Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer."

Transkript

1

2 Bli kjent med OHF Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. «Vi skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet» «Vi vil bidra til optimale forhold ved å arbeide med forretningsinformasjon, infrastruktur, personale, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø» «OHF jobber for lønnsom, trygg og dyktig handel, service og servering i Osloregionen» «Vi ønsker å skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning» MEDLEMSFORDELER Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Forretningsinformasjon og statistikk OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen. Trygghet OHF jobber for trygg handel og trygg by. Kompetanseutvikling OHF bidrar til rekruttering og kompetanseutvikling. Medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg. Nettverkssamarbeid OHF bidrar til gode faglige nettverk for bransjen. Vi arrangerer jevnlig aktuelle frokostmøter og kurs. Kurs og møter Vi tilbyr relevante kurs til svært gunstige priser. Lån av lokaler Våre medlemmer kan låne våre flotte møtelokaler til interne kurs og møter.

3 2208 medlemmer 2 % 6 % 2 % Personlige (43) Bedrift (1976) Pensjonist (55) Student (134) 90 % I stadig vekst OHF er en forening i stadig vekst. I 2014 vokste vi med 122 medlemmer, noe som tilsvarer en vekst på 5,8 prosent. Våre medlemmer består av kjøpesentre, butikkjeder, serveringssteder og frittstående butikker innen handel og service. OHF ønsker å nå bredt ut i Osloregionen og har medlemmer både i Oslo, Bærum, Asker, Follo og Romerike.

4 Undergrupper Young Retailers Dagligvaregruppen Karl Johan-koret Lindern Park En undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. * Styret besto i 2014 av seks medlemmer. * Det ble holdt seks styremøter. * YR fikk innvilget et budsjett på ,-. Regnskapet for 2014 viser at YR har holdt seg innenfor rammen. * 162 medlemmer. * Åtte arrangementer med 267 deltakere. OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som faggruppe i et integrert samarbeid med OHF. Seniorklubben Seniorklubben Carl Johan har til formål å samle personer som har/har hatt tilknytning til dagligvarehandelen i et sosialt og «kolonialt" faglig miljø. Har hatt et svært aktivt år. * Flere konserter 17. mai. * Underholdt i bryllupet til Carl-Christian Ferner * Konsert i Royal Albert Hall, 18. oktober. * Julekonsert i Oslo rådhus, Uranienborg kirke og Hoff kirke. Koret takker for all velvilje og økonomisk støtte i Sangforeningen står når som helst til tjeneste med sang for OHF og OHFs medlemmer. Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Eiendomssjef Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører.

5 Disse har ansvaret Styreleder: Trond Herberg Nestleder: Anette Tinglum Styremedlem: Jon Steinar Johnsen Styremedlem: Svein Erik Eidsmo Styremedlem: Tone Ruud Styremedlem: Pauline Johansen Styremedlem: Rajko Mink Styremedlem: Synnøve Sterri Administrerende direktør: Gunnar Larssen Næringspolitisk direktør: Jon Anders Henriksen Utviklingssjef: Lars Fredriksen Kommunikasjonssjef: Liv Randi R. Holann Prosjektleder: Birgitte Anderson Sikkerhetssjef: Janne H. Westbye Resepsjonssekretær: Hanne Hassel Servicevert: Emma Maria Svärdh I permisjon: Rannveig M. Nergården

6 28 kurs 54 møter «Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre vårt kurstilbud og frokostmøter. Vårt mål er at våre medlemmer skal gå fra våre lokaler med ny kunnskap og inspirasjon» - Gunnar Larssen, adm. dir., OHF deltakere 11 % økning i ant. deltakere «Jeg syns OHFs frokostmøter er givende, både sosialt og faglig» - Butikkmedarbeider, ARK «OHF gir mye god info, relevante temaer og er oppdatert på hva som skjer i byen vår!» - Inge Stenbakk, kjøpmann, Meny

7 Vi gir deg tallene du trenger OHF samarbeider med IBA for at handelen skal få bedre analyser av omsetning og utvikling. Oslo Analysen ble presentert på Tall og trender-seminaret 17. juni. I tillegg samarbeider vi med Kvarud Analyse, som lager egne, skreddersydde rapportert om omsetningsutviklingen i Oslo og Akershus. Etter en idè og initiativ fra OHF laget Prognosesenteret AS, YouGov og OHF i felleskap rapporten «Best Place to Shop». Rapporten er en analyse av kundens handlepreferanser og omsetningsdata for de ulike handleområdene i Oslo og Akershus. Rapporten ble godt mottatt i markedet. Store kjeder og handelsvirksomheter har kjøpt rapporten. Målet med rapporten har vært å skaffe OHF kompetanse på forbrukeratferd, samt bistå våre medlemmer med denne kompetansen i ulike nettverk og på våre frokostseminarer.

8 Vi jobber tett på OHF jobber tett på politikere og beslutningstakere for å påvirke i saker som er viktige for våre medlemmer. Vi er sterkt engasjerte i rammevilkår for handel, service og servering i Osloregionen. Næringspolitikk betyr at OHF følger opp all relevant politikk som bestemmer hvordan bransjen kan operere i Osloregionen. I 2014 har OHF fokusert på tre områder: Relevant og aktuelt materiale, fremme OHFs perspektiver inn i partienes forberedelser til valgkampen i 2015, samt gjennomføre utadrettet aktivitet som fremmer verdiskaping i handel, service og servering. OHF har fremmet næringspolitikk i mange sammenhenger i De politiske behov som har vært fremhevet er: 1) Økt bruk av konsekvensanalyser i Osloregionen når politiske saker skal avgjøres, og da slik at konsekvenser for handel, verdiskaping og arbeidsplasser må vurderes. 2) En helhetlig mobilitetspolitikk for både mennesker og varer i regionen. 3) En verdiskapingspolitikk for Oslo og Akershus som sterkere sikrer gode vilkår for tradisjonell økonomisk verdiskaping særlig handel. 4) En klok, forutsigbar og næringsfremmende skatte- og avgiftspolitikk.

9 Vi favner bredt Oslo Handelsstands Forening er ikke lenger en forening kun for Oslo. Vårt arbeid omfatter også Akershus. I 2014 har OHF blant annet engasjert seg sterkt i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi har gitt flere kommentarer og innspill hvor vi blant annet fremhever følgende: Vi ønsker en helhetlig mobilitetsplan som tar hensyn til de ulike transportformer og ser disse i sammenheng, snarere enn i konkurranse med hverandre. Vi har også spilt inn et forslag om regelmessige politiske toppmøter i regionen, med øverste folkevalgte ledelse. Dette for å sikre politisk oppmerksomhet og gjennomføringskraft på de viktigste sakene. For å kunne bidra best mulig i utvikling av rammevilkår for handel, service og næringsutvikling ønsker vi en god dialog med politikere i regionen. I mars var vi blant annet i møte med ordføreren i Oppegård, hvor temaet var transport og tilgjengelighet.

10 Politisk engasjement nytter Året har vært preget av viktige saker som har betydning både på kort og lang sikt, og som har utfordret handelen i regionen. Lokalt i Oslo har forskjellige enkeltvedtak eller tiltak preget vårt politiske engasjement. Vi trekker frem byrådets kraftfulle fremkommelighetstiltak, som medførte at parkeringsplassene i Thereses gate ble fjernet. Nasjonalt har både momsfritak for netthandel og eventuelt tiggerforbud, vært viktig. Av mindre synlige områder, men av større langsiktig virkning, har Oslos kommuneplan, og forskjellige samferdselspolitiske saker vært av stor betydning.

11 Vi skaper aktiviteter Vi ønsker å bidra til å skape aktivitet og handelsglede i Osloregionen. Derfor har vi også dette året deltatt i flere aktiviteter hvor målet var å bidra til økt handel, samt synliggjøre næringen. Julegateåpning Høsten 2014 fremmet kjøpesentrene i Magasingruppen et ønske om en felles julegateåpning i Oslo sentrum. OHF gikk inn i en prosjektlederrolle. Arrangementet hadde som mål å trekke flest mulig mennesker til sentrum denne lørdags-ettermiddagen. Julegateåpningen ble markedsført med kampanjer i sosiale medier (Facebook og Instagram), samt boards og kampanje på t-banen. Arrangementet ble vurdert som en suksess for alle involverte parter, og ønsket er at dette skal bli en tradisjon. Markedsdag, Karl Johan I juni arrangerte OHF, i samarbeid med Strøksforeningen Karl Johan, markedsdager i Oslos paradegate. Handlelystne strømmet til og sentrumsbutikkene fikk vist seg fra sin beste side. Kåringer Hvert år kåres Årets Butikk og Årets Butikksjef, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Kåringene har til hensikt å løfte frem forbilder i næringen.

12 Vi satser på fremtiden OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene, med tema ledelse, har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, Treider College-studiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap. Nytt av året er at OHF sammen med YouGov har bidratt med opplæring av elevene ved Treider College innenfor faget markedsanalyse. Målet er å bidra til at elevene får god faglig retail kompetanse, og at OHF har synergier med lavere kostander ved innhenting og rekruttering til undersøkelsespanelet. Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI, Retail Management. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen.

13 Slik så andre oss TV2 Nyhetskanalen Adm. dir. snakket om trygghetssatsingen Dagens Næringsliv Frokostmøte med Siv Jensen NRK Næringspolitisk direktør om mulighetsstudien Aftenposten, NRK, Dagsavisen, Handelsbladet Trygghetssatsingen FAKTA Digitalt prøveprosjekt 227 saker 31 innslag på radio/tv Fjorårets medlemsundersøkelse viste at våre medlemmer foretrekker å få informasjon fra OHF på e- post. Hele 70 prosent svarte dette. Det ble derfor bestemt å sette i gang et prøveprosjekt med nyhetsbrev på e-post, og legge Oslo Handel i trykt format på is. I tillegg øker vi satsingen på sosiale medier, da spesielt Facebook, LinkedIn og Twitter. Disse skal hovedsakelig brukes for å promotere nyhetsbrev og annen relevant medlemsinformasjon. Som et ledd i den digitale satsingen er det også satt i gang et forprosjekt som skal vurdere hvordan vi kan forbedre vår nettside, ohf.no, slik at den bedre tilfredsstiller brukernes behov. 16 saker i Aftenpostens papirutgave 10 saker på NRK Annonseverdi: ,- (ikke medregnet verdi for tvinnslag)

14 Våre medlemmers bidrag til samfunnet Handels- og servicenæringen i Oslo og Akershus bidrar med 35,4 milliarder kroner i skatter og avgifter til de to fylkene. Det viser en rapport OHF, i samarbeid med Ny Analyse, fikk produsert i Undersøkelsen fastslo at ikke bare er årsverk i regionen en direkte følge av handel og service i Osloregionen, men i tillegg er årsverk en ringvirkning av handelen. Til sammen er derfor årsverk knyttet direkte til handelens verdiskaping i Oslo. Dette gir 35 milliarder kroner i skatter og avgifter, hvilket gjør at handelen i Oslo og Akershus sikrer store deler av den offentlige velferden som byen og regionen er avhengig av. I rapporten er det tatt utgangspunkt i tre eksempelbedrifter fra Oslo og Akershus: MT Dagligvarer AS (Rema 1000), Adam og Eva (Sandvika) og Majorstuen Optikk AS (Specsavers). Samfunnsregnskapet for disse tre bedriftene viser betydelige ringvirkninger mellom virksomhetene og andre aktører i økonomien. Regnskapet for Rema 1000 Majorstuen viser at butikken omsetter for over 82 millioner kroner. Direkte og indirekte bidrar butikken med 9,5 millioner i skatter og avgifter. Dette kan eksempelvis finansiere 21 årsverk lærere eller 63 kommunale barnehageplasser.

15 Gode samarbeidspartnere Samarbeidspartnere 2014 I løpet av 2014 har OHF deltatt i flere prosjekter i Osloregionen. Bylivsundersøkelsen Samarbeidsprosjektet Levende Oslo, som OHF er med i, har gjennomført en grundig kartlegging av bylivet. Bylivsundersøkelsen ble presentert 21. mars. Grønn Bydistribusjon Dette er et forskningsprosjekt i regi av Oslo kommune utført av SINTEF. OHF har en representant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for prosjektet. Prosjektet ble sluttført med en avsluttende rapport, høsten Oslo Sentrum Samarbeidet (OSS) Hovedaktørene i Oslo sentrum (OHF, Oslo kommune og kjøpesentrene) har satt i gang et samarbeid om å løfte sentrum til Europas mest attraktive og velfungerende sentrum. Målet er at visjonen skal være realisert innen For å lede prosjektet og koordinere arbeidet er Roy Birger Evensen ansatt som prosjektleder. Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) Norsk Franchise Forum (NFF) YouGov Prognosesenteret Kvarud Analyse Kjedelederforum Institutt for bransjeanalyse Ungt Entreprenørskap (UE) Strøksforeningen Karl Johan Oslo kommune Rusken Storbyalliansen Fairtrade (OHF i styringsgruppen) VisitOslo Kirkens Bymisjon Norsk Sentrumsutvikling Levende Oslo

16 Hva vil fremtiden bringe? Næringspolitikk: «I 2015 vil kommune- og fylkestingsvalget 2015 prege aktiviteten. Vi følger opp politiske behov og problemstillinger uavhengig av valgene, og derfor er de prioriterte oppgaver fortsatt: Utarbeide relevant og aktuell kunnskap om handelens betydning, reagere aktivt på svakheter i dagens rammevilkår og forbedre disse, samt fremme positiv politikk til det beste for både handelen, og for byen og regionen» - Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør Utvikling: «I 2015 vil vi følge utviklingen i norsk detaljhandel nøye. Transformasjonen i norsk og internasjonal handel er sterkt teknologidrevet, noe som vil endre måten vi handler på. Regionen står ovenfor utbyggingsprosjekter som vil påvirke rammevilkårene for detaljhandelen. Min oppgave blir å bidra til å fremskaffe informasjon og dele kunnskap om hva som skaper gode og myldrende handelsområder. Viktig blir det også å bistå våre medlemmer med relevant og god forretningsinformasjon som bidrar til at riktige beslutninger tas» - Lars Fredriksen, utviklingssjef Trygghetsarbeid: «I 2015 fortsetter vi arbeidet med vår ti punkts trygghetssatsning. Blant annet vil arbeidet med et trygghetsoblat stå sentralt» - Steinar Vadla Risa, trygghetsrådgiver Medlemsdialog «I 2015 skal vi ha fokus på å gi medlemmene våre enda bedre, og mer målrettet informasjon» - Birgitte Anderson, prosjektleder

17 Fra alle oss i OHF:

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr.

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr. nr. 3 2013 mai medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! Ny leder FOR Young Retailers: Kjente fjes trekker folk Årets prisutdeling nærmer

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte!

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte! MEDLEMSMAGASIN april 2012 www.ohf.no Stang ut med varer side 3 Manglerud politistasjon og senterledere på lag side 6 de nominerte! hvem bør bli årets handelsog service bedrift 2012? side 8 aktuelt gunnars

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no Varelevering i byen bør bli bedre side 3 En franchisetakers forpliktelser side 6 Fornebu i farta! Området i sterk utvikling side 4 og 5 gunnars hjørne Hverdagskriminalitet

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer