Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling"

Transkript

1 Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

2 Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet

3 Krisekommunikasjon Krisekommunikasjon handler først og fremst om å forklare hvordan krisen skal løses. Har du ikke annet å si: kommuniser prosess, hva virksomheten gjør, og helst hvordan innbyggerne skal forholde seg. Åpen Ærlig

4 Samordning og åpenhet Tillit Tillit er en forutsetning for å bli hørt og tatt på alvor Samordning Det er Et samordnet budskap øker troverdigheten Aktiv informasjon Det første budskapet legger grunnlaget for den videre håndteringen som av krisen er Åpenhet Åpenhet skaper den tillit og virkelige trygghet Publikumsforståelse Å forstå publikum er avgjørende for effektiv krisekommunikasjon den opplevde krisen

5 Husk! Omgivelsenes oppfatning av virkeligheten må tas på alvor. Når folk opplever at de befinner seg i fare hjelper det ikke at myndigheter eller eksperter sier at de ikke er det.

6 Viktigste kriseinformasjon Vitenskapelige forklaringer 14 % Hva myndighetene gjør 17 % Praktiske råd for å redde meg og mine 63 % Kilde: DSB/Weisæth, Kontoret for katastrofepsykiatri/ac Nielsen, 2001

7 Kommunikasjonskriser Krisen i seg selv Bildet som skapes av krisen Vi må håndtere begge deler parallelt Lytter vi ikke til omgivelsene og fanger opp bildet som er skapt av krisen, kan våre budskap bomme totalt. Omverdensanalyse Forståelse for hvordan påvirkning skjer

8 Strategi for mediehåndtering Tell people how scary the situation is and watch them get calmer. Peter Sandman Strategier for å håndter media velges ut fra hvordan man tror andre oppfatter situasjonen Vi opplever det beroligende at ansvarlige personer ikke bagatelliserer og ikke forsøker å holde tilbake truende informasjon.

9 Informasjonskriser Publikum, mediene og andre opplever å havne i et informasjonsvakuum som følge av det de oppfatter som mangel på, ikke tilstrekkelig eller ikke troverdig informasjon fra kriseeier Tidskonflikten er den mest fremtredende Mangel på åpenhet og forståelse for medias oppgaver For dårlig informasjonsberedskap Informasjon kommer fra samme sender, men med ulikt budskap Situasjonens alvor undervurderes

10 The golden hour Gjør du feil i starten, kan du aldri rette det opp igjen. Du bedømmes ikke etter krisens årsak eller løsning, men hvordan du håndterte den.

11 Erfaringer fra øvelser Flere aktører har for høy terskel for å ta kontakt med andre sektorer for å dele informasjon, og for å diskutere mulig samarbeid og muligheter for å benytte seg av felles ressurser. Kommunikasjonsansvarlig er ikke utpekt eller brukes ikke som strategisk ressurs for krise/beredskapsledelsen, men kun som sekretær.

12 Erfaringer fra øvelser Flere må ta inn over seg utfordringene ved å kommunisere i en krise hvor ekom er borte eller kraftig redusert. All innsats settes inn på å reparere eller begrense skader, krisekommunikasjon er ikke det man tenker på først. Nettselskapene må legge inn rutiner for varsling av strømbortfall til ekom, politi og andre innstanser. Bedre til å samkjøre budskap. Enda bedre til å vise empati og forståelse for de som er berørt. Dette virker som oftest lettere for kommuner/fylkesmenn enn på nettselskap og teleselskapene/vegvesenet.

13 Erfaringer fra øvelser De involverte bør tilstrebe enda tettere kontakt med hverandre og kommuner/fylkesmenn. Viktig at noen koordinerer: Store forskjeller blant fylkesmennene. Noen er rask på ballen noen vegrer seg og venter for lenge. FM bør bli tydeligere i sin koordinerende rolle, spesielt med tanke på informasjons håndtering og informasjonsdeling. Behov for å oppdatere beredskapsplanene med kontaktinformasjon, og sørge for å føre opp kontaktene med både mobil, fasttelefon og adresser.

14 Erfaringer fra øvelser Kompetansen om informasjon/kommunikasjon kan bli bedre. Kapasitet til å besvare henvendelser fra publikum og media er for liten. Kapasitet til å overvåke media er for liten. Ikke tatt god nok høyde for at mobiltelefoni ikke vil fungere som et nødsamband. Et forbedringspotensial i forhold til å tenke ut kreative løsninger for å håndtere kommunikasjonsutfordringene. Sosiale medier synes ikke å ha fått særlig plass som kommunikasjonskanal i kriser.

15 Erfaringer fra ulike kriser Kommunikasjonens rolle har økt i verdi. Krisehåndtering er mer og mer kriseinformasjonsarbeid. Det stilles helt nye krav på informasjonsflyten og analyser av hva som er krisen, bildet av krisen og hendelsesforløpet. Hastigheten og spredningseffekten er større enn gamle modeller av klare og tydelige informasjonssteg og perm-manualer tar hensyn til. Det er mobile enheter og systemer som bærer informasjon og nyheter først. TV og aviser brukes mer og mer for analyse og evalueringsarbeid (?) Informasjonssansvarlig må ha kunnskap og kompetanse.

16 Vanlige feil under en krise Ikke kjent med beredskapsplaner For sent i gang avgjørelser fattes for langsomt Dårlig kommunikasjon internt og eksternt Mediene blir oversett Lytter til feile personer og tar ikke tilbakemeldinger Uvilje til å gjennomføre nødvendige endringer Informasjonsplaner mangler

17 Tragedien 22/7 avdekker behov for mange slags endringer: i planverk og regler, i disponering av kompetanse og ressurser, i organisasjonskultur, prioriteringer og fokus, ja til og med i samfunnets holdninger. Noen av disse endringene vil kunne vedtas av en myndighet. Det er de enkleste endringene å få til, hvis bare den politiske viljen er tilstede. Andre og mer grunnleggende endringer i holdninger, lederskap og kultur må utvikles over tid. Nettopp derfor kan det være disse som fortjener oppmerksomhet først.

18

19 Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap. Problemet er ikke at det ikke finnes planverk, men at dette planverket ikke brukes. Problemet er ikke at det ikke avholdes øvelser, men at evnen til å ta lærdom av dem er for liten. Det handler om ledelse, kulturer og å forstå farer. Ansvaret for at dette skjer ligger hos lederne på alle nivåer. På statsminister og statsråder, administrative ledere, i direktoratene og på hver avdeling og hvert lokale kontor.

20 Hva er det verste som kan skje?

21 Hva hvis internett plutselig ble borte?

22 Risiko- og sårbarhetsanalyse også når det gjelder kommunikasjon i en krise

23 Forberedelse av krisekommunikasjon Kommunikasjonskanaler Radio, TV, avis, internett, høytalerbil Kommunikasjon internt Servicetorg/resepsjon/sentralbord Kapasitet Medieovervåkning Kapasitet Tempo og nye kanaler er en utfordring

24 Før krisen oppstår:informasjonsenheten Folk og rutiner på plass. Inkluder digitale og sosiale medier i kriseplanen. Ha et digitalt team med tilgang på de rette verktøyene klart. Finn ut hva folk der ute er interessert i, og ager deretter. Tenk enkle og konsistente budskap. Alle kanaler må være dekket.

25 Noen av infoenhetens oppgaver Rådgiver for ledelsen Drive pressesenter (og svare mediene tilrettelegge for pressekonferanser/intervjuer etc) Koordinere informasjonen internt og eksternt. Legge ut informasjon internt og eksternt (inkl.sosiale medier) Utforme flerkulturell informasjon. Medielogg.

26 Noen av infoenhetens oppgaver Overvåkning av mediene og andre virksomheter og analysere denne informasjonen. Innhente annen informasjon/fakta internt/eksternt som har betydning for håndtering av krisen.

27 Organisering og rolleavklaring Alle som er involvert internt må vite hvilke roller de er tiltenkt og hvilke oppgaver de skal ivareta. Hvem som skal uttale seg om hva. Hvem som skal skriver pressemeldinger. Hvem som skal kontrollerer pressemeldingene. Hva skal gis til media vs til de pårørende? Hva kan sentralbordet si?

28 Samhandling i en krisesituasjon Rolleavklaring Hvem er kriseeier? Hvem uttaler seg om hva? Felles plan for krisekommunikasjon. Liaisoner. Etablert kontakt og legge grunnlaget før krisen. Øvelse med krisekommunikasjon.

29 MMMM Mennesker Miljø Materiell Marked

30 Hjertelagskommunikasjon

31 Takk for

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland - kraft ekom vei - 11.05.10 1 SAMMENDRAG Målsettingen med Øvelse Nordland var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Notat 2004:3 Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Forord Prosjekt "Kommunal informasjonsberedskap - Bruk av hjemmesider og servicekontorer i en krisesituasjon" har vrert et selvinitiert

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE Side 1 av 18 Innhold 1. INFORMASJONSPLAN...3 1.1 Generelt...3 1.2 Retningslinjer for intern informasjon i Målselv kommunes organisasjon...3 1.2 Media / Presseinformasjons

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer