Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene og har følgende ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret OHF Dagligvaregruppen 01 Virksomheten Styret Valgkomitéen Saker, møter og aktiviteter Medlemsfordeler i OHF

3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 27. april 2011 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner, butikksjef Ferner Jacobsen AS Nestleder Thomas Helmersen, driftssjef Bunnpris Region Sør Trond Herberg, senterleder, Oslo City, DNB Næringseiendom AS Hege Sanda, regiondirektør, Reitan Servicehandel Norge AS Hege Susanne Rognlien, kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Erling Johannes Ølstad, administrerende direktør Mester Grønn AS Ellen Solberg, forvaltningsdirektør, KLP Eiendom AS Einar Bratten, administrerende direktør, NAF-Gårdene AS Jon Steinar Johnsen, administrerende direktør Specsavers Norway AS Styreobservatør Christine Frellumstad Thoresen, HMS konsulent Optimera AS Styremøter Det har vært åtte ordinære styremøter og 80 saksnumre på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i august. Det har også vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen. Styret har i tillegg arrangert studietur til Hamburg mai, hvor aktuelle politikere og samarbeidspartnere var invitert til å delta. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 21,1 %, hvor av 87 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 3

4 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall snudde i 2010 og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1711 (1657) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 93 % er bedriftsmedlemmer. Etter nyttår har det vært en betydelig økning i antall medlemmer, blant annet som følge av at Coop Øst har meldt seg inn med sine 86 butikker. 04 Møter, kurs og arrangement Aktiviteten har økt betydelig de to siste årene. Fra 2009 til 2010 var det en økning i antall deltakere og brukere av våre lokaler på 51 prosent. Tilsvarende økning fra 2010 til 2011 er på 101 prosent. 114 Antall arrangement Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. SUM SUM SUM Antall deltakere Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. Kurs Møter/sos. arr. SUM SUM SUM

5 Antall 05 Informasjon og media Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Se besøk og brukere på Ohf.no (med filter) 2010 (filter fra april) 2009 Fra april 2008 BESØK UNIKE BRUKERE * Filter betyr at OHFkontoret ikke er med i statistikken. Oslo Handel Foreningen var omtalt i 227 saker i forskjellige medier, noe som er en femdobling fra året før. OHF har fått noe hjelp fra en medierådgiver, samt vært mer offensiv med pressemeldinger, tips via e-post og sosiale medier. Flest mediesaker er knyttet til naskeriprosjektet, handelsutvikling i Osloregionen, endrede handlevaner, årets julepresang og søndagsåpent. Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 8 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. 5

6 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar og Valgkampstart i august, der kommune- og rikspolitikere ble invitert til informasjon og debatt rundt viktige saker for byens næringsliv. Gjennom aktiv deltakelse i flere utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har deltatt i referansegruppe for og gitt innspill til Næringspolitisk handlingsplan som ble vedtatt i bystyret i OHF setter flere saker om næringsutvikling på dagsorden for hele Osloregionen. 07 Sikkerhet Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder øker. Stadig flere grupper oppsøker kriminalitets- og rusmiljøene i Oslo. OHF har også i 2011 samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent og Frelsesarmeens Slumstasjon sin aktivitetsgruppe for barn og unge i faresonen. OHF har i år vært initiativtaker til etablering av Gate-Rusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde i Oslo sentrum. 22. juli 2011 Hendelsen som skjedde i Oslo 22. juli rammet flere av våre medlemmer på ulike måter. OHFs tilbud om beredskapstjeneste, hjelp/bistand 24 timer i døgnet og ettervern ble benyttet. OHF fikk flere henvendelser om informasjonsbehov rundt sikkerhetstiltak for person og lokasjon, noe som fortløpende ble lagt ut på foreningens nettside. OHFs samarbeidspartner Sikkerhetsledelse AS har erfarne folk på dette feltet, og evalueringen viser at de som benyttet OHFs tilbud var meget godt fornøyde. Ransstatistikk Antall ran mot forretninger i Oslo har gått ned fra totalt 71 ran i 2010 til 65 i Selv om tallene totalt sett har gått ned, har OHFs medlemmer innen ur/gull og kiosk dessverre også i 2011 vært spesielt utsatt. Her har OHF gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Bedriftsinterne ranskurs, sikkerhetsvurdering og sikkerhetstiltak i butikk, ettervern og 24 timers alarmtelefon er blant medlemstilbudene som er benyttet. Naskeri/tyveri Naskeri/tyveri er fortsatt et område medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Ved utgangen av 2010 startet naskeriprosjektet, hvor målet var å kartlegge reell størrelse for antall anmeldelser av naskeri/tyveri i Oslo. Tyvene forsyner seg langt grovere fra butikkene i 6

7 Oslo enn politiets tall viser. Dette ønsker foreningen å dokumentere. Det ble i løpet av årets tre første måneder gjennomført en undersøkelse blant 101 butikker i Oslo. Samtlige 101 butikker fikk informasjon og forespørsel om deltakelse i undersøkelsen fra foreningen direkte i butikk. For å innhente dokumentasjon fra de 101 butikkene ble det inngått samarbeid med to vaktselskaper. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge volumet, men gjennom dette prosjektet fikk butikkene også hjelp til å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser med bare i underkant av 5000 anmeldelser årlig. I løpet av 12 uker ble summen 554 anmeldelser fra de 101 butikkene. Hvis dette er representativt for alle hovedstadens butikker, hvilket det er all grunn til å tro, ville antall anmeldelser da være ca Det ble også innhentet opplysninger om reaksjonstid fra politiet, og informasjon om trusler og vold. Undersøkelsen viser at det ventes fra en 1/2 til 1 time på politiet når det er bedt om assistanse. Graden av trusler og vold er økende. Faktainformasjon fra undersøkelsen ble brukt som grunnlag for pressemelding. Oppslag i media er nødvendig for å fremvise for myndigheter, politi og politikere hvor stort dette problemet faktisk er for de som driver handel i Oslo. Saken har fått bred omtale i media. Det arbeides videre ovenfor politidirektoratet for et enklere elektronisk system for anmeldelser. Samarbeid politi, myndigheter, m.fl Det er helt nødvendig med samarbeid for å bekjempe den økende kriminaliteten våre medlemmer rammes av. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen ovenfor politi og myndigheter. Det er i 2011 holdt møter med politimesterne i Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum politidistrikt. Foreningen skal dekke Osloregionen og et tett samarbeid med de aktuelle politidistriktene er viktig. Justisministeren, samt flere sentrale politikere og organisasjoner er kontaktet. Det er også etablert et tettere samarbeid med Norsk Sikkerhetsforening i Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med Malermester Jens Petter Lunde AS og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2011 var det 454 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk 7

8 øvelse, konflikthåndtering, HMS og grunnkurs verneombud. Dette er en økning fra 298 personer i Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering og kompetanse Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene, seminarene og kursene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, studiet for varehandelsledelse ved Handelshøyskolen BI, foredrag på Varehandelsdagen ved BI, Treider College-studiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Butikkfaglærte I 2011 gikk fem lærlinger opp til fagbrev med meget godt bestått og seks lærlinger opp til fagbrev med bestått. Det sluttet åtte lærlinger grunnet tyveri, flytting eller at de ønsket å ta annen utdannelse. Det er totalt åtte lærlinger som skal opp til fagbrev i Det er tegnet 17 nye lærekontrakter i 2011 til Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) hadde ingen stryk i Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo 2011 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og egen Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank, Aftenposten og OHF overrakte byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen prisen til FotoVideo. Samarbeid med NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) I 2011 innledet OHF et samarbeid med NCSC om felles fagseminar for sine respektive medlemmer. NCSC er leietaker hos OHF og videreutvikler et stadig tettere samarbeid. 8

9 Samarbeid med IBA (Institutt for Bransjeanalyser) OHF har videreutviklet sitt samarbeid med IBA for sikre handelen bedre analyser for utviklingen. To ganger årlig inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Samarbeid med Kvarud Analyse OHF har videreutviklet sitt samarbeid med Tore Kvarud som de siste 20 årene har stått bak blant annet månedlig statistikk og rapportering basert på omsetningstall fra 200 kjøpesentra i Norge. Kvarud Analyse er leietaker hos OHF. Samarbeid KLF (Kjedelederforum) OHF har videreutviklet sitt samarbeid Kjedelederforum som samler kjedelederne i primært faghandelen. Kjedelederforum er en idealistisk forening, som ble etablert i 1995 har som oppgave og formål å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. OHF og KLF har gjennomført felles samlinger og flere av møtene legges til OHF sine lokaler. Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Hederstegnkomiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. OHFs styre besluttet etter innstilling fra Hederstegnkomiteen at det ikke skulle deles ut hederstegn i Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Oslo kommune - Levende Oslo-samarbeidet Samarbeidsutvalget Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i Byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan 9

10 Gaterusken Oslo kommune Slumstasjonen Frelsesarmeen Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Fairtrade Oslo kommune - styringsgruppen 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat ligger hos Overformynderiet. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi som tilpasses de aktivitetene som utøves. For øvrig vises til regnskap og beretninger for hhv OHF og OHFK. 10

11 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Senterleder Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. De arrangerer faglige og sosiale samlinger som tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Styret har bestått av: Christine F. Thoresen(leder) og styremedlemmene Daniella Ramsdal, Nikolai W. Wennersten, Tomas M. Røise og Stian Tufte. Varamedlemmer: Anne Maren Lien og Jøran Johnsen. Valgkomité: Iselin Ness og Steinar Jordet. Det ble gjennomført seks styremøter. Økonomi og YR- medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på Regnskapet for 2011 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen har økt med 15 i 2011 til 40 medlemmer. YR har i overkant av 230 gruppemedlemmer på Facebook. Aktiviteter 3. mars: Karriere i varehandelen - Tidligere varehandelsstudenter fortalte sin historie og belyste alle mulighetene som finnes innen varehandel. Foredragsholdere Henrik Thoresen, direktør divisjon Handel i Felleskjøpet og Nicolai Wold, senterleder Sandvika Storsenter m.fl. 27. april: Årsmøte for YR. 28. april: Maktutredningen - Debatt om rapporten til Matkjedeutvalget. Frokostmøte ble arrangert i samarbeid med OHF. Foredragsholdere: Einar Steensnæs (leder av utvalget), Ole Robert Reitan (adm. dir. Rema 1000), Per Roskifte (konserndirektør HR og samfunnskontakt i NorgesGruppen), Bjørn Kløvstad (informasjonsdirektør i Coop), Helge Hasselgård (adm. dir. Dagligvareleverandørenes Forening), Jarle Hammerstad (direktør for myndighetskontakt i Virke) og Randi Flesland (direktør Forbrukerrådet). 15. september: Verdibasert ledelse - Kveldsarrangement hvor Solfrid Flateby (kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen) delte sine erfaringer om verdibasert ledelse. 18. oktober: Sosiale medier - Kveldsarrangement i forbindelse med Oslo Innovation Week som belyste ulike vinklinger på hvordan handelsnæringen kan utnytte sosiale medier optimalt. Det var over 120 deltakere på arrangementet, og det største YR har 11

12 arrangert. Foredragsholdere: Marte Klouman (internett- og markedsansvarlig Lille Vinkel Sko), Simen Vinge (markedssjef Choice Comfort Hotels Nordic), Stein Rømmerud (kommunikasjonsdirektør Coca Cola) og Simen Sundt (ansvarlig for sosiale medier i Elkjøp). 27. oktober: Nettverkskveld - Sosialt arrangement med bl.a. presentasjon av foreningen og idémyldring med forslag fra medlemmene til fremtidige YR-aktiviteter. 16. desember: Julebord for YR sine medlemmer med underholdning fra Karl Johankoret. 03 Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Sjømatforhandlernes Forening Østlandet er lokalisert i Oslo og skal fremme sjømatforhandlernes interesser. Foreningen drives av et styre som representerer 15 sjømatforhandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (leder) og styremedlemmene Per Ole Fjelberg og Jesper Brandstorp samt varamedlemmene Stein Johnsen og Tom Nilsen. Siren Prøven har vært foreningens sekretær. Det har vært liten formell aktivitet det siste året og annen organisering vurderes for fremtiden. 04 Karl Johan-koret Sangforeningen har lagt bak seg 164 års drift med en mye sang gjennom hele året. Det har vært stor innsats fra både dirigent og kormedlemmer. Av aktiviteter nevnes: Korforbundets NyttårsCantat i Majorstuen kirke 30. januar. Konsert i Spikersuppa for et stort, internasjonalt og feststemt publikum under VM på ski 28. februar. Konsert på Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg 8. april. 17. mai var som vanlig en travel dag for koret med morgensang på Uranienborghjemmet, så konsert i Paleet og på Karl Johans gate etter barnetoget. Flere opptredener på Shantyfesivalen i Langesund juni. Festivalen ble avsluttet med kirkekonsert i Langesund kirke. Koret har hatt et ønske om å bli mer brukt på OHFs arrangement, og i høstsemesteret har det vært flere opptredener for medlemmene som på OHFs 170-årsjubileum, administrerende direktør Gunnar Larssens 60-årsdag og Young Retailers julebord. Konsert i forbindelse med Vestre Aker Eldresenters 50-årsmarkering 9. september. 12

13 Konsert med åpen bedømming i Majorstuen kirke i regi av Norges Korforbund 2. oktober. Konsert på Hotel Bristol i forbindelse med Frosios 25-årsjubileum 10. november. Julekonsert i Oslo Rådhus i forbindelse med bystyrets juleavslutning og ordførerens tenning av julegranen 14. desember. Julekonsert på Uranienborghjemmet senere samme dag. 13

14 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen avholdt generalforsamling 27. april Alle valgkomitéens innstillinger ble enstemmig vedtatt. Thomas Helmersen ble gjenvalgt til leder og Roger Andersen ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 403 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 27 Personlige medlemmer og 10 pensjonist medlemskap. 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2011: Styreleder Thomas Helmersen, Bunnpris Båstad/Bunnpris region sør Nestleder Roger Andersen, ICA Nær Høybråten Knut Lislegaard, Bunnpris Bygdøy John Arne Brennsund, Gan Matsenter Svein Erik Eidsmo, REMA Ryen Marianne Krøtø Andersen, Spar Simensbråten Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk 03 Valgkomiteen Dag-Atle Marthinsen, Matkarusellen AS Tore Karlsen, Tores Mat Arnstein Lund, Lunds Supermarked AS Styret har holdt 7 styremøter i Det ble behandlet 74 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar ble holdt i Ålesund under årets Matfestival. 04 Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform ble i fjor endret til et prosjektarbeidende styre. Denne arbeidsformen har også fungert i De 3 oppnevnte prosjektgrupper med representanter fra styret i hver gruppe, har fortsatt arbeidet i Disse gruppene har følgende saksområder: 1) Alderskontroll felles teknisk løsning for alderskontroll 2) Sikkerhet - naskeri/tyveri - antall anmeldelser, mørketall 3) Lærlingordningen styrke dagens ordning for lærlinger 14

15 Alderskontroll Prosjektmål - sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at ID-kortene er med bilder av dårlig kvalitet. Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgsråd) i Virke, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. De første til å pilotere var ICA. To ICA MAXI butikker og to RIMI butikker startet opp i juni i år. Erfaringene i ICA er så gode at de har valgt å rulle ut til alle sine butikker kjedevis fra uke 7. NorgesGruppen, REMA 1000 og Bunnpris håper å komme i gang med sine piloter i løpet av vår/sommer Coop har ikke kunnet sette noe dato ennå, men er veldig positive til prosjektet. Sikkerhet Naskeri/tyveri er fortsatt et område medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Ved utgangen av 2010 startet naskeriprosjektet, et samarbeid mellom OHF og Dagligvaregruppen hvor målet var å kartlegge reell størrelse på antall anmeldelser av naskeri/tyveri i Oslo. Tyvene forsyner seg langt grovere fra butikkene i Oslo enn politiets tall viser. Dette ønsker foreningen å dokumentere. Det ble i løpet av årets tre første måneder gjennomført en undersøkelse blant 101 butikker i Oslo. Samtlige 101 butikker fikk informasjon og forespørsel om deltakelse i undersøkelsen fra foreningen direkte i butikk. For å innhente dokumentasjon fra de 101 butikkene ble det inngått samarbeid med to vaktselskaper. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge volumet, men gjennom dette prosjektet fikk butikkene også hjelp til å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde. Politiets statistikk, som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser. Kun i underkant av anmeldelser årlig. I løpet av 12 uker ble summen 554 anmeldelser fra de 101 butikkene. Hvis dette er representativt for alle hovedstadens butikker, hvilket det er all grunn til å tro, ville antall anmeldelser da være ca pr år. Det ble også innhentet opplysninger om reaksjonstid fra politiet i undersøkelsen, og informasjon om trusler og vold. Undersøkelsen viser at det ventes fra en 1/2 til 1 time på politiet når det er bedt om assistanse. Graden av trusler og vold er økende. Faktainformasjon fra undersøkelsen ble brukt som grunnlag for pressemelding. Oppslag i media er nødvendig for å fremvise for myndigheter, politi og politikere hvor stort dette problemet faktisk er for de som driver handel i Oslo. Saken fikk bred omtale i media. Sikkerhetstilbud til foreningens medlemmer er sammenfallende med OHFs tilbud og informasjon ligger på nettsiden. 15

16 Lærlingordningen I 2011 gikk 6 lærlinger opp til fagbrev med bestått, 5 stykker gikk opp til fagbrev med meget godt bestått. Det sluttet 8 lærlinger grunnet tyveri, flytting og at de ønsket å ta annen videre utdannelse. Det er totalt 8 lærlinger som skal opp til fagbrev i Det er tegnet 17 nye lærekontrakter i 2011 til VOKss hadde ingen stryk i Prosjektgruppen har også vært med VOKss ute på informasjonsmøter på skolene. Det er blitt laget skilt til lærlingene og til de som er faglært, disse har VOKss fått sponset av dagligvare gruppen. Det arbeides med å få laget et nytt opplegg for tekstil-lærlinger, dette for å få bransjekunnskapen tilbake i bedriftene. Dette vil også bli gjennomført for dagligvare. Dette håper vi skal gi en ny giv for elevene til å bli lærlinger i salgsfaget. Vi har prøvd å få tatt opp igjen en gammel tradisjon med å samle beståtte lærlinger for å gi de en utmerkelse fra OHF. Grunnet for liten påmelding ble høstens arrangement avlyst, men vi vil ved første anledning invitere igjen til en hyggelig markering. Media Det har vært økning i antall medieoppslag, de forskjellige prosjektgruppenes saker har hatt over 20 medieoppslag i mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2011 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37a, for tillitsvalgte i OHF og dagligvaregruppen, innehavere av OHFs hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gang ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Leder Thomas Helmersen overrakte gave og blomster til Tore Wilhelmsen og hans familie, som også i år gjorde denne dagen til en positiv opplevelse for de besøkende. Kalender til alle medlemmer Styret har i løpet av desember måned besøkt alle 400 medlemmer og levert ut kalendere. Kalender og besøk ble meget godt mottatt av våre medlemmer. Tematur/studietur Det ble i år sendt ut invitasjon til Bremen/ølfestivalen i oktober. Dessverre ble det for få påmeldte slik at turen måtte avlyses. Medlemsarrangement Det ble i år arrangert juleølsmaking 11. november i egne lokaler på Karl Johan. Her fikk deltakere informasjon om ulike typer/produkter og mulighet til å smake på årets juleøl i hyggelig samvær med andre kollegaer fra bransjen. 16

17 Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer pr post og/eller pr e-post. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig. Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, salg og service. 17

18 Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som sikkerhet, infrastruktur, tilgjengelighet og bymiljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter! Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging Vern av verdier og ansatte er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24-timers- rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende hos bedriftsmedlemmer, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Medlemmene får medlemsbladet Oslo Handel 8 ganger i året, og oppdaterer ohf.no daglig for at de skal få nyttig og aktuell informasjon om handelen i Oslo og hva OHF jobber med. Tall og trender Handelsanalysen for Oslo kommer ut som kvartals-, halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus fylke sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få 18

19 tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler midt i Karl Johan i kontorets åpningstid etter nærmere avtale. Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 19

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer