«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid ""

Transkript

1 «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster og leder Stavanger kommune

2 Forskere ved universitetet i Århus har funnet ut at mødre som har drukket mellom en og seks enheter alkohol i uken i løpet av graviditeten, får like intelligente og velutviklede ba som avholdne mødre Forsker: Litt alkohol er greit Alkohol kan skade svært unge fostre Fem glass vin på en og samme kveld, én gang i starten av graviditeten, øker risikoen betraktelig for skader hos barnet sier forsker Astrid Alvik To av ti gravide informeres ikke om alkohol Leger og jordmødre bør bli flinkere til å snakke med gravide om alkohol, mener helsedirektør Bjørn Guldvåg i Helsedirektoratet

3 Lysbilde 2 BKH1 Bente Kristin Høgmo;

4 Vi vet at; Alkoholbruk i svangerskapet kan skade barnet og øker faren for spontanabort og dødfødsel Alkoholrelaterte skader kan inntreffe i alle faser av graviditeten og gir effekter som varer livet ut Det er en sammenheng mellom alkoholinntak, prematur fødsel og dårlig intrauterin vekst hos fosteret Fosteret er spesielt sårbart for alkoholeksponering tidlig i svangerskapet Selv små til moderate inntak av alkohol kan resultere i kognitive og sosioemosjonelle vansker hos barnet Det finnes ingen sikker nedre grense for bruk av alkohol i svangerskapet Helsemyndighetene i stadig flere land anbefaler totalavhold gjennom hele svangerskapet

5 Vi vet også at; Kvinners alkoholkonsum har hatt en markant økning de siste 30 årene Flere studier viser at «Binge-drinking» er utbredt i perikonsepsjonsfasen Kvinner rapporterer om alkoholbruk tidlig i svangerskapet, ofte før de er klar over at de er gravide Flere ulike undersøkelser viser at kvinner som har et hyppig og høyt alkoholkonsum, oftere rapporterer om alkoholbruk i svangerskapet Et fåtall kvinner endrer sitt drikkemønster før graviditet er påvist dette gjelder også kvinner som planlegger graviditet

6 Bakgrunn for studien Nyere undersøkelser viser at kunnskapsnivået om farene ved bruk av alkohol i svangerskapet har økt Samtidig rapporterer kvinner at de kan ha utsatt det ufødte barnet for alkoholpåvirkning tidlig i svangerskapet En av tre kvinner bekymrer seg for mulige skadevirkninger hos barnet Rundt 70 prosent svarer at de opplever å ha fått lite eller ingen informasjon om alkohol og graviditet fra sin lege eller jordmor. Kartlegging er et godt utgangspunkt for samtale om temaet, samt bedre mulighet til å fange opp risikobruk og misbruk Egne erfaringer fra praksisfeltet viste at Alkohol og rusmidler ble sjelden tematisert i helsestasjonskonsultasjonene Egne barrierer og manglende kompetanse en utfordring

7 Metode Kvantitativ tverrsnittsundersøkelse (N=371). Utgangspunkt i TWEAK skjema besvart av gravide kvinner i en kommune i Rogaland over en periode på to år ( ). Kartleggingen foretatt ved første svangerskapskonsultasjon hos jordmor eller lege. Besvarelsen dannet utgangspunkt for en samtale om temaet alkohol og graviditet

8 Bente Kristin Høgmo

9 Formålet med studien Finne ut hvordan gravide kvinner rapporterer sitt forhold til alkohol året før de blir gravide og i svangerskapet, samt se på frekvensen av «Binge-drinking» Se om det er en sammenheng mellom kvinnenes alkoholvaner før graviditet og bruk av alkohol i svangerskapet

10 Resultater Tabell 1: Antall alkoholenheter før effekt siste år før graviditet (N=358) Antall enheter før effekt % N

11 Resultater Tabell 2: Alkoholbruk før graviditet og i svangerskapet (N=371) Drakk alkohol året før graviditet Ja Nei % N Drakk alkohol i svangerskapet % N

12 Resultater Tabell 3: Mulig risikabelt alkoholforbruk siste året før graviditet og i svangerskapet (N=371) TWEAK (Alkoholvaner før graviditet) Nei Ja Mulig risikokonsum % N AUDIT Nei Ja Risikodrikking før graviditet % N Risikodrikking i svangerskapet % N

13 Resultater Tabell 4: «Binge-drinking» (N=371) Antall enheter Siste år før graviditet % N I svangerskapet % 1 0,5 - N

14 Resultater korrelasjon toleranse, mengde/frekvens alkoholbruk før og etter graviditet Signifikant sammenheng mellom frekvens (hyppighet), mengde (antall enheter) og toleranse (antall enheter før effekt) siste år før graviditet. Svak, men positiv sammenheng mellom mengde alkoholbruk før graviditet og mengde alkoholbruk i svangerskapet Analysen viser at den sterkeste korrelasjon sees mellom antall enheter fø første effekt (toleranse) og mengde alkoholbruk (antall enheter/glass ved en typisk drikkesituasjon)før graviditet Positiv korrelasjon mellom mengde av alkoholbruk før graviditet og frekvens og mengde også blant de kvinnene som har rapportert alkoholbruk i svangerskapet

15 Konklusjon Majoriteten av kvinnene i studien drakk alkohol året før de ble gravide De fleste svarer at de sluttet å drikke når de ble klar over at de var gravide Hver tredje kvinne rapporterer om «Binge-drinking» siste år før graviditet Rundt 1/3 av de gravide kvinnene rapporterer om et alkoholkonsum før graviditet som kommer inn under betegnelsen «mulig risikabel alkoholbruk/risikodrikking» Viktig at gravide får tilbud om en samtale med jordmor eller lege så tidlig som mulig i svangerskapet, slik at alkohol og andre tema som har betydning for fosterets vekst og utvikling kan bli tatt opp Et mål at kvinner eller par som har vansker knyttet til alkoholbruk får tilbud om ekstra oppfølging både med tanke på svangerskapet og barseltiden

16 Implikasjoner for videre arbeid og forskning «Denne studien viser at de aller fleste kvinnene oppgir at de slutter å drikke når de blir klar over at de venter barn. Samtidig er det tydelig at enkelte kvinner har et relativt høyt konsum av alkohol i perikonsepsjonsfasen. Dette betyr at vi som helsepersonell fortsatt har en viktig jobb å gjøre framover med å se kvinners alkoholbruk inn i et større folkehelseperspektiv» «Arbeidet med forebygging av alkoholrelaterte fosterskader bør begynne tidlig, etter min mening allerede i skolehelsetjenesten. Barn og ungdom bør få tilgang til denne kunnskapen når de lærer om pubertet, seksualitet og befruktning»

17 Takk for oppmerksomheten J

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

4 God start-tidlig livsstilkartlegging

4 God start-tidlig livsstilkartlegging 4 God start-tidlig livsstilkartlegging God start-tidlig livsstilkartlegging 5 Rusfag nr. 1 2013 Av: Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune, KoRus - Bergen og Solveig Storbækken, KoRus -Bergen Bergen kommune

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Når forskningsresultater spriker eller er ubehagelige

Når forskningsresultater spriker eller er ubehagelige NÅR FORSKNINGSRESULTATER SPRIKER ELLER ER UBEHAGELIGE 55 Rusfag nr. 1 2011 Av: Arild Vøllestad, KoRus - Stavanger Hvordan treffe gode valg når forskningsresultater er tvetydige eller ubehagelige? Som bakgrunn

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Evaluering av Program for foreldreveiledning

Evaluering av Program for foreldreveiledning Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på International Child Development Programme Norsk sammendrag Rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Juni 2011 GJENNOMFØRT AV

Detaljer