Zippys venner Modul 6. Zippy-time 6.1. Ulike mestringsstrategier. Les historie 6, og vis illustrasjonene. Ta en pause i historien ved?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zippys venner Modul 6. Zippy-time 6.1. Ulike mestringsstrategier. Les historie 6, og vis illustrasjonene. Ta en pause i historien ved?"

Transkript

1 Zippys venner Modul 6 Zippy-time 6.1 Ulike mestringsstrategier Regelplakat Illustrasjoner for denne modulen (illustrasjon 1-6) Tegnepapir Mål mange forskjellige mestringsstrategier i ulike situasjoner. Delmål evne til å bruke ulike mestringsstrategier. Du trenger Tack-it eller lignende Farger til fargelegging Innledning Minn barna på reglene og les dem høyt. Samle inn hjemmeaktivitetsarkene, og spør hvordan det var å gjøre oppgaven hjemme. Forklar at vi i dag skal lære om ulike måter å mestre forandringer og problemer i hverdagen. Fortell barna at mestring betyr å gjøre ting som får oss til å føle oss bedre når vi opplever en forandring eller et problem. Når det er veldig varmt, kan vi for eksempel ta av oss genseren. Når vi er trøtte, kan vi hvile oss. Bruk gjerne gode eksempler fra klassen på mestring. Historie Les historie 6, og vis illustrasjonene. Ta en pause i historien ved? på side 5 Spør: og ved? på side 6 Spør: Les resten av historien. Hvordan føler Tommy seg? Hvorfor kranglet foreldrene hans? Hvorfor føler Tommy seg bedre? 10m Zippy-time 1 Zippy-time 1 Jeg-ark (vedlegg 1b) Aktivitet 1: Situasjoner vi kan forandre og situasjoner vi ikke kan forandre Forklar at vi noen ganger kan forandre en situasjon - som da Sandy ble mobbet av Jill. Forklar at noen ganger kan vi ikke endre en situasjon - som da Tommy flyttet til en ny by eller da Zippy døde. Be barna gi eksempler på situasjoner vi kan forandre og situasjoner vi ikke kan forandre. Skriv disse situasjonene i to kolonner på tavlen, en skjerm eller et stort ark. Forklar at når vi er i en situasjon vi ikke kan forandre, må vi prøve å akseptere den og finne ut hvordan vi kan føle oss bedre. Det er bedre enn å bare ønske at alt vil bli som før. Forklar at det i noen vanskelige situasjoner vil bli bedre så snart vi prøver å finne en løsning. Når vi for eksempel krangler, kan det første skrittet mot å løse problemet være at en av partene gir seg litt. 10m Partnership for Children. Med enerett.

2 Modul 6 Zippys venner Aktivitet 2: Ulike måter å tilpasse seg forskjellige situasjoner Fortell barna at de skal lage en tegning. De skal forsøke å komme på enten en situasjon de har vært oppe i som kunne forandres eller en som ikke kunne forandres. Når de har gjort dette så skal de tegne inn i samme tegning hva de gjorde for å få det bedre i den aktuelle situasjonen. Hvis barna ikke kan komme på en situasjon, kan du hjelpe dem på vei. Noen barn har kanskje en «ekstra» situasjon de kan gi til andre barn. Fortell barna at de bare har kort tid å gjøre ferdig tegningene på. Forklar at barna skal feste tegningene sine, én om gangen, på veggen i den kolonnen som passer (fra aktivitet 1) og beskrive dem for klassen. La tegningene henge til neste time. 1 Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/ Tilpasset undervisning Aktivitet 1 s. 81 Aktivitet 2 s. 82 Tillegg Jeg-arket Del ut ark til alle barna og be barna gjøre oppgaven individuelt. Spør barna om de vil fortelle deg om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Zippy-time 1 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 9

3 Zippys venner Modul 6 Zippy-time 6.2 Hvordan vi hjelper andre Zippy-time 2 Zippy-time 2 Regelplakat «Hvordan hjelpe en venn som har opplevd et tap» (vedlegg 21) Mål mange forskjellige mestringsstrategier i ulike situasjoner. Delmål evne til å hjelpe andre med å mestre ulike situasjoner. Du trenger Jeg-arket (vedlegg 1b) Regler og gjennomgang av forrige Zippy-time Minn barna på reglene og les dem høyt. Minn barna på at vi forrige gang lærte at det finnes to typer situasjoner: situasjoner vi kan forandre og situasjoner vi ikke kan forandre. Be dem komme med eksempler på de to typene situasjoner. Be dem foreslå måter å mestre situasjoner vi kan forandre. Vis de tilsvarende tegningene fra forrige time. Be dem foreslå måter å mestre situasjoner vi ikke kan forandre. Vis de tilsvarende tegningene fra forrige time. Innledning Fortell barna at de helt siden starten på Zippys venner har lært mange måter de kan hjelpe venner på når de har problemer eller opplever vanskelige situasjoner. Si at de er blitt mye bedre til å hjelpe vennene sine. Si at dere i dag skal øve på det dere har lært, slik at dere kan bli enda flinkere til å hjelpe andre. Aktivitet 1: Jeg hjelper en venn som har problemer Spør barna om de husker hvordan de kan hjelpe en venn som har mistet noe eller noen. Minn dem på at vi snakket om dette da vi snakket om døden (Zippy-time 5.4). Du kan hjelpe dem ved å vise de fire punktene på vedlegg 21. Fortell at det å hjelpe noen som har opplevd tap eller død nesten er det samme som å hjelpe noen med andre typer problemer. Men når det er et tap, er det en situasjon vi ikke kan endre. Andre problemer kan ofte handle om situasjoner vi kan forandre. Les historien igjen, fra begynnelsen til «Time 6.2». Spør barna hva Sandy og vennene gjorde for å hjelpe Tommy. Hva annet kunne de ha gjort? Be tre av barna gjennomføre et rollespill der de spiller Tommy, Sandy og Tig. De skal prøve å gjøre forskjellige ting for å hjelpe Tommy. Når rollespillet er ferdig, be barna om å foreslå andre måter å hjelpe Tommy på. Spør barna om de kan komme på andre situasjoner i historiene der vennene hjalp noen som hadde et problem. 30m Partnership for Children. Med enerett.

4 Modul 6 Zippys venner Tillegg Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/tilpasset undervisning Hvis barna ikke kan huske noen, kan du hjelpe dem ved å komme med forslag: da Tig ikke kunne ta med Zippy på skolen, da Sandy ikke fikk være sammen med Leela, da Sandy ble mobbet. For hver av disse situasjonene skal tre barn spille personene og finne andre måter de kan hjelpe vennen på. Aktivitet 1 s. 83 Jeg-arket Del ut ark til alle barna og be barna gjøre oppgaven individuelt. Spør barna om de vil fortelle deg noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Zippy-time 2 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 11

5 Zippys venner Modul 6 Zippy-time 6.3 Å tilpasse seg nye situasjoner Zippy-time 3 Zippy-time 3 Husk hjemmeaktiviteten Neste Zippy-time inkluderer en fest. Kanskje du har lyst til å invitere foreldrene, Zippy-veilederen din, avisa eller rektor. Regelplakat Vedlegg 3 eller annen papirdukke Farger Lim Trepinner Mål mange forskjellige mestringsstrategier i ulike situasjoner. Delmål mestringsstrategiene sine i nye situasjoner. Du trenger Jeg-arket (vedlegg 1b) Regler og gjennomgang av forrige Zippy-time Minn barna på reglene og les dem høyt. Minn barna på at vi forrige gang lærte hvordan vi kan hjelpe en venn som opplever et problem eller en forandring. Minn dem på at Tig og Leela i historien hjalp Tommy til å snakke om følelsene sine. Be barna om å komme med eksempler på hva vi kan gjøre for å hjelpe en venn som opplever en forandring. Innledning Si til barna at vi har lært mye om hvordan vi kan mestre ulike problemer. Fortell dem at vi kommer til å måtte mestre ulike situasjoner og problemer gjennom hele livet både på skolen, sammen med venner og hjemme. Noen forandringer blir vi lei oss for som å miste en vi er glad i. Andre forandringer kan være positive og gjøre oss glade. I dag skal vi se på hvordan vi kan bruke det vi har lært for å mestre nye forandringer i framtiden. Aktivitet 1: Jeg bruker ferdighetene mine Minn barna på at Tommy gjennomgikk en stor forandring i den siste historien - han flyttet og skulle venne seg til en ny skole. Si at Tig og Leela allerede hadde gjennomgått en lignende situasjon, da de begynte på skolen i den første historien. Tig og Leela mestret den forandringen, og nå føler de seg sterkere og tryggere på å møte nye forandringer. Les historien igjen, fra «Time 6.3» til «Time 6.3». Spør barna hvordan Tig og Leela har forandret seg. Hvordan følte Tig og Leela seg på første skoledag? (Tig likte ikke skolen, Leela var nervøs.) Spør barna om de har forandret seg siden begynnelsen av skoleåret. Hvordan? Be dem forklare. Spør dem hva de ville sagt til noen som var engstelig for å begynne på skolen deres. Fortell barna at vi har lært ulike måter å finne gode løsninger på når vi gjennomgår forandringer. 10m Partnership for Children. Med enerett.

6 Modul 6 Aktivitet 2: Forandringer i framtiden Forklar at vi skal lage en spesiell dukke; denne dukken skal være deg når du møter nye mennesker. Del ut papirdukkene (vedlegg 3) og be barna fargelegge dem og lime dem på pinnene for å lage dukker. Si at barna har 5 minutter på seg til å gjøre dette. (Noen barn trenger kanskje litt hjelp.) Når barna har lagd dukkene, skal du forklare at dere skal leke en lek med dem. Dere skal leke at dere kommer til et nytt sted der dere ikke kjenner noen og gjerne vil få nye venner. Be barna lukke øynene og forestille seg denne situasjonen. Si til barna at de deretter skal gjøre fire ting. Dukkene skal: Presentere seg Si noe fint om seg selv Si noe de liker Si noe de ikke liker Del klassen inn i grupper på seks til åtte barn. Forklar at dukkene etter tur skal presentere seg for resten av gruppen. Hjelp barna med å drive leken fremover ved å stille barna de fire spørsmålene (for eksempel: hva heter du, hva er bra med deg...). 20m Bruk denne aktiviteten til å hjelpe barna til å si det de egentlig vil si. Oppmuntre dem til å være kreative og å bruke ulike måter å henvende seg til andre på. Zippys venner Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/tilpasset undervisning Aktivitet 1 s. 84 Aktivitet 2 s. 85 Tillegg Jeg-arket Del ut ark til alle barna og be barna gjøre oppgaven individuelt. Spør barna om de vil fortelle deg noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Hjemmeaktivitet Del ut en kopi av Hjemmeaktivitetsarket for modul 6 til barna. Forklar aktiviteten, og at de skal ta det med hjem og gjøre ferdig oppgaven sammen med en forelder eller et annet familiemedlem. Arkene skal signeres nederst på siden og tas med tilbake til klassen. Kanskje du vil invitere foreldrene til den siste Zippy-timen i år? Zippy-time 3 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 13

7 Zippys venner Modul 6 Zippy-time 6.4 Vi feirer sammen Zippy-time 4 Zippy-time 4 Vi skal ha en liten fest, og da passer det godt å ha litt snacks og noe å drikke. Kroner av papp Zippys venner-merket (navnet til hvert enkelt barn kan skrives på logoen, som skal festes på kronen) (vedlegg 23) Sakser Farger Barnas diplomer (vedlegg 24) Jeg-arket (vedlegg 1b) Drikke, snacks og musikk (valgfritt) Mål mange forskjellige mestringsstrategier i ulike situasjoner. Delmål Å oppsummere det vi har lært i Zippys venner og feire sammen. Du trenger Innledning Si at du nok ikke trenger å minne barna på reglene igjen. Nå kan de jo alle utenat. Samle inn Hjemmeaktivitetsarket, og spør hvordan det var å gjøre aktiviteten hjemme. Forklar at dette er den siste Zippy-timen dette skoleåret og at dere skal ha en seremoni for å feire alt det dere har lært. Spør barna om de vet hva en seremoni er. Forklar at en seremoni er det som skjer når folk kommer sammen for å feire en forandring eller noe viktig som skjer - for eksempel et bryllup, en ny baby i familien eller når det deles ut premier på et idrettsstevne. Seremonier er ofte som en fest, men noen seremonier er triste, som en begravelse når en er død. Fortell barna at deres seremoni er for å feire at dere har lært så mye om mestring, og at dere nå er blitt flinkere og sterkere til å takle mange forskjellige situasjoner og til å hjelpe andre. Aktivitet 1: Hva jeg har lært Minn barna på at Tig, Leela, Sandy og Tommy i historiene opplevde mange forandringer. Det var ikke alltid så lett for dem. Men de hjalp hverandre og ble sterkere. Les historien igjen fra «Time 6.4» til slutten. Spør barna: Hvordan forandret Tig og Sandy seg? Hvordan føler Tig og Sandy seg nå sammenlignet med første skoledag, helt i begynnelsen av den første historien? Si at forrige time snakket vi om hvordan barna i historien hadde forandret seg fra de begynte på skolen. Spør barna om de kjenner at de møter vanskelige situasjoner på en bedre måte nå enn før de begynte med Zippy. Be dem om å forklare. Nå skal vi prøve å huske noen av de tingene vi har lært i løpet av Zippy-timene. Spør barna hva de likte best. Spør barna hva de har lært. Spør om de har forandret seg på noen måte siden dere startet med Zippys venner. Barna kan eventuelt tegne eller skrive det de kommer på. Bruk denne aktiviteten til å hjelpe barna til å se hva de har lært siden starten på programmet. Oppmuntre barna til å snakke sammen og hjelpe andre til å huske ting Partnership for Children. Med enerett.

8 Modul 6 Zippys venner Aktivitet 2: Seremonien Si at dere nå skal feire avslutningen på Zippys venner for dette skoleåret. Forklar at vi skal lage kroner til oss selv, som vil vise at vi har lært å mestre forandringer og problemer bedre. Si at dere etterpå skal lage en seremoni. Hvert enkelt barn skal fortelle hva hun eller han har lært i løpet av Zippy. Etterpå får alle diplom for å vise at de har gjennomført Zippys venner. Lag kronene, hjelp barna der det trengs. Del ut Zippys venner-merkene og be barna skrive navnet sitt i dem (hvis dere ikke allerede har gjort det) og feste dem på kronene sine. Legg kronene på kateteret. Be dem om å være stille et øyeblikk og lukke øynene. Si at de skal tenke på det de har lært i Zippys venner. Deretter inviterer du dem frem til bordet for å få kronene på hodet. Spør hvert enkelt barn hva hun eller han har lært i programmet og del deretter ut diplomet med barnets navn. Hvis du har invitert rektor til denne seremonien, kan du be ham/henne om å dele ut diplomene. Be barna (og eventuelle gjester) klappe etter at hvert barn har fått diplom. Jeg-arket Del ut ark til alle barna. Be dem fylle det ut slik de har gjort i hver eneste Zippy-time. Dersom foreldrene er tilstede, kan barna forklare foreldrene sine hva de tenker mens de fyller ut arket. 20m Be barna si om de likte denne timen og hvordan de følte seg. Be dem også si hva de likte best ved Zippys venner. Fortell barna at de skal jobbe videre med Zippys venner neste skoleår. Om skolen har konkrete planer, så gi gjerne elevene beskjed om når Zippyarbeidet skal starte igjen, og hvilken lærer som skal være sammen med dem i disse timene. I mellomtiden kommer barna sikkert til å oppleve noen forandringer og noen vanskelige situasjoner. Oppfordre barna til å benytte det de har lært i Zippy for å hjelpe seg selv og andre i slike situasjoner. Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter /Tilpasset undervisning Aktivitet 1 s. 86 Aktivitet 2 s. 87 Tillegg Zippy-time 4 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 15

MODUL 6. Vi greier det sammen. Å tilpasse seg nye situasjoner

MODUL 6. Vi greier det sammen. Å tilpasse seg nye situasjoner MODUL 6 Vi mestrer det sammen Historie 6 Zippy-time 6.1 Zippy-time 6.2 Zippy-time 6.3 Zippy-time 6.4 Vi greier det sammen Ulike mestringsstrategier Hvordan vi hjelper andre Å tilpasse seg nye situasjoner

Detaljer

MODUL 3. Venner og uvenner. Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner?

MODUL 3. Venner og uvenner. Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner? MODUL 3 Venner og uvenner Historie 3 Zippy-time 3.1 Zippy-time 3.2 Zippy-time 3.3 Zippy-time 3.4 Er du vennen min? Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner?

Detaljer

Zippy-time 4.1. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Innledning. Mål. Delmål. Du trenger. Historie. Aktivitet 1: En god løsning. 10m.

Zippy-time 4.1. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Innledning. Mål. Delmål. Du trenger. Historie. Aktivitet 1: En god løsning. 10m. Zippys venner Modul 4 Zippy-time 4.1 Hvordan gjenkjenne en god løsning? Mål å takle konflikter. Delmål å se kjennetegn ved en god løsning. Innledning Minn barna på reglene og les dem høyt. Samle inn Hjemmeaktivitetsarkene

Detaljer

Historie 1 Vi har mange følelser

Historie 1 Vi har mange følelser MODUL 1 Følelser Historie 1 Vi har mange følelser Zippy-time 1.1 Å være lei seg - å være glad Zippy-time 1.2 Å være sint eller irritert Zippy-time 1.3 Å være sjalu eller misunnelig Zippy-time 1.4 Å være

Detaljer

Å takle forandring og tap

Å takle forandring og tap MODUL 5 Å takle forandring og tap Historie 5 Zippy-time 5.1 Zippy-time 5.2 Zippy-time 5.3 Zippy-time 5.4 Å ta avskjed Forandring og tap er en del av livet Når noen dør Besøk på kirkegården Å lære av forandring

Detaljer

MODUL 4. Å takle konflikter. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Å hjelpe andre med å takle konflikter

MODUL 4. Å takle konflikter. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Å hjelpe andre med å takle konflikter MODUL 4 Å takle konflikter Historie 4 Zippy-time 4.1 Zippy-time 4.2 Zippy-time 4.3 Zippy-time 4.4 Hva skjer med Sandy? Hvordan gjenkjenne en god løsning? Erting og mobbing Å løse problemer Å hjelpe andre

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Vi har mange følelser Dette er en fortelling om tre gode venner: Leela, Tig og Sandy. De bor i en liten by som ligger like ved en elv. Leela og Tig er søsken, og Sandy er vennen deres.

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Vi greier det sammen I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Huset sto tomt, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en stor steinmur, men tvillingene

Detaljer

MODUL 2. Kommunikasjon. 2. historie Ha-med-dagen

MODUL 2. Kommunikasjon. 2. historie Ha-med-dagen MODUL 2 Kommunikasjon 2. historie Ha-med-dagen Zippy-time 2.1 Zippy-time 2.2 Zippy-time 2.3 Zippy-time 2.4 Å bedre kommunikasjonen Å lytte Hvem kan hjelpe? Å si det du egentlig vil si Zippys venner 2 2017

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Å ta avskjed Sommerferien var over og Sandy og tvillingene skulle begynne i andre klasse. I ferien hadde tvillingene og foreldrene deres besøkt bestemoren som var syk. Sandy og Finn hadde

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Er du vennen min? Det var blitt vår, varmere i været og mange av blomstene var begynt å springe ut. Tig, Leela og Sandy hadde nå gått på skolen ganske lenge og nærmet seg slutten av første

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole Merk: det finnes et eget opplegg for barneskole,

Detaljer

Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER

Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER 3 Dette er en fortelling om tre gode venner: Leela, Tig og Sandy. De bor i en liten by som ligger like ved en elv. Leela og Tig er søsken, og Sandy er deres beste venn.

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Hva skjer med Sandy? En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si god natt. Han la merke til at hun hadde et stort blåmerke på armen. «Hvordan har du

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNESKOLE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Barneskole Mål: Å bli klar over at raushet er viktig både for egen og andres psykiske helse Å tenke over

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN KOPI TIL HEIMEN TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN Zippys venner er eit skuleprogram kor barna øver på å fungera godt saman og å forstå eigne kjensler. Dei får øve på korleis dei

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Barnehage (3-6 år) Mål: Å vite hvordan vi kan være snille med hverandre ved å dele, hjelpe andre, si fine

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

ZIPPYS VENNER. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE TRINN

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE TRINN VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE 1. 4. TRINN Hensikten med opplegget er å jobbe med livsmestringstemaer hvor barna kan få reflektere over hva som er viktig

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved.

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner et program for 1. årstrinn i barneskolen Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG

supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG Kven er kven? Zippy Leela Tig Leela og Tig sin far Leela og Tig si mor Sam Finn Susanne Dilip Jill Tommy Sandy Jack Ali Sandy

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE Hensikten med opplegget er jobbe med livsmestringstemaer hvor elevene kan reflektere over hva som er viktig for

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Da Leela skulle på skolen neste dag, greide hun ikke å bestemme seg for hva hun skulle ta med seg. Ville hun vise Sam og de andre det store rosa skjellet som tanten hennes hadde tatt med

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I ZIPPY

FORELDRESAMARBEID I ZIPPY FORELDRESAMARBEID I ZIPPY Dette heftet om foreldresamarbeid i Zippy inngår som en del av grunnprogrammet. Hensikten er å forsterke barnas læring ved å involvere foreldre. «Datteren min sier: Zippy hjelper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 GRUNNPRINSIPPER I ZIPPYS VENNER... 5

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 GRUNNPRINSIPPER I ZIPPYS VENNER... 5 ZIPPYS VENNER INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 GRUNNPRINSIPPER I ZIPPYS VENNER... 5 OPPSTART OG GOD KOMMUNIKASJON...6 Nytt møte lærerveiledning... 7 Overraskelse historie... 9 God kommunikasjon lærerveiledning...11

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

bokmål Zippys venner

bokmål Zippys venner bokmål 3. opplag 2017 Moduler for 1. 2. trinn modul 1: Følelser Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu eller misunnelig Å være nervøs for 1. 4. årstrinn i barneskolen Å ruste

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Vi skal vi vil vi kan

Vi skal vi vil vi kan Sosiale kompetansemål Søreide skole ELEVNAVN KOMPETANSEMÅL 1. - 2.TRINN Elev Lærer ANSVAR Jeg deltar aktivt i felles aktiviteter Jeg rydder pulten min Jeg kan sortere boss Jeg kan holde orden på tøyet

Detaljer

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 60 min Å: lære at universet er veldig kaldt oppdage at Jorden ble dannet relativt nylig lære

Detaljer

Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i. ulike situasjoner og gjennom ulike tilnærminger og metoder.

Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i. ulike situasjoner og gjennom ulike tilnærminger og metoder. Sosial kompetanse - Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med at barna skal bli sosialt kompetente barn? Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i ulike situasjoner og

Detaljer

33 ideas from around the world

33 ideas from around the world 33 ideas from around the world Hundrevis av lærere i forskjellige land har gjennomført Zippy s Friends, og mange av dem har kommet med nye ideer for å forbedre programmets appell og effekt. Her er noen

Detaljer

Zippys venner 2. OPPLAG

Zippys venner 2. OPPLAG Zippys venner 2. OPPLAG Moduler for 1. 2. trinn MODUL 1: Følelser Å være lei seg, å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu eller misunnelig Å være nervøs Zippys venner for 1. 4. årstrinn i barneskolen

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET

Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET Anne Grete I. Husan Inger Kristine Jensen Marit Johnsrud Guri Langholm ARBEIDSBOK NATURFAG OG SAMFUNNSFAG FOR BARNETRINNET 1 Familien før og nå Familier er forskjellige Lisa bor sammen med mamma, pappa

Detaljer

Rammer, strukturer, rutiner som grunnlag for godt læringsmiljø.

Rammer, strukturer, rutiner som grunnlag for godt læringsmiljø. Rammer, strukturer, rutiner som grunnlag for godt læringsmiljø. Egen skolegang. Hvilken lærer husker du godt fra egen skolegang? - Hva var det med denne læreren? - Hva ville dine elever svart på dette

Detaljer

zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning

zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning Forord til norsk utgave Dette heftet er et supplement til grunnprogrammet i Zippys venner. Heftet brukes sammen med grunnprogrammet.

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 11 COPY CORRECT CHOOSE Denne aktiviteten er beskrevet med utgangspunkt i enkeltord. Den kan også gjennomføres med uttrykk. (copy) Avskrift er en enkel måte å lære å skrive ord riktig på. La elevene

Detaljer

Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter

Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter må læres For å Barn trenger sosial kompetanse komme overens med jevnaldrende skaffe seg venner føle seg akseptert Hvordan lærer barn

Detaljer

DUA SKOLEJENTA SOM SAVNET BARNEHAGEN SIN! Foto: Nina Ruud

DUA SKOLEJENTA SOM SAVNET BARNEHAGEN SIN! Foto: Nina Ruud DUA SKOLEJENTA SOM SAVNET BARNEHAGEN SIN! Foto: Nina Ruud DUA SKOLEJENTA SOM SAVNET BARNEHAGEN SIN! TEMA: Savn, følelser, begynne på skolen, omsorg. RETTIGHET: Alle barn har rett til å gå på skolen. BAKGRUNN:

Detaljer

Til deg som er barn. Navn:...

Til deg som er barn. Navn:... Til deg som er barn Navn:... 2 Mamma eller pappa har parkinson Hva er parkinson? Hjernen snakker med hele resten av kroppen gjennom utrolig mange nervetråder. Og kroppen sender beskjeder tilbake til hjernen

Detaljer

HelART i Varden barnehage

HelART i Varden barnehage HelART i Varden barnehage 2017 2018 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestringsglede At barna lykkes i samspill med andre mennesker At barna

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

START. En tverrfaglig og levende læringsressurs for 1. og 2. trinn.

START. En tverrfaglig og levende læringsressurs for 1. og 2. trinn. START En tverrfaglig og levende læringsressurs for 1. og 2. trinn www.aschehoug.no/start START En tverrfaglig og levende læringsressurs for 1. og 2. trinn Vi vet at du som lærer i småskolen har det veldig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen?

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvorfor er det så vanskelig å lære seg å huske gangetabellen? I høst har vi arbeidet en god del med gangetabellen. Selv om vi arbeidet

Detaljer

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20)

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) MÅL: Få kjennskap til at alle barn har rett til omsorg og til

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

6. samling Tristhet Innledning til lærerne

6. samling Tristhet Innledning til lærerne 6. samling Tristhet Innledning til lærerne Mestring av følelser er sentralt for å leve gode liv. «Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre.

Detaljer

Rolandmodellen. Skjema 1. Kartlegging av roller ledere/medspillere. Passive elever

Rolandmodellen. Skjema 1. Kartlegging av roller ledere/medspillere. Passive elever Rolandmodellen. Skjema 1 Kartlegging av roller ledere/medspillere 1 Positive ledere Negative ledere Positive medspillere Negative medspillere Passive elever KLASSEMILJØARBEID. Skjema 2 Tema: regler og

Detaljer

De Utrolige Årene VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDER Juni 2017

De Utrolige Årene VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDER Juni 2017 De Utrolige Årene VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDER Juni 2017 Norsk versjon 6/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av gruppeledere for De

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 6 Er du ferdig? Dette kapittelet foregår i den nye leiligheten til familien Okoko. Det er naturlig å arbeide med hva rommene

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Vi gikk på Steinerskolen i Arendal

Vi gikk på Steinerskolen i Arendal Vi gikk på Steinerskolen i Arendal Læring Endre TIP Endre valgte Teknikk og industriell produksjon ved Sam Eyde videregående skole. Han trekker fram forholdet til læring. Jeg synes det var helt topp å

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNESKOLE TRINN

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNESKOLE TRINN VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNESKOLE 5. 7. TRINN Hensikten med opplegget er å jobbe med livsmestringstemaer hvor elevene kan få reflektere over hva som er viktig for å ha det

Detaljer

Sosiale ferdigheter i Barnehagen

Sosiale ferdigheter i Barnehagen Sosiale ferdigheter i Barnehagen Trenerveileder Oktober 2002 Ellin McGinnis & Arnold P. Goldstein. (1990). Skillstreaming in Early Childhood. Glenne Autismesenter. Ferdighet 1 Å lytte 1. Se Gå gjennom

Detaljer

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 Norsk versjon 5/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke

Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke Bekkestua Barneskole, klasse 3A, Bærum kommune, Akershus fylke 1. Dette lurer vi på Endelig var det tid for Nysgjerrigper! Vi begynte prosjektet med å lage en Nysgjerrigperpostkasse som vi kunne putte

Detaljer

Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter

Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter - Leksjoner for skole, - 1. og 2. klasse Dette er et supplerende materiell til Dinosaurskolen for

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kan vi klare å få bedre resultat på nasjonal prøve i lesing hvis vi får bestemme hvordan den skal gjennomføres?

Kan vi klare å få bedre resultat på nasjonal prøve i lesing hvis vi får bestemme hvordan den skal gjennomføres? Kan vi klare å få bedre resultat på nasjonal prøve i lesing hvis vi får bestemme hvordan den skal gjennomføres? Innlevert av 5.klasse ved Neverdal skole (Meløy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig

Detaljer

Tema: Sannsynlighet og origami

Tema: Sannsynlighet og origami Tema: Sannsynlighet og origami Aktiviteter: Møbiusbånd Håndtrykk Hotell uendelig Papirbretting Tidsbruk: 2 timer Utstyr: Papirstrimler Saks Papir og blyant Origamipapir, eller farga A4-ark Anskaffelse

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Å finne ut ved å snakke sammen

Å finne ut ved å snakke sammen Å finne ut ved å snakke sammen Disse aktivitetene kan brukes som støtte for elever ved at de kan utforske hva slags muntlige ferdigheter de allerede har og se hvordan de kan videreutvikles, bruke og evaluere

Detaljer

Fortelling 2 UNDER DYNEN

Fortelling 2 UNDER DYNEN Fortelling 2 UNDER DYNEN Da Leela skulle på skolen neste dag, greide hun ikke å bestemme seg for hva hun skulle ta med seg. Skulle hun vise læreren, Sam, og de andre i klassen det store rosa skjellet som

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015:

TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015: TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015: Februar var en måned med en del sykdom på avdelingen. God håndhygiene og samtaler om at man må snu seg vekk og hoste inn i armkroken er blitt gjentatt mange ganger. Høydepunktet

Detaljer

MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER 4 8 ÅR

MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER 4 8 ÅR Å S PISE MAT I MAGEN VIA EN SLANGE ER PÅ EN MÅT A NNEN E 4 8 ÅR ʼʼ Akkurat som Nora og Oskar skal også du få maten din gjennom en slange. Når man snakker om slange i denne sammenhengen så er det ikke en

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Ina Slora Opplæringsøkt 1. (Del 1.) Person Situasjon Tid per økt. Tema: kroppen. Se bilde foto? Tegning? beskriv av mannekropp og damekropp.

Ina Slora Opplæringsøkt 1. (Del 1.) Person Situasjon Tid per økt. Tema: kroppen. Se bilde foto? Tegning? beskriv av mannekropp og damekropp. Ina Slora Opplæringsøkt 1. (Del 1.) Person Situasjon Tid per økt Tema: kroppen Se bilde foto? Tegning? beskriv av mannekropp og damekropp. TA FØRST POST TEST beskriv Etter Post-test: følg ordene på bildet,

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Undervisningsopplegg trinn

Undervisningsopplegg trinn Undervisningsopplegg 1.- 4. trinn Utviklet av FRIs Rosa kompetanse skole 2018. Tilbakemeldinger og forslag til endringer sendes til eivind@foreningenfri.no Familiegalleri bevisstgjøring av familiemangfold,

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Mars 2017

Månedsbrev fra Ekornstubben Mars 2017 Månedsbrev fra Ekornstubben Mars 2017 Dette må vi huske i Februar! Emmy 2 år Phillip 3 år Akedag på Ringkollen 8 mars Barnehage dagen 14 mars Da var måneden over for denne gang og vi har hatt en helt topp

Detaljer

ROBUST og stress-mestringsprosessen

ROBUST og stress-mestringsprosessen ROBUST og stress-mestringsprosessen Person - Lærende tankesett - Sosial kompetanse Kilde til stress / stressor Vurdering av situasjon Emosjonsregulering og oppmerksomt nærvær Opplevd situasjon Miljø -

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

INTERVJUSKJEMA. Fornavn. Navn og alder på barna. Hva er du stolt av ved deg selv som forelder? Hva ønsker du å bli bedre på som forelder?

INTERVJUSKJEMA. Fornavn. Navn og alder på barna. Hva er du stolt av ved deg selv som forelder? Hva ønsker du å bli bedre på som forelder? INTERVJUSKJEMA Fornavn Navn og alder på barna Navn alder Navn alder Navn alder Navn alder Hva er du stolt av ved deg selv som forelder? Hva ønsker du å bli bedre på som forelder? SAMLING 1 øvelse 1 TRIPPELROS

Detaljer