Teamarbeid i akutte situasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teamarbeid i akutte situasjoner"

Transkript

1 Teamarbeid i akutte situasjoner Den viktigste forutsetning for pasientsikkerhet Guttorm Brattebø, Akuttmedisinsk seksjon KSK, Haukeland Universitetssykehus

2

3 Unødige traumedødsfall Among those patients treated at a hospital, the preventable death rate was 15%. The majority of inappropriate care occurred in the emergency department phase. Esposito et al. J Trauma 2003; 54: Unødige dødsfall

4 Hva betyr noe? Traumeteam Innkallingskriterier Faste prosedyrer Regelmessige øvelser med hele teamet Kvalitetsutvikling med gjennomgang av resultater og samarbeid med andre Isaksen MI, Wisborg T, Brattebø G. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 145-7

5

6

7

8

9

10

11 Hva var årsaken til at dette ikke gikk som planlagt? Ta kort diskusjon med naboen

12

13 Utilsiktede hendelser Vincent, BMJ 2000

14

15 Er der et problem??? Har du eller dine nærmeste vært utsatt for medisinske feil eller feilbehandling?

16 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosialog helsetjenesten ( ) Tjenester av god kvalitet: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Direktoratets anbefalinger Styrke brukeren Styrke utøveren Kvalitetsindikatorar Forbedre organisasjon og ledelse Styrke forbedrings kunnskapens plass i utdanningene Følge med og evaluere tjenestene

17

18 "The job of the sharp end professional is to.create safety and prevent patient injury" Eric Knox

19 Swiss cheese - analogien BMJ 2000;320:768-70

20 Det tradisjonelle syn på feil Gode klinikere gjør aldri feil Når feil oppstår skyldes det at noen har gjort noe galt Det er bare dårlige fagfolk og organisasjoner som gjør feil Skyld og straff er tilstrekkelig motivasjon for at folk er forsiktige

21 Det vitenskapelige syn på feil Risikoen for feil ligger innebygget i komplekse systemer Risikoen for feil utvikler seg hele tiden, men all risiko kan ikke forutsees Det er menneskelig å feile, uansett hvor hardt en forsøker å unngå det, men team er mer robuste enn individer Systemer kan også feile, men årvåkne og trente klinikere er uvurderlige!

22 The sharp end For å gjenkjenne mønstre og etablere sikre rutiner (skape sikkerhet) må man kjenne til arbeidets karakter i den skarpe ende Fagfolkene kjenner som oftest de svake punktene i en prosedyre eller system Denne kunnskapen må brukes for å temme kompleksiteten og finne de rutene som fører til feil og svakhetene i systemet Nytt utstyr kan noen ganger gjøre systemer enda mindre pålitelige

23

24 Akuttmedisin er teamarbeid! Akutte situasjoner er krevende for de fleste fordi vi ikke opplever dem så ofte Det er i den første fasen at de fleste feil skjer Pre-definerte og godt øvede team er to nøkkelfaktorer for et godt resultat Det som betyr noe for den enkelte pasient er hva teamet tilsammen presterer, ikke hva det enkelte medlem i teamet kan Neste alle akutte situasjoner krever at man kan jobbe i team, men vi øver likevel sjelden i team

25 Hva sier norsk helsepersonell? Problemer ved siste multitraume Dokumentasjon Kommunikasjon Prioritering Ledelse Prosent 1875 av >3000 akuttpersonell som hadde deltatt i behandling av multitraumatiserte siste 6 måneder

26 De tre viktigste forutsetningene for vellykket teamarbeid Kommunikasjon Samarbeid Ledelse

27

28

29 CRM: Crew Resource Management Ha overblikk og situasjonsforståelse Prioritere oppgavene planmessig Fordele oppgavene Ledelse og team-koordinering God og sikker kommunikasjon Mobilisering av tilgjengelige ressurser Overvåkning og kryssjekking med bruk av alle tilgjengelige data

30 Erfaring fra flysimulering Kommunikasjon (relevant, ikke small talk ) to the point Koordinasjon og oppgavefordeling utmerket Situasjonsbevissthet utmerket Cockpit atmosfære avslappet, men effektiv kaptein diffus utilfredsstillende utilfredsstillende tens og kaotisk styrmann

31 Erfaring fra flysimulering Kommunikasjon (relevant, ikke small talk ) to the point Koordinasjon og oppgavefordeling utmerket Situasjonsbevissthet utmerket Cockpit atmosfære avslappet, men effektiv kaptein diffus utilfredsstillende utilfredsstillende tens og kaotisk styrmann

32 Kommunikasjonsproblemer

33 Kommunikasjon rundt pasienten Korrekt identifikasjon av pasient? Relevante opplysninger tilgjengelige og gitt i rett tid, og oppfattet? Ga opplysningene et korrekt bilde av situasjonen? Alle undersøkelser gjort og tolket rett? Pasient og / eller pårørende informert og involvert? Kontinuitetsproblemer ved overflyttinger? Hensiktsmessig kommunikasjon mellom personell og pasienten? Ble mulige risiki og komplikasjoner drøftet mellom personell? Presis og entydig kommunikasjon mellom personell? Ikke uttalte bekymringer? Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2005

34

35 Havarikommisjon for sivil luftfart 42/ DHC Havarikommisjonen har konstatert at besetningens anvendelse av CRM (Crew Resource Management) ikke fungerte optimalt under denne flygingen. Spesiell vekt bør legges på CRM under innflyging og beslutningstaking. Styrmannen forholdt seg passiv under hele innflygingen og stilte ikke spørsmål om verken planlegging, værforhold, minima eller kontrollproblemene.

36 Teamlederen Hvem er teamleder? (kirurg, gynekolog, legevaktslegen) Hvem gjør hva i hvilken rekkefølge? (plan) Ser til at alt gjøres, og i rett rekkefølge (veggplansje, sjekklister) Andre venter på sin tur Kommuniserer regelmessig hvor en er i ABCDE, evt prosedyren Tar ansvar for pasienten til situasjonen er avklart og evt stabil, og bestemmer hvor pasient skal videre Krever respekt fra resten av teamet

37

38

39

40 Effektiv kommunikasjon Bruk navn eller adresser Vær direkte og høflig Snakk høyt og tydelig, men ikke rop eller bruk kjeft Closed Loop - kvitter for mottat beskjed Du henter 4 enheter blod! Jeg henter 4 enheter blod!

41 Kommunikasjonsbarriærer Faglig usikkerhet Sinne, frustrasjon og emosjonelle reaksjoner Barn, voldsofre, gravide, lukt & blødning Prosedyrefokusering og tunnelsyn Støy og avbrytelser Feilprioritering og skråsikkerhet Uvante omgivelser Uklare ansvarsforhold Språkbarrierer

42 Kommunikasjonsbarriærer Har du opplevd akutte situasjoner hvor noen av disse faktorene har vært et problem? Diskuter sammen med sidemannen din

43 Hva om teamleder har tatt feil? Jeg er bekymret for pasienten fordi blodtrykket ikke kommer seg tross 4 liter infusjon, og det kommer ikke blod på noen av de to thoraxdrenene. Jeg tror pasienten har blør fra bekkenet på grunn av frakturen, og ultralyd var negativ. Synes ikke du (kirurg) at det vil være rett å flytte pasienten direkte til operasjonsstuen for fiksering av bekkenet?

44 Tilfeldig?

45 Ulike holdninger Anti-autoritær «Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre!» Impulsiv «Gjør noe fort!» Usårbar «Det hender ikke meg!» Macho «Jeg skal vise dem!» Resignasjon «Det spiller ingen rolle hva jeg gjør!» Følg reglene, de er vanligvis riktige! Tenk først! Det kan hende enhver! Det er dumt å ta sjanser, planlegg! Jeg kan gjøre noe!

46 Kan man trene på å håndtere krisesituasjoner?

47

48 BEST: Bedre & systematisk traumebehandling

49 Travel snøstorm Kursene holdes lokalt på sykehusene.

50 Hovedmålsettinger Kvalitetsforbedring med fokus på systemer nettverk mellom sykehus horisontalt og vertikalt standardisering av prosedyrer, dokumentasjon og dataregistrering, Best Practice utvikle evalueringsverktøy for team-prestasjoner og -samarbeid basert på CRM-prinsipper intern og ekstern kvalitetskontroll av behandling, protokoller og prosedyrer ( Medical Audit ) Utprøving av ny metode i legers videre- og etterutdanning simulering og tverrfaglig samarbeid sjelden systematisk undersøkt

51 Hovedmålsettinger (forts.) Sykehusbasert simulering som del av videre- og etterutdanning innen traumebehandling Kvalitetsforbedringsprosjekt med fokus på team oppdatert kunnskap om multitraumebehandling hva skal gjøres i hvilken rekkefølge ledelse og ressursstyring team-kommunikasjon samarbeid innen og mellom faggrupper øket kompetanse for traumeteam

52 Suksessfaktorene i BEST Øvelsene foregår i kjente omgivelser på egen avdeling, med kjent utstyr og kjente kolleger Tverrfaglighet og fokus på team, ikke individ Realistiske scenarier Praktiske øvelser med umiddelbar tilbakemelding Klar og konkret målsetting Ufarlig måte å oppnå kompetanseheving Kan umiddelbart benytte det man har lært Matnyttig samarbeid på folks egne premisser Ikke vanskelig å selge

53

54

55

Når sekundene teller: Tverrfaglig teamtrening i akuttmedisin

Når sekundene teller: Tverrfaglig teamtrening i akuttmedisin Når sekundene teller: Tverrfaglig teamtrening i akuttmedisin Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk seksjon KSK, Haukeland Universitetssykehus Høgskolen Betanien Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø:

IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø: IKT, kommunikasjon og arbeidsmiljø: En undersøkelse av teknologibruk ved et norsk universitetssykehus Daniel Robin Isaksen Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Trådløst Pasientsignalsystem

Trådløst Pasientsignalsystem Trådløst Pasientsignalsystem Hvordan påvirker et trådløst pasientsignalsystem kommunikasjonen mellom pasient og pleier? Jon Anders Rygh Helseinformatikk Innlevert: Februar 2013 Hovedveileder: Pieter Jelle

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69.

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69. Casestudie Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner Stavanger Universitetssykehus Stavanger, Norge Ellen Thomseth a, Signe Egenberg b a Laerdal Medical

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer