Årsberetning Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse Strategi og fokusområder...3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS OHF Dagligvaregruppen Young Retailers Karl Johan-koret Medlemsfordeler i OHF

3 Dette er administrasjonens utvidede beretning for Styrets minimumsberetning følger de respektive regnskap. Strategi og fokusområder Oslo Handelsstands Forening (OHF) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Vi skal sørge for at våre medlemmer har best mulig rammebetingelser å drive under. Derfor prioriterer vi næringspolitikk høyt og ansatte en direktør for dette fagområdet i Antall medlemmer har økt de siste årene, og OHF har nå 2100 medlemmer. Dette er kjøpesentre, butikkjeder, frittstående butikker innen handel og service i Oslo, Bærum, Asker, Follo og Romerike. OHF skal være nær, nyttig, engasjert og troverdig en naturlig samarbeidspartner og rådgiver for handelsog servicenæringen. OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. Vi skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning, og bidra til optimale forhold ved å arbeide med forretningsinformasjon, infrastruktur, personale, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Våre fokusområder: Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer Forretningsinformasjon og statistikk OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen Sikkerhet OHF er den naturlige samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service Kompetanseutvikling OHF bidrar til rekruttering og kompetanseutvikling. Medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg Nettverkssamarbeid OHF skal bidra til gode faglige nettverk for bransjen og sørge for aktuelle møter og konferanser vesentlig i egne lokaler 3

4 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 23. april 2013 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner (butikksjef Ferner Jacobsen AS), nestleder Trond Herberg (eiendomssjef kjøpesenter i Olav Thon Gruppen), Odd Gisholt (dr. oecon. og direktør for Retail Management ved Handelshøyskolen BI), Hege Susanne Rognlien (kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA), Jon Steinar Johnsen (administrerende direktør Specsavers Norway AS), Anette Tinglum (sikkerhetssjef for ICA Norge AS), Svein Erik Eidsmo (kjøpmann REMA 1000 Ryen), Tone Ruud (landssjef for Bik Bok AS i Norge), Ronald Lilleberg Karlsen (viseadministrerende direktør for Coop Øst SA) og styreobservatør Pauline Johansen (senterkoordinator i Olav Thon Gruppen) Det har vært åtte styremøter med 87 saker på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i september. Det har også vært samtaler med OHF Dagligvaregruppen for å formalisere gruppen som en faggruppe og ikke forening i foreningen. Dette arbeidet er ikke sluttført. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Jon Anders Henriksen som ble ansatt som næringspolitisk direktør 1. november har ansvar for at næringens interesser blir tatt hensyn til i planer og reguleringer for Oslo og Akershus. OHF har økt aktiviteten og satset mer på medlemsoppfølging gjennom nytt CRM-system. Line Larsen er ansatt er som servicevert og sitter i resepsjonen sammen med Hanne Hassel. De sørger for at alle som kontakter OHF eller kommer på møter og kurs blir tatt godt vare på. Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen (administrerende direktør), Jon Anders Henriksen (direktør næringspolitikk), Janne Holtet Westbye (sikkerhetssjef), Lars Fredriksen (utviklingssjef), Rannveig Mølmen Nergården (kommunikasjonssjef), Birgitte Anderson (prosjektleder), Hanne M. Hassel (resepsjonssekretær) og Line Larsen (servicevert). OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 18,1 %, hvor av 90 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er gjennomført tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en fordeling 40/60 menn og kvinner. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 4

5 03 Medlemsutviklingen Økningen i medlemstall har fortsatt og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 2100 (1975) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 90 % er bedriftsmedlemmer. 04 Møter, kurs og arrangement Oppslutningen om spesielt frokostmøter har vist en sterk økning. I 2013 ble det avholdt 97 arrangement med til sammen 2563 deltakere. Dette er en økning fra året før både i antall arrangement og deltakere. Av alle arrangementene, var 44 kurs og 53 møter/sosialt. Det var 624 deltakere på kurs og 1939 deltakere på møter/sosialt. 05 Informasjon og media OHF kommuniserer i hovedsak med medlemmer, myndigheter og media gjennom prioriterte kanaler som hjemmesiden Ohf.no, medlemsbladet Oslo Handel og epost-utsendelser i form av invitasjoner, nyhetsbrev og saksinformasjon. I tillegg benytter vi de sosiale mediene Facebook og Twitter. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 6 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. Opplaget gikk fra 2500 til 2700 i siste utgave. Bladet sendes ut til alle medlemmer, og leveres på rådhuset og til alle representanter på Stortinget. Ohf.no Ohf.no er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Antall besøk passerte for første gang ( ) og unike brukere endte over (83 523). Hjemmesidebesøket har vokst betydelig fra oppstarten i 2008, og i 2013 økte både antall besøk og unike brukere med 30 prosent. På Ohf.no kan man blant annet lese nyheter om handel og service, oppdatere seg på OHFs arbeid og melde seg på møter og kurs. De sidene/sakene som ble mest lest i 2013 omhandlet åpningstider, ølsalgstider, Årets handels- og servicebedrift i Oslo, aktiviteter, arrangement og kjøpesenteromsetning. Mediesynlighet OHF var omtalt i 388 saker i ulike medier, noe som er en økning på hele 225 prosent fra En årsak til veksten er en fordobling av antall pressemeldinger. Det ble utarbeidet 14 meldinger basert på rapporter, analyser og undersøkelser i regi av OHF alene eller sammen med andre. Medierådgiver Ulf- Arvid Mejlænder bistår i dette arbeidet. 5

6 Medieomtale som ikke er på bakgrunn av pressemeldinger, er et resultat av at servicekontoret har vært i kontakt med journalister eller omvendt. Vi merker i stadig større grad at journalister oppsøker oss for uttalelser, kommentarer og bakgrunnsstoff. En rekke ganger har de vist til saker som ligger på Ohf.no eller tatt utgangspunkt i meldinger som er skrevet på sosiale medier. Mediesakene i 2013 omhandlet blant annet tyveri/ran, omsetningsutvikling i områder og regionen, parkering, netthandel, Årets handels- og servicebedrift i Oslo (Mathallen), bymiljø, sikkerhetstiltak, forbrukertrender, tigging, kollektivtransport, konkurser, gaveønsker og julehandel. 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar. Gjennom aktiv deltakelse i en rekke utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og samarbeidsgruppen Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har vært en pådriver i flere saker knyttet til rammevilkårene for lønnsom handel, særlig i Oslo men også i sentrale områder i Akershus. OHF arrangerte i august Næringslivets valgkampstart sammen med tre andre næringsorganisasjoner i Oslo. Arrangementet samler næringslivet i Osloregionen, og lar disse møte politiske representanter som stilte til Stortingsvalget Mot slutten av 2013 ble det ansatt en direktør for næringspolitikk i OHF, Jon Anders Henriksen. Dette innebærer en økt satsing på næringspolitisk arbeid i årene fremover. 07 Sikkerhet Den organiserte kriminaliteten har festet grep i Norge, og Osloregionen er spesielt utsatt. Våre medlemmer melder daglig om store utfordringer i bekjempelse av kriminalitet. Vold og trusler øker, og antall tiggere og prostituerte preger bybildet i større grad enn tidligere. Ran OHF har gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Benyttede tiltak er blant annet bedriftsinterne kurs innen sikkerhet, ran og konflikthåndtering, sikkerhetsvurdering og -tiltak i butikk, ettervern og 24- timers alarmtelefon. Evaluering viser at våre medlemmer er svært godt fornøyde med OHFs sikkerhetstilbud på dette området. 6

7 Naskeri/tyveri Vinningskriminalitet får fortsatt altfor lav prioritet hos politiet, og ansatte melder om påventetid opp mot 50 minutter før politiet kommer. OHF har hatt flere møter i med politi og myndigheter for å hjelpe medlemmer akutt/lokalt, og vektlegge behovet for politiprioritering. OHF har vært i kontakt med næringslivskontakten i Kripos for å fortsette arbeidet for enklere anmeldelsessystem. Elektronisk anmeldelse diskuteres fortsatt. Oslo politidistrikts tall for 2013 viser nedgang i antall anmeldelser, mens OHFs egne tall viser over anmeldelser. OHF legger vekt på hvor viktig det er å anmelde alle forhold. Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder øker, da stadig flere grupper oppsøker kriminalitetsog rusmiljøene i Oslo. OHF har videreført sine samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. OHF var initiativtaker til etableringen av Gaterusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF som er videreført. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde. Tiltaket syns godt i Oslo sentrum, og OHF har fått mange positive tilbakemeldinger i året som er gått. Samarbeid politi, myndigheter, mfl. Forebyggende sikkerhetsarbeid krever samarbeid. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen overfor politi og myndigheter. De store vekterselskapene er gode samarbeidspartnere i dette arbeidet. En tett dialog med politidistriktene Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum, samt de ulike stasjonssjefene har høy prioritet. OHF har løpende kontakt med sentrale politikere og samarbeider med andre organisasjoner. Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) OHF har styreverv i Norsk Sikkerhetsforening og er foreningens administrative funksjon. Det tette samarbeidet mellom OHF og Nosif bidrar til å styrke vår posisjon som opinionsbærer på sikkerhetssiden til fordel for våre medlemmer. Frokostmøter/temamøter OHF har arrangert tre møter innen sikkerhet/kriminalitet i OHFs lokaler i Tema har vært svinn, sikkerhet i sentrum og utfordringer/tiltak for Oslopolitiet. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2013 var det 343 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, konflikthåndtering, HMS, verneombud og krise- og beredskapskurs. Antall deltakere øker, og våre medlemmer tilbakemelder at de er svært godt fornøyd med OHFs tilbud innen lovpålagte kurs. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 7

8 08 Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjonsog opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, Treider College-studiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap i tema ledelse. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Ungt Entreprenørskap (UE) OHF er samarbeidspartner med UE Oslo og deltar med en ressurs i styret. Videre har styremedlemmer deltatt på entreprenørskapsmessen for videregående skoler i Oslo på Lillestrøm. OHF har holdt tre kurs for ledere i elevbedrifter og et kurs for studentbedrifter på Markedshøyskolen Campus Kristiania. Markedsaktiviteter Karl Johans gate På initiativ fra butikkene i Karl Johans gate bisto OHF med en utleid ressurs som prosjektleder til to markedsarrangement. Dette foregikk i Karl Johans gate fra Egertorget med Øvre og Nedre Slottsgate til Jernbanetorget i juni og september. Begge ble ansett som en suksess. OHF har i den forbindelse hjulpet butikkene til å danne en egen strøksforening i løpet av Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets handels- og servicebedrift i Oslo 2013 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, Ohf.no og på Facebook. Mathallen Oslo mottok prisen av ordfører Fabian Stang. Oslo kommune ved næringsetaten, Nordea, Aftenposten og OHF står bak. Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) NCSC og OHF samarbeider om felles frokostmøter. Det ble arrangert to møter hos OHF og ett på Vulkan. OHF bidro med foredrag på sistnevnte sted. NCSC er leietaker hos OHF. 8

9 Institutt for bransjeanalyser (IBA) OHF samarbeider med IBA for at handelen skal få bedre analyser av omsetning og utvikling. To ganger i året inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Kvarud Analyse OHF samarbeider med Kvarud Analyse når det gjelder rapportering og analyser av kjøpesenterhandelen i Oslo og Akershus. Kjedelederforum (KLF) OHF samarbeider med KLF om møter, hvorav mange legges til OHFs lokaler. KLF samler kjedelederne, primært i faghandelen, for å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. Frokostmøter: OHF arrangerte åtte frokostmøter i OHFs lokaler med følgende tema: Hvordan skape en levende by?, turisme og shopping, netthandel og butikkdød, tall og trender, handelsutvikling og driftsmodeller, analyser bedre forberedt, omsetningsutvikling og forbrukermarked, og morgendagens kjøpesenter. Foredragsholdere: Frokostmøtene skal bidra til relevant og innovativ kompetanse hos medlemsbedriftene. OHF er opptatt av å holde høy faglig kvalitet på sine foredragsholdere: Anton Hagberg (kommersiell direktør Komplett.no), Ellen Nicolaisen (eier og styreleder Raise Gruppen), Ellen Solberg (direktør kjøpesenterforvaltning i KLP), Thomas Nygaard (destinasjonssjef Aker Brygge), Erik Winther (Director Advisory, Management Consulting KPMG Norway), Bård Kuvaas, (professor Handelshøyskolen BI), Bjørn Helge Nygaard (leder geo-/demografisk analyse Prognosesenteret), Olav Haraldseid (HR-direktør NorgesGruppen), Per Gunnar Rasmussen (forskningssjef Institutt for bransjeanalyser), Per Ståle Ekrol (Research Team Manager YouGov), Odd Gisholt, (dr.oecon. Handelshøyskolen BI), Børge Nilssen (leder Effectum Franchise Consulting), Rune Slettenes (direktør PwC Consulting), Geir Olav Iversen (direktør i InsightOne), Lise C. Lehne (seniorkonsulent Ipsos MMI), Cato Svendsen (seniorrådgiver Habberstad), Cecilie Martinsen (markedsdirektør, Rom Eiendom), Christopher Skjoldhammar (Sales manager, Global Blue Norge), Tor Sannerud (administrerende direktør, VisitOslo), Halstein Bjerke (byråd for kultur og næring Oslo kommune), Janne Wilberg (byantikvar Oslo kommune), Peter Groth (administrerende direktør Aspelin Ramm Eiendom), Camilla Van Deurs (Gehl Architects), Laila Sønstevold (Vilja Utvikling), Trond Blindheim (rektor/dosent Markedshøyskolen) og Christian Thu (digital produktsjef Aftenposten). Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Sverre Leiro, mangeårig konsernsjef i NorgesGruppen, og Oslos ordfører Fabian Stang mottok hvert sitt i Hederstegn i gull i Komiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. Et enstemmig styre sto bak tildelingen. 9

10 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsutvalget Levende Oslo-samarbeidet Funksjonsutvalget Levende Oslo Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Bylivsundersøkelsen (prosjekt i regi av Oslo kommune og utført av Gehl Architects. OHF deltar i arbeidsgruppen for prosjektet som varer frem til 2014) Grønn Bydistribusjon (forskningsprosjekt i regi av Oslo utført av SINTEF. OHF har en representant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for prosjektet som varer ut 2014) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets handels- og servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan Gaterusken Oslo kommune/kirkens Bymisjon Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Strøksforeningen Karl Johan Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Slumstasjonen i Oslo, Frelsesarmeen Fairtrade Oslo kommune styringsgruppen Norsk Sentrumsutvikling utvikling av bysentra 10

11 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat lå hos Overformynderiet inntil det ble nedlagt, deretter hos OHF. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Strøksforeningen Karl Johan Magasingruppen 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi, og aktivitetene tilpasses dette. For øvrig vises til regnskap og beretninger for henholdsvis OHF og OHFK. Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Eiendomssjef Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som faggruppe i et integrert samarbeid med OHF. Virksomheten Medlemstallet var 659 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 615 filialer av de fire blokkene, 19 selvstendige kjøpmenn og 25 personlige medlemskap (pensjonister). ICA meldte seg inn i 2013 med sine 131 butikker i Osloregionen.. 11

12 Styret Styret har hatt denne sammensetningen etter generalforsamlingen 2013: Styreleder Roger Andersen (Rimi Skøyen), nestleder Svein Erik Eidsmo (REMA 1000 Ryen), Roar Johansen (Kiwi Flaskebekk), Tonje Lislegaard (Bunnpris Bygdøy Allé), Lise Hanne Midtgaard (Spar Hurdal), Claus Eriksen (Spar Tåsen), Thomas Helmersen (Bunnpris region sør) Styret har holdt syv styremøter og behandlet 56 saker. Styreseminar og studietur ble lagt til historierike Tallin, der styret også besøkte Rimi-butikker og Solaris Supermarkeder. Valgkomiteen Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen: Øyvind Dahl, Knut Lislegaard og John Arne Brennsund Saker, møter og aktiviteter Styret har i løpet av året laget en strategiplan for at enda flere engasjerte kjøpmenn og butikksjefer skal bruke foreningen til nettverksbygging og faglig påfyll. Dette året har vært preget av alt for mye intern administrasjon, så vi ser fram mot et mer engasjerende år. I 2014 inviteres Dagligvaregruppens medlemmer til en hyggelig båttur. 17. mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2013 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37 A for tillitsvalgte i OHF og OHF Dagligvaregruppen, innehavere av OHFs Hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gangen ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per epost. Foreningens hjemmeside Ohf.no oppdateres daglig. 03 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. Vi arrangerer faglige og sosiale samlinger, hvor vi tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Leder: Pauline Johansen. Nestleder: Lars Lyngstad. Øvrige styremedlemmer: Marita Johansen, Silje Granli, Ingeborg Bye. Varamedlemmer: Cecilie Ravneberg. Valgkomité: Christine F. Thoresen, Lise Marie Nordby og Helene Grimsrud. Det ble gjennomført seks styremøter. Det har blitt gjennomført mange arbeidsmøter i forbindelse med arrangementene, og samarbeidsmøter med linjeforeningen for varehandelsstudentene; VASS. Deler av YR-styret deltok på Varehandelsdagen i regi av dem. 12

13 Økonomi og medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på kr ,- og regnskapet viser at YR holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen lå på 66 medlemmer per 1. januar og talte 106 medlemmer 31. desember. 30 personer meldte seg ut av YR i YR har 214 følgere på Facebook, 106 gruppemedlemmer på LinkedIn og 96 følgere på Twitter. Samarbeid YR har inngått et offisielt samarbeid med VASS (Retail Management, Handelshøyskolen BI). Dette innebærer støtte fra YR på kr ,-. Aktiviteter YR har hatt åtte arrangementer med totalt 348 deltakere i løpet av året. Det har vært Varehandelsquiz, Gründerkveld, Muligheter i varehandelen med Gorm Larsen Nordic, Andhøy og Cappa til stede på stand, årsmøte, Varehandelsreunion, Retail Behind the Scenes, Oslo Innovation Week og julebord med underholdning av Karl Johan-koret. Flinke og relevante foredragsholdere har gjestet arrangementene som Idar Vollvik (gründer Chess og Ludostore), Ingrid Hancock (gründer Hancock Cupcakes), Heidi Engen (kampanjesjef Coop Obs!), Kristian Wigen Andersen (regionsleder Løvenskiold Handel), Christine Thoresen (opplæringsansvarlig Optimera Montér), Unni Merethe Aasgaard (senterdirektør Storo Storsenter), Sverre Klouman, gründer Lille Vinkel Sko), Einar Sørland (daglig leder Norwegian Outlet), Yvonne Fosser (HR-direktør i Hewlett Packard Norge) og Rune Martinsen (daglig leder Carlings). Synlighet YR har hatt en artikkel i Oslo Handel (mai) og en artikkel i Kjedemagasinet (september), samt deltatt med foredrag på Handelshøyskolen BI under Retail Kickoff i august. 04 Karl Johan-koret Etter 11 år som korets dirigent, sa Holger Arden opp sin stilling med virkning fra 1. januar Victoria C. Jakhelln overtok og for første gang i korets 166-årige historie er det en kvinnelig dirigent. De seneste årene har det vært nedgang i antallet aktive sangere, men flere nye sangere har begynt dette året og nå teller Handelsstandens Sangforening 40 aktive sangere. På sommeren ble koret invitert, som eneste mannskor i Norge, til å delta på en konsert i Royal Albert Hall i London høsten 2014, arrangert av The London Welsh Male Voice Choir. Konserten skal holdes på walisisk og engelsk med 850 mannlige sangere. 13

14 Oppgaver og arrangement På invitasjon fra Grieg-skolen dro koret sammen med pianist Einar Steen-Nøkleberg for å opptre i Moscow Conservatory i februar. Konserten for 500 tilhørere er ett av høydepunktene i korets historie. Det ble også holdt en minikonsert på den norske ambassaden i Moskva. På høsten ønsket Grieg-skolen en reprise på den russiske ambassaden i Oslo. Koret hadde også konsert i det norsk-russiske kultursenter. Sangforeningen har blant annet vært invitert til å synge på St. Hanshaugen eldresenter, Uranienborghjemmet, Paleet, Mathallen Oslo, sosiale arrangement og private tilstelninger. De har underholdt både på OHFs generalforsamling, OHFs sommerfest og Young Retailers julebord. På sommerfesten hyllet Olav Thon mannskoret og overrasket med en gave på kr ,- I september inviterte Einar Steen-Nøkleberg til låvekonsert på gården hans i Våler. Østfold Symfoniorkester og sopranen Solveig Kringlebotn deltok også, og 350 tilhørere fikk en stor musikalsk opplevelse. I desember holdt Karl-Johan koret flere julekonserter. En av dem i Oslo Rådhus i forbindelse med bystyrets juleavslutning og tenningen av juletreet. Koret hadde hjelp av sopran Gunda-Marie Bruce. Samarbeidet med OHF Koret er opptatt av å sikre et godt forhold til OHFs styre, og ha en nær dialog med OHFs administrasjon og daglig leder. Handelsstandens Sangforening takker OHFs styre og administrasjon for all velvilje og økonomisk støtte i Koret står når som helst til tjeneste med sang om ønskelig for OHFs medlemmer. Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging 14

15 OHF er samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service. Vern av ansatte og verdier er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24- timers-rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Oslo Handel og Medlemmene får bladet Oslo Handel seks ganger i året med nyttig og tidsaktuell informasjon om handel og service i Osloregionen, og hva OHF jobber med. Daglige oppdateringer leses på nettsiden Ohf.no Tall og trender Handelsanalysen for Oslo og Akershus kommer ut som halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema, arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler! Så lenge lokalene Kristianiasalen og/eller Heftyesalen er ledige i kontorets åpningstid klokken 9-15, kan bedriftsmedlemmer låne dem etter nærmere avtale på tlf.: Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet og trådløst nettverk. Bedriften faktureres kun kr 100,- per person for frukt og drikke. Ønskes servering av bagetter eller annen mat, kan dette bestilles samtidig med reservasjon av lokalene. 15

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer.

Bli kjent med OHF. Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. Bli kjent med OHF Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. «Vi skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2010 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom handel

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité.

Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007. Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2007 Revidert versjon pr. 5. april 2008 etter innspill fra OHFs Kontrollkomité. Side 2 av 20 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2007 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2007-2008

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24

ÅRSBERETNING 2008. Side 1 av 24 ÅRSBERETNING 2008 Side 1 av 24 Side 2 av 24 OSLO HANDELSSTANDS FORENING ÅRSBERETNING 2008 Innholdsfortegnelse: 01 Styret OHF 2008-2009 side 3 02 Medlemsutvikling side 4 03 Virksomhetsplan 2009-2010 side

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet.

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. 13. Valg av styre Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling vil foreligge 13. oktober Valgkomiteens

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2010 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

OHF Årsrapport Årsrapport 2016

OHF Årsrapport Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 1 2 Omstilling er den nye hverdagen De store blir større. Internasjonale aktører kjøper opp eiendom, kjeder og kjøpesentra, nye konsepter utvikles og det er stor grad av globalisering.

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no Ta vare på de unge talentene side 6 Fornyelse av salgsbevillinger Øk kunnskapen om sikkerhet side 4 side 3 aktuelt gunnars hjørne Høstjakta er i gang NR 7 oktober

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

stor optimisme i Osloregionen

stor optimisme i Osloregionen nr. 2 2013 april medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! handelsutvikling stor optimisme i Osloregionen Årets prisutdeling nærmer seg

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN»

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Velkommen! PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Agenda: 1. Etablering av Randaberg Landsbyforening AS (under stiftelse). Invitasjon til et «spleiselag» 2. Presentasjon av ny daglig leder / koordinator

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Protokoll styremøte 03/ april 2017

Protokoll styremøte 03/ april 2017 Protokoll styremøte 03/2017 7. april 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 3/17 Side 1 Tid: Fredag 7. april 2017 Sted: SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Meldt forfall: Kirstin

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist.

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.377 Referat fra 2. april 2013

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010 Pressemelding 14. april 2010 Rørkjøps årmøte 2010 Rørkjøps årsmøte ble avholdt i Stavanger den 9. og 10. april 2010. Mer enn 250 deltagere hadde funnet veien til Clarion Hotell midt i sentrum av Stavanger,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013

Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013 Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013 Svarlogg 70 60 60 50 40 30 20 10 0 12 12 6 8 1 2 1 2013.10.04 2013.10.05 2013.10.06 2013.10.07 2013.10.08 2013.10.09 2013.10.11

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet)

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet) Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 91842830 torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 48063060 Referat fra styremøte

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer