SKAGEN Global. Statusrapport november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Statusrapport november 2012"

Transkript

1 SKAGEN Global Statusrapport november 2012

2 SKAGEN Global Oppsummering for november 2012 SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks steg 0.6 prosent i samme periode. Så langt i år har SKAGEN Global steget 7.8 prosent, det samme som referanseindeksen. Autoliv, den globale markedslederen innen bilsikkerhet kom inn i porteføljen i november. Metso, som lager maskiner til prosessindustrien, og Sberbank, den største finansinstitusjonen i Russland, er også nye i porteføljen. I tillegg har vi økt våre investeringer i China Unicom, Gazprom og First Pacific i løpet av måneden. SKAGEN Global-porteføljen er fortsatt attraktivt priset, både på absolutt og relativ basis. Fondets 10 største investeringer handler til kurs/fortjeneste (P/E 2012e) på 8 og kurs/bokført egenkapital (P/B) på 0,9x. Verdsettelsen av aksjer er fortsatt attraktiv. Både P/E og P/B-multipler er under historisk gjennomsnitt. I forholdt til obligasjoner fremstår aksjer som særlig billig. Utbytteavkastningen for aksjer er nå høy i forhold til den effektive obligasjonsrenten. Etter en solid start på året, er makroøkonomiske indikatorer fortsatt svake og de fleste analytikere har senket forventningene for global BNP-vekst i 2012 og De fleste estimatene for global BNP-vekst ligger nå rundt 3-3,5%. Sentralbankene i USA (Fed) og Europa (ECB) har uttrykt at de vil intervenere i obligasjonsmarkedet for å stimulere økonomisk aktivitet. Utviklingen i eurosonen, kinesisk vekst og hvordan amerikanske politikere håndterer den potensielle budsjettklippen (fiscal cliff) representerer hovedbekymringene for verdensøkonomien kommende måneder. Så langt er vi rimelig fornøyd med selskapsrapporteringene for tredje kvartal, men til forskjell fra hva vi så i 2. kv., tilter rapporteringen mer mot konsensusforventningene. 2

3 Resultater pr 30. november 2012 Hittil i Kv. Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 0,1 % 7,8 % 7,8 % 14,7 % Verdensindeks (NOK)* -0,4 % 7,8 % 6,4 % 1,3 % Meravkastning 0,6 % 0,0 % 1,4 % 13,4 % * Før var referanseindeksen MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. 3

4 SKAGEN Global har slått referanseindeksen 13 av 15 år SKAGEN Global versus referanseindeksen* vist med årlig avkastning siden start** prosent SKAGEN Global (NOK) MSCI All Country Index* (NOK) YTD *) Benchmark index is MSCI World in NOK from 7/8/ /12/2009. From 01/01/2010 onwards it is MSCI All-Country Index **) Date of inception 7/8/1997 4

5 Markeder hittil i kvartal i NOK (pr 30. november) Østerrike 10 Tyrkia 9 Kina (Hong Kong) 7 Frankrike 6 Sveits 5 Italia 5 Hong Kong 5 Nederland 5 Finland 4 Spania 3 Belgia 3 Tyskland 3 Polen 2 Thailand 1 Storbritannia 1 Mexico 1 SKAGEN GLOBAL 0 Singapore 0 Vekstmarkedsindeksen 0 Verdensindeksen 0 Ungarn 0 Japan 0 Danmark -1 Indonesia -1 India -1 Norge (OSEBX) -1 Sør-Afrika -1 Sverige -1 Sør-Korea -2 Taiwan -2 Canada -2 USA (S&P 500) -2 Russland -3 USA (Nasdaq) -5 Kina (lokal) -5 Brasil -8

6 Markeder hittil i år i NOK (pr 30. november) Tyrkia 47 Thailand 30 Polen 25 Danmark 21 Singapore 20 Tyskland 20 Østerrike 19 India 18 Hong Kong 18 Mexico 17 Belgia 16 Norge (OSEBX) 15 Ungarn 15 Sveits 13 USA (Nasdaq) 13 Sverige 12 Frankrike 12 Taiwan 10 USA (S&P 500) 9 Storbritannia 8 SKAGEN GLOBAL 8 Verdensindeksen 8 Vekstmarkedsindeksen 7 Sør-Korea 7 Nederland 7 Sør-Afrika 6 Finland 6 Kina (Hong Kong) 6 Italia 4 Indonesia 3 Canada 2 Russland 2 Japan 1 Spania -9 Kina (lokal) -11 Brasil -16

7 Porteføljeoppdatering- november 2012 Oppsummering SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks steg 0.6 prosent i samme periode. Så langt i år har SKAGEN Global steget 7.8 prosent, det samme som referanseindeksen. Beste bidragsyter i november var Samsung Electronics. Selskapet ligger godt an til både rekordinntekter og rekordoverskudd for Grunnen er imponerende lønnsomhet innen mobiltelefoner. Preferanseaksjene steg 4 prosent i lokal valuta i løpet av november. Den største negative bidragsyteren var Eletrobras. Kompensasjonen for konsesjoner som utløper har blitt løftet fra det tidligere nivået på R$14bn, men det er fortsatt godt under bokført verdi i selskapets balanseregnskap. Det gjenstår å se om selskapet kan tjene på de nye konsesjonene. De nye ratene er godt under nåværende driftskostnader. Preferanseaksjen falt 43% i lokal valuta. Netto kontantposisjon ved utgangen av november var 4,5 prosent (ned fra 5,2 prosent ved utgangen av oktober). De 10 største postene utgjorde 32,5 prosent av fondet ved utgangen av november (opp fra 32,4 prosent i oktober). SKAGEN Global sin portefølje består av 98 selskaper. Resultatrapportering og selskapsnyheter Tyco International rapporterte for første gang tall etter at selskapet har blitt splittet opp. EPS var USD 0,33. Salget falt 2,5 prosent til USD 2,73 milliarder. Organisk steg salget 1 prosent. Totalt sett bedret marginene 50 basispunkter til 13,5 prosent om en justerer for den tidligere annonserte endringen i inntekter i Kina. Installasjon og tjenester i Nord-Amerika hadde et fall i inntekter på 1 prosent på grunn av et svakere marked. Installasjon og tjenestebusinessen innen RoW hadde tilsvarende trend med 1 prosent fall i organisk salg. Det mest positive var globale produkter med en organisk økning på 9 prosent på grunn av nye produkter. Guidingen for 2013 er på EPS-vekst på prosent, noe som ser ut til å være et forsiktig anslag. Vimpelcom leverte litt bedre enn forventede tall for 3Q12. Styrkingen i USD hadde en åpenbar negativ effekt på de rapporterte resultatene. Justert for valuta steg inntektene med 3 prosent år over år, mens EBITDA økte 8 prosent. Selskapet genererte USD 1,1 mrd i fri kontantstrøm i kvartalet (markedsverdien i USD er 18 mrd). I Russland var inntektene opp 7 prosent, drevet av en 38 prosent økning i datatrafikk. EBITDA steg 16 prosent, drevet av god utnyttelse av driftsmessige fordeler og sterk kostnadskontroll. Italia fortsatte å gjøre det bra i et svakt marked, selv om både inntekter og EBITDA falt 5 prosent. I Afrika og Asia steg inntektene med 5 prosent og EBITDA økte med 6 prosent. Det er litt skuffende at sterk økning i antall kunder ikke ga en enda bedre økning i inntekter. I Ukraina steg inntektene med 4 prosent, mens utviklingen i EBITDA var flat. Det er positivt at marginene ser ut til å ha stabilisert seg etter en negativ utvikling i 1H. I CIS steg inntektene med 17 prosent, og EBITDA var opp 28 prosent. Det hjalp at MTS mistet lisensen sin i Usbekistan. 7

8 Porteføljeoppdatering- november 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Weatherford hadde et rotete og svakt kvartalsresultat for tredje kvartal. Totalt sett steg inntektene med 7 prosent til USD 3,8 milliarder, med EPS på USD 0,20. Det Nord-Amerikanske markedet var bra og inntektene steg 7 prosent, mens marginene steg 3 prosent takket være et godt marked innen Artificial Lift. Den internasjonale virksomheten var svak med flat utvikling i inntektene på USD 2,1 mrd kvartal over kvartal. MENA var det svakeste punktet internasjonalt, hvor selskapet fortsetter å tape penger på grunn av kontrakter i Irak. Europa/Vest-Afrika/CIS kunne vise til en vekst i inntektene på 6 prosent, men marginene var ned 2 prosent. Selskapet tok også en kostnad på USD 100 millioner forbundet med en etterforskning rundt handel med land med sanksjoner. Kontantstrømmen var svak og netto gjeld økte med USD 346 millioner til USD 8,5 milliarder. Selskapet sa også at de vil levere skattepapirene sine på nytt innen slutten av november/begynnelsen av desember. Ternium leverte solide tall for tredje kvartal og EPS var USD 0,62, noe som var USD 0,03 bedre enn markedets forventing. EBITDA var 8 prosent høyere enn forventningene på grunn av bedre enn forventet stålsalgvolumer og priser. I Nord-Amerika falt salget år over år på grunn av lavere priser. Dette ble delvis motvirket av høyere leveranser. I Sør- og Sentral-Amerika falt salget år over år på grunn av lavere priser og færre leveranser. Ledelsen forventer stabile leveranser i Q4, men samtidig reduserte driftsinntekter på grunn av lavere gjennomsnittspriser i Nord-Amerika samt høyere driftskostnader. I tillegg er det problemer med smelteovn 2 hos Siderar. Dette vil ta 3-6 mnd. å fikse. Utsiktene for 2013 er bedre fordi Ternium forventer at ståletterspørselen vil øke i både Nord-Amerika og Brasil. Netto gjeld falt med USD 100 mln til USD 1.8 mrd. Balansen er fortsatt sterk og Ternium handles til 50 prosent rabatt sammenlignet med tilsvarende Brasilianske selskaper. 8 Afren annonserte resultater på linje med forventingene pr Q3. Inntektene økte med 245 prosent, og inntjeningen var opp 265 prosent år over år. Dette var drevet av signifikant produksjonsøkning i Nigeria, hvor selskapet økte 2P+2C resursestimatene med 12 prosent for OML26. I tillegg ser det ut til at produksjonen på Ebok har stabilisert seg. Resultatene for en letebrønn på Ufon er forventet innen utgangen av året. I Kurdistan er produksjonen ved Barda Rash tilfredsstillende, men lagringsbegrensninger gjorde at produksjonen ble redusert. Afren har fått godkjennelser fra KRG til å selge produserte volumer, men har ikke gjort ferdig avtale med kjøper enda. På Ain Sifni (20 prosent eierandel) har Hunt Oil fortsatt med testing av brønnen på Simrit-2. Mer informasjon om dette er ventet innen utgangen av året. Simrit-3 er også under testing med ytterligere informasjon ventet i desember/januar. I Øst-Afrika ble det boret i 45 dager på Paipai-1, Blokk 10a i Kenya (20 prosent eierandel). Selskapet forventer resultatene av denne boringen i nær framtid. Albaraka leverte veldig sterke tall for 3Q og netto inntjening steg 62 prosent fra året før- 28 prosent mer enn forventningene, drevet av sterk utvikling på nesten alle områder. Netto renteinntekter steg 40 prosent fra året før, drevet av 25 vekst i utlån og bedre NIM. Gebyrinntektene steg 30 prosent, mens driftsutgiftene bare økte med 5 prosent og avsetningene til tap på lån falt 15 prosent fra året før. Dermed økte netto inntjening 62 prosent fra samme periode året før. Mengden tapsutsatte lån økte med 9 basispunkter til 2,2 prosent og dekningsgraden falt til 87 prosent. Det svake punktet er lav CAR på 12,5 prosent. Selskapet handles til en P/E på 7x og en P/B på 1,2x. ROE for kvartalet var 23 prosent og så langt i år har selskapet oppnådd ROE på 20 prosent.

9 Porteføljeoppdatering- november 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Siemens leverte et overskudd på EUR 2,119 millioner i fjerde kvartal. Dette var 19 prosent bedre enn forventningene. Grunnen til at de gjorde det bedre var bedrede marginer innen Industry Automation og Healthcare. EPS var EUR 1,39 (EPS fra videreført virksomhet var EUR 1,63). Etter dårlig ordreinngang i tredje kvartal økte ordreinngangen til EUR 21,5 milliarder. Siemens introduserte kostnadsreduksjoner for 2014 på EUR 6 milliarder. Dette vil være bærebjelken i et forsøk på å løfte driftsmarginen til >12% (den var 9,5% i 2012). Selskapet sa ingenting om redusert bemanning, men sa at de vil ta EUR 1 milliarder i kostnader forbundet med omstruktureringer relatert til planen allerede i Hvis Siemens klarer målsetningen, vil EPS stige til > EUR8. Utbetalingsgraden for utbytte ble hevet til prosent (fra prosent tidligere). Utbyttet for 2012 vil bli på EUR 3 pr aksje, noe som er uendret fra tidligere. Planen om å kjøpe tilbake egne aksjer for EUR 3 mrd har redusert antallet utestående aksjer med 4,5 prosent. Guidingen for 2013 er netto inntjening på EUR 4,5-5 mrd inklusive kostnad for omstrukturering. Konsensusforventningene var EUR 5,5-5,6 mrd uten kostander for omstrukturering. Röhen Klinikum rapporterte resultater for tredje kvartal på linje med tidligere publiserte tall. Salget steg 10,9 prosent, drevet av 2 prosent organisk vekst og kjøpet av HSK. Resultatet var preget av det fallerte budet på Fresenius, tap i HSK og lavere marginer enn forventet i University Hospital Giessen Marburg. Investeringen vår henger på at selskapet klarer å øke lønnsomheten i kjøpte sykehus Giessen Marburg og HSK er her viktigst. Verdsettelsen (EV/salg <1) er fortsatt langt under transaksjonsprisene for tyske sykehus (EV/salg i båndet 1,5-2). 9 Sistema rapporterte en EBITDA for tredje kvartal som var 4 prosent bedre enn forventingene. Inntektene steg 11 prosent fra året før, målt i rubler, men steg bare 1 prosent målt i USD. Justert netto inntjening doblet seg fra året før. Resultatet fra MTS, som var på linje med forventingene, samt det svært gode resultatet fra Bashneft var allerede kjent i markedet. De store forbedringsoverraskelsene kom dermed fra ikke-børsnoterte aksjer. RTI, Binnopharm, Detsky Mir og Intourist kunne alle vise til positive driftsresultater, sammenlignet med tap i kvartalet før. Sistema Shyam i India rapporterte svake tall, inkludert en nedskrivning på USD 213 millioner. Situasjonen i India er velkjent og har allerede blitt medregnet av markedet. Den eneste positive nyheten fra India var at Sistema ikke deltar i lisensauksjoner. Netto kontantposisjon var USD 152 millioner versus en netto gjeld på USD 433 millioner for et år siden. Ledelsen indikerte at den sterke balansen skal brukes til å kjøpe tilbake aksjer, øke utbyttene og ytterligere oppkjøp. Mayr Melnhof rapportert en EBIT som var 12% bedre enn forventingene for tredje kvartal. Så langt har dette kvartalet vært det mest profitable i Salget falt 4% til EUR 504 millioner fra året før, mens EBIT-marginen økte 1,9 punkter til 10,3 prosent år over år. I MM-Karton, var EBIT-marginen opp 3 prosentpoeng sekvensielt til 8,5 prosent, mens MM-Packaging leverte en imponerende EBIT-margin på 10.9 prosent (opp fra 8,9 prosent i Q2.) Selskapet er for tiden verdsatt til EV/EBITDA på ~5 basert på forventede 2012 tall. Dette synes lavt gitt kvaliteten på virksomheten, og interessante vekstmuligheter i utvalgte vekstmarkeder.

10 Porteføljeoppdatering- november 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Sabanci leverte resultater som var stort sett på linje med forventingene for tredje kvartal ettersom alle de børsnoterte virksomhetene allerede hadde rapportert sine tall. Akbank, som utgjør 55 prosent av NAV, rapporterte gode tall en uke tidligere. Den kvartalsvise bedringen i netto rente margin var på 20 basispunkter og NPL var lav på 1,63 prosent. Dermed er helåret forventet å vise en imponerende vekst på 20 prosent. Innen elektrisitet viste Enerjisa et fall i EBITDA marginen fra 14 prosent til 12 prosent år over år. Grunnen var en topp i gassprisene i kvartalet. Sabanci guidet for bedre marginer neste kvartal. Avtaler om salg eller restrukturering av noen tapsutsatte investeringer, blant annet detaljhandels-selskapene Carrefoursa og Diasa, kan øke verdien av selskapet de neste kvartalene. Teva guidet laver enn markedet forventet for neste år. De forventer nå en EPS på USD 4,85 - $5,15 (konsensus hadde forventet USD 5,62). Hovedgrunnen til avviket mot nåværende forventninger er høyere salg, men samtidig større kostnader til forskning og utvikling. Guidingen synes konservativ fordi den ikke tar inn over seg en plan om tilbakekjøp av aksjer og et initiativ om å redusere kostnader med USD 1,5-2 mrd de neste 3-5 årene. Teva oppdaterer strategien sin og gi mer informasjon om kommende produkter på kapitalmarkedsdagen den 11 desember. 10 ADT leverte resultater på linje med forventingene for fjerde kvartal. Inntektene steg 1 prosent til USD 812 millioner, drevet av en 5,2 prosent vekst i ikke-gjentatte inntekter. EBITDA var USD 418 millioner, noe som var litt lavere enn forventet, på grunn av høyere kostnader forbundet med nye Pulse-kunder. Erosjonsraten økte med 30 basispunkter til 13,8 prosent. Selskapet drar for tiden nytte av en sterk økning av kunder i Pulse, som også har blitt introdusert gjennom tredjeparts salg. Kontantstrømmen var stabil på USD 935 millioner for Selskapet guidet for RMR på 4,9-5,2 prosent for 2012, margin-økning på 70 basispunkter og fri kontantstrøm på USD millioner for neste år. Selskapet ga også en oppdatering på skattesituasjonen kontant skatterate vil være 5-8 prosent helt til slutten av I tillegg annonserte selskapet en plan om å øke opplåningsgraden til 2x netto gjeld delt på EBITDA og tilbakekjøp av USD 2 milliarder i aksjer over de neste tre årene. Dixons rapporterte tall på linje med forventingene for første halvår. I UK viste driften positive tall for første gang på fem år. Like-for-Like (LFL) salg steg 3 prosent, og EBIT var GBP 5,6 million (-6 mln i H1 2012) Selskapet er forventet å fortsette å ta markedsandeler i UK etter at rivalen Comet gikk konkurs tidligere i høst. Dixons øker også markedsandel i Norden. Like-for-like salg økte 11 prosent og EBIT var GBP 40,4 mln (38 mln i H1 2012). Selskapet sliter fortsatt i det sørlige Europa (LFL salg -9 prosent, EBIT på GBP -13 mln) og Pixmania (LFL salg -7 prosent og EBIT på GBP -17 mln). Netto gjeld ble redusert fra GBP 104 mln ved inngangen til året til GBP 9,9 mln. Dixons har vært det beste selskapet på FTSE 350 så langt i år (opp 170 prosent). Videre omvurdering er avhengig av selskapets evne til å bedre driftsmarginen i UK og evnen til å redusere tapene i det sørlige Europa/Pixmania.

11 Porteføljeoppdatering- november 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Hannover Re leverte et driftsoverskudd på EUR 420 millioner i Q3. Dette var 25 prosent bedre enn forventingene. Det imponerende resultatet var drevet av sterke investeringsresultater som ble løftet av en realisert gevinst på EUR 83 millioner etter salget av eiendom i USA i Q3. Combined ratio for skadeforsikringen var som forventet 96,5 prosent. Livsforsikringsvirksomheten leverte et driftsresultat på EUR 78 millioner, noe som var litt svakere enn forventet på grunn av utviklingen i det amerikanske markedet. Brutto premievekst så langt i år har vært 13,6 prosent. Netto inntjening så langt i år er EUR 671 millioner (EUR 265 millioner i Q3) og EPS er EUR 5,56 (2,20 i Q3.) ROE er 16,4 prosent. Så langt i år har selskapet nådd målene for 2012 og vil sannsynligvis levere rekordresultater for helåret. Konsensusestimatet for EPS er for øyeblikket på EUR 6,5. Dette vil sannsynligvis bli oppjustert til EUR 7,5. Konsensus- estimatet for utbyttet for 2012 er på EUR 2,7. Med en 40 prosent utbetalingsgrad er det forventet at dette kan stige til EUR 3 pr aksje noe som gir en utbytteavkastning på 5,2 prosent. Baywa rapporterte tall for tredje kvartal mer eller mindre på linje med forventingen. Inntektene steg 11 prosent til EUR 2,722 millioner fra året før. EBIT var EUR 34,2 millioner og på linje med samme periode året før. EPS var EUR 0,27. Topplinjeveksten kom etter konsolidering av Turners & Growers. Til tross for god aktivitet i Agri falt marginene noe etter lavere marginer innen kornhandel (mindre svingninger i priser). DIY virksomheten er ikke lenger innkonsolidert. Utsiktene for 2012, gitt etter andre kvartal, ble gjentatt. TE Connectivity rapporterte tall på linje med forventingene og EPS var USD 0,76 vs. forventet USD 0,73. Inntektene på USD 3,4 mrd var også på linje med forventingene. Transportation Solutions var den positive overraskelsen med en økning i inntektene på 4 prosent. Både Communication, Industrial Solutions og Network Solutions var svakere med inntektsfall på 5-10 prosent. Antallet nye ordre sammenlignet med det som ble skipet og sendt regning på (book-to-bill) var svakt for alle segmenter og mellom 0,92 og 0,96. Fri kontantstrøm på USD 569 millioner var sterk og selskapet kjøpte tilbake 5,5 mln aksjer i kvartalet. Programmet for tilbakekjøp av egne aksjer ble startet opp igjen i kvartalet. Netto gjeld ble redusert med USD 335 mln i kvartalet og er nå USD 2,1 mrd. Utsiktene for 2013 er litt svake på grunn av den økonomiske utviklingen og motvind fra valuta, som oppveier fordelene med et oppkjøp i Nederland. Selskapet forventer en salgsvekst på 3 prosent og at EPS skal øke med 10 prosent. Tilbakekjøpene av aksjer vil være rundt USD millioner i kvartalet. AIG leverte solid overskrifts-eps på USD 1,0 men kjerne EPS var 0,6 som var svakere enn forventet. Mye av svakheten kom etter dårlig salg av nye forsikringer i P&C hvor combined ratio var 105 prosent. Netto inntjening var USD 786 mln, som var svakere enn forventet. Life & Retirement leverte et driftsoverskudd på USD 885 mln før rundt USD 1 mrd i avskrivninger. Selskapet dro nytte av gevinster inne finansprodukter i AIA og på Maiden Lane. AIG gjentok at de vil gjennomføre USD milliarder i capital management innen 2015 og forventet Chartis ROE på 10 prosent. I begynnelsen av desember annonserte de salg av flyleasingvirksomheten sin, ILFC, og tap på USD 2 mrd (USD 1,3 mrd etter skatt og reassuranse) fra orkanen Sandy. 11

12 Porteføljeoppdatering- november 2012 Resultatrapportering og selskapsnyheter Banrisul rapporterte svakere tall enn forventet, selv om EPS på R$0,51 stort sett var på linje. Inntjeningen for tredje kvartal ble påvirket av lavere effektiv skatterate etter en engangseffekt forbundet med skatteincentiver relatert til et matprogram for ansatte. Til tross for en lånevekst på 4,7 prosent kvartal for kvartal, steg netto inntjening bare 0,3 prosent fordi netto rentemargin falt 10 basispunkter til 9,7 prosent. Gebyrer steg godt i kvartalet og var opp 6,3 prosent kvartal over kvartal. ROE før engangseffekter var 14 prosent, ned fra 24,2 prosent i Q og helt klart en skuffelse. Til tross for svake tall er soliditeten fortsatt bra med en Basel ratio på 18,6 prosent og en dekningsgrad på 195 prosent. Aksjen har falt 30 prosent de siste tre månedene, så mye negative nyheter er allerede priset inn i aksjekursen. OMV leverte en justert netto inntjening på EUR 317 millioner for Q3. Dette var på linje med estimatene. Uten engangseffekter var EPS EUR 0,97 i tredje kvartal og selskapet ligger an til en EPS på EUR 4,5 for helåret. Dette gir en P/E på ca. 6x. Kontantstrømmen var sterk i kvartalet og kontanter fra driften var EUR 974 mln. Etter investeringer på EUR 547 mln var den frie kontantstrømmen EUR 427 mln før salg av eiendeler (EUR 21 mln). Sterk kontantstrøm reduserte selskapets opplåningsgrad til 28 prosent, og er dermed lavere en målet på 30 prosent. Selskapets sterke generering av kontantstrøm sammen med en EPS på ~4,50 bør lede til et utbytte pr aksje på EUR 1,50 for 2012 (OMV betaler ut 30 prosent). Utbyttet var EUR 1,10 for 2011 og konsensus forventer EUR 1,15 for Selskapet har senket planene for investeringer fra EUR 2,4 mrd til EUR 2,1 mrd. For 2013 er det forventet EUR 2,4mrd. Med dagens gode priser på produktene til OMV vil dette gi ytterligere reduksjon i gjeldsgraden. 12 Heidelbergcement leverte blandede tall. EPS falt 3 prosent til EUR 1,38 på grunn av engangseffekter. Inntektene steg med 9 prosent til EUR 3,9 mrd og EBITDA økte med 12 prosent til EUR 826 millioner. Markedet i Vest-Europa leverte ett fall på 25 prosent i EBITDA på grunn av svakhet i UK og Benelux. I Øst-Europa og Central Asia leverte en økning på EBITDA 6,8 prosent fordi sterke markeder i Russland veide opp for svake markeder ellers. I Nord- Amerika økte EBITDA med 22,8 prosent takket være bedre etterspørsel etter sement og noen engangseffekter. I APAC var det fortsatt sterk vekst i EBITDA med 26,6 prosent takket være at Indonesia holder seg bra. Netto gjeld ble redusert og er nå EUR 7,7 mrd. Selskapet gjentok også sitt mellom-lange mål om EBITDA på EUR 3 mrd og netto gjeld/ebitda under 2,8x. Vivendi rapporterte mye bedre enn forventede tall for Q3. Inntektene falt 2 prosent fra året før, men EBITA var 17 prosent bedre enn forventet. I SFR falt salget med 7 prosent, som var litt bedre enn forventet. Samtidig knuste EBITA forventningene med 32 prosent på grunn av god kostnadskontroll. I Activision steg salget 12 prosent etter lanseringen av nye titler som løftet EBITA godt over forventingene. I Maroc Telecom falt salget med 5 prosent fra året før men de klarte likevel å øke marginene etter god kostnadskontroll. I UMG (+1 prosent) var salget marginalt bedre enn forventet men marginen på 8,4 prosent var lavere enn de forventede 10 prosentene. UMG forventer fortsatt synergier fra EMI til tross for større avhendelser påkrevd av myndighetene. I GVT steg salget med 19 prosent (28 prosent med konstant valuta) på grunn av nye tjenester. I Canal+ bommet salget (+1 prosent) og EBITA (+1 prosent) så vidt på forventingene etter at en økning i avgifter. Selskapet gjentok sine forventinger for inntjeningen.

13 Bidragsytere hittil i 2012 i MNOK (per 30. november 2012) Største positive bidragsytere i 2012 Største negative bidragsytere i 2012 Selskap MNOK Selskap MNOK Samsung Electronics +571 Eletrobras -895 Tyco family(tyc,adt and PNR) +515 Cliffs Natural Resources -236 Citigroup +303 Weatherford -190 Comcast +260 Gazprom -168 SCA +215 Banrisul -164 Hannover Re +194 Tesco -164 Oracle +186 Petrobras -159 Sabanci +157 Nabors - 66 Renault +133 Baker Hughes - 39 Bunge +128 EMGS - 37 Sum verdiskapning i 2012: MNOK 13

14 Bidragsytere hittil i kvartalet i MNOK Største positive bidragsytere i Q Største negative bidragsytere i Q Selskap MNOK Selskap MNOK Tyco Family(TYC, ADT og PNR) +212 Eletrobras Samsung Electronics +163 Petrobras Citigroup + 81 Gazprom Hannover Re + 65 Weatherford - 96 Sabanci + 56 Vimpelcom - 76 SCA + 56 Microsoft - 67 Dixons + 51 Banrisul - 49 Ternium + 45 China Unicom - 32 Bunge + 44 Baker Hughes - 24 LG Corp + 38 Google - 23 Sum verdiskapning hittil i kvartalet: 110 MNOK 14

15 Viktigste endringer i porteføljen så langt i 2012 Økte poster (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Q1 EMGS (Ny) GSW Immobilien (Ny) Gazprom Baker Hughes Oracle Capitamalls Asia (Ny) Vimpelcom Q2 Lundin Mining (Ny) Weatherford Afren Cliffs Natural Resources Citigroup Sistema (Ny) Teva RSA Insurance Group (Ny) Google (Ny) Q3 American International Group (Ny) China Unicom (Ny) Fortress Investment Corp. (Ny) TRW Automotive Holdings (Ny) Lundin Mining General Motors(Ny) Q1 Transocean (Ut) Pfizer Unilever Tesco Osaka Securities Exchange Q2 Pfizer Tyco International China Mobile Goldman Sachs Osaka Securities Exchange Yahoo (Ut) Time Warner Cable (Ut) Orascom Telecom Media Ut) Q3 Unilever China Mobile Pfizer Tesco Bunge Cliffs Natural Resources Osaka Securities Exchange(Ut) Comcast Gjensidige Forsikring Aberdeen Asset Management 15

16 SKAGEN Global viktigste endringer i porteføljen i 4.kv Økte poste (tilfeldig rekkefølge) Reduserte poster (tilfeldig rekkefølge) Gazprom Metso (Ny) Teva General Motors Talanx (Ny) Microsoft China Unicom Sberbank (Ny) Sistema First Pacific Co (Ny) Autoliv (Ny) Cliffs Natural Resources (Ut) Randstad (Ut) Aberdeen Asset management (Ut) Petrobras Eletrobras Bunge Comcast SCA Pfizer Samsung Electronics China Mobile (Ut) Kyocera Sabanci Holding 16

17 Hvorfor vi kjøpte eller solgte Viktige kjøp i perioden China Unicom ble økt ytterligere i november og den er nå blant de 10 største investeringene. Vi ser fortsatt at driften i selskapet utvikler seg på linje med våre forventinger (økt markedsandel gir vekst i inntektene og driftsmessige fordeler gir ytterligere positiv effekt.) Markedet har ikke tatt høyde for denne utviklingen. Sberbank er en ny investering. Selskapet er den største banken i Russland med 50 prosent markedsandel. Med en distribusjonskraft uten sammenligning har selskapet stor fordel i et under-mettet marked for privatlån. I tillegg gir finansieringsbasen til banken en stor fordel sammenlignet med konkurrenter. Kjøp av preferanseaksjen (handles USD 40 millioner pr dag) gir oss en P/E på 4x og en P/B på 1,2 for et selskap som vokser 20 prosent og leverer 23 prosent i avkastning på egenkapitalen. First Pacific er ny i porteføljen. Selskapet er en av de best drevne i Asia. Analytikerne som dekker denne aksjen dekker konglomerater (eiendom) i Hong Kong. De verdsetter selskapet basert på en rabatt til NAV og ser ikke at det ikke er et syklisk eiendomsselskap, men et selskap med strukturell vekst i inntjeningen fra Asias raskest voksende økonomier (Indonesia og Filippinene). Selskapet handles til P/E 11x og med hele den frie kontantstrømmen utbetalt til aksjonærene. Viktige salg i perioden Eletrobras ble redusert ettersom den finansielle og driftsmessige risikoen har økt etter nye regler for konsesjoner i Brasil. Petrobras ble redusert etter at selskapet har levert skuffende produksjonstall over de siste kvartalene. Den relativt høye opplåningsgraden har økt muligheten for at selskapet må hente penger. Kyocera ble redusert etter en periode med sterk utvikling i aksjekursen. Den siste månedens oppgang har ikke kommet på grunn av sterk drift i selskapet, men mer fordi markedet har dyttet japanske aksjer høyere. Samsung Electronics beholdningen ble redusert på grunn av sin relative størrelse i porteføljen. Sabanci Holding beholdningen ble redusert etter en periode med sterk utvikling i aksjekursen. Rabatten til NAV har blitt mindre. China Mobile vi gikk ut av selskapet i november. Selskapet har vært en god investering for oss, men har nådd vårt mål. Metso kom inn i porteføljen. Aksjekursen har vært svak på grunn av dårlig fart i nye ordre. Vi tror aksjekursen nå undervurderer veksten i Metsos sterke tjenestevirksomhet. Autoliv kom inn i porteføljen. Lav verdsettelse og potensiale for å øke gjeldsgraden er hovedgrunnene. 17

18 SKAGEN Global Største poster pr 30. november 2012 Postens Pris P/E P/E P/B Pris- Størrelse 12E 13E siste mål SAMSUNG ELECTRONICS 7,7 % ,6 4,6 1, CITIGROUP 4,9 % 34,6 9,3 7,5 0,5 75 ORACLE 3,6 % 32,2 12,1 11,0 3,6 45 TYCO INTERNATIONAL 2,9 % 28,4 15,5 13,3 2,6 35 GAZPROM 2,8 % 8,9 2,8 2,8 0,4 20 ADT 2,3 % 45,9 25,6 22,8 2,1 55 SVENSKA CELLULOSA 2,2 % 134,7 17,0 14,1 1,7 135 VIMPELCOM 2,2 % 10,6 11,0 9,5 1,2 16 China Unicom kom inn og Eletrobras har gått ut av topp 10 I november Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt sammenlignet med markedet som helhet CHINA UNICOM 2,2 % 12,1 33,0 20,2 1,1 17 LG CORP 1,9 % ,5 7,9 1, Vektet topp 10 32,6 % - 8,0 7,0 0,9 50 % MSCI AC Index ,3 11,8 1,7-18

19 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 1) Samsung Electronics er en av verdens største fabrikanter av forbrukselektronikk, og har ansatte. Selskapet er #1 i verden på mobiltelefoner, verdens største på TV og en global leder på minnebrikker. Samsung lager også hvitevarer, kameraer, datamaskiner og air condition. Tyco International er et sveitsisk basert selskap med notering på NYSE. De operer innen brannsikkerhet og engineered products. Selskapet har fem hovedsegmenter: ADT Worldwide (tyverialarm), Fire Protection Systems, Flow Control, Electrical og Metal Products, samt Safety Products. Rundt 40% av inntektene er overvåkning og serviceinntekter dette vil øke videre etter oppkjøpet av Brink s. Citi er et amerikansk finanskonglomerat med virksomhet i mer enn 100 land. Banken ble reddet av amerikanske myndigheter under finanskrisen og hentet etter dette inn USD 50 mrd i ny kapital. Selskapet består nå av to enheter: Citi Holdings er et redskap for de ca USD 500 mrd i aktiva som enten blir avviklet eller solgt, mens Citi Corp er kjernen i den løpende virksomheten. I Citicorp er 60% av inntektene fra utenfor USA og da hovedsakelig vekstmarkeder. Oracle er et av verdens største software-selskap og da spesielt på bedrifts-software. Fra å ha sin kjernevirksomhet innen databasesystemer har selskapet gjort et antall oppkjøp og opererer nå innen flere forskjellige segmenter. Virksomheten er fokusert rundt fire hovedpilarer: nye softwarelisenser (27% av inntektene), oppdatering av lisenser og produktstøtte (48% av inntektene), Hardware/Produkter (6% av inntektene), og konsulent og tjenestevirksomhet (19% av inntektene). Etter et oppkjøp av China Netcom og salg av CDMA i 2008, er China Unicom nå et fullservice telefonselskap, med både fastlinje og mobil (GSM og WCDMA). China Unicom har 222 millioner mobil abonnenter, 93 millioner fastlinje og 61 millioner bredbåndskunder. Kinesiske myndigheter eier 75 prosent av selskapet, som er børsnotert i Hong Kong og har en ganske likvid ADR i New York. 19

20 De største selskapene i SKAGEN Global (Del 2) Gazprom er verdens største gassprodusent med 550 mrd m3 i reserver (10% av global reserver og nok til 30 års produksjon). Selskapet kontrollerer 160k km med gassrørledning og mye lagringskapasitet. De eier og driver også hele Russlands høytrykkstransportnettverk og står for 28% av gasstilgangen i Europa. Gazprom er Russlands 5. største oljeprodusent med 0,87m boe (9% av totalen i Russland.) og er landets største strømprodusent med 36GW kapasitet (16% av totalen i Russland). SCA er et av verdens ledende selskaper inne personlige pleieprodukter og verdens største selskap innen papirlommetørkler. Etter salget av forpakningsenheten til DS Smith og kjøpet av den europeiske papirlommetørklevirksomheten til Georgia Pacific vil Hygienevirksomheten utgjøre rundt 75 prosent av salget. SCA er den største private eieren av skogområder i Norden. De har som mål en ROCE på 13 prosent over en syklus. Veksten vil komme fra produktutvikling og vekstmarkedene, som er pr. dags dato utgjør 19 prosent av salget. ADT er ledende leverandør av elektronisk sikkerhet og relaterte overvåkingstjenester i det amerikanske bolig- og SMB-markedet med 25% markedsandel. Kundebasen på 6,3m leverer selskapet en svært forutsigbar kontantstrøm basert på månedlig abonnementsgebyrer. Selskapet ekspanderer fra å levere vanlige boligalarmer til mer omfattende systemer for hjem og kontorovervåkning gjennom et produkt kalt Pulse. ADT har hovedkvarter i Boca Raton Florida. VimpelCom er en av de ledende integrerte teleoperatørene i verden med et vidt spekter av trådløse, fastlinje og bredbåndstjenester i Europa, Nord-Amerika, Russland, Ukraina, the Commonwealth of Independent States (CIS), Afrika og Asia. Selskapet har hovedkontor i Amsterdam og er børsnotert i New York. De to største eierne er Telenor og Altimo, telekominvesteringsarmen til Alfa Group kontrollert av oligark Mikhail Fridman LG Corp er det tredje største konglomeratet i Korea. Det sysselsetter mennesker og opererer i 80 land. LG Corps datterselskaper driver i mange bransjer inkludert elektronikk, kjemi, og telekommunikasjon. Største datterselskap er LG Electronics som er verdens nest største produsent av TV.. 20

21 Sektor og geografisk fordeling i SKAGEN Global Bransjefordeling % av totalportefølje Geografisk distribusjon % av totalportefølje Kontanter Nyttetjenester Telekom Informasjonstekn o lo g i Bank og finans Medisin 1% 4% 4% 7% 15% 19% Kontanter Sør Amerika Perifer EU Norge Nord Amerika 4% 4% 4% 10% 34% Defensive konsumvarer 5% Kjerne EU 14% Inntektsavhen gi ge forbruksvarer 9% Japan 4% Kapitalvarer, service og transport 15% Frontier Markets 2% Råvarer 7% EMEA 9% Energi 14% Asia ex Japan 16% 21

22 Selskaper På Engelsk

23 First Pacific (142 hk) 8.52 HKD Mean reversion 15% Special situation 0% LT value creator: 85% Info Last price 8,52 Market cap USD Parent net debt Vol in USD 6,0 PE 12e 11 PE 13e 9 Div yield 12e 2,4% PB 11a 1.3 ROE 12e 13.2% Company: Hong Kong based investment company. Chairman owns 44%. PLDT (25.6% stake): incumbent telecom operator in the Philippines They bought the 3 rd player so now a 2 player market Indofood (50.1% stake): Leading food producer in Indonesia Doing well in noodles and leveraging on their distribution network MPIC (59% stake): infrastructure assets in Philippines Major beneficiary of infrastructure spending in Philippines Philex Mining (46.3% stake): copper/gold mining in Philippines Their main mine temporarily stopped. Should be operating towards the end of the year, and will start operating an additional mine in 2016 Both the parent company and the underlying companies have historically been extremely well managed, both on the operational and financial level. In 2011 received 322m USD in dividends (overhead 20m and interest costs 60m) so parent net free cash flow is 240m USD everything is paid out in dividends and share buy backs The stock is followed by analyst covering conglomerates (real estate) in Hong Kong. Triggers: First Pacific will continue to increase dividends and share buy backs as the underlying companies grow earnings and dividends o Current dividend + share buy backs yield is 4.5% and earnings are growing 10-15% If / when growth in Indofood and MPIC slows down, dividends from these companies will increase significantly First Pacific currently trades at a historical high discount to NAV. This discount has historically been very volatile and the NAV is increasing as underlying companies are value creators Risk: PLDT is the most valuable asset today (and a key source of cash flow for First Pacific)and it is difficult to argue that it is undervalued FX risk, as gross parent debt of 1.7bn USD is unhedged (underlying assets are in PHP and IDR) Political risk in Indonesia and Philippines 23

24 Currently trading at a historical high discount to NAV 24

25 First Pacific NAV 68% upside to NAV Name MC - HKD Ownership Value HKD Pct. of MC Value USD Per share FIRST PACIFIC CO ,0 % % ,79 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL ,6 % % ,36 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P ,1 % % ,38 METRO PACIFIC INVESTMENTS CO ,1 % % ,96 PHILEX MINING CORP ,3 % % 777 1,57 PHILEX PETROLEUM CORP ,8 % % 165 0,33 FORUM ENERGY PLC 317 3,3 % 10 0 % 1 0,00 Listed NAV % ,61 PITKIN PETROLEUM PLC 662 7,4 % 49 0 % 6 0,01 Overhead expenses (24,6m USD at 10x) % ,50 Parent net debt % ,37 NAV % ,76 Discount 40 % 40 % 40 % Upside 68 % 68 % 68 % 25

26 Free cash flow to equity yield of 4.5% is paid out Parent company cash flow E ( net of 10% withholding tax on dividends) Name Dividends in USD % of market cap PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL % INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 60 1 % METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 8 0 % PHILEX MINING CORP 12 0 % PHILEX PETROLEUM CORP - 0 % FORUM ENERGY PLC - 0 % Total Dividends % Overhead costs -22,6-1 % Other costs -2,8 0 % Interest cost -70,0-2 % FCFE 195 4,5 % The company pays out 100% of FCFE in dividends and share buy backs (buying back own shares at 50% discount) Underlying companies are also buying back their own shares (PLDT 2.5% of outstanding) Dividends in underlying companies are increasing as earnings increase All the underlying companies have fairly low financial gearing 26

27 But earnings yield is 10% as Indofood and MPIC are growing Parent company P&L E Share of Earnings Pct. of Name 2012E in USD market cap PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL % INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P % METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 97 2 % PHILEX MINING CORP 43 1 % PHILEX PETROLEUM CORP - 0 % FORUM ENERGY PLC - 0 % Total Earnings % Overhead costs -22,6-1 % Other costs -2,5 0 % Interest cost -70,0-2 % Parent earnings before one-offs % If / when growth slows down in Indofood and MPIC, dividends will increase significant 27

28 Sberbank (SBERP RX) RUB Mean reversion 25% Special situation 0% LT value creator: 75% The largest credit institution in Russia, accounting for 1/3 of all outstanding loans and almost 50% of the aggregate deposit base. Government owns 50% +1 share. It is the only bank with a true nationwide network (20,000 branches). However, Sberbank simply did not have the product range or technology and risk-control to aggressively utilise it retail banking. Since the new management team took over in 2007/2008 the situation has changed dramatically with heavy investments in infrastructure and new technology. As a result, retail lending has started growing very strongly (from a low base). Catalysts: Continued profitable growth Retail loan penetration is still extremely low in Russia Mix change towards retail will improve overall profitability Still plenty off opportunities to drive fee income Sberbank has a structural advantage from lower funding costs Competitors do not have the capital to grow aggressively Have not seen full benefit from investments in infrastructure and technology Multiple expansion: trades at a discount to EM despite better profitability and better growth prospects. Dividend payout ratio should increase towards 25% Key figures: Market cap: USD 62bn No. of ord shares: 21.6bn - pref shares 1.0bn Volumes (USD) 39.6m P/E (12e): 4.1x P/E (13e): 4.0x P/TBV (11a): 1.2x Div. Yield (12e): 5.1% RoE (12e): 23% NPLs (11a): 4.9% Coverage: 163% Tier one ratio: 11.6% Risks: NIMs are currently high: Sberbank face increased competition for deposits, pressure on corporate yield from bond market and provisions are historical low. Unclear dividend policy for the preference shares Retail lending is growing rapidly (future NPLs, government concerned) M&A, analyst loves it, execution risk, country risk, oil price, corporate governance 28

29 The Courier of the Czar; Sberbank Market share by total loans (2011) Market share by retail deposits (2011) 29

30 Distribution power like no other Largest branch network A few facts as of Jul

31 ..which is good, when the big opportunity is in retail Bank loans to GDP,

32 Sberbank finally seems to utilise its distribution power Retail and corporate loan growth Evolution of the share of retail loans 32

33 But it has not translated into great share price performance Sberbank s share price vs. book value per share 33

34 ..leading to lower valuation multiples 7 P/B multiple for Sberbank

35 Pref discount has not protected downside risk historically but with higher pay-out ratio, this should change Pref discount 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % DPS for ord and prefs Ord Prefs Dif in % 2013 E 2,36 2,95 0,59 25 % ,08 2,59 0,51 25 % ,92 1,15 0,23 25 % ,08 0,45 0, % ,48 0,63 0,15 31 % ,51 0,65 0,14 27 % ,39 0,47 0,08 21 % 35

36 Dividend policy guaranteed 0.45 per share but that is it From Sberbanks Charter: 4.2. The Bank has placed common and preference shares of one class, providing for a mandatory payment of dividend of no less than 15 % of preference share s par value The preference shares of the Bank shall confer an equal scope of rights on their holders. The holders of preference shares are entitled to a dividend of no less than 15 % of the preference share s par value. The holders of preference shares are not entitled to vote at the General Shareholders Meetings unless federal law provides otherwise The holders of preference shares may participate in General Shareholders Meetings and vote on the Bank s re-organisation and winding-up, and on Bank s release of obligation to disclose or provide information, as required by the Securities Law of the Russian Federation. The holders of preference shares may vote at the General Shareholders Meetings on any amendments to this Charter which contemplates a limitation of their rights. Such a decision shall be deemed carried by no less than three-fourths of the voting share of holders taking part in the General Shareholders Meeting, excluding the votes cast by the holders of preference shares subject to that limitation; and by three-fourths of all holders of preference shares subject to that limitation. 36

37 Risk no 1: NIMs are high in Russia NIM by country 37

38 Risk no 2: Sberbank has international ambitions Sberbank acquisitions 38

39 Risk no 3: execution, cost control Operating cost development 39

40 Metso (MEO1V FH) EUR 26.5 Info: Market cap: EUR 4,0 bn Net debt: EUR 360 m Shares outst. 149,8 m P/E(`12e): 9x P/E ( 13e): 9x RoE ( 12e): 19% P/B: 1.8x P/B (goodwill: 0.9m): 3.8x EV/EBITDA( 12e): 5.6 EV/EBITDA( 12e): 5.6 Dividend yield: 6.5% Major shareholder: Solidium: 11,1% Cevian Capital: 5,2% Metso is a global supplier of process machinery and systems. The company was created by the merger of Valmet and Rauma in 1999 and has roots way back to Main areas: Mining & Construction (45% of sales), Pulp, paper & power (38% of sales) and Automation (12% of sales). The company has build-up services related to its products as an important cornerstone for its business model. Services currently make up 45% of total sales. Total sales in 2012 are estimated at 7.3bn EV/sales = 0,6 47% of order intake and 49% of sales in 2012 from Emerging Markets. Order book: 5bn of which 42% relates to services. Capex = depreciation = ~ 170 m/year Growth pillars: 1) Services 2) Emerging markets 3) Mining Dividend payout ratio: >50% of net profit High installed base and focus on services and after sales makes Metso less cyclical than peers. Operating margin in 2009 fell only 200bp to 8,3%. Operating margin (Q1-Q3 2012): 9% (Mining & Construction 12.2%, Pulp, Paper & Power: 6.9%, Automation: 11,5%) Triggers: Low expectations due to the business cycle. Metso is viewed as a cyclical play on the capex cycle in mining, construction and paper which currently is weakening Higher rating due to the less cyclical service/after sales part of the business. Higher portion of services/after sales gives potential for higher operating margins Change in company structure Leveraging the balance sheet financial gearing only 16% Risk: Macro, postponement of projects and steep fall in commodity prices Execution 40

41 Autoliv (ALIV SS/ALV US) SEK 390/$58,5 Autoliv is the global leader in products and technologies for automotive safety. All major vehicle manufacturers are on its customer list. Info: Market cap: USD 5.5bn Net cash: USD 0.2bn Shares out.: 95.5m P/E(12e): 10.5x P/E(13e): 9.5x EV/EBITDA (12e): 5.0x P/B: 1.5x ROE: 15% Dividend yield: 3.2% Seatbelts, airbags and related electronic and active safety sensors are the main products. Autoliv has advantages of scale in cost and technology. Early investments in emerging markets such as China, and a stronger position in active safety have increased Autoliv s competitiveness. Sales growth has been and is expected to be higher than global vehicle production. Content per vehicle (passive and active safety): Europe/US/Japan: $390 RoW: $190 New products launches: Pedestrian airbags and automotive radar. R&D leader in the industry (according To Autoliv) R&d = 9% of sales. Expects China (34% markets share) and active safety products to drive outperformance. Growth rate in Q in active safety was 43% and sales should exceed 200 mn in 2013 (3% of group sales) Raw materials: ~27% of sales 33% of headcount in high cost countries. 20% of workforce are temps. Visibility of sales = 6 weeks Lowered Ebit-margin guidance for 2012 from 10% to 9% in October 2012 due to sluggish sales in Europe. Involved in an antitrust investigation in Europe (together with TRW Automotive). Consensus liability: mn Triggers: - Anti trust resolution - Margin expansion - Leveraging the balance sheet (dividends+buybacks) - Pent up demand for vehicles in US as scrapping > sales since Growth from new products in active safety Risks: - Europe meltdown (vehicle sales is currently at 18 year low) - Rise in commodity prices 41

42 Regional sales split 2012e 42

43 Car sales in Europe at 18 year low hurts 43

44 Current overcapitalisation will give room to buy back >40% of shares over the next two years 44

45 The shares are trading at the low end of EV/Sales. 45

46 . And EV/Ebitda multiples 46

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012

SKAGEN Global. Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Statusrapport desember 2012 SKAGEN Global Oppsummering for desember 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i desember. Fondet steg 2,2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013

SKAGEN Global. Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Statusrapport februar 2013 SKAGEN Global Oppsummering for februar 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i februar. Fondet steg 3,1 %, mens referanseindeksen steg 4,3 % i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mars 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mars 2012 En En verden verden av

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Januar 2012. Månedens avkastning: + 8.2 % gode muligheter Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Januar 2012 Månedens avkastning: + 8.2 % Januar Et år i en røff god sjø start har på skapt 2012 gode muligheter 1 Høydepunkter i januar 2012 Makrofaktorer Oljeprisen

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Februar 2012. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Februar 2012 En En verden verden

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere?

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere? Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 39-2013 Sandvik presset av markedet Nordea: - Morn a staten! Ruller Volvo enda fortere? Container-gigant ser global bedring Sotheby s henter Goldman-mann Uken som

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport oktober 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. oktober SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 2,4

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 28. august 2009 Markedspykologien i 2009 ligner veldig på 2003 Utviklingen på Oslo Børs i år har mange likhetstrekk med det 2003. I begge tilfeller bunnet børsen ut

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mai 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mai SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,5 % 0,2 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer