Politiets evaluering av hendelsene 22. juli metodevalg og metodeutfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets evaluering av hendelsene 22. juli 2011 - metodevalg og metodeutfordringer"

Transkript

1 Politiets evaluering av hendelsene 22. juli metodevalg og metodeutfordringer Evalueringskonferansen 4. september 2012 Avdelingsdirektør Espen Frøyland, Analyseavdelingen, Politidirektoratet

2 Norsk politi besto ikke prøven, verken den 22. juli eller i sin egen evaluering 1) 1) Justis- og beredskapsminister Grete Faremo, kronikk nrk.no 16. august 2012

3 Innhold Formål med evaluering i politiet Organisering av 22.7-evalueringsarbeidet i politiet Innhold i og forståelse av mandat Metodikk for politiets evaluering av 22.7 Intern versus ekstern evaluering Datainnsamling Evaluering og kultur Diskusjon, spørsmål og kommentarer Endres i topp-/bunntekst Side 3

4 Formål med evaluering i politiet Legge til rette for utvikling av en god læringskultur i etaten Sikre at både positive og negative erfaringer som gjøres i en virksomhet tilflyter hele etaten Sikre at erfaringer omsettes til læring slik at tilliten til politiet styrkes

5 Læringssirkelen i politiet Sette mål Nødvendige korrigeringer Analysere og implementere Monitorere og evaluere Læringskultur Endres i topp-/bunntekst Side 5

6 Organisering av politiets evaluering Samarbeids -partnere Andre politdistrikt Særorgan (Kripos UP, PDMT) Politidirektoratet Oslo pd Nordre Buskerud pd Sønderlandutvalget (Politiets evaluering) 6 i utvalget og 2 sekretærer Arbeidet fra august 2011 til mars 2012 Baserte seg på datafangst og vurderinger i lokale utvalg

7 Overordnet metodikk for politiets evaluering ) Tolk mandat Bestem mål for evalueringen Definer evalueringstema Formuler evalueringsspørsmål Etabler sammenligningsgrunnlag (vurderingskriterier) Gjennomfør datainnsamling Beskriv funn og læringspunkter 1) I stor grad basert på «Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer», Direktoratet for økonomistyring

8 Mandat Sønderlandutvalget «Formålet med evalueringen er å få kunnskap om effektivitet i politiets håndtering, som følge av hendelsene i Oslo og på Utøya, den 22. juli 2011 og i de følgende dagene, for derigjennom å lære mest mulig av det som ble gjort (nasjonal læring) og følge opp forbedringsområder (utvikling og kvalitetssikring).» «Den skal ikke ha som formål å avdekke feil og finne syndebukker.» Mandat Gjørvkommisjonen «Hva skjedde 22/7? Hvorfor skjedde det? Og mer fundamentalt: Hvordan kunne vårt samfunn la dette skje?» (Gjørvkommisjonen s. 13) Et nøkternt og utilslørt bilde av hva som gikk godt, og hva som sviktet «på bakkeplanet», er etter kommisjonens vurdering en nødvendig forutsetning for at samfunnet kan ta til seg læring fra de viktige ledelsesmessige, strategiske og politiske utfordringene som springer ut av hendelsene. (Gjørvkommisjonen s.14) I politiets evaluering var hovedformålet læring, og i Gjørvkommisjonen var det både læring og kontroll. Mange av læringspunktene i Sønderland-utvalget og Gjørv-kommisjonen er sammenfallende Endres i topp-/bunntekst Side 8

9 Evalueringstemaer for politiets evaluering av 22.7 Varsling og situasjonsrapportering Planverk, organisering, ledelse og samordning Håndtering av evakuerte og pårørende Informasjon og mediehåndtering HMS-arbeid Stort område å evaluere på begrenset tid. Evaluering er en modningsprosess. Kreves tid for å gjøre gode vurderinger. Endres i topp-/bunntekst Side 9

10 Vurderingskriterier for å kunne sammenligne. Brukt i evaluering av 22. juli I. Det foreligger objektive vurderingskriterier det skal måles mot. Eksempel: Har politiet fulgt mål eller krav i Politiets beredskapssystem (PBS). II. Det etableres vurderingskriterier ut fra egne faglige vurderinger siden det ikke foreligger på forhånd fastsatte kriterier. Eksempel: Nasjonal varsling skjer hurtig, sikkert og effektivt. III. For en rekke av evalueringsspørsmålene var det ikke mulig å definere et entydig og presist sett av vurderingskriterier. I disse tilfellene mer skjønnsmessig gjort vurderinger av funn (for eksempel konsekvenser av konkrete beslutninger og konkrete hendelser). Det vil da være vanskeligere å angi hva som er god eller tilfredsstillende måloppnåelse. Eksempel: Valg av sted for å sette ut båt for innsatspersonell til Utøya.

11 Resultatkjede for varsling 22.7 Forutsetninger Ressurser Prosesser/ beslutninger Produkter/ tjenester Brukerkonsekvenser Samfunnskonsekvenser Tekniske varslingssystemet (Outlook) PCer i politidistrikt Kompetanse i politidistrikt, Kripos, POD,,, Planverk Testing Øvelser Organisering Prosedyrer Roller Ledelse Politidistrikt varsle Kripos Nedtegne varsel i Kripos Kripos sende varsel ut Motta varsel i politidistrikt Forstå melding Pågripelse Sperringer mv. Tillit og omdømme til politiet Formidling til mannsskaper Skjedde varsling hurtig, sikkert og effektivt?

12 Datainnsamling Politiets evaluering I de lokale evalueringene ble det gjennomført intervjuer og annen datafangst Sønderland-utvalget baserte seg i stor grad på innhold i de lokale evalueringene Gjørv-kommisjonen Et stort antall intervjuer GPS-data Omfattende bilde- og filmmateriale Omfattende og kvalitetssikret datainnsamling gjorde det mulig å trekke klare konklusjoner, som tilgjengelighet til båter 22.7 Endres i topp-/bunntekst Side 12

13 Endres i topp-/bunntekst Side 13

14 Intern eller ekstern evaluering Samfunns -kritisk/ politisk oppmerksomhet Læring Kontroll Endres i topp-/bunntekst Side 14

15 Intern versus ekstern evaluering (forts) Andre relevante aspekter i valg mellom intern/ekstern evaluator: Sakkunnskap kontra spesialkompetanse på evalueringsmetodikk Betydningen av distanse til det som evalueres Behovet for å bygge opp intern evalueringskompetanse Sønderland-utvalget og de interne evalueringsutvalgene Alle arbeider i politiet. Tung politifaglig kompetanse. Gjennomgående liten evalueringserfaring Gjørv-kommisjonen Ingen i kommisjonen eller dens sekretariat arbeider i norsk politi i dag Tung tverrfaglig kompetanse, næringslivserfaring og praktisk kunnskap fra politi i andre land

16 Evaluering og læringskultur Generelt: For å lære, må vi også få opp det som er vondt For at en (intern) evaluering skal få frem riktige svar, kreves det en åpenhetskultur for å innrømme feil Erkjenne hva evaluering innebærer, ikke bare forstå det på et intellektuelt plan Politiet: Takhøyde for å erkjenne feil? Det å innrømme feil i kritiske hendelser innebærer at man gjør vurderinger av forhold som kan ha hatt følger for liv og død. Endres i topp-/bunntekst Side 16

17 Spørsmål, kommentarer og diskusjon Endres i topp-/bunntekst Side 17

18 Mulige diskusjonspunkter Hva er tilstrekkelig avstand mellom evaluator og den som evalueres? Hvordan skaper vi en kultur for læring (der feil aksepteres)?

19 Takk for meg

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer SSØ 10/2008, 2. opplag 2000 eks. En sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet I denne folderen viser vi hvordan en statlig virksomhet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Organisering av evalueringsarbeidet

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer