Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok IDF-møte 19. september 2011"

Transkript

1 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson (sak 25/11) Ingunn Haavardsholm NSF Malin Johansen (sak 24/11) Anders Schjelderup Lyng NTL Erik Døving (sak 15/11) Eva Andresen Parat Wilfred Mørch (sak 28/11) Anders Dahle Brita Bye Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø ledet møtet. IDF 14/11. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det ble klart at man ikke ville få behandlet ferdig alle sakene, så det ble avtalt at det skulle berammes et nytt møte der man behandlet sakene 17, 19 og 20. Det ble meldt inn flere saker til eventuelt - Personalpolitikk i tilknytning til tilsetting av ledere (utsatt) - Redegjørelse for forskningsjuksanklager mot rektor (utsatt) - Funksjonstillegg for koordinatorer og gruppeledere (utsatt) - Møterett for Hovedverneombudet til IDF-møtene - Kontorplass, skyss og andre ordninger for tillitsvalgte som møter på annen campus enn der man vanligvis har sitt arbeid de dagene det innkalles til møter (utsatt) - Status på arbeidsmiljøarbeidet - Kostnader ved fusjonen (utsatt) FF etterlyste et brev fra administrasjonen der det går klart fram at særavtalene om ekstra lønnstrinn til tilsatte som fyller 60 og 64 ikke vil bli videreført. Høgskoledirektøren sa at dette vil komme. Informasjon IDF 15/11. Informasjon om styresaker Høgskoledirektøren informerte om styresakene. Erik Døving redegjorde for utredningsarbeidet rundt AFI og NOVA og tilknytningsformen de skal ha til høgskolen i fremtiden. Rapporten skal etter planen være ferdig siste uke i oktober. Den vil da bli sendt ut til høring. 1

2 IDF 16/11. Administrasjonen informerer Tjenestemannsorganisasjonene informerer A. Anbud og avtaler NTL hadde bedt om en redegjørelse for hvilke avtaler som binder høgskolen og hvilke anbud som er gått ut og hva som settes ut nå. Ved fremtidige anbud ønsker de å bli involvert allerede i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Fungerende direktør for ressursutvikling og infrastruktur Ragnvald Thilesen redegjorde for eksisterende avtaler. Den neste avtalen det skal innhentes anbud på er reisebyråavtale. Han bekreftet at informasjon om nye avtaler vil bli gitt i god tid framover. B. Status på fusjonsarbeidet Ragnvald Thilesen presenterte en oversikt over utviklingsprosjekter og utredninger høsten Organisasjonene spurte hvordan medvirkning ville bli ivaretatt. Høgskoledirektøren svarte at det ville legges vekt på å få til brukermedvirkning og at representanter for brukerne vil bli invitert med inn i gruppene. Ragnvald Thilesen presenterte en oversikt over de tidligere ledere det er inngått avtaler med i forbindelse med omorganiseringen. Ytterligere to ledere er fortsatt i prosess. C. NSF Valg skal gjennomføres tirsdag 20. september. Medlemmene har meldt inn at det er for mange studenter pr. lærer som følge av en praksis med overbooking. D. Akademikerne Akademikerne har fått i gang samarbeid mellom sine organisasjoner i forhold til IDF-arbeid. De har behov for et sted å publisere sine saker. E. FF FF skal velge valgkomité for det forestående leder- og styrevalget. De planlegger FoU-seminar for sine medlemmer 30. november. Administrasjonen minnet i denne sammenheng om at FF må huske å søke om fri for sine medlemmer i henhold til reglene i Hovedavtalen. FF repliserte til administrasjonen at denne saken skulle de komme tilbake til under arbeid med tilpasningsavtalen. FF rapporterte om det samme som NSF med for mange studenter pr. lærer. Institutt for adferdsvitenskap, Fak. HF, har blitt flyttet uten at dette har vært oppe til hverken informasjon eller drøfting med TMO. FF ønsket dette opp som sak i neste møte. 2

3 F. NTL Styre er valgt og meddelt ledelsen. G. Parat Parat skal ha medlemssamling i løpet av kort tid. IDF 17/11. IDF 18/11. Hvem har gått ut av, og hvem er nye i organisasjonen Innplasseringsprosessen og bemanningsplan siste nytt Oppdatert bemanningsplan var utsendt i forkant av møte. Organisasjonene meldte tilbake at den inneholdt flere feil og ba om å få en ny, oppdatert og korrekt bemanningsplan. Administrasjonen svarte at den ikke lenger kan benyttes som angivelse av stillingsinnhold for den enkelte stilling, men kun som et verktøy for å få organisatorisk oversikt. IDF 19/11. IDF 20/11. Ressurser til de tillitsvalgte ny avtale Tilpasningsavtalen, første utkast til orientering Sakene 17, 19 og 20 ble utsatt til nytt møte. IDF 21/11. Pris på trening for tilsatte ved Akademikerne Ragnvald Thilesen informerte om at den løpende avtalen om studentidrett kun er for dette semesteret. Avtalen skal reforhandles, og man vil da vurdere muligheten for å få til et treningstilbud som er lavere priset. Drøfting IDF 22/11. Utvikling av strategisk plan for HiOA perioden (S-sak 115/2011) IDF 23/11. Mandat og sammensetning for studieutvalg, FoU-utvalg, doktorgradsutvalg og internasjonalt utvalg ved HiOA (S-sak 116/2011) IDF 24/11. Open access-policy, retningslinjer for utgivelser av vitenskapelige open-accesstidsskrifter og retningslinjer for egenarkivering av publikasjoner ved HiOA (S-sak 117/2011) IDF 25/11. Reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (Jnr.11/3025) (S-sak 118/2011) 3

4 IDF 26/11. Forhandlingsfullmakt Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. oktober 2011 (S-sak 121/2011) Forhandling IDF 27/11. Velferdsmidler til Arbeidsmiljøfesten Forhandlinger se egen protokoll Eventuelt IDF 28/11. Eventuelt A. Redegjørelse for trivselsundersøkelse ved seniorrådgiver Wilfred Mørch Wilfred Mørch redegjorde for trivselsundersøkelsene som ble gjennomført i mars og juni blant HiOs tilsatte. HiAk deltok ikke i undersøkelsen da de nylig hadde gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for sine tilsatte. Undersøkelsene viste markant økning i antallet som oppga at de ikke trivdes fortrinnsvis i de enheter som ble sterkt berørt av omorganiseringen. Organisasjonene ble ikke overrasket over de tallene som ble presentert. De mente det var beklagelig at ikke flere ledere hadde deltatt siden mange ledere har meldt til sine organisasjoner at de ikke har hatt det så bra. TMO mente spørsmålene i undersøkelsene ikke var gode. Administrasjonen svarte at de hadde vært klar over dette da juni-undersøkelsen ble gjennomført, men hadde valgt å vektlegge hensynet til at undersøkelsene fra mars og juni skulle være direkte sammenlignbare. Høgskoledirektøren sa at spørsmålene vil gjennomgås og forbedres før ny undersøkelse skal gjennomføres, selv om svarene da ikke vil være helt sammenlignbare. Organisasjonene etterlyste konkrete tiltak på bakgrunn av de dårlige trivselsmålingene. De understreket at dette arbeidet også må rettes mot den enkelte tilsatte, ikke utelukkende kanaliseres gjennom tillitsvalgte og verneombud. Administrasjonen sa man, i samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudene, vil foreta ytterligere kartlegging før man setter i gang med konkrete tiltak. Seniorrådgiver Mørch presiserte at utfordringene ikke er de samme over hele HiOA, og mente det vil være hensiktsmessig å starte kartlegging gjennom å sammenstille resultater fra medarbeidersamtaler. 4

5 B. Hovedverneombudets tilstedeværelse i IDF-møtene FF og Akademikerne ønsker, især i denne konstituteringstiden, at også Hovedverneombudet (HVO) skal kunne være tilstede i IDF-møtene, med talerett. NTL mener det er tilstrekkelig at HVO deltar når det er saker som spesielt angår dem, men samtidig også at det er viktig å sørge for god informasjon til HVO. Administrasjonen svarte at HVO blir innkalt til saker der det er naturlig ut i fra sakens innhold. Det vil bli vurdert om det skal innkalles til alle møtene i tråd med FF og Akademikernes ønsker. 5

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene.

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Møtebok fra IDF-møte 20. september 2012 Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD Dato: 23.02.2009 Saksnr: 2009/252 OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 1. Avtaleparter Det er i dag inngått en omstillingsavtale ved Høgskolen i Buskerud mellom følgende parter: Høgskolen i Buskerud

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011

Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011 Norges idrettshøgskole Administrerende direktør 2. februar 2011 STY-O-SAK 08/11: AMU-REFERATER Vedlagt følger referater fra møter avholdt i AMU 4. november og 9. desember 2010 og 2. februar 2011. Styret

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer