Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene. 1

2 Innholdsfortegnelse Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangementer Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift...8 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret...10 OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike 01 Virksomheten Styret Valgkomiteen Saker, møter og aktiviteter...12 Medlemsfordeler

3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 27. april 2010 bestått av: Styreleder Turid Estelle Windingstad. Daglig leder, Esthetique, GlasMagasinet Nestleder Thomas Helmersen. Kjøpmann, Bunnpris Båstad AS Trond Herberg. Senterleder, Oslo City, Vital Eiendom AS Hege Sanda. Regiondirektør, Reitan Servicehandel Norge AS Carl-Christian Ferner. Butikksjef, Ferner Jacobsen AS Runar Karlsen. Sikkerhetssjef, Varner Retail AS Gunnar Larssen. Daglig leder, Forum 33 AS Ellen Solberg. Forvaltningsdirektør, KLP Eiendom Einar Bratten. Eiendomsdirektør, NAF-gårdene AS Styremøter Det har vært åtte ordinære styremøter, ett ekstraordinært styremøte og ett telefonstyremøte med til sammen 100 saksnumre på agendaen. Det har også vært strategimøte i juni. I tillegg har det vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Morten Fure sa opp som adm. direktør i januar, og Gunnar Larssen tiltrådte stillingen først som konstituert og deretter som fast ansatt adm. direktør fra Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 10,3 % (12,1 %) hvor av 70 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 3

4 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall snudde i 2010 og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1657 medlemmer ved årsskiftet, hvorav 91 % er bedriftsmedlemmer. 04 Møter, kurs og arrangementer År Arrangementer Antall kurs og møter Antall deltakere 2010 Kurs Møter/sosiale arrangement SUM Kurs Møter/sosiale arrangement SUM Informasjon og media Foreningen var omtalt i 41 saker i forskjellige medier i Disse omhandlet handelsutvikling i Osloregionen, byutvikling, sikkerhet og orden, prisvinnere med mer. Ohf.no ÅR BESØK UNIKE BESØK 2010* (start 15/4) * Filter fra april. Det vil si at OHF-kontoret ikke er med i statistikken. Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen og ble redesignet med nyåpning 26. oktober. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 9 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. 4

5 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar, der kommune- og rikspolitikere ble invitert til informasjon og debatt rundt viktige saker for byens næringsliv. Gjennom deltakelse i flere utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har deltatt i referansegruppe for og gitt innspill til Næringspolitisk handlingsplan som skal opp i Bystyret i løpet av våren Sikkerhet Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid. OHF ser at behovet for rusforebyggende tiltak i Oslo øker. Narkotikamisbruket vokser, og miljøet tiltrekker seg stadig flere yngre mennesker. OHF har videreført samarbeidsavtalen med Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent som gir lønnet arbeid til mennesker i aktiv rus, og med Frelsesarmeens Slumstasjon Oslo, aktivitetsgruppe for barn og ungdom i faresonen. Samarbeidsavtalene fortsetter ut Ransstatistikk Antall ran mot forretninger i Oslo har økt fra totalt 71 ran i 2009 til 102 ran i Mange opplever større utrygghet på jobb. OHF er i tett kontakt med Oslo Politidistrikt. Ran har høy prioritet hos politiet, og oppklaringsprosenten er høy. OHF har avholdt flere bedriftsinterne ransforebyggende kurs for medlemsbedrifter som følge av ransutviklingen. I 2010 ble spesielt gullsmedbransjen utsatt for flere grove ran. OHF har gjennom sitt sikkerhetstilbud til medlemmene gitt bistand i forbindelse med ovennevnte. Etterspørselen etter OHFs ettervernsavtale har økt i Naskeri/tyveri OHF har tatt kontakt med direktoratet og politiet for å kartlegge når elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. OHF ønsker å bidra til utforming av selve skjema for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. OHF har inngått samarbeid med to vaktselskaper for å kartlegge reell størrelse for antall anmeldelser naskeri/tyveri. Naskeriprosjektet har som hovedmål å fremvise enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom naskeriprosjektet får butikkene betydelig hjelp for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk som er grunnlaget for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker. Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med Malermester Jens Petter Lunde AS og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Etterspørselen etter dette medlemstilbudet har økt og ekstra mange benyttet tilbudet rundt 17. mai. 5

6 Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. 298 personer deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, HMS og grunnkurs verneombud. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering og kompetanse Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene, seminarene og kursene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, BI etter- og videreutdanning utvikling av handelsområder, Treider College studie for butikkledelse og for leder i Ungt Entreprenørskaps Elevbedrifter. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen vår og forbedre studentenes resultater. Butikkfaglærte I 2010 var det totalt 48 lærlingkontrakter, av disse var 4 opplæringskontrakter De som gikk opp til fagprøve i 2010 var totalt 13 stykker. Bestått meget godt 8 stk, bestått 4 stk og stryk 1 stk. Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har informasjonsmøter med senterlederne månedlig. Kjøpesentrene innenfor Ring 1 ga ut magasinet Oslo Handel og opplevelser i sentrum i eksemplarer i november. Rannveig Mølmen Nergården var prosjektkoordinator. Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank ASA, Aftenposten og OHF overrakte ordfører Fabian Stang prisen til Oliviers & co. Hederstegn i gull 6

7 Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. OHFs styre besluttet enstemmig å dele ut hederstegn for 2010 til seniorrådgiver Per Gunnar Rasmussen og dr. oecon. Odd Gisholt. Hederstegnkomiteen har bestått av: daglig leder Lise Neerbye Terjesen, butikksjef Bjørn Sølvsberg, sikkerhetssjef Runar Karlsen og tidligere direktør Jan A. Berggraf. 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Oslo Kommune - Levende Oslo-samarbeidet Samarbeidsutvalget Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget Utleie av offentlige områder i sentrum Arbeidsutvalget Fornyelse av Kvadraturen - Oslo Arbeidsutvalget for politikerarrangementet Bedrifter i Byen Arbeidsutvalget for samarbeidsmal ved regulering og renovering av gater Samferdselsetaten, Ruter, Byfolk og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i by sentrum(prosjekt i tre byer) HSH Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) Visit Oslo Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Redaksjonsutvalget Aktuell Sikkerhet Styringsgruppe kriminalitetsforebyggende prosjekt Slumstasjonen Frelsesarmeen Samarbeidsgruppe rusforebyggende prosjekt Varehandelens Opplæringskontor (VOKSS) Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Oslo Kommune Rusken Aksjonen Norsk Sikkerhetsforening valgkomiteen Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) Kjedelederforum 7

8 10 Legater og fonds OHF har fått slått sammen og forvalter legater fordelt på tre legatgrupper, ett under overformynderiet samt Oslohandelens utdanningslegat. Kapitalen per utgjorde til sammen , hvorav til utdeling. Vi viser til note 11 og regnskapet for OHF. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF hadde et overskudd på kr kr mot budsjettert kr. Egenkapitalen utgjør 57,5 mill kr og dette er meget tilfredsstillende sett ut fra den aktivitet som utøves. For øvrig vises til regnskap og beretninger for hhv OHF og OHFK. 8

9 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS (navneskifte fra Eugene Hanssens gate 1 AS) Selskapet eies 100 % av OHF og skal drive eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Senterleder Trond Herberg, styreleder Adm. dir. Gunnar Larssen, styremedlem Sivilingeniør Inge Dolve, styremedlem Advokat Per P. Hodneland, forretningsfører Resultatet for 2010 ble et underskudd på kr mot et underskudd på kr i Underskuddet var ca mindre enn budsjettert pga færre ledigstilte leiligheter og rimeligere utskifting av heis. Den bokførte egenkapital pr utgjør kr , som styret anser tilstrekkelig for videre drift av selskapet når man også tar hensyn til den store reelle verdi av selskapets eiendom ut over den bokførte. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Visjonen til foreningen er å bli det naturlige møtestedet for unge mellom med ambisjoner om å lykkes i handelen. Young Retailers (YR) ble offisielt stiftet 27. april 2010, og da ble vedtektene og det nye styret offisielt godkjent. Foreningen har gjennomført 8 styremøter og 4 arbeidsmøter. De mest engasjerte i 2010 har vært Tomas Marius Røise, Stian Tufte, Nicolai Wennersten, Christine Thoresen, Anne Maren Lien, Steinar Jordet og Jøran Johnsen. Økonomi YR fikk innvilget et budsjett på ,- Regnskapet for 2010 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Budsjettet for 2011 er på ,- Alle aktiviteter skal forankres med administrasjonen til OHF før iverksettelse, jf. vedtektene og aktivitetsplanen for Medlemsmassen har ikke økt i 2010 og ligger stabilt på rundt 25 medlemmer. Seminar med personalavdelingen til Optimera Norge Prosjektleder Christine Thoresen inviterte personalledelsen i Optimera Gruppen som bidragsytere. De ga medlemmene et innblikk i hvordan de planlegger og strukturerer forvaltningen av sine ansatte. Oslo Innovation Week (OIW) Seminar 19. oktober med Christine Thoresen som prosjektleder, og Anne Maren Lien og Jøran Johnsen i prosjektgruppen. Todelt prosjekt med veiledning og rådgivning av 9

10 medlemmers forretningsplan, og seminaret Uforutsigbar kunde en myte om sosiale medier? Eksterne bidragsytere: Cecilie Staude (BI), Solfrid Flateby (RSH), Nils M Apeland (Apeland informasjon AS), Steinar Olsen (Stormberg), Henriette Hedløv (Halogen), Martin Pira (tidl Chiquita), Ole Emil Johnsen (Gambit) og Mona Nordhagen (Brandlab). Seminaret var fullbooket en uke før gjennomføring og ca. 80 personer deltok. Dette er det mest ambisiøse og krevende arrangementet YR har gjennomført, og foreningen lærte mye som tas med i planene for Julesamling Samling og årsavslutning med utdeling av attester til medlemmene. Plan og strategi 2011 Gjennomføre gode arrangement med godt oppmøte (se aktivitetsplanen på ohf.no for detaljert oversikt). Oppmøteandelen en viktig målevariabel for foreningen. Gode rutiner og et større kontaktnettverk vil bidra til at foreningen klarer å påta seg flere arrangementer ved bruk av færre ressurser. 03 Sjømatforhandlernes forening Østlandet Foreningen drives av et referansestyre som representerer 15 fiskehandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (formann), Per Ole Fjelberg, Eivind Hermansen (styremedlemmer), Stein Johnsen og Tom Nilsen (vararepresentanter). Siren Gro Prøven har vært foreningens sekretær. 04 Karl Johan-koret Sangforeningen har lagt bak seg 163 års drift med mye sang og stor innsats fra både dirigent og kormedlemmer. Formann er Arild Rinvoll. 30. januar sang koret på Korforbundets Nyttårs Cantat i Majorstuens kirke. 17. mai koret konserter på Uranienborghjemmet, og inne og utenfor Paleet. 25. mai var koret invitert til å synge ved Fornebu brygge for folk som kom med båt til Telenor Arena for å høre på European Song Contest juni holdt koret fire konserter på Shantyfestival i Langesund fra 4-6 juni. 10

11 Høstsemesteret startet med konsert på Nordstrand Senior Senter 21. september. 19. oktober sang koret da Young Retailers arrangerte seminar i OHFs lokaler. 8. november holdt koret en formiddagskonsert for Bydel St. Hanshaugen i regi av Oslo kommune. 11. desember sang koret julesanger i Paleet og på Julemarkedet i Sandvika. Hel julekonsert ble holdt på Uranienborghjemmet 15. desember. Koret er bare 1 år fra sitt 165-årsjubileum med konserter og tur. Dette begynner både dirigent og styret å arbeide med i I tillegg er OHF 170 år, noe som også skal markeres. 11

12 OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike avholdt generalforsamling 27. april Alle valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt. Thomas Helmersen ble gjenvalgt til leder og Roger Andersen ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 396 ved utløpet av året i I medlemstallet inkluderer (17 Personlige medlemmer og 13 pensjonist medlemskap). 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2010: Styreleder Thomas Helmersen, Bunnpris Båstad Nestleder Roger Andersen, ICA Nær Høybråten Knut Lislegaard, Bunnpris Bygdøy Alle John Arne Brennsund, Gan Matsenter Svein Erik Eidsmo, Rema Ryen Marianne Krøtø Andersen, Spar Simensbråten Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk 03 Valgkomiteen Dag-Atle Marthinsen, Matkarusellen AS Tore Karlsen, Tores Mat Arnstein Lund, Lunds Supermarked AS Styret har holdt 6 styremøter i Det ble behandlet 55 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar ble holdt i Berlin og Nordisk Formannsmøte ble holdt i Gøteborg Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform ble etter årets styreseminar i Berlin, endret til et mer prosjekt arbeidene styre. Det ble oppnevnt 3 prosjektgrupper med representanter fra styret i hver gruppe. Disse gruppene har følgende saksområdet: 1) Alderskontroll felles teknisk løsning for alderskontroll 2) Sikkerhet - naskeri/tyveri - antall anmeldelser, mørketall 3) Lærlingordningen styrke dagens ordning for lærlinger Alderskontroll Prosjektmål - sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er 12

13 at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at idkortene er med bilder av dårlig kvalitet. Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgs råd) i HSH, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. Det ble i november 2010 avhold et samarbeidsmøte i HSH sine lokaler, og på møte ble det god stemning for å standardisere rutinene. Det er berammet et nytt møte i januar 2011, der man håper at alle profilhusene er positive til å sette i gang med pilotbutikker. Sikkerhet Elektronisk anmeldelser, Direktoratet og politiet er kontaktet for avklaring i hvor lang tid det vil ta før elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. Dessverre har dette blitt lovet ferdigstilt lenge, men svaret er fortsatt at dette ligger noe frem i tid. Prosjektgruppen arbeider med å få fortgang i ordningen, samt at det er informert til direktoratet at foreningen ønsker å bidra i selve utformingen for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. Det er inngått samarbeid for å kartlegge reel størrelse for antall anmeldelser naskeri/tyveri, mellom to vaktselskaper og foreningen i Naskeri-prosjektet har som hovedmål å fremvise de enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom dette prosjektet settes fokus og hjelp til butikkene for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker i Lærlingordningen Opplæringskontoret har sammen med OHF oppdatert og korrigert OHF nettsiden med link til lærlingordningen. Saken er omtalt i flere reportasjer i fagbladene. Prosjektgruppen har stått 2 dager på Yrkesmessa på stand, Norgesvaremesse. Her har man fått verdifull kontakt gjennom samtaler med elever og foreldre. Det er lagt stor vekt på å informere og reklamere for salgsfaget. Opplæringskontoret ved Tina har holdt informasjons møte for styret i OHF dagligvaregruppen. Arbeidet med å gjennomføre studietur for lærlinger, og årets lærling fortsetter i Mattreff Som et ledd i Dagligvaregruppens satsing i 2010 ble medlemmene invitert til ett mattreff i 13

14 samarbeid med Hansa Borg Bryggerier 25. mars i år. Intensjonen med denne type aktivitet var at det skal være matnyttig og faglig påfyll på tvers av kjeder og profilhus, og at deltakerne ved å omsette nyervervet kunnskap, kan bidra til å utvikle nettverket innen dagligvarebransjen. Dessverre har det vist seg vanskelig å få nok deltakere til denne type aktivitet og arrangementet den 25. mars ble a den grunn avlyst. Med erfaring i ovennevnte ble det ikke satt opp flere mattreff i mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2010 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen som finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37a, for tillitsvalgte i OHF og dagligvaregruppen, innehavere av OHFs hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gang ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Leder Thomas Helmersen overrakte gave og blomster til Tore Wilhelmsen og hans familie som gjør denne dagen til en positiv opplevelse for de besøkende. Nordisk Formannsmøte Dagligvaregruppen deltok på Nordisk formannsmøte i Gøteborg. Den svenske franchiseloven var en av sakene som Dagligvaregruppen ønsket mer informasjon om. Informasjon om utviklingen i salget av tobakk etter ny norsk lov ble utvekslet. Svensk Handel ble besøk og her fikk man nyttig informasjon om omsetningsutvikling, handelsmønster og trender for Gøteborg-regionen. Det ble også lagt inn et besøk hos Innerstaden Gøteborg som arbeider for sentrumshandelen i Gøteborg, Saluhallen og ICA kvantum. Studietur Årets studietur for medlemmer ble i år arrangert 6. til 13. november, turen gikk til Israel med 25 deltakere. Studieturene har som mål å gi deltakere faglig utbytte, produsentbesøk og kollegialt samvær. I samarbeid med frukt- og grønt leverandører her hjemme, var det formidlet kontakt til tomat og paprikaprodusenter i Jordandalen hvor deltakere var på besøk. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per post og/eller per e-post. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig og redesignet og programmeringen forbedret i med nyåpning i oktober Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, kundedialog, salg og service. 14

15 Medlemsfordeler Næringspolitisk arbeid Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, sikkerhet og bymiljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir deg de to første timene gratis, og utover dette er du sikret en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging Vern av verdier og ansatte er et viktig område for butikkdrivere. OHF sin sikkerhetssjef kan leies for en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminarer med fokus på ran, svinn og tyveri. Lovpålage kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS for ledere og verneombud, som begge er lovpålagte kurs, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF skreddersyr også bedriftsinterne kurs om ønskelig. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Vi sender deg medlemsbladet Oslo Handel 8 ganger i året, og oppdaterer ohf.no daglig for at du skal få nyttig og aktuell informasjon om handelen i Oslo og hva vi jobber med. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler OHFs to flotte lokaler midt på Karl Johan; Kristianiasalen og Heftyesalen kan disponeres etter nærmere avtale. Lokalene har nødvendige fasiliteter for møtevirksomhet. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 15

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte!

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte! MEDLEMSMAGASIN april 2012 www.ohf.no Stang ut med varer side 3 Manglerud politistasjon og senterledere på lag side 6 de nominerte! hvem bør bli årets handelsog service bedrift 2012? side 8 aktuelt gunnars

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no Varelevering i byen bør bli bedre side 3 En franchisetakers forpliktelser side 6 Fornebu i farta! Området i sterk utvikling side 4 og 5 gunnars hjørne Hverdagskriminalitet

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2008. din. ohfadvokaten. side 12. hms håndbok. side 12

MEDLEMSMAGASIN april 2008. din. ohfadvokaten. side 12. hms håndbok. side 12 MEDLEMSMAGASIN april 2008 din g o k k i t u b t e ø j mil de 4 ohfadvokaten side 12 hms håndbok side 12 si www.ohf.no t u r i d s h j ø r n e april 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr.

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr. nr. 3 2013 mai medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! Ny leder FOR Young Retailers: Kjente fjes trekker folk Årets prisutdeling nærmer

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Storhandel i oslo sentrum betinger boende

Storhandel i oslo sentrum betinger boende MEDLEMSMAGASIN august 2010 www.ohf.no Storhandel i oslo sentrum betinger boende side 6 Handelshistorien til Per Gunnar Rasmussen side 3 ohf Kurs høst/vinter 2010 side 4 aktuelt g u n n a r s h j ø r n

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 MEDLEMSMAGASIN oktober 2009 www.ohf.no utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen Årsrapport 2006 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette

Detaljer

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer