Årsberetning Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Foreningen skal være nær og nyttig for medlemmene, og bygger på grunnholdningen om at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. 1

2 Innholdsfortegnelse Strategi og fokusområder...3 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Ansatte og arbeidsmiljø Medlemsutviklingen Møter, kurs og arrangement Informasjon og media Næringspolitikk og byutvikling Sikkerhet Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Legater og fonds Sekretariat Økonomi og fortsatt drift Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS OHF Dagligvaregruppen Young Retailers Karl Johan-koret Medlemsfordeler i OHF

3 Dette er administrasjonens utvidede beretning for Styrets minimumsberetning følger de respektive regnskap. Strategi og fokusområder Oslo Handelsstands Forening (OHF) arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Vi skal sørge for at våre medlemmer har best mulig rammebetingelser å drive under. Derfor prioriterer vi næringspolitikk høyt og ansatte en direktør for dette fagområdet i Antall medlemmer har økt de siste årene, og OHF har nå 2100 medlemmer. Dette er kjøpesentre, butikkjeder, frittstående butikker innen handel og service i Oslo, Bærum, Asker, Follo og Romerike. OHF skal være nær, nyttig, engasjert og troverdig en naturlig samarbeidspartner og rådgiver for handelsog servicenæringen. OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. Vi skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning, og bidra til optimale forhold ved å arbeide med forretningsinformasjon, infrastruktur, personale, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Våre fokusområder: Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer Forretningsinformasjon og statistikk OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen Sikkerhet OHF er den naturlige samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service Kompetanseutvikling OHF bidrar til rekruttering og kompetanseutvikling. Medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg Nettverkssamarbeid OHF skal bidra til gode faglige nettverk for bransjen og sørge for aktuelle møter og konferanser vesentlig i egne lokaler 3

4 Oslo Handelsstands Forening (OHF og OHFK) 01 Styret Styret har fra generalforsamlingen 23. april 2013 bestått av: Styreleder Carl-Christian Ferner (butikksjef Ferner Jacobsen AS), nestleder Trond Herberg (eiendomssjef kjøpesenter i Olav Thon Gruppen), Odd Gisholt (dr. oecon. og direktør for Retail Management ved Handelshøyskolen BI), Hege Susanne Rognlien (kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA), Jon Steinar Johnsen (administrerende direktør Specsavers Norway AS), Anette Tinglum (sikkerhetssjef for ICA Norge AS), Svein Erik Eidsmo (kjøpmann REMA 1000 Ryen), Tone Ruud (landssjef for Bik Bok AS i Norge), Ronald Lilleberg Karlsen (viseadministrerende direktør for Coop Øst SA) og styreobservatør Pauline Johansen (senterkoordinator i Olav Thon Gruppen) Det har vært åtte styremøter med 87 saker på agendaen. Styrets strategimøte ble holdt i forbindelse med styremøtet i september. Det har også vært samtaler med OHF Dagligvaregruppen for å formalisere gruppen som en faggruppe og ikke forening i foreningen. Dette arbeidet er ikke sluttført. 02 Ansatte og arbeidsmiljø Jon Anders Henriksen som ble ansatt som næringspolitisk direktør 1. november har ansvar for at næringens interesser blir tatt hensyn til i planer og reguleringer for Oslo og Akershus. OHF har økt aktiviteten og satset mer på medlemsoppfølging gjennom nytt CRM-system. Line Larsen er ansatt er som servicevert og sitter i resepsjonen sammen med Hanne Hassel. De sørger for at alle som kontakter OHF eller kommer på møter og kurs blir tatt godt vare på. Ansatte i OHF og OHFK var pr : Gunnar Larssen (administrerende direktør), Jon Anders Henriksen (direktør næringspolitikk), Janne Holtet Westbye (sikkerhetssjef), Lars Fredriksen (utviklingssjef), Rannveig Mølmen Nergården (kommunikasjonssjef), Birgitte Anderson (prosjektleder), Hanne M. Hassel (resepsjonssekretær) og Line Larsen (servicevert). OHF er en IA-bedrift. Sykefraværet for OHF og OHFK var 18,1 %, hvor av 90 % av sykefraværet er langtidsfravær på mer enn to uker. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er gjennomført tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljøet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hånd om av spesialfirma. Foreningen har en fordeling 40/60 menn og kvinner. Det legges vekt på å behandle alle likt, uavhengig av kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som IA-bedrift har OHF særlige forpliktelser når det gjelder HMS og oppfølging av sykefraværet. 4

5 03 Medlemsutviklingen Økningen i medlemstall har fortsatt og flere kjeder og bedrifter har sluttet seg til som medlem. OHF hadde 2100 (1975) medlemmer ved årsskiftet, hvorav 90 % er bedriftsmedlemmer. 04 Møter, kurs og arrangement Oppslutningen om spesielt frokostmøter har vist en sterk økning. I 2013 ble det avholdt 97 arrangement med til sammen 2563 deltakere. Dette er en økning fra året før både i antall arrangement og deltakere. Av alle arrangementene, var 44 kurs og 53 møter/sosialt. Det var 624 deltakere på kurs og 1939 deltakere på møter/sosialt. 05 Informasjon og media OHF kommuniserer i hovedsak med medlemmer, myndigheter og media gjennom prioriterte kanaler som hjemmesiden Ohf.no, medlemsbladet Oslo Handel og epost-utsendelser i form av invitasjoner, nyhetsbrev og saksinformasjon. I tillegg benytter vi de sosiale mediene Facebook og Twitter. Oslo Handel Medlemsbladet Oslo Handel kom ut med 6 utgaver, hvor av 2 var større utgaver i forbindelse med sommer og jul. Opplaget gikk fra 2500 til 2700 i siste utgave. Bladet sendes ut til alle medlemmer, og leveres på rådhuset og til alle representanter på Stortinget. Ohf.no Ohf.no er en sentral kommunikasjonskanal for foreningen. Antall besøk passerte for første gang ( ) og unike brukere endte over (83 523). Hjemmesidebesøket har vokst betydelig fra oppstarten i 2008, og i 2013 økte både antall besøk og unike brukere med 30 prosent. På Ohf.no kan man blant annet lese nyheter om handel og service, oppdatere seg på OHFs arbeid og melde seg på møter og kurs. De sidene/sakene som ble mest lest i 2013 omhandlet åpningstider, ølsalgstider, Årets handels- og servicebedrift i Oslo, aktiviteter, arrangement og kjøpesenteromsetning. Mediesynlighet OHF var omtalt i 388 saker i ulike medier, noe som er en økning på hele 225 prosent fra En årsak til veksten er en fordobling av antall pressemeldinger. Det ble utarbeidet 14 meldinger basert på rapporter, analyser og undersøkelser i regi av OHF alene eller sammen med andre. Medierådgiver Ulf- Arvid Mejlænder bistår i dette arbeidet. 5

6 Medieomtale som ikke er på bakgrunn av pressemeldinger, er et resultat av at servicekontoret har vært i kontakt med journalister eller omvendt. Vi merker i stadig større grad at journalister oppsøker oss for uttalelser, kommentarer og bakgrunnsstoff. En rekke ganger har de vist til saker som ligger på Ohf.no eller tatt utgangspunkt i meldinger som er skrevet på sosiale medier. Mediesakene i 2013 omhandlet blant annet tyveri/ran, omsetningsutvikling i områder og regionen, parkering, netthandel, Årets handels- og servicebedrift i Oslo (Mathallen), bymiljø, sikkerhetstiltak, forbrukertrender, tigging, kollektivtransport, konkurser, gaveønsker og julehandel. 06 Næringspolitikk og byutvikling OHF har hatt et aktivt næringspolitisk engasjement. Foreningen hadde politikerne i tale ved det årlige møtet Bedrifter i byen i januar. Gjennom aktiv deltakelse i en rekke utvalg og arbeidsgrupper i Oslo kommune og samarbeidsgruppen Levende Oslo, har OHF tatt del i og påvirket forskjellige planer for byutviklingen. Foreningen er også høringsinstans i flere plansaker. OHF har vært en pådriver i flere saker knyttet til rammevilkårene for lønnsom handel, særlig i Oslo men også i sentrale områder i Akershus. OHF arrangerte i august Næringslivets valgkampstart sammen med tre andre næringsorganisasjoner i Oslo. Arrangementet samler næringslivet i Osloregionen, og lar disse møte politiske representanter som stilte til Stortingsvalget Mot slutten av 2013 ble det ansatt en direktør for næringspolitikk i OHF, Jon Anders Henriksen. Dette innebærer en økt satsing på næringspolitisk arbeid i årene fremover. 07 Sikkerhet Den organiserte kriminaliteten har festet grep i Norge, og Osloregionen er spesielt utsatt. Våre medlemmer melder daglig om store utfordringer i bekjempelse av kriminalitet. Vold og trusler øker, og antall tiggere og prostituerte preger bybildet i større grad enn tidligere. Ran OHF har gått inn med hjelpetiltak hos flere medlemmer. Benyttede tiltak er blant annet bedriftsinterne kurs innen sikkerhet, ran og konflikthåndtering, sikkerhetsvurdering og -tiltak i butikk, ettervern og 24- timers alarmtelefon. Evaluering viser at våre medlemmer er svært godt fornøyde med OHFs sikkerhetstilbud på dette området. 6

7 Naskeri/tyveri Vinningskriminalitet får fortsatt altfor lav prioritet hos politiet, og ansatte melder om påventetid opp mot 50 minutter før politiet kommer. OHF har hatt flere møter i med politi og myndigheter for å hjelpe medlemmer akutt/lokalt, og vektlegge behovet for politiprioritering. OHF har vært i kontakt med næringslivskontakten i Kripos for å fortsette arbeidet for enklere anmeldelsessystem. Elektronisk anmeldelse diskuteres fortsatt. Oslo politidistrikts tall for 2013 viser nedgang i antall anmeldelser, mens OHFs egne tall viser over anmeldelser. OHF legger vekt på hvor viktig det er å anmelde alle forhold. Kriminalitet - og rusforebyggende arbeid Behovet for rusforebyggende tiltak og væresteder øker, da stadig flere grupper oppsøker kriminalitetsog rusmiljøene i Oslo. OHF har videreført sine samarbeidsavtaler med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. OHF var initiativtaker til etableringen av Gaterusken, et samarbeid mellom Oslo kommune, Rusken, Kirkens Bymisjon og OHF som er videreført. Her får mennesker i aktiv rus arbeid med å plukke opp søppel og rydde. Tiltaket syns godt i Oslo sentrum, og OHF har fått mange positive tilbakemeldinger i året som er gått. Samarbeid politi, myndigheter, mfl. Forebyggende sikkerhetsarbeid krever samarbeid. OHF arbeider aktivt for å fremvise og dokumentere utviklingen overfor politi og myndigheter. De store vekterselskapene er gode samarbeidspartnere i dette arbeidet. En tett dialog med politidistriktene Oslo, Follo, Romerike og Asker/Bærum, samt de ulike stasjonssjefene har høy prioritet. OHF har løpende kontakt med sentrale politikere og samarbeider med andre organisasjoner. Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) OHF har styreverv i Norsk Sikkerhetsforening og er foreningens administrative funksjon. Det tette samarbeidet mellom OHF og Nosif bidrar til å styrke vår posisjon som opinionsbærer på sikkerhetssiden til fordel for våre medlemmer. Frokostmøter/temamøter OHF har arrangert tre møter innen sikkerhet/kriminalitet i OHFs lokaler i Tema har vært svinn, sikkerhet i sentrum og utfordringer/tiltak for Oslopolitiet. Sikkerhetsopplæring/kurs OHFs medlemmer legger vekt på sikkerhetsopplæring av ansatte og eiere. I 2013 var det 343 personer som deltok på foreningens sikkerhetskurs innen ransforebygging med praktisk øvelse, konflikthåndtering, HMS, verneombud og krise- og beredskapskurs. Antall deltakere øker, og våre medlemmer tilbakemelder at de er svært godt fornøyd med OHFs tilbud innen lovpålagte kurs. Medlemstilbud sikkerhet OHF samarbeider med Sikkerhetsledelse AS og har et omfattende sikkerhetstilbud til alle medlemmer innen forebyggende sikkerhetstiltak, HMS og ettervern/beredskap. 7

8 08 Rekruttering/kompetanse og markedsaktiviteter Rekruttering/informasjonsvirksomhet OHF har deltatt på flere kurs og informasjonsmøter med studenter og skoleelever. Denne informasjonsog opplæringsvirksomheten utøves med sikte på rekruttering til bransjen. Møtene har foregått på Oslo Handelsgymnasium VK1 service og samferdsel, Treider College-studiet for butikkledelse og for elevbedriftene i Ungt Entreprenørskap i tema ledelse. Studenter Det ble delt ut stipend på kroner ,- og ,- til beste studenter ved henholdsvis Oslo Handelsgymnasium og Handelshøyskolen BI Varehandelsledelse. Hensikten med stipendene er å øke interessen for næringen og forbedre studentenes resultater. Ungt Entreprenørskap (UE) OHF er samarbeidspartner med UE Oslo og deltar med en ressurs i styret. Videre har styremedlemmer deltatt på entreprenørskapsmessen for videregående skoler i Oslo på Lillestrøm. OHF har holdt tre kurs for ledere i elevbedrifter og et kurs for studentbedrifter på Markedshøyskolen Campus Kristiania. Markedsaktiviteter Karl Johans gate På initiativ fra butikkene i Karl Johans gate bisto OHF med en utleid ressurs som prosjektleder til to markedsarrangement. Dette foregikk i Karl Johans gate fra Egertorget med Øvre og Nedre Slottsgate til Jernbanetorget i juni og september. Begge ble ansett som en suksess. OHF har i den forbindelse hjulpet butikkene til å danne en egen strøksforening i løpet av Magasingruppen OHF er vertskap for Magasingruppen og har hatt 11 informasjonsmøter med senterlederne. Lars Fredriksen i OHF er ansvarlig koordinator og bistår med tallrapportering. Årets handels- og servicebedrift i Oslo 2013 Avstemmingen ble annonsert i Aftenpostens papirutgave, Ohf.no og på Facebook. Mathallen Oslo mottok prisen av ordfører Fabian Stang. Oslo kommune ved næringsetaten, Nordea, Aftenposten og OHF står bak. Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) NCSC og OHF samarbeider om felles frokostmøter. Det ble arrangert to møter hos OHF og ett på Vulkan. OHF bidro med foredrag på sistnevnte sted. NCSC er leietaker hos OHF. 8

9 Institutt for bransjeanalyser (IBA) OHF samarbeider med IBA for at handelen skal få bedre analyser av omsetning og utvikling. To ganger i året inviteres medlemmene til presentasjon av handelsanalyser og trender. IBA er leietaker hos OHF. Kvarud Analyse OHF samarbeider med Kvarud Analyse når det gjelder rapportering og analyser av kjøpesenterhandelen i Oslo og Akershus. Kjedelederforum (KLF) OHF samarbeider med KLF om møter, hvorav mange legges til OHFs lokaler. KLF samler kjedelederne, primært i faghandelen, for å fremme høy kompetanse og sunne driftsforhold innen norske kjedevirksomheter. Frokostmøter: OHF arrangerte åtte frokostmøter i OHFs lokaler med følgende tema: Hvordan skape en levende by?, turisme og shopping, netthandel og butikkdød, tall og trender, handelsutvikling og driftsmodeller, analyser bedre forberedt, omsetningsutvikling og forbrukermarked, og morgendagens kjøpesenter. Foredragsholdere: Frokostmøtene skal bidra til relevant og innovativ kompetanse hos medlemsbedriftene. OHF er opptatt av å holde høy faglig kvalitet på sine foredragsholdere: Anton Hagberg (kommersiell direktør Komplett.no), Ellen Nicolaisen (eier og styreleder Raise Gruppen), Ellen Solberg (direktør kjøpesenterforvaltning i KLP), Thomas Nygaard (destinasjonssjef Aker Brygge), Erik Winther (Director Advisory, Management Consulting KPMG Norway), Bård Kuvaas, (professor Handelshøyskolen BI), Bjørn Helge Nygaard (leder geo-/demografisk analyse Prognosesenteret), Olav Haraldseid (HR-direktør NorgesGruppen), Per Gunnar Rasmussen (forskningssjef Institutt for bransjeanalyser), Per Ståle Ekrol (Research Team Manager YouGov), Odd Gisholt, (dr.oecon. Handelshøyskolen BI), Børge Nilssen (leder Effectum Franchise Consulting), Rune Slettenes (direktør PwC Consulting), Geir Olav Iversen (direktør i InsightOne), Lise C. Lehne (seniorkonsulent Ipsos MMI), Cato Svendsen (seniorrådgiver Habberstad), Cecilie Martinsen (markedsdirektør, Rom Eiendom), Christopher Skjoldhammar (Sales manager, Global Blue Norge), Tor Sannerud (administrerende direktør, VisitOslo), Halstein Bjerke (byråd for kultur og næring Oslo kommune), Janne Wilberg (byantikvar Oslo kommune), Peter Groth (administrerende direktør Aspelin Ramm Eiendom), Camilla Van Deurs (Gehl Architects), Laila Sønstevold (Vilja Utvikling), Trond Blindheim (rektor/dosent Markedshøyskolen) og Christian Thu (digital produktsjef Aftenposten). Hederstegn i gull Hederstegn i gull tildeles personer som har bidratt med særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Sverre Leiro, mangeårig konsernsjef i NorgesGruppen, og Oslos ordfører Fabian Stang mottok hvert sitt i Hederstegn i gull i Komiteen har bestått av Jan A. Berggraf, Lise Neerbye Terjesen, Runar Karlsen, Bjørn Sølvsberg og Odd Gisholt. Et enstemmig styre sto bak tildelingen. 9

10 09 Representasjon og samarbeid med andre organisasjoner Samarbeidsutvalget Levende Oslo-samarbeidet Funksjonsutvalget Levende Oslo Arbeidsutvalget for politikerarrangementene Bedrifter i byen og Valgkampstart Arbeidsutvalget ved regulering og renovering av gater; Samferdselsetaten, Ruter, Foreningen Byfolk Oslo Sentrum og OHF Storbygruppen av næringsforeninger (Norges seks største byer) Transport i bysentrum (prosjekt i tre byer) Bylivsundersøkelsen (prosjekt i regi av Oslo kommune og utført av Gehl Architects. OHF deltar i arbeidsgruppen for prosjektet som varer frem til 2014) Grønn Bydistribusjon (forskningsprosjekt i regi av Oslo utført av SINTEF. OHF har en representant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for prosjektet som varer ut 2014) Fremtidens byer (prosjekt i 11 byer) VisitOslo (OHF er aksjonær) Årets handels- og servicebedrift i Oslo Ungt Entreprenørskap i Oslo Prosjektgruppen Universell utforming Karl Johan Gaterusken Oslo kommune/kirkens Bymisjon Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) Magasingruppen 11 kjøpesentra i Oslo sentrum møtes månedlig hos OHF Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Strøksforeningen Karl Johan Norsk Sikkerhetsforening styret Civita (OHF er aksjonær) Kirkens Bymisjon Lønn som fortjent styringsgruppe Frelsesarmeen kriminalitetsforebyggende prosjekt Slumstasjonen i Oslo, Frelsesarmeen Fairtrade Oslo kommune styringsgruppen Norsk Sentrumsutvikling utvikling av bysentra 10

11 10 Legater og fonds Oslo Handelsstands Forening (OHF) forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte. OHF har gjennomført en sammenslåing av flere legat til et understøttelseslegat og et utdanningslegat, og forvalter nå legat fordelt på tre legatgrupper. Legatmidler for to legat lå hos Overformynderiet inntil det ble nedlagt, deretter hos OHF. Legatene har eget styre og vi viser til regnskap med noter. 11 Sekretariat OHF er sekretariat for: OHF Dagligvaregruppen Sjømatforhandlernes Forening Østlandet Strøksforeningen Studenterlunden Strøksforeningen Karl Johan Magasingruppen 12 Økonomi og fortsatt drift OHF har en meget solid og sunn økonomi, og aktivitetene tilpasses dette. For øvrig vises til regnskap og beretninger for henholdsvis OHF og OHFK. Undergrupper 01 Datterselskapet Lindern Park AS Selskapet eies 100 % av OHF og driver eiendommen i Eugene Hanssens gate 1 på Lindern i Oslo. Styret har hatt følgende sammensetning: Eiendomssjef Trond Herberg (styreleder), adm. dir. Gunnar Larssen og sivilingeniør Inge Dolve (styremedlem). Advokat Per P. Hodneland er forretningsfører. De omfattende utførte vedlikeholdsarbeider de siste år har bidradd til å øke selskapets leieinntekter. Utleiemarkedet er tilfredsstillende og den finansielle risiko anses å være lav. Vi viser til eget regnskap og beretning for selskapet. 02 OHF Dagligvaregruppen OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens interesser som faggruppe i et integrert samarbeid med OHF. Virksomheten Medlemstallet var 659 ved utløpet av året Medlemstallet inkluderer 615 filialer av de fire blokkene, 19 selvstendige kjøpmenn og 25 personlige medlemskap (pensjonister). ICA meldte seg inn i 2013 med sine 131 butikker i Osloregionen.. 11

12 Styret Styret har hatt denne sammensetningen etter generalforsamlingen 2013: Styreleder Roger Andersen (Rimi Skøyen), nestleder Svein Erik Eidsmo (REMA 1000 Ryen), Roar Johansen (Kiwi Flaskebekk), Tonje Lislegaard (Bunnpris Bygdøy Allé), Lise Hanne Midtgaard (Spar Hurdal), Claus Eriksen (Spar Tåsen), Thomas Helmersen (Bunnpris region sør) Styret har holdt syv styremøter og behandlet 56 saker. Styreseminar og studietur ble lagt til historierike Tallin, der styret også besøkte Rimi-butikker og Solaris Supermarkeder. Valgkomiteen Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen: Øyvind Dahl, Knut Lislegaard og John Arne Brennsund Saker, møter og aktiviteter Styret har i løpet av året laget en strategiplan for at enda flere engasjerte kjøpmenn og butikksjefer skal bruke foreningen til nettverksbygging og faglig påfyll. Dette året har vært preget av alt for mye intern administrasjon, så vi ser fram mot et mer engasjerende år. I 2014 inviteres Dagligvaregruppens medlemmer til en hyggelig båttur. 17. mai arrangement i OHF Dagligvaregruppen hadde også i 2013 ansvaret for gjennomføringen av markeringen av nasjonaldagen. Den finner sted i OHFs lokaler i Karl Johans gate 37 A for tillitsvalgte i OHF og OHF Dagligvaregruppen, innehavere av OHFs Hederstegn i gull, samt innbudte medlemmer. Tore Wilhelmsen var også denne gangen ansvarlig for et meget godt gjennomført arrangement. Informasjon Gjennom Oslo Handel formidles relevant informasjon til medlemmene. I tillegg får medlemmene tilsendt informasjon og invitasjoner til kurs, møter og arrangementer per epost. Foreningens hjemmeside Ohf.no oppdateres daglig. 03 Young Retailers Young Retailers (YR) er en undergruppe av OHF for unge mellom år som jobber eller tar utdanning innen varehandelen i Norge. Vi arrangerer faglige og sosiale samlinger, hvor vi tar opp aktuelle tema og får besøk fra relevante bedrifter. YR skal være en arena som muliggjør engasjement, bygger nettverk og øker fagkunnskapen. Styret Leder: Pauline Johansen. Nestleder: Lars Lyngstad. Øvrige styremedlemmer: Marita Johansen, Silje Granli, Ingeborg Bye. Varamedlemmer: Cecilie Ravneberg. Valgkomité: Christine F. Thoresen, Lise Marie Nordby og Helene Grimsrud. Det ble gjennomført seks styremøter. Det har blitt gjennomført mange arbeidsmøter i forbindelse med arrangementene, og samarbeidsmøter med linjeforeningen for varehandelsstudentene; VASS. Deler av YR-styret deltok på Varehandelsdagen i regi av dem. 12

13 Økonomi og medlemmer YR fikk innvilget et budsjett på kr ,- og regnskapet viser at YR holdt seg innenfor rammen. Medlemsmassen lå på 66 medlemmer per 1. januar og talte 106 medlemmer 31. desember. 30 personer meldte seg ut av YR i YR har 214 følgere på Facebook, 106 gruppemedlemmer på LinkedIn og 96 følgere på Twitter. Samarbeid YR har inngått et offisielt samarbeid med VASS (Retail Management, Handelshøyskolen BI). Dette innebærer støtte fra YR på kr ,-. Aktiviteter YR har hatt åtte arrangementer med totalt 348 deltakere i løpet av året. Det har vært Varehandelsquiz, Gründerkveld, Muligheter i varehandelen med Gorm Larsen Nordic, Andhøy og Cappa til stede på stand, årsmøte, Varehandelsreunion, Retail Behind the Scenes, Oslo Innovation Week og julebord med underholdning av Karl Johan-koret. Flinke og relevante foredragsholdere har gjestet arrangementene som Idar Vollvik (gründer Chess og Ludostore), Ingrid Hancock (gründer Hancock Cupcakes), Heidi Engen (kampanjesjef Coop Obs!), Kristian Wigen Andersen (regionsleder Løvenskiold Handel), Christine Thoresen (opplæringsansvarlig Optimera Montér), Unni Merethe Aasgaard (senterdirektør Storo Storsenter), Sverre Klouman, gründer Lille Vinkel Sko), Einar Sørland (daglig leder Norwegian Outlet), Yvonne Fosser (HR-direktør i Hewlett Packard Norge) og Rune Martinsen (daglig leder Carlings). Synlighet YR har hatt en artikkel i Oslo Handel (mai) og en artikkel i Kjedemagasinet (september), samt deltatt med foredrag på Handelshøyskolen BI under Retail Kickoff i august. 04 Karl Johan-koret Etter 11 år som korets dirigent, sa Holger Arden opp sin stilling med virkning fra 1. januar Victoria C. Jakhelln overtok og for første gang i korets 166-årige historie er det en kvinnelig dirigent. De seneste årene har det vært nedgang i antallet aktive sangere, men flere nye sangere har begynt dette året og nå teller Handelsstandens Sangforening 40 aktive sangere. På sommeren ble koret invitert, som eneste mannskor i Norge, til å delta på en konsert i Royal Albert Hall i London høsten 2014, arrangert av The London Welsh Male Voice Choir. Konserten skal holdes på walisisk og engelsk med 850 mannlige sangere. 13

14 Oppgaver og arrangement På invitasjon fra Grieg-skolen dro koret sammen med pianist Einar Steen-Nøkleberg for å opptre i Moscow Conservatory i februar. Konserten for 500 tilhørere er ett av høydepunktene i korets historie. Det ble også holdt en minikonsert på den norske ambassaden i Moskva. På høsten ønsket Grieg-skolen en reprise på den russiske ambassaden i Oslo. Koret hadde også konsert i det norsk-russiske kultursenter. Sangforeningen har blant annet vært invitert til å synge på St. Hanshaugen eldresenter, Uranienborghjemmet, Paleet, Mathallen Oslo, sosiale arrangement og private tilstelninger. De har underholdt både på OHFs generalforsamling, OHFs sommerfest og Young Retailers julebord. På sommerfesten hyllet Olav Thon mannskoret og overrasket med en gave på kr ,- I september inviterte Einar Steen-Nøkleberg til låvekonsert på gården hans i Våler. Østfold Symfoniorkester og sopranen Solveig Kringlebotn deltok også, og 350 tilhørere fikk en stor musikalsk opplevelse. I desember holdt Karl-Johan koret flere julekonserter. En av dem i Oslo Rådhus i forbindelse med bystyrets juleavslutning og tenningen av juletreet. Koret hadde hjelp av sopran Gunda-Marie Bruce. Samarbeidet med OHF Koret er opptatt av å sikre et godt forhold til OHFs styre, og ha en nær dialog med OHFs administrasjon og daglig leder. Handelsstandens Sangforening takker OHFs styre og administrasjon for all velvilje og økonomisk støtte i Koret står når som helst til tjeneste med sang om ønskelig for OHFs medlemmer. Medlemsfordeler i OHF Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, byutvikling og miljø. Vår kunnskap om handelen gir oss påvirkningsmuligheter. Rådgiving og juridisk bistand OHF kan svare på dine spørsmål om handel og service. Dersom henvendelsene krever juridisk kompetanse, videreformidler vi til OHF-advokaten. Vi gir bedriftsmedlemmer inntil de to første timene gratis, og utover dette får du en gunstig timepris som medlem hos oss. Sikkerhet og forebygging 14

15 OHF er samarbeidspartner og rådgiver innen sikkerhet i handel og service. Vern av ansatte og verdier er viktig for butikkdrivere. OHFs sikkerhetssjef kan foreta en total gjennomgang av bedriftens sikkerhet. Vi holder kurs og seminar med fokus på ran, svinn og tyveri. Ettervern og psykososial støtte Rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer for samtale etter ran og andre traumatiske hendelser, og utarbeider rapport med anbefalte tiltak. Alt dette til rabatterte priser for bedriftsmedlemmer. Tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som sikrer medlemmene 24- timers-rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte pr telefon er inkludert i månedsabonnementet. Pris på forespørsel. Lovpålagte kurs OHF tilbyr relevante kurs til rabatterte priser innen arbeidsmiljø, handel og service. Eksempelvis har HMS-kurs for ledere og verneombudskurs, som begge er lovpålagte, en svært konkurransedyktig pris i markedet. OHF tilpasser også bedriftsinterne kurs. Oslo Handel og Medlemmene får bladet Oslo Handel seks ganger i året med nyttig og tidsaktuell informasjon om handel og service i Osloregionen, og hva OHF jobber med. Daglige oppdateringer leses på nettsiden Ohf.no Tall og trender Handelsanalysen for Oslo og Akershus kommer ut som halvårs- og årsrapporter, og viser omsetningsutvikling i Oslo, bydeler i Oslo, samt Akershus sammenlignet med landet for øvrig. Bedriftsmedlemmer får tilgang til de ferske rapportene ved å henvende seg til OHF. Medlemmer kan også få tilpasset rapporter om bransjer/butikker lokalisert i Oslo og Akershus. Fagsamlinger Frokostmøter og seminarer som omhandler handelsutviklingen i Osloregionen og andre aktuelle tema, arrangeres gratis eller til gunstige medlemspriser. Alle medlemmer kan få tilsendt foredrag i etterkant av OHF-møter med forbehold om foredragsholdernes godkjennelse. Lån av lokaler Bedriftsmedlemmer kan låne OHFs flotte lokaler! Så lenge lokalene Kristianiasalen og/eller Heftyesalen er ledige i kontorets åpningstid klokken 9-15, kan bedriftsmedlemmer låne dem etter nærmere avtale på tlf.: Lokalene har alle fasiliteter for møtevirksomhet og trådløst nettverk. Bedriften faktureres kun kr 100,- per person for frukt og drikke. Ønskes servering av bagetter eller annen mat, kan dette bestilles samtidig med reservasjon av lokalene. 15

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring.

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring. MONO EN kanal for næringslivet 3/2012 Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland er i forkant av regjeringas nye reiselivsstrategi. Side 12 Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer