LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE..."

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE PERSONALE DAGSRYTMEN PLANLEGGINGSDAGER/KURS KLÆR FØDSELSDAGSFEIRING FREMMØTE VED TURER OM FAMILIEBARNEHAGER HVA ER FAMILIEBARNEHAGENS SÆRLIGE KVALITETER? FORELDRESAMARBEID HVA VI JOBBER MED DANNING MOBBING ARBEIDET MED BARNA OMSORG Synlig omsorg Usynlig omsorg BARNS MEDVIRKNING GRENSESETTING HUMOR UTETID / FRILUFTSLIV FRILEK PLANLAGT AKTIVITET TILVENNING AV NYE BARN PRIMÆRKONTAKTSYSTEMET I BARNEHAGEN PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2013/ FAGOMRÅDER I RAMMEPLANEN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: ANTALL, ROM OG FORM: BARNEHAGENS TEMA OG SATSINGSOMRÅDE TEMA KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SOSIAL KOMPETANSE LEKENDE SAMSPILL OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 5 ÅRS KLUBBEN VEDTEKTER FOR SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE REGLEMENT FOR SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 30

3 - 3-1 Litt om er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen holder til i kjelleretasjen i huset til Heidi og Hans Tore Kvelland i Øverliveien 3 på Hinna i Stavanger kommune. Barnehagen har et nært samarbeid med Knøttene familiebarnehage ANS, som ligger i gåavstand til Sørmarka familie barnehage. Knøttene familiebarnehage disponerer et innegjerdet uteareal på ca. 900 m 2, som gir gode muligheter for ute aktiviteter når Sørmarka er på besøk. ligger som navnet sier like ved Sørmarka. Barna blir derfor godt kjent i skogen, og får mange flotte naturopplevelser året rundt. Daglig leder Heidi Kvelland har ansvaret for det administrative arbeidet i barnehagen. Bodil Ravnås er ansvarlig for det pedagogiske arbeidet. Daglig leder er eiers representant i samarbeidsutvalget i barnehagen. 1.1 Personale Vårt personale består av følgende: Heidi Merethe Kvelland, eier, daglig leder og assistent Bodil Ravnås, pedagogisk veileder Linh i 100 % stilling Hans Tore Kvelland, vikar Barnehagens telefon nummer: E-post: Vår hjemmeside har adressen

4 Dagsrytmen «En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehagen har ikke et program som er fasttømret, men er fleksibel i sin bruk av planene og åpner opp for gode opplevelser.» Dette vil barna først og fremst merke ved at vi ønsker å gi leken bedre vilkår, ikke så mye avbrytelser for å starte voksenstyrte aktiviteter. Vi vil også forsøke å ha ting som ark, farger, playdooh, spill og lignende tilgjengelig for barna, slik at barna kan bruke disse materialene når de selv måtte ønske det. Vi følger stort sett den samme dagsrytme, og denne ser slik ut: Klokken Aktivitet 0730 Frokost/frilek 0830 Frilek 0900 Frilek inne/ute / Sove 1000 Planlagt aktivitet 1100 Lunsj 1200 Frilek/Utetid / Sove Fruktmåltid/Samling 1500 Frilek ute/inne 1630 Barnehagen stenger På matdagen vil vi lage forskjellig type mat, som fruktsalat, oppskårne grønnsaker, grøt, boller, rundstykker, pizza, supper, pasta, gryteretter og lignende. De voksne lager maten sammen med barna og barna hjelper til der dette lar seg gjøre. 1.3 Planleggingsdager/kurs Planleggingsdager foregår på kveldstid og i helger. Dersom noen skal på kurs, vil det ved behov bli satt inn vikar.

5 Klær Ekstra skift som undertøy, sokker, jumper, strømpebukse og ei ekstra bukse må alltid være tilgjengelig i barnehagen. Husk å fylle på med nytt skift neste dag barnet er i barnehagen når det har brukt skifttøyet. Fra høsten til tidlig vår er det greit om barnet har: ull body/trøye, ull stilongs/strømpebukse, ull sokker, raggsokker, ull genser/fleece bukse, ull dress/fleece dress, votter/hansker, lue, regntøy, støvler (unngå støvler med fòr, ta heller raggsokker og legg ullsåle nedi skoen. Da passer støvlene bedre i ulike temeraturer og tørker lettere), dress (vind og vannavstøtende) og høsttsko/vårsko. Merk klær og eiendeler! La gjerne regntøy og støvler være i barnehagen. Tøfler/sko er greit å ha på seg inne, spesielt når det er vått ute og regntøyet drypper i gangen. 1.5 Fødselsdagsfeiring. Vi lager krone til barnet og koser oss med noe godt å spise. 1.6 Fremmøte ved turer. Når det på månedsplanen er avsatt tid til turer, er det viktig at foreldrene kommer med barna før kl slik at vi kan komme oss av gårde til fastsatt tid. Vi vil ta med oss mobiltelefon på turer, slik at foreldre kan nå oss om nødvendig. Barnehagen går ofte turer selv om det ikke er nevnt i månedsplanen. Regelen er at vi skal være tilbake i barnehagen kl På spesielle turer kan vi være avhengige av å komme av gårde tidlig. Dette vil foreldrene få beskjed om i månedsplanen, muntlig eller på tekstmelding. Syke barn skal holdes hjemme. Når barnet er sykt eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen, ber vi om at foreldrene gir beskjed innen kl Vi forstår at sykdom hos barn kan være problematisk for foreldre og arbeid. Vi er behjelpelige med å gi barnet medisiner om allmenntilstanden er bra. Barnet skal ikke være i barnehagen når det har feber, smittsomme sykdommer eller dårlig allmenntilstand. Dersom barnet kan være ute og delta som normalt, anses allmenntilstanden å være god. Disse regler er av hensyn til det syke barnet, den øvrige barnegruppen og personalet. Barn med oppkast og diaré skal holdes hjemme i to døgn etter symptomfrihet. NB! Symptomfrihet ved diaré eller oppkast er når barnet spiser normalt uten oppkast, og har hatt en normal avføring etter inntak av mat.

6 - 6-2 Om familiebarnehager Familiebarnehagens kjennetegn er: driften foregår i små barnegrupper, primært i bebodde lokaler i private hjem det daglige arbeidet utføres av assistenter assistenten kan ha ansvar for inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Det kan opprettes doble grupper med opptil 10 barn assistentene får veiledning og oppfølging av førskolelærer 2.1 Hva er familiebarnehagens særlige kvaliteter? De små barnegruppene og nærhet til få voksenpersoner er en kvalitet. Det gjør at miljøet blir oversiktelig for barna. Hvert barn blir godt kjent med assistentene og barna i gruppen, slik at de blir tidlig trygge. Foreldrene vil også ha mulighet for å bli kjent med, og trygge på assistentene tidlig. Assistentene får god kontakt med alle barna, og kan lettere foreta helhetlige observasjoner av de enkelte barna, siden miljøet er så oversiktelig. Det går mindre tid til planlegging og organisering, noe som gir mer tid sammen med barna, og muligheter for daglige turer i skog og mark, til forskjellige lekeplasser, strender og nærmiljøet for øvrig. Hverdagen blir kjekk og variert med inntrykk og utfordringer både for store og små, mindre stresset miljø og mer ro i lek og andre aktiviteter. Alderssammensetningen med små og store barn sammen er positiv både for de eldste, og de yngste barna. De eldste barna lærer å vise hensyn til de yngre barna, og søsken får være sammen. De yngre barna får et utall inntrykk i forbindelse med de daglige aktivitetene de eldre barna har. Denne stimuleringen kan neppe noen voksne klare å gi like godt. Det enkelte barns vaner og interesser kan lettere ivaretas, og assistentene kan ta ting på sparket dersom situasjonen tillater det. Noen ganger er det greit å endre på den rytmen man vanligvis har, som for eksempel ved lek, slik at barna kan få tid til å bli ferdige og videre utvikle leken. Dette innebærer en frihet til å velge hva en vil gjøre ut fra de signaler en fanger opp fra barn og foreldre. Den nye rammeplanen tydeliggjør alle barns rett til medvirking i barnehagen, men ansvaret for det som skjer i barnehagen ligger hos oss voksne, uansett barns rett til medvirkning.

7 Foreldresamarbeid Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg opprettet etter 4 i barnehageloven. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Under avstemninger har alle fremmøtte foreldre en stemme. Foreldrerådet velger 2 representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene, personalet og eieren. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ for partene i barnehagen. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold og fastsetter barnehagens årsplan. Utvalget kan blant annet delta i å arrangere familietreff som turer, grilling og andre sammenkomster. Samarbeidsformer: Foreldremøter: Vi håper at disse møtene gir både dere foreldre og vi som driver barnehagen mye nyttig. Foreldremøter er en fin mulighet til å ta opp saker som vi alle er opptatt av. Foreldresamtaler: Barnehagen vil legge til rette for en foreldresamtale i året. Foreldresamtalene vil være basert på observasjoner gjort av personalet gjennom året. Det er for øvrig alltid mulig å be om foreldresamtaler utenom den fastlagte. Daglig kontakt: I bringe og hentetid er det ofte mulig å ta opp saker dere måtte ønske å snakke om. Har foreldre eller andre foresatte lyst til å være i barnehagen f. eks. en dag eller bare noen timer er det veldig fint, men det er en fordel om vi vet det på forhånd.

8 - 8-3 Hva vi jobber med Rammeplanen for barnehager bestemmer hva barnehagen skal arbeide med. Barnehagen kan selv velge hvordan den vil arbeide, så lenge den arbeider med det den er pålagt i rammeplanen. 3.1 Danning Vi tenker danning først og fremst er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. Alle mennesker danner seg selv i samspill med andre. I en barnehage møtes små og større mennesker. Her møtes folk med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. I den nye rammeplanen står det at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I rammeplanen til kap. 1.3 står det å lese: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek. Og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdiger i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Barnehageloven 1 formål, 1 ledd Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må iveretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdig står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger om væremåte. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til og utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte til å handle omsorgsfullt. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er nemlig noe som skjer fra før vi er født til vi dør. Vi må hele tiden stille spørsmål ved det vi har blitt enige om at danning skal være.

9 Mobbing Hvordan forebygge mobbing i barnehagen? Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen har en samfunnsoppgave i å forebygge mobbing tidlig. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utviklingen av problematferd som diskriminering og mobbing. Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. Personalet som rollemodeller skal bidra til at barna retter seg etter dette verdigrunnlaget og de skal være tydelige og omsorgsfulle og dessuten skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Barna har behov for mye støtte og mange positive bekreftelser på de positive sosiale handlingene de gjør, for å føle seg trygge på dette. For eksempel kan vi støtte barnet ved å si: Så fint at du sa ifra, Lars, når du så at det Per gjorde ikke var bra eller Så fint at dere leker sammen alle fire. Når barna får slike godkjennende tilbakemeldinger på de positive handlingene de gjør, kjenner de seg trygge og sterkere, og de lærer seg at det er slik det skal være. Det er vi voksne som arbeider med barn, som skaper grunnlaget for et godt sosialt miljø. En voksen som evner å sette grenser, er varm og tydelig, vil virke forebyggende mot mobbing og annen antisosial atferd. En slik voksen blir betraktet som sterk og vil derfor ha innflytelse på barnegruppa. Den voksne er sterk fordi hun er tydelig, evner å sette grenser og å gi omsorg. Hun ser alle barna i gruppa og er rettferdig. Denne væremåten setter en standard for hvordan det skal være i det sosiale fellesskapet. Den voksne er selv et godt forbilde og viser hva som er rett og galt ved å sette tydelig grenser og gripe inn ved atferd som ikke er god. Det er en voksen som ser alle barna, anerkjenner og respekterer alle og viser at alle er betydningsfulle og like mye verdt. 3.3 Arbeidet med barna Ved arbeidet med barna, vil vi i barnehagen ta utgangspunkt i barnas behov, men vi vil selvsagt lære barna å sette grenser for sin aktivitet og væremåte. Gjennom sosialt samspill med andre barn og voksne, blir barna trygge og mottakelige for læring. De voksne skal legge til rette for å gi barna mange inntrykk og delta i bearbeidelsen av disse. Barna skal få uttrykke seg verbalt, sanselig, fysisk og kreativt. Det er også viktig å fokusere på det positive hos hvert enkelt barn, og gi barnet anerkjennelse, slik at det kan opparbeide et positivt selvbilde. I den nye rammeplanen og barnehageloven, vektlegges barnas rett til medbestemmelse demokrati, barnehagen vil arbeide for å imøtekomme barnas påvirkning av egen hverdag etter alder, utvikling og fornuft.

10 Omsorg Rammeplanen sier at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personal har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg består av to ting, den synlige omsorg og den usynlige omsorg Synlig omsorg Synlig omsorg er den omsorgen de fleste barn får mest av i dag. Barn er velkledde, de er utstyrt med de klærne de trenger, barnets dag er planlagt og organisert. I barnehagen ser vi den synlige omsorgen blant annet i at myndighetene har klare mål på hvor stor/liten plass barnet har krav på i en barnehage. Det kreves at det er en årsplan, månedsplan, det skal være passende leketøy, vekslende aktiviteter inne og ute, tørre klær, ren bleie, mat og drikke. Personalet må føle seg ansvarlig for at alle barna er godt kledd på turen, finne glemte ting, votter til barnet, se om barnet er vasket, godt påkledd (nestekjærlighet). Det å gi barnet omsorg krever empati, ansvarlighet og høy moral. Det krever evne til selvkritikk og til å motta kritikk Usynlig omsorg Den usynlige omsorgen dreier seg om alt det vi ikke kan se, men som vi kan føle. Usynlig omsorg er den kvaliteten som er i det som skjer. Måltidet, er det kvalitet i det? Er det hyggelig? Snakker vi sammen? Er det nærhet til stede? Usynlig omsorg handler om at det er kvalitet i kontakten, at barnet blir sett, lest og forstått. At det blir satt ord på barnets følelser, at det blir lyttet til barnets ønsker og at vi respekterer disse ønskene. Det skal være et trygt forhold, pålitelige voksne. Barna skal merke at vi voksne ønsker samspill og at vi er engasjerte. Barn prøver å bli sett av oss voksne, de vil gjerne ha den voksnes oppmerksomhet, de vil at vi skal leve oss inn i deres opplevelser og følelser. Det at vi voksne kan speile barnets glede tilbake, får barnet til å føle glede og egenverd. Stemmen, blikket og ansiktsutrykket formidler et følelsesmessig budskap, nemlig at det er elsket, beundret og respektert. Vår omsorgsevne er svært viktig i forhold til barnets utvikling. 3.5 Barns medvirkning I barnehageloven 3 står det: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunketer skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

11 Lov om barnehager og rammeplanen gir alle barn rett til medvirkning i barnehagen. Her gjelder ingen nedre aldersgrense. De voksnes evne til å se og fange opp barns kroppslige og verbale uttrykk, prøve å tolke dem med et godt blikk og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte er avgjørende for barns medvirkning. Medvirkning handler om at vi voksne respekterer det barnet gjør, eks: barnet snur seg vekk fra grøtskjeen ved bordet.. Medvirkning er også at vi forstår hvilke aktiviteter og interesser som ser ut til å gi mening, og at vi planlegger ut fra det. Vi må være vare for det som skjer i øyeblikket og trene oss på å utforske det barnas blikk og pekefinger gjør oppmerksom på. De større barna kan få være med i planlegging av dagen ved at vi spørr dem om: Hva de vil leke, lære, lese, hvor de vil gå tur og lignende. Dette handler om å gi plass for barnas behov for frihet og spontanitet. Men aller først må vi være lyttende og tilstede blant barna i det daglige og gi dem tid til egenstyrt lek. Vi må veilede og anerkjenne barna, dette gjør vi gjennom samtale, innleve oss i barnets perspektiv og ved å oppfatte og forstå hva barnet tenker og føler. 3.6 Grensesetting At barnet setter grensene selv, er et mål som det må arbeides med over lang tid. Vi må lære barna normer, regler, holdninger og verdier, slik at barna klarer å skille rett fra galt. Først da kan barna trene seg i å sette grenser selv. De eldste barna kan lage regler de synes er viktige for at alle skal ha det trivelig i barnehagen. Disse reglene bør repeteres jevnlig gjennom året. Dersom et barn gjør noe som er galt mot et annet barn, blir de hos oss forklart hvorfor handlingen er gal. Deretter hjelper vi dem med å løse konflikten. 3.7 Humor Humor har en viktig plass i barnehagens hverdag. Barn benytter humor i mange situasjoner. De voksnes oppgave er å ta vare på hverdags humoren og delta når barna benytter humor enten gjennom lek, historier, vitser, sanger og regler. Humor gir god stemning og er med på å øke trivsel og trygghet i barnehagen. 3.8 Utetid / friluftsliv Utetiden er den tiden barna har best mulighet til å være fysisk aktive. Løping og klatring blir begrenset innendørs. Barna skal lære å se mulighetene i uterommet, lære å ta i bruk det som finnes av naturmaterialer og bruke det i sin lek. Å oppdage naturens muligheter er første steget i et naturvernperspektiv. Ved å bli involvert i naturen vil barna oppdage hvilken verdi denne representerer for dem selv og bli motivert til å ta vare på den. Vi ser det som viktig at de

12 voksne er med på å fokusere og ta vare på barnas opplevelser av naturen. Dette gjør vi ved å bruke skogen, stranden og nærmiljøet aktivt. Ved å snakke om naturen i temasamlinger, studere og undres over naturen, får barna satt ord på sine opplevelser. 3.9 Frilek Barna har selv muligheten til å velge aktiviteter og til å finne lekekamerater. Personalet står til disposisjon med hjelp og konfliktløsning. Dersom barn har problemer med å ta kontakt med andre barn og delta i lek, skal de voksne aktivt hjelpe barnet inn i miljøet. Alle skal ha lekekamerater. Mål med fri lek: Barna skal utvikle og bruke fantasien Motorisk trening Få bearbeidet inntrykk og opplevelser Ha det gøy sammen med andre barn Leke selvstendig Tilegne seg kunnskaper Glede og humor 3.10 Planlagt aktivitet Tilrettelegges av de voksne. Vi har månedsplaner der de forskjellige styrte aktivitetene blir presentert. Planlagt aktivitet er temasamlinger, eventyrstund, drama, formingsaktiviteter, utflukter, løyper, musikksamlinger og lignende. Mål med planlagt aktivitet: Styrke gruppefellesskapet Sanse trening Motorisk trening Språktrening Utvikle kreativitet Nå målene i rammeplanen 3.11 TILVENNING AV NYE BARN Første dagen må foreldrene være tilstede sammen med barnet noen timer når det introduseres for det nye miljøet. Personalet skal samtidig være sammen med barnet helt fra starten i de daglige rutinesituasjonene som lek, måltid, stell og lignende, slik at barnet blir kjent og kan føle seg trygg.

13 Når foreldrene sammen med oss, synes det ser ut som at barnet føler seg trygt, kan forledrene forlate barnet noen timer eller en liten stund dersom de ønsker det. Det er viktig at barnet får vite at foreldrene går. Foreldrene må være tilgjengelige på telefon, slik at vi kan ringe dersom det skulle være behov for det. Andre dag bør også foreldrene være tilstede i begynnelsen, de velger selv hvor lenge de vil være i barnehagen, men barnet må være trygg på oss før de går, og vi må ta hensyn til hvordan barnet hadde det første dagen. Tredje dag kan foreldrene også være med litt i starten, eller en større del av dagen hvis de ønsker. Enkelte velger å ha flere hele dager med barnet i barnehagen, det er helt greit. Vi ønsker at foreldrene skal føle seg trygge når de overlater barnet til barnehagen, og at barnet skal føle seg trygt og godt ivaretatt. Vi bruker derfor ekstra mye tid på barnet helt fra starten, slik at bli kjent prossessen skal gå raskere. Fordi barnehagen er liten er det de samme voksne som møter barnet hver morgen, og er sammen med barnet hver dag. Det stabile personalet gjør barnet tryggere i innføringsfasen også. Noen barn bruker liten tid på å bli kjent, mens andre trenger litt mer tid på å bli kjent og trygge. Vi må bare prøve oss frem, og se hva som fungerer for hvert enkelt barn PRIMÆRKONTAKTSYSTEMET I BARNEHAGEN For at barnet skal bli trygg, får barnet en primærkontakt som er nærmest barnet i starten. Dette er en ansvarsdeling hvor hvert barn har en fast voksen. Hensikten er at barnet skal bli sett, hørt og forstått. Noe som sikres med et nært voksen barn forhold. Begrepet primærkontakt, blir presisert i Rammeplanen slik: En voksen som barnet skal knytte seg til, og som har ansvar for en tett oppfølging av barnet i det daglige. Primærkontakten skal bygge videre på den første grunnleggende kontakten som barnet har erfart hjemme. Den skal etablere en forbindelse mellom hjem og barnehage slik at de oppleves som utfyllende verdener for barnet. Primærkontakten skal planlegge og tilrettelegge etter observasjoner den gjør av barna. De voksne skal formidle informasjon om barna til hverandre og foreldrene. Det er viktig for kvaliteten og utviklingen til barna at primærkontakten klarer å forstå dem, slik at hun/han kan gi den nødvendige oppmerksomhet og veiledning som er til det beste for dem og den øvrige gruppen.

14 Trygghet er grunnleggende for kognitiv utvikling. Utrygge barn vil bruke sin energi til å søke trygghet, istedefor intellektuell stimulering. Det er viktig at de voksne annerkjenner hvert barn, slik at de føler seg respekterte og likeverdige. For at barna skal utvikle et godt selvbilde, er det også viktig at primærkontakten med de andre voksne legger til rette for varierte utfordringer i hverdagen, som en videreutvikling av det de allerede mestrer. Når barnet viser trygghet til omgivelsene, er det viktig at det får kontakt med de andre omsorgspersonene i barnehagen også, slik at de ikke blir avhengige av å kun ha kontakt med primærkontakten. I våre små grupper, ser vi at barna blir fort trygge på miljøet, både med barn og voksne som de er sammen med i ukedagene. De pleier å henvende seg like mye til alle de voksne Planlegging, dokumentasjon og vurdering Års og månedsplan Barnehagen har utarbeidet en årsplan, og det skrives ut månedsplan til foreldre og personalet. Pedagogisk leder kommer med forslag til plan ut fra tema, satsningsområder, utvikling og modenhet hos barna. Planen skal fungere som et arbeidsredskap for alle som arbeider i barnehagen. Planen inneholder forslag til opplevelser, læring, sanger, rim og regler, aktiviteter og bøker som passer til. Dokumentasjon Dokumentasjon kan være et middel til å få fram ulike oppfatninger, og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Gi informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Foreldre har rett til å se dokumentasjon om egne barn. Vi dokumenterer det vi gjør gjennom bilder og samtale. Dette hjelper oss til å tenke på det vi har gjort, og til å dele opplevelsene. Foreldrene får sett hva barna har gjort/opplevd.

15 Vurdering Vi vurderer og observerer fortløpende for å få svar på hvordan barna har det i barnehagen. Dette blir vurdert: barnas trivsel og utvikling barnas lek barnas kunnskap Vurderingene skal bidra til å skape utvikling i arbeidet vårt, slik at vi kan gi barna tilpasset opplæring. Virkemidler for vurdering: daglige observasjoner av barna i forskjellige aktiviteter observasjonsskjema før foreldresamtaler, ALLE MED, TRAS barnesamtaler med de eldste barna evaluering av tema og satsingsområde i årsplanen, vurderingen brukes i arbeidet med neste årsplan brukerundersøkelsen 3.14 Evaluering av barnehageåret 2013/2014 En kort evaluering for Sørmarka private familiebarnehage. Barnehageåret som gikk har vært innholdsrikt og variert med mange kjekke turer og gode opplevelser. Barna har fått fysiske utfordringer i skogen, nærmiljøet og på forskjellige lekeplasser. Vi har opplevd årstidene, og deres særpreg med forandringer i været og naturen. Barna har utviklet motorikken, utholdenheten og styrken i kroppen på alle de lange turene i Sørmarka og i nærmiljøet. Til og med de yngre barna i to års alderen har klart å gå lange turer. Barnehagen har gått tur hver dag hele året. Vi har fått studert mange av skogens ville dyr på nært hold, rådyr, frosker, ekorn, kaniner, piggsvin, mus, fugler, insekter og småkryp. Gjennom de forskjellige temaene vi arbeider med i samlinger og gjennom aktiviteter, har barna erfart mye av kunnskapen ute i naturen. De har blitt flinke på begreper, navn på dyr og vekster som vi ser når vi er på tur. Barna har fått arbeide med forskjellig formingsmateriell og forminsgoppgaver. Vi har brukt mye av det som fins i naturen, som kongler, pinner, steiner og lignende.

16 Vi har gått til Fritidsgården, Jernaldergården og andre gårder i nærmiljøet og studert husdyr. Vi har vært på strender ved Hafrsfjord og Vaulen. En dag i måneden har vi gått gjennom skogen til biblioteket og lånt bøker. Vi har lest mange forskjellige bøker som barna har fått velge og voksne har valgt. Barna har blitt flinke til å konsentrere seg over tid, og har vært ivrige og ønsket å lese flere bøker etter hverandre. Gjennom hele dagen, hele året, har vi gjort målrettet arbeid for å trene barnas sosiale kompetanse. Vi har lagt vekt på at barna skal vise innlevelse i de andre sine følelser og tanker. Vi har oppmuntret dem til å hjelpe hverandre, dele med hverandre, være oppmerksomme og vise omsorg. Barna har trivdes, vist trygghet og glede for å se hverandre og kommet fort i lek. Vi har gitt barna tid til frilek ute og inne, og latt dem få utvikle leken etter egen fantasi og kreativitet. De voksne har observert barna og hjulpet dem etter behov. Barna har også spilt forskjellige spill, tegnet, klippet, malt, puslet, perlet formet paydooh og lignende. I vinter halvåret ble pc`en brukt innimellom til forskjellige spill, og barna fikk også se forskjellig underholdning på youtube. Fire dager i uken har barna i Sørmarka vært sammen med Knøttene. De har hatt felles samling med vektlegging på å gi kunnskap/fakta i forhold til temaene, ved å lære dem sanger, rim og regler og lese bøker. Femåringene har hatt 5 årsklubb sammen med Knøttene sine 5 åringer en gang i uken, og beøkt skolen sin med den pedagoiske veilederen (Bodil). Barnehagen har med få unntak droppet planlagte aktiviteter som har stått i månedsplanene. I år fikk barna gå Lucia på Frue gamlehjem, og det ble som det pleier, en sukssess. Juleturen til Soma Gård gikk ut, fordi gården har sluttet med tilbudet. I stedet hadde vi grøt med juleløype i barnehagen Alle foreldrene har vært til foreldresamtale og det ble avholdt et foreldremøte. Brukerundersøkelsen gav gode resultater. Til dere foreldre: Tusen takk for et fint samarbeid

17 Fagområder i rammeplanen Vi vil i dette kapittelet se på hvordan vi skal arbeide med målene i rammeplanen. Rammeplanen er på hjemmesiden vår ((http://www.sormarka.barnehage.eu/), 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst: lese daglig for barna variert litteratur lytte til forskjellige musikkgenre dramatisere fortellinger og eventyr for barna og med barna aktiv bruk av rim og regler sangsamlinger lytte til fortellinger på cd se filmer gå på teater temasamlinger med fokus på begreper daglig kommunikasjon mellom barn-voksne og barn-barn turer til biblioteket lek og lær spill for barnehagen (IKT) og andre spill 4.2 Kropp, bevegelse og helse: mye utetid med rom for fysisk aktivitet turer i Sørmarka og andre nærområder organiserte leker, forskjellige løyper og sangleker snakke om sunne matvarer, og spise sunn og variert mat i barnehagen innøve gode rutiner ved påkledning, toalettbesøk og måltider tema om tannhygiene og kroppen 4.3 Kunst, kultur og kreativitet: sangsamlinger med forskjellig type musikk og rytmer bevegelse og dans til musikk lytte til lyder, lage egne lyder og rytme lytte til musikk med forskjellige genre konsert julekonsert for barnehager i konserthuset spille forskjellige instrumenter lage egne instrumenter tilrettelegge for god rollelek og gi barna tid til å utvikle leken dramatisere for og med barna se skuespill/teater lære sangleker

18 arbeide med forskjellige formingsmaterialer, estetiske uttrykk, gjennom tegning, farging og maleaktiviteter finne naturmaterialer i skogen som barna kan lage noe av pynte og lage utstilling av barnas estetiske uttrykk klosser, duplo og lego skal være lett tilgjengelig 4.4 Natur, miljø og teknikk: I rammeplanen heter det: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær, og at det er personalets ansvar å ivareta opplevelsesmangfoldet i barnehagehverdagen. Forskning viser at barn ønsker miljøer som appellerer til tanker, følelser, variert aktivitet fysisk utfordring og områder som føles trygge for dem. Slike områder finnes i barnehagens nærmiljø. Barnehagen bruker, og vil fortsette å bruke disse områdene daglig. oppleve glede ved å ferdest i naturen, se og erfare endringer i naturen fantasi og kreativitet blir stimulert gjennom alle mulighetene naturen gir alle sanser blir stimulert i et miljø som hele tiden forandrer seg (lukt, syn, hørsel, smak og berøring) lek i naturen gir bedre kondisjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn lek på tradisjonelle lekeplasser barna søker fysiske utfordringer og utprøver sine kroppslige muligheter barna får forskjellige opplevelser, slik at de får utvikle sitt intellekt og sin kropp barna skal så, plante og høste, ute og inne lage hinderløyper eller natursti i tilknytning til turer arbeide med naturmaterialer voksne skal være rollemodeller og forbilder, vise gjennom handling at vi respekterer naturen barna skal bli ansvarsfulle mennesker som viser omsorg og respekt for naturen skape ønske om å ta vare på naturen studere småkryp, finne ut hvordan de lever, lære å ikke plage eller drepe dem undersøke og finne stoff om dyr, insekter og planter i bøker, lære navn være med å bruke tekniske hjelpemidler (mixmaster, kamera, pc m.m.) gi kunnskap om hvor maten kommer fra 4.5 Etikk, religion og filosofi: de voksne skal bli kjent med barna og deres behov og vise en annerkjennende væremåte lære barna regler, holdninger og verdier som gjelder i samfunnet, og hjelpe barna til å løse konflikter på en god måte lære barna å hilse, takke for maten og lignende

19 bli kjent med andre sine behov markere høytider, norske/internasjonale tradisjoner i forbindelse med dem deltakelse i det daglige arbeidet i barnehagen barnehagens tradisjoner: markere barnas fødselsdager, høstfest, teaterbesøk på Solborg folkehøyskole, juleverksted, Lucia, juletur, karneval/fastelaven og påskeverksted voksne i barnehagen undrer seg sammen med barna. Voksne tar spørsmål fra barna på alvor regler i barnehagen 4.6 Nærmiljø og samfunn: bli kjent i Sørmarka, nærliggende lekeplasser, Vaulen, skoler, gamlehjem, butikker gårdsbesøk ol. tema om miljøvern, kildesortere, gå til miljøstasjonen lese og snakke om gamle dager lese og snakke om andre kulturer sette pris på mennesker med ulik etnisk bakgrunn utvikle et inkluderende miljø som motvirker mobbing 4.7 Antall, rom og form: I rammeplanen heter det: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Viktig at personalet støtter den matematiske utvikling med utgangspunkt i barnet sine interesser og uttrykksformer. Barna skal få øve seg på: puttebokser, enkle puslespill kjenne igjen former, egne sko, klær og lignende, likhet ulikhet begrepstrening stor/liten over/under høy/lav osv. telleremser 1, 2, 3 (telle en, to, tre når vi skal hoppe) begreper som liten mellomstor stor forskjell på en og mange sortere leker etter farger, størrelse begynnende fargeforståelse, mellom 2 3 år systematisere lekemateriale, for eksempel alle bilene etter hverandre øve seg på lotto og andre enkle spill bli kjent med de ulike formene som trekant/firkant/sirkel få kjennskap til måleredskap, vekt, litermål, metermål konstruksjonslek med klosser, duplo, lego, perle, lage mønster mellom 4 5 år: telleramse opp til 10, forstå mengde opp til 5 (5 fingre) kjenne igjen bokstaver og tall

20 bruke vekt og litermål i baking begynnende forståelse for symmetri legge rundstykker symmetrisk på brettet videre øke telleramsen opp til 20 mengden opp til 10 skrive navnet sitt, bli kjent med tall og bokstaver dersom barna er interessert få kjennskap til klokke på veggen temperatur/termometer inne/ute spille brettspill

21 Barnehagens tema og satsingsområde I kapittel 3 ble fagområdene i rammeplanen gjennomgått. Vi har valgt oss noen satsningsområder som vi vil ha ekstra fokus på, og arbeide ekstra mye med. 5.1 Tema Vi vil ha månedstema som går over 2-3 måneder. Dette for å bli godt kjent med det vi arbeider med. Aug-okt: Tilvenning av nye og gamle barn, grønnsaker og frukt, høst Nov-des: Antall form og farge, jul, aktiviteter knyttet til tradisjoner Jan-mars: Kroppen vår, vinter, fastelavn, aktiviteter knyttet til tradisjoner April-juni: Påske, vår, blomster, insekter, dyrene på gården, ville dyr, 17. mai, sommer Vi vil ha fokus på hva som skjer i naturen til de forskjellige årstidene. Vi lærer navnet og rekkefølgen på dager, måneder og årstider som vi er i, gjennom året. For at barna skal ha noe fast å forholde seg til, vil vi bruke temadager: Mandag: Maling/formedag Tirsdag: Turdag Onsdag: Turdag Torsdag: Lesedag Fredag: Matdag Vi vil ha treff med Knøttene familiebarnehage opptil 4 dager i uken. 5.2 Kommunikasjon, språk og tekst Vi vil stimulere barna til å få et godt og variert språk, god språk forståelse og få dem til å bli glad i bøker. Gjennom kroppsspråk og ord kommuniserer barna med omverdenen. Jo eldre barna blir jo mer skal ord og setninger dominere. Barn som er flinke til å kommunisere, gjør seg bedre forstått hos andre barn og voksne. Det å bli forstått betyr mye for selvfølelsen og selvtilliten. Barn som ikke blir forstått kan bli frustrete, sinte og lei seg. Det å snakke med barna og sette ord på det vi gjør, er viktig. Vi skal ha like mye respekt for barn når vi snakker med dem, som vi har for voksne. Vi forklarer grenser vi har, hva vi gjør og hvorfor. Gjennom språket kan barnet få mulighet til å påvirke dagen sin.

22 De yngste barna skal forstå nytten og gleden ved verbalt språk og kropps språk. Vi skal snakke mye med barna, sette ord på hendelser, bruke rim, regler, sanger og enkle bøker. Etter som barna blir eldre, skal de bli kjent med flere bøker eventyr, rim, regler og sanger. Dette gjøres ved: å ha et godt språkmiljø for alle barn, norske og flerspråklige lesestund samlingsstund hvor vi synger og leser musikk og lydbøker at vi snakker sammen med barnet under påkledning, måltid og turer begrepstrening bruk av spill, språkkort, faktabøker Barnas konsentrasjon vil øke. De vil få kunnskap, evne til å lytte og samtidig økt ordforråd. 5.3 Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med fysisk aktivitet og helse, skal barna utvikle kroppsbeherskelse, grov og finmotoriske ferdigheter og få en positiv selvoppfatning få kunnskap om kroppen, betydningen av gode vaner og et sunt kosthold varierte utfordringer, få gode erfaringer med uteliv til alle årstider Det krever at vi voksne er engasjerte, gir barna fysiske utfordringer gjennom opphold i forskjellige fysisk utfordrende miljøer i skog og mark, nærmiljøet og forskjellige lekeplasser der. Se barnas behov og tilrettelegge for aktiviteter inne og ute. Ha utstyr tilpasset barnas alder, og dele gruppen ved behov. Det er viktig å gi barna god tid, la dem finne på ting selv og få prøve selv. Måltidene skal vektlegges, og inneholde sunn kost, grovt brød, variert pålegg, vann, grønnsaker og frukt. Barna skal innøve gode vaner for håndhygiene. De voksne skal se barnas behov for hvile, drikke, temperatur regulering eller behov for mat.

23 Sosial kompetanse I rammeplanen står det at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Personalet skal arbeide aktivt og være tydelige slik at vi kan skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Annerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Vi vil arbeide for at barna skal: bli trygge, trives, glede seg over å være sammen med barn og voksne og utvikle sine sosiale ferdigheter tørre å vise følelser gi fra seg leker, turtaking, gjøre krav på sine leker ta kontakt med andre og blir tatt kontakt med andre bar vise empati (for eksempel trøste når andre gråter) samarbeide med andre barn. ha en viss selvkontroll, viser følelser uten at det går ut over andre knytte vennskapsbånd bli værende i leken over tid, forstå de sosialereglene (turtaking, enighet og gjensidighet) ta kontakt på en positiv måte ha positiv selvhevdelse innrette seg etter ordensrutiner ta imot enkle ansvarsoppgaver lære enkel konfliktløsning forstå at vi alle er likeverdige 5.5 Lekende samspill Mange små barn må bli enige om lekearealet, om lekene og hverandre. Små barn lærer seg hva som er etisk riktig gjennom sin interesse for andre barns reaksjoner. De skaper sine etiske erfaringer i relasjoner, og de kommer til uttrykk gjennom kroppsholdning, ansiktsuttrykk, gester og ord. Barn som hevder sin rett til å ha tilgang på leker, tester ut andre sine måter å reagere på. Barn som blir redde, fortsetter de å skremme. Det tar tid å lære å leke sammen, og det er de voksne som lærer bort lekens grunnleggende regler. De lærer barna å forstå lekesignaler for eksempel enighet om hva vi leker, turtaking (skifte på å låne ting) og gjensidighet. Det er viktig å være nær barna, slik at de lettere kan observeres, og de voksne kan se deres intensjoner og veilede dem. Ved å dele hverdagsfortellinger, påvirker vi hverandres forestillinger og vurderinger. Erfaringsutveksling er med på å øke vår forståelse, og

24 evnen til å se fra barnets perspektiv blir større. Barnas samspill og lek er en aktiv læringsprosess. Gjennom å dele hverdagsfortellingene med hverandre og foreldrene, bidrar vi til bedre forståelse for barn, bedre samspill og mer bevisst barneperspektiv. Det er med å skape et godt og positivt læringsmiljø. 5.6 Overgang fra barnehage til skole 5 års klubben Barnets siste år i barnehagen må være preget av meningsfullt og tilpasset innhold. Dette gjør vi ved å vektlegge fagområdene i rammeplanen og ved aktivt å arbeide med innholdet i barnehagens hverdag. Vi skal legge til rette for skoleforberedende aktiviteter, men vi skal ikke drive skole. Vi vil ta vare på det spontane og mangfoldige i det å være barn. 5 åringene vil få være sammen i gruppe en gang i uken. Vi starter i september og holder på til utgangen av mai. I desember har barna felles opplegg med resten av gruppen. I 5 årsklubben skal barna få utfordringer som går på mestring og selvstendighet: forskjellige oppgaver som trener begreper som like mange, mer eller mindre, skrive bokstaver og tall, rime på ord, geometriske former, øve på klipping osv. tegne oppgaver, bruke forskjellige materialer fra naturen, og utvikle kreative evner. høytlesning, konsentrasjon over tid, bli vant til å fullføre oppgaver. vente på tur, fungere i gruppe, lære å ta i mot beskjeder, rekke opp hånden, og hjelpe hverandre. lære barna å bruke språket til å løse konflikter uttrykke følelser og ønsker. oppmuntre dem til å fortelle om opplevelser fra hjemmet barnehagen. Her kan vi voksne fortelle ting vi har opplevd. Lære å lytte til andre. legge vekt på at barnet får utvikle et stort ordforråd og god forståelse av språket. delta i matlaging. Øve på mål vekt (sammen med de andre barna, ikke i 5 årsklubben). øve på å telle. sortere og kategorisere i ulike esker, former/materiale som er like/ulike. spille spill, bygge med klosser. lære å kle på seg selv og klare seg i toalett situasjonen. ha fokus på trafikk, klokke og dagsrytme. Vi vil gjennom dette prøve å sikre at barna får en god overgang fra barnehage til skole. For noen kan denne overgangen være stor. Barna skal skifte miljø, være sammen med nye barn, andre voksne og forventningene til dem er annerledes i skolen.

25 Pedagogen tar kontakt med skolene som barna skal begynne på til neste høst, for å få i gang et samarbeid om besøk, slik at barna kan bli kjent med sin skole. Dette blir foreldrene informert om. Målet er at barna gleder seg til skolen.

26 Vedtekter for 1. Ordning og organisering er en privateid barnehage med inntil 10 plasser. Barnehagens lokaler ble godkjent av Stavanger kommune i møte oktober Sørmarka familiebarnehage ble etablert januar 2006, og har vært i drift uten opphold siden oppstart. Barnehagen drives som et eneeierforetak, med Heidi Merethe Kvelland som eier og daglig leder. Adresse for barnehagen: Øverliveien 3, 4020 STAVANGER Selskapets navn er med organisasjonsnr Eieren er ansvarlig for selskapets gjeld, og resultatet av driften tilfaller eieren. 2. Formål Barnehagen forholder seg til bestemmelsene i Lov om barnehager, Bemanning Heidi Kvelland er daglig leder og assistent for barnehagen, 100 % stilling. Bodil Ravnås, Pedagogisk veileder (førskolelærer), ca. 30 % stilling 1 assistent i 100 % stilling. Barnehagen har fast vikarordning ved sykefravær og annet fravær. Daglig bemanning per gruppe à 5 barn tilsvarer en full assistentstilling. Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn som er tilstede samtidig. En dobbel gruppe er å betrakte som to enkle grupper. Dersom flertallet av 5 barn er under 3 år, må antallet reduseres. Et barn regnes som tre år 1. januar det året barnet fyller tre år jf. barnehageloven. 4. Åpningstider/ferier Familiebarnehagen holder åpent fra kl 7 30 til kl ukens fem første dager, 11 måneder pr. år. Barnehagen har ferielukning i juli, stengt julaften, romjulen og frem til første virkedag etter nyttår, og fra palmesøndag til og med andre påskedag. Barnehagen har ikke stengt ellers i året på grunn av planlegging.

27 Opptak/oppsigelse Eier foretar opptak etter kommunens opptaksprosedyrer i forbindelse med samordnet opptak etter følgende prioritet: 1) Barnehagen er forpliktet til å følge barnehagelovens krav til alderssammensetning for doble grupper i familiebarnehager 2) Barnehagelovens 13 3) Personalets barn 4) Søsken 5) Ansennitet fra ventelisten Oppsigelsesfristen er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned, dvs. at hvis plassen sies opp midt i måneden, må det betales for oppsigelsesmåneden og de to neste måneder (såfremt ikke et annet barn overtar plassen umiddelbart). Den samme oppsigelsestiden på 2 måneder gjelder fra eier til foreldre. Oppsigelse er ikke mulig med virkning i perioden til Det er fordi det er vanskelig for barnehagen å få tak i noen erstatning i denne perioden. 6. Forsikring Barnehagen har kollektiv barneulykke forsikring, ansvarsforsikring og yrkesskade forsikring for de ansatte. Kollektivforsikring 10 personer barn t.o.m. ungdomsskolen. Ved død kr ,- Ulykke medisinsk invaliditet kr ,- Ansvarsforsikring bedriftsansvar Pr. skadetilfelle kr ,- 7. Foreldrebetaling Staten fastsetter barnehagenes makspris, som fra er kr 2 480,- for 100 % plass. Fra blir maksprisen kr 2 580,-Etter likebehandling av kommunale og private barnehager mottar også private barnehager midler til redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og søskenmoderasjon. Søknadsskjema og informasjon om redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag fås i barnehagen, eller kan hentes på Stavanger kommunes hjemmeside. Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned.

28 Følgende satser gjelder fra Det kan skje endringer i løpet av barnehageåret dersom staten endrer satsene: 40 % plass kr 1 240,- 50 % plass kr 1 488,- 60 % plass kr 1 736,- 80 % plass kr 2 232,- 100 % plass kr 2 480,- Foreldrebetalingen skal være disponibel på forretningskonto senest den 15. i måneden. Barnehagen anbefaler å bruke avtalegiro. Ved forsinket betaling påløper det et purregebyr på kr 50,-. Barna skal hentes før stengetid. Ved for sen henting av barnet (etter kl ) skal det betales en overtidslønn på kr 75,- per påbegynt kvarter til de ansatte som må være igjen etter arbeidstiden. Personalet og foreldre fyller i fellesskap ut skjema som danner grunnlag for overtidsbetalingen for forsent hentet barn. Betaling for frokost, lunch, frukt/grønt og mat senere på dagen tilkommer med kr 250 pr. måned. Familiebarnehagen dekker ikke bleier, solkrem o.l. Betaling skjer via kontonummer Alle innbetalinger blir innberettet skattemyndighetene, noe som muliggjør ferdig utfylt selvangivelse. 8. Barnehagens oppholdsareal Følgende innendørs areal er godkjent for bruk i familiebarnehagen: Leilighet på 90 m2 i kjelleretasjen i Øverliveien 3 er godkjent Ute disponerer barnehagen: Inn- og utkjørsel Inngjerdet område

29 Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd Jfr. bestemmelsene i Lov om barnehager, 4. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for et barnehage år av gangen. Personalet og eier er faste representanter. 10. Årsplan Årsplan inneholder det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og utarbeides for ett barnehage år av gangen. Den fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering. 11. Internkontroll Styrer påser: at alle inne- og uteareal er i forsvarlig stand at det pedagogiske opplegget motiverer og stimulerer alle barna at HMS (helse, miljø og sikkerhet) planen er i orden Eier: forsørger daglig rengjøring av barnehagen bekoster nødvendig utstyr gjennomfører og påser at HMS arbeidet blir realisert 12. Taushetsplikt og opplysningsplikt Barnehagen skal i jf. barnehagelovens 22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten. 13. Vedtektenes varighet Vedtektene er fastsatt av eier/eierstyre. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av endrede forhold. Vedtektene skal være tilgjengelige for Stavanger kommune, Fylkesmannen og foreldre/ foresatte. Stavanger Heidi Merethe Kvelland Eier

30 Reglement for l. Barnehagen eies og drives av Heidi Merethe Kvelland 2. Barnehagen drives i samsvar med a) Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer. b) Vedtekter for c) Årsplan for barnehagen. 3. Barnehagens styre 1. Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. 2. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. 3. Representanter for foreldre og de ansatte velges for ett år om gangen. Eieren bestemmer selv funksjonstiden til eierrepresentantene. 4. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. 5. Styrer leder barnehagens daglige drift. Styrerens nærmeste overordnede er barnehagens samarbeidsutvalg. 4. Mat a) Det skal være brødmåltid til lunch og på ettermiddagen i barnehagen b) Kaker, slikkerier etc. må ikke medtas, uten avtale.

31 Helsemessige forhold a) Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen innen kl b) Syke barn må holdes hjemme. c) Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna må det holdes hjemme. Barn med oppkast og diaré bør holdes hjemme i to døgn etter symptomfrihet. NB! Symptomfrihet ved diaré eller oppkast er når barnet spiser normalt, og har hatt en normal avføring etter inntak av mat. 6. Ansvar a) Barnehagens styrer er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. b) Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet. c) Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig. d) Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for. e) De ansatte i barnehagen må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil uten foreldrenes samtykke. 7. Barnas utstyr Alle barna skal ha et tøy skifte liggende i barnehagen til enhver tid. Ta med regntøy hver dag, eller ha ett sett liggende i barnehagen. Alt tøy som tilhører barna skal være merket. Barna kan ha med seg leker, men barnehagen er ikke ansvarlig for disse. Leker som utsetter barna for skaderisiko tas ikke med. Barnehagen er ikke ansvarlig for tøy og leker som måtte bli borte. 8. Bringing Dersom det er spesielle saker som har opptatt barnet eventuelt opplevelser som trenger å bearbeides, ønsker vi å få beskjed om dette. Det skal ikke gis muntlige beskjeder med barnet. Dersom det er andre som skal hente barnet, skal barnehagen ha beskjed om dette.

32 IT-forlaget

Mikkel Rev familiebarnehage

Mikkel Rev familiebarnehage Mikkel Rev familiebarnehage Årsplan 2016-2017 Dagsrytmen «En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.2.1 Lek... 4 1.2.2 Planlagt aktivitet... 5 1.2.3 Planleggingsdager/kurs...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer