Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene og har følgende ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret OHF Dagligvaregruppen 01 Virksomheten Styret Valgkomitéen Saker, møter og aktiviteter Medlemsfordeler i OHF

3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 27. april 2011 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner, butikksjef Ferner Jacobsen AS Nestleder Thomas Helmersen, driftssjef Bunnpris Region Sør Trond Herberg, senterleder, Oslo City, DNB Næringseiendom AS Hege Sanda, regiondirektør, Reitan Servicehandel Norge AS Hege Susanne Rognlien, kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Erling Johannes Ølstad, administrerende direktør Mester Grønn AS Ellen Solberg, forvaltningsdirektør, KLP Eiendom AS Einar Bratten, administrerende direktør, NAF-Gårdene AS Jon Steinar Johnsen, administrerende direktør Specsavers Norway AS Styreobservatør Christine Frellumstad Thoresen, HMS konsulent Optimera AS Styremøter Det har vært åtte ordinære styremøter og 80 saksnumre på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i august. Det har også vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen. Styret har i tillegg arrangert studietur til Hamburg mai, hvor aktuelle politikere og samarbeidspartnere var invitert til å delta. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 21,1 %, hvor av 87 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 3

4 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall snudde i 2010 og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1711 (1657) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 93 % er bedriftsmedlemmer. Etter nyttår har det vært en betydelig økning i antall medlemmer, blant annet som følge av at Coop Øst har meldt seg inn med sine 86 butikker. 04 Møter, kurs og arrangement Aktiviteten har økt betydelig de to siste årene. Fra 2009 til 2010 var det en økning i antall deltakere og brukere av våre lokaler på 51 prosent. Tilsvarende økning fra 2010 til 2011 er på 101 prosent. 114 Antall arrangement Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. SUM SUM SUM Antall deltakere Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. SUM SUM SUM

5 Antall 05 Informasjon og media Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Se besøk og brukere på Ohf.no (med filter) 2010 (filter fra april) 2009 Fra april 2008 BESØK UNIKE BRUKERE * Filter betyr at OHFkontoret ikke er med i statistikken. Oslo Handel Foreningen var omtalt i 227 saker i forskjellige medier, noe som er en femdobling fra året før. OHF har fått noe hjelp fra en medierådgiver, samt vært mer offensiv med pressemeldinger, tips via e-post og sosiale medier. Flest mediesaker er knyttet til naskeriprosjektet, handelsutvikling i Osloregionen, endrede handlevaner, årets julepresang og søndagsåpent. Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 8 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. 5

6 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar og Valgkampstart i august, der kommune- og rikspolitikere ble invitert til informasjon og debatt rundt viktige saker for byens næringsliv. Gjennom aktiv deltakelse i flere utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har deltatt i referansegruppe for og gitt innspill til Næringspolitisk handlingsplan som ble vedtatt i bystyret i OHF setter flere saker om næringsutvikling på dagsorden for hele Osloregionen. 07 Sikkerhet Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder øker. Stadig flere grupper oppsøker kriminalitets- og rusmiljøene i Oslo. OHF har også i 2011 samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent og Frelsesarmeens Slumstasjon sin aktivitetsgruppe for barn og unge i faresonen. OHF har i år vært initiativtaker til etablering av Gate-Rusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde i Oslo sentrum. 22. juli 2011 Hendelsen som skjedde i Oslo 22. juli rammet flere av våre medlemmer på ulike måter. OHFs tilbud om beredskapstjeneste, hjelp/bistand 24 timer i døgnet og ettervern ble benyttet. OHF fikk flere henvendelser om informasjonsbehov rundt sikkerhetstiltak for person og lokasjon, noe som fortløpende ble lagt ut på foreningens nettside. OHFs samarbeidspartner Sikkerhetsledelse AS har erfarne folk på dette feltet, og evalueringen viser at de som benyttet OHFs tilbud var meget godt fornøyde. Ransstatistikk Antall ran mot forretninger i Oslo har gått ned fra totalt 71 ran i 2010 til 65 i Selv om tallene totalt sett har gått ned, har OHFs medlemmer innen ur/gull og kiosk dessverre også i 2011 vært spesielt utsatt. Her har OHF gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Bedriftsinterne ranskurs, sikkerhetsvurdering og sikkerhetstiltak i butikk, ettervern og 24 timers alarmtelefon er blant medlemstilbudene som er benyttet. Naskeri/tyveri Naskeri/tyveri er fortsatt et område medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Ved utgangen av 2010 startet naskeriprosjektet, hvor målet var å kartlegge reell størrelse for antall anmeldelser av naskeri/tyveri i Oslo. Tyvene forsyner seg langt grovere fra butikkene i 6

7 Oslo enn politiets tall viser. Dette ønsker foreningen å dokumentere. Det ble i løpet av årets tre første måneder gjennomført en undersøkelse blant 101 butikker i Oslo. Samtlige 101 butikker fikk informasjon og forespørsel om deltakelse i undersøkelsen fra foreningen direkte i butikk. For å innhente dokumentasjon fra de 101 butikkene ble det inngått samarbeid med to vaktselskaper. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge volumet, men gjennom dette prosjektet fikk butikkene også hjelp til å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser med bare i underkant av 5000 anmeldelser årlig. I løpet av 12 uker ble summen 554 anmeldelser fra de 101 butikkene. Hvis dette er representativt for alle hovedstadens butikker, hvilket det er all grunn til å tro, ville antall anmeldelser da være ca Det ble også innhentet opplysninger om reaksjonstid fra politiet, og informasjon om trusler og vold. Undersøkelsen viser at det ventes fra en 1/2 til 1 time på politiet når det er bedt om assistanse. Graden av trusler og vold er økende. Faktainformasjon fra undersøkelsen ble brukt som grunnlag for pressemelding. Oppslag i media er nødvendig for å fremvise for myndigheter, politi og politikere hvor stort dette problemet faktisk er for de som driver handel i Oslo. Saken har fått bred omtale i media. Det arbeides videre ovenfor politidirektoratet for et enklere elektronisk system for anmeldelser. Samarbeid politi, myndigheter, m.fl Det er helt nødvendig med samarbeid for å bekjempe den økende kriminaliteten våre medlemmer rammes av. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen ovenfor politi og myndigheter. Det er i 2011 holdt møter med politimesterne i Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum politidistrikt. Foreningen skal dekke Osloregionen og et tett samarbeid med de aktuelle politidistriktene er viktig. Justisministeren, samt flere sentrale politikere og organisasjoner er kontaktet. Det er også etablert et tettere samarbeid med Norsk Sikkerhetsforening i Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med Malermester Jens Petter Lunde AS og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2011 var det 454 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk 7

8 øvelse, konflikthåndtering, HMS og grunnkurs verneombud. Dette er en økning fra 298 personer i Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering og kompetanse Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene, seminarene og kursene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, studiet for varehandelsledelse ved Handelshøyskolen BI, foredrag på Varehandelsdagen ved BI, Treider College-studiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Butikkfaglærte I 2011 gikk fem lærlinger opp til fagbrev med meget godt bestått og seks lærlinger opp til fagbrev med bestått. Det sluttet åtte lærlinger grunnet tyveri, flytting eller at de ønsket å ta annen utdannelse. Det er totalt åtte lærlinger som skal opp til fagbrev i Det er tegnet 17 nye lærekontrakter i 2011 til Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) hadde ingen stryk i Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo 2011 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og egen Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank, Aftenposten og OHF overrakte byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen prisen til FotoVideo. Samarbeid med NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) I 2011 innledet OHF et samarbeid med NCSC om felles fagseminar for sine respektive medlemmer. NCSC er leietaker hos OHF og videreutvikler et stadig tettere samarbeid. 8

9 Samarbeid med IBA (Institutt for Bransjeanalyser) OHF har videreutviklet sitt samarbeid med IBA for sikre handelen bedre analyser for utviklingen. To ganger årlig inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Samarbeid med Kvarud Analyse OHF har videreutviklet sitt samarbeid med Tore Kvarud som de siste 20 årene har stått bak blant annet månedlig statistikk og rapportering basert på omsetningstall fra 200 kjøpesentra i Norge. Kvarud Analyse er leietaker hos OHF. Samarbeid KLF (Kjedelederforum) OHF har videreutviklet sitt samarbeid Kjedelederforum som samler kjedelederne i primært faghandelen. Kjedelederforum er en idealistisk forening, som ble etablert i 1995 har som oppgave og formål å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. OHF og KLF har gjennomført felles samlinger og flere av møtene legges til OHF sine lokaler. Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Hederstegnkomiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. OHFs styre besluttet etter innstilling fra Hederstegnkomiteen at det ikke skulle deles ut hederstegn i Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Oslo kommune - Levende Oslo-samarbeidet Samarbeidsutvalget Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i Byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan 9

10 Gaterusken Oslo kommune Slumstasjonen Frelsesarmeen Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Fairtrade Oslo kommune - styringsgruppen 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat ligger hos Overformynderiet. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi som tilpasses de aktivitetene som utøves. For øvrig vises til regnskap og beretninger for hhv OHF og OHFK. 10

11 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Senterleder Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. De arrangerer faglige og sosiale samlinger som tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Styret har bestått av: Christine F. Thoresen(leder) og styremedlemmene Daniella Ramsdal, Nikolai W. Wennersten, Tomas M. Røise og Stian Tufte. Varamedlemmer: Anne Maren Lien og Jøran Johnsen. Valgkomité: Iselin Ness og Steinar Jordet. Det ble gjennomført seks styremøter. Økonomi og YR- medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på Regnskapet for 2011 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen har økt med 15 i 2011 til 40 medlemmer. YR har i overkant av 230 gruppemedlemmer på Facebook. Aktiviteter 3. mars: Karriere i varehandelen - Tidligere varehandelsstudenter fortalte sin historie og belyste alle mulighetene som finnes innen varehandel. Foredragsholdere Henrik Thoresen, direktør divisjon Handel i Felleskjøpet og Nicolai Wold, senterleder Sandvika Storsenter m.fl. 27. april: Årsmøte for YR. 28. april: Maktutredningen - Debatt om rapporten til Matkjedeutvalget. Frokostmøte ble arrangert i samarbeid med OHF. Foredragsholdere: Einar Steensnæs (leder av utvalget), Ole Robert Reitan (adm. dir. Rema 1000), Per Roskifte (konserndirektør HR og samfunnskontakt i NorgesGruppen), Bjørn Kløvstad (informasjonsdirektør i Coop), Helge Hasselgård (adm. dir. Dagligvareleverandørenes Forening), Jarle Hammerstad (direktør for myndighetskontakt i Virke) og Randi Flesland (direktør Forbrukerrådet). 15. september: Verdibasert ledelse - Kveldsarrangement hvor Solfrid Flateby (kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen) delte sine erfaringer om verdibasert ledelse. 18. oktober: Sosiale medier - Kveldsarrangement i forbindelse med Oslo Innovation Week som belyste ulike vinklinger på hvordan handelsnæringen kan utnytte sosiale medier optimalt. Det var over 120 deltakere på arrangementet, og det største YR har 11

12 arrangert. Foredragsholdere: Marte Klouman (internett- og markedsansvarlig Lille Vinkel Sko), Simen Vinge (markedssjef Choice Comfort Hotels Nordic), Stein Rømmerud (kommunikasjonsdirektør Coca Cola) og Simen Sundt (ansvarlig for sosiale medier i Elkjøp). 27. oktober: Nettverkskveld - Sosialt arrangement med bl.a. presentasjon av foreningen og idémyldring med forslag fra medlemmene til fremtidige YR-aktiviteter. 16. desember: Julebord for YR sine medlemmer med underholdning fra Karl Johankoret. 03 Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Sjømatforhandlernes Forening Østlandet er lokalisert i Oslo og skal fremme sjømatforhandlernes interesser. Foreningen drives av et styre som representerer 15 sjømatforhandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (leder) og styremedlemmene Per Ole Fjelberg og Jesper Brandstorp samt varamedlemmene Stein Johnsen og Tom Nilsen. Siren Prøven har vært foreningens sekretær. Det har vært liten formell aktivitet det siste året og annen organisering vurderes for fremtiden. 04 Karl Johan-koret Sangforeningen har lagt bak seg 164 års drift med en mye sang gjennom hele året. Det har vært stor innsats fra både dirigent og kormedlemmer. Av aktiviteter nevnes: Korforbundets NyttårsCantat i Majorstuen kirke 30. januar. Konsert i Spikersuppa for et stort, internasjonalt og feststemt publikum under VM på ski 28. februar. Konsert på Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg 8. april. 17. mai var som vanlig en travel dag for koret med morgensang på Uranienborghjemmet, så konsert i Paleet og på Karl Johans gate etter barnetoget. Flere opptredener på Shantyfesivalen i Langesund juni. Festivalen ble avsluttet med kirkekonsert i Langesund kirke. Koret har hatt et ønske om å bli mer brukt på OHFs arrangement, og i høstsemesteret har det vært flere opptredener for medlemmene som på OHFs 170-årsjubileum, administrerende direktør Gunnar Larssens 60-årsdag og Young Retailers julebord. Konsert i forbindelse med Vestre Aker Eldresenters 50-årsmarkering 9. september. 12

13 Konsert med åpen bedømming i Majorstuen kirke i regi av Norges Korforbund 2. oktober. Konsert på Hotel Bristol i forbindelse med Frosios 25-årsjubileum 10. november. Julekonsert i Oslo Rådhus i forbindelse med bystyrets juleavslutning og ordførerens tenning av julegranen 14. desember. Julekonsert på Uranienborghjemmet senere samme dag. 13

14 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen avholdt generalforsamling 27. april Alle valgkomitéens innstillinger ble enstemmig vedtatt. Thomas Helmersen ble gjenvalgt til leder og Roger Andersen ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 403 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 27 Personlige medlemmer og 10 pensjonist medlemskap. 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2011: Styreleder Thomas Helmersen, Bunnpris Båstad/Bunnpris region sør Nestleder Roger Andersen, ICA Nær Høybråten Knut Lislegaard, Bunnpris Bygdøy John Arne Brennsund, Gan Matsenter Svein Erik Eidsmo, REMA Ryen Marianne Krøtø Andersen, Spar Simensbråten Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk 03 Valgkomiteen Dag-Atle Marthinsen, Matkarusellen AS Tore Karlsen, Tores Mat Arnstein Lund, Lunds Supermarked AS Styret har holdt 7 styremøter i Det ble behandlet 74 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar ble holdt i Ålesund under årets Matfestival. 04 Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform ble i fjor endret til et prosjektarbeidende styre. Denne arbeidsformen har også fungert i De 3 oppnevnte prosjektgrupper med representanter fra styret i hver gruppe, har fortsatt arbeidet i Disse gruppene har følgende saksområder: 1) Alderskontroll felles teknisk løsning for alderskontroll 2) Sikkerhet - naskeri/tyveri - antall anmeldelser, mørketall 3) Lærlingordningen styrke dagens ordning for lærlinger 14

15 Alderskontroll Prosjektmål - sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at ID-kortene er med bilder av dårlig kvalitet. Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgsråd) i Virke, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. De første til å pilotere var ICA. To ICA MAXI butikker og to RIMI butikker startet opp i juni i år. Erfaringene i ICA er så gode at de har valgt å rulle ut til alle sine butikker kjedevis fra uke 7. NorgesGruppen, REMA 1000 og Bunnpris håper å komme i gang med sine piloter i løpet av vår/sommer Coop har ikke kunnet sette noe dato ennå, men er veldig positive til prosjektet. Sikkerhet Naskeri/tyveri er fortsatt et område medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Ved utgangen av 2010 startet naskeriprosjektet, et samarbeid mellom OHF og Dagligvaregruppen hvor målet var å kartlegge reell størrelse på antall anmeldelser av naskeri/tyveri i Oslo. Tyvene forsyner seg langt grovere fra butikkene i Oslo enn politiets tall viser. Dette ønsker foreningen å dokumentere. Det ble i løpet av årets tre første måneder gjennomført en undersøkelse blant 101 butikker i Oslo. Samtlige 101 butikker fikk informasjon og forespørsel om deltakelse i undersøkelsen fra foreningen direkte i butikk. For å innhente dokumentasjon fra de 101 butikkene ble det inngått samarbeid med to vaktselskaper. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge volumet, men gjennom dette prosjektet fikk butikkene også hjelp til å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde. Politiets statistikk, som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser. Kun i underkant av anmeldelser årlig. I løpet av 12 uker ble summen 554 anmeldelser fra de 101 butikkene. Hvis dette er representativt for alle hovedstadens butikker, hvilket det er all grunn til å tro, ville antall anmeldelser da være ca pr år. Det ble også innhentet opplysninger om reaksjonstid fra politiet i undersøkelsen, og informasjon om trusler og vold. Undersøkelsen viser at det ventes fra en 1/2 til 1 time på politiet når det er bedt om assistanse. Graden av trusler og vold er økende. Faktainformasjon fra undersøkelsen ble brukt som grunnlag for pressemelding. Oppslag i media er nødvendig for å fremvise for myndigheter, politi og politikere hvor stort dette problemet faktisk er for de som driver handel i Oslo. Saken fikk bred omtale i media. Sikkerhetstilbud til foreningens medlemmer er sammenfallende med OHFs tilbud og informasjon ligger på nettsiden. 15

16 Lærlingordningen I 2011 gikk 6 lærlinger opp til fagbrev med bestått, 5 stykker gikk opp til fagbrev med meget godt bestått. Det sluttet 8 lærlinger grunnet tyveri, flytting og at de ønsket å ta annen videre utdannelse. Det er totalt 8 lærlinger som skal opp til fagbrev i Det er tegnet 17 nye lærekontrakter i 2011 til VOKss hadde ingen stryk i Prosjektgruppen har også vært med VOKss ute på informasjonsmøter på skolene. Det er blitt laget skilt til lærlingene og til de som er faglært, disse har VOKss fått sponset av dagligvare gruppen. Det arbeides med å få laget et nytt opplegg for tekstil-lærlinger, dette for å få bransjekunnskapen tilbake i bedriftene. Dette vil også bli gjennomført for dagligvare. Dette håper vi skal gi en ny giv for elevene til å bli lærlinger i salgsfaget. Vi har prøvd å få tatt opp igjen en gammel tradisjon med å samle beståtte lærlinger for å gi de en utmerkelse fra OHF. Grunnet for liten påmelding ble høstens arrangement avlyst, men vi vil ved første anledning invitere igjen til en hyggelig markering. Media Det har vært økning i antall medieoppslag, de forskjellige prosjektgruppenes saker har hatt over 20 medieoppslag i mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2011 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37a, for tillitsvalgte i OHF og dagligvaregruppen, innehavere av OHFs hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gang ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Leder Thomas Helmersen overrakte gave og blomster til Tore Wilhelmsen og hans familie, som også i år gjorde denne dagen til en positiv opplevelse for de besøkende. Kalender til alle medlemmer Styret har i løpet av desember måned besøkt alle 400 medlemmer og levert ut kalendere. Kalender og besøk ble meget godt mottatt av våre medlemmer. Tematur/studietur Det ble i år sendt ut invitasjon til Bremen/ølfestivalen i oktober. Dessverre ble det for få påmeldte slik at turen måtte avlyses. Medlemsarrangement Det ble i år arrangert juleølsmaking 11. november i egne lokaler på Karl Johan. Her fikk deltakere informasjon om ulike typer/produkter og mulighet til å smake på årets juleøl i hyggelig samvær med andre kollegaer fra bransjen. 16

17 Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer pr post og/eller pr e-post. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig. Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, salg og service. 17

18 Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som sikkerhet, infrastruktur, tilgjengelighet og bymiljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter! Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging Vern av verdier og ansatte er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24-timers- rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende hos bedriftsmedlemmer, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Medlemmene får medlemsbladet Oslo Handel 8 ganger i året, og oppdaterer ohf.no daglig for at de skal få nyttig og aktuell informasjon om handelen i Oslo og hva OHF jobber med. Tall og trender Handelsanalysen for Oslo kommer ut som kvartals-, halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus fylke sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få 18

19 tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler midt i Karl Johan i kontorets åpningstid etter nærmere avtale. Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 19

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. Bli kjent med OHF Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. «Vi skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24 ÅRSBERETNING 2008 Side 1 av 24 Side 2 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2008-2009 side 3 02 Medlemsutvikling side 4 03 Virksomhetsplan 2009-2010 side

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité.

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007 Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 2 av 20 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2007 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2007-2008

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2010 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no Ta vare på de unge talentene side 6 Fornyelse av salgsbevillinger Øk kunnskapen om sikkerhet side 4 side 3 aktuelt gunnars hjørne Høstjakta er i gang NR 7 oktober

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6 MEDLEMSMAGASIN juni 2009 www.ohf.no NYTT URBANT PUSTEHULL siste side sikkerhet på jobb HVEM har ANSVARet? mer kriminalitet i oslo sentrum side 6 side 5 aktuelt t u r i d s h j ø r n e juni 2009 REDAKTØR

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017

Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2017 Samarbeidsdokument for Politirådet i Oslo 2016 2 Politirådet i Oslo Bakgrunn Oslo politidistrikt og Oslo kommune etablerte politiråd i 2007. Politiråd er

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Til stede som aksjonær

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 1 av 6 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA onsdag 4. mai 2011 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 2 av 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer