Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner"

Transkript

1 Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem i Universitetssykehuset i Nord-Norge Medlem i Lokalsykehusutvalget Medlem i Samhandlingsreformens ekspertgruppe

2 Hva er et felles ansvar Lokalsykehusutvalgets fokus Befolkningens behov for akuttmedisinske tjenester Hvilken kompetanse er avgjørende? Hvem innehar kompetansen? Tidlig diagnostikk Riktig behandlingsnivå Hvilke sykdomsgrupper er de vanligste På hvilket nivå bør behandlingen skje? Hva er kommunehelsetjenestens ansvar Hva er spesialisthelsetjenestens ansvar

3 Lokalsykehusutvalgets vurderinger Samme kvalitetskrav til små sykehus som til store sykehus ( men hva er kvalitet?) LEON Samhandling og koordinering Akuttmedisinsk behandlingskjede tilpasset lokale forhold Forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer Gode utviklings-/omstillingsprosesser lokalt Faglige standarder

4 Hva er kvalitet? For fagfolk For pasienter/brukere For pårørende For administrasjonen For politikerne Kompetanse (bredde/spiss) Forutsigbarhet Nærhet/lokalkunnskap Effektivitet Rettferdighet

5 Lokalsykehusutvalgets utgangspunkt Samme kvalitetskrav til små sykehus som til store sykehus LEON Samhandling og koordinering Akuttmedisinsk behandlingskjede tilpasset lokale forhold Forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer Gode utviklings-/omstillingsprosesser lokalt Faglige standarder

6 Lokalsykehusutvalgets utgangspunkt for endringer Utforming av tjenestene (akutte og elektive) må skje nedenfra, utfra pasientens behov Tjenestene må utformes som helhetlige behandlingskjeder med god samhandling og nettverksløsninger Lokale akuttmedisinske behandlingskjeder må ta hensyn til bl.a.: Befolkningstetthet, geografi, reisetid, aldersfordeling og sykelighet i lokalbefolkningen Styrker (og svakheter) til alle ledd i den akuttmedisinske kjeden

7 Lokalsykehusutvalget om prosesser Åpenhet! Bred og tidlig deltakelse fra alle berørte Felles mål og virkelighetsoppfatning Reell innflytelse! Godt forarbeid i fellesskap Omstillingsmidler Godt lederskap Ingen tjenester legges ned før nødvendige erstatninger er etablert

8 Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner Modell til utprøving stor usikkerhet og tvil i utvalget Indremedisin Anestesi Lab+røntgen Elektiv kirurgi Enklere akuttkirurgiske prosedyrer F.eks Urinretensjon, toraksdren, midlertidig bruddstabilisering Felles akuttmottak Legevakt kan benytte diagnostisk utstyr og obs-senger Ansvarsavklaring må til mellom legevakt og sykehus Finansieringsutfordringer

9 Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner Utfordringer og forutsetninger: Mangler kunnskap om denne driftsformen Innhente kunnskap fra andre land og fra Norge Erfaringer fra storbyer kan ikke uten videre overføres til utkantstrøk Mosjøen og Nordfjordeid er prøvekaniner Prosjekter må utarbeides og evalueres i tråd med arbeidsgruppas forslag til prosesskrav, jfr tidligere Transport, faglig kvalitet, brukertilfredshet, rekruttering, utdanning

10 Prehospitale tjenester Legevakt Felles akuttmottak (her trengs avklaringer fortsatt) Styrke systemansvaret Obligatorisk akuttmedisinkurs i videre-/etterutdanning Regelmessig trening av lokale akuttmedisinske team (for eksempel kommune-best) Min tilføyelse: Kompetanse og kapasitet må baseres på nasjonal standard med tilpassing til lokale forhold Ambulansetjenesten 2-mannsbetjent, minst 1 med autorisasjon Kompetanse og kapasitet må tilpasses lokale forhold

11 Lokalsykehusutvalget om kompetanse-utfordringer Både i Europa og i USA er det i dag en økende bekymring for at befolkningens behov for sykehustjenester ikke tas godt nok hånd om i et stadig mer spesialisert helsevesen. Økende medisinsk spesialisering sikrer ikke ivaretakelse av den breddekompetanse som pasientene ofte har behov for. To tiltakstyper diskuteres: tiltak for å styrke breddekompetansen i eksisterende utdanninger etablering av nye spesialiteter

12 Lokalsykehusutvalget utfordrer legenes spesialistutdanning 1 Gjennomgå utdanningskravene i generell kirurgi for å innrette denne hovedspesialiteten slik at kirurgenes vakt- og breddekompetanse styrkes. Det bør vurderes å innføre obligatoriske ATLS-kurs eller tilsvarende. Det bør utredes om det bør innføres obligatorisk gruppe II-tjeneste innen kirurgi og obligatoriske ortopediske prosedyrer. Vurdere å spesifisere kravene til hva de 2 årene i generell kirurgi for ortopeder skal gi av kompetanse. Avklare hvilken generellkirurgisk kompetanse kirurger som arbeider ved lokalsykehus trenger etablere en utdanningspakke i lokalsykehuskirurgi for kirurger (både generelle kirurgiske, grenspesialister og ortopeder) som ønsker å arbeid ved lokalsykehus.

13 Lokalsykehusutvalget utfordrer legenes spesialistutdanning 2 Vurdere obligatorisk ATLS-kurs/BEST-kurs eller tilsvarende som del av andre legers spesialistutdanning vurdere om kurs i akuttmedisin bør bli en obligatorisk del i den allmennmedisinske spesialistutdanningen. vurdere å etablere en felles utdanningsmodul i akuttmedisin som kan inngå i alle medisinske spesialiteter, eller fungere som et etterutdanningstilbud. Gjennomgå utdanningskravene i generell indremedisin for å innrette denne hovedspesialiteten slik at indremedisinernes vakt- og breddekompetanse, samt deres akuttmedisinske kompetanse, styrkes. Utrede etablering av en spesialitet i accident & emergency medicine eller i akuttmedisin.

14 Kompetansekrav og forutsigbarhet Må vite hvilken kompetanse som finnes på lokalsykehuset og i de øvrige ledd i behandlingskjeden til enhver tid. Denne kompetansen bør beskrives i form av hvilke diagnostiske og behandlingsmessige prosedyrer som kan utføres i hvert ledd til enhver tid. Tydelige kompetansekrav for hvert nivå i behandlingskjeden vil legge til rette for forutsigbare, faglig trygge og godt koordinerte behandlingskjeder.

15 Mine refleksjoner Forsvarlig er ikke nødvendigvis ensbetydende med hensiktsmessig. Det finnes eksempler på alle typer løsninger, og de er neppe uforsvarlige, men det som er hensiktsmessig et sted er ikke nødvendigvis hensiktsmessig et annet sted. Det finnes ikke en mal som kan brukes overalt skreddersøm må til hvis målet er kvalitet.

16 Akuttmedisinsk lokalsykehustilbud Må sees i sammenheng med og tilpasses lokale forhold Transporttid til andre sykehus Geografi og værforhold Størrelse på sykehusets opptaksområde Befolkningstetthet og andre demografiske forhold Rekrutteringsmuligheter Lokal ROS

17 Mine refleksjoner Påstanden om at allmennpraktikerne er de siste generalister er en fallitterklæring! Hverken befolkningen eller faget er tjent med at vi godtar utviklingen av et gap mellom første- og tredjelinjen. Kompetansejusteringsutfordringen ligger i alle nivåer. Allmennlegene er brede og gode..men det er grenser for hvor bred man kan være og fortsatt være god Andrelinjen er (må være) sykehusenes generalister har overlappings- og sorteringsfunksjon dekker opptil 70% av sykehusbehovet

18 Vi trenger: God og bred førstelinje Hovedsaklig individuell breddekompetanse Teamkompetanse i akuttmedisin, trygdemedisin, eldremedisin, psykiatri m.m Breddekompetent andrelinje Med enkeltspisser Breddekompetanse både individuelt og i team Spiss- og breddekompetent tredjelinje Hovedsaklig spisser med teambasert breddekompetanse Samhandlingskompetanse, fleksibel kompetansebygging og overlappingssoner i alle nivåer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA - HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA Utarbeidet av: Kirsten Toft Kommuneoverlege Alstahaug kommune Dato: 21.3.2011 Versjon 03 Side

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Dette er et innlegg i høringsrunden om organisering av traumemottak i Helse Nord. Jeg er anestesilege og har arbeidet som vikarierende overlege ved anestesiavdelingen,

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer