ÅRSBERETNING Side 1 av 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008 Side 1 av 24

2 Side 2 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF side 3 02 Medlemsutvikling side 4 03 Virksomhetsplan side 4 04 Fremtidig virksomhet side 5 05 Informasjon og media side 6 06 Næringspolitikk og byutvikling side 6 07 Sikkerhet side 7 08 Rekruttering og kompetanse side 9 09 Hjelpelegater og stipendier side Datterselskaper side Samarbeidspartnere side Generalforsamlingen side Oslo Handelsstands Forenings hederstegn i gull side Representasjon i styrer, råd, utvalg og samarbeid med andre organisasjoner side Økonomi og fremtidsutsikter side Organisasjon og arbeidsmiljø side 17 OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Virksomheten side Møter, kurs og arrangementer side Felleskontorets sekretariatsfunksjoner side Styret side Generalforsamlingen side Økonomi og fremtidsutsikter side Organisasjon og arbeidsmiljø side Sjømatforhandlernes Forening Østlandet side 21 ÅRSBERETNING OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Innholdsfortegnelse: 01 Virksomheten side Styret side Møter, kurs og arrangementer side 22 ÅRSBERETNING Karl Johan Koret side 24

3 Side 3 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING 01 - STYRET Styreleder: Turid Estelle Windingstad Daglig leder, Esthetique - GlasMagasinet Nestleder: Terje Kvaal Direktør NMD Apotekhandel, Norsk Medisinaldepot AS Styremedlemmer: Trond Herberg Senterleder, Vital Eiendom AS - Oslo City Hege Sanda Regiondirektør, Reitan Servicehandel Norge AS Margareth Steen-Olsen Administrasjonssjef, Stians Sport AS Hans Christian Mobech Adm. direktør, Chr. Mobech AS Thomas Helmersen Kjøpmann, Bunnpris Skårer Marianne Mevik Senterdirektør, Palèet Karl Johan Lise Neerbye Terjesen Daglig leder, H. A. Neerbye AS Styreobservatør: Stian Tufte Student, Varehandelsledelse BI Styremøter Det har i 2008 vært holdt sju ordinære styremøter, ett ekstraordinært styremøte, samt ett telefonstyremøte. Styret har behandlet 119 saker. I tillegg har det vært ett felles styremøte mellom OHF og OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike. Det har også vært et 2- dagers seminar for styrets medlemmer i forbindelse med styremøtet i oktober.

4 Side 4 av MEDLEMSUTVIKLINGEN Oslo Handelsstands Forening har hatt en svak nedgang i medlemstallet i 2008, og hadde ved årsskiftet 1755 medlemmer. Ca 90 % av bedriftsmedlemmene har plussmedlemskap og ca 15 % er personlige medlemmer VIRKSOMHETSPLAN Foreningens virksomhetsplan for perioden 2009 til 2010 har følgende overordnede mål: OHF skal skape forståelse for handels- og servicenæringens samfunnsmessige betydning, og skal fremstå som et faglig tyngdepunkt og ressurssenter i saker som angår næringen. OHF skal arbeide for effektivitets- og sikkerhetsforbedring for eiere og drivere av handelsbedrifter i Oslo-området. OHF skal arbeide særskilt for å tilrettelegge for handel i de sentrumsnære områdene, etablerte handelsområder og kjøpesentre. Foreningen har som mål å ha et høyt medlemstall, minimum 2000 medlemmer. Det ble i løpet av høsten 2008 gjennomført medlems- og omdømmeundersøkelser, hvor OHF benyttet Research International, både med en kvalitativ og en kvantitativ del. Disse vil danne grunnlag for den videre utviklingen av OHF mht strategi, fokusområder og medlemsinnhold.

5 Side 5 av 24 Research International oppsummerte tilbakemeldingene fra medlemmene som følger: Den kvalitative delen: OHF oppfattes på den ene siden som en organisasjon med tradisjon og solid erfaring og på den andre siden noe gammeldags og utdatert med et kulturelt etterslep i forhold til dagens virkelighet for handelen. OHF er mest kjent for sine kurs, juridisk rådgivning og rask responstid ved henvendelser. Bevisstheten rundt medlemskap i OHF varierer. Dette innebærer at for eksempel kjedebutikker er lite bevisste medlemmer og bruker derfor OHF i liten grad. Man savner noe(n) som gjør Oslo sentrum attraktivt som handle- og opplevelses - sentrum. Behovet for en forening som ivaretar handelens interesser er sterk. OHF oppleves som en usynlig forening som ikke i sterk nok grad ivaretar interessene til dem som driver butikk i Oslo. Den kvantitative delen: Områdene der OHF anses som dyktigst, er områder av sosial karakter. Samtidig er dette de områdene som respondentene rangerer som minst viktige. Områder som medlemmene anser som viktige og hvor OHF ikke anses som dyktige: - Juridisk bistand og rådgivning. - Kurs og opplæring i kundeservice/sikkerhet. - Faglige kurs/oppdatering. - Råd, tips og nyheter via medlemsblad og nettsider. Totalt sett er kun et mindretall av medlemmene tilfreds med OHF; - eldre medlemmer er mer fornøyd enn yngre. Det er generelt lav kunnskap om, og kjennskap til, de tjenestene OHF tilbyr; kurstilbudet er det området som er best kjent. Det forventes at OHF er en sterk næringspolitisk aktør og er synlig i media. Medlems- og Oslo Handels- tilfredshetsundersøkelser vil bli gjennomført årlig. 04 FREMTIDIG VIRKSOMHET OHF vil oppgradere generell intern kompetanse, videreføre regnskapsoppdateringen, oppgradere medlems- og saksdatabasen for å effektivisere arbeidet internt. Gjennom ny database vil foreningen målstyre og øke aktiviteten ut mot medlemmene, kommunen, samarbeidspartnere og media (synlighet). Med grunnlag i ovennevnte vil et viktig begrep være nytteorientering for medlemmene, og ikke minst for de potensielle medlemmene. Tre medarbeidere sluttet i 2008, hvorav to gikk av med pensjon (mai og juni) og en sluttet i oktober/november. De gjenværende har tatt i et godt tak, løftet de dagelige oppgavene og vært åpne for endringene. Rekrutteringsprosessen mht nye ansettelser innenfor næringspolitikk og kommunikasjon er i gang. Legatene som OHF administrerer er tilpasset retningslinjene til Lotteri- og Stiftelses - tilsynet, registrert i Brønnøysundregistrene og underlagt ekstern revisjon. Det jobbes aktivt med å samle legatene i tre legatgrupper. Dette vil både gjøre det mulig for OHF å bygge sterkere omdømme i Oslo-handelen og det vil rasjonalisere driften av legatene og i administrasjonen.

6 Side 6 av INFORMASJON OG MEDIA Foreningen var omtalt i 33 (71) medieoppslag i Disse inneholdt synspunkter på trender i handelen, statistikk, byutvikling, orden og sikkerhet. Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 10 nummer. Den nye websiden som ble operativ 15. april 2008, vil bli en sentral kommunikasjons - kanal for foreningen. WEB statistikk: Ant. besøk: Unike brukere: 2008(start 15/4) NÆRINGSPOLITIKK OG BYUTVIKLING Oslo Handelsstands Forening har også i 2008 hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar, der politikere ble invitert til informasjon og debatt rundt viktige saker for byens næringsliv. Gjennom deltakelse i tre utvalg og to arbeidsgrupper i Oslo kommune og Levende Oslosamarbeidet, har OHF tatt del i og påvirket ulike planer for utvikling av byens sentrum, Jernbanetorget, Kvadraturen, diverse gater og torg. Dette utvalgsarbeidet fortsetter i 2009 med tillegg av Grensen, Universitetsgata, Olav V s gate, eventuelt Bogstadveien / Hegdehaugsveien og Bilfritt Sentrum.

7 Side 7 av 24 Foreningen har avgitt høringssvar i flere plansaker. Blant de større saken kan nevnes; Handlingsplan universell utforming , gjenåpning av Roald Amundsens gate, utvidelse av Ikea Furuset, prøvestenging av Torggata/Hammersborg, reguleringsplan for Bogstadveien og Hegdehaugsveien, ny forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og ny lov om vektertjeneste. 07 SIKKERHET Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid OHF ser nødvendigheten av rusforebyggende arbeid. Narkotikamisbruk gir byen en utfordring i økende kriminalitet og utrygghet hos dem som ferdes der. OHF har gjennom mange år arbeidet med ulike forebyggende prosjekter.

8 Side 8 av januar 2008 inngikk foreningen samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent, et tiltak som gir arbeid til tidligere rusmisbrukere og rusmisbrukere i Oslo. Det ble også inngått en samarbeidsavtale med Frelsesarmeens Slumstasjon Oslo, kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, ungdom og familier. Begge prosjektene fikk i 2008 tildelt kr ,- ved at styret bevilget midler fra Dagny og Mortitz Hirschfeldts legat. Samarbeidsavtalene fortsetter ut Oslo sentrum Narkotikamiljøets etablering i nedre del av Karl Johan med sidegater utviklet seg i året som gikk svært negativt for våre medlemmer i området. OHF arbeidet tett med politiet og berørte medlemmer og holdt flere møter for å bedre forholdene. Det ble satt inn flere tiltak fra politiets side i denne sammenhengen, både med ekstra ressurser og planlagte aksjoner. Men stor ressursmangel i Oslopolitiet ga ikke de resultatene man håpet. Store gravearbeider i samme område førte til at flere av butikkene valgte/måtte legge ned sin virksomhet. Rans statistikk Tallene har de siste årene vært stabile, men vi så en negativ utvikling mot slutten av året med økende antall ran. Flere blir også utsatt for vold, ofre blir bundet, tapet og satt på bakrommet uten å kunne varsle om hendelsen før etter lang tid. Dette kan få alvorlige konsekvenser for de som rammes. OHF tilbyr ransforebyggende kurs slik at eiere og ansatte kan bli bedre rustet til å takle et ran i butikk. Tyveri/naskeri OHF ser med stor bekymring på Oslopolitiets ressursmangel og nedprioritering av tyveri/naskeri. Mørketallene stiger. Mange melder tilbake at de har gitt opp å anmelde fordi det likevel ikke kommer noen reaksjon fra politiet. Politiet møter heller ikke opp for å bistå når en tyv er holdt tilbake etter tyveri/naskeri i butikken. OHF oppfordrer alle til å fortsette å anmelde alle forhold, samtidig som OHF samler data for å dokumentere utviklingen. Det er uakseptabelt at ressursmangel hos politiet i Oslo skal medvirke til at folk som stjeler, ikke får reaksjoner fra politiet. Fjerning av tagging/grafitti OHF samarbeider med Malermester Jens Petter Lunde AS og tilbyr en meget gunstig ordning for fjerning av tagging, rengjøring av fasade samt vedlikehold. Etterspørselen etter dette medlemstilbudet har økt i 2008 og spesielt mange benyttet seg av tilbudet i forbindelse med rengjøring til 17. mai.

9 Side 9 av 24 Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på opplæring av sine ansatte og etterspørselen etter sikkerhetsforebyggende kurs har økt de senere årene. OHF arrangerte i sikkerhetskurs, ransforebyggende kurs m/praktisk øvelse og HMS kurs for ledere. Våre sikkerhetskurs hadde over 320 deltakere i 2008, som er en positiv økning sammenlignet med året før. Behovet for bedriftsinterne sikkerhetskurs med tilpasset innhold har også vært økende i året som gikk. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forbyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. Flere av våre medlemmer har benyttet seg av de ulike tilbudene som innleid sikkerhetssjef, konsulentbistand, kurs/opplæring m.m. 08 REKRUTTERING OG KOMPETANSE Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt ved flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjons- og opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Studenter Det ble i 2008 delt ut stipendier på kr og kr til beste studenter ved Oslo Handelsgymnasium, som ble Tor Sælnes Onshuus, og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse, som ble Kai Andrè Kristiansen. Hensikten med stipendiene er å øke interessen for vår næring og forbedre studentenes resultater. Butikkfaglærte 16 lærlinger i Oslo og Akershus besto i 2008 fagprøve i handels- og servicefaget gjennom Varehandelens Opplæringskontor. Det ble opprettet en prøveordning med lærlinger og fagprøve i butikkfaget i det samme området. VOKSS - Varehandelens Opplæringskontor Oslo Handelsstands Forening er representert i styret for Varehandelens Opplæringskontor. Kontoret står ansvarlig for oppfølging av lærlingene ute i butikkene, driver egenopplæring og formidler lærlingplasser. Kontoret er drevet med tilskudd fra det offentlige. I 2008 hadde kontoret ansvar for 42 lærlinger. Dette er noen færre enn året før. Kontoret ble i 2008 godkjent til å ta inn lærlinger i kontor-, vekter- og it-fagene. Ungt Entreprenørskap Oslo Handelsstands Forening (OHF) har fortsatt sitt engasjement i Ungt Entreprenørskap (UE) Oslo og det årlige bidraget er på kr OHF er representert i styret i UE. OHFs medlemsbedrifter engasjerer seg også aktivt i dette samarbeidet, som å være jurymedlemmer ved lokale og nasjonale mønstringer og lignende. OHF er gjennom prosjektet også pådriver i arbeidet med å bringe næringslivskompetanse inn i skoleverket ved å etablere elevbedrifter i barne-, ungdoms- og videregående skoler og universiteter og høyskoler. På årets Gründer Camp for studenter var de aktive studentene i OHF og fra varehandelsledelse, BI, som vant innovasjonskonkurransen.

10 Side 10 av 24 Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo I samarbeid med Nordea Bank ASA og Aftenposten deler OHF ut prisen til Årets Handels- og Servicebedrift. Prisen i 2008 gikk til United Bakeries as. Juryens begrunnelse for kåringen av Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo 2008 var: United Bakeries har vist sterk vekst og gode økonomiske resultater over lang tid, i et marked som er preget av hard konkurranse, store strukturendringer og mindre kundelojalitet. Dette har bedriften klart ved målrettet produktutvikling, innovativ bruk av butikkinteriør, kombinert med særlig god service. Det merker man med en gang i butikken. United Bakeries har også utviklet en industriproduksjon av bakervarer med store leveranser i dagligvaremarkedet, som formidler produktene til vårt eget kjøkken. Med produkter, butikker og dyktige medarbeidere har United Bakeries flyttet kundenes opplevelse og betalingsvilje til nye nivåer. Eier og daglig leder Remi Goulignac har siden 1993 hatt hendene på rattet og deltar aktivt i den daglige butikkdriften. Et meget godt eksempel på en engasjert og synlig leder. Tidligere vinnere av prisen er: Byporten Shopping Oslo Sportslager AS CC-Vest Stormarked Gimle Parfymeri Benedicte Ferner Varner-Gruppen AS Oslo Guidebureau AS Anton Sport 09 HJELPELEGATER OG STIPENDIER Fra hjelpelegatene ble det i alt delt ut kr ,- av totalt kr ,- disponibelt. Med bakgrunn i prosessen som er igangsatt med å slå sammen legater, samt å modernisere statutter, har styret i OHF besluttet å ikke dele ut utdanningslegater/stipendier før dette arbeidet er avsluttet.

11 Side 11 av DATTERSELSKAPER Oslo Arrangement AS Oslo Arrangement AS var et heleid datterselskap av OHF. Styrene hadde i 2008 følgende sammensetning: Morten Fure, styreleder, adm. dir., OHF Christin Lyche Dahl, Prosjektleder, On Target AS Magnus Stray Vyrje, Advokat, Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co DA Marianne Mevik, Senterdirektør, Palèet Karl Johan Avviklingsstyret for OA opprettet av generalforsamlingen i OA ( ): Morten Fure, styreleder, adm. dir., OHF (gjenvalgt) Turid Estelle Windingstad, Styreleder, Oslo Handelsstands Forening (ny) Marianne Mevik, Senterdirektør, Paléet Karl Johan (gjenvalgt) John Arne Brennsund, Styremedlem, OHF (ny) Oslo Arrangement startet 2008 som planlagt med Vinterfestivalen sammen med kulturaktører og handelsnæringen. Det viste seg dessverre tidlig i 2008 at salget til næringslivet ikke ville gi de budsjetterte inntektene, og pr. 31. mars 2008 var forventningene til innsalget mot næringslivet redusert kraftig. Prognosene i mars 2008 var negative med kr ,- og man forventet et negativt års resultat på minus kr ,-. Med dette som grunnlag vedtok OHFs styre og OAs generalforsamling, den 2. april 2008, oppløsning av Oslo Arrangement AS. Driften i selskapet ble avsluttet da de fire ansatte avsluttet ansettelsesforholdet.

12 Side 12 av 24 Oppløsning medførte totale kostnadsførte nedskrivninger for morselskapet OHF med gjelds - poster på totalt kr , og aksjer kr ,-. For OHFK medførte oppløsningen totale kostnadsførte nedskrivninger av gjeldsposter på totalt kr ,-. Totalt for 2008 ble nedskrivningene kr ,-. OHF som morselskap har innestått for at en oppløsning ikke fikk betydning for vurderingen av selskapets gjeldsforpliktelser vis a vis medlemmer. Selskapet hadde i driftsperioden til fire ansatte og oppnådde kr ,- i driftsinntekter. Underskuddet i avviklingsåret ble kr ,-. Oslo Arrangement as ble endelig oppløst 8. desember 2008 og slettet i Brønnøysund. Eugene Hanssens gate 1 AS Selskapet eies 100 % av Oslo Handelsstands Forening og har som formål å drive eiendommen Eugene Hanssens gate nr 1 med godt forretningsmessig resultat. Styret har hatt følgende sammensetning i 2008: Adm.dir. Morten Fure, styreleder Sivilingeniør Inge Dolve, styremedlem Kjøpmann Jon Arne Brendsund, styremedlem Advokat Per P. Hodneland, forretningsfører Årets resultat ble et underskudd på kr ,-, som er ca kr ,- mindre enn budsjett. Dette fremkommer etter at modernisering og vedlikehold er utgiftsført med til sammen kr ,-, som er kr ,- lavere enn budsjettert og blant annet inkluderer oppussing av leiligheter.

13 Side 13 av 24 I 2005 ble det utarbeidet en vedlikeholds-, moderniserings- og finansieringsplan for perioden Styret i Oslo Handelsstands Forening blir løpende orientert om større endringer i denne. For øvrig vises det til selskapets egen årsberetning. Aksjekapitalforhøyelsen i selskapet Selskapets aksjekapital på kr ble i løpet av året vurdert til å være for lav og pr 30. november 2008 var egenkapitalen negativ med kr ,-. Aksjekapitalen ble forhøyet ved tegning av nye aksjer og tilhørende innbetaling av innskudd som følger. Styret fremmet forslag om å øke selskapets aksjekapital med kr til totalt kr , finansiert ved motregning i en tilsvarende del av den ansvarlige lånekapitalgjelden til Oslo Handelsstands Forening. 11 SAMARBEIDSPARTNERE De viktigste samarbeidspartnerne gjennom året var NHO Oslo/Akershus og Oslo Håndverksog Industriforening. Det næringspolitiske samarbeidet med disse fungerte utmerket i Man hadde også et nært og løpende samarbeid om blant annet kommunevalg, ulike arrangementer og møter med Oslo-politikerne. OHF samarbeider i løpende saker også godt med Oslo kommune Levende Oslo (privat - offentlig samarbeid), Foreningen Byfolk Oslo Sentrum, VisitOSLO as, HSH - Storbygruppen, NHO Reiseliv, NHO Service, politiet og Oslo Handelskammer, i tillegg til flere andre organisasjoner. 12 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen 2008 ble holdt 30. april. Det var 38 stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsberetning 2007 Årsberetningen ble godkjent med bemerkning fra medlem vedr. kapittel 10 datterselskaper, styrets beslutning om å oppløse Oslo Arrangement AS. Generalforsamlingen vedtok deretter at medlemmene skulle inviteres til et eget informasjonsmøte om saken. Et medlem meldte seg til dette møtet, ble kontaktet og informasjonen gjennomført. Årsregnskap for OHF og legatene Årsregnskap for 2007 for OHF og legatene ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

14 Side 14 av 24 Kontingent 2009 Styrets forslag til uendrede kontingentsatser for 2009 ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen og er som følger (ekskl. mva.): Personlig medlemskap kr 475 Pensjonistmedlemskap med minst 10 års medlemskap kr 200 Studentmedlemskap kr 200 Honorarer Valgkomitéens forslag til honorarsatser ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Vedtektsendring 4 j og k Styrets forslag til vedtektsendring 4, j og k, ble trukket. VALGENE Styret Styreleder (for 1 år): Daglig leder Turid Estelle Windingstad (gjenvalg) Styremedlemmer (for 2 år): Regiondirektør Hege Sanda (ny) Senterleder Trond Herberg (ny) Senterdirektør Marianne Mevik (gjenvalg) Daglig leder Lise Neerbye Terjesen (gjenvalg) Styremedlem (for 1 år): Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen (gjenvalg) Kontrollkomité (for 1 år): John Arne Brennsund (ny) Daglig leder Erling Storm (gjenvalg) Styreformann Gunnar Larssen (gjenvalg) Stipendiekomité (for 1 år): Direktør Harald Weedon (gjenvalg) Daglig leder Kari O. Rebnord (gjenvalg) Sikkerhetssjef Runar Karlsen (gjenvalg) Personaldirektør Edel Kalstad (gjenvalg) Utdelingskomité for OHFs Understøttelsesfond (for 1 år): Adm. direktør Arild Brath (gjenvalg) Daglig leder Marjatta Nicolayssen (gjenvalg) Eiendomsmegler Anne Magler (gjenvalg) Kristen Torjuul (gjenvalg)

15 Side 15 av 24 Valgkomité (for 3 år): Regiondirektør Terje Noreng (gjenvalg) Senterdirektør Elisabeth Jensen (gjenvalg) Valgkomité består deretter av: Adm. direktør Tor Sannerud Senterdirektør Elisabeth Jensen Kjøpmann Erik Fjeld Regiondirektør Terje Noreng Arbeidende styreformann Øivind Heier Etableringssjef Einar Bratten 13 OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS HEDERSTEGN I GULL Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. OHFs styre besluttet enstemmig at det ikke skal deles ut noe hederstegn for Hederstegnkomitéen har bestått av: Disponent Bjørn Sølvsberg Disponent Ole N. Heidenreich Daglig leder Lise Neerbye Terjesen Direktør Jan Berggraf Sikkerhetssjef Runar Karlsen 14 REPRESENTASJON I OG SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER Oslo Kommune - Levende Oslo-samarbeidet Samarbeidsutvalget Adm. dir. Morten Fure Funksjonsutvalget Arbeidsutvalget Utleie av offentlige områder i sentrum Arbeidsutvalget Fornyelse av Kvadraturen - Oslo Org. sjef Claus Mølbach-Thellefsen Adm. dir. Morten Fure Arbeidsutvalget for politikerarrangementet Bedrifter i Byen Adm. dir. Morten Fure Fagsjef Lars Fredriksen Næringslivsgruppen i Oslo et uformelt samtaleforum Org. sjef Claus Mølbach-Thellefsen Adm. dir. Morten Fure HSH Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Adm. dir. Morten Fure

16 Side 16 av 24 HSH Transport i by sentrum(prosjekt i tre byer) Adm. dir. Morten Fure Oslo Cruise Network Forvaltningsføringsgruppen - cruisekaiplasser Adm. dir. Morten Fure Magasingruppen de 12 magasinene knyttet til Ring 1 i Oslo Adm. dir. Morten Fure Fagsjef Lars Fredriksen Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo (sammen med Nordea og Aftenposten) Adm. dir. Morten Fure Strøksforeningen Studenterlunden Sekretær Siren G. Prøven Ungt Entreprenørskap i Oslo styremedlem Fagsjef utvikling Lars Fredriksen Magasingruppen de 12 magasinene knyttet til Ring 1 Oslo Adm. direktør Morten Fure Fagsjef utvikling Lars Fredriksen Redaksjonsutvalget Aktuell Sikkerhet Fagsjef Janne Holtet Westbye Samarbeidsorganet Bedriftsrådet Fagsjef utvikling Lars Fredriksen Styringsgruppe kriminalitetsforebyggende prosjekt Slumstasjonen Frelsesarmeen Fagsjef Janne Holtet Westbye Samarbeidsgruppe rusforebyggende prosjekt Lønn som fortjent Kirkens Bymisjon Fagsjef Janne Holtet Westbye Varehandelens Opplæringskontor (VOKSS) styremedlem Fagsjef utvikling Lars Fredriksen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Sekretær Siren Prøven Strøksforeningen Studenterlunden Sekretær Siren Prøven

17 Side 17 av ØKONOMI OG FREMTIDSUTSIKTER Årets virksomhet ga for OHF et underskudd på kr ,- og bokført egenkapital og gjeld utgjør kr ,-. I forbindelse med oppløsningen av Oslo Arrangement(OA) ble OAs gjeldsforpliktelse til OHF nedskrevet(kr ,-) og verdien av aksjene(kr ,-) satt til 0,-. Oppløsningen innebærer at OHF ikke pådrar seg ytterligere tap relatert til OA. Se for øvrig pkt 10, datterselskaper. Oslo Handelsstands Forening har i sitt 167. driftsår solid økonomi, forholdsvis stabilt medlemstall og seriøse samarbeidspartnere. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 16 ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Oslo Handelsstands Forening har hatt tre ansatte: Adm. dir. Morten Fure, regnskapssjef Berit Norheim (pensjonert mai 08) og driftstekniker Harald Hagen (pensjonert juni 08). Styret vil uttrykke stor tilfredshet med det arbeidet administrasjonen har lagt ned for OHF, særlig tatt i betraktning det lave antallet medarbeidere; det er gjort mye arbeid av få medarbeidere. Oslo Handelsstands Forening driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Styret har påpekt viktigheten av å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller andre faktorer. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet.

18 Side 18 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR 01 VIRKSOMHETEN Oslo Handelsstands Felleskontor (FK) har ansvaret for all løpende medlemsservice, verving samt møter og arrangementer både for Felleskontoret og Oslo Handelsstands Forening. FK besørger også utgivelsen av bladet Oslo Handel og websiden på vegne av OHF. 02 MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER Arrangementer: Antall deltakere: 2008: 2007: Medlems-/sosiale arrangementer: 402 (1130) Easy Fair 367 ( 360) Kurs/opplæring/informasjonsmøter: 489 ( 546) Totalt 1258 (2036)

19 Side 19 av OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Felleskontoret er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden 04 STYRET Styreleder: Turid Estelle Windingstad Daglig leder, Esthetique - GlasMagasinet Nestleder: Terje Kvaal Direktør NMD Apotekhandel, Norsk Medisinaldepot AS Styremedlemmer: Thomas Helmersen Kjøpmann, Bunnpris Skårer Hege Sanda Regiondirektør, Reitan Servicehandel AS Trond Herberg Senterleder, Vital Eiendom AS Oslo City Marianne Mevik Senterdirektør, Palèet Karl Johan Margareth Steen-Olsen Administrasjonssjef, Stians Sport AS Hans Christian Mobech Adm. direktør, Chr. Mobech AS Lise Neerbye Terjesen Daglig leder, H. A. Neerbye AS Styremøter Det har i 2008 vært holdt syv ordinære styremøter. Styret har behandlet 42 saker.

20 Side 20 av GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen ble holdt 30. april. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsregnskap og årsberetning for 2007 Årsregnskap for OHFK for 2007 og årsberetning 2007, ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Serviceavgift 2009 Styrets forslag til uendret serviceavgift for år 2009 ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Følgende satser gjelder (ekskl. mva.): Basismedlemskap: Serviceavgift kr 125 Plussmedlemskap: Serviceavgift kr 725 Plussmedlemskap for kjeder: 2-3 utsalgssteder kr kr kr kr kr kr kr og flere kr VALGENE Styret Styreleder (for 1 år): Daglig leder Turid Estelle Windingstad (gjenvalg) Styremedlemmer (for 2 år): Regiondirektør Hege Sanda (ny) Senterleder Trond Herberg (ny) Senterdirektør Marianne Mevik (gjenvalg) Daglig leder Lise Neerbye Terjesen (gjenvalg) Styremedlem (for 1 år): Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen (gjenvalg)

21 Side 21 av ØKONOMI OG FREMTIDSUTSIKTER Felleskontorets økonomi er tilfredsstillende og driften ga et null resultat. Bokført gjeld og egenkapital er kr ,-. Kontorutstyr m.m. er vurdert og avskrevet etter vanlige regler i regnskapsloven. Tilknytningen til Oslo Handelsstands Forening gjør at muligheten for fortsatt drift er god. 07 ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Oslo Handelsstands Felleskontor er en kontorbedrift som ikke forurenser det ytre eller indre miljø i nevneverdig grad. Utrangert datautstyr behandles som spesialavfall hadde Felleskontoret tre kvinnelige og en mannlig ansatt, Siren G. Prøven, Hanne M. Hassel, Janne H. Westbye og Lars Fredriksen. Styret har arbeidet for og vil fortsette å påse at det ikke gjøres forskjell mellom kjønnene ved ansettelser, forfremmelser eller lignende. Styret vil påse at ledelsen etterlever dette i den daglige driften. Felleskontoret er en IA-bedrift. Sykefraværet for Felleskontoret og OHF var 5 %(4,4 %). 08 SJØMATFORHANDLERNES FORENING ØSTLANDET Foreningen drives av et referansestyre som representerer 15 (15) fiskehandlere i Oslo. Styret har bestått av Tor Skancke (formann), Per Ole Fjelberg og Didrik Cappelen, vararepresentanter Stein Johnsen og Tom Nilsen. Siren Prøven har vært foreningens sekretær.

22 Side 22 av 24 OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeid med Oslo Handelsstands Forening. OHF ivaretar foreningens sekretariatstjenester. 01 VIRKSOMHETEN OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike avholdt generalforsamling 30. april Alle valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt. Thomas Helmersen ble gjenvalgt til formann og Knut Lislegaard ble gjenvalgt som viseformann. Medlemstallet var 350 ved utløpet av året, mot 348 i I medlemstallet inkluderer 22 (23) personlige medlemmer. 02 STYRET FOR 2008/2009: Formann: Viseformann: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Thomas Helmersen, Bunnpris Skårer Knut Lislegaard, Bunnpris Bygdøy Allé Svein Erik Eidsmo, Rema Ryen John Arne Brennsund, Gan Matsenter Roger Andersen, ICA Nær Høybråten Marianne Krøtø Andersen, Spar Simensbråten Roar Johansen, KIWI Flaskebekk, Nesodden Styret har holdt seks styremøter i Det ble behandlet 54 saker. Det ble i juni måned i tillegg holdt et felles samarbeidsmøte med OHF, der begge styrene deltok. Styrets årlige kombinerte studietur/styremøte ble holdt august i forbindelse med Matfestivalen i Ålesund. Valgkomitéen for 2008/2009 har bestått av: Dag-Atle Marthinsen, Matkarusellen AS - SPAR Øivind Dahl, Lørenfallet Mat AS RIMI Arnstein Lund, Lunds Supermarked AS 03 SAKER, MØTER OG AKTIVITETER Mattreff Som et ledd i Dagligvaregruppens satsing i 2008 ble medlemmene invitert til tre Mattreff i samarbeid med Opplysningskontorene. Dessverre ble to avlyst pga få deltakere. Intensjonen med disse samlingene var at det skal være matnyttig og faglig påfyll på tvers av kjeder og profilhus, og at deltakerne ved å omsette nyervervet kunnskap, kan bidra til økt salg, større inntjening og fornøyde kunder. I tillegg kan dette være en fin anledning til å utvikle nettverket innen dagligvarebransjen. Tilbakemeldingene fra dem som har deltatt, har vært positive. Det er derfor planlagt å gjenta ett nytt Mattreff våren -09.

23 Side 23 av 24 Lærlingpris Dagligvaregruppen Oslo og Romerike ønsker å bidra til faglig utvikling og rekruttering til dagligvarehandelen. I den forbindelse er det etablert en egen lærlingpris, et stipend på kr ,- til beste lærling. Styret besluttet imidlertid ikke å dele ut stipendiet for Begrunnelsen var få lærlinger, samt dårlig koordinering av arbeidet med å velge egnet kandidat i forkant. Intensjonen er å komme sterkere tilbake neste år. 17. mai Dagligvaregruppen hadde også i 2008 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen som finner sted i OHF s lokaler i Karl Johans gate 37A, for tillitsvalgte i OHF og dagligvaregruppen, innehavere av OHFs hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Kontroll med ølsalg Foreningen har også i 2008 jobbet aktivt med problematikken vedr kontroll av ølsalg. Det er gjort en henvendelse til HSH/ølsalgsrådet (HØR) med ønske om økt fokus på problemet med salg av øl til personer med falsk legitimasjon. Dette har foreningen fått positiv tilbakemelding på og har åpnet for en dialog i saken. Nordisk formannsmøte Dagligvaregruppen deltok på Nordisk formannsmøte oktober i København. Saker som ble behandlet: - Hvordan håndteres monopolspørsmål vedr. tobakk, alkohol og apotekvarer - Ombudsvilkår, spill, post/bank, kortavgifter - Tilgjengelighet, eksternetableringer, bompenger, parkering, åpningstider - Sikkerhet, tyveri og internsvinn - Offentlig innsyn, dagligvarehåndtering, egenkontrollprogram - Ansettelsesavtaler, vilkår for ansettelse/oppsigelse og ubekvem arbeidstid I tillegg var møtedeltagerne på befaring og omvisning bl.a. hos Irma City, SuperBest og Bika One Stop, SuperBrugsen SuperBest. Studietur I september ble det i samarbeid med BAMA arrangert en studietur for medlemmer og ledsagere. Turen gikk i år til Benidorm, Spania. Intensjonen var å besiktige gode avlinger fra forskjellige frukt- og grønnsakprodusenter. Nytt i år var å se på økologisk dyrking, noe produsenten virkelig hadde lykkes med. Årets tur legger seg inn i rekken av de mange høydane vi har fått være med på. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt innformasjon og innkallinger til kurs, møter og arrangementer pr post og e-post.

24 Side 24 av 24 Årsrapport fra Karl Johan Koret i 2008 Koret har lagt bak seg 161 års drift med en del sang, både i vår - og høstsemesteret. Det har vært stor innsats fra både dirigent og kormedlemmene. Koret har greid å tjene noen penger i året som gikk, som statister i TV innspillinger for NRK og TV-2. Året startet med sang på Nyttårs Cantat i Majorstuen kirke i regi av Korforbundet. 17. mai var travel med morgensang på Uranienborghjemmet og senere i Paleet etter barnetoget, hvor det var et stort og feststemt publikum. Stemningen var kjempestor da alle i Paleet var med og sang tre vers av Ja vi elsker Det ble sommertur til Halden med konsert ved havnen og båttur på Tistedalsvassdraget dagen etter. Deretter gikk turen i full fart med buss til Strømstad kirke, hvor koret sang i bryllupet til en av kormedlemmenes sønn. Turen ble avsluttet med båttur til Sandefjord og buss til Oslo. Høstsemesteret startet roligere med et miniseminar som var en ide for å rekruttere flere sangere til koret. Rekruttering har for øvrig vært en fanesak i hele 2008 og koret har lykkes med 5-6 nye sangere. Koret var engasjert til å synge i Spikersuppa da lysene ble tent i Karl Johans gate, første søndag i advent. Atter ble koret engasjert av Bunnpris Skårer for å synge ved tenning av deres julegran. Det var meget kaldt ute og derfor noe spett med tilhørere. Julekonserten i Bygdøy kirke gikk meget bra under mottoet kom og syng julen inn med oss. Koret var så engasjert for å synge på 20-års jubileet til Statkrafts pensjonister. Her underholdt koret til stor jubel. Koret gledet også mange med sin tradisjonelle julekonsert på Uranienborghjemmet. Til slutt holdt koret to konserter i Paleet lørdag 20. desember til stor begeistring for et julestemt og aktivt publikum. Koret har fantastiske øvelseslokaler og en grei økonomi, takket være en del inntekter fra konserter, statistroller og et hyggelig bidrag fra Hovedforeningen. Karl Johan Koret takker OHF for all velvilje og støtte i 2008 og står når som helst til tjeneste med sang. Arild Rinvoll formann

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité.

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007 Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 2 av 20 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2007 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2007-2008

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2010 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005

PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 PROTOKOLL Fra den 109.ordinære Generalforsamling 2005 Rogaland Maler-og byggtapetsermesterlaug Lørdag 04.februar 2006 i Stavanger Den 109.ordinære generalforsamlingen ble avholdt på Victoria Hotell i Stavanger.

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 04/12 Styremøte avholdt 24. november 2012, kl. 10.00-16.00 Rica Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Fra Ungdomsutvalg: Asle Sudbø (leder) Haagen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2009, den 23. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Hellvikskog Vel v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 www.hellvikskog.nesodden.net REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Tid: Kl. 19:15 Sted: Hellviktangen Tilstede:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2017 Onsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2016,

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Comrod Communication ASA fredag 27. april 2012 kl. 11:00. Generalforsamlingen blir avholdt i Fiskåvegen

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april 2006 1 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening

ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening ÅRSMELDING 2013 Alvøen Lokalforening LOKALFORENINGENS TILLITSVALGTE 2009 2013 Styr ets leder : Styrets leder Johnny Ellertsen På valg 2010 Perioden er ett år Johnny Ellertsen Gjenvalg 1 år Perioden er

Detaljer

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år)

Isabell Nilsen, varamedlem (2 år) Marius Endresen, varamedlem (1 år) Årsmelding 2015 1 1. Innledning 2. Styre og administrativ ledelse 2015 3. Yukigassen Nordisk Mesterskap 2015 4. Samarbeidet med Yukigassen Europa/Kemijärvi, Finland og Murmansk/Russland 5. Utviklingsprosjekt

Detaljer

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla.

Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Årsmøtet for 2013 i båtlaget Nidaros - lørdag 15. februar 2014 kl. 16:00 Damhaugen, Trolla. Oppmøte (totalt 13 stk): Olav Skundberg, Jon Petter Myklebust, Ingrid Berg. Laila Moen, Øyvin Sæther, Liv Heide,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Generalforsamling. Tirsdag 3. mai 2016. kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot. Saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

Generalforsamling. Tirsdag 3. mai 2016. kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot. Saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Generalforsamling Tirsdag 3. mai 2016 kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot Saksliste Sak 1 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 2 Årsberetning for 2015. Se vedlegg. Sak 3 Regnskap

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6

MEDLEMSMAGASIN juni 2009 NYTT. siste side. side 5. i oslo. side 6 MEDLEMSMAGASIN juni 2009 www.ohf.no NYTT URBANT PUSTEHULL siste side sikkerhet på jobb HVEM har ANSVARet? mer kriminalitet i oslo sentrum side 6 side 5 aktuelt t u r i d s h j ø r n e juni 2009 REDAKTØR

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer