Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene og har følgende ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse OHFs strategi og fokusområder...3 Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret OHF Dagligvaregruppen 01 Virksomheten Styret Valgkomiteen Saker, møter og aktiviteter Medlemsfordeler i OHF

3 OHFs strategi OHF arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen Ideologisk grunnsyn: OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet Visjon: OHF skal være den naturlige samarbeidspartner og rådgiver for handels- og servicenæringen i Osloregionen. OHF skal bidra til optimale forhold for handel og servicenæringen. Dette omfatter: Forretningsinformasjon, infrastruktur, personale, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Verdier: Nær Vi skal være synlige og tilstede Nyttig Vi skal skape resultater og verdier Engasjert Vi skal handle, engasjere og bygge relasjoner Troverdig Våre handlinger skal bygge på kunnskap og fakta Overordnede mål: OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning og skal fremstå som et faglig tyngdepunkt og ressurssenter i handels- og servicerelaterte saker OHF skal arbeide for lønnsom, trygg og dyktig handel i Osloregionen for sine medlemmer. OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning. Dette skal oppnås gjennom aktiv og systematisk påvirkning av myndigheter og publikum, og ved faglig utvikling og dyktiggjøring av medlemmene. Fokusområder: 1. Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer 2. Forretningsinformasjon og statistikk OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen 3. Sikkerhet OHF er den naturlige samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service 4. Kompetanseutvikling OHF bidrar til rekruttering og kompetanseutvikling. Medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg 5. Nettverkssamarbeid OHF skal bidra til gode faglige nettverk for bransjen og sørge for aktuelle møter og konferanser vesentlig i egne lokaler 3

4 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 24. april 2012 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner, butikksjef Ferner Jacobsen AS Nestleder Thomas Helmersen, driftssjef Bunnpris Region Sør Trond Herberg, eiendomssjef kjøpesenter, Olav Thon Gruppen Cathrine Stange, salgs- og markedsdirektør i REMA 1000, Reitangruppen Hege Susanne Rognlien, kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Jon Steinar Johnsen, administrerende direktør Specsavers Norway AS Lars Erik Skaug, driftssjef Dressmann XL, Varner-Gruppen Erling Johannes Ølstad, administrerende direktør Mester Grønn AS Odd Gisholt, dr. oecon og direktør for varehandelsledelse ved Handelshøyskolen BI Styreobservatør Christine Frellumstad Thoresen, opplæringsansvarlig i Optimera Montér Styremøter Det har vært ni styremøter med 98 saker på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i oktober. Det har også vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen. Styret har i tillegg deltatt på studietur til Liverpool og Birmingham sammen Norsk Sentrumsutvikling. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven Birgitte Anderson OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 9,1 %, hvor av 67 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er satt i verk tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en fordeling 20/80 menn og kvinner. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 4

5 Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM Kurs Møter/sos SUM 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall er snudd, og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1975 (1711) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 95 % er bedriftsmedlemmer. Etter nyttår har det vært en betydelig økning i antall medlemmer, blant annet som følge av at ICA Norge har meldt seg inn med sine 131 butikker i Osloregionen. 04 Møter, kurs og arrangement En tilbakegang på antall arrangement og deltakere i 2012, men fortsatt langt høyere enn i 2010 og året før der. Når det gjelder arrangement har det vært noen færre møter/sosiale arrangement, noe som gjenspeiler seg i et lavere antall deltakere enn i OHFs arrangement Antall arrangement Deltakere på OHFs arrangement Antall deltakere

6 Aksetittel 05 Informasjon og media Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Antall besøk og brukere har nesten doblet seg fra året før og firedoblet seg fra året før der igjen Fra april Ohf.no 2010 (filter fra april) 2011 (med filter fra nå av) BESØK UNIKE BRUKERE Mediesynlighet Foreningen var omtalt i 172 saker i ulike medier, noe som er en tilbakegang fra året før. Dette kan forklares med en pressemelding som NTB tok i 2011 og som ga titalls saker alene. OHF har fått hjelp fra medierådgiver Ulf-Arvid Mejlænder og sju pressemeldinger er sendt ut i løpet av året, i tillegg til debattinnlegg. Saker er solgt inn via telefon, epost, sosiale medier og i møte med journalister. Mediesakene omhandlet blant annet kollektivtransport, varelevering (med ordfører Fabian Stang), naskeri- /tyverimørketall, Årets handels- og servicebedrift, kjøpesenteromsetning og handelsutvikling i Oslo og Akershus. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 8 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. Opplaget gikk fra 2400 til Bladet ble redesignet fra og med sommerutgaven. Det er gjort endringer i typografi, layout, forside, faste spalter, grafiske elementer og farger. 6

7 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar. Gjennom aktiv deltakelse i en rekke utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og samarbeidsgruppen Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har vært en pådriver i flere saker knyttet til rammevilkårene for lønnsom handel. OHF setter flere saker om næringsutvikling på dagsorden for hele Osloregionen. OHF vil i 2013 ytterligere forsterke dette arbeidet. 07 Sikkerhet Sikkerhet er et viktig fokusområde for OHF. Behovet for engasjement dokumenteres daglig, blant annet gjennom pressen. Hverdagskriminaliteten er økende og dette rammer våre medlemmer i stadig større grad. Norge og Oslo spesielt tiltrekkes av utenlandske kriminelle og tiggere. Det er økning i bruk av vold, og antall grove og simple tyverier. Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder er økende, da stadig flere grupper oppsøker kriminalitets- og rusmiljøene i Oslo. OHF har i 2012 videreført sine samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjon, Lønn som fortjent og Frelsesarmeens Slumstasjon sin aktivitetsgruppe for barn og unge i faresonen. I 2012 var OHF initiativtaker til etableringen av Gate-Rusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde i Oslo sentrum. Tiltaket er meget godt mottatt. Ran OHF har gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Bedriftsinterne ranskurs, sikkerhetsvurdering og sikkerhetstiltak i butikk, ettervern og 24 timers alarmtelefon er blant medlemstilbudene som er benyttet. Naskeri/tyveri Naskeri/tyveri er fortsatt et område hvor medlemmene ønsker hjelp fra foreningen på. Naskeriprosjektet viste at tyver forsyner seg langt grovere fra butikkene i Oslo enn politiets tall viser. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk, som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er derfor altfor lavt når det gjelder antall anmeldelser (ca anmeldelser årlig). Naskeriprosjektet viser at det reelle tallet ligger nærmere Vi oppfordrer alle til «anmeldt alt, alltid», og vi arbeider videre for et enklere elektronisk system for anmeldelser. 7

8 Samarbeid politi, myndigheter, mfl. Det er helt nødvendig med samarbeid for å bekjempe den økende kriminaliteten våre medlemmer rammes av. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen ovenfor politi og myndigheter. Det er i 2012 holdt møter med politimesterne i Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum politidistrikt samt de ulike stasjonssjefene. Foreningen skal dekke Osloregionen og et tett samarbeid med de aktuelle politidistriktene er viktig. Videre er vi i løpende kontakt med sentrale politikere og samarbeider med andre organisasjoner, bl.a. Norsk Sikkerhetsforening. Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) OHF har styreverv i Norsk Sikkerhetsforening og har siden august 2012 hatt oppdraget som foreningens administrative leder. Det tette samarbeidet mellom OHF og Nosif bidrar til å styrke vår posisjon som opinionsbærer på sikkerhetssiden til fordel for våre medlemmer. Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med malermester Jens Petter Lunde AS, og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2012 var det 343 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, konflikthåndtering, HMS og grunnkurs verneombud. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, Treider Collegestudiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap i tema ledelse. 8

9 Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Markedsaktiviteter Karl Johans gate På initiativ fra butikkene i Karl Johans gate bisto OHF med en utleid ressurs som prosjektleder til to markedsarrangement. Dette foregikk i Karl Johans gate fra Egertorget med Øvre og Nedre slottsgate ned til Jernbanetorget i juni og september. Begge ble ansett som en suksess. OHF har i den forbindelse hjulpet butikkene til å danne en egen strøksforening som etableres i løpet av Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets handels- og servicebedrift i Oslo 2012 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og egen Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank, Aftenposten og OHF overrakte byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen prisen til Sprell AS. Samarbeid med NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) NCSC er leietaker hos OHF, og foreningene samarbeider om felles frokostmøter. Det ble arrangert to møter, et hos OHF og et på Vulkan. OHF bidro med foredrag på sistnevnte sted. Samarbeid med IBA (Institutt for Bransjeanalyser) OHF har videreutviklet sitt samarbeid med IBA for at handelen skal få bedre analyser av omsetning og utvikling. To ganger i året inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Frokostmøter: OHF arrangerte fem frokostmøter i OHFs lokaler og ett på Vulkan, samt hadde seminaransvar på easyfairs-messen. Følgende seminarer ble arrangert: Handel i Groruddalen, 7. februar Butikkleverandør 2012, 6. og 7. mars Tall og trender, 30. mai Kultur og handel, 13. juni (Vulkan) Betalingsparkering på privat grunn, 11. september Netthandelen akkurat nå, 9. oktober Tall, trender og ledelse, 20. november Foredragsholdere: OHF er opptatt av å holde høy faglig kvalitet på sine foredragsholdere. Frokostmøtene er et av OHFs fokusområder, hvor målet er å bidra til relevant og innovativ kompetanse hos medlemsbedriftene. Følgende foredragsholdere bidro: Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling Oslo Kommune Andreas Behring, nestleder Oslo SV 9

10 Hans Georg Helberg, senterdirektør Alna Bjørn Nygaard, seniorrådgiver Experian Insight, arbeider nå som rådgiver i KPMG. Bård Eker, Eker Design Solfrid Flateby, kommunikasjonssjef Rema 1000 Trond Aam, rådgiver Bedre butikk Boris Lennerhov, adm. dir. Gekås Ullared Jens Norfäldt, dean for Center for Retailing ved Handelshögskolan i Stockholm Geir Sand Nilsen, mobilguru Olav H. Strand, adm. dir. Coop Norge Per Gunnar Rasmussen, forskningssjef IBA Silje T. Lindvig, ansvarlig medier og brukerinnsikt Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgiver Opinion Perduco Randi Kvissel Haugen, Aspelin Ram Tomas Oberg, senterdirektør Aker Brygge Ola Elvestuen, byråd for samferdsel Oslo Kommune Ingrid Lund, advokatfullmektig hos advokatfirmaet Ræder Gerhard Anthun, daglig leder Distansehandel Norge Nils Erik Bjørge, konsulent TNS Gallup Thomas Olsson, daglig leder og rådgiver Vender Marketing Amund Fjeldstad, daglig leder Fjelstad & Partners Samarbeid med Kvarud Analyse OHF har videreutviklet sitt samarbeid med Tore Kvarud som de siste 20 årene har stått bak blant annet månedlig statistikk og rapportering basert på omsetningstall fra 200 kjøpesentra i Norge. Kvarud Analyse leverer fire kvartalsrapporter samt enkelte skreddersydde rapportert som går på omsetningsanalyse av kjøpesentrene i Oslo og Akershusregionen. Samarbeid KLF (Kjedelederforum) OHF har videreutviklet sitt samarbeid Kjedelederforum som samler kjedelederne i primært faghandelen. Kjedelederforum er en forening, som ble etablert i 1995 har som oppgave og formål å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. OHF og KLF har gjennomført felles samlinger og flere av møtene legges til OHF sine lokaler. Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Hederstegnkomiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. OHFs styre besluttet at det ikke skulle deles ut hederstegn i

11 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsutvalget Levende Oslo-samarbeidet Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Bylivsundersøkelsen (prosjekt i regi av Oslo kommune og utført av Gehl Architects. OHF deltar i arbeidsgruppen for prosjektet som varer frem til 2013) Grønn Bydistribusjon (forskningsprosjekt i regi av Oslo utført av SINTEF. OHF har en representant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for prosjektet som varer ut 2013) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets handels- og servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan Gaterusken Oslo kommune Slumstasjonen Frelsesarmeen Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Fairtrade Oslo kommune styringsgruppen Norsk Sentrumsutvikling utvikling av bysentra 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat ligger hos Overformynderiet. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet 11

12 Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi, og aktivitetene tilpasses dette. For øvrig vises til regnskap og beretninger for henholdsvis OHF og OHFK. 12

13 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Eiendomssjef Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. YR arrangerer faglige og sosiale samlinger, hvor de tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Leder: Christine F. Thoresen. Nestleder: Pauline Johansen. Øvrige styremedlemmer: Amin Fard, Cecilie Ravneberg, Liv- Anita Aarseth. Varamedlemmer: Stian Tufte. Valgkomité: Steinar Jordet og Iselin Ness. Det ble gjennomført seks styremøter. Det har blitt gjennomført mange arbeidsmøter i forbindelse med arrangementene og samarbeidsmøter med Varehandelsledelse sin linjeforening VASS. YR-styret deltok på Varehandelsdagen i regi av VASS. Økonomi og YR- medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på ,- Regnskapet for 2012 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen ligger nå på 66 medlemmer i YR, hvorav 33 er nye i 2012 og 13 har meldt seg ut. YR har 270 gruppemedlemmer på Facebook, 48 gruppemedlemmer på LinkedIn og 51 følgere på Twitter. Aktiviteter 2012 YR har arrangert syv arrangementer med tilsammen ca. 300 deltakere. 22. februar: Suksess med LinkedIn. Antall påmeldte: 26. I samarbeid med VASS. Foredrag om LinkedIn, som er et sosialt medium for ditt profesjonelle nettverk, etterfulgt av workshop. Alle opprettet profil eller forbedret sin eksisterende profil. Theodor Marinius Tollefsen fra Creuna 29. mars: Karrieredagen. Antall påmeldte: ca. 70 studenter. I samarbeid med VASS. Foredragsholderne presenterte karrieremuligheter innen deres bedrift og generelt. Lucas Seifert, Country Manager Norway med kollegaer fra Hennes & Mauritz. Ola Bye, kjededirektør fra Intersport. 13

14 Trine Johnsen, Retail development manager med kollega Anders Hov fra Specsavers. Deli de Luca stod representert på stand og delte ut gratisprøver. 24. april: Årsmøte for YR. 12. juni: Hvordan få drømmejobben? Antall påmeldte: 18. Rekrutteringsbyrået Cappa ga råd og tips for jobbsøkere og studenter. Dialog mellom foredragsholdere hele arrangementet. Magne Lome, headhunter Lars Ivar Lyngstad, partner og konsulent Fredrik M. Vegsgaard, partner 13. september: Luxury Retail. Antall påmeldte: 106. Foredrag om hvilke muligheter som finnes innenfor luksussegmentet i Norge. Ørnulf Høyer, gründer av Høyer-gruppen som eier både agentur på en rekke kjente merkenavn og eksklusive butikker. Morten Kreutz, utleiesjef/retail i Norwegian Property ASA. Carl-Christian Ferner, styreleder i OHF og butikksjef på Ferner Jacobsen. 17. oktober: Oslo Innovation Week - Mobilen som en verdiskapende kanal. Antall påmeldte: 47 Foredrag om mobilen som verdiskapende kanal med spennende eksempler fra varehandelen. Anne Maren Lien fra Rema 1000 om mobilappen Middagsplanleggeren Marianne Nygård-Hansen, Assistant Manager og Marketing Director i Høyergruppen om Instagram Dag Olav Norem, produktdirektør for mobil i Finn.no om utvikling av applikasjoner Hans Petter Nygård-Hansen, rådgiver i Geelmuyden Kiese om mobiltrender. 14. desember: Julebord for YR. Antall påmeldte: 28. Underholdning av Karl-Johan koret. 03 Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Sjømatforhandlernes Forening Østlandet er lokalisert i Oslo og skal fremme sjømatforhandlernes interesser. Foreningen drives av et styre som representerer 15 sjømatforhandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (leder) og styremedlemmene Per Ole Fjelberg og Jesper Brandstorp samt varamedlemmene Stein Johnsen og Tom Nilsen. 14

15 Det har vært liten formell aktivitet det siste året og annen organisering vurderes for fremtiden. 04 Karl Johan-koret Handelsstandens Sangforening har lagt bak seg sitt 165. år med mye sang og glede for publikum. Jubileet ble delt i to, først med en tur til Mittenwald i Bayern i mai og deretter konsert i Oslo Konserthus etterfulgt av fest med Ordenspromosjon og middag i Frimurerlogen i oktober. Sangforeningen ble stiftet den 3. oktober Jubileumskonserten ble lagt så tett opptil jubileumsdagen som mulig, 2. oktober, og ble åpnet av Oslos ordfører Fabian Stang. Under jubileumsfesten fikk koret en forespørsel fra akkompagnatør og pianist Einar Steen- Nøkleberg om å være med på en Grieg-konsert i Moscow Conservatory i februar Dirigent Holger Arden sa opp sin stilling etter 11 år med virkning fra 1. januar Victoria C. Jakhelln er korets første kvinnelige dirigent og ansatt fra Karl Johan-koret har vært med på en rekke arrangement gjennom året: Korforbundets NyttårsCantat med to konserter i Lillestrøm kirke i januar Generalforsamling i Norges Korforbund hos OHF Vårkonsert på Cat. Guldbergs hjem ved Lovisenberg sykehus. Kortreffet i Rødtvet kirke i samarbeid med sangkorene VOX, Nordlændingernes Kor og Leikarringen Hunar i april Sanghilsen på Vår Frelsers Gravlund, morgensang på Uranienborghjemmet, konsert i OHFs lokale, Paleet og ute på Karl Johans gate etter barnetoget 17. mai Generalprøve til jubileumskonserten i Kulturhuset Kolben på Kolbotn i mai Opptreden i bryllup i Drøbak kirke i juni To konserter på Lovisenberg Sykehus Underholdning på Ståldagen 2012 i regi av Norsk Stålforbund på Grand Hotel i november Julekonsert i Grorud kirke sammen med Oslo Janitsjar og sangkoret i desember Julekonsert i Oslo Rådhus på bystyrets juleavslutning og julegrantenning i desember Underholdning på Young Retailers julebord i OHFs lokaler i desember Julekonsert på Uranienborghjemmet i desember 15

16 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som faggruppe i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen avholdt generalforsamling 24. april Roger Anders ble valgt til leder, og Svein Erik Eidsmo ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 533 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 488 filialer av de fire blokkene, 13 selvstendige kjøpmenn og 32 personlige medlemskap (pensjonister). 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2012: Styreleder Roger Andersen, Rimi Skøyen Nestleder Svein Erik Eidsmo, REMA 1000 Ryen Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk Tonje Lislegaard, Bunnpris Bygdøy Allé Lise Hanne Midtgaard, Spar Hurdal Claus Eriksen, Spar Tåsen Thomas Helmersen, Bunnpris region sør Styret har holdt fire styremøter i Det ble behandlet 28 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar og studietur ble lagt til Liverpool sammen med OHF-styret. Styret deltok på Nordisk Formannsmøte som ble arrangert i Berlin. 03 Valgkomiteen Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen i 2012: Dag-Atle Marthinsen Knut Lislegaard John Arne Brennsund 04 Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform har vært organisert som prosjektarbeid, og styret har hatt fokus på Lærlingordningen for å styrke dagens ordning for lærlinger. Det har vært møter og samarbeid med VOKss Varehandelens Opplæringskontor. 16

17 17. mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2012 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37 A, for tillitsvalgte i OHF og OHF Dagligvaregruppen, innehavere av OHFs Hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gangen ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Kalender til alle medlemmer som ledd i profileringsarbeidet Styret har i løpet av desember måned besøkt 400 medlemmer, og levert ut kalendere og invitasjon til ølsmaking. Kalender og besøk ble meget godt mottatt av medlemmene. Medlemsarrangement Det ble arrangert juleølsmaking i OHFs egne lokaler på Karl Johan i år også. Her fikk deltakere informasjon om ulike typer/produkter og mulighet til å smake på årets juleøl i hyggelig samvær med andre kollegaer fra bransjen. Det var underholdning ved buktaleren Yann- Robert som slo meget godt an og fikk latteren til å runge. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per epost. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig. Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, salg og service. 17

18 Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging OHF er samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service. Vern av ansatte og verdier er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24-timers-rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende hos bedriftsmedlemmer, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Medlemmene får bladet Oslo Handel seks ganger i året med nyttig og tidsaktuell informasjon om handel og service i Osloregionen, og hva OHF jobber med. Daglige oppdateringen leses på nettsiden Ohf.no 18

19 Tall og trender Handelsanalysen for Oslo og Akershus kommer ut som halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus fylke sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema, arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler! Så lenge lokalene Kristianiasalen og/eller Heftyesalen er ledige i kontorets åpningstid klokken 9-15, kan bedriftsmedlemmer låne dem etter nærmere avtale på tlf.: Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet og trådløst nettverk. Bedriften faktureres kun kr 100,- pr. person for frukt og drikke. Ønskes servering av bagetter eller annen mat, kan dette bestilles samtidig med reservasjon av lokalene. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 19

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. Bli kjent med OHF Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. «Vi skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité.

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007 Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 2 av 20 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2007 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2007-2008

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24 ÅRSBERETNING 2008 Side 1 av 24 Side 2 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2008-2009 side 3 02 Medlemsutvikling side 4 03 Virksomhetsplan 2009-2010 side

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2010 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no Ta vare på de unge talentene side 6 Fornyelse av salgsbevillinger Øk kunnskapen om sikkerhet side 4 side 3 aktuelt gunnars hjørne Høstjakta er i gang NR 7 oktober

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN»

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Velkommen! PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Agenda: 1. Etablering av Randaberg Landsbyforening AS (under stiftelse). Invitasjon til et «spleiselag» 2. Presentasjon av ny daglig leder / koordinator

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Presentasjon av NESO

Presentasjon av NESO Presentasjon av NESO Organisasjonen Interesse- og bransjeorganisasjon for byggentreprenører i Nord-Norge. NESO er den største organisasjonen for byggebransjen i landsdelen. Etablert i 1986 med administrasjon

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 17. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: KSAgenda, auditoriet «Lindesnes», Haakon VIIs gate 9, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

OHF Årsrapport Årsrapport 2016

OHF Årsrapport Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 1 2 Omstilling er den nye hverdagen De store blir større. Internasjonale aktører kjøper opp eiendom, kjeder og kjøpesentra, nye konsepter utvikles og det er stor grad av globalisering.

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer