LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett Godkjenning av revisor 8. Innkomne saker 9. Valg

2 Sak 1 Konstituering Valg av møteleder og referenter Forslag til vedtak: Årsmøtet velger KariAnne Sæther til møteleder Årsmøtet velger Eva Frisk og Ingrid Metliaas til referenter Årsmøtet velger to personer som skal skrive under årsmøtereferatet: Årsmøtet velger to personer til tellekorps: Sak 2 Årsrapport 1) Organisasjon 2) Medlemstall og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Faglig og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæreren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU har i 2013 vært organisert slik: Årsmøtet Norsklæraren: Redaktør 4 medlemmer i redaksjonsrådet Styret: Leder 4 medlemmer Redaktør i Norsklæraren Skriftstyreleder Dagleg leder Skriftstyret: Leder + 3 medlem En representant frå styret i Nordspråk En representant frå styret i FKS Daglig leder 50% stilling Sekretær Fagbokforlaget

3 Styret har vært sammensatt slik og hatt følgende arbeidsdeling i perioden : Lars August Fodstad: Leder Eva Frisk: Nestleder Øystein Jetne: Styremedlem Ingrid Metliaas: Styremedlem KariAnne Sæther: Styremedlem Gro Ulland: Vara Jostein Saxegaard: Vara Kjersti Rognes Solbu er ansatt som daglig leder i 50% stilling. OlaMatti Mittigård er ansatt som redaktør i Norsklæreren i 50% stilling. De to stillingene i LNU blir til sammen ett årsverk (100% stilling) LNUstyret har i 2013 hatt fire styremøter: januar 2013 (Oslo) 15. mai 2013 (Oslo) 1.2. september (Trondheim) 9. desember (Oslo) LNU disponerer gratis møtelokale i Fagbokforlaget i Bergen og Oslo. Vi har vanligvis hatt ett årlig møte i Bergen, men fordi styrets sammensetting har vært uendret det siste året, la vi heller et møte til Trondheim av praktiske og økonomiske årsaker. Trondheimsmøtet ble holdt i lokaler på NTNU i Trondheim. Møtene har stort sett samme struktur, og faste poster har vært landskonferansen, økonomi, FKS, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæreren og Norskbokklubben. Vi har hatt to dobbeltmøter i På januarmøtet ble en hel dag satt av til å jobbe med høringssvaret til revidert læreplan i norsk. 2) Medlemstall og verving I februar 2014 hadde vi 2001 betalende medlemmer i LNU, mot 2023 på samme tid i Medlemmene fordeler seg slik (2013tall i parentes) Antall medlemmer i LNU: 2001 (2023) Antall medlemmer i Norskbokklubben: 787 (858) Fordeling: Privat: 1001 stk (1022) Student: 461 stk (457) Institusjon: 539 stk (544)

4 Vi har markedsført organisasjonen gjennom kurs og seminarer vi har deltatt på. Vi har også vært synlige i arbeidet med læreplanrevisjonen. Her fikk vi flere medieoppslag og hadde leserinnlegg på trykk. Vi har likevel drevet mindre systematisk verving i 2013 enn tidligere år. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med læreplanrevisjonen og omlegging/redesign av nettside og tidsskrift har tatt mye tid. Mot slutten av 2013 forberedte vi en større kampanje rettet mot norsklærerstudenter (lektorprogrammet og 510løpet), som vi har iverksatt i januarmars ) Økonomi: Resultatet fra 2013 er på pluss , Årsmøtet i fjor vedtok å styre mot i underskudd, da LNU har god egenkapital etter flere år med overskudd fra konferansen. Planen var å bruke til redesign av Norsklæreren og ny nettside. Når vi likevel ender med et positivt resultat, skyldes det følgende forhold: Større overskudd på landskonferansen på Fornebu enn ventet. Bedre annonsesalg enn ventet (dobbelt så mye som året før). Redesign/nettside ble kr. billigere enn forventet Økning i abonnementsinntekter (medlemsavgiften økte fra mars 2013) Royaltyinntektene har økt sammenlignet med året før. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk Oversikten viser hvem som representerer LNU eller er kontaktperson for de organisasjonene vi samarbeider med: FKS (fram til 6. august 2013) Lars August Fodstad Nordspråk Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Tidsskriftsforeningen OlaMatti Mittigård Utdanningsdirektoratet Ingrid Metliaas / Kjersti Rognes Solbu FYR Ingrid Metliaas Nasjonale sentra Ingrid Metliaas /Kjersti Rognes Solbu Språkrådet Lars A. Fodstad / Kjersti Rognes Solbu NFF OlaMatti Mittigård Snøballfilm Kjersti R. Solbu Norsk forfattersentrum Kjersti R. Solbu / OlaMatti Mittigård Utdanningsforbundet Kjersti R. Solbu FAU Hordaland og andre fylkesnettverk Kjersti R. Solbu LNU valgte i år å melde organisasjonen ut av FKS, noe som har vært vurdert i lengre tid. I 2012 vedtok LNUs årsmøte å gi styret fullmakt til å melde organisasjonen ut av FKS, og saken ble det følgende året grundig evaluert og diskutert i styret. Utmeldingen skyldes flere forhold, men den viktigste er at FKS' virksomhet synes å ligge for langt unna LNUs virksomhet til at organisasjonene har tilstrekkelig nytte og glede av et fast formalisert

5 samarbeid. Det har dessuten vært høy grad av konflikt og turbulens i FKS' styre og administrasjon den siste tiden. Selv om dette ikke er årsaken til utmeldingen, har det i noen grad fremskyndet prosessen. LNU har en representant i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu. OlaMatti Mittigård har ikke deltatt på noen møter i år, men er i kontakt med de andre nordiske redaktørene via en Facebookgruppe. Snøballfilm har fortsatt samarbeidet med LNU i forbindelse med utviklinga av best practice filmer om nabospråksundervisning. Kjersti Rognes Solbu har sittet som fagperson i referansegruppa, sammen med representanter fra Dansklærerforeningen og Svensklærerforeningen. LNU har fortsatt samarbeidet med Utdanningsforbundet om å arrangere seminar om revidert læreplan. Se neste punkt. 5) Faglig og fagpolitisk arbeid LNU har drevet faglig arbeid gjennom Norsklæreren, Norskbokklubben, landskonferansen, nettsida, kurs og konferanser. Norsklæreren og Norskbokklubben blir omtalt i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Her blir det språk! Hva skal vi med språkemnene i norskfaget? ble arrangert på Scandic Fornebu 8.9.mars 2013 og var svært godt besøkt Konferansen utforsket de ulike språkemnene i læreplanen. Skriveforskning viser at det er lite sammenheng mellom grammatikkkunnskaper og skriveferdigheter og at rene grammatikalske rettinger i elevtekster har liten læringseffekt. Samtidig etterlyser elevene hjelp til å skrive korrekte, gode setninger. Konferansen undersøkte blant annet hvordan vi kan ivareta språkmangfold og en hyperdivers språkkultur i skolen og samtidig sørge for gode formelle skriveferdigheter hos elevene. Foredragsholdere på konferansen var: Ottar Grepstad, Hilde Sollid, Jan Hognestad, Rolf Theil, Christian Bjerke, Ove Eide, HaraldMorten Iversen, Hildegunn Otnes, Stian Hårstad, Tonje Straume, Ellen Birgitte Jonsrud, Arne Torp, Knut Åge Teigen, Kjartan Fløgstad, Olaug Nilssen og Kjersti Annesdatter Skomsvoll. Nettsida /Facebook og Twitter I 2013 har vi fått ny nettside. Vi ønsket både et enklere og renere utrykk og større brukervennlighet. Målet er at nettsida skal være et oversiktlig sted for å finne informasjon om LNU. Den største forbedringa er at medlemmene nå kan lese hele Norsklæreren digitalt ved hjelp av innlogging med passord. Vi har kommentarfunksjon på nyhetssakene vi legger ut, men vil først og fremst bruke sosiale medier (Facebook og Twitter) til å kommunisere og diskutere norskfaget med

6 medlemmer og andre. Facebooksida vår har 1080 følgere (380 nye siste året) og på twitter er det 831 som følger oss. På Facebooksida har vi informert om læreplanen, skriv fra Udir, samt om egne og andres aktiviteter og arrangementer. Vi har delt debattinnlegg og nettressurser og annet. I forbindelse med læreplanrevisjonen ble det ført mange og lange diskusjoner i kommentarfeltene. Offentlig ordskifte Lars August Fodstad deltok på et diskusjonsmøte om læreplanrevisjonen hos Språkrådet 10. Januar. Kjersti Solbu deltok i en debatt om sidemålet på Litteraturhuset i Bergen 7. februar Debatten ble arrangert av Samlaget og BT i forbindelse med utgivelsen av pamfletten Hva skal vi med sidemål? av Vebjørn Sture og Janne Nygård. I tillegg til Nygård og Sture satt det ungdomspolitikere fra AuF, SU og Unge Høyre i panelet. Kjersti Solbu hadde en kronikk om læreplanrevisjonen på trykk i Bergens Tidende 24. april html#.Uw8N10J5Mo4 Kjersti Solbu hadde et innlegg på trykk i Dag og Tid 14. Juni. Innlegget het Revisjonen norsklærarane ventar på og ble skrevet sammen med Brita Bøyum fra Utdanningsforbundet. Kjersti Solbu ble intervjuet av radioprogrammet Her og Nå (NRK) i forbindelse med læreplanrevisjonen 20. juni Styret skrev også et åpent brev til Kunnskapsministeren Brevet ligger på våre hjemmesider. Kurs og seminarer LNU arrangerte seminaret Revidert læreplan i norsk i Trondheim, Bergen, Oslo og Tromsø i januar og februar Målet var å informere og diskutere høringsutkastet før fristen for å levere høringssvar. Seminaret hadde følgende program: Intro om endringene i høringsutkastet v/leder for revisjonsgruppa Christian Bjerke. Foredrag om retorikk i revidert plan v/jonas Bakken (Oslo og Bergen) Foredrag om litteratur i revidert plan v/lars August Fodstad (Trondheim og Tromsø) Foredrag om skriving i revidert plan v/ Ingrid Metliaas (Bergen, Trømsø, Trondheim, Oslo) og Trygve Kvithyld (Trondheim). Diskusjonsoppgaver og oppsummering.

7 LNU arrangerte oppfølgingsseminar med samme tittel (revidert læreplan i norsk) etter at endelig plan lå klar. Seminarene ble holdt i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim i oktober og november Seminaret hadde følgende program: Intro om de viktigste endringene i læreplanen v/kjersti Rognes Solbu Foredrag om skriving og skriveopplæring i revidert læreplan v/karianne Sæther (Oslo og Bergen) og Sonja Arnesen (Trondheim og Stavanger). Foredrag om litteratur i revidert læreplan v/lars August Fodstad Foredrag om skriving og lesing v/forfatter Trude Marstein. 6.) Norsklæreren Fire nummer av Norsklæreren er gitt ut (årgang 37) i Tema var: 1/13: læreplanrevisjonen 2/13: kan vi sjå språkemna på nye måtar? 3/13: noveller frå Vesaas til Twitter 4/13: norsk i ungdomsskulen Norsklæreren har publisert en vitenskapelig artikkel i hvert nummer. Den vitenskapelige redaksjonen er ledet av Jonas Bakken ved UIO. All fagfellevurdering skjer på dugnad. Tidsskriftet har vært godkjent som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 siden I løpet av våren og sommeren fikk bladet nytt utseende og format. Bladet var modent for en utseendemessig forandring. Redaktøren har ønsket dette siden ansettelsen, og årsmøtet godkjente finansiering av endringen. Det var et ønske om å gi de mange gode tekstene en innpakning de fortjente, for å løfte dem fram på en bedre måte. Det meste skrivearbeidet gjøres gratis, men kvaliteten på tekstene er gode. Målet var også å gjøre et teksttungt blad mer leservennlig og spennende visuelt sett. Av den grunn deltok redaktøren på et bladverksted i Oslo våren Her ble bladet dissekert av en dansk bladkonsulent. Dette var meget nyttig i den videre prosessen. Ny layoutansvarlig, Eldrid Botheim, og redaktøren gjorde et grundig forarbeid før designfirma ble hyret inn. Valget falt på Løvehjerte design i Vågå. Dette var basert på pris, beliggenhet, men ikke minst tidligere arbeid og oppdrag. Samarbeidet våren og sommeren 2013 var godt og intenst. Vi rakk å bli ferdige i tide til å gi ut Norsklæreren #313 i det nye formatet, og med nytt utseende og nye spalter. Morten Løwe i Vågå har laget det nye utseendet i samarbeid med Eldrid Botheim og Ola Matti Mittigård. Morten Løwe var meget kompetent og svært lett å samarbeide med. Bladet har som en følge av mindre format, fått reduserte kostnader. Dette var både villet og ønsket.

8 Postens nye grenser for format har tvunget mange tidsskrift til å endre format. For Norslæreren ble dette en ekstra motivasjon for å få fortgang i endringen av bladet. Vi håper at både annonser, skribenter og lesere er like fornøyde som det vi er. Tilbakemeldingene har stort sett vært meget positive. Bladet kan leses digitalt på LNUs nye nettsider. Det er en stor forbedring. Dette betyr for eksempel at bladet er tilgjengelig for bruk i ulike sammenhenger, og at svaksynte kan forstørre tekst etter eget behov. Redaksjonsrådet består av Sigrid S. Botheim, Håvard Melhus, Ida Carine Longva og Eldrid Botheim. Det har vært avholdt to skypemøter og ett møte på Lesja. Redaktøren og layoutansvarlig deler hjemmekontor. Dette er kostnadsbesparende og effektivt for god bladproduksjon. Norsklæreren er medlem i Den Norske Fagpresses Forening og Tidsskriftforeningen. Merkur trykk AS i Oslo trykker Norsklæreren. 7.) Norskbokklubben Skriftstyrets sammensetning har vært uforandret gjennom året og har bestått av Kjetil Gundersen, forsker ved Norsk Ordbok 2014; Hege Haugland, lektor og avdelingsleder ved Fagerborg vgs.; Henning Fjørtoft, førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved NTNU, og leder Mads B. Claudi, høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Telemark og stipendiat i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Skriftstyret har hatt fire møter i 2013: 04.03, 27.05, og 25.11, alle i Fagbokforlagets lokaler i Oslo. Det utkom fem bøker i Norskbokklubben i 2013: Nr. 192: Mads B. Claudi: Litteraturteori Nr. 193: Kåre Kverndokken: Gutter og lesing Nr. 194: Georg Kjøll: Språkfilosofi Nr. 195: Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge Nr. 197: Terje Aarset (red.): Ivar Aasen: Symra Bok nummer 196 i skriftserien, Martin Engebretsens Visuelle samtaler, utkom i 2013, men ble først utsendt i Norskbokklubben i 2014 for å gi plass til Ivar Aasen: Symra i Aasenåret Tall og bredde Med fem medlemsbøker oppfyller vi målsetningen med å utgi 4 6 bøker i året. (Som bemerket ovenfor utkom det egentlig seks bøker i skriftserien i 2013, men fordi vi opplevde en opphopning av utgivelser andre halvdel av året, holdt vi nummer 196 tilbake til 2014 for å

9 unngå for tett utsending av medlemsbøker.) Utgivelsene dekker ulike sider ved norskfaget. Med bøker om både litteraturvitenskap, fagdidaktikk, språkfilosofi og sosiolingvistikk mener vi å speile faget i sin mangfoldighet. Bok nummer 197 skiller seg ut både ved sitt praktbokformat og å være en skjønnlitterær utgivelse, skjønt den også rommer en stor mengde analyse, bakgrunns og kommentarstoff. Bakgrunnen for utgivelsen var 200 årsjubileet for Ivar Aasens fødsel og 150årsjubileet for førsteutgaven av Symra. Boka utmerker seg også ved å ha blitt gjenstand for mer offentlig oppmerksomhet enn de fleste bøkene i skriftserien, og den har høstet gode anmeldelser. Også Gutter og lesing har blitt svært godt mottatt og har fått flere medieoppslag. Samarbeid med forlaget Samarbeidet med forlaget fungerer fremdeles utmerket. Medlemstall Norskbokklubben hadde per februar medlemmer. Det er en nedgang fra 858 på tilsvarende tidspunkt året før, og 899 for to år siden. Tallet på LNUmedlemmer for samme periode er hhv. 2001, 2023 og Antallet bokklubbmedlemmer ser altså ut til å være stabilt synkende, til tross for at antallet LNUmedlemmer er forholdsvis stabilt. Det bør verves flere medlemmer til Norskbokklubben. Medlemsbrevet I forbindelse med Norsklærerens nye layout har Norskbokklubben fått nye sider, med fast plassering fremst i bladet. Dette synes vi fungerer godt for å synliggjøre Norskbokklubben og skriftseriens bøker både for bokklubbmedlemmer og ikkemedlemmer. Kverndokkens Gutter og lesing utkom mellom to nummer av Norsklæreren, og ble kun tilbudt medlemmene i form av elektronisk medlemsbrev. Vi har fortsatt praksisen med å tilby medlemmene eldre bøker i skriftserien til sterk rabattert pris. Vi har også videreført ordningen med å tilby Vigmostad & Bjørkes Ibsendrama, men nådde i løpet av høsten siste utgivelse i denne serien. I anledning språkåret, Aasenåret og vår egen Aasenutgivelse tilbød vi Aarsets Den nynorske songskatten og Askeland og FalckYtters Nynorsk på nytt som medlemstilbud i siste medlemsbrev. 8.) Nordisk samarbeid LNU var med på arbeidsmøte på Schæffergården i januar Kjersti Solbu var medarrangør av et kurs om nordisk lyrikk som ble arrangert i Stockholm i 3.6. oktober Kurset hadde 20 deltakere og tre hovedtema: 1. Nordisk samtidspoesi, 2. Sentrallyrikk (med fokus på Tomas Tranströmer og Gunnar Ekelöf) 3. Musikklyrikk og spoken word. Deltakerne bodde på Best Western Kom Hotel sentralt i Stockholm, men foredragene ble holdt på ulike steder rundt omkring i byen. Kjersti er også hovedansvarlig for sommerkurset 2014 som skal holdes i Norge.

10 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsrapporten. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjon 2) Medlemstall og verving 3) Økonomi 4) Samarbeid og nettverk 5) Faglig og fagpolitisk arbeid 6) Norsklæreren 7) Norskbokklubben 8) Nordisk samarbeid 1) Organisasjon Styret vil opprettholde den strukturen den har nå med unntak av at vi ikke lenger vil ha en representant i FKSstyret. Kjersti Rognes Solbu har sagt opp sin stilling som daglig leder fra og med 1. august Stillingen er utlyst, og intervjuer er planlagt uka før årsmøtet. I tillegg til de to stillingene i 50% har vi for 2014 søkt departementet om støtte til en ekstra prosjektstilling i 50%. Ressursen vil bli brukt til å utvikle og arrangere praktiske workshops og etterutdanningstilbud for lærere i grunnskole og videregående opplæring (se tiltak). Kursene vil bli satt sammen med utgangspunkt i erfaringer fra seminarene om revidert læreplan som LNU arrangerte vinteren 2013 (Del 1) og høsten 2013 (Del 2). 2) Medlemstall og verving Vinteren 2014 planlegges en større kampanje rettet mot norsklærerstudenter. Planen er å sende ut vervebrosjyrer til alle utdanningsinstitusjoner med PPUutdanning eller 510løp med norsk fordypning. 510studentene skal også få et gratis eksemplar av Norsklæreren (temanummer om norsk på ungdomstrinnet). Styret har bevilget u.mva. til dette ekstra opplaget av bladet. Årsaken til at nettopp 510studentene prioriteres i denne omgangen, er at både medlemsmasse, seminar og konferansedeltakere domineres av VGS. Omleggingen en lærerutdanningen høsten 2010 har dessuten lagt til rette for større grad av fagidentitet blant lærerstudentene på 510utdanningen. Styret ønsker å bruke deler av overskuddet fra 2013 til å arrangere et seminar rettet mot norsklærerstudenter med subsidiert deltakeravgift. Her håper vi også å få vervet flere medlemmer.

11 Noe av overskuddet vil også brukes til å digitalisere gamle numre av Norsklæreren. Ved å gjøre hele arkivet tilgjengelig for medlemmer i LNU (innlogging med passord), håper vi å gjøre det enda mer attraktivt å melde seg inn. 3) Økonomi LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høye eller høyere enn utgiftene. I budsjettet foreslår vi å bruke av oppsparte midler (tidligere overskudd) til digitalisering av gamle numre av Norsklæreren. Vi ønsker også å overføre noe av overskuddet til 2015 for til å arrangere et subsidiert kurs for norsklærerstudenter flere steder i landet. Planen er at disse seminarene skal holdes våren Omfang og innhold avhenger av hvor mye støtte vi får fra departementet. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk LNU opprettholder og utvikler samarbeidet med organisasjonene og institusjonene som er lista opp i punkt 4 i årsmeldinga. Vi vil fortsette å samarbeide med de andre morsmålsorganisasjonene i Norden gjennom Nordspråk, men også i andre fora. LNU vil fortsette samarbeidet med Utdanningsforbundet når det gjeld kurs og konferanser. I mars 2014 arrangeres 4 seminarer om skriveopplæring i norsk i samarbeid med Utdanningsforbundet. Nå når revisjonsarbeidet er over, er det viktig at LNU finner måter å ha kontakt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet på. LNU har bedt om et møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, men har foreløpig ikke lykkes med dette. Styret må legge en ny strategi for å styrke kontakten med departementet. 5) Faglig og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsette å drive faglig arbeid gjennom Norsklæreren (se punkt 6), Norskbokklubben (se punkt 7), landskonferansen, andre kurs og seminar, høringssvar og gjennom å delta i det offentlige ordskiftet om norskfaget og norskundervisninga. Det viktigeste målet for LNU i 2014 blir å arbeide for at revidert plan blir implementert i klasserommene og fortsette arbeidet for et senter eller et permanent forum for norskfaget som kan ta vare på helheten i faget. Kurs og konferanser LNU har allerede i år arrangert fem dagseminar om skriveopplæring i vgs. Kursene ble holdt i Oslo, Bergen, Stavanger (2) og Trondheim. Kursholdere var Sonja Arnesen og KariAnne Sæther.

12 Landskonferansen 2014 har tittelen Forestillinger om det norske og har omtrent 150 påmeldte (180 deltakere). LNU planlegger å arrangere flere seminarer om læreplanen. Omfanget avhenger av hva vi får i støtte fra departementet. LNU vil trolig samarbeide med Fagbokforlaget om ett eller flere arrangementer høsten Høringssvar LNU svarer på høringer som er relevante for medlemmene våre. Nettsida og sosiale medier Hovedprosjektet for 2014 vil være å få digitalisert eldre numre av Norsklæreren, slik at disse kan bli tilgjengelig for medlemmene våre på nett (med innlogging). Vi har hentet inn flere tilbud. Det ligger an til at vi vil bruke Fagbokforlagets dboksystem. Dette vil gjøre det mulig å søke i utgavene. Med dette systemet vil vi også kunne ha et sikrere innloggingssystem enn det vi har i dag. Daglig leder får stadig henvendelser fra folk på epost som ønsker å få tak i stoff fra tidligere utgaver av bladet. Vi tror et slikt arkiv vil gjøre det svært attraktivt å være medlem i LNU. Offentlig ordskifte Det er et mål for LNU å være med i debatten om norskfaget. Det er viktig for å fremme LNU sine synspunkt, men også for å bli mer synlig som organisasjon. LNU ønsker å ha en kronikk på trykk våren 2014 som handler om målstyring i norskfaget. 6) Norsklæreren Norsklæreren er planlagt med 4 nummer i 2014 med et normalomfang på 80+4 sider i hvert nummer. Tema er: 1/14: retorikk 2/14: forestillinger om det norske 3/14: drama i norskfaget 4/14: ord Redaksjonsrådet kommer til å ha ett møte i høst på Lesja, ellers kontakt etter behov. Det må skaffes ett nytt medlem til den vitenskapelige redaksjonen.

13 7) Norskbokklubben Ved siden av den ordinære virksomheten bør den viktigste oppgaven for skriftstyret i tiden som kommer, være å rekruttere flere medlemmer til Norskbokklubben. Det synes hensiktsmessig å forsøke å trekke både styret, Norsklæreren og med Fagbokforlaget med i dette arbeidet. Skriftstyret vil derfor arbeide for at Norskbokklubben presenteres enda klarere som et av godene ved LNUmedlemskap og som en kilde til kompetanseheving og etterutdanning på linje med Norsklæreren. Vi vil også jobbe for at Norskbokklubben og bøkene i skriftserien blir synliggjort enda tydeligere når LNU holder kurs, konferanser og lignende. Samtidig vil skriftstyret også arbeide for at LNU og Norskbokklubben i enda større grad synliggjøres når Fagbokforlaget arrangerer kurs, seminarer etc. i forbindelse med bokutgivelsene. Vi ser i begge disse punktene et potensial for gjensidig vinning både for LNU og Fagbokforlaget. Skriftstyret vil derfor fortsette å jobbe for et tettere samarbeid mellom forlag, skriftstyre og styre. For øvrig har skriftstyret flere prosjekter under utarbeidelse som vi tror vil kunne utgjøre vesentlige tilskudd til kunnskapsformidlingen på viktige områder av faget. Ikke minst ser vi fram til ferdigstillelsen av det egeninitierte prosjektet Norskdidaktikk av Henning Fjørtoft i løpet av den kommende perioden. 8) Nordisk samarbeid Det viktigste nordiske arbeidet i år, blir gjennomføringen av sommerkurset Fortryllende fortelling som skal arrangeres på Lofthus i Hardanger 27.juli1.august. Fra beskrivelsen av kurset: Kurset dreier seg om fortellingen som noe uimotståelig, om fortellingen som det affektive motstykket til det rasjonelle og skjematiske, til vitenskapen, økonomien, jussen og den kjedelige hverdagens monotoni. Fortellingen har eksistert gjennom årtusener og finnes i tusen former: fra saga til film. Enten fortelleren tror på historien sin eller fabulerer fritt, så kjennetegnes den gode historien av at den fenger og er vanskelig å riste av seg. På kurset vil vi lete etter den gode fortellingen i et bredt spekter av litteratur og film, i klasserommet og i livet ellers. Sammen med en bukett av nordiske fortellere vil vi stille spørsmål som: Hvorfor er den muntlige fortellingen på vei tilbake, eller rettere sagt frem? Hva med fortellingen i de digitale mediene? Hva har de gode fortellingene til felles? Og finnes det en felles nordisk fortelling? Kjersti Rognes Solbu har vært LNUs Nordspråkskontakt siden Når hun gir seg, vil LNU- styret at et styremedlem skal være med på noen av Nordspråkmøtene, i tillegg til ny daglig leder. Vi tror dette vil sikre bedre kontinuitet og økt engasjement for det nordiske også i styret.

14 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4. Regnskap Se neste side Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.

15 Sak 5 Kontingent Kontingenten foreslås uendret: Privat : 395, per år Student: 195, per år Institusjon: 749, per år Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner kontingenten Sak 6 Budsjett Se neste side Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner budsjettet

16 Budsjett 2014 LNU SAMLA Medlemsavgift Royalty Annonseinntekter Landskonferanseinntekter Salgsinntekter øvrige Støtte/Tilskudd Sum Inntekter Prod. Norsklæreren Sum Produksjonskostnader Lønn Norsklæreren Lønn drift Lønn Andre konferanser Lønn Landskonferanser Sum totale lønnskostnader Landskonferanseutgifter Styremøter IT Maskiner/Software/Konsulenter Honorar Revisjon Honorar Sekretærtjenester Produksjonsstøtte Rekvisita, Porto, Aviser, Tidsskrift Møter, Kurs, Oppdatering Åpne møter Reise og Diettkostnader Annonser, Trykksaker, konferanseutg. Kontingenter, gaver Diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM UTGIFTER OVERSKUDD

17 Budsjett 2014 Drift Salgsinntekt royalty Salgsinntekter øvrige Støtte/tilskudd fra KD Sum inntekter Lønn Ansatte Honorar Øvrige Fri Telefon/kantine Arbeidsgiveravgift Personsforsikring ansatte Sum Lønnskostnader ITmaskiner/software/konsulent Honorar revisjon Honorar sekretærtjenester Møter, kurs, oppdatering Kurs for lærerstudenter Porto Reise/Diettkostnader (Nordisk samarbeid) Reise/Diett Styremøter Trykksaker og annonser marked Diverse kostnader Sum Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat LNU Drift

18 Budsjett 2014 Norsklæraren Salgsinntekter Annonser Salgsinntekter Abonnement Salgsinntekter øvrige Sum Salgsinntekter Varekjøp Trykk/adressering Varekjøp Sats Varekjøp Bokmelding Varekjøp Språkvask Varekjøp Utsending Varekjøp Øvrige Kostnader Sum Produksjonskostnader Lønn Ansatte Honorar Bokmelding < 4.000, Honorar Bokmelding > 4.000, Fri Telefon Arbeidsgivaravgift Lønn Øvrige Sum Lønnskostnader Reise /Diettkostnader Kontigenter Tele/IT Diverse kostnader Sum Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Norsklæraren

19 Sak 7: Godkjenning av revisor Styret foreslår at PwC fortsetter som revisor for organisasjonen Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til revisor. Sak 8. Innkomne saker. Endringer i LNUs lover og prinsipprogram. Styret har gått gjennom LNUs lover og prinsipprogram og sett at det er behov for noen justeringer og presiseringer. I vedlagt dokument står teksten slik den forelogger. Foreslåtte endringer i merknader. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til endringer i LNUs lover og prinsipprogram. Sak 9. Valg Valg til styret Faste representanter: Jostein Saxegaard. Jostein jobber på Rosenvilde vgs, og har vært vara i LNUstyret siden Johanne Husum Presentasjon: Eg er 43 år, bur i Mo i Rana der eg er gift og har to barn; Sverre på 15 og Sigrid som er 13. Kom til Mo i Rana i august i 1994 etter å ha tatt cand.maggraden ved Universitet i Bergen med mellomfag i nordisk og engelsk, klar for å ta fatt på arbeidet som norsk og engelsklærar ved Kongsvegen VGS. I ettertid har eg også tatt eksamen i spansk ved Høgskulen i Bodø. Arbeider no ved Polarsirkelen VGS, studiested Mjølan, i Mo i Rana og underviser i faga engelsk, norsk og spansk. For tida har eg norsk berre på yrkesfag sidan eg, i tillegg til å undervise, er FYRkoordinator i Nordland Fylke med ansvar for norskfaget. Tidlegare år har eg undervist i norsk på stud.spes. og påbygg. Gjennom arbeidet som FYRkoordinator har eg fått særleg fokus på norsk på yrkesfag. Eg har hatt ansvar for fagsamlingar i fylket, og har prøvd å inspirere andre norsklærarar til å lage opplegg som fungerer på yrkesfag. Det er mellom anna Ingrid Metliaas som har lært meg å utarbeide gode undervisningsopplegg gjennom diverse FYRsamlingar. Eg var også med Ingrid og Skrivesenteret og heldt innlegg på NyGiv konferansar før jul om relevante opplegg i norsk for yrkesfagelevar. Vararepresentanter: Mette Haustreis

20 Presentasjon: Jeg jobber til daglig som adjunkt m/tillegg på Kippermoen ungdomsskole i Mosjøen. Jeg underviser hovedsakelig i norsk, engelsk og RLE. I tillegg sitter jeg i fagnemnda i norsk i Udir på 6. året, hvor vi lager skriftlig eksamen for 10. trinn i norsk. Jeg har sittet i læreplangruppa som har revidert læreplanen i norsk, og jeg har vært med på å lage veiledninger for læreplanene. I tillegg jobber jeg nå som konsulent for Gyldendals norskverk for ungdomstrinnet, Kontekst. Ola Harstad Presentasjon: Jeg er født i 1985, er fra Kristiansund og bosatt i Trondheim. Jeg arbeider som høgskolelektor på norskseksjonen ved Høgskolen i SørTrøndelag, hvor jeg underviser lærerstudenter på alle nivå. Mine faglige interesser favner vidt, og jeg vil trekke frem litteraturdidaktikk i en tid preget av stor valgfrihet og lite styring som en slags fellesnevner. Jeg skrev eksempelvis en MAoppgave om ungdomsskolelæreres valg av skjønnlitteratur, og skal høsten 2014 starte opp med et Ph.D.prosjekt omhandlende lærerstudenters utvikling av litteraturdidaktisk identitet i ungdomsskolepraksis. I tillegg har jeg undersøkt lærerstudenters litterære smak. Jeg deler LNUs engasjement for norskfaget, og håper og tror at jeg kan bidra med noe positivt og faglig. Både i en «idealistisk» og mer «praktisk» forstand. Valg til skriftstyret: Valgkomiteen innstiller Stian Hårstad velges som ny skriftstyreleder. Stian Hårstad er førsteamanuensis ved avdeling for lærer og tolkeutdanning ved Høgskolen i SørTrøndelag. Han disputerte med en avhandling om ungdoms talemål i Trondheim i 2010 (NTNU) og har skrevet boka Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge (2013, sammen med Toril Opsahl), som ble utgitt i Norskbokklubben. Valgkomiteen innstiller Kjersti Rognes Solbu som nytt skriftstyremedlem. Hun arbeider som norsk og teaterlærer ved Fyllingsdalen vgs og har vært ansatt som daglig leder i LNU siden august Solbu slutter som daglig leder fra Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling Ny valgnemd: Styret foreslår følgende valgnemnd: Astrid Elisabeth Kleiveland (leder), Ove Eide og Ingrid Metliaas. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets innstilling

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 2015 5. Budsjett 2016 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 23. mars 2012 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2012 7: Godkjenning

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 8. mars 2013 Scandic Fornebu Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2012 7. Godkjenning av revisor 8. Innkomne

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Forklaring til budsjett

Forklaring til budsjett Forklaring til budsjett Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet. Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Forumstyret. Materiellservice

Forumstyret. Materiellservice 2016 Storefjell høyfjellshotell onsdag 08.06.16 kl. 18.15 Alle psykologer som arbeider i kommuner/ fylkeskommuner er automatisk medlemmer av Forumet, og har stemmerett på årsmøtet. SAKSLISTE: 1 ÅPNING

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Leder Jan Tambs-Lyche Gjøvik Læringssenter Nestleder fram til 01.01.2011. Anne-Grethe Skjærseth Ålesund voksenopplæringssenter Styremedlem,

Leder Jan Tambs-Lyche Gjøvik Læringssenter Nestleder fram til 01.01.2011. Anne-Grethe Skjærseth Ålesund voksenopplæringssenter Styremedlem, ÅRSMELDING 2010 2012 Landsstyret har i perioden 2010-1012 bestått av: Leder Tambs-Lyche Gjøvik Læringssenter Nestleder fram til 01.01.2011 Anne-Grethe Skjærseth Ålesund voksenopplæringssenter Styremedlem,

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

ÅRSMØTE. Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole

ÅRSMØTE. Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole Hønefoss 28.09.2015 Saksliste : 1. Åpning ÅRSMØTE Innkalling til årsmøte 2015 Torsdag 22.10.2015 Kl. 17.50 Sted: Sundvolden Hotel, Sundvollen Hole 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referenter

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I RETTSPOLITISK FORENING Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 foredrag kl. 19.00 Sted: Urbygningen, auditorium 5 Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl.

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk (DH) Helse og oppvekstfag (HO)

FYR PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk (DH) Helse og oppvekstfag (HO) FYR Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 17. 19. november 2014 på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo sentrum Design og håndverk (DH) Helse

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer