LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett : Godkjenning av revisor 8: Vedtektsendring 9: Innkomne saker 10: Valg

2 Sak 1 Konstituering. Valg av møteleder og referenter Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Hallvard Kjelen til møteleder Årsmøtet velger Marianne Bentsen og Eva Frisk til referenter Årsmøtet velger i tillegg to personer som skal underskrive årsreferatet: Sak 2 Årsmelding Årsmelding )Organisasjon 2)Medlemstall og vervekampanjer 3)Økonomi 4)Samarbeid og nettverk 5)Faglig arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid 6)Norsklæreren 7)Skriftserien/Norskbokklubben 8)Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU er organisert på same måte som presentert på årsmøtet 2009, den eneste endringen er at vi nå har to representanter i NORDSPRÅK. Årsmøtet Styret: Leder 4 styremedlem Skriftestyreleder Redaktør Norsklæreren Norsklæreren Skriftstyre Redaktør Leder 4 medlem i redaksjonsrådet 4 styremedlem Daglig leder i 50 % stilling Sekretær Fagbokforlaget 2 representanter i nordspråk Fellesrådet for kunstfagene i skolen (fks) 1 representant i styret

3 Styret har hatt denne sammensetningen og arbeidsdelingen i perioden : Christian Bjerke: Marianne Dahl: Marianne Bentsen: Hallvard Kjelen: Ingrid Jacobsen: Jan Kr. Hognestad: Eva Frisk: Leder Styremedlem og nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Vara Etter at Marianne Dahl trakk seg som styremedlem og nestleder, har Eva Frisk gått inn som dette i perioden Styret har i denne perioden bare hatt en vararepresentant da Eva Frisk gikk inn som ordinært styremedlem. I perioden fra har altså styret sett slik ut: Christian Bjerke: Eva Frisk: Marianne Bentsen: Hallvard Kjelen: Ingrid Jacobsen: Jan Kr. Hognestad: Leder Styremedlem og nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Kjersti Rognes Solbu er ansatt som daglig leder i 50% stilling. Hun kom tilbake fra permisjon primo august. Berit Oksfjellelv var vikar for Solbu fra og fram til primo august De to overlappet hverandre en uke slik at overgangen skulle gå lettest mulig. Berit bor i Bleikvasslia og hadde derfor hjemmekontor. Berits kontordager var mandag, onsdag og fredag. Kjerstis har vært tirsdag, onsdag og fredag De samlede ansettelsene i LNU tilsvarer ett årsverk (100 % stilling). LNU-styret har i 2009 hatt fem styremøter, alle i Oslo På grunn av sykdom og forfall var styret ikke stemmeberettiget på møtet Det ble likevel avholdt møte der en del saker ble diskutert uten at noe ble vedtatt. LNU disponerer gratis møtelokale hos Fagbokforlaget både i Bergen og Oslo. Møtene har stort sett samme struktur, og faste poster har vært landskonferansen, økonomi, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæreren og skriftserien. Vi har lagt inn en intern vurdering av hvert nummer av Norsklæreren. En i styret har hatt et spesielt ansvar for å vurdere det til enhver tid siste nummeret av bladet, og det har ført til gode og konstruktive diskusjoner.

4 Arbeidet med vurdering har gått på omgang i styret. Dette har ikke vært gjennomført systematisk på alle møtene, men er inne som fast post nå i Vi har fortsatt ordningen med et dobbeltmøte i året, det gir oss tid til å jobbe skikkelig over to dager. Flere har privat overnatting i Oslo, og det blir ikke så mye dyrere enn å dra hjem samme dagen. 2) Medlemstall og vervekampanjer. I januar 2010 hadde vi 2055 betalende medlemmer i LNU, mot 1866 i januar Det vil si at vi har økt med 189 medlemmer i løpet av året. Tallet kan være noe misvisende, siden ikke alle hadde betalt giro for 2010 da medlemstallet ble oppgitt. Det kan komme noen flere utmeldinger i forbindelse med purring. Likevel må dette tolkes som en positiv utvikling. Medlemstallene (pr. januar 2010) fordeler seg slik: Institusjon: 633 Privat: 1038 Student: 384 Hvor mange har meldt seg ut og inn i 2010? venter på svar fra Elisabeth. Vi tror at følgende faktorer har hatt positiv innvirkning på medlemstallet (ikke prioritert): Sakprosasatsinga. Landskonferansen i Tromsø med sakprosa som tema hadde over 150 betalende deltakere og flere meldte seg inn i forbindelse med konferansen. Lanseringa av LNUs sakprosakanon for skolen førte til flere medieoppslag og positiv oppmerksomhet. I tillegg var det en del som meldte seg inn i LNU i forbindelse påmelding til LNUs sakprosakurs på Blindern. Nettsatsing. Nye nettsider som oppdateres oftere, blogg, facebookgruppe og twitterprofil gjør at vi blir synlige flere steder. Vi har også vært aktive på fora der norsklærere er aktive, som for eksempel Del&Bruk. (Facebookgruppa har pr. februar medlemmer, og 153 personer følger oss på Twitter.) Systematisk verving på høyskoler og universitet. I høst har vi gått systematisk til verks og kontaktet de fleste norskseksjonene på høyskoler og universiteter i Norge. Vi har forsøkt å finne en kontaktperson på hver institusjon som har presentert LNU for studentene, samt delt ut vervemateriell. Styret har også drevet en del oppsøkende virksomhet, uten at vi har systematisert dette. Vellykket markedsføring av Landskonferansen Både Berit Oksfjellelv (vikar for daglig leder fram til august 2009) og Kjersti Solbu har brukt mye tid på å oppdatere LNUs e-postliste. Informasjon om landskonferansen ble sendt ut til nesten alle videregående skoler i landet. Konferansen ble fullbooket til påmeldingsfristen 20. januar, og mange melder seg inn for å få rimeligere pris på landskonferansen. 3) Økonomi Styreleder er den i styret som har hovedoppsyn med økonomien. Resultatet av driften i 2009 er pluss kroner. Årsmøtet 2009 gikk inn for at LNU skulle styre mot en minus på kroner, dette for å redusere egenkapitalen noe. Det har styret gjort, og overskuddet på kroner er noe misvisende. Vi har vedtatt å bruke av egenkapitalen på å få gitt ut en lærebok om sakprosa, disse pengene ble ikke betalt ut i 2009, men overføres til budsjettet for 2010 som utgift der.

5 LNU har etter 2009 en egenkapital på kroner. LNU mottok kroner i støtte over statsbudsjettet, noe som gjør det mulig å ha en daglig leder i 50% stilling. Daglig leder er ansatt under forutsetning at LNU fortsatt får støtte over statsbudsjettet. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk Oversikten under viser hvem som representerer LNU eller arbeider opp mot/ sammen med de organisasjonene vi samarbeider med: - FKS Christian Bjerke - Nordspråk Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen - Tidsskriftforeningen Astrid Kleiveland - Musikk i Skolen Christian Bjerke - NOLES Christian Bjerke - Utdanningsdirektoratet Christian Bjerke - Norsk forfattersentrum Kjersti Rognes Solbu - NFF Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg - Språkrådet Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg - LNU er medlem i FKS (Fellesrådet for kunstfag i skolen), og det er styreleder som representerer LNU i FKS-styret, nestleder er vara. Det er nå fire organisasjoner som er med i FKS, Landslaget for drama i skolen, Landslaget for medieundervisning, Dans i skolen og LNU. Gjennom medlemskapet i FKS er LNU med på å synliggjøre at norskfaget er langt mer enn et redskapsfag. Vi får utvidet nettverket vårt og får flere samarbeidspartnere. FKS arbeider opp mot kulturdepartementet, og sånn sett får LNU kontakter også der. Daglig leder i FKS er NinaVestby - Musikk i skolen er ikke med i FKS, og LNU har gjennom styreleder opprettet kontakt og jobbet sammen med organisasjonen. LNU er støttespiller på konferansen Skapende læring 2010, men har vi er ikke aktivt inne og arrangerer selve konferansen. - LNU har nå to representanter i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen. Dette fordi vi nå ønsker å gi NORDSPRÅK høyere prioritet. - Norsk tidsskriftforening er en samarbeidsorganisasjon for politiske, allmennkulturelle og litterære tidsskrift i Norge. LNU er med gjennom redaktør Astrid Kleiveland - Gjennom styreleder har også LNU en representant i NOLES-nettverket. Dette er et nettverk for norskfaget med vekt på lese og skriveopplæring som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representanter fra Universitets og høgskolesektoren. LNU har ingen formell rolle i nettverket, men vi blir synlige og får ut informasjon om hva vi jobber med. - Utdanningsdirektoratet har på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet laget veiledninger til fagplanene i LK06. Arbeidet med veiledningen til norskplanen ble avsluttet En gruppe på fire personer har laget eksempler på hvordan lærere kan tenke når de legger lokale planer. Eksemplene er ment å skissere en tankegang. LNU har ved styreleder vært med i gruppa. Veilederen er nettbasert. - LNU forstetter samarbeidet med Norsk forfattersentrum. I 2009 bidro NFS i forbindelse med forfatterinnslagene på LNUs landskonferanse. - LNU har gjennom Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg lagt ned et stort arbeid for å løfte norsk sakprosa fram i skolen. Språkrådet bidrar med økonomisk støtte til dette arbeidet, og

6 representanter for språkrådet var også med i juryen som kåret ein sakprosakanon for skolen. Kanonen ble offentliggjort på LNUs landskonferanse i Tromsø LNU har innledet samarbeid med Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF) i forbindelse med kåringen av en sakprosakanon for skolen. Vi fortsetter samarbeidet i ) Faglig arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU har drevet faglig arbeid gjennom arbeid med Norsklæreren, skriftserien (norskbokklubben), landskonferansen, nettsiden med blogg, kurs og konferanser. Norsklæreren og skriftserien med norskbokklubben blir omtalt i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Rett på sak! sakprosa i norskfaget ble arrangert i Tromsø Styret vill med denne konferansen bidra til at sakprosaen får sin rettmessige plass i skolen, LK06 sidestiller sakprosa og skjønnlitteratur, men det er ikke alltid tilfelle i praksis. Konferansen satte også i gang en sakprosasatsning, mer om den senere. Bidragsytere på konferansen var Nils M. Knutsen, Johan L. Tønnesson, Ove Eide, Ragnar Hovland, Marie Simonsen, Jonas Bakken, Eva Maagerø, Elise Seip Tønnesen, Frøydis Hertzberg, Marit Eikemo, Ivo de Figuerreido, Sture Nome, Odd Gaare og Kirsten Kalleberg. Konferansen ble åpnet av styreleder Christian Bjerke, kulturelt innslag var ved dramaelever fra XXX skole. Konferansen hadde ca. 150 deltakere. LNU-bloggen Høsten 2009 fikk vi Stig Solberg i Visible til å sette opp en ny nettside med bedre brukergrensesnitt. I den forbindelse opprettet vi en twitterprofil, en facebookgruppe og en blogg. Bloggen har fått betydning for LNUs fagpolitiske arbeid. Formålet med bloggen er å diskutere norskfaget og norsklærerens situasjon. I stedet for å skrive innlegg selv, har vi valgt å invitere skribenter i og utenfor skolen til å skrive innlegg og starte diskusjoner om norskfaget. Høsten 2009 hadde vi 5 innlegg, og gjennom disse har vi rettet søkelyset mot følgende tema: -Tidsbruk Først utfordret vi daværende utdanningsminister Bård Vegard Solhjell og venstres Trine Skei Grande til å skrive hvert sitt innlegg. Vi oppfordret politikerne til å fokusere på norsklærernes tidsbruk. LNU er ingen fagforening, men mange av medlemmene våre uttrykker frustrasjon over at rettebyrde og økende krav til dokumentasjon går ut over det faglige arbeidet. LNU ønsker å åpne opp for en diskusjon om hvordan norskfaget organiseres. Dette blogginnlegget følger vi blant annet opp med en artikkel av norsklektorene Liv Edsberg og Andreas Titlestad (Elvebakken vgs) i Norsklæreren Her presenterer de et mulig forslag til hvordan undervisninga kan legges opp med mindre retting, uten at det går ut over det faglige. Planen er at dette forslaget skal være utgangspunkt for videre diskusjon på bloggen. -Muntlig norsk forhold mellom karakterer og kompetansemål I forbindelse med at Norsklæreren nr hadde muntlig norsk som tema, oppfordret vi medlemmer og andre interesserte til å stille spørsmål til

7 utdanningsdirektoratet om undervisning i og vurdering av muntlig norsk. Det viste seg at det hersker svært ulik praksis på dette feltet, og at retningslinjene fra direktoratet oppleves som uklare. I kommentarfeltet kommer det særlig fram at mange mener sammenhengen mellom kompetansemålene og de tre karakterene er for uklar: hvordan skal en sammensatt tekst vurderes? Som skriftlig eller muntlig norsk? Dette temaet følger vi blant annet opp i den avsluttende debatten på landskonferansen 2010 i Stavanger. -Norskfaget og de grunnleggende ferdighetens plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Jan Kristian Hognestad har sittet i rammeplanutvalget for norskfaget i den nye grunnskolelærerutdannninga (GLU) og er i tillegg varamedlem i LNU-styret. Vi utfordret Jan til å skrive et innlegg der han ba om innspill til arbeidet med den nasjonale rammeplanen for norskfaget. Dette resulterte blant annet i en diskusjon om forholdet mellom Norskfaget og pedagogikkfaget Elevkunnskap særlig knyttet til hvem som skal undervise studentene om de grunnleggende ferdighetene. Mange fagfolk er kritiske til at pedagogene skal ha ansvar for lese- og skriveopplæringen. Blogginnlegget var klargjørende for mange, og det fikk satt et viktig stridstema på dagsorden. I etterkant har det blitt organisert flere møter om dette, som igjen har ført til konkrete endringer i planen. -Situasjonen for språklige minoriteter med kort botid i Norge og norskfaget. Mange norsklærere som har minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, har vært frustrerte over at disse elevene denne våren skulle gå opp til ordinær norskeksamen. NOA-planen ble fjernet i 2006, men fram til nå har elever likevel kunnet gå opp etter planen som en overgangsordning. LNU utfordret norsklektor Anne Lene Berge til å skrive et innlegg om dette. Berge har vært engasjert i denne saken i mange år. Blogginnlegget og diskusjonen som fulgte, førte til et samarbeid mellom Berge, Utdanningsforbundet i Hordaland og LNU, der vi til slutt fikk direktoratet til å utsette overgangsordningen til Østbergutvalget har lagt fram sin rapport. LNU mener politikere og direktorat må ta seg bedre tid for å finne ut hvordan man kan lage en overkommelig og faglig forsvarlig løsning for denne elevgruppa. Alle innleggene og kommentarene kan leses på Kurs om sakprosa 6. november arrangerte LNU kurset Sakprosa i skolen på Helga Engs hus på Blindern. Medarrangører var ILN og ILS ved UiO. Kursansvarlige var Kirsten Kalleberg og Astrid Kleiveland. Kurset, som fikk meget gode evalueringer, samlet 100 lærere og andre norskinteresserte fra hele landet. Blant foredragsholderne var Frøydis Hertzberg, Kjetil S. Østli, Dag O. Hessen, Gard B. Eidsvold, Johan Tønnesson, Ove Eide, Jonas Bakken, Astrid Roe, Tove Frønes, Kristin Helstad og Kjersti Rossland. Kurset tok utgangspunkt i konkrete tekster i LNUs sakprosakanon og arbeid med muntlige ferdigheter, skriving og lesing av sakprosatekster i skolen i praksis. Sakprosakanon I 2009 har LNU satset sterkt på å styrke sakprosaundervisningen i skolen og norskfaget på ulike måter. Selv om LK06 likestiller sakprosa og skjønnlitteratur, mente LNU at det var

8 behov for en aktiv satsning på arbeid med å få mer sakprosa inn i norskfaget og arbeid med å heve lærernes kompetanse. I forbindelse med Landskonferansen i Tromsø (20. og 21. mars) der temaet var sakprosa, ble det kåret en sakprosakanon for skolen. Ansvarlige for kåringen var Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland. En fagjury på seks personer, som hadde fått insspill i en åpen forslagsrunde, la frem en liste på 45 tekster fra 1700-tallet til i dag, fra Ludvig Holberg til Mads Gilberts Gaza-sms. Juryen bestod av Ove Eide (juryformann), Kristin Helstad, Trine Gedde-Dahl, Karianne Bjellås Gilje, Jonas Bakken og Ivo de Figueiredo. Kåringen ble omtalt i en rekke medier. Siktemålet med kåringen var å skape mer interesse for og debatt om dette feltet i norskundervisningen både blant norsklærere, elever og på lærerutdanningene. Bøker om sakprosa Kåringen har også vært utgangspunkt for arbeidet med to bøker om sakprosa. Boken Sakprosa i skolen, for lærere og lærerstudenter, kommer ut våren 2010 i LNUs skriftserie. Boken har mottatt økonomisk støtte fra LNU og NFF. I denne boken er alle kanontekstene samlet. I tillegg inneholder boken 16 artikler om tekstene og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Blant forfatterne i boken er Gudmund Hernes, Svein Sjøberg, Dagrun Skjelbred, Kjell Lars Berge, Ove Eide, Johan Tønnesson, Karianne Bjellås Gilje, Helene Næss, Astrid Roe, Tove Frønes, Gunnar Sivertsen, Magne Lindholm, Jill Walker Rettberg og Jørgen Sejersted. En gratisbok for elever i vgs (som skal deles ut som klassesett til alle videregående skoler) er også under utarbeidelse, med blant andre Ivo de Figueiredo og Anne Lise Jomisko som forfattere. Boken er planlagt utgitt høsten Boken har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet, NFF, Fritt Ord, Språkrådet, Nynorsksenteret (Volda), Lesesenteret (UiS) og Skrivesenteret (HiST, Trondheim). Satsingen på sakprosa i 2009 resulterte også i et eget temanummer av Norsklæreren (0209), der blant andre Johan Tønnesson, Eva Maagerø, Jonas Bakken og Marit Eikemo bidro. 6. november 2009 gikk kurset Sakprosa i skolen av stabelen på Helga Engs hus på Blindern. Flere masterstudenter ved UiO skriver nå masteroppgaver om bruk av LNUs sakprosakanon i skolen. En av disse studentene deltok på sakprosakurset på Blindern. Til orientering: LNU skrev i arbeidsprogrammet for 2009 at vi ønsket å opprette en ressursbank på nettsida. Dette arbeidet er forløpig lagt på is. Vi har ikke kapasitet til å gjøre dette arbeidet nå. Det finnes etter hvert mange gode ressurssider på nettet, og vi mener det er mer bruk for et diskusjonsforum som LNU-bloggen, som handler om norskfaget på et mer overordna og prinsipielt nivå. Videre skrev vi at vi skulle arrangere en konferanse sammen med språkrådet og utdanningsakademiet. Dette samarbeidet gikk LNU ut av. LNU har i 2009 levert to høringssvar: -Høring på forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn - Høring: angående endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4.

9 LNU startet høsten 2009 arbeidet med å løfte frem problematikken rundt grunnleggende ferdigheter og lese og skriveopplæringens plass i den nye grunnskolelærerutdanningen. Blant annet ble det arrangert et møte i regi av Kunnskap i skolen (KiS) på UiO som en direkte følge av at LNU har tatt opp problematikken med grunnleggende ferdigheters plass i ny lærerutdanning på bloggen. LNU har også støttet diverse brev fra de nasjonale sentrene til KD angående ny lærerutdanning. Arbeidet med ny læreutdanning fortsetter nå i Gjennom FKS har LNU støttet et brev til Kunnskapsdepartementet der FKS har ønsket et sterkere fokus på kunstfag i ny grunnskolelærerutdanning. Landskonferansen er en viktig del av det fagpolitiske arbeidet til LNU, i og med at organisasjonen får bestemme et fokus på et bestemt tema. I 2006 var temaet de nye læreplanene. I 2007 var temaet lesing, og i 2008 var det mangfoldsåret som gjorde det naturlig å fokusere på hvordan mangfoldet av elever møter norskfaget, og av hvilke premisser et flerkulturelt samfunn setter for innholdet i norskfaget var det sakprosa som var tema, og dette temaet har gitt ringvirkninger i form av nye bøker i skriftserien og artikler i norsklæreren. Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget veiledninger til fagplanene i LK06. Arbeidet med veiledningen til norskplanen ble avsluttet En gruppe på fire personer har laget eksempler på hvordan lærere kan tenke når de legger lokale planer. Eksemplene er ment å skissere en tankegang. LNU har ved styreleder vært med i gruppa. Veilederen er nettbasert. LNU har kontakt med ulike folk i KUF-komiteen, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og har fremdeles som et hovedmål å få til en politisk og helhetlig satsing på norskfaget. 6. Norsklæreren Norsklæreren har også i 2009 formidlet nytt fagstoff til LNUs medlemmer og jobbet for å holde disse informerte om politiske innspill, læreplaner, relevante kurs og aktuell faglitteratur. Det meste av stoffet har blitt bestilt av redaktøren, mens noe stoff sendes inn til redaksjonen. Innføringen av Kunnskapsløftet og behovet for diskusjon og informasjon om konsekvensene av de nye læreplanene for norskfaget, har fortsatt å virke positivt for interessen for tidsskriftet. Fagstoffet har vært dels av teoretisk, dels av praktisk karakter. Den nordiske bredden er ivaretatt gjennom kontakt med morsmålstidsskriftene. I 2009 ble det gitt ut fire nummer. De fire utgivelsene har utgjort den 33. årgangen av Norsklæreren. Tema for numrene har vært: 1, Hamsunåret 2, Sakprosa 3, Nordisk i norskfaget og 4, Muntlig norsk. Redaktør for utgivelsene var Astrid Elisabeth Kleiveland. Inga-Hilde Breivik (Skue design) har hatt ansvaret for satsproduksjon og Fagbokforlaget for å sende filer til trykkeri og distribusjon. Ingrid Ugelvik, Sture Nome, Jonas Bakken, Ingrid Oos Hove og Sigrid Briseid har gjort en god jobb i Norsklærerens redaksjonsråd i året som gikk. Samarbeidet mellom redaktør og redaksjonsråd har fungert godt. Samarbeidet med Fagbokforlaget har fungert godt i løpet av året. Redaksjonen har primært hatt e-post og telefonkontakt med forlaget, men også møtt med representanter for forlaget. Samarbeidet med Bryne Offset, som trykker bladet, har også fungert godt.

10 LNU og Norsklærerens nettside, har i året som gikk fått ny design. Det har vært svært gode tilbakemeldinger på dette. Redaktøren har hatt ansvar for å legge ut artikler fra de ulike numrene. Resultatet av annonsesalget i 2009 har vært svært godt. Daglig leder, Kjersti Rognes Solbu, har vært ansvarlig for dette. Til sammen er det solgt annonser for ca kroner. Norsklæreren er fremdeles medlem av Den Norske Fagpresses Forening og står oppført i Fagpressekatalogens nettutgave for Norsklæreren er også medlem av Tidsskriftforeningen. 7. Skriftserien/norskbokklubben Skriftstyret - medlemmer og møtevirksomhet Skriftstyrets sammensetning har ikke vært endret siden forrige årsmøte mars 2009: Eva Maagerø, Toril Opsahl, Leif Anker Andersen og Kirsten Kalleberg (leder). Redaktør i Fagbokforlaget er fortsatt Kristin Eliassen. Skriftstyret har hatt 4 møter i perioden: 11/2, 14/4, 7/9 og 16/12, alle i Oslo. Utgivelser Vi har gitt ut 4 bøker i skriftserien i 2009 (nummeret viser nummer i skriftserien): 175: Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere 176: Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter: Nynorsk på nytt 177: Terje Aarset: Den nynorske songskatten 178: Atle Skaftun: Litteraturens nytteverdi De fire utgivelsene dekker forskjellige områder og har en god bredde. Fjørtoft: Vurdering har fått stor aktualitet etter Kunnskapsløftet og vi er stolte over å ha tatt initiativ til denne utgivelsen. Etter at LNU støttet utviklingen av et kursopplegg og ga bort gratis vurderinbskurs til fem skoler har Fjørtoft fått oppdrag og holdt kurs om vurdering på skoler over hele landet i regi av LNU. Fjørtoft har også holdt kurs i regi av Utdanningsakademiet. Boka er både en gjennomgang av aktuell teori på området og en svært praktisk innføring i hvordan man kan utvikle vurderingsrubrikker og definere kjennetegn på måloppnåelse. Fjørtoft viser hvordan arbeidet med vurdering i tillegg til å effektivisere denne viktige og tidkrevende oppgaven også kan bidra til bedre og mer hensiktsmessig planlegging av undervisningen, og øke elevenes læringsutbytte. Askeland og Falck-Ytter: Nynorsk på nytt er en en ressursbok for lærere som underviser nynorsk som sidemål i ungdomsskole og videregående skole. Som Fjørtoft har disse erfarne forfatterne både en teoretisk gjennomgang av tiltak og teorier om sidemålsopplæring samt en rekke praktiske undervisningsopplegg som er klare til å ta i bruk. Forfatterne holder også kurs om emnet, bla. i regi av Aschehoug.

11 Aarset: Aarset forteller historien om 15 kjente nynorske sanger, fra «Blåmann» og «Mellom bakkar og berg» til «Å Vestland, Vestland» og «Det lyser i stille grender». Materialet spenner over tidsrommet Boken er resultatet av et årelangt filologisk arbeid, og ble av Dag og Tid kåret til årets nynorske bok i Boken er både et stykke filologisk forskningsarbeid og en coffee table-utgivelse, med nydelig design og et rikt billedmateriale. Forfatteren legger vekt på samspillet mellom musikk og tekst og masterialet kan dermed brukes i undervisningen om sammensatte tekster. Skaftun: Skaftun adresserer skjønnlitteraturens rolle i skolen etter Kunnskapsløftet, der virkelighetsrelevans generelt og sakprosa spesielt er definert som viktigere enn tidligere. Skaftun ønsker å modernisere og fornye argumentene for hvorfor det fortsatt er viktig å arbeide med skjønnlitteratur i skolen. En forskningsbasert gjennomgang av literacy-forsning og svært grundige og inspirerende nærlesninger av konkrete eksempeltekster som spenner fra Hamsuns forfatterskap til musikklyrikk bidrar til å skape en ny form for legitimering av skjønnlitteraturens rolle og funksjon i det nye norskfaget. Skaftun argumenterer nøkternt og overbevisende om hvordan arbeid med skjønnlitteratur kan bidra til at elevene lærer å forholde seg til flerstemmighet i tekster og i samfunnet. Slik kan arbeid med skjønnlitteratur også bidra til kan bidra til myndiggjøring og deltakelse i demokratiet. Salgstall: 2009: Så langt er det Fjørtoft som har de beste salgstallene av disse fire utgivelsene. Alle har hatt godt førsteuttak i Norskbokklubben. Backlist: Flere av utgivelsene fortsetter å ha gode salgstall, for eksempel Lise Iversen Kuldbrandstad sin Lesing i utvikling, Marianne Lillevangstu, Elise Seip Tønnessen og Marianne Dahll-Larssøn (red.) Inn i teksten ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse, Eli Glomnes: Skriv bedre!, Yngve Hågvar: Forstå avisa, Sture Nome og Arne Johannes Aasen (red.): Det nye norskfaget og Anne Løvland: På mange måtar. Antall utgivelser: Med 4 utgivelser er ikke målet om 5-7 utgivelser nådd i Skriftstyret ønsker imidlertid å justere dette målsetningstallet noe ned, og henviser til eget forslag som fremmes på årsmøtet om dette. Samarbeid med forlaget: Samarbeidet med vår redaktør fortsetter å fungere utmerket. Vi er selv meget godt fornøyde med oppfølging på høyt faglig og forlagsfaglig nivå. Redaktørens kompetanse på visuell kunst og design gjør at forfattere som lager illustrerte bøker blir svært fornøyde og får utmerket hjelp. Skriftstyret får stadig tilbakemeldinger fra forfattere som forteller at de er svært fornøyde med samarbeidet med redaktøren. Redaktøren bidrar også med å bringe ideer og forfattere til skriftserien. Samsvar utgivelser/medlemsblad: Ved hjelp av godt samarbeid med redaktøren har vi i 2009 klart å holde godt samsvar mellom utsending av medlemsblad og utgivelsesdato på bøkene, samt få en god spredning på utgivelsene gjennom året. Medlemstall: Ingen store endringer. Vervekampanje: Det har vært gjennomført flere vervefremstøt i år.

12 8. Nordisk samarbeid LNU er deltaker i Nordspråk sammen med foreninger for morsmålslærere i hele Norden. Nordspråk blir gjennom en ny finansieringsordning tildelt treårige tilskudd fra Nordisk ministerråd. Innenfor denne rammen arrangerer organisasjonen kurs for lærere i de nordiske landene. I 2009 ble Nordspråks sommerkurs for lærere arrangert i Brønnøysund i Nordland. Berit Oksfjellelv (vikar for daglig leder i LNU) og Hallvard Kjelen var arrangører. Kurset ble faglig og innholdsmessig en suksess. Kursets overskrift var Det fantastiske i den nordiske fortellingen, og forelesere som Niklas Janz (svensk forfatter), Gerd Karin Omdahl (stipendiat ved NTNU), Josefine Ottesen (dansk forfatter) og Ivar Roger Hansen (direktør ved Petter Dass-museet) bidro til å belyse temaet fra ulike vinkler. Deltakerne kom fra alle de nordiske landene bortsett fra Island. Når de tradisjonelle sommerkursene skal opp til endelig evaluering etter neste års kurs, som arrangeres på Island, skyldes det følgende forhold: kursene når kanskje ikke mange nok i den primære målgruppa (aktive morsmålslærere), og kursene er svært ressurs- og arbeidskrevende. Nordspråk vil derfor vurdere om utbyttet er godt nok. Nordspråks arbeidsmøte ble arrangert på Lysebu i Oslo i september. Her deltok Astrid E. Kleiveland på møtet for tidsskriftredaktørene og Hallvard Kjelen som LNU-styrets representant. LNU er noe underrepresentert i forhold til de andre morsmålsorganisasjonene på disse møtene, og til neste års samarbeidsmøte i Helsinki har LNU som intensjon å være sterkere til stede. Nordspråk har i løpet av 2009 dessuten arrangert et kurs om nordisk barnelitteratur, et kurs i færøysk språk og litteratur, et kurs om dansk som fremmedspråk i Vest-Norden, samt en konferanse om nordisk skriveforskning. Det nordiske samarbeidet er nå styrket i og med opprettelsen av en Nordisk Språkkoordinator som skal skape synergi mellom aktivitetene i de nordiske språkrådene/nemndene og språkkursene (Nordspråk, Nordkurs og De nordiske perlene). Sekretæriatet er finansiert av Nordisk ministerråd og lagt til Dansk Sprognævn i København. Daglig leder er Bodil Aurstad. Sak 2 Årsmelding Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjonen Styret vil opprettholde den strukturen det nå har. 2) Medlemstall og vervekampanjer

13 2009 har vært et positivt år med tanke på medlemstall. Vi har snudd nedgangen og økt antall medlemmer. Dette må forstette. Satsing på Internett og sosiale medier blir viktig i 2010, vi skal også fortsette å besøke universiteter og høgskoler for å verve studenter. LNU arbeider med å arrangere et kurs i samarbeid med Cathrine Krøger om samtidslitteratur og anmelderi. Opplegget lages i to pakker: en for elever og en for norsklærerne. Vi hjelper henne med markedsføring av kurset, mot at hun reklamerer for LNU på skolene. Vi vil opprettholde kontaktene med høyskolemiljøene og forsøke å systematisere også den oppsøkende virksomheten. Vi ønsker særlig å rette oss mot de lærerstudentene som velger norskfaget i 5-10-løpet i den nye lærerutdanninga. Det er en utfordring å få medlemmer som jobber i grunnskolen, og dette må vi bli bedre på. En aktiv organisasjon vil være attraktiv for potensielle medlemmer. Derfor vil vi fortsette å ta opp saker som norsklærerne er opptatt av: på bloggen, i Norsklæreren og gjennom å arrangere kurs og konferanser. Utgivelsen av to sakprosabøker, er en viktig mulighet til å skape positiv blæst og oppmerksomhet om LNU. I tillegg har vi lyst ut en konkurranse på videregående skoler i Stavangeromårdet om å designe LNUs nye plakat. Denne må henge og skinne på alle lærerrom i 2010! 3) Økonomi LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høye eller høyere enn utgiftene. For å sikre organisasjonen har styret som mål å øke inntektene gjennom å verve flere medlemmer, men også å utvikle potensialet som ligger i annonsesalg i Norsklæraren og søking om offentlig støtte. LNU budsjetterer i 2010 med å bruke av oppsparte midler på å støtte en bokutgivelse i etterkant av sakprosakåringen i av disse tas fra egenkapitalen, fra overskuddet fra landskonferansen Det ser ut til at landskonferansen 2010 vil gå med et betydelig overskudd, hvor mye er for tidlig å si eksakt. Inne i forslag til budsjett ligger det i overskudd, det er grunn til å tro at det blir langt større. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk. LNU skal fremdeles være med i FKS, men styret vil også utvikle og fortsette samarbeidet med andre kunstfaglige organisasjoner som ikke er med i FKS, for eksempel Musikk i skolen. Disse organisasjonene er solide og kunnskapsrike og tilfører LNU kunnskap og erfaring. Nordspråk er en viktig samarbeidspartner for å synliggjøre det nordiske perspektivet på norskfaget. Mer om Nordspråk under punkt 7 i dette arbeidsprogrammet. Gjennom styreleder har LNU nå også fått en representant i NOLES-nettverket. Dette er et nettverk for norskfaget med vekt på lese og skriveopplæring som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representanter fra Universitets og høgskolesektoren. LNU har ingen formell rolle i nettverket, men vi blir synlige og får ut informasjon om hva vi jobber med.

14 LNU har innledet samarbeid med Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFF) i sammenheng med kåringen av en sakprosakanon for skolen. Dette samarbeidet fortsetter i Norsk språkråd har vært en viktig støttespiller i 2009, LNU vil også i 2010 være i nær kontakt med språkrådet. 5) Fagleg arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsette å drive faglig arbeid gjennom Norsklæreren, skriftserien (Norskbokklubben), kurs og Landskonferansen. Vi har som mål å bidra i forhold til behovene som er i skolen. Blant annet skal LNU arrangere flere kurs og konferanser for norsklærere. Slike aktiviteter vil gjøre det mulig å profilere LNU på en god måte, og kan også bli en kilde til inntekter. Nettsiden med bloggen har i 2009 vist seg å være en viktig del av det fagpolitiske arbeidet. Her kan LNU sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger og få fagpersoner og politikere i tale. Dette har vist seg effektivt, og arbeidet vil fortsette i I det første innlegget i 2010 følger vi opp tidsbruk -saken og lar to norsklektorer presentere en konkret opplegg for hvordan man kan organisere undervisningen for å effektivisere rettebyrden og undervisninga. Ellers ønsker vi å rette fokus mot lærerutdanningene på universitetene med et blogginnlegg om PPU. Vi ønsker også å få til et blogginnlegg som handler om grammatikk og didaktikk. Ellers vil vi ta opp aktuelle saker som dukker opp i løpet av skoleåret. Vi ønsker også at det skal foregå et samarbeid mellom Norsklæreren og bloggen. For eksempel kan man diskutere innlegg og saker som blir presentert i bladet på bloggen. LNU er høringsinstans for reformer og innstillinger fra Utdanningsdirektoratet og vil prioritere å svare på de som er relevante for medlemmene våre. Vi svarer også på høringer som vi ikke er invitert med på, om det er sånn at vi ser dem som relevante for medlemmene våre. LNU legger fremdeles rapporten om framtidas norskfag til grunn, og vi vil jobbe for at enkelte av forslaga i Stortingsmelding 23 ( ) Språk bygger broer skal gjennomføres. Der foreslår Kunnskapsdepartementet blant annet å se på mulighetene for å starte et norskfaglig kompetansenettverk som skal se på helheten i norskfaget. LNU vil jobbe aktivt for et slikt nettverk. 6) Norsklæreren Norsklæreren vil i 2010 fortsette å være et ledende tidsskrift for norskdidaktikk. Bladet skal engasjere og interessere lesere som er opptatt av norskfaget. Vi vil fortsatt sørge for at lærere i videregående skole (som danner hoveddelen av medlemsmassen i LNU) skal finne relevant innhold i bladet, samtidig som vi vil forsøke å appellere til lærere i grunnskolen med aktuelt stoff for denne målgruppen. Vi vil forsøke å ha tekster på begge målformer, og holde balanse mellom språklige og litterære emner. Fra 1. februar til 1. august vil Berit Oksfjellelv fungere som vikar for redaktør Astrid E. Kleiveland mens hun har permisjon. Vikaren følger den oppsatte planen for utgivelser, og Norsklæreren vil i 2010 komme ut med fire numre med disse temaene:

15 01/10: Lærerutdanninga 02/10: Sammensatte tekster 03/10: Hva skal vi med skjønnlitteraturen i norskfaget? 04/10: Skriving Omstruktureringen av grunnskolelærerutdanninga, og norskfaget innenfor denne, skjer i Her vil Norsklæreren være med og skape debatt med et eget temanummer som tar opp ulike aspekt ved reformen. I etterkant av landskonferansen, som i år er viet temaet sammensatte tekster, vil Norsklæreren gi ut et nummer om dette norskfaglige, høyaktuelle emnet er leseåret. I 2009 satset LNU på sakprosaen (og fortsetter med det i 2010). Med nummer 3 spør Norsklæreren Hva skal vi med skjønnlitteraturen i norskfaget? og vil forsøke å finne svar på det. Skriving er en essensiell grunnleggende ferdighet som vi i nummer 4 av bladet vil sette fokus på. Vi vil fortsette å legge ut utvalgte artikler på nettsida I 2009 begynte utviklingen av Norsklæreren vitenskapelig magasin, nivå 1. I 2010 vil redaktøren arbeide med skaffe til veie og få publisert fagfellevurderte artikler, i samarbeid med den vitenskapelige redaksjonen. Det nye nettverket for norsk fagdidaktisk forsking (NNDF) vil være en aktuell samarbeidspartner som kanskje kan levere aktuelle artikler. Skue design ved Inga-Hilde Breivik vil fortsette å designe bladet, og Bryne Offset vil fortsette som trykkeri. Annonsesalget har potensielt trangere kår i 2010 enn tidligere, og annonsesalget for nr har vært lavere enn ved tilsvarende nummer i fjor, men daglig leder Kjersti R. Solbu vil fortsette å selge annonseplass, forhåpentligvis med samme høye inntekter som i fjor. Redaktøren vil fortsette med å utvide kontaktfeltet for Norsklæreren og presentere bladet på ulike arenaer først og fremst norske. I tillegg vil vikaren presentere tidsskriftet på Nordspråks sommerkurs på Island for nordiske morsmålslærere. 7) Skriftserien og norskbokklubben Skriftserien Målsetninger for neste periode Fortsette å knytte til oss forfattere vi ønsker å ha i stallen vår. Fortsette å sette i gang bokprosjekter på sentrale områder der vi mener at det trengs. Følge opp satsningen på sakprosa i skolen fra 2008 og 2009

16 Ha noen utgivelser som henvender seg til lærerer på lavere skoletrinn enn videregående skole Forsøke å heve salgstallene på utgivelsene våre Også bidra til noen utgivelser innen grunnforskning eller lignende, selv om salgstallene ikke skulle være like høye. Forenkle rutinene for Norskbokklubben bl.a. ved å forsøke å gjennomføre ideen om elektronisk utsendelse av medlemsbrev. Planlagte utgivelser i 2010: Kalleberg og Kleiveland (red.) Sakprosa i skolen, Eskil Hanssen om talemål, Atle Christiansen om litteraturkritikk, Dagrun Skjelbred om lese- og skriveopplæringens historie, Mads B. Claudi om litteraturens grunnbegreper 8) Nordisk samarbeid I 2009 LNU bare hatt en representant i NORDSPRÅK, i 2010 skal vi ha to. Alle de andre nordiske landene har flere enn en representant, og det er en stor jobb å ha ansvaret for NORDSPRÅK i styret. I 2010 avholdes Nordspråks sommerkurs på Island. Kursets tittel er Fra Snorre til Stand-Up, og skal blant annet handle om bruk av den norrøne kulturen i moderne muntlige sjangre. På Schæffergården i København mars arrangeres et kurs om lesemotivasjon og lesekompetanse. Hallvard Kjelen er med som arrangør på dette kurset. I oktober går kurset Mobilkultur og sosiale medier av stabelen i Stockholm. Målgruppa for disse kursene er morsmålslærere og lærere i nordiske språk som fremmedspråk i grunnskolen og i den videregående skolen. I tillegg er det planlagt et språkpilotkurs for ansatte i lærerutdanningen (november). Nordspråks samarbeidsmøte legges i 2010 til Helsinki, og her møter etter planen Kjersti Solbu, Astrid Kleiveland og Hallvard Kjelen for LNU. Sak 3 Arbeidsprogram Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4 Regnskap Kommer så fort det revisorgodkjente regnskapet foreligger. Sak 4

17 Regnskap Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet Sak 5 Kontingent Forslag til vedtak: Kontingent for medlemsskap i LNU vil i 2010 være 350 kroner for vanlige medlemmer, 175 kroner for studenter og 700 kroner for institusjoner. Sak 6 Budsjett for 2010 BUDSJETT FOR LNU 2010 INNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Medlemsavgift Annonseinntekter Royalty Off. og priv. Støtte Renteinntekter Litteraturkonferanseinntekter Landskonferanseinntekter FKS-Arrangement inntekter Oppsparte midler SUM INNTEKTER UTGIFTER Prod. Norsklæreren Honorar styreleder/skriftstyreleder Honorar daglig leder Litteraturkonferanseutgifter 0 0 Honorar kurshodere Landskonferanseutgifter FKS-arrangement utgifter 0 0

18 Styremøter Lønn sekretær Nordisk samarbeid (Nordspråk) Revisjon Leie av kontor 0 0 Andre driftskostnader Vikarutgifter (frikjøp av styremedl.) Informasjonsarbeid mot skolene Redesign 0 0 Hjemmeside Markedsføringsmateriell Deltakelse vd konferanser Støtte sakprosabok Pensjonssparing for ansatte SUM UTGIFTER OVERSKUDD Styret bruker av egenkapitalen på å betale for utgivelsen av en lærebok i sakprosa er overskudd fra landskonferansen 2009, er oppsparte midler fra tidligere år. Sak 6 Budsjett Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner budsjettet Sak 7 Godkjenning av revisor Styret ønsker PwC som revisor. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revisor Sak 8: Vedtektsendring: Forslag om vedtektsendring: I LNUs lover 5 punkt 6 heter det: Laget held seg med to ettersynsfolk som vert valde for eitt år om gongen.

19 Styret foreslår at denne vedtekten tas ut av LNUs lover, da ettersynsfolkene i praksis ikke brukes til noe. Verken Brønnøysundregisteret eller andre instanser stiller noe krav om at organisasjoner må ha ettersynsfolk så lenge regnskapet revideres av godkjent revisor og årsmøteprotokollen undertegnes. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektsendringen Sak 9: Innkomne saker Ingen innkomne saker Sak 10: Valg Innstilling fra LNUs valgkomité : Styreleder: Christian Bjørn Bjerke (gjenvalg) Styremedlem: Halvard André Kjelen (ikke til valg) Styremedlem: Marianne Bentsen (ikke til valg) Styremedlem: Eva Frisk (valg) Styremedlem: Ingrid Metliaas (valg) Varamedlem: Jan K. Hognestad (gjenvalg) Varamedlem: Gro Ulland (valg) Valg til styret: Sak 10: valg Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til valgnemndas innstilling. Styret foreslår disse som ny valgnemnd: Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets innstilling.

20 Styret forslår desse som representantar i Fellesrådet for kunstfagene i skolen: Christian Bjerke som styremedlem i FKS. Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til representasjon i FKS.

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå.

Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå. SPRÅKRÅDET 2007 Den totale kontakten med samfunnet omkring har aldri vært så omfattende som nå. Innhold Forord... 5 Tilbakeblikk og utsyn... 6 Språkrådets utfordringer... 8 Språkdagen 2007... 9 Språkprisen...

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kompetanse i alle fag Nr. 1-2011 10. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Kompetanse i alle fag Kompetansekrav for undervisning heter

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland Aktivitetsrapport for landsmøteperioden 2007-2009 (november 2007 november 2009) Sentralstyret Norsk Lektorlag har hatt følgende styresammensetning: Leder: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland 1. nestleder: Helge

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer