Referat FAP styremøte 11. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FAP styremøte 11. februar"

Transkript

1 Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler ( ) Brosjyren er trykket (10 000,-) ca 3500 eksemplarer. Fredag 13. bretter vi dette og legger i konvolutter for utsending. Den sendes ut til alle FAp-ere og tek/adm i FF. Vi må bruke noe av midlene: Hvordan gjør vi dette: Lage ordentlig logo i rette design. Arve bestiller dette hos Michael King. En enkel logo til brev og annet materiale. En logo med Fordi kompetanse betyr noe, til bruk på t-skorter osv. Bestilling av krus: Kjersti bestiller krus via Ide.no. Antall krus: 1ooo krus ( beregnet kostnad med utsending ca ) Deles ut på møtet i Stavanger og gi til alle medlemmene i FAP sendes via Kjersti Sjekker ut hvordan vi sender dette ut. Arve sjekker med kontaktpersoner hvordan de ser for seg at de sender dette videre.(nyhetsbrev) Krus-design: FAP foran eller bak på koppen: FAP logo skal være ut!! Fordi kompetanse betyr noe. Teskjorter Vi sjekker også priser på T-skjorter. Enkel t-skjorte passe på flest mulig minst mulig størrelsesavhengig. Ca 50,- kroner. Iris søker prosjektmidler til dette. Regner med fordeling ut på høstseminaret. Sak 2 OU-seminar Stavanger Arve og Kjersti leser gjennom hvilke innspill som kommer fra FF, vi ildner opp til diskusjon i gruppearbeid. Vi deler oppgavene oss i mellom over e-post. SAK 3 Innlegg på seminaret Ny giv i FAP Arve holdt en glimrende innlegg på båten, det var mange gode poeng og en av de andre forningene kom etterpå å sa at de også hadde tenkt å lage en brosjyre. Arve hadde også tatt med en Oslo-Fap-tanke om FF som FOU-sektorforbund. Den likte jeg, den må vi ta med til Stavanger. Det var lite engasjement i forhold til å stå sammen om synlighet i media og Forum. Jeg foreslår at bibliotekarene og vi fortsetter sammen, så får de andre be om å bli med. Jeg foreslår at Bente melder inn til Unn at vi skal ha seminar eller andre opplegg, samtidig som hun legger ut ny aktivitet på nettet. Da får vi dette inn i Forum også. Referat fra styremøte doc

2 Kjersti tar kontakt med Forum for å få Kjetil å starte sin pedagogiske serie om fagpolitiske foreninger i Stavanger. Han må inviteres der. Så kan han skrive om oss og bibliotekarene. Så får han dra i gang de andre. Arve forbereder seg på å lage en kronikk etter Stavanger-seminaret. Arve sender også ut et nyhetsbrev rett etter Danmarksturen. Iris møter på strategimøtet I FF 2. mars. SAK 4 FAPs handlingsplan fordeling av ansvar Handlingsplanen følger vedlagt. Oppgave Ansvar og tiltak Status 1. Lønnspolitiske mål Styret Løpende kommunikasjon/innspill til FF. Hente statstikk fra FF(web-skriftserien). Følge med på FF-web gi innspill 2. Nettstedet må utvikles og medlemslister oppdateres Ta opp lønnspolitiske spørsmål på OU-møte Danmark, feb 2009 Bente kontakter Svein Olav Antonsen (NTNU) for drift og utvikling av web-sider. Hun overtar drift av web-siden fra januar Foreløpig sender Iris web-innlegg til Svein Olav. Alle innlegg sendes via henne. Alle medlemmer oppfordres til å komme med innlegg. Arve tar dette med i informasjonsbrev. Bente har overtatt jan 09 Arve følger opp kontaktperson/ nettverket på informasjonssiden. Arve og Bente blir enige om hvordan informasjonsflyt gjenspeiles i websiden. Iris arbeider med å lage ett godt nettverk av kontaktpersoner(også pkt 4) 3. Seminarer Danmarkstur for fagpolitiske foreninger: feb Vi foreslår Innleder fra gruppen som tar for seg organisasjon FF. Iris sørger for å oversende innspill. (Seminaret arrangeres av de andre fagpolitiske organisasjonene, vi får være med) Vårens OU-møte for kontaktpersoner. Foreslås lagt til Stavanger. Fredrik følger opp dette både arrangementsteknisk og med forslag til innledere. Vi legger opp til å utforme et strateginotat for FAPs virksomhet. Dette vil kunne brukes også i høringsarbeidet opp mot de gruppene som FF har satt ned innenfor organisasjon og forhold/kommunikasjon lokalt sentralt. Vi sender ut og ber om innspill på strategi og høringsuttalelse før møtet (til kontaktpersoner). Vi legger opp OU-møtet på disse emnene. Arve og Kjersti arbeider med strategien. Iris lager søknad om OU-midler. Vi planlegger dette under OU-seminar Dette er i gang OK er nå. Planlegges nå se sak 2 Arve har skrevet kronikk i FF. Bra Vi lager et oppspill til Stavanger møtet. Referat fra styremøte doc

3 4. Synliggjøring av FAP lokalt og sentralt i Tromsø (styremøte). UiO tar høstseminar Innhold: karriereplanlegging i FOU-sektoren. Arve bruker FAP-lokalklubb ved UiO til gjennomføringen av dette og søker OU midler for høsten. (Frist ca. april) Leder sender ut første brev konst av styre. Arve sender ut nyhetsbrev til kontaktpersoner/e-postadresser ca hver måned. Holder Medlemmene våkne. Åpner for debatt. Iris ordner medlemslister og e-postlister Elisabeth kan hjelpe oss med å få liste over alle adm. tekn medlemmer av FF. Iris følger opp dette. Brosjyre må sendes ut. Vi må informere den enkelte om hvem som er med i FAP allerede. Vi ber om å få overført midler og tar siste gjennomgang av brosjyre på styremøte i Tromsø. Iris følger opp status for brosjyren og legger dette fram på styremøtet i desember. FAP-kontingent på direkte trekk. Vanskelig for de er så spredt i følge FF. Sjekkes opp med Joar. Det må trekkes fra det enkelte lønnskontor, mulig at det kan gjennomføres på store enheter. Bente følger opp om dette er mulig. Meget viktig at alle kontaktpersoner sørger for at alle nytilsatte ved deres organisasjon får brosjyre om FAP. Arve sørger for å nevne dette i nyhetsbrev. Målsetting: å ha kontaktpersoner på de store institusjonene innen sommeren. Iris følger opp. Informasjon: Etteranmelding til FAP gjøres på Min side. (Bør inn i nyhetsbrev og i brosjyre Arve) Diskusjon rundt kontaktpersonens rolle. Tas opp på desembermøtet. Føres på sakslisten. Generell informasjon fra FF, dette må følges opp: Følg opp de utvalg som er nedsatt i FF-sentralt. Være aktive når høringsuttalelser foreligger. Eks: lønnspolitiske situasjonen, kartlegge, vurdere og komme med innspill til muligheter for tiltak som kan bedre dagens ordning. Dette vil komme ut på høring. Delrapport kommer på landsrådsmøte i mars. NIFU-step Se på bakgrunn og kompetanse til morgendagens adm.ansatte. Rapport kommer ut mot sommeren. NIFU-step:Evaluering av kvalitetsreformens virkning, rapport. Undersøkelse ferdig i løpet av våren (Til Høstseminaret) Generelt: De i styret som har ansvar for OU-arrangement er i utgangspunktet ansvarlig for å følge opp budsjettet og sørge for at godkjente reiseregninger oversendes regnskapsfører. Gjort I gang Er i gang Vi har fått bruksanvis ning Sendes 13/2 Vanskelig. Vi har anmodet om det. Danmark og stavanger Referat fra styremøte doc

4 Referat fra styremøte doc

5 SAK 3 OU-seminar i Tromsø FAP/FBF Hvem deltar? Arve, Bente, Kjersti og Iris deltar. Iris purrer på svar fra øvrige styre- og varamedlemmer. Iris sørger for at det sendes ut invitasjon pr e-post til FAPs kontaktpersoner. SAK 4 Søknad om OU-midler våren 2009 Tema? Styret foreslår å søke om midler til et OU-seminar for kontaktpersoner. Seminaret holdes i Stavanger i april. Forskerforbundet diskuterer nå sin organisasjon. Det skal svares på et høringsnotat i løpet av våren. Kjernen i et OU-seminar for kontaktpersoner bør være utarbeiding av FAPs svar på høringsnotatet, samt underlag og innspill fra medlemmene for utarbeiding av et eget strateginotat for FAPs virksomhet, Kjersti og Arve har ansvar for notatet. Søknadsfristen er 15. november. Fredrik og Iris samarbeider om søknaden. SAK 5 Planlegging og gjennomføring av Høstseminar/Årsmøte 2009 UiO vil stå for arrangementet. Arbeidstittel: Karriereplanlegging i FoU-sektoren. Arve følger opp saken, øvrige styremedlemmer kommer med innspill etter behov. SAK 6 Budsjett 2009 Budsjettet blir revidert når vi har en bedre oversikt over tildeling av OU-midler og kostnader ved gjennomføringen av arrangementene. SAK 7 Organisasjonsutvikling i Forskerforbundet De fagpolitiske foreningenes rolle? Denne saken vil bli behandlet i Forskerforbundet i løpet av høst / vår Saken vil være et av temaene på fellesseminaret i februar, og også tema på OU-seminaret FAP planlegger i Stavanger i april SAK 8 NIFU-STEP oppfølging og rapport om evaluering av kvalitetsreformen Den delen som omhandler teknisk / administrativt personale. Rapport vil foreligge i løpet av våren. Tas opp som tema på Høstseminaret 2009 i Oslo. Alle referater fra FAPs styremøter sendes til sekretariatet Referat fra styremøte doc

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer