Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger bystyre / ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Stavanger kommune opprettholder følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag og konklusjon Kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet saken «Øko-økning på Nord-Jæren evaluering og videreføring» i oktober 2013 (sak 169/13). Det ble da redegjort for kommunens satsing på økt bruk av økologisk mat gjennom flere år, og for den jevne økningen som hadde skjedd. I denne saken beskriver vi tiltak og resultater i perioden , samt ytre faktorer som har bidratt til at vi ikke har kommet fullt så langt som ambisjonen tilsa. Vi setter også fram forslag til videre satsing framover. Stavanger kommune har i mange år jobbet målrettet for å øke forbruket av økologisk mat, og oppnådd gode resultater. Flere av virksomhetene våre er blant de ledende på nasjonalt nivå. Andre kommuner ser også til Stavanger for å få inspirasjon til egen satsing. Det foreslås å opprettholde følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: Sammen med andre tiltak som utfasing av sprøytegifter på kommunens grøntarealer, kartlegging av forurensningen i sjøbunnen og kildene til denne, og kampanjen «Giftfri hverdag», ønsker vi med vår satsing på økologisk mat å bidra til at livsvilkårene blir så gode som mulig, også for framtidige generasjoner. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Saken gjelder Kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet saken «Øko-økning på Nord-Jæren evaluering og videreføring» i oktober 2013 (sak 169/13). Det ble da redegjort for kommunens satsing på økt bruk av økologisk mat gjennom flere år, og for den jevne økningen som hadde skjedd. Kommunalstyret sluttet seg da til disse målene for perioden 2013/2014: økologisk mat. Skoler og SFOer: Minst 10 virksomheter bruker ett eller flere økologiske produkt. I denne saken beskriver vi tiltak og resultater i perioden, samt ytre faktorer som har bidratt til at vi ikke har kommet fullt så langt som ambisjonen tilsa. Vi setter også fram forslag til videre satsing framover. Bakgrunn Satsingen på økologisk mat i kommunale virksomheter er forankret i flere politiske dokument: «Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan fra Landbruks- og matdepartementet 2009, med mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk i Norge Klima- og miljøplanen, Stavanger kommune Framtidens Byer handlingsprogram Formannskapssak 3095/07 med vedtak om å delta i det nasjonale «Økoløftet», og rapporter fra dette og oppfølgingsprosjektet «Øko-økning på Nord-Jæren» (KMU-saker 38/11, 46/13 og 169/13) Hensikten er å redusere belastningen på natur og miljø ved å støtte opp om produksjonsmetoder og produkter som unngår kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og som vektlegger dyrevelferd sterkere enn konvensjonelt landbruk. Det statlige målet har også i seg en intensjon om å gjøre alt norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, ved å adoptere elementer fra økologisk produksjon. - Også helseaspekter utgjør en del av bildet man unngår kunstige tilsetningsstoffer og sprøytemiddelrester, og økologiske produkter har ofte en høyere næringstetthet. Dette har dog ikke vært et hovedargument for Stavanger kommunes øko-satsing. Fra 2009 til 2012 fikk Stavanger kommune betydelig støtte fra Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) til prosjektet, og hadde en egen prosjektleder i 90 % stilling. Sandnes kommune var den gang også inkludert i prosjektet. Fra 2013 av falt denne støtten bort, men Fylkesmannen i Rogaland og Stavanger kommune bidro til at en 40 % prosjektstilling kunne opprettholdes, både i 2013 og Prosjektet fikk navnet «Grønn Ø på Nord-Jæren». Fra 2015 av er promoteringen av økologisk mat ikke lenger definert som et prosjekt i miljøseksjonen, men inngår som ett av flere arbeidsfelt i en ordinær rådgiverstilling. Aktiviteter i perioden I og med det reduserte prosjektomfanget i forhold til årene før, har vi konsentrert oss mest om å informere og inspirere virksomheter som ønsket det, og å holde entusiasmen oppe hos dem som allerede brukte en del økologiske produkter. En del større, utadrettede aktiviteter i egen regi har blitt sløyfet eller redusert i omfang - for eksempel regionale dagskonferanser, økologisk marked, større kampanjer, kurs og studieturer. Vi har likevel samarbeidet en del med andre innenfor økologi-feltet og nådd ut til mange. Partnere har vært Fylkesmannens landbruksavdeling, Nofima Mat, Oikos Rogaland, Debio (som forestår sertifisering og kontroll på økologi-feltet), og Marked i Sentrum i Stavanger. 2

3 Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene overfor målgruppene: Målgruppe Aktivitetstype Antall virksomheter representert Antall deltakere Barnehager Foredrag for personal og foreldre Kommentar Dels kombinert med matkurs - ett i Haugesund og ett i Stavanger. Foredrag på Klepp, i Sandnes og i Stavanger Studietur for personal 4 7 Til Ullandhaug gården, Økologiske dagligvarer, Safteriet Øko-brød til alle barnehager - promoteringskampanje 103 Sendt ut info og et «prøvebrød» til barnehager, boliger/bofellesskap m.fl. som får leveranser fra Matvareexpressen Skoler/SFO Foredrag for personal 3 29 Vassøy, Eiganes, Byfjord Gaveoverrekkelse og tale Ca. 100 Gosen skole som fikk tildelt Debios serveringsmerke i sølv (min. 50 % øko) Studenter Foredrag 20 Mat og helse-studenter, UiS Kantiner Hotell- og kjøkken personal Egne ansatte (Bymiljø og utbygging) Andre Flere møter, informasjon om økoverdikjeden i Rogaland, besøk i kantinen, workshop Temadager med smaksprøver epler, jul Markedsdag økoleverandører møter kunder Øko-matkurs for ansatte Foredrag (kurs) 5 studenter + 10 andre Ca. 410 Masterstudenter i Agroøkologi fra NMBU (Ås) 3 i Stavanger, 2 i Sandnes Ca ganger 4-5 økoleverandører solgte egne varer og informerte 2 7 Med innleid kursholder Vet ikke, men hoteller/restau ranter fra hele regionen rundt byene var representert Ca. 70 Faglunsj foredrag Ca. 20 Publikumsforedrag Matsalen (restaurant), Tou Scene, Rogaland Ap, Sandnes AUF Innleid av Debio foredrag på Choice-hotell i Stavanger, Trondheim, Bergen, og Nofima-kurs i Kristiansand I tillegg har vi gjennomført eller vært delaktige i en del utadrettede aktiviteter i samarbeid med andre. Ullandhaug økologiske gård formidling: De siste årene har formidlingsarbeidet på Ullandhaug økologiske gård blitt godt systematisert, og de tilbyr nå ulike temapakker for barnehager, SFOer, skoler på ulike trinn, studenter og andre grupper

4 Vi har samarbeidet om programinnholdet og markedsføringen, og skaffet midler fra kommunens folkehelsepott som gjør det mulig å engasjere en formidler gjennom vekstsesongen, samt å kjøpe inn nødvendig utstyr. Det har økt kapasiteten til å kunne ta imot grupper uten at det går ut over den daglige driften, med landbruk og ivaretakelse av 15 medarbeidere på «grønn omsorg». I 2013 hadde gården 999 besøkende, hvorav 846 barn og ungdom, fra 46 ulike barnehager, SFOer og skoler. I 2014 var 45 grupper med totalt 926 deltakere, hvorav 787 barn og unge, på besøk. I tillegg har gården tatt imot andre grupper, fra bedrifter og offentlige virksomheter, for skreddersydde aktiviteter totalt rundt 160 personer fordelt på begge årene. Informasjon og media: Laget bordryttere til kommunens hovedkantine, med informasjon om økologisk produksjon, leverandører, kantinens tilbud m.m. Sendt ut bøker med oppskrifter på økologisk mat fra Unge Kokker til 87 skoler, barnehager, kantiner, storkjøkken og sykehjem i Stavanger-området Skrevet artikkel om hovedkantinen til Stiftelsen Miljøfyrtårn, Arrangement: Matmarked: Vi arrangerte høstmarked i Kongsgård skolegård i september 2013, med 13 selgere, og støttet 4 øko-selgere på «Marked i sentrum» i september Samarbeid med Oikos Rogaland. Folkefrokost: Samme dag som markedet i 2014 ble det holdt Folkefrokost i skolegården på Kongsgård, med økologisk, rettferdig og lokalprodusert mat. Hele 1600 porsjoner ble servert. Stavanger kommune var formell arrangør, men hadde engasjert ulike organisasjoner til den praktiske gjennomføringen. Matløypa på Ullandhaug: Denne familieløypa til 6 steder på Ullandhaug er en del av Forskningsdagene, og blir koordinert av øko-prosjektleder i Stavanger kommune. Ullandhaug økologiske gård hadde ca. 400 besøkende i 2013 og 600 i 2014, og tilbød salg av lokal mat, barneaktiviteter og informasjon om gården og om økologisk dyrking. Åpen økologisk gård: I samarbeid med Oikos Rogaland arrangerte vi en familiedag på Solbakken økologiske gård på Randaberg i august Rundt 150 store og små fant veien i pøsregnet. I 2014 ble «Åpen økologisk gård» slått sammen med åpen gård på Ullandhaug i forbindelse med Matløypa. Diverse aktiviteter: Innkjøpsavtale: Stavanger kommune inngikk tidlig i 2014 en avtale med Matvareexpressen, som nå skal levere all mat til barnehager og en del andre virksomheter. Dessverre ble avtalen inngått uten at «Grønn Ø»-prosjektet eller miljøseksjonen var involvert i denne prosessen, og fokus på økologiske varer manglet. Noen priser ble da også høyere enn før. Vi har brukt en del tid i etterkant både i dialog med Innkjøpsavdelingen og Matvareexpressen, og for å informere barnehager om hvordan de fortsatt kan velge økologiske varer på «lovlig» vis. Utvalget er nå blitt bedre men prisene er ikke gjenstand for forhandling før avtalen skal fornyes tidligst i februar Sunn mat-gruppe: Våren 2014 ble det utarbeidet en strategi for sunn mat i barnehager, skoler og SFOer i Stavanger. Vi ga innspill om at satsingen på økologisk mat burde omtales i strategien, slik at miljø- og helsemessige hensyn blir sett i sammenheng. Strategien ble vedtatt politisk i Kommunalstyrene for hhv. Oppvekst og Levekår i juni 2014, og siden høsten samme år har prosjektleder vært med i arbeidsgruppen som følger opp gjennomføringen. Urban dyrking: Som i mange andre byer rundt om i verden, har det også i Stavanger blitt større interesse for å dyrke mat i byen, gjerne i fellesskap. Flere nye initiativ har oppstått i Stavanger, og prosjektleder har vært «fødselshjelper» for noen av disse nabolagshagene bl.a. på Holmeegenes og i parken ved Johanneskirken. Kommunens parkavdeling er formell avtalepartner overfor initiativtakerne/arbeidsgruppene. 4

5 Kurs, konferanser, utdanning: Prosjektleder har deltatt på regionale konferanser for økologisk landbruk i 2013 og 2014 og på en nasjonal konferanse i Aurland i Sogn. Videreutdanning i «Økologiske skolehager og bærekraftig utdanning» i regi av NMBU (Ås) ble fullført høsten Status og resultater Bruken av økologisk mat har økt kraftig i Norge de siste årene. Omsetningen i dagligvarebutikkene økte med 16 % fra 2013 til 2014, og med opp mot 30 % fra 2014 til 2015, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. I tillegg har også salget til storhusholdninger og via andre kanaler, som markeder, abonnement, direktesalg og salg til storhusholdninger, økt kraftig dette utgjør om lag 20 % av den totale øko-omsetningen. I Stavanger kommune så vi en god framgang i bruken av økologisk mat fram til og med Hovedkantinen økte andelen fra rundt 14 % i 2006 til 45 % av innkjøpet sitt. Flere barnehager begynte å bruke økologiske varer spesielt melkesalget steg kraftig, ifølge tall fra Tine. Antall liter økomelk økte med 28 % i barnehagene fra 2010 til 2012, og antall barnehager økte fra 25 til 29. For 2014 har vi ikke komplette statistikker for kommunen, i og med at omleggingen av innkjøpsavtalen for barnehagene skjedde over flere måneder fra våren av, og et nytt registreringsverktøy i Innkjøpsavdelingen enda ikke er helt på plass. Likevel får vi nå mer komplette oversikter over hvilke virksomheter som faktisk handler noe økologisk mat noe som tidligere var basert på utsendte spørreskjema og dermed mer tilfeldig og sårbart. Oversikten fra Tine inneholder hele 51 kommunale barnehager, og Matvareexpressen har 48 barnehager og 20 andre virksomheter (avlastningsboliger, bofellesskap m.fl.) blant øko-kundene sine. Også 5 skoler og SFOer har handlet økologisk mat, videre har Politisk sekretariat kjøpt betydelige mengder. Dette er langt flere virksomheter enn vi har kjent til. Dessverre ser det ut til å være en nedgang i bruken av økologisk melk blant barnehagene. De tallene vi har fra Tine og Matvareexpressen, viser en nedgang i melkesalget fra liter i 2013 til liter i Dette kan nok henføres til at økologisk melk ble dyrere i forhold til alternativene. Kantinen i Olav Kyrresgate 23 hadde i 2014 en økologisk andel på 43 %. Dette er svært høyt, selv om målet om 50 % ikke er nådd. For øvrig leverte kantinen møtemat til mer enn 40 kommunale enheter (fagavdelinger/seksjoner, virksomheter), som da i all hovedsak fikk en del økologiske varer, hvilket viser en god spredning spesielt i de administrative enhetene. Veien videre Som nevnt er det vanskelig å oppgi nøyaktige forbrukstall for økologisk mat for en del virksomheter, i og med at 2014 har vært et «overgangsår» på flere områder. I tillegg til omleggingen av innkjøpsordningen har de generelle innstrammingene i kommunen gjort at flere kvier seg for å bruke penger på dette, og for å starte endringsprosesser mht. måltidsstruktur, innkjøp etc. når tidene oppleves som usikre. Også noen av virksomhetene som har satset sterkest på økologisk mat, og som har utvist stor entusiasme og inspirert mange andre til å komme i gang, har utfordringer med å opprettholde sitt høye øko-nivå. Så lenge det ikke finnes noe kommunalt pålegg om at virksomhetene skal bruke en viss andel økologisk mat, er det vanskelig å presse dette fram. Motivasjons- og informasjonsarbeid har hittil gitt gode resultater, men vi ser nå at det er vanskelig å opprettholde engasjementet når rammene blir snevrere, eller usikkerheten generelt blir større. Vi ser for oss å arbeide videre på disse områdene: Hovedkantinen: Vi ønsker å drøfte en strategi når ny leder av Servicetorget, som kantinen sokner under, er på plass, ventelig i sommer eller tidlig høst. Ikke bare øko-satsingen, men også markedsføring, attraktivitet for kundene og en del andre faktorer vil da bli tatt opp. Veiledning fra Debio kan også være aktuelt. 5

6 Skoler og barnehager: Disse vil, via Sunn mat-strategien, få tilbud om råd og veiledning fra definerte pilotskoler (Gosen, Tasta og Storhaug) og fadderbarnehager (Solvang og Emmaus). Dette gjelder da primært sunn mat generelt, men noen av veilederne er også sterke økologi-entusiaster, og ser dette i sammenheng. Virksomheter som klarer å bruke en høy økologisk andel, har ofte lagt om menyen sin slik at de handler mer etter sesong, de jobber med å redusere svinn, og erstatter kostbare produkter med like næringsrike men rimeligere erstatninger for eksempel havregrøt i stedet for brød noen dager, og mindre kjøtt og mer proteinrike bønner og linser. Ved å lage mer mat fra bunnen av, kan man også spare en del, og man kan unngå uønskede tilsetningsstoffer. Miljøseksjonen vil fortsatt stå til rådighet for foredrag og informasjon overfor personal og foreldre, og via besøksoppleggene på Ullandhaug økologiske gård vil mange, både barn og voksne, komme i berøring med temaet «økologisk mat». Videre har vi satt av midler til en «begeistringspott» for barnehager, og 27 barnehager som bruker minimalt eller ingen økologisk mat, er invitert til å søke om et lite tilskudd for å dekke merkostnaden inneværende år. For å få dette må de ha en ambisjon om å nå 15 % økologisk innkjøp, de må lage en handlingsplan, registrere innkjøpene og få informasjon og veiledning av prosjektleder på personaleller foreldremøte. Kjøkkenhager: Vi har inngått et samarbeid med Ullandhaug økologiske gård om gjennomføring av kjøkkenhagekurs for ansatte i barnehager og SFOer i mars i år deltok 28 ansatte fra 14 ulike barnehager og SFOer på slike kurs, og vi håper å kunne tilby det igjen neste år. Å dyrke noe av virksomhetens mat selv gir både erfaring og kunnskap til barna, og ofte en større bevissthet om matproduksjon generelt for de voksne. Innkjøpsavtaler: Vi er i dialog med innkjøpsavdelingen og ønsker å være med på prosessen når avtalen med Matvareexpressen skal reforhandles. En lignende avtale for en totalleverandør skal også komme på plass for matleveranser til skoler da vil vi forsøke å få gode betingelser og storkjøpsfordeler for en del økologiske produkter. Konklusjon Stavanger kommune har i mange år jobbet målrettet for å øke forbruket av økologisk mat, og oppnådd gode resultater. Flere av virksomhetene våre er blant de ledende på nasjonalt nivå. Andre kommuner ser også til Stavanger for å få inspirasjon til egen satsing. Det foreslås å opprettholde følgende langsiktige mål for økologiske matvarer: Etter rådmanens oppfatning er det ikke aktuelt nå nevnte mål basert på sentrale pålegg. Det må være virksomhetene som i egen interesse utvikler og tar i bruk økologiske matvarer. Samtidig vil en fra sentralt hold bl.a ved miljøseksjonen bistå med kompetanse og incentiver for å få flest mulige med på å bevege seg mot kommunens klima- og miljømål. Sammen med andre tiltak som utfasing av sprøytegifter på kommunens grøntarealer, kartlegging av forurensningen i sjøbunnen og kildene til denne, og kampanjen «Giftfri hverdag», ønsker vi med vår satsing på økologisk mat å bidra til at livsvilkårene blir så gode som mulig, også for framtidige generasjoner. 6

7 Forslag til vedtak Stavanger kommune opprettholder følgende langsiktige mål for økologiske matvarer Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Olav Stav miljøvernsjef Gabriele Brennhaugen saksbehandler Vedlegg:... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7

Bare død fisk svømmer med strømmen

Bare død fisk svømmer med strømmen Gabriele Brennhaugen Prosjektleder Bare død fisk svømmer med strømmen - om Økoløftet i Stavanger og Sandnes Hva var Økoløftet? Stavanger, Sandnes og 50 andre kommuner deltok i 2- årig prosjekt 2009-2010

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN ØQ Økologisk foregangsfylke for forbruk En del av regjeringens strategi for å nå målet om 15 % økologisk produksjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Økt økologisk tilbud Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Nofima AS Berit Foss Hille, Åshild Longva, Sveinung Grimsby, Gunhild Akervold Dalen 03.09.2012 1 Nofima - nasjonalt

Detaljer

ØKO-ØKNING PÅ NORD-JÆREN

ØKO-ØKNING PÅ NORD-JÆREN ØKO-ØKNING PÅ NORD-JÆREN 2011-2012 Sluttrapport februar 2013 Gabriele Brennhaugen Økoøkning på Nord-Jæren sluttrapport Stavanger og Sandnes kommune - februar 2013 Innhold Side Innledning 1 Sammenfatning

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Økologisk hva og hvorfor? Gabriele Brennhaugen September 2010

Økologisk hva og hvorfor? Gabriele Brennhaugen September 2010 Økologisk hva og hvorfor? Gabriele Brennhaugen September 2010 Nasjonale mål Regjeringen har satt et mål i Soria Moriaerklæringen: 15% økologisk landbruk i Norge innen 2020. Dette er for å gjøre landbruket

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina er et naturlig samlingssted for våre 1350 elever og 230 ansatte. Vi er 7 ansatte fordelt på5 årsverk og har ca 1000 besøkende hver dag.

Detaljer

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat, bakgrunn Sykehuset har en uttalt politikk på at en skal

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan Revidert Handlingsplan Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke

Mål, strategi og tiltaksplan Revidert Handlingsplan Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Revidert 2015 Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 20.1.15 Vedlegg til planen:

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Saksframlegg TROPISK TØMMER. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER

Saksframlegg TROPISK TØMMER. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5851-2 30373/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Økologisk mat i storhusholdninger Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Fylkesmannens oppgaver landbruk - Årlig embetsoppdrag fra LMD Oppfølging av nasjonal landbruks-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom

Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom Liv Solemdal, Prosjekt Økomat i Trondheimsregionen, E-post: liv.solemdal@trondheim.kommune.no Økologisk kongress, 9. januar 2013, Trondheim Sunt og bærekraftig kosthold for barn og ungdom Foto: Helén Eliassen

Detaljer

Årsmelding 2013 Handlingsplan 2014

Årsmelding 2013 Handlingsplan 2014 Årsmelding 2013 Handlingsplan 2014 - Vi vil gjøre økologisk mat til et naturlig valg i Rogaland! Dette er Oikos Rogaland Oikos Økologisk Norge er en ideell organisasjon for alle som har interesse for økologisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWS1-13/6700-4 30467/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 12.05.2014 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 17.06.14 Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Framtidens byer - avslutningsår 1. Bakgrunn organisering 2. Aktiviteter

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Økologisk mat i det offentlige

Økologisk mat i det offentlige Økologisk mat i det offentlige Dag Strømsnes Avdelingsdirektør (Difi) Markedsaktørenes Øko-dag, Kulinarisk Akademi, Oslo, Økologisk i det offentlige; Problemstillingen i media Det holder ikke at regjeringen

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Gunnar Kvamme St. Olavs Hospital, Mat og Café

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Gunnar Kvamme St. Olavs Hospital, Mat og Café Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Gunnar Kvamme St. Olavs Hospital, Miljø- og klimakonferanse, St. Olavs Hospital HF, 11. mars 2013 1000 kantineplasser

Detaljer

NU/ EI/HO/ØK. Arbeid pågår arbeidsgruppe er etablert. Må ses i sammenheng med boligpolitisk plan.

NU/ EI/HO/ØK. Arbeid pågår arbeidsgruppe er etablert. Må ses i sammenheng med boligpolitisk plan. Verbaler vedtatt i budsjett 2017 Avdeling Status 1. En offensiv boligpolitikk Bodø kommune skal innta en offensiv rolle som premissgiver og tilrettelegger innenfor eiendom og boligmarkedet. Kommunen skal

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge

Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge Hva påvirker nordmenn når de handler mat? Pris (72%) Sukkerinnhold (50%) Fettinnhold

Detaljer

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Bymiljø og utbygging Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Forvaltning av midler avsatt over jordbruksavtalen til utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Forvaltning av midler avsatt over jordbruksavtalen til utviklingstiltak innen økologisk landbruk Forvaltning av midler avsatt over jordbruksavtalen til utviklingstiltak innen økologisk landbruk Emil Mohr, Statens landbruksforvaltning Bjerkem, 24. august 2011 Avsetninger til økologisk produksjon og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 960 507 878 Foretaksnavn: Ski kommune Navn: Anders Berggren Kontonummer: 16024488105 Adresse: Vallefaret 15 Postnr.: 0663 Oslo Telefon:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk?

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal 14.01.09 Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Hovedtrekk i handlingsplanen Veien videre; Nisje eller spydspiss? Mål for matproduksjonen

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Eksempler på økologisk landbruk sin spydspissfunksjon: Økologisk mat gir bedre mattilbud i storhusholdninger

Eksempler på økologisk landbruk sin spydspissfunksjon: Økologisk mat gir bedre mattilbud i storhusholdninger Eksempler på økologisk landbruk sin spydspissfunksjon: Økologisk mat gir bedre mattilbud i storhusholdninger Presentasjon under seminaret Hva er framtidas landbruksmodell? Ås, 25. mars 2011 Liv Solemdal,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Rapportering av status i prosjekt "Klart språk i Lunner kommune"

Rapportering av status i prosjekt Klart språk i Lunner kommune Arkivsaksnr.: 16/1147 Lnr.: 9160/17 Ark.: 003 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Rapportering av status i prosjekt "Klart språk i Lunner kommune" Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital

Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital Å komme i gang ta et steg om gangen erfaringer fra St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Gunnar Kvamme St. Olavs Hospital, Bioforsk`s Nasjonale økologiske kongress i Trondheim 09. januar 2013 Clarion Hotel

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet

visste du AT som produseres i verden i dag blir kastet visste du AT 1/3 av all mat som produseres i verden i dag blir kastet verdens miljøverndag Verdens Miljøverndag blir årlig markert den 5. juni verden rundt. Dagen ble etablert etter FNs miljøvernkonferanse

Detaljer

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd TEMA: ANDELSLANDBRUK «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd Hva er andelslandbruk? Andelslandbruk Partnerskap mellom gårdbruker/produsent og forbruker/kunde. Forbruker

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Årsmelding 2014 Handlingsplan 2015

Årsmelding 2014 Handlingsplan 2015 Årsmelding 2014 Handlingsplan 2015 - Vi vil gjøre økologisk mat til et naturlig valg i Rogaland! Dette er Oikos Rogaland Oikos Økologisk Norge er en ideell organisasjon for alle som har interesse for økologisk

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer