Zippy-time 4.1. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Innledning. Mål. Delmål. Du trenger. Historie. Aktivitet 1: En god løsning. 10m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zippy-time 4.1. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Innledning. Mål. Delmål. Du trenger. Historie. Aktivitet 1: En god løsning. 10m."

Transkript

1 Zippys venner Modul 4 Zippy-time 4.1 Hvordan gjenkjenne en god løsning? Mål å takle konflikter. Delmål å se kjennetegn ved en god løsning. Innledning Minn barna på reglene og les dem høyt. Samle inn Hjemmeaktivitetsarkene fra Modul 3 og spør hvordan det var å gjøre aktiviteten hjemme. Forklar at i dag skal vi lære hvordan vi kan finne gode løsninger på problemer. Det er helt normalt å ha både små og store problemer, og at det er mulig å finne gode løsninger på problemene våre. Fortell at barna skal få høre en ny historie. I denne historien prøver Tig, Leela og Sandy å finne gode løsninger på problemene sine. Zippy-time 1 Zippy-time 1 Du trenger Regelplakat Illustrasjoner for denne modulen (bilde 1-9, finnes i mappa og digitalt på vfb.no) løsning» (vedlegg 15) Du skal forberede en plakat av dette aktivitetsarket før timen og beholde den til bruk i neste time. Oppfølgingsspørsmålene Gullregelen for en god løsning Trapper, skolegården, kritt (valgfritt) Jeg-arket (vedlegg 1b) Historie Les historien og vis illustrasjonene. Stopp ved? i margen og spør barna: Side 5: Hvordan følte Sandy seg? Hvorfor ville hun ikke snakke om problemet? Side 6: Hvorfor gjorde Jill dette mot Sandy? Bruk denne aktiviteten til å hjelpe barna forstå at vi noen ganger velger dårlige løsninger for å løse problemene våre, eller for å få noe vi vil ha. Les resten av historien. Aktivitet 1: En god løsning Forklar at alle av og til har problemer eller opplever konflikter. Si at vi noen ganger, som i Jills tilfelle, velger dårlige løsninger som fører til flere problemer senere. I dag skal vi samarbeide om å finne gode løsninger på problemer. Forklar at det er fire trinn for å finne en god løsning. Vis frem plakaten av Løsningstrappa (vedlegg 15). Forklar at det første trinnet på veien til å finne en god løsning, er å roe seg ned, for eksempel ved å trekke pusten dypt eller telle til ti, og å forstå problemet. Be barna om å beskrive Sandys problem. Hvordan følte hun seg? Hva fikk Jill til å oppføre seg sånn? Forklar at det andre trinnet på veien mot en god løsning, er å tenke på mange mulige løsninger på problemet. 10m Partnership for Children. Med enerett.

2 Modul 4 Zippys venner Tillegg Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/ Tilpasset undervisning Spør barna hva de kunne gjort hvis de var Sandy. Skriv alle løsningene i tankeboblene på plakaten, uansett om de er i samsvar med Gullregelen for en god løsning eller ikke. Det tredje trinnet er å finne ut om de foreslåtte løsningene stemmer med Gullregelen. La barna selv reflektere omkring hvert enkelt løsningsforslag og hvorvidt det hadde hjulpet Sandy, og ikke såret eller skadet henne selv eller andre. Det fjerde trinnet er å velge den løsningen de tenker hadde vært best for Sandy i denne situasjonen, stjerneløsningen. Aktivitet 2: Finne en god løsning Finn sammen med barna en relevant situasjon hvor det blir vanskelig fordi det er to barn som vil det samme. F.eks to barn vil bruke det samme hoppetauet eller liknende. Hjelp barna til å benytte Løsningstrappa til denne situasjonen. Hvis dere har tilgang til en trapp, kan barna bevege seg oppover ettersom dere gjennomgår hvert trinn til en god løsning. Du kan eventuelt tegne trinn på gulvet eller i skolegården med kritt. Når dere har kommet til det fjerde trinnet, spør barna om hvorfor denne løsningen er god og i samsvar med Gullregelen. Bruk denne aktiviteten til å la barna forstå hvordan løsninger kan hjelpe dem til å føle seg bedre. Bruk oppfølgingsspørsmålene underveis i trappa for å hjelpe dem å forstå at noen ganger kan en løsning få en selv til å føle seg bedre, men den kan skade andre. Understrek at en god løsning også skal ha positive effekter for andre. Når elevene selv reflekterer seg frem til at en løsning ikke er god fordi den skader andre, lærer de mer enn om voksne forteller dem det. 10m Aktivitet 1 s. 54 Aktivitet 2 s. 55 Jeg-arket Fortell barna at du skal dele ut et nytt Jeg-ark. Forklar at Jeg-arkene heretter vil være litt annerledes. I stedet for et smilefjes eller et trist fjes, er det nå et tomt ansikt. Barna skal tegne et uttrykk på for å vise hvordan de følte seg i timen (vedlegg 1b). Noen barn kan trenge litt hjelp med dette i begynnelsen. Hvis du tror at barna ikke er klare til å bruke det nye arket, kan du fortsette med det gamle (vedlegg 1). Del ut ark til alle barna og be dem gjøre oppgaven. Spør barna om de vil si noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Zippy-time 1 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 9

3 Zippys venner Modul 4 Zippy-time 4.2 Mobbing Regelplakat Mål å takle konflikter. Delmål å takle situasjoner hvor de blir ertet, plaget eller mobbet. Du trenger Regler og gjennomgang av forrige Zippy-time Minn barna på reglene og les dem høyt. Minn dem kort om at vi forrige lang lærte å finne gode løsninger på problemer og konflikter. Be barna om kort å beskrive noen gode løsninger. Vis «Trinn til en god løsning»-plakaten. Innledning Forklar at i dag skal vi snakke om hva som skjer når et annet barn truer eller plager oss. Si at vi skal samarbeide om å finne løsninger på slike situasjoner. Zippy-time 2 Zippy-time 2 løsning» (vedlegg 15) løsning»-plakat (som du lagde til Zippytime 4.1) Regelplakat om erting og mobbing (vedlegg 16) Oppfølgingsspørsmålene Jeg-arket (vedlegg 1b) Aktivitet 1: Hva vi kan gjøre når noen mobber oss Les historien fra begynnelsen igjen til merket «Time 4.2». Forklar at det finnes et ord som beskriver det Jill gjorde mot Sandy: mobbing. Skriv ordet på tavlen, en skjerm eller et stort ark og spør barna om de har hørt dette ordet før. Forklar at mobbing betyr å true eller plage andre eller å si slemme ting om dem gjentatte ganger (se side 3 i denne modulen). Forklar at vi noen ganger, som Sandy gjorde, kan oppleve en situasjon der noen erter, plager eller mobber oss. Det kan også hende vi ikke vil snakke om det. Det kan være flere grunner til at vi velger å holde det for oss selv. Spør hvorfor Sandy ikke ville snakke om det Jill gjorde mot henne. Spør barna om de noen gang har opplevd en slik situasjon. Hva skjedde? 1 Anerkjenn følelsen som barnet forteller. Hvis noen barn forteller at de valgte en svært dårlig løsning, kan du fortsette med oppfølgingsspørsmålene slik at ikke noe blir «hengende i lufta». Utfordre barna til å tenke over løsninger som kan hjelpe dem samtidig som de respekterer andre. Forklar at vi noen ganger lurer på om det er vi som har gjort noe galt når noen erter, plager eller mobber oss. Vi kan føle oss skyldige og tro det er vår egen feil og derfor ikke tørre å snakke om det eller be om hjelp. Kanskje vi også tror at vi vil få kjeft, eller at den som erter, plager eller mobber oss ikke vil være venn med oss mer, hvis vi sier det til noen. Noen ganger blir vi bare forvirret og vet ikke hva vi skal gjøre Partnership for Children. Med enerett.

4 Modul 4 Zippys venner Tillegg Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/tilpasset undervisning Forklar at det er normalt å ha slike følelser. De fleste som blir mobbet eller ertet, har ikke lyst til å fortelle noen om det, og de kan være usikre på hva de skal gjøre. Men som Sandy fant ut, er det ikke lurt å la være å gjøre noe. Fortell barna at det er mange måter å be om hjelp og mange måter å få hjelp på. Be dem foreslå noen. Vis plakaten med regler om mobbing (vedlegg 16) og forklar hver enkelt regel. Vi skal ikke erte eller mobbe andre Hvis vi blir ertet eller mobbet, kan vi be om hjelp fra noen vi stoler på Spør barna hva de ville gjort hvis de var Sandy. Vis plakaten med trinnene til en god løsning. (vedlegg 15) Det vil hjelpe barna med å finne ut om løsningene de foreslår er gode eller dårlige. Be barna nevne mennesker de stoler på - på skolen, hjemme og blant vennene sine. Aktivitet 1 s. 56 Aktivitet 2 s. 57 Aktivitet 2: Finne gode løsninger på erting og mobbing 10m Forklar at dere nå skal leke en lek for å hjelpe Sandy med å finne løsninger slik at hun ikke lenger blir mobbet av Jill. Forklar at vi skal late som om vi er Sandy og to av vennene hennes. Sandy skal forklare vennene sine hva Jill gjorde, og vennene skal prøve å finne løsninger på problemet. Velg tre barn om gangen til å spille rollene som Sandy og hennes to venner. Be Sandy om å starte med å fortelle vennene hva som skjedde mellom henne og Jill. La vennene snakke om løsninger i noen minutter. Hjelp barna ved å oppmuntre dem til å finne gode løsninger ved å bruke oppfølgingsspørsmålene. Hvis det er nødvendig, kan du stoppe et rollespill, stille spørsmålene og så be barna om å fortsette. Det er OK at du av og til hjelper dem med å komme på forslag, om de synes det er vanskelig. Jeg-arket Del ut Jeg-arkene. Minn barna på at arkene er annerledes nå. I stedet for bare et smilefjes og et trist fjes, er det et tomt fjes der de kan tegne det uttrykket de vil. Spør barna om de vil si noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Zippy-time 2 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 11

5 Zippys venner Modul 4 Zippy-time 4.3 Å løse problemer Regelplakat Regelplakaten om erting og mobbing (vedlegg 16) Mål å takle konflikter. Delmål Å bedre barnas evne til å takle konflikter, særlig når de er sinte. Du trenger Regler og gjennomgang av forrige Zippy-time Minn barna på reglene og les dem høyt. Minn barna kort på at dere forrige gang snakket om erting, plaging og mobbing. I historien ble Sandy mobbet av Jill, og Tig ble også plaget da en gutt tok fotballen hans. Les historien igjen fra merket «Time 4.3» til slutten på historien. Si at det alltid er mulig å be om hjelp fra noen vi stoler på. Vis til reglene på plakaten fra forrige time: Vi skal ikke erte eller mobbe andre Hvis vi blir ertet eller mobbet, kan vi be om hjelp fra noen vi stoler på Minn barna på at dere i forrige time fant mange løsninger på problemet hvis noen blir ertet eller mobbet. Be barna beskrive noen av disse løsningene. Zippy-time 3 Zippy-time 3 «Slik kan vi roe oss ned» (vedlegg 17) løsning»-plakat (vedlegg 15) Dominobrikker Stoppskilt (vedlegg 18) Skiltet kan festes på tykk papp eller lamineres. Jeg-arket (vedlegg 1b) Innledning Fortell barna at dere i dag skal snakke om problemer og konflikter som kan oppstå mellom venner. Si at de skal lære ulike måter å løse problemer på. Aktivitet 1: Å løse problemer når vi er sinte Minn barna på at dere i Zippy-time 4.1 snakket om hvordan vi kan finne gode løsninger når vi har et problem. Vis plakaten med Løsningstrappa og minn barna på trinnene ved å lese dem opp på nytt (vedlegg 15) Forklar at det ofte er vanskelig å finne en god løsning på et problem fordi vi er sinte eller lei oss. Når vi er sinte eller lei oss, gjør vi av og til noe vi angrer på etterpå, som å rope stygge ord eller ødelegge ting. Fortell barna at de skal lære hvordan de kan roe seg ned og finne gode løsninger når de er sinte. Vis «Slik kan vi roe oss ned»-plakaten (vedlegg 17) og forklar hvert enkelt trinn: Stopp Trekk pusten dypt Tenk på noe hyggelig Tenk over situasjonen 10m Partnership for Children. Med enerett.

6 Modul 4 Forklar at dere nå skal øve på hvordan man kan roe seg ned. Be barna: Sitte rolig Lukke øynene Trekke pusten dypt Holde pusten i et par sekunder Puste ut Gjenta dette tre ganger Be barna holde øynene lukket og tenke på noe hyggelig, noe de liker, i ca. 20 sekunder. Be barna om å åpne øynene og spør hvordan de føler seg. Hva tenkte de på? Zippys venner Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter/tilpasset undervisning Aktivitet 1 s. 58 Aktivitet 2 s. 59 Tillegg Aktivitet 2: Jeg løser problemer Forklar at dere nå skal snakke om krangler som kan oppstå mellom venner. Les følgende historie: Anja oppdager at det nye pennalet ikke ligger på pulten hennes. Espen sier at Petter har tatt det. Anja går bort til Petter og ber ham gi henne pennalet tilbake. Petter sier at han ikke har tatt det, og de begynner å krangle. Det viser seg at pennalet har ligget i sekken til Anja hele tiden. Sett dominobrikkene i rekke, slik at barna kan se dem. Dytt på den første brikken, slik at alle faller ned. Forklar at konflikter noen ganger starter med en eller to personer, men før den er over, kan mange andre mennesker ha blitt en del av konflikten. Forklar at noen konflikter starter med en liten ting, men når venner er involvert kan det likevel ende med at noen blir såret og lei seg. Spør barna hvordan tingene kunne vært annerledes i Anjas historie. Hvordan kunne Anja, Espen eller Petter ha unngått krangelen? Sett dominobrikkene i rekke og sett Stoppskiltet (vedlegg 18) midt i rekken. Dytt på den første brikken og se hva som skjer. Forklar at vi kan endre det som skjer i en konflikt. Les historien om Anja på nytt og be barna stoppe deg ved å rekke opp hånden, når de finner noe de vil endre i historien. Skriv forslagene på tavlen, en skjerm eller et stort ark. Jeg-arket Del ut ark til alle barna og be barna gjøre oppgaven. Spør barna om de vil si noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. 1 Zippy-time 3 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 13

7 Zippys venner Modul 4 Zippy-time 4.4 Å hjelpe andre med å takle konflikter Zippy-time 4 Zippy-time 4 Husk hjemmeaktiviteten Regelplakat løsning»-plakat (vedlegg 15) «Slik kan vi roe oss ned»-plakat (vedlegg 17) «Hvordan hjelpe en venn»-plakat (vedlegg 19) Dukke (den dere lagde i Zippy-time 3.1) Tallkort (vedlegg 20) Mystisk boks Oppfølgingsspørsmålene Brettekort med «4 trinn til en god løsning» (en til hvert barn) Jeg-arket (vedlegg 1b) Hjemmeaktivitetsarket Mål å takle konflikter. Delmål å hjelpe andre med å takle konflikter. Du trenger Regler og gjennomgang av forrige Zippy-time Minn barna på reglene og les dem høyt. Si at dere forrige gang lærte å løse problemer og konflikter. Vis «Løsningstrappa»-plakaten (vedlegg 15) og les trinnene på nytt. Minn barna på at vi lærte måter å slappe av på og tenke på løsninger når vi er sinte. Vis «Slik kan vi roe oss ned» (vedlegg 17) og les det for barna. Gjenta pusteøvelsen fra forrige time. Minn barna på at vi lærte hvordan vi kan løse problemer på en bedre måte. Innledning Forklar at dere i dag skal: Snakke om hva som skjer når en venn har problemer Finne ut hvordan dere kan hjelpe en venn som opplever en konflikt Aktivitet 1: Vennen min har et problem Les historien igjen fra merket «Time 4.4» til slutten. Be barna om å beskrive problemet. Spør hva vennene til Sandy gjorde for å hjelpe henne. Hva gjorde Sam for å hjelpe? Spør barna hva de kunne gjøre for å hjelpe Sandy. Vis frem plakaten (vedlegg 19) og fortell barna at det er fire huskeregler for å hjelpe en venn som har et problem. Lytt Vis respekt Finn løsninger sammen Hjelp vennen din til å be om hjelp Forklar disse huskereglene for barna og spør hva de synes om dem. Spør barna om de noen gang har hjulpet en venn med et problem. Hva skjedde? Hva gjorde de? Hvordan følte de seg? Skriv problemene og løsningene på tavlen, en skjerm eller et stort ark. Vis til plakaten for å hjelpe barna med å finne andre måter å løse problemene på. Få barna til å bruke sin evne til empati ved å be dem forestille seg hvordan de ville følt seg hvis de var i samme situasjon som vennen Partnership for Children. Med enerett.

8 Modul 4 Aktivitet 2: Å hjelpe vennen min med å løse et problem Forklar at dere nå skal leke en lek der dere hjelper en venn med å løse et problem. Si at vi skal bruke dukkene vi lagde for noen uker siden. Del ut dukkene. Forklar at tre barn skal leke sammen, én som har et problem og to som prøver å hjelpe. Fortell at gruppen vil bli stoppet etter en stund, slik at andre klassekamerater kan kommer med forslag på hvordan man kan hjelpe. Velg tre barn to hjelpere og ett barn som skal være den som har problemet. Be barna ta et tallkort fra Den mystiske boksen og lese tallet høyt. Så leser du problemet de har valgt fra listen nedenfor. 1 Du er sint fordi broren din ødela yndlingsleken din. 2 Du og vennen din krangler om hvem som skal bruke husken. 3 Du er lei deg fordi foreldrene dine krangler. 4 Du er sint fordi storesøsteren din tok tingene dine. 5 Du er lei deg fordi du ikke fikk være med kameratene å spille fotball. 6 Du er sur på broren din fordi dere krangler om Playstation. 7 Du har kranglet med vennen din og sagt mange stygge ting. 8 Du fikk kjeft av læreren fordi du pratet for mye, og nå er du lei deg. Be barna bruke dukkene til å spille situasjonene. 1 Du kan stoppe leken der du trenger det for å be andre barn foreslå flere eller andre løsninger ved å bruke oppfølgingsspørsmålene. Vær oppmerksom på at du som voksen ikke skal la dine oppfatninger av hva som er gode løsninger skinne gjennom, men overlate refleksjonen til barna. Du kan stille åpne spørsmål om det er enda flere løsninger som kan fungere bra. Du kan be barna spille de samme situasjonene igjen og prøve ut nye løsninger. Vis til «Hvordan hjelpe en venn»-plakaten og listen med løsninger. Fortell barna at de nå har lært hvordan de kan hjelpe både seg selv og vennene sine med å finne gode løsninger på flere måter. Del ut brettekortene og les tipsene høyt. Kortene skal hjelpe dem til å finne forslag til løsninger når de har et problem. Zippys venner Du finner flere aktiviteter i heftet: Supplerende aktiviteter /Tilpasset undervisning Aktivitet 1 s. 60 Aktivitet 2 s. 61 Tillegg Jeg-arket Del ut ark til alle barna og be dem gjøre oppgaven. Spør om de vil si noe om hvordan de likte timen og hvordan de følte seg. Hjemmeaktivitet Del ut en kopi av Hjemmeaktivitetsarket for modul 4 til barna. Forklar aktiviteten for barna og si at de skal ta det med hjem og gjøre den sammen med en forelder eller et annet familiemedlem. Arkene skal signeres nederst på siden og tas med tilbake til klassen. Zippy-time 4 Zippy-time Partnership for Children. Med enerett. 15

MODUL 4. Å takle konflikter. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Å hjelpe andre med å takle konflikter

MODUL 4. Å takle konflikter. Hvordan gjenkjenne en god løsning? Å hjelpe andre med å takle konflikter MODUL 4 Å takle konflikter Historie 4 Zippy-time 4.1 Zippy-time 4.2 Zippy-time 4.3 Zippy-time 4.4 Hva skjer med Sandy? Hvordan gjenkjenne en god løsning? Erting og mobbing Å løse problemer Å hjelpe andre

Detaljer

Zippys venner Modul 6. Zippy-time 6.1. Ulike mestringsstrategier. Les historie 6, og vis illustrasjonene. Ta en pause i historien ved?

Zippys venner Modul 6. Zippy-time 6.1. Ulike mestringsstrategier. Les historie 6, og vis illustrasjonene. Ta en pause i historien ved? Zippys venner Modul 6 Zippy-time 6.1 Ulike mestringsstrategier Regelplakat Illustrasjoner for denne modulen (illustrasjon 1-6) Tegnepapir Mål mange forskjellige mestringsstrategier i ulike situasjoner.

Detaljer

MODUL 3. Venner og uvenner. Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner?

MODUL 3. Venner og uvenner. Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner? MODUL 3 Venner og uvenner Historie 3 Zippy-time 3.1 Zippy-time 3.2 Zippy-time 3.3 Zippy-time 3.4 Er du vennen min? Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan løse konflikter med venner?

Detaljer

Historie 1 Vi har mange følelser

Historie 1 Vi har mange følelser MODUL 1 Følelser Historie 1 Vi har mange følelser Zippy-time 1.1 Å være lei seg - å være glad Zippy-time 1.2 Å være sint eller irritert Zippy-time 1.3 Å være sjalu eller misunnelig Zippy-time 1.4 Å være

Detaljer

MODUL 2. Kommunikasjon. 2. historie Ha-med-dagen

MODUL 2. Kommunikasjon. 2. historie Ha-med-dagen MODUL 2 Kommunikasjon 2. historie Ha-med-dagen Zippy-time 2.1 Zippy-time 2.2 Zippy-time 2.3 Zippy-time 2.4 Å bedre kommunikasjonen Å lytte Hvem kan hjelpe? Å si det du egentlig vil si Zippys venner 2 2017

Detaljer

MODUL 6. Vi greier det sammen. Å tilpasse seg nye situasjoner

MODUL 6. Vi greier det sammen. Å tilpasse seg nye situasjoner MODUL 6 Vi mestrer det sammen Historie 6 Zippy-time 6.1 Zippy-time 6.2 Zippy-time 6.3 Zippy-time 6.4 Vi greier det sammen Ulike mestringsstrategier Hvordan vi hjelper andre Å tilpasse seg nye situasjoner

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNESKOLE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Barneskole Mål: Å bli klar over at raushet er viktig både for egen og andres psykiske helse Å tenke over

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Hva skjer med Sandy? En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si god natt. Han la merke til at hun hadde et stort blåmerke på armen. «Hvordan har du

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Vi har mange følelser Dette er en fortelling om tre gode venner: Leela, Tig og Sandy. De bor i en liten by som ligger like ved en elv. Leela og Tig er søsken, og Sandy er vennen deres.

Detaljer

Å takle forandring og tap

Å takle forandring og tap MODUL 5 Å takle forandring og tap Historie 5 Zippy-time 5.1 Zippy-time 5.2 Zippy-time 5.3 Zippy-time 5.4 Å ta avskjed Forandring og tap er en del av livet Når noen dør Besøk på kirkegården Å lære av forandring

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Vi greier det sammen I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Huset sto tomt, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en stor steinmur, men tvillingene

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Barnehage (3-6 år) Mål: Å vite hvordan vi kan være snille med hverandre ved å dele, hjelpe andre, si fine

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Er du vennen min? Det var blitt vår, varmere i været og mange av blomstene var begynt å springe ut. Tig, Leela og Sandy hadde nå gått på skolen ganske lenge og nærmet seg slutten av første

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Da Leela skulle på skolen neste dag, greide hun ikke å bestemme seg for hva hun skulle ta med seg. Ville hun vise Sam og de andre det store rosa skjellet som tanten hennes hadde tatt med

Detaljer

Fortelling 2 UNDER DYNEN

Fortelling 2 UNDER DYNEN Fortelling 2 UNDER DYNEN Da Leela skulle på skolen neste dag, greide hun ikke å bestemme seg for hva hun skulle ta med seg. Skulle hun vise læreren, Sam, og de andre i klassen det store rosa skjellet som

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER

Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER Fortelling 1 VI HAR MANGE FØLELSER 3 Dette er en fortelling om tre gode venner: Leela, Tig og Sandy. De bor i en liten by som ligger like ved en elv. Leela og Tig er søsken, og Sandy er deres beste venn.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Vi skal vi vil vi kan

Vi skal vi vil vi kan Sosiale kompetansemål Søreide skole ELEVNAVN KOMPETANSEMÅL 1. - 2.TRINN Elev Lærer ANSVAR Jeg deltar aktivt i felles aktiviteter Jeg rydder pulten min Jeg kan sortere boss Jeg kan holde orden på tøyet

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KALFARVEIEN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KALFARVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KALFARVEIEN BARNEHAGE Mål: Kalfarveien barnehage skal være et sted hvor man lærer å forholde seg til andre mennesker på en god måte, et sted fritt for mobbing. Hva er mobbing?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE TRINN

SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE TRINN SOSIAL KOMPETANSEPLAN SAGENE SKOLE 1.-10. TRINN Trinn: Når: Emne: Mål: Beskrivelse/ferdighet : 1. trinn August/september Samarbeid Å være deltagende i ei gruppe og samarbeide med andre barn og voksne.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole Merk: det finnes et eget opplegg for barneskole,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning

zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning Forord til norsk utgave Dette heftet er et supplement til grunnprogrammet i Zippys venner. Heftet brukes sammen med grunnprogrammet.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I ZIPPY

FORELDRESAMARBEID I ZIPPY FORELDRESAMARBEID I ZIPPY Dette heftet om foreldresamarbeid i Zippy inngår som en del av grunnprogrammet. Hensikten er å forsterke barnas læring ved å involvere foreldre. «Datteren min sier: Zippy hjelper

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter

Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter Olweusprogrammet Tema i klassemøter og foreldremøter Fortellinger om mobbereglene ( etter en idé av Skaugdalen skole, Rissa) Prosess (1) Det er en forutsetning at elevene først har arbeidet grundig med

Detaljer

HVA ER SOSIAL KOMPETANSE?

HVA ER SOSIAL KOMPETANSE? HVA ER SOSIAL KOMPETANSE? En veiledning for foreldre som har barn ved Mortensnes skole. Kjære foreldre! I skolens plan for arbeidet med sosial kompetanse er det et viktig mål at elever, foreldre og lærere

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

HelART i Varden barnehage

HelART i Varden barnehage HelART i Varden barnehage 2017 2018 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestringsglede At barna lykkes i samspill med andre mennesker At barna

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE Hensikten med opplegget er jobbe med livsmestringstemaer hvor elevene kan reflektere over hva som er viktig for

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEPLAN

SOSIAL KOMPETANSEPLAN SOSIAL KOMPETANSEPLAN 2019-2020 GRINDBAKKEN SKOLE ET GODT STED Å LÆRE, ET TRYGT STED Å VÆRE Tidspunkt Tema Overordnede mål August/ Vennskap La alle få være med Være vennlige mot hverandre Oktober Ansvar

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEPLAN GRINDBAKKEN SKOLE

SOSIAL KOMPETANSEPLAN GRINDBAKKEN SKOLE SOSIAL KOMPETANSEPLAN GRINDBAKKEN SKOLE skoleåret 2017-18 TIDSPUNKT TEMA OVERORDNETE MÅL August/september VENNSKAP La alle få være Aldri si og gjøre noe som sårer Oktober ANSVAR Følge klasse- og Ta vare

Detaljer

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN

TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN KOPI TIL HEIMEN TIL DEG SOM HAR BARN SOM DELTAR I «ZIPPYS VENNER» PÅ SKULEN Zippys venner er eit skuleprogram kor barna øver på å fungera godt saman og å forstå eigne kjensler. Dei får øve på korleis dei

Detaljer

Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret

Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret Plan for Olweusarbeid 7.trinn skoleåret 2017-2018 nr. 33 34-38 39-43 Tema til klassemøtet Generelt om forventninger til skolestart. Hvordan blir det å være eldst på skolen? God skolestart Trinnregler,

Detaljer

Dembra-gruppa eller sosiallærer kan gjennomføre dersom man tenker at elevene i større grad kan åpne seg for en utenforstående.

Dembra-gruppa eller sosiallærer kan gjennomføre dersom man tenker at elevene i større grad kan åpne seg for en utenforstående. Kartlegg skolen: «Husøvelsen» Fallgruver og muligheter I arbeidet med å kartlegge elevenes skolehverdag ved å be elevene dele det i klasserommet, er det både fallgruver og muligheter som lærere kan ta

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Å ta avskjed Sommerferien var over og Sandy og tvillingene skulle begynne i andre klasse. I ferien hadde tvillingene og foreldrene deres besøkt bestemoren som var syk. Sandy og Finn hadde

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Vi vil bidra. Utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner.

Vi vil bidra. Utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Vi vil bidra Utarbeidet av prosjektgruppa i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Forord 17 år gamle Iris ønsker seg mer informasjon om tiltaket hun og familien får fra barneverntjenesten. Tiåringen Oliver

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Til deg som er barn. Navn:...

Til deg som er barn. Navn:... Til deg som er barn Navn:... 2 Mamma eller pappa har parkinson Hva er parkinson? Hjernen snakker med hele resten av kroppen gjennom utrolig mange nervetråder. Og kroppen sender beskjeder tilbake til hjernen

Detaljer

Jeg kan dele med andre, og spørre om å få låne av andre. SOSIALE MÅL

Jeg kan dele med andre, og spørre om å få låne av andre. SOSIALE MÅL Inkludere og ta ansvar for å bli inkludert: Jeg inviterer andre med i leken. Jeg kan selv spørre andre om å få være med i leken. Jeg klarer å si stopp hvis noen ødelegger leken. Jeg gjør mitt beste for

Detaljer

supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG

supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG zippys venner supplerende aktiviteter til grunnprogrammet NYNORSKE VEDLEGG Kven er kven? Zippy Leela Tig Leela og Tig sin far Leela og Tig si mor Sam Finn Susanne Dilip Jill Tommy Sandy Jack Ali Sandy

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole

Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole Sosial Kompetanseplan for Berge Barneskole Berge Barneskole ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem I stand til å mestre egne liv i ulike sosiale settinger på en inkluderende

Detaljer

Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter

Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter Et program for å utvikle barns sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter må læres For å Barn trenger sosial kompetanse komme overens med jevnaldrende skaffe seg venner føle seg akseptert Hvordan lærer barn

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter

Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter Supplerende materiell (fleksibel plassering i programmet) Willy lærer oss om gode og vonde hemmeligheter - Leksjoner for skole, - 1. og 2. klasse Dette er et supplerende materiell til Dinosaurskolen for

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Norge er på toppen av listen for bruk av nettverk og digitale medier. 98% av befolkningen mellom år bruker nettet daglig.

Norge er på toppen av listen for bruk av nettverk og digitale medier. 98% av befolkningen mellom år bruker nettet daglig. Norge er på toppen av listen for bruk av nettverk og digitale medier 98% av befolkningen mellom 16-28 år bruker nettet daglig. Gjennom spill med nettverk debuterer barn ned til 5 års alder nå på sosiale

Detaljer

STOPP! MIN KROPP! En håndbok for voksne om hvordan kroppsregler kan brukes for å prate med barn om kroppen, grenser og private deler.

STOPP! MIN KROPP! En håndbok for voksne om hvordan kroppsregler kan brukes for å prate med barn om kroppen, grenser og private deler. STOPP! MIN KROPP! En håndbok for voksne om hvordan kroppsregler kan brukes for å prate med barn om kroppen, grenser og private deler. Ved å prate om disse temaene ufarliggjør vi, og skaper naturlighet

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

ÅRSHJUL for FOKUSMÅL ved Blystadlia skole og SFO, opplæring i sosiale ferdigheter ( )

ÅRSHJUL for FOKUSMÅL ved Blystadlia skole og SFO, opplæring i sosiale ferdigheter ( ) ÅRSHJUL for FOKUSMÅL ved Blystadlia skole og SFO, opplæring i sosiale ferdigheter (02.09.16) Aug/Sept PROSOSIAL ATFERD: Gjøre nytte for seg og rose, glede seg ser /legger merke til når noen blir lei seg,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNS MEDVIRKNING Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNET I FOKUS Dette er vår visjon for alle barnehagene i Eide kommune. Ulike endringer i samfunnet skjer hele tiden og vil og skal påvirke oss.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Psykisk helse og barn. -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater

Psykisk helse og barn. -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater Psykisk helse og barn -Maria Ramberg, lege, snart ferdig barne- og ungdomspsykiater Tema for dagen Grunnmuren Vite at de hører til et sted, har et hjem som er trygt Vite de er elsket Vite at de voksne

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet

Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet 1 Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet En fortelling for å hjelpe barn til å bære det umulige Skrevet av: Merle Levin www.listenbear.com Illustrert av: Jane Appleby Oversatt av: Marit Eikaas Haavimb

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

6. samling Tristhet Innledning til lærerne

6. samling Tristhet Innledning til lærerne 6. samling Tristhet Innledning til lærerne Mestring av følelser er sentralt for å leve gode liv. «Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene sine for å kunne ha det bra med seg selv og med andre.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer