I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590"

Transkript

1 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv i Troms. TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Gjennom våre tre støtteordninger har vi fordelt fylkeskommunale midler til medlemsorganisasjonene, samtidig som vi har styrket organisasjonenes økonomiske arbeid gjennom kursing i søknadsskriving og økonomistyring. Vi har arbeidet for å sikre organisasjonenes tilstedeværelse i ungdomsdemokratiske fora som Ungdomskonferansen og Ungdommens Fylkesting, samt avgitt høringsuttalelser i enkeltsaker. I 2009 har vi hatt økt fokus på kompetanseheving, både internt i TROBUR og i våre medlemsorganisasjoner. Vi har arrangert kurs om Frivillighetsregisteret og Frivillighet Norge samt Grasrotandelen i forbindelse med årsmøtet. Høstkonferansen ble avholdt for første gang på flere år med fokus på organisasjonsarbeid og økonomi. Høstkonferansen ble evaluert, og deltakernes tilbakemeldinger var veldig positive. Vår ansatt og våre styremedlemmer har også deltatt på ulike konferanser, kurs og workshops i bl.a. styrearbeid, arbeidsgiveransvar, mangfold og inkludering for å styrke vår egen kompetanse. TROBUR har i løpet av året aktivt arbeidet med forholdet til Troms fylkeskommune. Parallelt med at Troms fylkeskommune ansatte en ungdomskoordinator ble TROBUR bedt om å flytte ut av vårt kontor på Fylkeshuset. TROBUR flyttet derfor i april inn i nytt kontorlokale i Seminarbakken i Tromsø. De nye lokalene fungerer veldig bra. Som resultat av denne uforutsette flyttingen har TROBUR hatt en del ekstraordinære kostnader, og driftsresultatet er derfor negativt. I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde medlemmer.

2 Våre medlemsorganisasjoner i 2009: Partipolitiske organisasjoner: AUF Troms Senterungdom Troms FpU Troms Unge Høyre Religiøse organisasjoner: ACTA Region Nord Det Norske Misjonsselskap Region Nord-Norge Nord-Norsk Baptistungdom Norges KFUK-KFUM Troms krets Troms Søndagsskolekrets Norsk kristelig student- og skoleungdomslag - Region Nord Norsk Luthersk Misjonssamband Troms og Finnmark krets Ny generasjon Friluftsorganisasjoner: Nord-Troms krets av Norges Speiderforbund Troms KFUK-KFUM Speidere Troms Turlag Troms Røde Kors Ungdom Troms Røde Kors Barnas Røde Kors Troms Røde Kors Hjelpekorps Troms 4H Norsk Folkehjelp Region Nord Norges Jeger og Fiskeforbund Troms Troms Natur og Ungdom Interesseorganisasjoner: RHYNN (Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Troms og Finnmark) Troms og Nordre Nordland Sjakkrets ungdom Troms Ungdomsfylking Musikkorpsforbundet Norges barne- og ungdomskorforbund Nord-Norge Samiske organisasjoner: SSSR

3 Tillitsvalgte 2009/2010 (valgt ved årsmøte 2009) Styret: Leder: Erlend Hallstensen Nord Troms krets av NSF 1 år Nestleder: Åshild Alte Norsk luthersk misjonssamband 2 år Styremedlemmer: Bjørn-Gunnar Jørgensen FpU Ikke på valg Andreas Norbye NKSS 2 år Jacob Håvelsrud Svarre KFUK/KFUM Troms Ikke på valg Vararepresentanter styret: 1. vara: Sindre Strand RHYNN 1 år 2. vara: Trine Høgmo, Norges musikkorpsforbund 1 år 3. vara: Terese Kramvik Troms Røde Kors ungdom 1 år Kontrollkomitè: Leder Yonas Biniam, Troms Røde Kors 1 år Medlem Børge Gullbekkhei, ACTA Region Nord 1 år Henriette Andreasen, RHYNN 1 år Styremøter 3 styremøter hvor 15 saker ble behandlet, 2 arbeidsmøter. Møter ble avholdt på Fylkeshuset og i våre nye lokaler i Seminarbakken.

4 Organisasjonenes økonomi TROBUR har fordelt midler fra Troms fylkeskommune i støtte til organisasjonene. Totalt har TROBUR fordelt ,- til medlemsorganisasjonene i Aktivitetsstøtten er utbetalt etter poengsystemet som tidligere. Organisasjon Grunnstøtte Aktivitet Totalt Troms Unge Høyre 8 603, , ,- Troms Søndagsskolekrets , , ,- Troms Turlag 7 002, , ,- Troms Senterungdom , , ,- Troms Ungdomsfylking , , ,- ACTA region nord , , ,- AUF Troms 9 627, , ,- Det Norske Misjonsselskap 3 325,- 0, ,- Troms Fremskrittspartis Ungdom 9 956, , ,- KFUK-KFUM Troms krets , , ,- Norges Kristelige student- og skuleungdomslag , , ,- Norges Musikkorpsforbund Nord-Norge 0,- 0,- 0,- Nord Norge Natur og Ungdom 4 625,- 0, ,- Nord-Norsk Baptistungdom , , ,- Norges jeger og fiskerforbund , , ,- Norsk Folkehjelp region nord 0,- 0,- 0,- Norsk Luthersk Misjonssamband , , ,- RHYNN 8 810, , ,- SSSR 0,- 0,- 0,- Troms 4H , , ,- KFUK-KFUM Speidere Troms 4 300,- 0, ,- Nord-Troms krets av Norges speiderforbund 8 452, , ,- Troms og nordre Nordland Sjakkrets 8 929, , ,- Troms Røde Kors Hjelpekorps 6 250,- 0, ,- NOBU Nord 7 900,- 0, ,- Troms Røde Kors Ungdom 6 650,- 0, ,- Troms Røde Kors Barnas Røde Kors 9 250,- 0, ,- Ny Generasjon 9 900,- 0, ,- Totalt , , ,- Støtte til særskilte tiltak Styret har behandlet én søknad om særskilt støtte. Speidergruppen 1.Harstad av NSF mottok kr 5 000,- til innkjøp av teltutstyr i forbindelse med gjenoppstart. Vi oppfordrer fortsatt organisasjonene til aktivt å søke om disse midlene om særskilt støtte. Resterende midler ble overført til aktivitetsstøttepotten for 2009.

5 TROBURs driftsmidler Driftsmidlene for 2009 var på ,- kr. Disse utbetales i sin helhet fra Troms fylke TROBUR har i følge driftsregnskapet et underskudd for 2009 på 8 168,- kr. TROBUR hadde i 2009 et normalt regnskapsår. Drift ved kontoret. TROBUR hadde kontorer i 2.etg på fylkeshuset i Tromsø. Våren 2009 ble vi bedt om å flytte fra Fylkeshuset. Vi flyttet da til nye lokaler i Seminarbakken, Tromsø. Her er det flere foreninger og mindre bedrifter som har sine lokaler. Vi oppfatter at vi har fått en veldig bra løsning for vårt kontor. Kari Westergaard er fremdeles ansatt som organisasjonskonsulent i 60% stilling. Interne kurs og konferanser TROBUR avholdt årsmøte 14. mars på Driv i Tromsø. Vi hadde relativt god oppslutning rundt årsmøtet fra medlemsorganisasjonene med 23 deltakere, der 19 kom fra organisasjonene. I forbindelse med årsmøtet ble det gitt foredrag om Frivillighet Norge, Frivillighetsregisteret og LNUs støtteordninger for organisasjoner av LNU-konsulent Torbjørn Heitmann Valum. Høsten 2009 ble det avholdt en høstkonferanse med prosjektarbeid, søknadsskriving og organisasjonsutvikling som tema. Konferansen ble avholdt på Skansen i Tromsø. Robert Dyrnes og Karl Kristian Hansen holdt foredrag, begge stilte opp gratis. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive. LNU-samarbeidet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, arrangerer hvert år samlinger for barne- og ungdomsrådene rundt i landet. TROBUR deltok på Storsamlingen i Sarpsborg med ansatt Kari Westergaard. Ingen av de tillitsvalgte hadde anledning til å delta. Therese Kramvig deltok på LNUs kurshelg om styrearbeid og personalansvar i Oslo, og tok med kunnskap og ideer tilbake til styret. Kari Westergaard representerte TROBUR ved LNUs lederkonferanse i november.

6 TROBURs internettside Hjemmesidene våre er vår kommunikasjonskanal i hverdagen, og vi håper at organisasjonene bruker denne jevnlig. Vi tar gjerne i mot innspill til hjemmesiden. Nettadressen er: Deltakelse i diverse samarbeid Barentssamarbeid Organisasjonskonsulenten har gått i møte med en russisk/svensk delegasjon for å diskutere mulighetene for et samarbeid mellom TROBUR og tilsvarende paraplyorganisasjoner i Barentsregionen. Troms fylkeskommune Organisasjonskonsulenten har deltatt på diverse møter med forskjellige etater i Troms fylkeskommune i løpet av året. Organisasjonskonsulenten har vært med på planleggingen og gjennomføringen av fylkets ungdomskonferanse og historiens første Ungdommens Fylkesting i Troms. På vegne av TROBURs styre Erlend Hallstensen styreleder

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2014 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort på Namsentunet, Grong 14. 15. august og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Årsmelding for 2013 og 2014

Årsmelding for 2013 og 2014 Årsmelding for 2013 og 2014 VOFO Troms 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. AKTIVITETER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. ANDRE OPPLYSNINGER 9. SLUTTORD 1. INNLEDNING

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsmelding for ABspeiderne 2011

Årsmelding for ABspeiderne 2011 Årsmelding for ABspeiderne 2011 Kretsleiderdeltagere feirer 100 med speiding i Norge Innhold: KRETSSTYRET... 3 Årets Arrangementer... 5 KRETSENS RESURSER I 2011... 10 Hyttevoktere... 10 Valgkomite...11

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer