LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett : Godkjenning av revisor 8: Vedtektsendring 9: Innkomne saker 10: Valg

2 Sak 1 Konstituering. Valg av møteleder og referenter Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Hallvard Kjelen til møteleder Årsmøtet velger Marianne Bentsen og Eva Frisk til referenter Årsmøtet velger i tillegg to personer som skal underskrive årsreferatet: Sak 2 Årsmelding Årsmelding )Organisasjon 2)Medlemstall og vervekampanjer 3)Økonomi 4)Samarbeid og nettverk 5)Faglig arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid 6)Norsklæreren 7)Skriftserien/Norskbokklubben 8)Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU er organisert på same måte som presentert på årsmøtet 2009, den eneste endringen er at vi nå har to representanter i NORDSPRÅK. Årsmøtet Styret: Leder 4 styremedlem Skriftestyreleder Redaktør Norsklæreren Norsklæreren Skriftstyre Redaktør Leder 4 medlem i redaksjonsrådet 4 styremedlem Daglig leder i 50 % stilling Sekretær Fagbokforlaget 2 representanter i nordspråk Fellesrådet for kunstfagene i skolen (fks) 1 representant i styret

3 Styret har hatt denne sammensetningen og arbeidsdelingen i perioden : Christian Bjerke: Marianne Dahl: Marianne Bentsen: Hallvard Kjelen: Ingrid Jacobsen: Jan Kr. Hognestad: Eva Frisk: Leder Styremedlem og nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Vara Etter at Marianne Dahl trakk seg som styremedlem og nestleder, har Eva Frisk gått inn som dette i perioden Styret har i denne perioden bare hatt en vararepresentant da Eva Frisk gikk inn som ordinært styremedlem. I perioden fra har altså styret sett slik ut: Christian Bjerke: Eva Frisk: Marianne Bentsen: Hallvard Kjelen: Ingrid Jacobsen: Jan Kr. Hognestad: Leder Styremedlem og nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Kjersti Rognes Solbu er ansatt som daglig leder i 50% stilling. Hun kom tilbake fra permisjon primo august. Berit Oksfjellelv var vikar for Solbu fra og fram til primo august De to overlappet hverandre en uke slik at overgangen skulle gå lettest mulig. Berit bor i Bleikvasslia og hadde derfor hjemmekontor. Berits kontordager var mandag, onsdag og fredag. Kjerstis har vært tirsdag, onsdag og fredag De samlede ansettelsene i LNU tilsvarer ett årsverk (100 % stilling). LNU-styret har i 2009 hatt fem styremøter, alle i Oslo På grunn av sykdom og forfall var styret ikke stemmeberettiget på møtet Det ble likevel avholdt møte der en del saker ble diskutert uten at noe ble vedtatt. LNU disponerer gratis møtelokale hos Fagbokforlaget både i Bergen og Oslo. Møtene har stort sett samme struktur, og faste poster har vært landskonferansen, økonomi, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæreren og skriftserien. Vi har lagt inn en intern vurdering av hvert nummer av Norsklæreren. En i styret har hatt et spesielt ansvar for å vurdere det til enhver tid siste nummeret av bladet, og det har ført til gode og konstruktive diskusjoner.

4 Arbeidet med vurdering har gått på omgang i styret. Dette har ikke vært gjennomført systematisk på alle møtene, men er inne som fast post nå i Vi har fortsatt ordningen med et dobbeltmøte i året, det gir oss tid til å jobbe skikkelig over to dager. Flere har privat overnatting i Oslo, og det blir ikke så mye dyrere enn å dra hjem samme dagen. 2) Medlemstall og vervekampanjer. I januar 2010 hadde vi 2055 betalende medlemmer i LNU, mot 1866 i januar Det vil si at vi har økt med 189 medlemmer i løpet av året. Tallet kan være noe misvisende, siden ikke alle hadde betalt giro for 2010 da medlemstallet ble oppgitt. Det kan komme noen flere utmeldinger i forbindelse med purring. Likevel må dette tolkes som en positiv utvikling. Medlemstallene (pr. januar 2010) fordeler seg slik: Institusjon: 633 Privat: 1038 Student: 384 Hvor mange har meldt seg ut og inn i 2010? venter på svar fra Elisabeth. Vi tror at følgende faktorer har hatt positiv innvirkning på medlemstallet (ikke prioritert): Sakprosasatsinga. Landskonferansen i Tromsø med sakprosa som tema hadde over 150 betalende deltakere og flere meldte seg inn i forbindelse med konferansen. Lanseringa av LNUs sakprosakanon for skolen førte til flere medieoppslag og positiv oppmerksomhet. I tillegg var det en del som meldte seg inn i LNU i forbindelse påmelding til LNUs sakprosakurs på Blindern. Nettsatsing. Nye nettsider som oppdateres oftere, blogg, facebookgruppe og twitterprofil gjør at vi blir synlige flere steder. Vi har også vært aktive på fora der norsklærere er aktive, som for eksempel Del&Bruk. (Facebookgruppa har pr. februar medlemmer, og 153 personer følger oss på Twitter.) Systematisk verving på høyskoler og universitet. I høst har vi gått systematisk til verks og kontaktet de fleste norskseksjonene på høyskoler og universiteter i Norge. Vi har forsøkt å finne en kontaktperson på hver institusjon som har presentert LNU for studentene, samt delt ut vervemateriell. Styret har også drevet en del oppsøkende virksomhet, uten at vi har systematisert dette. Vellykket markedsføring av Landskonferansen Både Berit Oksfjellelv (vikar for daglig leder fram til august 2009) og Kjersti Solbu har brukt mye tid på å oppdatere LNUs e-postliste. Informasjon om landskonferansen ble sendt ut til nesten alle videregående skoler i landet. Konferansen ble fullbooket til påmeldingsfristen 20. januar, og mange melder seg inn for å få rimeligere pris på landskonferansen. 3) Økonomi Styreleder er den i styret som har hovedoppsyn med økonomien. Resultatet av driften i 2009 er pluss kroner. Årsmøtet 2009 gikk inn for at LNU skulle styre mot en minus på kroner, dette for å redusere egenkapitalen noe. Det har styret gjort, og overskuddet på kroner er noe misvisende. Vi har vedtatt å bruke av egenkapitalen på å få gitt ut en lærebok om sakprosa, disse pengene ble ikke betalt ut i 2009, men overføres til budsjettet for 2010 som utgift der.

5 LNU har etter 2009 en egenkapital på kroner. LNU mottok kroner i støtte over statsbudsjettet, noe som gjør det mulig å ha en daglig leder i 50% stilling. Daglig leder er ansatt under forutsetning at LNU fortsatt får støtte over statsbudsjettet. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk Oversikten under viser hvem som representerer LNU eller arbeider opp mot/ sammen med de organisasjonene vi samarbeider med: - FKS Christian Bjerke - Nordspråk Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen - Tidsskriftforeningen Astrid Kleiveland - Musikk i Skolen Christian Bjerke - NOLES Christian Bjerke - Utdanningsdirektoratet Christian Bjerke - Norsk forfattersentrum Kjersti Rognes Solbu - NFF Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg - Språkrådet Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg - LNU er medlem i FKS (Fellesrådet for kunstfag i skolen), og det er styreleder som representerer LNU i FKS-styret, nestleder er vara. Det er nå fire organisasjoner som er med i FKS, Landslaget for drama i skolen, Landslaget for medieundervisning, Dans i skolen og LNU. Gjennom medlemskapet i FKS er LNU med på å synliggjøre at norskfaget er langt mer enn et redskapsfag. Vi får utvidet nettverket vårt og får flere samarbeidspartnere. FKS arbeider opp mot kulturdepartementet, og sånn sett får LNU kontakter også der. Daglig leder i FKS er NinaVestby - Musikk i skolen er ikke med i FKS, og LNU har gjennom styreleder opprettet kontakt og jobbet sammen med organisasjonen. LNU er støttespiller på konferansen Skapende læring 2010, men har vi er ikke aktivt inne og arrangerer selve konferansen. - LNU har nå to representanter i Nordspråk, Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen. Dette fordi vi nå ønsker å gi NORDSPRÅK høyere prioritet. - Norsk tidsskriftforening er en samarbeidsorganisasjon for politiske, allmennkulturelle og litterære tidsskrift i Norge. LNU er med gjennom redaktør Astrid Kleiveland - Gjennom styreleder har også LNU en representant i NOLES-nettverket. Dette er et nettverk for norskfaget med vekt på lese og skriveopplæring som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representanter fra Universitets og høgskolesektoren. LNU har ingen formell rolle i nettverket, men vi blir synlige og får ut informasjon om hva vi jobber med. - Utdanningsdirektoratet har på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet laget veiledninger til fagplanene i LK06. Arbeidet med veiledningen til norskplanen ble avsluttet En gruppe på fire personer har laget eksempler på hvordan lærere kan tenke når de legger lokale planer. Eksemplene er ment å skissere en tankegang. LNU har ved styreleder vært med i gruppa. Veilederen er nettbasert. - LNU forstetter samarbeidet med Norsk forfattersentrum. I 2009 bidro NFS i forbindelse med forfatterinnslagene på LNUs landskonferanse. - LNU har gjennom Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg lagt ned et stort arbeid for å løfte norsk sakprosa fram i skolen. Språkrådet bidrar med økonomisk støtte til dette arbeidet, og

6 representanter for språkrådet var også med i juryen som kåret ein sakprosakanon for skolen. Kanonen ble offentliggjort på LNUs landskonferanse i Tromsø LNU har innledet samarbeid med Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF) i forbindelse med kåringen av en sakprosakanon for skolen. Vi fortsetter samarbeidet i ) Faglig arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU har drevet faglig arbeid gjennom arbeid med Norsklæreren, skriftserien (norskbokklubben), landskonferansen, nettsiden med blogg, kurs og konferanser. Norsklæreren og skriftserien med norskbokklubben blir omtalt i punkt 6 og 7. Landskonferansen Landskonferansen Rett på sak! sakprosa i norskfaget ble arrangert i Tromsø Styret vill med denne konferansen bidra til at sakprosaen får sin rettmessige plass i skolen, LK06 sidestiller sakprosa og skjønnlitteratur, men det er ikke alltid tilfelle i praksis. Konferansen satte også i gang en sakprosasatsning, mer om den senere. Bidragsytere på konferansen var Nils M. Knutsen, Johan L. Tønnesson, Ove Eide, Ragnar Hovland, Marie Simonsen, Jonas Bakken, Eva Maagerø, Elise Seip Tønnesen, Frøydis Hertzberg, Marit Eikemo, Ivo de Figuerreido, Sture Nome, Odd Gaare og Kirsten Kalleberg. Konferansen ble åpnet av styreleder Christian Bjerke, kulturelt innslag var ved dramaelever fra XXX skole. Konferansen hadde ca. 150 deltakere. LNU-bloggen Høsten 2009 fikk vi Stig Solberg i Visible til å sette opp en ny nettside med bedre brukergrensesnitt. I den forbindelse opprettet vi en twitterprofil, en facebookgruppe og en blogg. Bloggen har fått betydning for LNUs fagpolitiske arbeid. Formålet med bloggen er å diskutere norskfaget og norsklærerens situasjon. I stedet for å skrive innlegg selv, har vi valgt å invitere skribenter i og utenfor skolen til å skrive innlegg og starte diskusjoner om norskfaget. Høsten 2009 hadde vi 5 innlegg, og gjennom disse har vi rettet søkelyset mot følgende tema: -Tidsbruk Først utfordret vi daværende utdanningsminister Bård Vegard Solhjell og venstres Trine Skei Grande til å skrive hvert sitt innlegg. Vi oppfordret politikerne til å fokusere på norsklærernes tidsbruk. LNU er ingen fagforening, men mange av medlemmene våre uttrykker frustrasjon over at rettebyrde og økende krav til dokumentasjon går ut over det faglige arbeidet. LNU ønsker å åpne opp for en diskusjon om hvordan norskfaget organiseres. Dette blogginnlegget følger vi blant annet opp med en artikkel av norsklektorene Liv Edsberg og Andreas Titlestad (Elvebakken vgs) i Norsklæreren Her presenterer de et mulig forslag til hvordan undervisninga kan legges opp med mindre retting, uten at det går ut over det faglige. Planen er at dette forslaget skal være utgangspunkt for videre diskusjon på bloggen. -Muntlig norsk forhold mellom karakterer og kompetansemål I forbindelse med at Norsklæreren nr hadde muntlig norsk som tema, oppfordret vi medlemmer og andre interesserte til å stille spørsmål til

7 utdanningsdirektoratet om undervisning i og vurdering av muntlig norsk. Det viste seg at det hersker svært ulik praksis på dette feltet, og at retningslinjene fra direktoratet oppleves som uklare. I kommentarfeltet kommer det særlig fram at mange mener sammenhengen mellom kompetansemålene og de tre karakterene er for uklar: hvordan skal en sammensatt tekst vurderes? Som skriftlig eller muntlig norsk? Dette temaet følger vi blant annet opp i den avsluttende debatten på landskonferansen 2010 i Stavanger. -Norskfaget og de grunnleggende ferdighetens plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Jan Kristian Hognestad har sittet i rammeplanutvalget for norskfaget i den nye grunnskolelærerutdannninga (GLU) og er i tillegg varamedlem i LNU-styret. Vi utfordret Jan til å skrive et innlegg der han ba om innspill til arbeidet med den nasjonale rammeplanen for norskfaget. Dette resulterte blant annet i en diskusjon om forholdet mellom Norskfaget og pedagogikkfaget Elevkunnskap særlig knyttet til hvem som skal undervise studentene om de grunnleggende ferdighetene. Mange fagfolk er kritiske til at pedagogene skal ha ansvar for lese- og skriveopplæringen. Blogginnlegget var klargjørende for mange, og det fikk satt et viktig stridstema på dagsorden. I etterkant har det blitt organisert flere møter om dette, som igjen har ført til konkrete endringer i planen. -Situasjonen for språklige minoriteter med kort botid i Norge og norskfaget. Mange norsklærere som har minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, har vært frustrerte over at disse elevene denne våren skulle gå opp til ordinær norskeksamen. NOA-planen ble fjernet i 2006, men fram til nå har elever likevel kunnet gå opp etter planen som en overgangsordning. LNU utfordret norsklektor Anne Lene Berge til å skrive et innlegg om dette. Berge har vært engasjert i denne saken i mange år. Blogginnlegget og diskusjonen som fulgte, førte til et samarbeid mellom Berge, Utdanningsforbundet i Hordaland og LNU, der vi til slutt fikk direktoratet til å utsette overgangsordningen til Østbergutvalget har lagt fram sin rapport. LNU mener politikere og direktorat må ta seg bedre tid for å finne ut hvordan man kan lage en overkommelig og faglig forsvarlig løsning for denne elevgruppa. Alle innleggene og kommentarene kan leses på Kurs om sakprosa 6. november arrangerte LNU kurset Sakprosa i skolen på Helga Engs hus på Blindern. Medarrangører var ILN og ILS ved UiO. Kursansvarlige var Kirsten Kalleberg og Astrid Kleiveland. Kurset, som fikk meget gode evalueringer, samlet 100 lærere og andre norskinteresserte fra hele landet. Blant foredragsholderne var Frøydis Hertzberg, Kjetil S. Østli, Dag O. Hessen, Gard B. Eidsvold, Johan Tønnesson, Ove Eide, Jonas Bakken, Astrid Roe, Tove Frønes, Kristin Helstad og Kjersti Rossland. Kurset tok utgangspunkt i konkrete tekster i LNUs sakprosakanon og arbeid med muntlige ferdigheter, skriving og lesing av sakprosatekster i skolen i praksis. Sakprosakanon I 2009 har LNU satset sterkt på å styrke sakprosaundervisningen i skolen og norskfaget på ulike måter. Selv om LK06 likestiller sakprosa og skjønnlitteratur, mente LNU at det var

8 behov for en aktiv satsning på arbeid med å få mer sakprosa inn i norskfaget og arbeid med å heve lærernes kompetanse. I forbindelse med Landskonferansen i Tromsø (20. og 21. mars) der temaet var sakprosa, ble det kåret en sakprosakanon for skolen. Ansvarlige for kåringen var Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland. En fagjury på seks personer, som hadde fått insspill i en åpen forslagsrunde, la frem en liste på 45 tekster fra 1700-tallet til i dag, fra Ludvig Holberg til Mads Gilberts Gaza-sms. Juryen bestod av Ove Eide (juryformann), Kristin Helstad, Trine Gedde-Dahl, Karianne Bjellås Gilje, Jonas Bakken og Ivo de Figueiredo. Kåringen ble omtalt i en rekke medier. Siktemålet med kåringen var å skape mer interesse for og debatt om dette feltet i norskundervisningen både blant norsklærere, elever og på lærerutdanningene. Bøker om sakprosa Kåringen har også vært utgangspunkt for arbeidet med to bøker om sakprosa. Boken Sakprosa i skolen, for lærere og lærerstudenter, kommer ut våren 2010 i LNUs skriftserie. Boken har mottatt økonomisk støtte fra LNU og NFF. I denne boken er alle kanontekstene samlet. I tillegg inneholder boken 16 artikler om tekstene og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Blant forfatterne i boken er Gudmund Hernes, Svein Sjøberg, Dagrun Skjelbred, Kjell Lars Berge, Ove Eide, Johan Tønnesson, Karianne Bjellås Gilje, Helene Næss, Astrid Roe, Tove Frønes, Gunnar Sivertsen, Magne Lindholm, Jill Walker Rettberg og Jørgen Sejersted. En gratisbok for elever i vgs (som skal deles ut som klassesett til alle videregående skoler) er også under utarbeidelse, med blant andre Ivo de Figueiredo og Anne Lise Jomisko som forfattere. Boken er planlagt utgitt høsten Boken har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet, NFF, Fritt Ord, Språkrådet, Nynorsksenteret (Volda), Lesesenteret (UiS) og Skrivesenteret (HiST, Trondheim). Satsingen på sakprosa i 2009 resulterte også i et eget temanummer av Norsklæreren (0209), der blant andre Johan Tønnesson, Eva Maagerø, Jonas Bakken og Marit Eikemo bidro. 6. november 2009 gikk kurset Sakprosa i skolen av stabelen på Helga Engs hus på Blindern. Flere masterstudenter ved UiO skriver nå masteroppgaver om bruk av LNUs sakprosakanon i skolen. En av disse studentene deltok på sakprosakurset på Blindern. Til orientering: LNU skrev i arbeidsprogrammet for 2009 at vi ønsket å opprette en ressursbank på nettsida. Dette arbeidet er forløpig lagt på is. Vi har ikke kapasitet til å gjøre dette arbeidet nå. Det finnes etter hvert mange gode ressurssider på nettet, og vi mener det er mer bruk for et diskusjonsforum som LNU-bloggen, som handler om norskfaget på et mer overordna og prinsipielt nivå. Videre skrev vi at vi skulle arrangere en konferanse sammen med språkrådet og utdanningsakademiet. Dette samarbeidet gikk LNU ut av. LNU har i 2009 levert to høringssvar: -Høring på forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn - Høring: angående endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4.

9 LNU startet høsten 2009 arbeidet med å løfte frem problematikken rundt grunnleggende ferdigheter og lese og skriveopplæringens plass i den nye grunnskolelærerutdanningen. Blant annet ble det arrangert et møte i regi av Kunnskap i skolen (KiS) på UiO som en direkte følge av at LNU har tatt opp problematikken med grunnleggende ferdigheters plass i ny lærerutdanning på bloggen. LNU har også støttet diverse brev fra de nasjonale sentrene til KD angående ny lærerutdanning. Arbeidet med ny læreutdanning fortsetter nå i Gjennom FKS har LNU støttet et brev til Kunnskapsdepartementet der FKS har ønsket et sterkere fokus på kunstfag i ny grunnskolelærerutdanning. Landskonferansen er en viktig del av det fagpolitiske arbeidet til LNU, i og med at organisasjonen får bestemme et fokus på et bestemt tema. I 2006 var temaet de nye læreplanene. I 2007 var temaet lesing, og i 2008 var det mangfoldsåret som gjorde det naturlig å fokusere på hvordan mangfoldet av elever møter norskfaget, og av hvilke premisser et flerkulturelt samfunn setter for innholdet i norskfaget var det sakprosa som var tema, og dette temaet har gitt ringvirkninger i form av nye bøker i skriftserien og artikler i norsklæreren. Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget veiledninger til fagplanene i LK06. Arbeidet med veiledningen til norskplanen ble avsluttet En gruppe på fire personer har laget eksempler på hvordan lærere kan tenke når de legger lokale planer. Eksemplene er ment å skissere en tankegang. LNU har ved styreleder vært med i gruppa. Veilederen er nettbasert. LNU har kontakt med ulike folk i KUF-komiteen, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og har fremdeles som et hovedmål å få til en politisk og helhetlig satsing på norskfaget. 6. Norsklæreren Norsklæreren har også i 2009 formidlet nytt fagstoff til LNUs medlemmer og jobbet for å holde disse informerte om politiske innspill, læreplaner, relevante kurs og aktuell faglitteratur. Det meste av stoffet har blitt bestilt av redaktøren, mens noe stoff sendes inn til redaksjonen. Innføringen av Kunnskapsløftet og behovet for diskusjon og informasjon om konsekvensene av de nye læreplanene for norskfaget, har fortsatt å virke positivt for interessen for tidsskriftet. Fagstoffet har vært dels av teoretisk, dels av praktisk karakter. Den nordiske bredden er ivaretatt gjennom kontakt med morsmålstidsskriftene. I 2009 ble det gitt ut fire nummer. De fire utgivelsene har utgjort den 33. årgangen av Norsklæreren. Tema for numrene har vært: 1, Hamsunåret 2, Sakprosa 3, Nordisk i norskfaget og 4, Muntlig norsk. Redaktør for utgivelsene var Astrid Elisabeth Kleiveland. Inga-Hilde Breivik (Skue design) har hatt ansvaret for satsproduksjon og Fagbokforlaget for å sende filer til trykkeri og distribusjon. Ingrid Ugelvik, Sture Nome, Jonas Bakken, Ingrid Oos Hove og Sigrid Briseid har gjort en god jobb i Norsklærerens redaksjonsråd i året som gikk. Samarbeidet mellom redaktør og redaksjonsråd har fungert godt. Samarbeidet med Fagbokforlaget har fungert godt i løpet av året. Redaksjonen har primært hatt e-post og telefonkontakt med forlaget, men også møtt med representanter for forlaget. Samarbeidet med Bryne Offset, som trykker bladet, har også fungert godt.

10 LNU og Norsklærerens nettside, har i året som gikk fått ny design. Det har vært svært gode tilbakemeldinger på dette. Redaktøren har hatt ansvar for å legge ut artikler fra de ulike numrene. Resultatet av annonsesalget i 2009 har vært svært godt. Daglig leder, Kjersti Rognes Solbu, har vært ansvarlig for dette. Til sammen er det solgt annonser for ca kroner. Norsklæreren er fremdeles medlem av Den Norske Fagpresses Forening og står oppført i Fagpressekatalogens nettutgave for Norsklæreren er også medlem av Tidsskriftforeningen. 7. Skriftserien/norskbokklubben Skriftstyret - medlemmer og møtevirksomhet Skriftstyrets sammensetning har ikke vært endret siden forrige årsmøte mars 2009: Eva Maagerø, Toril Opsahl, Leif Anker Andersen og Kirsten Kalleberg (leder). Redaktør i Fagbokforlaget er fortsatt Kristin Eliassen. Skriftstyret har hatt 4 møter i perioden: 11/2, 14/4, 7/9 og 16/12, alle i Oslo. Utgivelser Vi har gitt ut 4 bøker i skriftserien i 2009 (nummeret viser nummer i skriftserien): 175: Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere 176: Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter: Nynorsk på nytt 177: Terje Aarset: Den nynorske songskatten 178: Atle Skaftun: Litteraturens nytteverdi De fire utgivelsene dekker forskjellige områder og har en god bredde. Fjørtoft: Vurdering har fått stor aktualitet etter Kunnskapsløftet og vi er stolte over å ha tatt initiativ til denne utgivelsen. Etter at LNU støttet utviklingen av et kursopplegg og ga bort gratis vurderinbskurs til fem skoler har Fjørtoft fått oppdrag og holdt kurs om vurdering på skoler over hele landet i regi av LNU. Fjørtoft har også holdt kurs i regi av Utdanningsakademiet. Boka er både en gjennomgang av aktuell teori på området og en svært praktisk innføring i hvordan man kan utvikle vurderingsrubrikker og definere kjennetegn på måloppnåelse. Fjørtoft viser hvordan arbeidet med vurdering i tillegg til å effektivisere denne viktige og tidkrevende oppgaven også kan bidra til bedre og mer hensiktsmessig planlegging av undervisningen, og øke elevenes læringsutbytte. Askeland og Falck-Ytter: Nynorsk på nytt er en en ressursbok for lærere som underviser nynorsk som sidemål i ungdomsskole og videregående skole. Som Fjørtoft har disse erfarne forfatterne både en teoretisk gjennomgang av tiltak og teorier om sidemålsopplæring samt en rekke praktiske undervisningsopplegg som er klare til å ta i bruk. Forfatterne holder også kurs om emnet, bla. i regi av Aschehoug.

11 Aarset: Aarset forteller historien om 15 kjente nynorske sanger, fra «Blåmann» og «Mellom bakkar og berg» til «Å Vestland, Vestland» og «Det lyser i stille grender». Materialet spenner over tidsrommet Boken er resultatet av et årelangt filologisk arbeid, og ble av Dag og Tid kåret til årets nynorske bok i Boken er både et stykke filologisk forskningsarbeid og en coffee table-utgivelse, med nydelig design og et rikt billedmateriale. Forfatteren legger vekt på samspillet mellom musikk og tekst og masterialet kan dermed brukes i undervisningen om sammensatte tekster. Skaftun: Skaftun adresserer skjønnlitteraturens rolle i skolen etter Kunnskapsløftet, der virkelighetsrelevans generelt og sakprosa spesielt er definert som viktigere enn tidligere. Skaftun ønsker å modernisere og fornye argumentene for hvorfor det fortsatt er viktig å arbeide med skjønnlitteratur i skolen. En forskningsbasert gjennomgang av literacy-forsning og svært grundige og inspirerende nærlesninger av konkrete eksempeltekster som spenner fra Hamsuns forfatterskap til musikklyrikk bidrar til å skape en ny form for legitimering av skjønnlitteraturens rolle og funksjon i det nye norskfaget. Skaftun argumenterer nøkternt og overbevisende om hvordan arbeid med skjønnlitteratur kan bidra til at elevene lærer å forholde seg til flerstemmighet i tekster og i samfunnet. Slik kan arbeid med skjønnlitteratur også bidra til kan bidra til myndiggjøring og deltakelse i demokratiet. Salgstall: 2009: Så langt er det Fjørtoft som har de beste salgstallene av disse fire utgivelsene. Alle har hatt godt førsteuttak i Norskbokklubben. Backlist: Flere av utgivelsene fortsetter å ha gode salgstall, for eksempel Lise Iversen Kuldbrandstad sin Lesing i utvikling, Marianne Lillevangstu, Elise Seip Tønnessen og Marianne Dahll-Larssøn (red.) Inn i teksten ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse, Eli Glomnes: Skriv bedre!, Yngve Hågvar: Forstå avisa, Sture Nome og Arne Johannes Aasen (red.): Det nye norskfaget og Anne Løvland: På mange måtar. Antall utgivelser: Med 4 utgivelser er ikke målet om 5-7 utgivelser nådd i Skriftstyret ønsker imidlertid å justere dette målsetningstallet noe ned, og henviser til eget forslag som fremmes på årsmøtet om dette. Samarbeid med forlaget: Samarbeidet med vår redaktør fortsetter å fungere utmerket. Vi er selv meget godt fornøyde med oppfølging på høyt faglig og forlagsfaglig nivå. Redaktørens kompetanse på visuell kunst og design gjør at forfattere som lager illustrerte bøker blir svært fornøyde og får utmerket hjelp. Skriftstyret får stadig tilbakemeldinger fra forfattere som forteller at de er svært fornøyde med samarbeidet med redaktøren. Redaktøren bidrar også med å bringe ideer og forfattere til skriftserien. Samsvar utgivelser/medlemsblad: Ved hjelp av godt samarbeid med redaktøren har vi i 2009 klart å holde godt samsvar mellom utsending av medlemsblad og utgivelsesdato på bøkene, samt få en god spredning på utgivelsene gjennom året. Medlemstall: Ingen store endringer. Vervekampanje: Det har vært gjennomført flere vervefremstøt i år.

12 8. Nordisk samarbeid LNU er deltaker i Nordspråk sammen med foreninger for morsmålslærere i hele Norden. Nordspråk blir gjennom en ny finansieringsordning tildelt treårige tilskudd fra Nordisk ministerråd. Innenfor denne rammen arrangerer organisasjonen kurs for lærere i de nordiske landene. I 2009 ble Nordspråks sommerkurs for lærere arrangert i Brønnøysund i Nordland. Berit Oksfjellelv (vikar for daglig leder i LNU) og Hallvard Kjelen var arrangører. Kurset ble faglig og innholdsmessig en suksess. Kursets overskrift var Det fantastiske i den nordiske fortellingen, og forelesere som Niklas Janz (svensk forfatter), Gerd Karin Omdahl (stipendiat ved NTNU), Josefine Ottesen (dansk forfatter) og Ivar Roger Hansen (direktør ved Petter Dass-museet) bidro til å belyse temaet fra ulike vinkler. Deltakerne kom fra alle de nordiske landene bortsett fra Island. Når de tradisjonelle sommerkursene skal opp til endelig evaluering etter neste års kurs, som arrangeres på Island, skyldes det følgende forhold: kursene når kanskje ikke mange nok i den primære målgruppa (aktive morsmålslærere), og kursene er svært ressurs- og arbeidskrevende. Nordspråk vil derfor vurdere om utbyttet er godt nok. Nordspråks arbeidsmøte ble arrangert på Lysebu i Oslo i september. Her deltok Astrid E. Kleiveland på møtet for tidsskriftredaktørene og Hallvard Kjelen som LNU-styrets representant. LNU er noe underrepresentert i forhold til de andre morsmålsorganisasjonene på disse møtene, og til neste års samarbeidsmøte i Helsinki har LNU som intensjon å være sterkere til stede. Nordspråk har i løpet av 2009 dessuten arrangert et kurs om nordisk barnelitteratur, et kurs i færøysk språk og litteratur, et kurs om dansk som fremmedspråk i Vest-Norden, samt en konferanse om nordisk skriveforskning. Det nordiske samarbeidet er nå styrket i og med opprettelsen av en Nordisk Språkkoordinator som skal skape synergi mellom aktivitetene i de nordiske språkrådene/nemndene og språkkursene (Nordspråk, Nordkurs og De nordiske perlene). Sekretæriatet er finansiert av Nordisk ministerråd og lagt til Dansk Sprognævn i København. Daglig leder er Bodil Aurstad. Sak 2 Årsmelding Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga. Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjonen Styret vil opprettholde den strukturen det nå har. 2) Medlemstall og vervekampanjer

13 2009 har vært et positivt år med tanke på medlemstall. Vi har snudd nedgangen og økt antall medlemmer. Dette må forstette. Satsing på Internett og sosiale medier blir viktig i 2010, vi skal også fortsette å besøke universiteter og høgskoler for å verve studenter. LNU arbeider med å arrangere et kurs i samarbeid med Cathrine Krøger om samtidslitteratur og anmelderi. Opplegget lages i to pakker: en for elever og en for norsklærerne. Vi hjelper henne med markedsføring av kurset, mot at hun reklamerer for LNU på skolene. Vi vil opprettholde kontaktene med høyskolemiljøene og forsøke å systematisere også den oppsøkende virksomheten. Vi ønsker særlig å rette oss mot de lærerstudentene som velger norskfaget i 5-10-løpet i den nye lærerutdanninga. Det er en utfordring å få medlemmer som jobber i grunnskolen, og dette må vi bli bedre på. En aktiv organisasjon vil være attraktiv for potensielle medlemmer. Derfor vil vi fortsette å ta opp saker som norsklærerne er opptatt av: på bloggen, i Norsklæreren og gjennom å arrangere kurs og konferanser. Utgivelsen av to sakprosabøker, er en viktig mulighet til å skape positiv blæst og oppmerksomhet om LNU. I tillegg har vi lyst ut en konkurranse på videregående skoler i Stavangeromårdet om å designe LNUs nye plakat. Denne må henge og skinne på alle lærerrom i 2010! 3) Økonomi LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høye eller høyere enn utgiftene. For å sikre organisasjonen har styret som mål å øke inntektene gjennom å verve flere medlemmer, men også å utvikle potensialet som ligger i annonsesalg i Norsklæraren og søking om offentlig støtte. LNU budsjetterer i 2010 med å bruke av oppsparte midler på å støtte en bokutgivelse i etterkant av sakprosakåringen i av disse tas fra egenkapitalen, fra overskuddet fra landskonferansen Det ser ut til at landskonferansen 2010 vil gå med et betydelig overskudd, hvor mye er for tidlig å si eksakt. Inne i forslag til budsjett ligger det i overskudd, det er grunn til å tro at det blir langt større. 4) Samarbeid med andre organisasjoner og nettverk. LNU skal fremdeles være med i FKS, men styret vil også utvikle og fortsette samarbeidet med andre kunstfaglige organisasjoner som ikke er med i FKS, for eksempel Musikk i skolen. Disse organisasjonene er solide og kunnskapsrike og tilfører LNU kunnskap og erfaring. Nordspråk er en viktig samarbeidspartner for å synliggjøre det nordiske perspektivet på norskfaget. Mer om Nordspråk under punkt 7 i dette arbeidsprogrammet. Gjennom styreleder har LNU nå også fått en representant i NOLES-nettverket. Dette er et nettverk for norskfaget med vekt på lese og skriveopplæring som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representanter fra Universitets og høgskolesektoren. LNU har ingen formell rolle i nettverket, men vi blir synlige og får ut informasjon om hva vi jobber med.

14 LNU har innledet samarbeid med Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFF) i sammenheng med kåringen av en sakprosakanon for skolen. Dette samarbeidet fortsetter i Norsk språkråd har vært en viktig støttespiller i 2009, LNU vil også i 2010 være i nær kontakt med språkrådet. 5) Fagleg arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU vil fortsette å drive faglig arbeid gjennom Norsklæreren, skriftserien (Norskbokklubben), kurs og Landskonferansen. Vi har som mål å bidra i forhold til behovene som er i skolen. Blant annet skal LNU arrangere flere kurs og konferanser for norsklærere. Slike aktiviteter vil gjøre det mulig å profilere LNU på en god måte, og kan også bli en kilde til inntekter. Nettsiden med bloggen har i 2009 vist seg å være en viktig del av det fagpolitiske arbeidet. Her kan LNU sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger og få fagpersoner og politikere i tale. Dette har vist seg effektivt, og arbeidet vil fortsette i I det første innlegget i 2010 følger vi opp tidsbruk -saken og lar to norsklektorer presentere en konkret opplegg for hvordan man kan organisere undervisningen for å effektivisere rettebyrden og undervisninga. Ellers ønsker vi å rette fokus mot lærerutdanningene på universitetene med et blogginnlegg om PPU. Vi ønsker også å få til et blogginnlegg som handler om grammatikk og didaktikk. Ellers vil vi ta opp aktuelle saker som dukker opp i løpet av skoleåret. Vi ønsker også at det skal foregå et samarbeid mellom Norsklæreren og bloggen. For eksempel kan man diskutere innlegg og saker som blir presentert i bladet på bloggen. LNU er høringsinstans for reformer og innstillinger fra Utdanningsdirektoratet og vil prioritere å svare på de som er relevante for medlemmene våre. Vi svarer også på høringer som vi ikke er invitert med på, om det er sånn at vi ser dem som relevante for medlemmene våre. LNU legger fremdeles rapporten om framtidas norskfag til grunn, og vi vil jobbe for at enkelte av forslaga i Stortingsmelding 23 ( ) Språk bygger broer skal gjennomføres. Der foreslår Kunnskapsdepartementet blant annet å se på mulighetene for å starte et norskfaglig kompetansenettverk som skal se på helheten i norskfaget. LNU vil jobbe aktivt for et slikt nettverk. 6) Norsklæreren Norsklæreren vil i 2010 fortsette å være et ledende tidsskrift for norskdidaktikk. Bladet skal engasjere og interessere lesere som er opptatt av norskfaget. Vi vil fortsatt sørge for at lærere i videregående skole (som danner hoveddelen av medlemsmassen i LNU) skal finne relevant innhold i bladet, samtidig som vi vil forsøke å appellere til lærere i grunnskolen med aktuelt stoff for denne målgruppen. Vi vil forsøke å ha tekster på begge målformer, og holde balanse mellom språklige og litterære emner. Fra 1. februar til 1. august vil Berit Oksfjellelv fungere som vikar for redaktør Astrid E. Kleiveland mens hun har permisjon. Vikaren følger den oppsatte planen for utgivelser, og Norsklæreren vil i 2010 komme ut med fire numre med disse temaene:

15 01/10: Lærerutdanninga 02/10: Sammensatte tekster 03/10: Hva skal vi med skjønnlitteraturen i norskfaget? 04/10: Skriving Omstruktureringen av grunnskolelærerutdanninga, og norskfaget innenfor denne, skjer i Her vil Norsklæreren være med og skape debatt med et eget temanummer som tar opp ulike aspekt ved reformen. I etterkant av landskonferansen, som i år er viet temaet sammensatte tekster, vil Norsklæreren gi ut et nummer om dette norskfaglige, høyaktuelle emnet er leseåret. I 2009 satset LNU på sakprosaen (og fortsetter med det i 2010). Med nummer 3 spør Norsklæreren Hva skal vi med skjønnlitteraturen i norskfaget? og vil forsøke å finne svar på det. Skriving er en essensiell grunnleggende ferdighet som vi i nummer 4 av bladet vil sette fokus på. Vi vil fortsette å legge ut utvalgte artikler på nettsida I 2009 begynte utviklingen av Norsklæreren vitenskapelig magasin, nivå 1. I 2010 vil redaktøren arbeide med skaffe til veie og få publisert fagfellevurderte artikler, i samarbeid med den vitenskapelige redaksjonen. Det nye nettverket for norsk fagdidaktisk forsking (NNDF) vil være en aktuell samarbeidspartner som kanskje kan levere aktuelle artikler. Skue design ved Inga-Hilde Breivik vil fortsette å designe bladet, og Bryne Offset vil fortsette som trykkeri. Annonsesalget har potensielt trangere kår i 2010 enn tidligere, og annonsesalget for nr har vært lavere enn ved tilsvarende nummer i fjor, men daglig leder Kjersti R. Solbu vil fortsette å selge annonseplass, forhåpentligvis med samme høye inntekter som i fjor. Redaktøren vil fortsette med å utvide kontaktfeltet for Norsklæreren og presentere bladet på ulike arenaer først og fremst norske. I tillegg vil vikaren presentere tidsskriftet på Nordspråks sommerkurs på Island for nordiske morsmålslærere. 7) Skriftserien og norskbokklubben Skriftserien Målsetninger for neste periode Fortsette å knytte til oss forfattere vi ønsker å ha i stallen vår. Fortsette å sette i gang bokprosjekter på sentrale områder der vi mener at det trengs. Følge opp satsningen på sakprosa i skolen fra 2008 og 2009

16 Ha noen utgivelser som henvender seg til lærerer på lavere skoletrinn enn videregående skole Forsøke å heve salgstallene på utgivelsene våre Også bidra til noen utgivelser innen grunnforskning eller lignende, selv om salgstallene ikke skulle være like høye. Forenkle rutinene for Norskbokklubben bl.a. ved å forsøke å gjennomføre ideen om elektronisk utsendelse av medlemsbrev. Planlagte utgivelser i 2010: Kalleberg og Kleiveland (red.) Sakprosa i skolen, Eskil Hanssen om talemål, Atle Christiansen om litteraturkritikk, Dagrun Skjelbred om lese- og skriveopplæringens historie, Mads B. Claudi om litteraturens grunnbegreper 8) Nordisk samarbeid I 2009 LNU bare hatt en representant i NORDSPRÅK, i 2010 skal vi ha to. Alle de andre nordiske landene har flere enn en representant, og det er en stor jobb å ha ansvaret for NORDSPRÅK i styret. I 2010 avholdes Nordspråks sommerkurs på Island. Kursets tittel er Fra Snorre til Stand-Up, og skal blant annet handle om bruk av den norrøne kulturen i moderne muntlige sjangre. På Schæffergården i København mars arrangeres et kurs om lesemotivasjon og lesekompetanse. Hallvard Kjelen er med som arrangør på dette kurset. I oktober går kurset Mobilkultur og sosiale medier av stabelen i Stockholm. Målgruppa for disse kursene er morsmålslærere og lærere i nordiske språk som fremmedspråk i grunnskolen og i den videregående skolen. I tillegg er det planlagt et språkpilotkurs for ansatte i lærerutdanningen (november). Nordspråks samarbeidsmøte legges i 2010 til Helsinki, og her møter etter planen Kjersti Solbu, Astrid Kleiveland og Hallvard Kjelen for LNU. Sak 3 Arbeidsprogram Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4 Regnskap Kommer så fort det revisorgodkjente regnskapet foreligger. Sak 4

17 Regnskap Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet Sak 5 Kontingent Forslag til vedtak: Kontingent for medlemsskap i LNU vil i 2010 være 350 kroner for vanlige medlemmer, 175 kroner for studenter og 700 kroner for institusjoner. Sak 6 Budsjett for 2010 BUDSJETT FOR LNU 2010 INNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Medlemsavgift Annonseinntekter Royalty Off. og priv. Støtte Renteinntekter Litteraturkonferanseinntekter Landskonferanseinntekter FKS-Arrangement inntekter Oppsparte midler SUM INNTEKTER UTGIFTER Prod. Norsklæreren Honorar styreleder/skriftstyreleder Honorar daglig leder Litteraturkonferanseutgifter 0 0 Honorar kurshodere Landskonferanseutgifter FKS-arrangement utgifter 0 0

18 Styremøter Lønn sekretær Nordisk samarbeid (Nordspråk) Revisjon Leie av kontor 0 0 Andre driftskostnader Vikarutgifter (frikjøp av styremedl.) Informasjonsarbeid mot skolene Redesign 0 0 Hjemmeside Markedsføringsmateriell Deltakelse vd konferanser Støtte sakprosabok Pensjonssparing for ansatte SUM UTGIFTER OVERSKUDD Styret bruker av egenkapitalen på å betale for utgivelsen av en lærebok i sakprosa er overskudd fra landskonferansen 2009, er oppsparte midler fra tidligere år. Sak 6 Budsjett Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner budsjettet Sak 7 Godkjenning av revisor Styret ønsker PwC som revisor. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revisor Sak 8: Vedtektsendring: Forslag om vedtektsendring: I LNUs lover 5 punkt 6 heter det: Laget held seg med to ettersynsfolk som vert valde for eitt år om gongen.

19 Styret foreslår at denne vedtekten tas ut av LNUs lover, da ettersynsfolkene i praksis ikke brukes til noe. Verken Brønnøysundregisteret eller andre instanser stiller noe krav om at organisasjoner må ha ettersynsfolk så lenge regnskapet revideres av godkjent revisor og årsmøteprotokollen undertegnes. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektsendringen Sak 9: Innkomne saker Ingen innkomne saker Sak 10: Valg Innstilling fra LNUs valgkomité : Styreleder: Christian Bjørn Bjerke (gjenvalg) Styremedlem: Halvard André Kjelen (ikke til valg) Styremedlem: Marianne Bentsen (ikke til valg) Styremedlem: Eva Frisk (valg) Styremedlem: Ingrid Metliaas (valg) Varamedlem: Jan K. Hognestad (gjenvalg) Varamedlem: Gro Ulland (valg) Valg til styret: Sak 10: valg Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til valgnemndas innstilling. Styret foreslår disse som ny valgnemnd: Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets innstilling.

20 Styret forslår desse som representantar i Fellesrådet for kunstfagene i skolen: Christian Bjerke som styremedlem i FKS. Forslag til vedtak Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til representasjon i FKS.

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 23. mars 2012 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 23. mars 2012 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2012 7: Godkjenning

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 20. mars 2009

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 20. mars 2009 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 20. mars 2009 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 Kunnskapsløftet 2006 Fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2006.

Referat fra årsmøtet 2006. Referat fra årsmøtet 2006. Årsmøtet fant sted på Universitetet i Oslo 26. oktober 2006 kl 1230-1400. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 personer til å

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag?

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? NOLES februar 2011 Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? Skriving etter Kunnskapsløftet Hvorfor skriving i fag? styrker den grunnleggende ferdigheten som skriving er fører til at elevene lærer

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 5. mars 2016 Clarion Hotel & Congress Trondheim Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 2015 5. Budsjett 2016 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan. NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse

Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan. NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse ...med fordypning i norsk / norskdidaktikk Master i undervisningsvitenskap (Høgskolen i

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Arbeid med kreative tekster i norskfaget: Hvordan kan vi fremme elevens kreative skriving?

Arbeid med kreative tekster i norskfaget: Hvordan kan vi fremme elevens kreative skriving? Kursalternativ 1 Arbeid med kreative tekster i norskfaget: Hvordan kan vi fremme elevens kreative skriving? Kursholder: Marte Blikstad-Balas Teksttyper avløste de tidligere sjangerbegrepene i den reviderte

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer