Mål for øvelsen del 1 og 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål for øvelsen del 1 og 2"

Transkript

1 SNØ 2010 evaluering Evalueringsgruppen: Tone D. Bergan, DSB, Tove Heidi Silseth, Helsedirektoratet, Inger Margrethe Hætta Eikelmann, Statens strålevern, Olav Sønderland, Politidirektoratet, Asle Michael Fremgård, Mattilsynet, Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn

2 Mål for øvelsen del 1 og 2 Hovedmål del 1: Øve departementenes underliggende etater og andre virksomheter i krisehåndtering ved et atomscenario med vekt på organisering av atomberedskapen i Norge Hovedmål del 2: Øve departementene i krisehåndtering ved et atomscenario med vekt på organisering av atomberedskapen i Norge.

3 Delmål for øvelsens del 1 Øve rolle- og ansvarsforståelse, herunder grensesnitt og samspill mellom Kriseutvalget for atomberedskap, underliggende etater, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Den britiske ambassade Øve samordning av kommunikasjon til befolkningen Vurdere ressurser (kapasiteter, redningsressurser, måling, rensestasjoner mm) Få frem en omforent situasjonsbeskrivelse, samt prioritering av tiltak Øve på informasjonsdeling og rapportering mellom de ulike nivåer Identifisere operative vs strategiske problemstillinger og avdekke ev. svakheter i virksomhetenes prosedyrer

4 Delmål for øvelsens del 2 Øve rolle- og ansvarsforståelse, herunder grensesnitt og samspill mellom Kriseutvalget for atomberedskap, lederdepartement, andre departementer og Regjeringens kriseråd Øve samordning av kommunikasjon til befolkningen, herunder utarbeidelse av en overordnet kommunikasjonsstrategi

5 Scenario Den 2. august i Oslo Norway Cup og Øyafestival Crown of Scandinavia ankommer DFDSterminalen 09:30 En danskregistrert campingbil kjører inn i rundkjøringen ved Oslo S Bilen eksploderer påfølgende brann. Nødetatene er raskt på stedet.

6 Scenario

7 Metode for evaluering Alle deltakere på øvelsen fikk tilsendt et bakteppe noen dager før øvelsen startet 1. Ble bedt om å redegjøre om gjennomførte tiltak første døgn 2. Forhåndsspørsmål (roller, planverk, kommunikasjon og ressurser) 3. Observasjoner i løpet av dagen 4. Kort oppsummering etterpå - spørreskjema 5. Sette sammen alle inntrykk og svar innhente utfyllende kommentarer Hensikt med evalueringen læring i forhold til øvelsesmål for deltakerne

8 Forhåndsspørsmål Sentrale spørsmål 1. Hvor kjent med Kriseutvalgets rolle og mandat? Deltakelse i KU? 2. Fullmakter? 3. Ressurser? 4. Kritiske oppgaver? (informasjon) 5. Tiltak av mer langsiktig karakter? 6. Internasjonal assistanse? 7. Informasjon, KU-info

9 Forhåndsspørsmålene Sentrale spørsmål 1. Kjent med Kriseutvalgets rolle og mandat? Bekvemme med ordningen? 2. Kommunikasjon mellom KU og eget departement? 3. Gitt scenario er dette noe departementet har planer for? 4. Hva blir de strategisk viktige beslutningene? (eget dep.) 5. Kan eget departement bli lederdepartement? 6. Hvilke oppgaver ville dere evt. at KSE prioriterte? 7. Kommunikasjon med KU hvordan? 8. Mest kritisk ressurs i denne fasen? 9. Kommunikasjon med befolkningen strategi? 10. Hvem sørger for samordnet kommunikasjon?

10 Læringspunkter - konklusjoner 1. Kriseutvalget for atomberedskap - rolle og mandat 2. Pressekonferanse en del av øvelsens del 1 3. Lederdepartementsrollen 4. Tverrsektoriell koordinering og informasjonsutveksling (departementsnivå) 5. Kommunikasjon med befolkningen 6. Andre lands ambassader og andre aktører 7. Øvingstekniske momenter

11 1. Kriseutvalget for atomberedskap rolle og mandat KU var godt forberedt, koordinert og hadde klare budskap Dekkende sitasjonsbilde og høy troverdighet på budskap Gir RKR nødvendig beslutningsunderlag Lederdepartementsrollen Er KSE og KUs roller overlappende? Godt trenet organisasjon Øvelsen belyste KUs rolle

12 2. Pressekonferanse del 1 Arrangert pressekonferanse med spillende journalister Presentasjon av budskap og sentrale aktører gode og solide Ved gjennomføring fikk journalistene fritt spill Ser at det er krevende å veksle fra skrivebordsøvelse til spilløvelse KU-info, ikke en del av øvelsen

13 3. Lederdepartementsrollen JD var utpekt som lederdepartement på forhånd Gjennomført møte i Regjeringens Kriseråd (RKR) KU fremla strategiske problemstillinger for RKR Med fokus på å redusere konsekvenser for helse og miljø naturlig at HOD overtok som lederdepartement? Viktig å aktivisere direktoratsnivå, egne ressurser i sektoren JD godt forberedt på rollen som lederdepartement men fremlegging av hovedbudskap ble uten innhold

14 4. Tverrsektoriell koordinering og informasjonsutveksling Byr alltid på utfordringer ved en sammensatt hendelse Departementene samlet i plenumssal vanskelig å øve horisontale og vertikale kommunikasjonslinjer Utsendte spørsmål på forhånd avdekker noe usikkerhet knyttet til informasjonskanaler og hvordan eget departement vil få informasjon (Embedsgruppen for atomberedskap, fylkesmennenes rapportering m.m.) Kommunens virkemidler blir fort glemt

15 5. Kommunikasjon med befolkningen Var på forhånd definert som et viktig øvingsmål Kompleks scenario med mye usikkerhet KUs kommunikasjonsstrategi var klar og kan forsterkes JDs kommunikasjonsstrategi berørte ikke det aktuelle scenariet vanskelig å bedømme troverdighet Lederdepartement kan i større grad utfordre KU på argumentasjon og budskap

16 6. Andre lands ambassader og andre aktører UD får raskt en rolle når det gjelder å yte informasjon og bistand til andre lands ambassader i Norge UD ble betraktet som et naturlig kontakt punkt for britene, også når det gjaldt oppfølging av utenlandske pasienter UDs rolle mot KU kan formaliseres i større grad Andre aktører (Avinor, Jernbaneverket m.m.) naturlig kontaktpunkt for disse?

17 7. Øvingstekniske momenter Øvelsens del 1 fremlagte problemstillinger relevante og aktuelle for deltagende etater Basert på håndtering i del 1 fremlegge strategiske problemstillinger for øvelsens del 2 Totalt 12 departement som deltok krevende med mer enn 100 mennesker i plenumssal Ytterligere krevende å avholde møte i RKR innledningsvis Medieinnslag tok en stor del av tiden og ble opplevd å være på siden av de største utfordringene (liv og helse) Departementene ble utfordret på flere operative problemstillinger Øvingsformen bør revideres plenumsdiskusjoner, operativt og strategisk nivå adskilt, mange departement, de mest sentrale strategiske utfordringene..

18 Viktigste læringspunkter - oppsummering Kompleks hendelse - KU fremstår koordinert og godt trent. En stående beredskapsorganisasjon som gir merverdi. Kan utnyttes i større grad Koordinering alltid en utfordring, samsvarende planverk og god kunnskap om roller, ansvar og myndighet. Vurderinger rundt valg av lederdepartement viktigere enn man tror? Øvingsform svært krevende, færre mulige læringspunkt i etterkant Mer tydelige mål og oppgaver i løpet av øvelsen, bedre tid til å avklare spørsmålsstillinger som dukker opp og større mulighet til å kommunisere iverksatte tiltak.

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen

Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen StrålevernRapport 2014:3 Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen Referanse: Statens strålevern. NB 8 Nuclear

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Evalueringsrapport Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Scenario 3 3. Deltakere 3 3.1 Øvingsledelse 3 3.2 De som ble øvd 4 3.3 Responscelle 4 4. Mål for øvelsen

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE OPPLAND KRAFT-EKOM-VEI 23.11.2010

EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE OPPLAND KRAFT-EKOM-VEI 23.11.2010 EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE OPPLAND KRAFT-EKOM-VEI 23.11.2010 Sammendrag Målsettingen med Øvelse Oppland var å teste aktørenes beredskapsevne, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet Inkludert undersøkelser i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og to

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Troms 2011

Øvelse kraft ekom veg Troms 2011 Øvelse kraft ekom veg Troms 2011 Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen 31.10.2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.1.1 Scenario... 4 2.2 Deltakere...

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI Ansvarlig: NVE, i samarbeid med: Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Aust-Agder, KDS Agder, KDS Buskerud, Post- og teletilsynet, Statens Vegvesen,

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal varslingsøvelse 2013 - Evalueringsrapport

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal varslingsøvelse 2013 - Evalueringsrapport 13 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal varslingsøvelse 2013 - Evalueringsrapport Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-323-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Kriseutvalgets kommunikasjonsplaner

Kriseutvalgets kommunikasjonsplaner Kriseutvalgets kommunikasjonsplaner Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Østerås, 2015 Innhold 2.1 2.3 2.4 2.6 3.6 4.6 4.8 5.6 6.6 6.7 5 1 Innledning Regjeringen har lagt til grunn

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Evalueringsrapport Rikke C. Arnulf Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.1.1 Scenario... 4 2.2 Deltakere... 4

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE FINNMARK kraft ekom vei 07.09.2010

EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE FINNMARK kraft ekom vei 07.09.2010 EVALUERINGSRAPPORT ØVELSE FINNMARK kraft ekom vei 07.09.2010 Sammendrag Målsettingen med Øvelse Finnmark var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland - kraft ekom vei - 11.05.10 1 SAMMENDRAG Målsettingen med Øvelse Nordland var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA 23. oktober 2014 NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA - 1 - Innholdsfortegnelse DEL: 1 GENERELL DEL... 4 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 6 3 MÅLSETTING, HOVEDSTRATEGIER OG MÅLGRUPPER... 9 4 AKTØRER,

Detaljer

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29. (2011 2012) Melding til Stortinget. Samfunnssikkerhet Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Hovedbudskap i meldingen... 8 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets-

Detaljer

Evaluering av Kunnskapsdepartementets krisehåndtering i etterkant av 22. juli 2011

Evaluering av Kunnskapsdepartementets krisehåndtering i etterkant av 22. juli 2011 Evaluering av Kunnskapsdepartementets krisehåndtering i etterkant av 22. juli 2011 0 11.01.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning... 3 1.1 Mandat og kriterier for evalueringen...

Detaljer

NSMs erfaringer fra øvelse IKT08

NSMs erfaringer fra øvelse IKT08 NSMs erfaringer fra øvelse IKT08 Øivind Mandt Stab enhet for analyse og tilsyn oivind.mandt@nsm.stat.no Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Fører tilsyn, gir

Detaljer

Way Forward-rapporten

Way Forward-rapporten Way Forward-rapporten Øvelse SkagEx11 er støttet av EU-kommisjonen Ingen tekst 1 Forord Øvelse SkagEx11, som ble avholdt i Ytre Oslofjord i september 2011, var en av de største og mest komplekse sivile

Detaljer

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene RAPPORT Kommuneundersøkelsen 2015 Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: 978-82-7768-361-4 Grafisk

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer