Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene. 1

2 Innholdsfortegnelse Oslo Handelsstands Forening (OHF) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangementer Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering og kompetanse Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift...8 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Young Retailers Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Karl Johan-koret...10 OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike 01 Virksomheten Styret Valgkomiteen Saker, møter og aktiviteter...12 Medlemsfordeler

3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 27. april 2010 bestått av: Styreleder Turid Estelle Windingstad. Daglig leder, Esthetique, GlasMagasinet Nestleder Thomas Helmersen. Kjøpmann, Bunnpris Båstad AS Trond Herberg. Senterleder, Oslo City, Vital Eiendom AS Hege Sanda. Regiondirektør, Reitan Servicehandel Norge AS Carl-Christian Ferner. Butikksjef, Ferner Jacobsen AS Runar Karlsen. Sikkerhetssjef, Varner Retail AS Gunnar Larssen. Daglig leder, Forum 33 AS Ellen Solberg. Forvaltningsdirektør, KLP Eiendom Einar Bratten. Eiendomsdirektør, NAF-gårdene AS Styremøter Det har vært åtte ordinære styremøter, ett ekstraordinært styremøte og ett telefonstyremøte med til sammen 100 saksnumre på agendaen. Det har også vært strategimøte i juni. I tillegg har det vært ett felles styremøte for OHF og OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Morten Fure sa opp som adm. direktør i januar, og Gunnar Larssen tiltrådte stillingen først som konstituert og deretter som fast ansatt adm. direktør fra Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Rannveig Mølmen Nergården Hanne M. Hassel Siren Gro Prøven OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 10,3 % (12,1 %) hvor av 70 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 3

4 03 Medlemsutviklingen Nedgangen i medlemstall snudde i 2010 og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 1657 medlemmer ved årsskiftet, hvorav 91 % er bedriftsmedlemmer. 04 Møter, kurs og arrangementer År Arrangementer Antall kurs og møter Antall deltakere 2010 Kurs Møter/sosiale arrangement SUM Kurs Møter/sosiale arrangement SUM Informasjon og media Foreningen var omtalt i 41 saker i forskjellige medier i Disse omhandlet handelsutvikling i Osloregionen, byutvikling, sikkerhet og orden, prisvinnere med mer. Ohf.no ÅR BESØK UNIKE BESØK 2010* (start 15/4) * Filter fra april. Det vil si at OHF-kontoret ikke er med i statistikken. Hjemmesiden er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen og ble redesignet med nyåpning 26. oktober. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 9 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. 4

5 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar, der kommune- og rikspolitikere ble invitert til informasjon og debatt rundt viktige saker for byens næringsliv. Gjennom deltakelse i flere utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har deltatt i referansegruppe for og gitt innspill til Næringspolitisk handlingsplan som skal opp i Bystyret i løpet av våren Sikkerhet Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid. OHF ser at behovet for rusforebyggende tiltak i Oslo øker. Narkotikamisbruket vokser, og miljøet tiltrekker seg stadig flere yngre mennesker. OHF har videreført samarbeidsavtalen med Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent som gir lønnet arbeid til mennesker i aktiv rus, og med Frelsesarmeens Slumstasjon Oslo, aktivitetsgruppe for barn og ungdom i faresonen. Samarbeidsavtalene fortsetter ut Ransstatistikk Antall ran mot forretninger i Oslo har økt fra totalt 71 ran i 2009 til 102 ran i Mange opplever større utrygghet på jobb. OHF er i tett kontakt med Oslo Politidistrikt. Ran har høy prioritet hos politiet, og oppklaringsprosenten er høy. OHF har avholdt flere bedriftsinterne ransforebyggende kurs for medlemsbedrifter som følge av ransutviklingen. I 2010 ble spesielt gullsmedbransjen utsatt for flere grove ran. OHF har gjennom sitt sikkerhetstilbud til medlemmene gitt bistand i forbindelse med ovennevnte. Etterspørselen etter OHFs ettervernsavtale har økt i Naskeri/tyveri OHF har tatt kontakt med direktoratet og politiet for å kartlegge når elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. OHF ønsker å bidra til utforming av selve skjema for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. OHF har inngått samarbeid med to vaktselskaper for å kartlegge reell størrelse for antall anmeldelser naskeri/tyveri. Naskeriprosjektet har som hovedmål å fremvise enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom naskeriprosjektet får butikkene betydelig hjelp for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde, og politiets statistikk som er grunnlaget for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker. Fjerning av tagging/graffiti OHF samarbeider med Malermester Jens Petter Lunde AS og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade og vedlikehold. Etterspørselen etter dette medlemstilbudet har økt og ekstra mange benyttet tilbudet rundt 17. mai. 5

6 Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. 298 personer deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, HMS og grunnkurs verneombud. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 08 Rekruttering og kompetanse Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene, seminarene og kursene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, BI etter- og videreutdanning utvikling av handelsområder, Treider College studie for butikkledelse og for leder i Ungt Entreprenørskaps Elevbedrifter. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen vår og forbedre studentenes resultater. Butikkfaglærte I 2010 var det totalt 48 lærlingkontrakter, av disse var 4 opplæringskontrakter De som gikk opp til fagprøve i 2010 var totalt 13 stykker. Bestått meget godt 8 stk, bestått 4 stk og stryk 1 stk. Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har informasjonsmøter med senterlederne månedlig. Kjøpesentrene innenfor Ring 1 ga ut magasinet Oslo Handel og opplevelser i sentrum i eksemplarer i november. Rannveig Mølmen Nergården var prosjektkoordinator. Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, OHFs hjemmeside og Facebookside. I samarbeid med Oslo kommune/næringsetaten, Nordea Bank ASA, Aftenposten og OHF overrakte ordfører Fabian Stang prisen til Oliviers & co. Hederstegn i gull 6

7 Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. OHFs styre besluttet enstemmig å dele ut hederstegn for 2010 til seniorrådgiver Per Gunnar Rasmussen og dr. oecon. Odd Gisholt. Hederstegnkomiteen har bestått av: daglig leder Lise Neerbye Terjesen, butikksjef Bjørn Sølvsberg, sikkerhetssjef Runar Karlsen og tidligere direktør Jan A. Berggraf. 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Oslo Kommune - Levende Oslo-samarbeidet Samarbeidsutvalget Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget Utleie av offentlige områder i sentrum Arbeidsutvalget Fornyelse av Kvadraturen - Oslo Arbeidsutvalget for politikerarrangementet Bedrifter i Byen Arbeidsutvalget for samarbeidsmal ved regulering og renovering av gater Samferdselsetaten, Ruter, Byfolk og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i by sentrum(prosjekt i tre byer) HSH Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) Visit Oslo Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Redaksjonsutvalget Aktuell Sikkerhet Styringsgruppe kriminalitetsforebyggende prosjekt Slumstasjonen Frelsesarmeen Samarbeidsgruppe rusforebyggende prosjekt Varehandelens Opplæringskontor (VOKSS) Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Oslo Kommune Rusken Aksjonen Norsk Sikkerhetsforening valgkomiteen Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) Kjedelederforum 7

8 10 Legater og fonds OHF har fått slått sammen og forvalter legater fordelt på tre legatgrupper, ett under overformynderiet samt Oslohandelens utdanningslegat. Kapitalen per utgjorde til sammen , hvorav til utdeling. Vi viser til note 11 og regnskapet for OHF. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden 12 Økonomi og fortsatt drift OHF hadde et overskudd på kr kr mot budsjettert kr. Egenkapitalen utgjør 57,5 mill kr og dette er meget tilfredsstillende sett ut fra den aktivitet som utøves. For øvrig vises til regnskap og beretninger for hhv OHF og OHFK. 8

9 Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS (navneskifte fra Eugene Hanssens gate 1 AS) Selskapet eies 100 % av OHF og skal drive eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Senterleder Trond Herberg, styreleder Adm. dir. Gunnar Larssen, styremedlem Sivilingeniør Inge Dolve, styremedlem Advokat Per P. Hodneland, forretningsfører Resultatet for 2010 ble et underskudd på kr mot et underskudd på kr i Underskuddet var ca mindre enn budsjettert pga færre ledigstilte leiligheter og rimeligere utskifting av heis. Den bokførte egenkapital pr utgjør kr , som styret anser tilstrekkelig for videre drift av selskapet når man også tar hensyn til den store reelle verdi av selskapets eiendom ut over den bokførte. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 Young Retailers Visjonen til foreningen er å bli det naturlige møtestedet for unge mellom med ambisjoner om å lykkes i handelen. Young Retailers (YR) ble offisielt stiftet 27. april 2010, og da ble vedtektene og det nye styret offisielt godkjent. Foreningen har gjennomført 8 styremøter og 4 arbeidsmøter. De mest engasjerte i 2010 har vært Tomas Marius Røise, Stian Tufte, Nicolai Wennersten, Christine Thoresen, Anne Maren Lien, Steinar Jordet og Jøran Johnsen. Økonomi YR fikk innvilget et budsjett på ,- Regnskapet for 2010 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. Budsjettet for 2011 er på ,- Alle aktiviteter skal forankres med administrasjonen til OHF før iverksettelse, jf. vedtektene og aktivitetsplanen for Medlemsmassen har ikke økt i 2010 og ligger stabilt på rundt 25 medlemmer. Seminar med personalavdelingen til Optimera Norge Prosjektleder Christine Thoresen inviterte personalledelsen i Optimera Gruppen som bidragsytere. De ga medlemmene et innblikk i hvordan de planlegger og strukturerer forvaltningen av sine ansatte. Oslo Innovation Week (OIW) Seminar 19. oktober med Christine Thoresen som prosjektleder, og Anne Maren Lien og Jøran Johnsen i prosjektgruppen. Todelt prosjekt med veiledning og rådgivning av 9

10 medlemmers forretningsplan, og seminaret Uforutsigbar kunde en myte om sosiale medier? Eksterne bidragsytere: Cecilie Staude (BI), Solfrid Flateby (RSH), Nils M Apeland (Apeland informasjon AS), Steinar Olsen (Stormberg), Henriette Hedløv (Halogen), Martin Pira (tidl Chiquita), Ole Emil Johnsen (Gambit) og Mona Nordhagen (Brandlab). Seminaret var fullbooket en uke før gjennomføring og ca. 80 personer deltok. Dette er det mest ambisiøse og krevende arrangementet YR har gjennomført, og foreningen lærte mye som tas med i planene for Julesamling Samling og årsavslutning med utdeling av attester til medlemmene. Plan og strategi 2011 Gjennomføre gode arrangement med godt oppmøte (se aktivitetsplanen på ohf.no for detaljert oversikt). Oppmøteandelen en viktig målevariabel for foreningen. Gode rutiner og et større kontaktnettverk vil bidra til at foreningen klarer å påta seg flere arrangementer ved bruk av færre ressurser. 03 Sjømatforhandlernes forening Østlandet Foreningen drives av et referansestyre som representerer 15 fiskehandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (formann), Per Ole Fjelberg, Eivind Hermansen (styremedlemmer), Stein Johnsen og Tom Nilsen (vararepresentanter). Siren Gro Prøven har vært foreningens sekretær. 04 Karl Johan-koret Sangforeningen har lagt bak seg 163 års drift med mye sang og stor innsats fra både dirigent og kormedlemmer. Formann er Arild Rinvoll. 30. januar sang koret på Korforbundets Nyttårs Cantat i Majorstuens kirke. 17. mai koret konserter på Uranienborghjemmet, og inne og utenfor Paleet. 25. mai var koret invitert til å synge ved Fornebu brygge for folk som kom med båt til Telenor Arena for å høre på European Song Contest juni holdt koret fire konserter på Shantyfestival i Langesund fra 4-6 juni. 10

11 Høstsemesteret startet med konsert på Nordstrand Senior Senter 21. september. 19. oktober sang koret da Young Retailers arrangerte seminar i OHFs lokaler. 8. november holdt koret en formiddagskonsert for Bydel St. Hanshaugen i regi av Oslo kommune. 11. desember sang koret julesanger i Paleet og på Julemarkedet i Sandvika. Hel julekonsert ble holdt på Uranienborghjemmet 15. desember. Koret er bare 1 år fra sitt 165-årsjubileum med konserter og tur. Dette begynner både dirigent og styret å arbeide med i I tillegg er OHF 170 år, noe som også skal markeres. 11

12 OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. 01 Virksomheten OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike avholdt generalforsamling 27. april Alle valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt. Thomas Helmersen ble gjenvalgt til leder og Roger Andersen ble valgt som nestleder. Medlemstallet var 396 ved utløpet av året i I medlemstallet inkluderer (17 Personlige medlemmer og 13 pensjonist medlemskap). 02 Styret Styret har hatt denne sammensetningen i 2010: Styreleder Thomas Helmersen, Bunnpris Båstad Nestleder Roger Andersen, ICA Nær Høybråten Knut Lislegaard, Bunnpris Bygdøy Alle John Arne Brennsund, Gan Matsenter Svein Erik Eidsmo, Rema Ryen Marianne Krøtø Andersen, Spar Simensbråten Roar Johansen, Kiwi Flaskebekk 03 Valgkomiteen Dag-Atle Marthinsen, Matkarusellen AS Tore Karlsen, Tores Mat Arnstein Lund, Lunds Supermarked AS Styret har holdt 6 styremøter i Det ble behandlet 55 saker. Det ble i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styreseminar ble holdt i Berlin og Nordisk Formannsmøte ble holdt i Gøteborg Saker, møter og aktiviteter Styrets arbeidsform ble etter årets styreseminar i Berlin, endret til et mer prosjekt arbeidene styre. Det ble oppnevnt 3 prosjektgrupper med representanter fra styret i hver gruppe. Disse gruppene har følgende saksområdet: 1) Alderskontroll felles teknisk løsning for alderskontroll 2) Sikkerhet - naskeri/tyveri - antall anmeldelser, mørketall 3) Lærlingordningen styrke dagens ordning for lærlinger Alderskontroll Prosjektmål - sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er 12

13 at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at idkortene er med bilder av dårlig kvalitet. Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgs råd) i HSH, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. Det ble i november 2010 avhold et samarbeidsmøte i HSH sine lokaler, og på møte ble det god stemning for å standardisere rutinene. Det er berammet et nytt møte i januar 2011, der man håper at alle profilhusene er positive til å sette i gang med pilotbutikker. Sikkerhet Elektronisk anmeldelser, Direktoratet og politiet er kontaktet for avklaring i hvor lang tid det vil ta før elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. Dessverre har dette blitt lovet ferdigstilt lenge, men svaret er fortsatt at dette ligger noe frem i tid. Prosjektgruppen arbeider med å få fortgang i ordningen, samt at det er informert til direktoratet at foreningen ønsker å bidra i selve utformingen for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. Det er inngått samarbeid for å kartlegge reel størrelse for antall anmeldelser naskeri/tyveri, mellom to vaktselskaper og foreningen i Naskeri-prosjektet har som hovedmål å fremvise de enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom dette prosjektet settes fokus og hjelp til butikkene for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker i Lærlingordningen Opplæringskontoret har sammen med OHF oppdatert og korrigert OHF nettsiden med link til lærlingordningen. Saken er omtalt i flere reportasjer i fagbladene. Prosjektgruppen har stått 2 dager på Yrkesmessa på stand, Norgesvaremesse. Her har man fått verdifull kontakt gjennom samtaler med elever og foreldre. Det er lagt stor vekt på å informere og reklamere for salgsfaget. Opplæringskontoret ved Tina har holdt informasjons møte for styret i OHF dagligvaregruppen. Arbeidet med å gjennomføre studietur for lærlinger, og årets lærling fortsetter i Mattreff Som et ledd i Dagligvaregruppens satsing i 2010 ble medlemmene invitert til ett mattreff i 13

14 samarbeid med Hansa Borg Bryggerier 25. mars i år. Intensjonen med denne type aktivitet var at det skal være matnyttig og faglig påfyll på tvers av kjeder og profilhus, og at deltakerne ved å omsette nyervervet kunnskap, kan bidra til å utvikle nettverket innen dagligvarebransjen. Dessverre har det vist seg vanskelig å få nok deltakere til denne type aktivitet og arrangementet den 25. mars ble a den grunn avlyst. Med erfaring i ovennevnte ble det ikke satt opp flere mattreff i mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2010 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen som finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37a, for tillitsvalgte i OHF og dagligvaregruppen, innehavere av OHFs hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gang ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Leder Thomas Helmersen overrakte gave og blomster til Tore Wilhelmsen og hans familie som gjør denne dagen til en positiv opplevelse for de besøkende. Nordisk Formannsmøte Dagligvaregruppen deltok på Nordisk formannsmøte i Gøteborg. Den svenske franchiseloven var en av sakene som Dagligvaregruppen ønsket mer informasjon om. Informasjon om utviklingen i salget av tobakk etter ny norsk lov ble utvekslet. Svensk Handel ble besøk og her fikk man nyttig informasjon om omsetningsutvikling, handelsmønster og trender for Gøteborg-regionen. Det ble også lagt inn et besøk hos Innerstaden Gøteborg som arbeider for sentrumshandelen i Gøteborg, Saluhallen og ICA kvantum. Studietur Årets studietur for medlemmer ble i år arrangert 6. til 13. november, turen gikk til Israel med 25 deltakere. Studieturene har som mål å gi deltakere faglig utbytte, produsentbesøk og kollegialt samvær. I samarbeid med frukt- og grønt leverandører her hjemme, var det formidlet kontakt til tomat og paprikaprodusenter i Jordandalen hvor deltakere var på besøk. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per post og/eller per e-post. Foreningens hjemmeside oppdateres daglig og redesignet og programmeringen forbedret i med nyåpning i oktober Kurs og opplæring Kurstilbudet til foreningen er koordinert med OHF og inneholder blant annet kurstilbud innen butikksikkerhet, arbeidsmiljø, kundedialog, salg og service. 14

15 Medlemsfordeler Næringspolitisk arbeid Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, sikkerhet og bymiljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir deg de to første timene gratis, og utover dette er du sikret en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging Vern av verdier og ansatte er et viktig område for butikkdrivere. OHF sin sikkerhetssjef kan leies for en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminarer med fokus på ran, svinn og tyveri. Lovpålage kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS for ledere og verneombud, som begge er lovpålagte kurs, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF skreddersyr også bedriftsinterne kurs om ønskelig. Taggeavtale Ved fjerning av tagging, graffiti og lignende, betaler OHF en tredjedel av timeprisen. Tar det kortere tid å fjerne taggingen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Oslo Handel og Vi sender deg medlemsbladet Oslo Handel 8 ganger i året, og oppdaterer ohf.no daglig for at du skal få nyttig og aktuell informasjon om handelen i Oslo og hva vi jobber med. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler OHFs to flotte lokaler midt på Karl Johan; Kristianiasalen og Heftyesalen kan disponeres etter nærmere avtale. Lokalene har nødvendige fasiliteter for møtevirksomhet. Sosiale arrangement 17. mai og sommerfest for medlemmene. 15

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24 ÅRSBERETNING 2008 Side 1 av 24 Side 2 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2008-2009 side 3 02 Medlemsutvikling side 4 03 Virksomhetsplan 2009-2010 side

Detaljer

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité.

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007 Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 2 av 20 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2007 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2007-2008

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2010 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. Bli kjent med OHF Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. «Vi skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6 MEDLEMSMAGASIN juni 2009 www.ohf.no NYTT URBANT PUSTEHULL siste side sikkerhet på jobb HVEM har ANSVARet? mer kriminalitet i oslo sentrum side 6 side 5 aktuelt t u r i d s h j ø r n e juni 2009 REDAKTØR

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no Ta vare på de unge talentene side 6 Fornyelse av salgsbevillinger Øk kunnskapen om sikkerhet side 4 side 3 aktuelt gunnars hjørne Høstjakta er i gang NR 7 oktober

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger

Logistikkforeningen.no Rogaland. Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Til medlemmer i avd. Rogaland Det innkalles herved til ÅRSMØTE 2011 Rogaland Onsdag 30.mai 2012 - kl 19.00 Sted: Søemandsforeningen, 2. etg Nedre Strandgate 17-19, Stavanger Dagsorden 1 Valg av møteleder

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende:

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: SAK 8 VALG RETTET 29.3.16. Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: Styreleder Christian Hoel velges for 1 år Styremedlemmer Rajko

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3. mars 2008 Innholdsfortegnelse Deltakere... 3 Åpning... 5 Årsberetning 2007... 5 Regnskap 2007... 5 Budsjett 2008... 5 Valg av styremedlemmer... 6 Oppnevnelse av valgkomite...

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: 1 UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Ole Valen, UF-Oslo, politiet. Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. (071204 040506). NESTLEDER: Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer