Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune

2 Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune fra 2001 om bygging av nytt stadionanlegg til HamKam. Flere selskaper etableres. 2007: Byggestart (flere byggetrinn) Feb. 2010: Kommunestyret vedtar gransking Aug. 2011: Granskingsrapporten ferdig, 267 sider, kostnad ca. 9 mill. Kontrollutvalgets rolle: Ansvar for gjennomføring av granskingen. Hvor var kontrollutvalget før kommunestyrets vedtak om gransking?

3 SELSKAPS- STRUKTUREN garanti garanti Hamar Energi Holding AS (Hamar kommune 100%)

4 Innledende diskusjoner (forut for vedtak om gransking) Utforming av mandat (oppdragsbeskrivelse) Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret Spørsmål som ble drøftet: Gransking eller undersøkelse? Bruk av kontrollutvalget (eller noen andre)? Habilitet og uavhengighet Organisering av granskingsprosjektet og bruk av eksterne

5 Vedtak om granskingen et vidt mandat KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Det gjennomføres en granskning av Briskebysaken der formålet er å få klarhet i hvorfor den økonomiske og administrative utviklingen av sportsanleggene ikke har skjedd etter forutsetningene. Det er også et formål at granskningen skal ha en læringseffekt og bidra til forbedring i forvaltningen. Kontrollutvalget gis ansvar for gjennomføringen av granskningen og å legge fram sluttrapport til kommunestyret. For å sikre legitimitet og nødvendig kompetanse, forutsettes at kontrollutvalget knytter til seg ekstern bistand som kan gjennomføre granskingen. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne prosjektplan for granskningen med konkretisering av spørsmål/problemstillinger som skal besvares, jf. vedtakets pkt. 1. Prosjektplanen legges frem for kommunestyret til orientering. Kommunestyret dekker utgiftene til granskningen. Stor politisk vilje til at alle steiner skulle snus Tilsynelatende liten vilje til avgrensninger.

6 Anbudsprosessen Kontrollutvalget ansvarlig for anbudsprosessen Kompetanse? Risiko? Lov om offentlige anskaffelser Valg av prosedyre: Konkurranse med forhandling 2 faser: 1) Prekvalifisering og 2) Tildelingsfase Prekvalifisering, utvelgelse av 3 (av 10) tilbydere Konkurransegrunnlag Kriterier: Pris og kvalitet Endelig valg av tilbyder (Lynx Advokatfirma) Kontraktsinngåelse Ingen klager vellykket prosess!

7 Gjennomføring av granskingen Forprosjekt (sommer/høst 2010). Kostnad ca Anslag totalt for hovedprosjekt/granskingen: ca 3 mill. Granskingen (ca. 1 år) Kontrollutvalgets oppfølging av granskerne (kontraktstyring) Sterk kritikk mot granskerne underveis, bl.a. påstander om: For lite systemfokus og for stort fokus på personlig ansvar og evt. straffbare handlinger. Sviktende metodikk (særlig kritikk mot gjennomføring av intervjuer, referatskriving og kontradiksjon) Svak rettssikkerhet for de mistenkte

8 Gjennomføring av granskingen forts. Sterk kompetansestrid mellom dyktige advokater Press mot kontrollutvalget i avslutningsfasen Om å avslutte, stoppe granskerne, ikke anbefale å anmelde mv.) Brev, telefoner, trussel Særlig om økonomistyring Kontrollutvalget opplever små muligheter til å påvirke omfanget og dermed kostnaden. Påstander om at kontrollutvalget hadde mistet kontrollen. Kontrollutvalget kritiserer granskerne i ettertid for manglende kommunikasjon med oppdragsgiver og vilje til å drøfte eventuelle avgrensninger.

9

10 Rapportens konklusjoner Svak eierstyring Rolleblanding og interessekonflikter Svak oppfølging/kontroll fra kommunens side Brudd på EØS-regler Uryddig bruk av konsulenter (roller) Mistanke om bedrageri og økonomisk utroskap Ingen personlig vinning, men for fotballen Konklusjoner om straffbare forhold trukket kun med bakgrunn i det objektive gjerningsforhold

11 Anmeldelse eller ikke? Kommunestyret forventet klar anbefaling fra kontrollutvalget om mistanker om straffbare forhold burde anmeldes eller ikke. Rapporten ga ikke godt nok grunnlag (konkludert kun på objektivt grunnlag) - måtte ha ytterligere juridisk bistand Vurdering av juridisk risiko for kommunen ved å anmelde (Advokatfirmaet Staff engasjert) Vedtak i kontrollutvalget med 3 mot 2 stemmer om å anbefale ikke å anmelde. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling.

12 Refleksjoner / læring Utforming av mandat: Gransking eller undersøkelse? Granskingsbegrepet problematisk!? Valg av begrep påvirket gjennomføringen i stor grad (innfallsvinkler, metoder, kommunikasjon). Ulike forventninger ble ikke tilstrekkelig avklart. Kontrakt, kontraktstyring, økonomistyring: Inngått kontrakt mht. krav til granskerne om kommunikasjon / dialog underveis, herunder drøfting av veivalg mv. var ikke god nok. Var ikke godt nok å inngå kontrakt med 100% avgrensning mot subjektive straffbarhetsbestemmelser. Staff: Problematisk at kommunen bevisst har unnlatt å utrede spørsmålet om subjektive staffbarhetsbetingelser. Kontrollutvalget opplevde et styringsproblem i f.t. granskerne, særlig mht. avgrensninger og oppfølging av økonomi Kontrollutvalget stilte spørsmål om brudd på advokatforeningens retningslinjer

13

14 Refleksjoner / læring forts. Prosjektorganiseringen: Kontrollutvalgets suksess som prosjektansvarlig er betinget av kapasitet og kompetanse. Mye fag og juss preget saken. Burde vurdert en styringsgruppe som ivaretok den løpende dialogen med og oppfølgingen av granskerne? Krevende tid for kontrollutvalget Høy møteaktivitet over lang tid Krevende materie å sette seg inn i, krevende vurderinger (mye fag) Utvalgsleder utfordres spesielt Håndtering av media Konsekvenser for kontrollutvalget Synlig kontrollutvalg God reklame!? Høynet status!? Økt bevissthet i f.m. valg av nytt kontrollutvalg høsten 2011.

Briskebyrapporten. Oslo 17. august 2011. Unntatt offentlighet

Briskebyrapporten. Oslo 17. august 2011. Unntatt offentlighet Briskebyrapporten Oslo 17. august 2011 Unntatt offentlighet 1 Oppsummering Rapporten gjelder hendelsesforløpet omkring utvikling av idrettsanlegg i Hamar kommune med utgangspunkt i en plan fra 2001 og

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune

Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Granskingens formål og mandat... 4 2 Oppsummering og konklusjon... 6 2.1

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Tilbud på pensjonsrådgivning

Tilbud på pensjonsrådgivning & Consultants Tilbud på pensjonsrådgivning Båtsfjord kommune 14. januar 2009 Aon Grieg Sammendrag Vedlagt følger vårt tilbud på gjennomføring av analyse og tilbudskonkurranse høsten 2009. Båtsfjord kommune

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed Evaluering Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Desember 2014 Second line optional lorem ipsum B Subhead lorem ipsum, date quatueriure Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer