PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1."

Transkript

1 PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende i OHF, Gunnar Larssen, gnsket velkommen og overlot ordet til styreleder Turid Estelle Windingstad. SAK 1. GODKIENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling har, iht vedtektene, vrrt tilgjengelig pi fra Det var ingen innsigelser til utsendelsen og generalforsamlingen ble lovlig satt. Innkalling og dagsorden ble godkjent. SAK 2. SAK 3. VALG AV MOTELEDBR OG TO PERSONER TIL A UNUNNTEGNB PROTOKOLLEN Turid Estelle Windingstad foreslo nestleder, Thomas Helmersen som moteleder. Det ble foreslitt at Roger Andersen og Tor Sannerud underskriver protokollen. Thomas Helmersen ble enstemmig valgt som moteleder ved akklamasjon. Roger Andersen og Tor Sannerud ble enstemmig valgt til i undertegne protokollen ved akklamasjon. AnsnnnnrNrNc 2oto Mgteleder viste til fi:rsberetning20lo, som ogsi har vart tilgjengelig pi nettsiden. Han henstilte til generalforsamlingen om i godkjenne irsberetningen. Generalforsamlingen hadde ingen spprsmil eller kommentarer til beretningen. Arsberetning for 2010 ble enstemmig godkjent. SAK 4. REGNSKAP OIIF' OG LEGATREGNSKAP PER 3I.I2.'I,O Thomas Helmersen opplyste at regnskapene ogsi har vart tilgjengelig pi nettsiden sammen med revisor Svein Andersen, BDO AS sin beretning av og Kontrollkomiteens innstillingav med anbefaling om at regnskapene godkjennes. Generalforsamlingen hadde ingen eller kommentarer til regnskapene. Tidligere direktgr i OHF, Jan Berggraf, opplyste til orientering for generalforsamlingen, at balansepost, tomt zu 37 kr ,- er fastsatt ved takst i 1910.

2 Regnskap OHF, som viser et overskudd pi kr ,- p r , ble enstemmig godkjent. Legatregnskap, som viser kr ,- til utdeling i20ll pi kr per 3l,lz.l0,ble enstemmig godkjent. og en kapital SAK 5. KONTINGENT 2012 Styrets forslag til endring av kontingent ble gjennomgitt som fplger (eks. mva): Personlig medlemskap kr 600,- (475,-), studentmedlemskap kr 300,- (200,-) og pensjonister med minst 10 irs medlemskap kr 300,- (200,-). Generalforsamlingen hadde ingen eller kommentarer til det fremlagte forslaget. Styrets forslag til kontingent for 2012ble enstemmig godkjent. Folgende satser gielder: Personlig medlemskap kr 6(X)r- Studentmedlemskap kr 300r- Pensjonistmedlemskap med minst L0 irs medlemskap kr 300r- (I tillegg kommer merverdiavgift) SAK 6. VALG ga ordet til Valgkomiteens leder, Arnstein Lund, som ledet valgene. Valgkomiteens innstilling av er som f4lger Styreleder (for 1 ir): Butikksjef Carl-Christian Ferner (ny) Styremedlem (for 2 in)z Kjopmann Thomas Helmersen (gjenvalg) Styremedlemmer (for 2 6r): Informasjonsridgiver Hege Susanne Rognlien (ny) Adm. direktpr Erling (ny) Adm. direktor Jon Steinar Johnsen (ny) Det nye styrets sammensetning er som fdlger: B utikksj ef Carl-Chri sti an Ferner, styreleder Helmersen Informasjonsridgiver Hege Susanne Rognlien Adm. direktgr Erling Adm. direktor Jon Steinar Johnsen

3 Forvaltningsdirektpr Ellen Solberg Regiondirektgr Hege Sanda Eiendomsdirektor Einar Bratten Senterleder Trond Herberg Kontrollkomiteen (for I ir): Kjppmann John Arne Brennsund (gjenvalg) Direktpr Terje Kvaal (gjenvalg) Daglig leder Turid Estelle Windingstad (ny) Stipendiekomiteen (for I ir): Personaldirektgr Edel Kalstad (gjenvalg) Daglig leder Kari O. Rebnord (gjenvalg) Admini strasj ons sj ef Margareth Steen-Ol sen sen ( gj enval g) HMS konsulent Christine Frellumstad Thoresen (ny) Valgt ved akklamasjon Utdelingskomiteen (for I 6r): Kj ppmann Roger Andersen (gienvalg) Adm. direktgr Arild Brath (gjenvalg) Eiendomsmegler Anne Magler (gienvalg) Daglig leder Kari O. Rebnord (gjenvalg) Valgkomiteen (for 3 ir): Daglig leder Turid Estelle Windingstad (ny) Fagsjef sikkerhet Runar Karlsen (ny) Den nye Valgkomiteens sammensetning er som fdlger: KjPpmann Arnstein Lund Adm. direktor Tor Sannerud Daglig leder Oivind Heier Student Thomas Roise Daglig leder Turid Estelle Windingstad Fagsjef sikkerhet Runar Karlsen

4 SAK 7. FASTSETTELSE AV HONORARER Mpteleder ga ordet til Valgkomiteens leder, Arnstein Lund. Valgkomiteens innstilling, av til uendrede honorarsatser, men endring av m/tegodtgjprelse for styreleder, ble gjennomgttt. Endringen er at styrets leder kun skal ha fast honorar og ikke honorar per m6te. Generalforsamlingen hadde ingen eller kommentarer til forslaget. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fglgende satser gielder til neste generalforsamling 2012)z Styreleder:: Nestleder: Styremedlemmer: Styreleder OHF Dagligvaregruppen Styremedlemmer (inkl. nestleder) Telefonstyremgter (inkl. nestleder) Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnt av styret kr ,- per 6r kr ,- per ir kr ,- per ir kr ,- per ir kr 1.800,- per mote kr 800r- per m0te kr ,- per ir kr 1.800,- per mote Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen Medlemmer av permanente rid og utvalg som ikke honoreres av andre kr L.8fi)r- kr 1.8fi)r- per mote per m6te Dersom et styremedlem har meldt forfall pi mer enn 50 Vo tv styremotene, halveres det faste honoraret. For ordinere mgter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser. Det var ingen flere saker til behandling. Thomas Helmersen takket for og hevet generalforsamlingen kl. I Thomas Helmersen takket avtroppende styremedlem Runar Karlsen for hans innsats i styret, samt som tidligere styremedlem i OHF, og styremedlem Gunnar Larssen for hans innsats i styret, som ni trer ut av styret som fglge av at han er ansatt som ny AD i OHF. TH takket deretter medlem av Kontrollkomiteen, Erling Storm, som trer ut av sitt tillitsverv etter mange irs innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF.

5 Han takket ogsi medlem av Stipendiekomiteen, Pil Kristensen for hans innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF. Likeledes takket han Terje Noreng, medlem av Valgkomiteen for hans mangeirige innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OFIF og Elisabeth Jensen, medlem av Valgkomiteen for hennes mangeirige innsats i komiteen og som tidligere styremedlem i OHF. TH takket avslutningsvis avtroppende styreleder Turid Estelle Windingstad, for hennes innssats da hun ni trer ut av styret etter totalt 8 ir i styret (maks fartstid), som styremedlem, nestleder og styreleder. TH takket til slutt revisor Svein Andersen som skal gi av som ansvarlig revisor i BDO AS og Astrid Wold som skal slutte som regnskapsfprer for foreningen per 1.5. Gunnar Larssen Bnsket samtidig 6 takke pi vegne av YR og OHF, Thomas Rgise for hans innsats ifb at han gikk av som leder av YR pi deres generalforsamling2t.4.

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer