 SKAGEN GLOBAL 10 USA (Nasdaq) 10 Taiwan 10 Finland 9 Verdensindeksen 8 Nederland 8 USA (S&P 500) 8 Storbritannia 8 Italia 7 Russland 7 Japan 5 Indonesia 2 Canada 2 Kina (lokal) -1 Spania -7 Brasil -9

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 31. mars) Thailand 24 Indonesia 19 Sveits 17 USA (S&P 500) 16 Sverige 15 Japan 15 Tyrkia 14 USA (Nasdaq) 12 Mexico 12 Verdensindeksen 11 Danmark 11 Finland 9 SKAGEN GLOBAL 9 Singapore 8 Storbritannia 8 Belgia 7 Canada 6 Norge (OSEBX) 6 Taiwan 5 Frankrike 5 Kina (lokal) 4 Nederland 4 Tyskland 4 Hong Kong 4 Vekstmarkedsindeksen 3 India 3 Sør-Korea 1 Russland 0 Spania 0 Kina (Hong Kong) 0 Østerrike 0 Sør-Afrika -1 Brasil -2 Italia -4 Ungarn -5 Polen -9

7 Porteføljeoppdatering- mars 2013 Oppsummering Resultat rapportering og selskapsnyheter SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1%, mens referanseindeksen steg 3,7 %. Hittil i år er SKAGEN Global opp 8,8%, 2,3 %-prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Beste bidragsyter i mars var Citigroup. Nye effektivitetsmål fra konsernsjef Michael Corbat ble godt mottatt av markedet. Aksjen steg 7% i USD i mars. Dårligste bidragsyter i mars var Oracle. Selskapet rapporterte 3. kvartalsinntjening under markedets forventninger. Utviklingen i nye programvarelisenser var særlig skuffende. Aksjen falt 9% i USD i mars. Netto kontantposisjon ved utgangen av mars var 6,2% (ned fra 6,8% ved utgangen av februar). De 10 største postene utgjorde 31,3% av fondet (ned fra 31,5% ved utgangen av februar). SKAGEN Global består av 99 selskaper. Oracle leverte temmelig svake 3. kvartalstall. Salget falt 1% fra forrige år med vekst i fortjeneste per aksje på 5% til USD 0,66. Det mest negative var skuffende salg av nye programvarelisenser, en nøkkelfaktor for underliggende utvikling. Inntekter fra nytt programvaresalg ble USD 2,2mrd, ned 2% fra 3.kv. forrige år og -5% organisk. Ledelsen viser til midlertidige salgsproblemer og regner med oppsving i 4. kvartal. Det andre svake området var fortsatt nedgang i maskinvaresalg ned 23% til USD 671m. Nedgangen drives hovedsakelig av aldrende SUN-produkter og problemene ble forsterket av at kundene avventer kjøp i påvente av nye produkter. De nye Exalytics maskinvareproduktene fortsetter å vokse. Marginene er fortsatt ganske solide på 47% noe som ga nesten uforandret driftsresultat på USD 4,2mrd. Selskapet fortsetter aggressivt tilbakekjøp av egne aksjer og kjøpte for USD 2,1mrd i kvartalet. Vi ser stor sannsynlighet for økt salg i 4. kvartal. Lav verdsettelse og høy kontantstrømgenerering støtter vårt investeringscase. Mosaic leverte i det store og hele nyhetsløse 3. kvartalstall. EPS var USD 0,88 og nettoresultatet var USD 345m, opp 26%. Volumøkning og reduserte kostnader både i kalium og fosfat oppveide litt lavere priser. Ledelsens utsikter både for volum og priser vider fremover var hovedsakelig på linje med forventningene. Selskapet er fortsatt betydelig overkapitalisert og netto kontantbeholdning var USD 2.3mrd ved utløpet av kvartalet. Viktigere var det at selskapet vil offentliggjøre ny kapitalstrukturstrategi i mai som sannsynligvis vil inkludere gjeldsopptak. Dette bør rydde veien for større tilbakekjøp av egne aksjer ettersom restriksjonene på salg av Cargillaksjene ender i mai. 7

8 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars forts. Surgutneftegas, vårt russiske olje og gasselskap, rapporterte helårstall. Tallene var hovedsakelig på linje med konsensus, men innholdet i rapporten var noe tynt ettersom rapporteringen var basert på russisk regnskapsstandard. Samlede inntekter var USD 6,4mrd med driftsresultatet ned 1% til USD 1.4mrd. Nettoresultatet ble USD 1.3mrd, opp 18%. Netto kontantbeholdning økte 12% siste år til USD 32.4mrd. Estimert utbytte for preferanseaksjene vil sannsynligvis bli USD 0,48, noe som gir utbytteavkastning på 6,9%. Selskapet vil offentliggjøre IFRS-tall 30 april noe som bør gi økt transparens. Det ryktes også at selskapet vil holde en analytikerdag (!) samtidig. Eletrobras rapporterte 4.kv. tall som var betydelig påvirket av nedskrivinger i forbindelse med MP579-loven (fornyelse av konsesjoner). Totale nedskrivinger i forbindelse med MP579 var R$ 10,9mrd. De fleste analytikere hadde ventet enda større nedskrivinger. Eletrobras har fortsatt et problem med sin kostnadsutvikling. Kontrollerbare kostnader (lønn, materialer etc.) vokste 13% i 4.kv. sammenlignet med samme periode året før til R$2,35mrd. Netto tap i 4.kv. var R$ 10,5 mrd. Netto tap for hele året 2012 var R$ 6,9 mrd. Selskapet bekreftet R$ 1,63 i utbytte for preferanseaksjene noe som gir en utbytteavkastning på 16% for pref. aksjene. Det kom som en overraskelse at Eletrobras også annonserte utbytte for de ordinære aksjene - R$0,4/aksje noe som gir en utbytteavkastning på 6,2% for ord. aksjer. Ved utløpet av 2012, har Eletrobras fortsatt R$10,8 mrd i inntektsreserve på balansen (ned fra R$ 18,6 mrd ved utløpet av 2011). Denne intekstreserven må være eliminert før selskapet kan gå vekk fra pref. utbyttet. 8 Sberbank rapporterte 4. kv. etter IFRS med vekst i nettoresultatet på 41% fra foregående år. (+4% vs. konsensus). Bedringen i forhold til konsensus ble drevet av sterkere topplinje og lavere avsetninger. Nettoresultatet for helåret 2012 innebærer en robust 24% avkastning på egenkapitalen. Netto rentemargin økte gjennomsnittlig 8bp til 5.57% i 4.kv. Som følge av at utlånsrenten økte gjennom perioden, både i PM (+60bp) og BM (+20bp). Fundingkostnader økte også på BM-innskudd (+120bp) pga økt konkurranse og økende renter. Banken leverte 36% utlånsvekst siste år drevet av 57% vekst i PM og 25% vekst i BM. Netto provisjonsinntekter økte 23%, hovedsakelig løftet av sterke betalingskortprovisjoner (opp 48%). Driftskostnadene økte 26% med lønninger opp 18% og andre driftskostnader opp 34%. Kredittkvaliteten økte med nedgang i misligholdte lån på 1% i kvartalet (misligholdet falt til 3.2%). «Cost of risk» krøp ned fra 50bp til 43bp i kvartalet. Banken økte sin T1 ratio til 10.4%, (+0.2%-poeng i kvartalet). Cheung Kongs underliggende nettoresultat for 2012 (eks revurderingsgevinster) økte 15%. Fratrukket engangs avhendingsgevinster falt netto kjerneresultat 5%. Lavere inntjening skyldes krympende tilgang på utviklingsprosjekter i HK som oppveier veksten i resultatene fra eiendomsutvikling i Kina. Leieinntekter og hotellresultater fortsetter å vokse sterkt opp henholdsvis 40% og 20%. Hutch s bidrag økte også med 21% fra foregående år. Utbytte per aksje ble opprettholdt på samme nivå som i fjor. Netto belåning ble ytterligere redusert og selskapet vil snart ha en netto kontantbeholdning.

9 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars (forts) Afren rapporterte salgsvekst på 151% (2% bedre enn konsensus innhentet av Afren) drevet av sterk produksjonsvekst. Resultat før skatt var på linje med konsensus med 169% økning. Nettoresultatet økte 62% (4% mer enn konsensus) ettersom effektiv skattesats økte. Viktigere var det at Afren økte sin kontantstrøm fra driften signifikant og klarte å redusere netto gjeld til $488m ved årsslutt. Afren s 2P reserver ved årsslutt økte med 39 mmboe til 210 mmboe. Produksjonsguiding for 2013 er uforandret på fat oljeekvivalenter per dag med produksjonen fra Barda Rash fortsatt utelatt fra prognosen. Vimpelcom leverte bedre 4. kv. resultat enn ventet. Salgsinntektene vokste 3%(organisk) til $6mrd og EBITDA vokste med 13%(organisk) til $2,4mrd. EBITDA-marginen økte 3,3%-poeng til 41,1%. Nettoresultatet ble $801m og kom ut betydelig over forventningene. Netto kontantstrøm fra driften var igjen sterk med $2,3mrd(+24%). I Russland (40% av salget) har selskapet fortsatt sin positive driftsmessige utvikling med salget opp 4% og marginene bedret seg 4%. I Italia (30% av omsetningen) fortsetter Vimpelcom å ta markedsandeler, noe som ga solid omsetning relativt til forventningene, men salgsinntektene falt likevel 4%. I Africa/Asia (16% av salget) leverte selskapet solide tall med en organisk omsetningsvekst på 11% og EBITDA-margin på 45,5%. Resultatene i Ukraina (7% av salget) var også sterke med omsetningsvekst på 4% og marginøkning på 2.2%. I CIS (7% av salget) leverte Vimpelcom salgsvekst på 9% og en økende margin som førte til EBITDA-vekst på 17%. China Unicom annonserte 2012-resultater på linje med forventningene omsetningen bommet med 1% mens nettoresultatet ble 1% bedre enn konsensus. Serviceomsetning vokste 13% drevet av mobilinntekter som vokste 20%. Innen mobilsegmentet vokste antall abonnenter med 19% mens ARPU økte 1%. EBITDA vokste noe raskere enn omsetningen, opp 15%, drevet av hevstangseffekten i mobilvirksomheten. Med avskrivninger og rentekostnader som bare vokser marginalt, vokste nettoresultatet 68%. Når det gjelder utsiktene forventer ledelsen akselererende 3G-abonnementsvekst ettersom prisen på telefonene faller. EBITDA-marginene forventes å være flate til svakt økende. Selskapet forventer at investeringene faller noe som løfter fri kontantstrøm til null. Kazmunaigas salgsinntekter fra kjerneaktiva steg 8% (2% under konsensus) mens EBITDA steg 30% (17% over konsensus), hovedsakelig på grunn av skatteavsetning som var betydelig lavere enn forventet. Resultatet før skatt falt 92% (93% under konsensus) grunnet nedskriving på $500mill knyttet til Uzenfeltet som følge av fallende produksjon. Lave produksjonsnivåer og økte kostnader på Uzen er alt inkludert i analytikernes inntjeningsmodeller. Ledelsen uttrykte at selv om noe formelt utbytteforslag ikke vil bli gitt før midten av april, vil de være overrasket om utbytte per aksje reduseres. Basert på siste års utbytte på USD 1.45/GDR vil aksjen gi en utbytteavkastning på 8%. Selskapet gjentok sin produksjonsprognose for 2013 som innebærer 5,5% produksjonsvekst. 9

10 Porteføljeoppdatering Resultatrapportering og selskapsnyheter i mars (forts) First Pacific rapporterte omsetningsvekst på 5% mens underliggende resultat som ventet falt 15%. Resultatnedgangen var hovedsakelig drevet av resultatet fra Natural Resources-segmentet som resultat falt 72% grunnet utslippet på Philex Mining som resulterte i en midlertidig nedstigning av gruven. Til tross for lavere rapporterte resultater, opprettholder selskapet utbyttet og bekreftet planene om tilbakekjøp av egne aksjer. First Pacific kunngjorde også at de vil kjøpe 70% av GMR Energy, et selskap som bygger et kraftverk i Singapore, for USD 537m. Prosjektet forventes å gi en internrente på 11%. Baywa rapporterte 2012-tall på linje med foreløpige tall som ble sluppet i februar. Salgsinntektene steg 10% til EUR 10,5mrd og EBIT økte 25,2% til EUR 186,8mill. Utbyttet ble økt fra EUR 0,6 til EUR 0,65. Når det gjelder utsiktene: Etter to agri-oppkjøp sist høst, vil 2013 bli et konsolideringsår. Målet for EBIT 2014 er ~EUR 250mill. Kontantstrøm fra salg av eiendom på EUR 295mill i 1. kvartal vil brukes til nedbetaling av gjeld. 10

11 Bidragsytere i 2013 i MNOK (per 31. mars) Største positive bidragsytere i 2013 Største negative bidragsytere i 2013 Selskap Citigroup Toyota Industries Tyco International Renault Roche Vimpelcom SCA HeidelbergCement OMV Baker Hughes MNOK Selskap China Unicom EMGS Ternium Gazprom Lundin Mining Norsk Hydro RSA Insurance Group EFG Hermes Sistema TAG Immobilien MNOK Samlet verdiendring i 2013: + 3,173 MNOK 11

12 SKAGEN Global viktigste endringer i 1. kv Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Surgutneftegas Mosaic (Ny) Vinda International (Ny) China Unicom Bunge Technip (Ny) Lundin Mining Pentair (ut) SCA Pfizer Eletrobras Gjensidige Forsikring TE Connectivity 12

13 Hvorfor vi kjøpte og solgte Viktige kjøp forrige måned Technip har en sterk posisjon i offshore og subseamarkedene med en sterk balanse og en ordrereserve på over EUR 15mrd. Vi ser voksende etterspørsel etter subsea installasjonsprosjekter fremover. Aksjen har vært svak på grunn av resultatvarsel fra Saipem som ser ut til å være selskapsspesifisk mer enn et bransjeproblem. Nye kontrakter forventes i Brasil og Vest-Afrika for subseaarbeid. Svak ordreinngang i 1. kv. ga oss en gunstig inngang. Noble har falt tilbake noen dollar siden vi solgte ut mesteparten av vår post. Positive rykter knyttet til mulig avhending eller børsnotering av eldre eiendeler som vil kunne være en katalysator samt mer fokus på driften gjorde at vi kjøpte tilbake aksjene vi solgte tidligere i år. Gitt avviklingen av investeringsprogrammet ved utløpet av 2014 samt leveranse av 21 rigger , vil selskapet gå inn i en periode med lavere investeringer og høyere kontantstrøm. China Unicom ble økt i mars. Aksjekursen har vært svak grunnet frykt for at fremskyndet lansering av 4G i Kina vil forsinke bedringen i kontantstrømmen og redusere Unicoms muligheter i 3G. Vi ser ikke at en potensiell 6 mnd fremskyndet lansering av 4G endrer det fundamentale caset for selskapet. Som de seneste resultatene viser, bedrer Unicom sin markedsandel innen mobil, noe som fører til sterk resultatvekst som ikke er reflektert i dagens prising. 13 Viktige salg forrige måned Gjensidige ble redusert etter at selskapet leverte svært imponerende resultater for Resultatene fra kjerne forsikringsvirksomheten I Norge har vært mye bedre enn målsetting og forventninger. Aksjen har hatt en hyggelig reprising siden børsnoteringen for to år siden. Vi er noe skeptiske til hvorvidt dagens høye lønnsomhet er bærekraftig. SCA ble ytterligere redusert etter at aksjen så en vesentlig reprising. De fleste revurderingstriggere har slått til (utskilling av eiendomsverdier er fortsatt revurderingstrigger). Vi har reinvestert noe av beløpet inn i SCAs tilknyttede kinesiske selskap Vinda International. TE Connectivity-posten ble trimmet etter seneste tids gode avkastning. Aksjen har steget 30% siden november Selskapet ser ut til å være i en god posisjon, men verdsettelsen har blitt noe høy. Aksjen fortjener allikevel en plass i porteføljen ettersom virksomheten vil tjene på et syklisk oppsving samt tilbakekjøp av egne aksjer og utbytte.

14 Største poster per 31 mars 2013 Holding Price P/E P/E P/B Pricesize E Last target SAMSUNG ELECTRONIC 6,9 % ,5 4,4 1, CITIGROUP 5,7 % 44,2 11,1 9,6 0,7 75 ORACLE 3,2 % 32,3 13,1 12,0 3,5 45 TYCO INTERNATIONAL 2,9 % 32,0 23,7 17,6 2,9 35 GAZPROM 2,6 % 8,6 3,0 3,0 0,4 20 ADT 2,2 % 48,9 28,1 27,5 2,2 55 CHINA UNICOM 2,2 % 10,4 28,2 17,7 0,9 17 VIMPELCOM 2,1 % 11,9 9,0 9,3 1,3 16 Teva erstattet LG corp på topp 10 i mars Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt reltativt til markedet AKZO NOBEL 1,9 % 49,5 14,7 13,6 1,7 70 TEVA PHARMACEUTICAL 1,8 % 40 7,3 7,8 1,5 60 Weighted top 10 31,3 % - 8,3 7,6 1,0 44% Weighted top 35 64,5 % - 10,6 8,9 1,1 - MSCI AC Index ,9 13,3 1,9-14

15 Største selskaper i SKAGEN Global Samsung Electronics is one of the world's largest producers of consumer electronics, with employees. The company is global #1 in mobile phones and smartphones, the world's largest in TV and a global #1 in memory chips. Samsung also produces appliances, cameras, printers, PC's and air conditioners Citi is a US financial conglomerate with operations in more than 100 countries worldwide. The bank was bailed out by the US government during the credit crisis and subsequently raised USD 50bn of new capital. Today the company consists of two units: Citi Holdings which is a vehicle for ca USD 500 bn of assets that are to be run down and sold, and Citi Corp which is the core of the going concern business. In Citicorp 60% of revenues are derived from outside the US - mainly in emerging markets. Oracle is one of the largest software companies in the world and specializes in enterprise software. From a core in database management systems the company has made a number of acquisitions and is now present in a number of different areas including: Business applications, Databases, Middleware, and Hardware. The business is focused around four key pillars: New software licences (27% of revenues), Software licence updates and product support (48% of revenues), Hardware/Products (6% of revenues), and Consulting and services (19% of revenues). Tyco International is a Swiss-based and NYSE-listed company focused on fire and security solutions for companies and government entities. It is market leader in most of the market segments where it operates. Approximately 42% of revenues are derived from services with the remainder coming from equipment sales. 48% of revenues come from North America, 27% from EMEA, 20% from APAC and 5% from Latin America. Gazprom is the world s largest gas producer with proven gas reserves of 550bn m 3 (10% of global and equal to 30 years reserve life). The company controls 160k km of gas pipelines and significant storage capacity, it owns and operates Russia s entire high pressure gas transportation network and accounts for 28% of gas supply in Europe. Gazprom is also the 5 th largest oil producer in Russia with production of 0.87m boe (9% of Russian output) and the country's largest power utility with 36GW of installed capacity (16% of Russian total). 15

16 Største selskaper i SKAGEN Global (forts.) ADT is leading provider of electronic security and related monitoring services in the US residential and SME market with a 25% market share. Its customer base of 6.5m provides the company with highly recurrent cash flow based on monthly subscription fees. The company is expanding its offering from basic home alarms to more comprehensive systems for home and office monitoring through an offering called Pulse. ADT is headquartered in Boca Raton Florida. After the merger with China Netcom and disposal of CDMA in 2008, China Unicom is now a full service provider, providing both fixed-line and mobile (GSM and WCDMA) services. China Unicom has 222mn mobile subscribers, 93mn fixed line subscribers, and 61mn broadband subscribers. The Chinese government owns 75% of the company. The company is listed in Hong Kong and also has a fairly liquid ADR in New York. AkzoNobel is the largest global paints and coating company in the world. It is also a leading producer of specialty chemicals. It enjoys several strong market positions including in Emerging Markets. Its Emerging Markets footprint includes leading market positions in all four BRIC countries. The company also remains committed to improve internal efficiency targeting to boost earnings by EUR 500m by VimpelCom is one of the world s largest integrated telecommunications services operators offering a wide range of wireless, fixed, and broadband services in Europe, North America, Russia, Ukraine, the Commonwealth of Independent States (CIS), Africa, and Asia. The company is headquartered in Amsterdam, the Netherlands and listed on the New York Stock Exchange. The two main shareholders are the Norwegian telecom company, Telenor, and Altimo the telecoms investment arm of Russia's Alfa Group, controlled by Russian oligarch Mikhail Fridman Teva s history can be tracked back to Jerusalem in the 1930s. Today Teva is the worlds largest producer of drugs that have gone off-patent. However, approx. 30% of sales are derived from Teva-patent protected products. 40% of 2011 EBIT comes from Teva patented sclerosis product Copaxone. 2012e sales 20bn $ and with US 55%, Europe 28% and RoW 17%. Despite its generic profile, Teva has a number of products in phase II and III, which can boost future revenues. R&D is 5% of sales compared to 12-18% for traditional drug companies 16

17 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Sektorfordeling % av total portefølje Geografisk fordeling % av total portefølje Cash 6% Cash 6% Utilities Telecom IT Banking & Finance Health 1% 4% 7% 14% 19% South America Peripheral EU Norway North America 4% 3% 8% 33% Consumer staples Consumer discretionary Industrials 3% 10% 14% Core EU Japan Frontier Markets 4% 2% 14% Raw materials 7% EMEA 10% Energy 14% Asia ex Japan 15% 17

18 Technip SA(TEC FP) EUR 83,6 Key numbers: MCAP: EUR 9,4bn Shares out.: 113mn P/E ( 13e): 15,2x P/E ( 14e): 12,3x EV/EBITDA(`13e) 7,7x Price/book: 2,2x ROE(13e): 16% Net cash: EUR 183mn Dividend(`13e): 2,3% Technip SA is the world`s leading subsea installation and flexible pipe company, as well as a major global E&C company focused on technically challenging projects in the oil and gas industry. Revenue for 2012 was 8.2bn with Technip s subsea division generating 70% of EBITDA. Technip employs 36,000 people in 48 countries and has a fleet of 33 vessels of which 5 are under construction. Subsea division (50% of revenue): Provides integrated design, engineering, manufacturing and installation services for subsea infrastructure and offshore pipe systems Onshore/Offshore division (50% of revenue): EPC business includes offshore production platforms, refineries, petrochemical plants and offshore and onshore LNG plants Technip is a mid-to-late cyclical oil service company and we are now entering the full development part of the investment mega-cycle where discoveries since 2005 need to be developed. Technip is a world leader in liquefaction of natural gas. Supply/demand imbalance will boost demand for LNG. E&P spending looks good going forward. Order book grown 60% since start of Backlog as of Q is 14.3bn. Onshore/offshore EBITDA from 4%(07/08) to 7-8%(11/12). Closed the gap to Saipem Triggers: Petrochemical activity increasing on the back of cheap feedstock Pricing heading back to peak levels Increased demand for subsea installations Risks: Capex running wild! Oil price dropping/e&p spending going down Execution

19

20

21

22

23

24

25

26 For mer informasjon, vennligst se siste Markedsrapport eller Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011 J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Spådommer The year of the Tiger is one filled with drama and there is often tension

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer